Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00340 017891 16942931 na godz. na dobę w sumie
Inwentaryzacja za 2016 r. według stanowiska KSR - ebook/pdf
Inwentaryzacja za 2016 r. według stanowiska KSR - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374409032 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Inwentaryzację musi przeprowadzić każda jednostka na dzień bilansowy. Inwentaryzacja jest podstawą wiarygodnej wyceny składników bilansu. Dlatego czynności inwentaryzacyjne należy przeprowadzić rzetelnie i z należytą starannością. Publikacja „Inwentaryzacja za 2016” ma na celu ułatwić te czynności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Inwentaryzacja za 2016 r. według stanowIska ksr 3 1. Inwentaryzacja za 2016 r. według stanowiska KSR Obowiązek przeprowadzania inwentaryzacji wynika z art. 26–27 ustawy o rachun- kowości. Inwentaryzacja, tj. okresowe ustalanie lub sprawdzanie rzeczywistego stanu aktywów i pasywów, jest elementem rachunkowości jednostki, za którą odpowiedzialność ponosi kierownik jednostki. Inwentaryzację musi przeprowadzić każda jednostka na dzień bilansowy. Inwentaryzacja jest podstawą wiarygodnej wyceny bilansowej i poprawnego sprawozdania finansowego. Dlatego czynności inwentaryzacyjne należy przeprowadzić rzetelnie i z należytą starannością. 20 lipca 2016 r. Komitet Standardów Rachunkowości przyjął nowe stanowisko w spra- wie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów materiałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów. Wydanie stanowiska jest odpowiedzią na powszechność problemów, jakie w praktyce stwarza inwentaryzacja zapasów drogą spisu z natury. W stanowisku przedstawio- no dobre praktyki oraz wskazówki sprzyjające prawidłowej i sprawnej inwentaryzacji zapa- sów drogą spisu z natury. Właściwa organizacja i prawidłowy, a zarazem sprawny przebieg spisu z natury decydują bowiem o wiarygodności jego rezultatów, jednocześnie pozwalają na zmniejszenie czaso- i kosztochłonności czynności spisowych oraz ograniczenie zakłóceń działalności jednostki podczas spisu. Inwentaryzacja zawiera następujące zagadnienia: I. Wprowadzenie A. Cel i zakres stanowiska B. Definicje C. Odpowiedzialność kierownika jednostki D. Data i częstotliwość inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury II. Przygotowanie i organizacja inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury A. Osoby przeprowadzające inwentaryzację „„ Komisja inwentaryzacyjna i zespoły spisowe „„ Przeprowadzanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury przez podmiot zewnętrzny (outsourcing) B. Dokumentacja związana z przygotowaniem inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury „„ Regulacje wewnętrzne dotyczące inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury „„ Zarządzenie kierownika jednostki w sprawie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury „„ Plan sytuacyjny i harmonogram inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury „„ Instrukcje inwentaryzacyjne C. Organizacyjne przygotowanie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury „„ Pola spisowe „„ Przygotowanie zapasów do spisu Wrzesień 2016 IFK 4 Inwentaryzacja za 2016 r. według stanowIska ksr III. Przebieg inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury A. Rozpoczęcie spisu B. Technika spisu z natury „„ Pomiar i jednostka pomiaru „„ Spis z natury zapasów w opakowaniach zbiorczych „„ Spis z natury zapasów sypkich, złomu i innych trudno mierzalnych składników – prze- słanki pomiaru szacunkowego „„ Spis z natury zapasów w zautomatyzowanych magazynach wysokiego składowania „„ Spis z natury w razie nieprzerywania działalności „„ Spis z natury zapasów obcych „„ Ocena gospodarczej przydatności zapasów C. Udokumentowanie spisu z natury „„ Arkusz spisowy „„ Trwałość zapisów w dokumentach spisowych i poprawianie błędów D. Inwentaryzacja zapasów drogą spisu z natury wspomagana informatycznie E. Kontrola przebiegu i dokumentów spisu z natury „„ Kontrolerzy spisowi „„ Udział biegłego rewidenta w spisie z natury zapasów „„ Zastrzeżenia osoby odpowiedzialnej do spisu z natury F. Zakończenie spisu G. Inwentaryzacja ciągła IV. Rozliczenie inwentaryzacji zapasów drogą spisu z natury A. Wycena spisu z natury „„ Miejsce i przedmiot wyceny „„ Ceny stosowane do wyceny spisu „„ Wycena spisu B. Ustalanie różnic inwentaryzacyjnych – porównanie stanów stwierdzonych drogą spisu z natury ze stanami wykazanymi w ewidencji księgowej „„ Warunki porównania wyników spisu ze stanami księgowymi C. Wyjaśnienie i rozliczenie różnic inwentaryzacyjnych „„ Wyjaśnienie przyczyn różnic inwentaryzacyjnych „„ Różnice pozorne „„ Różnice ilościowe – niedobory „„ Różnice jakościowe (szkody) „„ Różnice ilościowe – nadwyżki „„ Kompensata „„ Protokół z rozliczenia różnic inwentaryzacyjnych „„ Zakończenie prac komisji inwentaryzacyjnej D. Archiwizacja dokumentacji inwentaryzacyjnej Zasady przeprowadzania inwentaryzacji powinny wynikać z regulaminu inwentaryzacji, który powinien być częścią polityki rachunkowości. Przede wszystkim powinno to dotyczyć Wrzesień 2016 IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Inwentaryzacja za 2016 r. według stanowiska KSR
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: