Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
01956 012272 17243708 na godz. na dobę w sumie
Internet rzeczy IoT i IoE w symulatorze Cisco Packet Tracer - Praktyczne przykłady i ćwiczenia - ebook/pdf
Internet rzeczy IoT i IoE w symulatorze Cisco Packet Tracer - Praktyczne przykłady i ćwiczenia - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: ITStart Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-61173-97-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Internet rzeczy IoT i IoE w symulatorze Cisco Packet Tracer - Praktyczne przykłady i ćwiczenia
Czasy w których żyjemy, przyzwyczaiły nas do korzystania z mobilnego dostępu do Internetu. Jednak współczesna sieć to nie tylko treści audio i wideo, oraz dostęp do społeczności. To coraz bardziej rozbudowana możliwość kontroli lub sterowania elementami naszego otoczenia. Nikogo już nie dziwi zdalne sprawdzenie systemu alarmowego, automatyczne sterowanie oświetleniem czy ogrzewaniem. Coraz powszechniejsze są urządzenia AGD i RTV z adresem sieciowym. Za pomocą telefonu sterujemy między innymi pralką, zmywarką i ekspresem do kawy, a lodówki potrafią już samodzielnie dokonywać zakupów w sklepach internetowych. Jednak możliwości tej technologii są jeszcze bardziej rozbudowane i wciąż się rozwijają.

Książka, którą trzymasz w ręku, dedykowana jest osobom chcącym jeszcze dokładniej zapoznać się z technologią „inteligentnych urządzeń”, które kryją się pod anglojęzycznym pojęciem „Internet of Things”. Jest to podręcznik, który ma nauczyć projektować, programować i tworzyć sieci komputerowe składające się z czujników wraz z urządzeniami wykonawczymi powszechnego użytku. Pozycja ta, to idealny podręcznik uzupełniający wiedzę w pięciu nowych kursach poświęconych tematyce IoT w Akademii CISCO oraz rozszerzająca wiedzę w szkoleniach CCNA. Aby tego dokonać, autor przygotował liczne symulacje podzielone na cztery kategorie: przykłady, ćwiczenia podstawowe, ćwiczenia problemowe i ćwiczenia zaawansowane. Wszystkie opisane pliki, są dostępne poprzez witrynę naszego wydawnictwa pod adresem http://iot.itstart.pl

Autorem tej książki jest Jerzy Kluczewski, długoletni instruktor Akademii CISCO CCNA, a zarazem  nauczyciel dyplomowany. Pan Jerzy, w swoim dorobku autorskim posiada już kilka publikacji książkowych na temat symulatora Packet Tracer. Jest osobą zaangażowaną w proces tłumaczenia materiałów edukacyjnych CCNA Routing & Switching na język polski. Swoje doświadczenie zdobywał podczas pracy w przemyśle, ale obecnie jest nauczycielem przedmiotów zawodowych w Zespole Szkół Łączności w Gdańsku i egzaminatorem w zawodzie technik informatyk i technik teleinformatyk.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

4 INTERNET WSZECHRZECZY (IoE) 4.1 WPROWADZENIE DO INTERNET OF EVERYTHING Internet wszechrzeczy IoE Technologia IoE (ang. Internet of Everything) ogólnie rzecz ujmując, to jeden ostatnich etapów rozwoju Internetu. Obejmuje on łączenie ludzi, procesów, danych oraz rzeczy. Dzięki wykorzystaniu mikrokontrolerów przedmioty codziennego użytku staną się tzw. urządzeniami inteligentnymi i zostaną zintegrowane z Internetem. Firma Cisco przewiduje, że do roku 2020 liczba urządzeń inteligentnych włączonych do Internetu będzie wynosiła około 50 miliardów. Wśród użytkowników Internetu istnieje powszechna świadomość, że do sieci można podłączyć nie tylko komputer, serwer, drukarkę, laptop, tablet, ale również smartfon, telefon VoIP, telewizor oraz inne urządzenia. W ramach Internetu Wszechrzeczy zdefiniowano także pojęcie Internetu Rzeczy (ang. IoT - Internet of Things). Internet Rzeczy to koncepcja, według której jednoznacznie identyfikowalne przedmioty mogą pośrednio albo bezpośrednio gromadzić, przetwarzać lub wymieniać dane za pośrednictwem sieci komputerowej. Do tego typu przedmiotów zaliczają się między innymi urządzenia gospodarstwa domowego (urządzenia oświetleniowe i grzewcze), urządzenia mobilne oraz urządzenia w fabrykach lub na placu budowy. W IoT, w porównaniu z tradycyjnym Internetem, można dołączyć do sieci:    czujniki (termometry, czujki ruchu, czujniki alarmowe), urządzenia wykonawcze (zraszacze wodne, serwomechanizmy, nagrzewnice), urządzenia sterujące (mikrokontrolery). 4.2 KATEGORIE URZĄDZEŃ IoT (Internet of Things) Urządzenia IoT można podzielić na następujące kategorie:   czujniki programowalne (ang. sensors), przetwarzające fizyczne wielkości na sygnały elektryczne i przekazują je do mikrokontrolera, programowalne urządzenia wykonawcze (ang. actuators), które na podstawie sygnałów odebranych z mikrokontrolera wykonują ruch lub inne zadanie zmieniające parametry swojego otoczenia,  mikrokontrolery, służące do przetwarzania sygnałów pomiędzy czujnikami, urządzeniami wykonawczymi oraz komunikowania się z siecią komputerową. 75 Internet wszechrzeczy IoE Ponieważ w programie Packet Tracer opisane powyżej kategorie (urządzenia, komponenty) są oznaczane jako IoE, to przyjęto tą konwencję i od tego miejsca w książce wszystkie urządzenia IoT są określane jako komponenty IoE. 4.3 RODZAJE CZUJNIKÓW (SENSORÓW) Czujniki służą do pomiaru właściwości fizycznych (temperatura, waga, ciśnienie, wilgotność, ruch) oraz konwertowania uzyskanych informacji na sygnał elektryczny lub optyczny. W dolnej części programu Packet Tracer znajdziesz pasek o nazwie [Sensors] zawierający proste elementy typu czujnik (sensor). Rysunek 4.1. Czujniki (sensory) Czujniki dzielimy na czujniki: analogowe, dwustanowe i elementy pomocnicze. 4.3.1 4.3.1. Czujniki analogowe Czujniki analogowe generują sygnały o wartościach ciągłych w zakresie od MIN do MAX i przekazują je na slot wyjściowy. Sloty wyjściowe oznaczane są wielką literą A. Przykładowe pliki prz4-3-1.pkt Wymagają one obróbki za pomocą programów kontrolera. Ich wygląd i sposób działania opisano w następującej tabeli. Nazwa Symbol Co wykrywa? Slot wyjściowy MIN MAX A0 0 (0°) 100 Kąt ugięcia w stopniach. Flex Sensor Czujnik kąta wygięcia Humidity Sensor Czujnik 76 Poziom wilgotności powietrza w A0 0(0 ) ( = 90°) 255 (100 ) poziomu wilgotności Humiture Sensor Czujnik wilgotności uwzgl. temperaturę Temperature Sensor Czujnik temperatury Metal Sensor Wykrywacz metali otoczeniu od 0 do 100 . Sprawdza temperaturę otoczenia (w stopniach Fahrenheita) oraz wilgotność, a następnie oblicza wilgotność wynikową wg wzoru = (temperatura + wilgotność) /2; Temperaturę otoczenia w stopniach Celsjusza. Wykrywa stopień obecności stopów metali. Smoke Sensor Czujnik dymu Potentiometer Potencjometr obrotowy Wykrywa stopień obecności dymu. Ręczne ustawianie wartości analogowej. Membrane Potentiometer Pasek wykrywający nacisk Ręczne ustawianie wartości analogowej poprzez nacisk. Sound Sensor Czujnik dźwięku Water Sensor Czujnik poziomu wody Wykrywa poziom dźwięku w [dB] Wykrywa poziom wody w [cm] Internet wszechrzeczy IoE A0 0(0 ) 255 (100 ) A0 A0 A0 A0 A0 A0 A0 0(- 100°C) 255 (+100°C) 0 1023 0(0 ) 0 0 - 255 (100 ) 255 255 - 0 (0 cm) 255 (20 cm) Tabela 4.1. Czujniki analogowe. 77 Internet wszechrzeczy IoE 4.3.2 Czujniki dwustanowe Czujniki dwustanowe generują tylko dwa stany: LOW i HIGH. Sloty wyjściowe oznaczane są wielką literą D. Ich wygląd i sposób działania opisano w następującej tabeli. Przykładowe pliki: prz4-3-2.pkt   Nazwa Rocket Switch Przełącznik kołyskowy Push Button Przycisk monostabilny Push Button Przycisk monostabilny Toggle PushButton Przycisk bistabilny 78 Symbol Co wykrywa? Slot wyjściowy Opis Stan przełącznika. D0 Stan przełącznika. D0 Stan przełącznika. D0 Stan przełącznika D0 Stan HIGH dla włączonego Stan LOW dla wyłączonego Stan LOW (przycisk nie przyciśnięty chwilowo, czyli zwolniony, sterowany za pomocą Lewy Alt + kursor myszki – stan wyłączony gdy przycisk myszy jest zwolniony) Stan HIGH (przycisk przyciśnięty chwilowo, sterowany za pomocą Lewy Alt + kursor myszki – stan włączony, gdy przycisk myszy jest trzymany) Stan LOW dla przycisku nie przyciśniętego na stałe, czyli stan: wyłączony. (do sterowania używane są Lewy Toggle PushButton Przycisk bistabilny Water Detector Czujka wody Wind Sensor Czujka wiatru Photo Sensor Czujka światła widzialnego Motion Sensor Czujka ruchu Internet wszechrzeczy IoE Alt+prawy przycisk myszki) Stan przełącznika D0 Stan HIGH dla przycisku przyciśniętego na stałe, czyli stan: włączony. Obecność wody w otoczeniu. Obecność wiatru w otoczeniu. Obecność światła widzialnego w widmie całego promieniowania świetlnego. Obecność kursora myszki na czujce w obszarze głównym programu Packet Tracer. D0 D0 D0 D0 (do sterowania używane są Lewy Alt+prawy przycisk myszki) Stan LOW oznacza brak wody. Stan HIGH oznacza istnienie wody. Stan LOW oznacza prędkość wiatru mniejszą od 2 km/h. Stan HIGH oznacza prędkość wiatru większą od 2 km/h. Stan LOW oznacza, że nie wykryto światła widzialnego Stan HIGH oznacza, że czujka wykryła więcej niż 20 światła widzialnego w całym widmie światła słonecznego. Stan LOW oznacza, że nie wykryto ruch myszki w czasie ostatnich 5 sekund. Stan HIGH oznacza, że czujka wykryła 79 Internet wszechrzeczy IoE Trip Wire Laserowa czujka ruchu Obecność kursora myszki na środkowej części czujki w obszarze głównym programu Packet Tracer. D0 ruch myszki na rysunku czujki. Aktywuje się, jeśli promień laserowy zostanie przekroczony. Stan 0 oznacza, że czujka jest zresetowana. Stan 1 oznacza, że czujka wykryła ruch myszki przez promień lasera. Tabela 4.2. Czujniki dwustanowe 4.3.3 Elementy pomocnicze Przeznaczenie elementów pomocniczych oraz ich wygląd opisano w następującej tabeli. Przykładowe pliki: prz4-3-3.pkt Nazwa Symbol   Do czego służy? Sloty wejściowe Sloty wyjściowe Push Button Toggle Switch rozgałęziacz sygnału 1-3 (stan wyłączony) Push Button Toggle Switch rozgałęziacz sygnału 1-3 (stan włączony) W stanie wyłączonym nie przenosi żadnego sygnału. A0 analogowe lub D0 W stanie włączonym przenosi sygnał z portu A0 (D0) na trzy porty wyjściowe A1,A2,A3 (D1,D2,D3) A1, A2, A3 analogowe lub D1, D2, D3 80 Tabela 4.3. Elementy pomocnicze  Internet wszechrzeczy IoE 4.4 RODZAJE ELEMENTÓW WYKONAWCZYCH Elementy wykonawcze (ang. actuators) służą do odbioru sygnału ze sterownika i wykonania określonego zadania. W dolnej części programu Packet Tracer znajdziesz pasek o nazwie [Actuators] zawierający proste elementy wykonawcze. Rysunek 4.2 Rodzaje elementów wykonawczych. W programie Packet Tracer 7.0 elementy wykonawcze możemy podzielić na: urządzenia zmieniające stan środowiska (np. temperaturę, wilgotność), elementy sygnalizacyjne, spryskiwacze wodne,     wyświetlacze oraz serwomechanizmy. 4.4.1 Elementy zmieniające stan środowiska Wygląd i przeznaczenie elementów wykonawczych opisano w poniższej tabeli. Przykładowe pliki: prz4-4-1.pkt Nazwa Symbol Jak działa? Slot wejściowy Opis Air Cooler Schładzacz powietrza Heating element Element grzewczy Zmniejsza temperaturę powietrza w typowym biurze o 10°C co 1 godzinę. Zmniejsza wilgotność powietrza o 2 co 1 godzinę. Zwiększa temperaturę powietrza w typowym biurze o 10°C co 1 godzinę. D0 D0 Stan HIGH dla włączonego Stan LOW dla wyłączonego Stan HIGH dla włączonego Stan LOW dla wyłączonego 81 Internet wszechrzeczy IoE Zmniejsza wilgotność powietrza o 2 co 1 godzinę. Tabela 4.4. Elementy zmieniające stan środowiska. 4.4.2 4.4.2. Elementy sygnalizacyjne Wygląd i sposób działania elementów sygnalizacyjnych opisano w następującej tabeli. Przykładowe pliki: prz4-4-2.pkt   Nazwa LED Zielona dioda LED Dimmable LED Zielona dioda LED z regulowanym przyciemnianiem RGB LED Dioda RGB 82 Symbol Jak działa? Slot wejściowy Gdy sygnał wejściowy dwustanowy jest 0, to dioda nie świeci. Gdy sygnał wejściowy dwustanowy jest 1, to dioda świeci na zielono. Gdy występuje sygnał wejściowy analogowy, to nasycenie koloru zielonego jest odpowiednie do wartości sygnału D0. Gdy sygnał wejściowy jest 0, to dioda nie świeci. Gdy występuje sygnał wejściowy 0, to nasycenie koloru niebieskiego jest odpowiednie do wartości sygnału A0. Dioda RGB stosuje 24 bitową metodę opisu koloru gdzie na każdą z trzech składowych barw przypada 8 bitowa wartość jasności (A0 – składowa czerwona, A1 – składowa zielona, A2 – składowa niebieska). Patrz: schemat mieszania barw *). Analogowy lub dwustanowy. Zakres sygnału od 0 do 1023 Analogowy Zakres sygnału od 0 do 1023 Trzy wejścia analogowe A0,A1, A2 Zakres sygnałów od 0 do 255 W zależności od poziomu sygnału A0, głośnik wytwarza dźwięki na podstawie predefiniowanych wartości. Głośniczek piezoelektryczny o pojedynczym tonie. Internet wszechrzeczy IoE Analogowy Zakres sygnału od 0 do 255 Dwustanowy Dwustanowy Speaker Głośnik Piezo Speaker Głośnik piezoelektryczny Alarm Alarm Alarm jest wyłączony, jeśli sygnał D0 jest LOW. Alarm jest włączony, jeśli sygnał D0 jest HIGH. Tabela 4.5. Elementy sygnalizacyjne. *) Uwaga: mieszanie barw w diodzie RGB wg następującego schematu, co ilustruje poniższy rysunek: Rysunek 4.3 Mieszanie barw RGB. 4.4.3 Spryskiwacze wodne Wygląd i sposób działania spryskiwaczy wodnych opisano w następującej tabeli. Przykładowe pliki: prz4-4-3.pkt     83 Internet wszechrzeczy IoE Nazwa Symbol Celling Sprinkler Spryskiwacz sufitowy Floor Sprinkler Spryskiwacz podłogowy Jak działa? Spryskuje pomieszczenie od góry i w ten sposób podnosi poziom wody Slot wejściowy Dwustanowy Spryskuje pomieszczenie od dołu i w ten sposób podnosi poziom wody Dwustanowy Tabela 4.6. Spryskiwacze wodne. 4.4.4 Wyświetlacze i serwomechanizmy Wygląd i sposób działania wyświetlaczy i serwomechanizmów opisano w następującej tabeli. Przykładowe pliki prz4-4-4.pkt   Nazwa LCD Wyświetlacz ciekłokrystaliczny 84 Symbol Jak działa? Slot wejściowy LCD wykorzystuje wejście analogowe lub wejście cyfrowe. Element może wyświetlać 2 linie tekstu (maks. 14 znaków w 1 linii). Może zostać użyty jako wyświetlacz wartości analogowej. Analogowy lub cyfrowy. Slot D0 zazwyczaj podłączamy do mikrokontrolera. Motor Silnik elektryczny Servo Siłownik Internet wszechrzeczy IoE Analogowy Slot A0 zazwyczaj podłączamy do mikrokontrolera lub potencjometru. Slot D0 zazwyczaj podłączamy do mikrokontrolera. Poziom sygnału analogowego A0 reguluje prędkość obrotową silnika. Siłownik sterowany przez mikrokontroler. Wartość 0 oznacza stan spoczynkowy. Pozostałe są kodowane przez program zawarty w mikrokontrolerze. Tabela 4.7. Wyświetlacze i serwomechanizmy. 4.5 PROGRAMOWALNE URZĄDZENIA STERUJĄCE W programie Packet Tracer można symulować kilka programowalnych typów urządzeń sterujących. Są to:     Urządzenie domowe (ang. Appliance), czy inteligentny sprzęt domowy, który może być sterowany na trzy sposoby: bezpośrednio, za pomocą serwera rejestracyjnego (ang. Registration Server) poprzez sieć TCP/I, za pośrednictwem kontrolera SBC, sterownika typu DLC 100 (ang. Home Gateway), urządzenie sieci TCP/IP, z urządzeniami domowymi IoE za pomocą fal radiowych lub kabli (ang. Digital Closed Loop Controller), sterujące komunikujące się w  Serwer rejestracyjny (ang. Registration Server), który służy zdalnego zbierania informacji z urządzeń IoE (monitorowania) oraz sterowania urządzeniami IoE (programowania) poprzez sieć TCP/IP, 85 Internet wszechrzeczy IoE Kontroler o nazwie SBC-PT (ang. Single Board Computer) symuluje rzeczywiste urządzenie Raspberry Pi. Jest to właściwie komputer jednopłytkowy z własnym systemem operacyjnym, którym najczęściej jest Linux, oparty na jądrze Debiana. Kontrolery Arduino posiadają dedykowany system operacyjny. Wzmiankowane systemy nie są emulowane w Packet Tracer 7.0. Możliwe jest jedynie programowanie w językach JavaScript, Python, oraz przy pomocy interfejsu graficznego opartego o bibliotekę Blockly. 4.5.1 Urządzenie domowe Appliance Urządzenie typu Appliance znajduje się w pasku dolnym, można je pobrać po wybraniu opcji [End Devices][Home]. Rysunek 4.4 Sprzęt domowy. Inteligentny sprzęt domowy typu Appliance może być sterowany na trzy sposoby:    urządzenie włączane i wyłączane bezpośrednio, za pomocą serwera rejestracyjnego (ang. Registration Server) poprzez sieć TCP/IP, za pośrednictwem kontrolera SBC. Rysunek 4.5 Sprzęt domowy typu Apliance.   Rysunek 4.6 Możliwe połączenia ze sprzętem domowym typu Apliance. 86 Internet wszechrzeczy IoE Urządzenia można włączać lub wyłączać bezpośrednio, tzn. za pomocą kombinacji przycisków [Lewy Alt]+[lewy przycisk myszy]. Można też wykonać sterowanie za pomocą sieci lub za pomocą kontrolera i wyłącznika. Przykładowe pliki prz4-5-1.pkt 4.5.2 Urządzenie domowe Home Gateway (DLC100) Urządzenie typu Home Gateway znajduje się w pasku dolnym, można je pobrać po wybraniu opcji [Network Devices][Wireless Devices][Home Gateway], Rysunek 4.7 Rodzaje urządzeń. Rysunek 4.8 Wybór urządzenia Home Gateway.   87 Internet wszechrzeczy IoE Rysunek 4.9 Połączenie urządzenia Home Gateway z urządzeniami IoE.   Przykładowe pliki: prz4-5-2.pkt 4.5.3 Registration Server (serwer rejestrujący) Serwer rejestrujący (ang. Registration Server), który służy zdalnego zbierania informacji z urządzeń IoE (monitorowania) oraz sterowania urządzeniami IoE (programowania) poprzez sieć TCP/IP Rysunek 4.10 Topologia połączenia serwera rejestrującego z detektorem CO2. Przykładowe pliki: prz4-5-3.pkt 88 Internet wszechrzeczy IoE 4.6 PODSTAWY KONFIGUROWANIA URZĄDZEŃ IOE Za pomocą symulacji działania urządzeń IoE można wpływać na zachowanie się urządzeń poprzez odpowiednie ich skonfigurowanie. Podstawowy opis sposobu konfigurowania, interakcji z nimi oraz zachowania urządzeń IoE znajduje się w tym rozdziale. Przykładowe pliki: prz4-6.pkt Po kliknięciu obrazu danego urządzenia wyświetli się okno konfiguracyjne, zawierające domyślne zakładki służące do konfiguracji urządzenia: Rysunek 4.11 Zakładki służące do konfiguracji urządzenia. Aby uzyskać dostęp do wszystkich zakładek konfiguracyjnych okna, należy przejść do konfiguracji zaawansowanej, która jest dostępna po kliknięciu przycisku [Advanced] w prawym dolnym rogu okna konfiguracyjnego. 89 Internet wszechrzeczy IoE Rysunek 4.12 Okno konfiguracyjne urządzenia. W ten sposób można uzyskać dostęp do wszystkich zakładek konfiguracyjnych:        [Specification], [I/O Config], [Physical], [Config], [Thing Editor], [Programming], [Attributes]. Tabela 4.8. Wszystkie zakładki okna konfiguracyjnego urządzenia.  90 4.6.1 Zakładka [Specifications] Internet wszechrzeczy IoE Rysunek 4.13 Zakładka [Specifications]. W zakładce [Specifications] znajdują się następujące informacje:         nazwa i krótki opis urządzenia, [Features]– ogólne właściwości urządzenia, [Usages] – uwagi dotyczące użycia urządzenia, [Direct Control] – sterowanie bezpośrednie, [Local Control] – sterowanie lokalne, [Remote Control] – sterowanie zdalne, [Data Specifications] – opis stanów slotów wejściowych i wyjściowych, [Example] – przykłady dotyczące użycia urządzenia. 91 Internet wszechrzeczy IoE Rysunek 4.14 Zakładka [Specifications] (cz.1) Rysunek 4.15 Zakładka [Specifications] (cz.2)   4.6.2 Zakładka [I/O Config] W tej zakładce można konfigurować interfejs sieciowy, sloty analogowe i cyfrowe oraz interfejs USB. 92 Internet wszechrzeczy IoE Rysunek 4.16 Zakładka [I/O Config].   Do komunikacji tego urządzenia z innymi urządzeniami można wybrać następujące moduły (interfejsy sieciowe):         [Network Adapter] – tylko jeden interfejs sieciowy, spośród następujących: [PT-IOE-NM-1CFE] (FastEhternet), [PT-IOE-NM-1CE] (Ehternet), [PT-IOE-NM-1CGE] (GigaEhternet), [PT-IOE-NM-1W] (Wireless), sloty lokalne kablowe (maksymalnie 6 wejść/wyjść cyfrowych), sloty lokalne kablowe (maksymalnie 4 wejścia/wyjścia analogowe), oraz tylko jeden port USB. Rysunek 4.17 Zakładka [I/O Config].   Za pomocą opcji [Usage] można określić, czy dane urządzenie pracuje jako[Smart Device](zakładka [Physical] pojawia się) lub jako [Component] (zakładka [Physical] znika). 4.6.3 Zakładka [Thing Editor] Zakładka uruchamia edytor służący do konfigurowania wyglądu w obszarze topologii, danego urządzenia IoE. Urządzenia IoE mogą składać się z wielu tzw. sub-elementów graficznych (których pojawianie się w obszarze topologii może, lecz nie musi być sterowane – zazwyczaj są sterowane, aby można było obserwować stan urządzenia. 93 Internet wszechrzeczy IoE Edytor ma trzy zakładki:    [Properties], [Layout], [Rules]. 4.6.3.1 Zakładka [Thing Editor][Properties] Przykładowe pliki: prz4-6-3-1.pkt Rysunek 4.18 Zakładka [Thing Editor].   W zakładce edytora[Properties] można ustawiać (zmieniać) następujące parametry wyglądu wybranego urządzenia:  Parametr [Component Name] pozwala na ustawienie nazwy sub-elementów,  Parametr [Slot mapping] służy do przyporządkowania danego sub-elementu do konkretnego slotu sterującego pojawieniem się sub-elementu: należy wybrać rodzaj slotu ([Digital], [Analog]), oraz jego numer (np. Slot 1).   Można także wyłączyć sterowanie za pomocą opcji [None]. Uwaga: Przed rozpoczęciem konfigurowania wyglądu sub-elementów, muszą być utworzone pliki graficzne dla sub-elementów (np. SwitchOff.png, SwitchOn.png). Dozwolone formaty plików graficznych to: .png, .jpg. Sugerowana rozdzielczość obrazu to 70 x 70. Można korzystać z gotowych plików graficznych lub utworzyć swoje własne. Pliki graficzne należy umieścić w katalogu C:\Program Files\Cisco Packet Tracer 7.0\art\IoE\Components. 94 Internet wszechrzeczy IoE  Przycisk [Remove] służy do usuwania danego sub-elementu.  Przycisk [New] służy do wstawiania obrazu sub-elementu z pliku graficznego (.png, .jpg).  Przycisk [Add Component] służy do dodania nowego sub-elementu. 4.6.3.2 Zakładka [Thing Editor][Layout] Przykładowe pliki: prz4-6-3-2.pkt Zakładka [Layout] pozwala na takie ustawienie graficzne sub-elementów, aby : Rysunek 4.19 Zakładka [Layout].   Jeśli sub-element domyślny ma być na pierwszym planie, to użyj przycisku [Bring Item Forward]. Jest on tzw. elementem bazowym , np. led_off. Rysunek 4.20 Przycisk [Bring Item Forward]. Jeśli sub element ma być domyślnie niewidoczny (umieszczony pod elementem bazowym), to użyj przycisku [Send Item Back]. 95 Internet wszechrzeczy IoE Rysunek 4.21 Przycisk [Send Item Back].   4.6.3.3 Zakładka [Thing Editor][Rules] Przykładowe pliki: prz4-6-3-3.pkt Rysunek 4.22 Zakładka [Rules] Zakładka [Rules] służy do określenia, warunków określających kiedy ma być wyświetlany dany sub-element graficzny na pierwszym planie, np. jeśli na slocie cyfrowym nr 1 pojawi się sygnał LOW lub HIGH, to wyświetli się odpowiedni obraz określony w kolumnie [Image]. Opis kolumn:    [Sub Component] – nazwa wyświetlanego sub-elementu, [Slot Value] – wartość na slocie, [Image] – obraz który ma się wyświetlić, gdy na slocie wystąpi wartość określona w kolumnie [Slot Value]. 4.6.3.4 Zakładka [Thing Editor][Programming] Przykładowe pliki: prz4-6-3-4.pkt Zakładka [Programming] służy do programowania danego urządzenia. 96 Internet wszechrzeczy IoE Rysunek 4.23 Zakładka [Programming]. W części dolnej okna znajduje się małe okienko konsoli (służące do testowania programu), w którym możesz wyświetlać swoje komunikaty testowe. Rysunek 4.24 Okno konsoli.   Przeznaczenie przycisków w górnej części zakładki służącej do programowania jest następujące:        [Open] służy do przejścia do edycji danego projektu, [New] służy tworzenia nowego projektu, [Delete] służy do kasowania projektu, [Rename] służy do zmiany nazwy projektu, [Run] służy do uruchamiania (startowania programów), [Clear Outputs] służy kasowania wszystkich komunikatów w oknie konsoli [Help] służy do wyświetlenia pomocy dotyczącej programowania (w oknie domyślnej przeglądarki HTML). 97
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Internet rzeczy IoT i IoE w symulatorze Cisco Packet Tracer - Praktyczne przykłady i ćwiczenia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: