Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00109 006567 13242894 na godz. na dobę w sumie
Jak korygować transakcje krajowe objęte odwrotnym obciążeniem - ebook/pdf
Jak korygować transakcje krajowe objęte odwrotnym obciążeniem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374405386 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Ostatnia nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., nie ułatwia podatnikom rozliczającym dostawy objęte odwrotnym obciążeniem zadania polegającego na prawidłowym korygowaniu tych rozliczeń. Część wątpliwości związanych z nowymi regulacjami wyjaśnił MF w wydanej broszurze. Niektóre wyjaśnienia są korzystne dla podatników i zmieniają dotychczasowe stanowisko organów podatkowych. W publikacji odpowiadamy m.in. na pytania:- jak ma wyglądać faktura, korygująca fakturę z oznaczeniem odwrotne obciążenie;- czy trzeba posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej gdy błędnie naliczono VAT;- czy trzeba korygować odliczony podatek, z faktury z błędnie naliczonym VAT.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ANETA SZWĘCH JAK KORYGOWAĆ TRANSAKCJE KRAJOWE OBJĘTE ODWROTNYM OBCIĄŻENIEM ISBN 978-83-7440-538-6 2 JAK KORYGOWAĆ TRANSAKCJE KRAJOWE OBJĘTE... Jak korygować transakcje krajowe objęte odwrotnym obciążeniem 1. Jaką treść powinna zawierać faktura korygująca dostawę towarów wymienio- nych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Kiedy sprzedawca musi posiadać potwierdzenie odbioru faktury korygującej przez nabywcę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. Jakie terminy obowiązują przy rozliczeniach korekty transakcji objętej odwrotnym obciążeniem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.1. W jakim momencie dostawca koryguje sprzedaż . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2. W jakim terminie nabywca koryguje podatek należny i naliczony . . . . . 7 7 8 9 3.2.1. Faktura korygująca „in minus” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3.2.2. Faktura korygująca „in plus” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 3.3. W jaki sposób strony korygują rozliczenie, gdy sprzedawca błędnie wystawił fakturę z wykazanym VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 3.3.1. Korekta u sprzedawcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 3.3.2. Korekta u nabywcy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 4. Kiedy korygować transakcje związane z dostawą sprzętu elektronicznego . . 14 4.1. Czy należy skorygować rozliczenie VAT od transakcji, jeśli jej łączna wartość zmniejszy się poniżej limitu 20 000 zł . . . . . . . . 14 4.2. Czy podwyższenie wartości dostaw powyżej limitu 20 000 zł powoduje zmianę podmiotu zobowiązanego do rozliczenia VAT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 5. Kiedy należy skorygować zaliczkę, jeśli nastąpi zmiana podatnika zobowiązanego do rozliczenia VAT od dostawy towarów . . . . . . . . . . . . . . . 17 6. Czy nabywca towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT musi korygować podatek naliczony w ramach ulgi na złe długi . . . . . . . . . . . 19 wrzesień 2015 r. IFK JAK KORYGOWAĆ TRANSAKCJE KRAJOWE OBJĘTE... 3 odwrotne obciążenie, korekta podatku, faktura korygująca, jednolita gospodarczo transakcja 1. Jak korygować transakcje krajowe objęte odwrotnym obciążeniem Ostatnia nowelizacja ustawy, która weszła w życie 1 lipca 2015 r., nie ułatwia podatnikom rozliczającym dostawy objęte odwrotnym obcią- żeniem zadania polegającego na prawidłowym korygowaniu tych roz- liczeń. Nie wyjaśnia starych wątpliwości, wprowadza nowe w związku z pojawieniem się w ustawie pojęcia „jednolita gospodarczo transak- cja” i wyłączeniem z obowiązku rozliczenia VAT za sprzedawcę podat- ników zwolnionych. W większości przypadków (zarówno tych nowych, jak i tych starych) przyczyną wątpliwości jest brak szczegółowych re- gulacji, wprost wynikających z ustawy o VAT, które wskazywałyby na termin rozliczenia korekty. Część wątpliwości związanych z nowymi regulacjami wyjaśnił MF w wydanej broszurze. Niektóre wyjaśnienia są korzystne dla podatników i zmieniają dotychczasowe sta- nowisko organów podatkowych. Zobacz wideoszkolenie „Odwrotne obciążenie dla dostaw krajowych” dostępne w Bibliotece IFK na www.inforfk.pl Zdaniem Ministerstwa Finansów: ■ nie ma obowiązku posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygującej, gdy sprze- dawca zamiast zastosować odwrotne obciążenie, naliczył VAT, gdy to wynika zarów- no z błędu sprzedawcy, jak i ze zmiany okoliczności transakcji; ■ nabywca nie musi korygować odliczonego VAT, który odliczył z faktury otrzymanej od sprzedawcy, a następnie okazało się, że powinien rozliczyć VAT za sprzedawcę; warunkiem jest rozliczenie VAT należnego. 1. Jaką treść powinna zawierać faktura korygująca dostawę towarów wymienionych w załączniku nr 11 do ustawy o VAT Sprzedawca, który dokonał dostawy towarów wymienionych w załączniku nr 11 do usta- wy o VAT, potwierdza ten fakt wystawieniem faktury uproszczonej oznaczonej wyrazami „odwrotne obciążenie” (art. 106e ust. 1 pkt 18 ustawy o VAT), która nie zawiera stawki ani kwoty VAT (art. 106e ust. 4 pkt 1 ustawy o VAT). W VAT transakcje są rozliczane zgodnie z rzeczywistym ich przebiegiem. Dlatego fakturę korygującą należy wystawić w każdym przypadku, który powoduje zmianę stanu faktyczne- go skutkującego obniżeniem lub podwyższeniem podstawy opodatkowania. Jej celem jest udokumentowanie ostatecznej wartości sprzedaży. Przepisy ustawy o VAT nie zawierają szczególnych zasad, które regulowałyby kwe- stię wystawiania faktur korygujących dostawę objętą odwrotnym obciążeniem. Dlatego IFK wrzesień 2015 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak korygować transakcje krajowe objęte odwrotnym obciążeniem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: