Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00422 006967 19023720 na godz. na dobę w sumie
Jak być wielkim szefem - ebook/pdf
Jak być wielkim szefem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 140
Wydawca: Vocatio Język publikacji: polski
ISBN: 83-7146-235-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Być wielkim szefem nie jest dziś łatwo. Jeśli szukasz praktycznych i oryginalnych wskazówek, jak znaleźć najlepszych pracowników albo jak sobie radzić w trudnych stosunkach z podwładnymi, to sięgnij do tej niezwykłej książki. Nie będziesz zawiedziony, gdyż Fox jest arcymistrzem niekonwencjonalnego spojrzenia na biznes. Przedstawione tu prawdziwe historie oraz rady uzyskane od najbardziej wpływowych i najwyżej cenionych szefów w Ameryce będą odświeżające nie tylko dla Twojego intelektu, ale i dla twojego portfela

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ϑΑΚ ΒΨ! ΩΙΕΛΚΙΜ ΣΖΕΦΕΜ Ω σεριι „Ρεχεπτα να βιζνεσ” ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ ναπισα! ναστ∀πυϕ#χε κσι#∃κι: 1. ϑακ ζοστα! µιστρζεµ µαρκετινγυ, χζψλι ο ζασαδαχη, δζι!κι κτ⌠ρψµ δζωονι κασα 2. ϑακ ζαροβι! δυ∀ε πιενι#δζε ω σωοϕεϕ φιρµιε, χζψλι ο ∀ωι!τψχη ζασαδαχη λυδζι βιζνεσυ 3. ϑακ βψ! ωιελκιµ σζεφεµ, χζψλι ϕακ ζναλε#∃ ναϕλεπσζψχη πραχοωνικ⌠ω 4. ϑακ ζοστα! σζαµανεµ σπρζεδα∀ψ, χζψλι ϕακ σπροωαδζι∃ δο φιρµψ δεσζχζ πιενι!δζψ 5. Νιε ωψσψ∃αϕ Χς, χζψλι ϕακ σι! δοστα∃ δο δοβρεϕ φιρµψ 6. ϑακ ζοστα! ΧΕΟ, χζψλι ο ζασαδαχη δοχηοδζενια να σζχζψτψ 7. Σεκρετψ ωιελκιχη ηανδλοωχ⌠ω, χζψλι ϕακ δοκονψωα∃ τεγο, χζεγο ιννι νιε µογ Ωι!χεϕ ινφορµαχϕι ο αυτορζε να στρονιε: ωωω.φοξανδχοµπανψ.χοµ Jeffrey J. Fox ϑΑΚ ΒΨ! ΩΙΕΛΚΙΜ ΣΖΕΦΕΜ czyli jak znaleźć najlepszych pracowników Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa Τψτυ∀ ορψγινα∀υ: Ηοω το Βεχοµε Α Γρεατ Βοσσ Πρζεκ∀αδ: Τερεσα Κοωαλσκα Ρεδακχϕα: Ιρενα Κανιχκα Ρεδακχϕα τεχηνιχζνα: Μα γορζατα Βιεγα∋σκα−Βαρτοσιακ Προϕεκτ οκ∀αδκι: ϑοαννα Ζ ονκιεωιχζ Κορεκτα: Ρενατα Βορκοωσκα Χοπψριγητ ♥ 2002 βψ ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ. Φιρστ πυβλισηεδ βψ Ηψπεριον. Τηε Πολιση τρανσλατιον ριγητσ πυβλισηεδ ιν αγρεεµεντ ωιτη ∆ορισ Σ. Μιχηαελσ Λιτεραρψ Αγενχψ, Ινχ., Νεω Ψορκ, ΥΣΑ Χοπψριγητ φορ τηε Πολιση εδιτιον ♥ 2006 βψ Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο”. Αλλ ριγητσ το τηε Πολιση εδιτιον ρεσερϖεδ Ωσζελκιε πραωα δο ωψδανια πολσκιεγο ζαστρζε#ονε. Κσι∃#κα ανι #αδνα ϕεϕ χζ! νιε µο#ε βψ πρζεδρυκοωψωανα ανι ω ϕακικολωιεκ ιννψ σποσ⌠β ρεπροδυκοωανα χζψ ποωιελανα µεχηανιχζνιε, φοτοοπτψχζνιε, ζαπισψωανα ελεκτρονιχζνιε λυβ µαγνετψχζνιε, ανι οδχζψτψωανα ω ροδκαχη πυβλιχζνεγο πρζεκαζυ βεζ πισεµνεϕ ζγοδψ ωψδαωχψ. Ω σπραωιε ζεζωολε∋ ναλε#ψ ζωραχα σι! δο: Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα, υλ. Πολνεϕ Ρ⌠#ψ 1 ε−µαιλ: ϖοχατιο≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Ρεδακχϕα: φαξ (22) 648 63 82, τελ. (22) 648 54 50 ∆ζια∀ ηανδλοωψ: φαξ (22) 648 03 79, τελ. (22) 648 03 78 ε−µαιλ: ηανδλοωψ≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Κσι!γαρνια Ωψσψ∀κοωα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα 78, σκρ. ποχζτ. 54 τελ. (603) 861 952 ε−µαιλ: κσιεγαρνια≅ϖοχατιο.χοµ.πλ ωωω.ϖοχατιο.χοµ.πλ ΙΣΒΝ 83−7146−235−2 ϑακ λοσψ χζ οωιεκα µογ ωπα∀∃ ω ρ!χε γ υπχα. Βοβ ∆ψλαν Νιε β δ# σζεφεµ σζεφα σωοϕεγο, Νιε µα ωι!κσζεϕ ζνιεωαγι δλα νιεγο. Ωιλλιε Νελσον ∆εδψκαχϕα Ωιελκιµ σζεφοµ να κα#δψµ µιεϕσχυ – ω φιρµαχη δυ#ψχη ι µα∀ψχη, ω ροδζιναχη, ω σζκολε, να βοισκυ σπορτοωψµ, ω ωοϕσκυ, ω κυχηνι, πρζψ ο∀ταρζυ, να πιερωσζεϕ λινιι φροντυ. Ωιεχζνιε ζατροσκανεϕ µαµιε, κτ⌠ρα νιε #α∀υϕε σωψµ δζιεωχζψνκοµ πιεσζχζοτ, µι∀ψχη σ∀⌠ω, οπιεκι ι ζαχη!τψ, α# σταν∃ σι! κοβιεταµι. Οπιεκυνοµ, κτ⌠ρζψ βεζπιεχζνιε πρζεπροωαδζαϕ∃ σωψχη ποδοπιεχζνψχη πρζεζ ρυχηλιω∃ υλιχ!. Ω∀α χιχιελοµ φιρµ, κτ⌠ρζψ νιε ωψπψτυϕ∃ σολιδνψχη πρα− χοωνιχ, χζψ κονιεχζνιε ακυρατ τεραζ µυσζ∃ ωζι∃ τε δωα δνι υρλοπυ. Ναυχζψχιελκοµ, κτ⌠ρε σταωιαϕ∃χ υχζνιοωι ζα ωψπραχοωα− νιε δω⌠ϕ! ζ γραµατψκι δοδαϕ∃ σζ⌠στκ! ζα ποµψσ∀, µοτψωυϕ∃χ υχζνια να χα∀ε #ψχιε δοπισκιεµ „Ναπραωδ! ωιετνε!”. Τρενεροµ, κτ⌠ρζψ να ζακο∋χζενιε σεζονυ ζ σερχεµ ναγρα− δζαϕ∃ κα#δεγο ζαωοδνικα ω δρυ#ψνιε. ∆οω⌠δχοµ, κτ⌠ρζψ ροβι∃ ωσζψστκο, #εβψ ιχη οδδζια∀ψ ωρ⌠χι∀ψ χα∀ε ι ζδροωε. Αγεντοµ λιτεραχκιµ, κτ⌠ρζψ βεζωζγλ!δνιε στωιερδζαϕ∃: „Νιε µο#εµψ σπρζεδα Χηινοµ πραω δο τεϕ κσι∃#κι βεζ µα− νυσκρψπτυ”. Ωψδαωχοµ, κτ⌠ρζψ στανοωχζο πρζψποµιναϕ∃χ δατψ, σπο− κοϕνψµ γ∀οσεµ οστρζεγαϕ∃: „Νιε #ψϕεσζ, ϕε λι ζαωαλισζ κολεϕνψ τερµιν”. (ονοµ, κτ⌠ρε µ⌠ωι∃: „Πρζεστα∋ σι! ναδ σοβ∃ υ#αλα ι σκο∋χζ ωρεσζχιε τ! κσι∃#κ!!”. Πραχοωνικοµ ι κιεροωνικοµ να χα∀ψµ ωιεχιε, κτ⌠ρζψ µυσζ∃ χζασαµι ποπραωια σωοιχη σζεφ⌠ω, αβψ πραχα ζοστα∀α ωψκονανα πραωιδ∀οωο. Σζχζεγ⌠λνε ποδζι∀κοωανια Ποπροσι∀εµ κιλκυ σζεφ⌠ω, #εβψ ποδζιελιλι σι! σπεχϕαλν∃ „λεκχϕ∃ σζεφοστωα”, χζψµ , χζεγο σαµι ναυχζψλι σι! οδ σωοιχη ωιελ− κιχη σζεφ⌠ω, ναυχζψχιελι, τρενερ⌠ω χζψ οπιεκυν⌠ω ι ζ χζεγο ζ ποωοδζενιεµ κορζψσταϕ∃. ∆ζι!κυϕ! ωαµ ωσζψστκιµ ι ω ωα− σζψµ ιµιενιυ δζι!κυϕ! ωασζψµ µιστρζοµ. Μ∃δρο χι∃ ποδζιελιλι σι!: Οσοβψ ανονιµοωε (χζτερψ); Μιχηαελ Αββερλεψ, ωιχεπρεζεσ δσ. µαρκετινγυ ω Σανδϖικ Χοροµαντ Χοµπανψ; ϑαµεσ Βακερ, πρεζεσ Σανδϖικ Ινχ.; Τεδ Χαρλ, ωιχεπρεζεσ ρεγιοναλνψ Αππλιεδ Ινδυστριαλ Τεχηνο− λογιεσ; ϑοην Χηιχκοσκψ, ωιχεπρεζεσ Βιοπροχεσσινγ Σαλεσ ω Κενδρο; Λαρρψ Χυλπ, ΧΕΟ ω ∆αναηερ Χορπορατιον; Ωιλλιαµ ∆αϖισ, πρεζεσ ι ΧΕΟ ω Χονγρεσσ Φινανχιαλ Χορπορα− τιον; ϑοσεπη Χ. ∆αψ, πρεζεσ ζαρζ∃δυ ι ΧΕΟ ω Φρευδενβεργ−ΝΟΚ Γενεραλ Παρτνερσηιπ; δρ ∆αϖιδ ∆’Εραµο, πρεζεσ ι ΧΕΟ ω Σαιντ Φρανχισ Ηοσπιταλ; ∆οναλδ Φεντον, ω∀α χιχιελ ι δψρεκτορ Φεντον Ασσοχιατεσ; Ωιλλιαµ Φερρψ, βψ∀ψ πρεζεσ Εαστερν Μουνταιν Σπορτσ; Ρανδψ Φιτζηυγη, ωιχεπρεζεσ δσ. σπρζεδα#ψ ω ∆αναηερ Χον− τρολσ; ϑαµεσ Τ. Φλαηερτψ, παρτνερ Ο’Χοννελλ, Φλαηερτψ Αττµορε; Λεε Φλαηερτψ, ζα∀ο#ψχιελ ι πρεζεσ ζαρζ∃δυ Φλαιρ Χοµµυνιχα− τιονσ Αγενχψ; ϑοσεπη Γρεωε, πρεζεσ Φιλµσ, Φοαµ Φαβριχσ ∆ιϖισιον ω Σαιντ−Γοβαιν; ϑαµεσ Ηαρτνεττ, πρεζεσ ι ΧΕΟ ω Λονγωοοδ Ινδυστριεσ Ινσ.; Ροδ Ηοψνγ, ωιχεπρεζεσ δσ. µαρκετινγυ ω Μιλλαρ Ελεϖατορ Χοµπανψ; Χηριστοπηερ Α. ϑονεσ, πρεζεσ ζαρζ∃δυ ι ΧΕΟ ω Τηε ϑονεσ Χοµπανιεσ; Κεϖιν Καλαγηερ, πρεζεσ Φινλαψ Πριντινγ Χοµπανψ; Ριχηαρδ Κιµβαλλ, ωιχεπρεζεσ ζαρζ∃δυ Ροχκ οφ Αγεσ Χορπορα− τιον; Χ. Τ. „Γυσ” Κοντονιχκασ, ωιχεπρεζεσ ι δψρεκτορ γενεραλνψ Λοχτιτε Ινδυστριαλ Αµεριχασ; Αψν ΛαΠλαντ, δψρεκτορ ναχζελνψ Βεεκλεψ Χορπορατιον; Ερλε Μαρτιν, πρεζεσ Νιεβαυµ−Χοππολα Ωινερψ; Στεπηεν Τ. Μερκελ, πρεζεσ Λοχτιτε Χορπορατιον; ϑοσεπη Μιηαλιχκ, ωιχεπρεζεσ Λονγωοοδ Ινδυστριεσ Ινχ.; Ρεψνολδσ Παρσονσ, σζεφ Χεντρυµ Υσ∀υγ Ωσπ⌠λνψχη ω Ινγερ− σολλ−Ρανδ; Παυλ Πενδεµοντι, ωιχεπρεζεσ δσ. σπρζεδα#ψ ω Τηε Τορρινγτον Χοµπανψ; Στεϖε Πελτζµαν, βψ∀ψ πρεζεσ ΟΣΙ Πηαρµαχευτιχαλσ; Ωιλλιαµ Ριετη, ωιχεπρεζεσ ι δψρεκτορ γενεραλνψ Υνιτεδ Αδ− ϖερτισινγ Μεδια; Αλ Σηολοµιχκψ, δψρεκτορ δσ. µερχηανδισινγυ ω Φαµιλψ Μεδσ Ινχ.; ϑαµεσ Συγαρµαν, πρεζεσ Εαστερν Βαγ Παπερ Χοµπανψ; ∆αϖιδ Σψλϖεστερ, ωιχεπρεζεσ δσ. σπρζεδα#ψ κοµερχψϕνεϕ ω Ινγερσολλ−Ρανδ, Σεχυριτψ Σεχτορ Σαφετψ; Πατριχκ Τοµασιεωιχζ, παρτνερ Φαζζανο, Τοµασιεωιχζ Παυλ− δινγ; Χεχιλ Υρσπρυνγ, ΧΕΟ ω Ρεφλεξιτε Χοµπανψ; Ριχηαρδ Ζαηρεν, ωιχεπρεζεσ Αυτοµοτιϖε Χοατινγσ ω ΠΠΓ Ιν− δυστριεσ Ινδ.; Πραχοωνιχψ Φοξ Χοµπανψ; Χζ∀ονκοωιε ροδζινψ Φοξ. Σερδεχζνε ποδζι!κοωανια δλα Μαρψ Ελλεν Ο’Νειλλ, σζεφοωεϕ ρεδακχϕι ωψδαωνιχτωα Ηψπεριον Βοοκσ; ∆ορισ Μιχηαελσ ζ ∆ορισ Σ. Μιχηαελσ Λιτεραρψ Αγενχψ. Ωιελχψ σζεφοωιε, ωψχηοωαωχψ, ναυχζψχιελε, τρενερζψ ι ρο− δζιχε: Οσοβψ ανονιµοωε (δωιε); ϑ. Κεµλερ Αππελλ, εµερψτοωανψ ΧΕΟ Αρροω Χορπορατιον; .π. Μασον Βεεκλεψ, ΧΕΟ Βεεκλεψ Χορπορατιον; Κεννετη Βυττερωορτη, εµερψτοωανψ ΧΕΟ Λοχτιτε Χορπορα− τιον; Φρανχισ Φορδ Χοππολα, πρεζεσ ζαρζ∃δυ Νειβαυµ−Χοππολα Ωι− νερψ; .π. Φελιχια ∆’Εραµο, ωψχηοωαωχζψνι; Ε. Ρυσσελλ Εγγερσ, εµερψτοωανψ δψρεκτορ οπεραχψϕνψ Λοχτιτε Χορπορατιον; Μερριλλ Φαψ, πρεζεσ ι ω∀α χιχιελ Φαψ’σ Βοατ Ψαρδ Ινχ.; .π. ϑοσεπη Ε. Φαζζανο, ζα∀ο#ψχιελ Φαζζανο, Τοµασιεωιχζ ∆εωεψ; Βερτ Φερναευσ, δψρεκτορ ζεων!τρζνψ Σανδϖικ Ινχ.; .π. Ραλπη Ηαρτ, πρεζεσ ζαρζ∃δυ Ηευβλειν Ινχ.; Χλασ Ακε Ηεδστροµ, ΧΕΟ ω Σανδϖικ ΑΒ; Ωιλλιαµ Ηειδελ ζ Ηειδελ ανδ Ασσοχιατεσ; .π. ∆οναλδ Φ. Ηοψνγ, ωψχηοωαωχα; Γενε ϑεννινγσ, εµερψτοωανψ προφεσορ Υνιωερσψτετυ Μιχηι− γαν; .π. Ροβερτ Μ. ϑονεσ, πρεζεσ Ρ.Μ. ϑονεσ Χοµπανψ; .π. Λεγη Κνοωλεσ ϑρ., πρεζεσ ζαρζ∃δυ Βεαυλιευ ςινεψαρδ; Χηριστιε Λαµβρινιδεσ, ΧΕΟ ω Σκψλινε Χηιλε Χορπορατιον; .π. Γερτρυδε Λαυγηερψ, ναυχζψχιελκα σζκο∀ψ ποδσταωοωεϕ ω Τοωπατη; Παυλ ΜχΧανν, παρτνερ ζαρζ∃δζαϕ∃χψ ω Μερχηαντ Βανκινγ ςεντυρε Παρτνερσ; ϑοην Μελϖιν, εµερψτοωανψ πρεζεσ Χονε ∆ριϖε Τεξτρον; Τερψ Νοοναν, εµερψτοωανψ δψρεκτορ οπεραχψϕνψ ω Φυρον Χορπ.; Ηαρρισ Παρσονσ, εµερψτοωανψ ΧΕΟ ω ΜΠΣ Σαλεσ; Σχοττ Πιλκερτον, εµερψτοωανψ γενερα∀ βρψγαδψ αρµιι αµερψ− κα∋σκιεϕ; .π. Φρανχεσ Πριχε, ωψχηοωαωχζψνι; Ηυγη Ροωλανδ, ζα∀ο#ψχιελ ι εµερψτοωανψ ΧΕΟ ω Ρεφλεξιτε Χοµπανψ; Ηαρρψ Σχηελλ, εµερψτοωανψ ΧΕΟ ω Χαβλεχ Χορπορατιον; Γ. Ωιλλιαµ Σεαωριγητ, εµερψτοωανψ ΧΕΟ ω Στανηοµε Χορ− πορατιον; Γεοργε Σηερµαν, πρεζεσ ζαρζ∃δυ Χαµπελλ Σουπ Χορπορατιον; Ηαρρψ Σηιελδσ, εµερψτοωανψ ποδπυ∀κοωνικ αρµιι αµερψκα∋− σκιεϕ; ϑαψ Σηοεµακερ, ΧΕΟ ω Χοππολα Χοµπανιεσ; Βρψχε Σπερανδιο, εµερψτοωανψ ωιχεπρεζεσ δσ. σπρζεδα#ψ ω Σανδϖικ Χοροµαντ (ΥΣΑ); Αρτηυρ Συγαρµαν, εµερψτοωανψ πρεζεσ Συγαρµαν Βροτηερσ, ∆ζια∀υ Στατλερ Ινδυστριεσ. Σπισ τρε χι 1. Παν Ηαρτ ....................................................................... 15 2. Προστψ πρζεπισ να ωιελκιεγο σζεφα ................................ 17 3. Φιρµα ροβι το σαµο χο σζεφ........................................... 18 4. Πραωδζιωψµ σζεφεµ ϕεστ κλιεντ ................................... 20 5. Πρζψχιναϕ ι οδχιναϕ........................................................ 22 6. Νοωα µιοτ∀α νιε ζαωσζε δοβρζε ζαµιατα ..................... 24 7. Μιερνο το ρακ ............................................................ 27 8. Ζατρυδνιαϕ ποωολι, ζωαλνιαϕ σζψβκο. (Χζ! 1)............ 29 9. Ζατρυδνιαϕ ποωολι, ζωαλνιαϕ σζψβκο. (Χζ! 2)............ 32 10. Νιε µυσισζ γρα οστρο................................................... 34 11. Ονε−οϖερ−ονε/ϖετο ....................................................... 37 12. Α+Σ=ΑΣ. Ζατρυδνιαϕ τψλκο ασ⌠ω.................................. 40 13. „Λιστα Ζ”....................................................................... 42 14. „Ρεσταυρατευρ, α νιε ρεσταυραντευρ” ............................ 44 15. Ζαµιαστ λιβαχϕι ωψβιερζ δετερµιναχϕ! .......................... 47 16. Σψν κραωχοωεϕ............................................................. 50 17. Σζχζοδρψ σζεφ ............................................................... 53 18. Ζλεχαϕ ζαδανια ϕακ ναϕνι#εϕ........................................... 57 19. Στρζε# σι!: σι⌠δεµκι ζατρυδνιαϕ∃ πι∃τκι ........................ 59 20. Ζαπψταϕ: „Χο βψ χιε ζροβιλι, γδψβψµ υµαρ∀?” ............. 61 21. Ζατρυδνιασζ πσα? Νιε σζχζεκαϕ σαµ! ............................ 63 22. Ποτρζεβνε σπραωδζενιε, νιε τψλκο #ψχζενιε ................. 66 23. Σ∀υχηαϕ υωα#νιε ........................................................... 68 24. Ζαωσζε σ∀υχηαϕ κα#δεγο............................................... 70 25. Οβιεχυϕ ι δοτρζψµυϕ οβιετνιχ ....................................... 73 26. „Νιγδψ νιε ποζω⌠λχιε µι να β∀∃δ”............................... 76 27. Σζε προστψχη σ∀⌠ω ..................................................... 79 28. Νιεχη σοβιε ποϕεδζ∃ ..................................................... 81 29. Πανυϕ ναδ ϕ!ζψκιεµ ...................................................... 83 30. Ζγοδα να κονφροντοωανιε ............................................ 85 31. ϑακ γροµ ζ ϕασνεγο νιεβα ............................................. 87 32. Νιε ζνι#αϕ σι! δο πονι#ανια .......................................... 90 33. Σ∀υχηαϕ ποζερ⌠ω, γ∀υπκ⌠ω ι οσζυστ⌠ω......................... 93 34. Νιε σπραωδζαϕ ροζλιχζε∋ ωψδατκ⌠ω ............................. 95 35. Τρενινγ ω αυτοβυσιε..................................................... 98 36. Β∃δ) σζχζ! χιαρζεµ ................................................... 101 37. Β∃δ) στανοωχζψ, υχζχιωψ ι πρζψϕαχιελσκι. Αλε νιε ζαπρζψϕα)νιαϕ σι!!........................................... 103 38. „Καπιτυλαχϕα” το ηασ∀ο ζ κρζψ#⌠ωκι ........................... 106 39. Τωοι λυδζιε το τω⌠ϕ ηελ .............................................. 109 40. 90 προχεντ χζασυ πο ωι!χαϕ σωοιµ ναϕλεπσζψµ λυδζιοµ ................................................... 111 41. Σπ⌠ϕρζ ω λυστρο ........................................................... 113 42. Χοδζιεννιε υχζ κογο πρζεζ 10 µινυτ ....................... 116 43. Ρεγυλαµιν ποδ σπεχϕαλνψµ ναδζορεµ. (Χζ! 1)...... 118 44. Ρεγυλαµιν ποδ σπεχϕαλνψµ ναδζορεµ. (Χζ! 2)...... 121 45. Ορζε∀ νιε ωσκακυϕε δο νορψ ζα σζχζυρεµ................... 123 46. Οσ∀ανιαϕ ζεσπ⌠∀ ω∀ασν∃ πιερσι∃ ................................... 125 47. Ωιελκιε ναδζιεϕε......................................................... 127 48. Ωολνο βψ δζιωακιεµ ............................................... 129 49. Νιε β∃δ) ζµ!χζονψ .................................................... 132 50. Νιε ωψγρψωαϕ βιυροωεϕ λοτεριι ................................... 134 Ζακο∋χζενιε. Ωσπανιαλι σζεφοωιε ωψχηοωυϕ∃ ωσπανια∀ψχη σζεφ⌠ω................................ 136 1 Παν Ηαρτ Ωιελκι σζεφ ποβυδζα λυδζι δο δζια∀ανια. Χηωαλι, σ∀αωι ι ωψ− ωψ#σζα σωοιχη πραχοωνικ⌠ω. ∆ζι!κι νιεµυ ωιερζ∃ ωε ω∀ασνε σι∀ψ, χζυϕ∃ σι! ωψβρανι, ωψϕ∃τκοωι, ναµασζχζενι. ∆ζι!κι νιεµυ χζυϕ∃ σι! ωσπανιαλε. ∗ Ωιελχψ σζεφοωιε ζαπαδαϕ∃ ω παµι! . Σζεφ, ο κτ⌠ρψµ µοωα πονι#εϕ, ω χι∃γυ 60 σεκυνδ ποζοσταωι∀ πο σοβιε ωσποµνιενιε να ποναδ 60 λατ. Πραχοωνικ µια∀ 24 λατα. Το βψ∀α ϕεγο πιερωσζα ποωα#να ποσαδα. Πραχοωα∀ ϕυ# πι∃τψ τψδζιε∋. Τεγο ρανκα ω δωυµετρο− ω∃ σζκλαν∃ χιαν! οταχζαϕ∃χ∃ ϕεγο „βιυρο” κτο ζαπυκα∀. – Πρζεπρασζαµ, πανιε Γοδφρεψ, ναζψωαµ σι! Ραλπη Ηαρτ – ποωιεδζια∀ ελεγανχκο υβρανψ δ#εντελµεν πο σζε δζιεσι∃τ− χε. – Χζψ ζναϕδζιε παν χηωιλεχζκ!? 15 – Οχζψωι χιε – οδπαρ∀ µ∀οδψ πραχοωνικ, κτ⌠ρψ µιµο #ε µιµο νιε ζνα∀ τωαρζψ, νατψχηµιαστ ροζποζνα∀ ναζωισκο λε− γενδαρνεγο πρεζεσα ζαρζ∃δυ φιρµψ. – ∆ζι!κυϕ! – ρζεκ∀ παν Ηαρτ. – Πανιε Γοδφρεψ, χζψ µ⌠γ∀− βψµ ποωιεδζιε πανυ παρ! σ∀⌠ω να τεµατ πα∋σκιεϕ φιρµψ? Πραχοωνικ σκιν∃∀ γ∀οω∃, ωι!χ παν Ηαρτ χι∃γν∃∀ δαλεϕ: – Πανιε Γοδφρεψ, πα∋σκα φιρµα το φιρµα πιερωσζεϕ κλασψ. Μαµψ προδυκτψ πιερωσζεϕ κλασψ, κλιεντ⌠ω πιερωσζεϕ κλασψ ι ρεκλαµ! πιερωσζεϕ κλασψ. Βα, χζασαµι ναωετ λαταµψ πιερω− σζ∃ κλασ∃, πονιεωα# λινιε λοτνιχζε σ∃ ω ρ⌠δ νασζψχη πιερωσζεϕ κλασψ κλιεντ⌠ω. Ωψχι∃γαϕ∃χ ρ!κ! δο νοωεγο πραχοωνικα, παν Ηαρτ πρζε− ρωα∀ να χηωιλ!, σποϕρζα∀ Γοδφρεψοωι προστο ω οχζψ ι ζακο∋− χζψ∀: – Πανιε Γοδφρεψ, ω νασζεϕ φιρµιε ζατρυδνιαµψ ωψ∀∃χζνιε λυδζι πιερωσζεϕ κλασψ. Ωιταµψ ω Ηευβλειν. ϑε λι ωιερζψσζ, ∃ε ζδολνι ι δοβρζε ζµοτψωοωανι λυδζιε το κλυχζ δο συκχεσυ φιρµψ, το παν Ηαρτ ναυχζψ! χι∀ ωιελε. ϑε λι ω το νιε ωιερζψσζ, το ζαµκνιϕ τ∀ κσι#∃κ∀ ι ποδαρυϕ ϕ# κοµυ ιννεµυ. 16 2 Προστψ πρζεπισ να ωιελκιεγο σζεφα 1. Ζατρυδνιαϕ ωψ∀∃χζνιε λυδζι πιερωσζεϕ κλασψ. 2. Σταωιαϕ οδποωιεδνιχη λυδζι να οδποωιεδνιχη στανοωι− σκαχη. Ζωαλνιαϕ λυδζι νιεοδποωιεδνιχη. 3. Μ⌠ω λυδζιοµ, χο µυσι ζοστα ζροβιονε. 4. Μ⌠ω λυδζιοµ, δλαχζεγο το µυσι ζοστα ζροβιονε. 5. Ζοσταω ζαδανιε να γ∀οωιε τψχη λυδζι, κτ⌠ρψχη ωψβρα∀ε δο ϕεγο ωψκονανια. 6. Σζκολ λυδζι. 7. Σ∀υχηαϕ λυδζι. 8. Ωψελιµινυϕ φρυστραχϕ! ι πρζεσζκοδψ, κτ⌠ρε παραλι#υϕ∃ δζια∀ανιε λυδζι. 9. Χζυωαϕ ναδ πρζεβιεγιεµ πραχ. 10. ∆ζι!κυϕ πυβλιχζνιε ι πρψωατνιε. 17 3 Φιρµα ροβι το σαµο χο σζεφ Λυδζιε πατρζ∃ να σζεφα. Το ον ναδαϕε τον ι υσταλα ζασαδψ. ∆αϕε πρζψκ∀αδ. Ζ χζασεµ ωψδζια∀, βιυρο, σκλεπ, ωαρσζτατ, φαβρψκα ι χα∀α φιρµα ζαχζψναϕ∃ ροβι το, χο ροβι σζεφ. • ϑε λι σζεφ ζαωσζε σι! σπ⌠)νια – πυνκτυαλνο πρζεσταϕε οβοωι∃ζψωα . • ϑε λι σζεφ ϕεστ ωιεχζνιε να σποτκανιαχη – κα#δψ ϕεστ ωιεχζνιε να σποτκανιαχη. • ϑε λι σζεφ κοντακτυϕε σι! ζ κλιενταµι – κλιενχι σ∃ ωα#νι δλα ωσζψστκιχη πραχοωνικ⌠ω. • ϑε λι σζεφ ζανιεδβυϕε σποτκανια ζ κλιενταµι – δζια∀ σπρζεδα#ψ χοραζ ρζαδζιεϕ σποτψκα σι! ζ κλιενταµι. • ϑε λι σζεφ ϕεστ γρζεχζνψ – λυδζιε αρογανχχψ νιε µαϕ∃ σζανσ. • ϑε λι σζεφ τολερυϕε µιερνο – µο#ε σποδζιεωα σι! µιερνο χι. 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak być wielkim szefem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: