Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00356 008299 15928691 na godz. na dobę w sumie
Jak bezpiecznie zorganizować pracę osób narażonych na promieniowanie optyczne - ebook/pdf
Jak bezpiecznie zorganizować pracę osób narażonych na promieniowanie optyczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 26
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-3766-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> inne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Promieniowanie optyczne wytwarzane jest zarówno w sposób naturalny jako składnik promieniowania słonecznego, jak i sztuczny w ramach działalności człowieka, na przykład w różnych procesach technologicznych w przemyśle, medycynie czy pracach badawczych, ale też w czasie spawania lub podczas gorących procesów technologicznych w hutnictwie. Stanowi czynnik szkodliwy w środowisku pracy – jego nadmiar może stwarzać zagrożenie dla zdrowia. Jak zatem chronić pracowników?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak bezpiecznie zorganizować pracę osób narażonych na promieniowanie optyczne 1BF 44 BHP Autor: Tomasz W. Grausz specjalista ds. bhp z czynnikami chemicznymi Kierownik grupy wydawniczej: Agnieszka Konopacka-Kuramochi Redaktor prowadzący: Marek Kalman Menedżer produktu: Rafał Kępka ISBN 978-83-269-3766-8 Skład i łamanie: 6AN Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa, tel.: 22 518 29 29, faks: 22 617 60 10, Centrum Obsługi Klienta: tel.: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl NIP: 526-19-92-256, KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł © Copyright by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o., Warszawa 2015 „Jak bezpiecznie zorganizować pracę osób narażonych na promieniowanie optyczne” z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (WWW, e-letter i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Jak bezpiecznie zorganizować pracę osób narażonych na promieniowanie optyczne” i innych elementach dostępnych w subskrypcji, bez zgody wydawcy, jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Jak bezpiecznie zorganizować pracę osób narażonych na promieniowanie optyczne” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wy- sokich kwalifikacji, wiedzy oraz doświadczenia autorów i konsultantów. Zaproponowane w niej i innych elementach dostęp- nych w subskrypcji wskazówki, porady oraz interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Porady zamieszczone w publikacji „Jak bezpiecznie zorganizować pracę osób narażonych na promieniowanie optyczne” i innych elementach dostępnych w subskrypcji nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Rozwiązania podawane w publikacji „Jak bezpiecznie zorganizować pracę osób narażonych na promieniowanie op- tyczne” i innych elementach dostępnych w subskrypcji nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów oraz urzę- dów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Jak bezpiecznie zorganizować pracę osób narażonych na promieniowanie optyczne” oraz innych elementach dostępnych w subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy. Ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią progra- mową lub charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Centrum Obsługi Klienta: tel.: 22 518 29 29, e-mail: cok@wip.pl
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak bezpiecznie zorganizować pracę osób narażonych na promieniowanie optyczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: