Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00300 006499 19986257 na godz. na dobę w sumie
JAK PROWADZIĆ AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2019 - ebook/pdf
JAK PROWADZIĆ AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2019 - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Infor Biznes Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-505-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja omawia zasady prowadzenia akt osobowych po wejściu w życie rewolucyjnych zmian w zakresie dokumentacji pracowniczej, które obowiązują od 1 stycznia 2019 r. Najtrudniejsze zagadnienia zostały wyjaśnione na praktycznych przykładach. Z publikacji można się dowiedzieć m.in.
- co powinna zawierać nowa część D akt osobowych,
- jak numerować poszczególne dokumenty w aktach osobowych,
- w jakich warunkach przechowywać dokumenty pracownicze,
- jakie regulacje przejściowe obowiązują w zakresie prowadzenia akt osobowych,
- kiedy nie trzeba zakładać akt osobowych dla pracownika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jakprowadzićaktaosobowepozmianach od1stycznia2019 r. Obowiązkiem pracodawcy jest założenie i prowadzenie odrębnie dla każdego pracownika akt osobowych, będących częścią dokumentacji pracowniczej. Po zmianach przepisów od 1 stycznia 2019 r. akta osobowe powinny się skła- dać z 4 części: A, B, C i D, a nie – tak jak dotychczas – tylko z 3 części. Jednak nowe zasady prowadzenia akt osobowych stosujemy jedynie do pracowni- ków, którzy zostali zatrudnieni od 1 stycznia 2019 r. Zatrudniając przynajmniej jedną osobę fizyczną na podstawie stosunku pracy, zatrudnia- jący staje się pracodawcą ze wszystkimi tego konsekwencjami wynikającymi z przepisów prawa pracy. Część obowiązków, o których mowa w przepisach prawa pracy, powstaje wcześniej, zanim osoba ubiegająca się o zatrudnienie formalnie zostanie zatrudniona. Przykładem może być kierowanie osoby ubiegającej się o zatrudnienie na wstępne pro- filaktyczne badania lekarskie czy prowadzenie procesu rekrutacji w zakresie określonym w przepisach Kodeksu pracy oraz w oparciu o przepisy unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych, tzw. RODO. Uzyskanie statusu pracodawcy, czyli formalne zatrudnie- nie pracownika, obliguje pracodawcę do założenia i prowadzenia w postaci papierowej lub elektronicznej dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz akt osobowych pracowników, czyli dokumentacji pracowniczej. Dokumentacja pracownicza jest pojęciem zbiorczym obejmującym akta osobowe oraz dokumentację w sprawach związanych ze stosunkiem pracy (art. 94 pkt 9a Kodeksu pracy). Przez lata obowiązki związane z prowadzeniem dokumentacji pracowniczej regulowały przepisy rozporządzenia z 28 maja 1996 r. w sprawie zakresu prowadzenia przez praco- dawców dokumentacji w sprawach związanych ze stosunkiem pracy oraz sposobu prowa- dzenia akt osobowych pracownika. Od 1 stycznia 2019 r. weszła w życie nowa regulacja – rozporządzenie z 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej. Wprowadzenie nowego rozporządzenia jest konsekwencją i stanowi doprecyzowanie zmian przepisów Kodeksu pracy związanych z elektronizacją dokumentacji pracowniczej oraz skróceniem okresu jej przechowywania. Założenieorazprowadzenieaktosobowych Obowiązkiem każdego pracodawcy, bez względu na wielkość zatrudnienia czy formę organizacyjnoprawną, jest prowadzenie w sposób oddzielny dla każdego pracownika akt osobowych. Przepisy posługują się określeniem „pracodawca prowadzi”, co może sugerować, że jego rola jest ograniczona wyłącznie do prowadzenia już założonych akt osobowych. Niezależnie od przyjętego w przepisach prawa pracy uproszczenia rolą pra- codawcy jest oczywiście założenie dla każdego pracownika odrębnych akt osobowych oraz ich prowadzenie (kontynuowanie prowadzenia). Odrębność akt osobowych oznacza zakaz ich prowadzenia w ujęciu zbiorczym – nieza- leżnie od zachowania porządku i chronologii dokumentów. Tym samym zgodnie z obecnie l u t y  2 0 1 9 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

JAK PROWADZIĆ AKTA OSOBOWE PO ZMIANACH OD 1 STYCZNIA 2019
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: