Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00380 007792 18454664 na godz. na dobę w sumie
Jak lepiej zarabiać. Metody milionera - książka
Jak lepiej zarabiać. Metody milionera - książka
Autor: Liczba stron: 480
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0118-X Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W 365 osiągnij to, na co innym nie starcza życia
Nakieruj kompas swojej duszy na wielkie osiągnięcia

Masz pasję. Budujesz dzieło swojego życia. Codziennie dokonujesz ważnych odkryć. Dostrzegasz więcej, niż ludzie wokół Ciebie. I czujesz, że moc jest z Tobą. Oto stan ducha, w jakim człowiek dokonuje rzeczy niemożliwych. Nieważne z czym zaczynasz i czy los uśmiechał się do Ciebie. Liczy się jedno: Twoje monumentalne marzenie i to, czy jesteś gotów się dla niego poświęcić. Tu chodzi o poświęcenie przez duże 'P' -- o poczucie misji, po którym rozpoznaje się wielkich ludzi.

Ta książka da Ci iskrę mocy. Napełni Cię gotowością czynu. Sprawi, że wahanie ustąpi pola odwadze: że skoczysz ze skały i spadając, nauczysz się latać. Zatem do dzieła! Poznaj:

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak lepiej zarabiaæ. Metody milionera Autor: Steven K. Scott T³umaczenie: Ewa Brodziuk, Ewelina Krok ISBN: 83-246-0118-X Tytu³ orygina³u: Mentored by a Millionaire: Master Strategies of Super Achievers Format: A5, stron: 480 W 365 osi¹gnij to, na co innym nie starcza ¿ycia Nakieruj kompas swojej duszy na wielkie osi¹gniêcia Masz pasjê. Budujesz dzie³o swojego ¿ycia. Codziennie dokonujesz wa¿nych odkryæ. Dostrzegasz wiêcej, ni¿ ludzie wokó³ Ciebie. I czujesz, ¿e moc jest z Tob¹. Oto stan ducha, w jakim cz³owiek dokonuje rzeczy niemo¿liwych. Niewa¿ne z czym zaczynasz i czy los uœmiecha³ siê do Ciebie. Liczy siê jedno: Twoje monumentalne marzenie i to, czy jesteœ gotów siê dla niego poœwiêciæ. Tu chodzi o poœwiêcenie przez du¿e „P” — o poczucie misji, po którym rozpoznaje siê wielkich ludzi. Ta ksi¹¿ka da Ci iskrê mocy. Nape³ni Ciê gotowoœci¹ czynu. Sprawi, ¿e wahanie ust¹pi pola odwadze: ¿e skoczysz ze ska³y i spadaj¹c, nauczysz siê lataæ. Zatem do dzie³a! Poznaj: (cid:129) historie ludzi, którzy przestali dryfowaæ i odnaleŸli pr¹d rzeki bogactwa, (cid:129) perypetie autora (które zmieni³y go z nieudacznika w multimilionera), (cid:129) m¹droœci niezwyk³ych mentorów: Georga Washingtona, Thomasa Jeffersona, Thomasa Edisona, Oprah Winfrey, Johna D. Rockefellera, (cid:129) swój typ osobowoœci: czego Ci brakuje (albo tylko myœlisz, ¿e brakuje) na drodze ¿ycia, (cid:129) w³asn¹ si³ê przekonywania: obalaj mury obojêtnoœci i niechêci, wznoszone przez innych ludzi, (cid:129) swoje lêki i hamulce powstrzymuj¹ce Ciê przed realizacj¹ wymarzonych projektów. _________________ S P I S T R E Ś C I _________________ SESJA 1 SESJA 2 SESJA 3 PRZEDMOWA WSTĘP Nowe oprogramowanie dla Twojego umysłu Jaki jest Twój typ osobowości — Twój styl Ci się spodoba! Nie masz czasu ani talentu, ani pieniędzy — to żaden problem! SESJA 4 Mistrzowska strategia Stevena Spielberga: osiągnąć jak najwięcej w jak najkrótszym czasie To, co mówisz i w jaki sposób, nie jest bez znaczenia! SESJA 5 SESJA 6 SESJA 7 7 17 43 67 95 123 159 233 255 279 307 Twój uniwersalny klucz otworzy każde drzwi 185 Dzięki stosowaniu tej techniki zaczniesz odnosić niezwykłe sukcesy; bez niej nie powiedzie Ci się na pewno! SESJA 8 Wizja bez mapy prowadzącej do jej realizacji jest bezwartościowa! SESJA 9 Sekretna strategia najwybitniejszych ludzi sukcesu SESJA 10 Poczuj różnicę wartą miliarda dolarów… to lepsze niż wygrana na loterii! - 5 - JAK LEPIEJ ZARABIAĆ. METODY MILIONERA SESJA 11 Usuwanie najpoważniejszej przeszkody na drodze do realizacji Twoich marzeń SESJA 12 Dopuść do głosu krytyków… i bądź górą! SESJA 13 Przejmowanie kontroli i zachowywanie SESJA 14 Łatwo pozytywnie zaskakiwać SESJA 15 Odkrycie wysokooktanowego paliwa, które wykorzystują ludzie odnoszący największe sukcesy SKOROWIDZ 337 357 383 411 445 469 - 6 - ______________________ S E S J A 5 ______________________ Podstawy skutecznej komunikacji ___________ ____________ Twoje nowe Porsche posiada najbardziej niezwykłe kluczyki świata. Bez nich, ta wspaniała maszyna nie dowiozłaby Cię nig- dzie, a Ty byłbyś takim samym zwykłym pieszym, jak inni: wol- nym krokiem posuwałbyś się w kierunku przeciętnych pragnień, których realizacja leży w zasięgu Twoich możliwości, natomiast niezwykłe marzenia — dotyczące życia osobistego czy zawo- dowego — na zawsze pozostałyby dla Ciebie nieosiągalne. Na szczęście, podczas tej sesji dostaniesz ode mnie te wspaniałe klu- czyki do Porsche. Obiecuję Ci, że będą to najbardziej niezwykłe kluczyki, jakie do tej pory trzymałeś w ręce. Dzięki nim, nie tylko będziesz mógł wsiąść do Twojego wozu i odpalić silnik o mocy 415 koni mecha- nicznych, ale i przejdziesz przez każde drzwi, które będą dzieliły Cię od realizacji Twoich najwspanialszych marzeń. Otworzysz - 159 - JAK LEPIEJ ZARABIAĆ. METODY MILIONERA nimi sejf Twojego bankiera i książeczkę czekową klienta, a nawet serce współmałżonka i umysł Twojego dziecka. Tym niezwykłym uniwersalnym kluczem, który potrafi otwierać wszystkie drzwi jest umiejętność efektywnego i przekonywującego komuniko- wania się. Jeśli jesteś handlowcem: Dzięki temu kluczowi, sprzedasz swój towar w 75 , zamiast w 5 przypadków; uda Ci się to od razu podczas pierwszego, zamiast trzeciego spotkania z klientem; dokonasz tego w przeciągu minut, zamiast godzin. Jeśli starasz się wspinać po szczeblach korporacyjnej ka- riery: Dzięki temu kluczowi, szef nie będzie ignorował Twoich pomysłów, lecz chętnie z nich skorzysta; Twoje słowa nie będą trafiały w próżnię, ale będą oczekiwane i przyjmowane z en- tuzjazmem; ludzie nie będą Cię lekceważyć, ale cenić za to co powiesz. Jeśli jesteś przełożonym, menadżerem, korporacyjnym urzęd- nikiem czy właścicielem firmy: Dzięki temu kluczowi, gdy bę- dziesz zabierał głos, oczy Twoich podwładnych nie będą wpatrzone w sufit, ale będą szukały Twojego wzroku oraz z naj- wyższym zainteresowaniem będą śledziły treść przygotowywa- nych przez Ciebie notatek. Jeśli jesteś w związku: Dzięki temu kluczowi, Twój życiowy partner otworzy się na Twoje najgłębsze potrzeby i pragnienia. - 160 - To, co mówisz i w jaki sposób, nie jest bez znaczenia! Jeśli jesteś rodzicem: Dzięki temu kluczowi, zyskasz nie- podzielną uwagę Twojego dziecka i będziesz w stanie sprawić, by pozytywnie reagowało na Twoje słowa oraz zmobilizować go do takiego działania, jakiego od niego oczekujesz. Wszyscy, których znam potrafią mówić i pisać, a jednak mniej niż 2 z nich potrafi komunikować się w efektywny sposób, a mniej niż 1 robi to w sposób przekonujący. Jest to naprawdę smutne, że większość ludzi idzie przez życie, porozumiewając się z innymi nieefektywnie i nieprzekonywająco, podczas gdy tak niewiele potrzeba, aby to zmienić. Umiejętności komunikacji można się bowiem nauczyć, a wymaga to jedynie opanowania kilku łatwo przyswajalnych technik. Być może posiadasz już pewną wiedzę na temat skutecznego komunikowaniem się, ale dzięki technikom omówionym w tym rozdziale staniesz się wręcz mistrzem efektywnego i przekonywującego formułowania i przekazywania swoich myśli innym ludziom. Wprawdzie może nie zostaniesz elokwentnym mówcą, lub pisarzem — laureatem nagrody Pulitzera, ale zdobędziesz umiejętności, które umoż- liwią Ci efektywne i konsekwentne motywowanie innych do właściwego działania. Ósme prawo niezwykłego sukcesu Umiejętność efektywnego i przekonywającego komunikowania się przyspieszy realizację naszych zamierzeń, natomiast, jej brak jest powodem poważnych opóźnień na drodze do sukcesu. - 161 - JAK LEPIEJ ZARABIAĆ. METODY MILIONERA Porównanie czterech typów osobowości pod kątem tego, jak ludzie potrafią komunikować się w ważnych sprawach Ludzie, którzy dryfują Ludzie dążący do realizacji celów Ludzie realizujący swoje cele Zarówno w sprawach istotnych, jak i nieistotnych komunikują się w ten sam sposób: mówią bez żadnej refleksji i zastanowienia to, co w danym momencie przyjdzie im do głowy. W sprawach ważnych zastanawiają się chwilę, zanim zabiorą głos lub pisemnie sformułują swoje myśli. Przed publicznym wystąpieniem często przygotowują sobie listę istotnych spraw i problemów, które chcą poruszyć. Przed zabraniem głosu przygotowują sobie listę priorytetowych spraw, które chcą poruszyć. Często przygotowują sobie staranny i przemyślany plan całego wystąpienia. Zwracają uwagę na to co i w jaki sposób przekazują innym. Przygotowują się przed ustną prezentacją, ćwicząc, to co chcą powiedzieć. Ludzie odnoszący niezwykły sukces Albo sami używają umiejętności efektywnego i przekonywują- cego komuniko- wania się, albo wykorzystują w tym celu współpracę z partnerami, którzy takie umiejętności posiadają. Starają się zawsze poznać kontekst,w którym ich słuchacze operują, przewidzieć ich wątpliwości czy obawy i dopasować do tych warunków odpowiednią strategię komunikacji. Czy opanowanie kilku technik skutecznej komunikacji może tak diametralnie odmienić Twoje życie osobiste i zawodowe? Oczywiście, że tak! Umiejętności, których nauczycie się pod- czas tej i kolejnej sesji, umożliwiły mi osiągnięcie rezultatów, które przeszły moje najśmielsze oczekiwania. - 162 - To, co mówisz i w jaki sposób, nie jest bez znaczenia! Oto kilka przykładów tego, czego udało mi się dokonać dzięki stosowaniu technik skutecznej komunikacji: n Namówiłem do współpracy z moimi agencjami reklamowymi ponad 80 gwiazd show businessu, wraz z całą armią ich agentów, manadżerów i prawników. n Przekonałem ponad 25 milionów klientów, by podnieśli się ze swoich foteli i zadzwonili do moich firm, zamawiając towar i usługi warte ponad 2 miliardy dolarów. Bez tych wspaniałych technik komunikacji nie udałoby mi się sprzedać ani jednej rzeczy! n Uleczyłem i na nowo zdobyłem serce mojej żony, po tym gdy przeszliśmy przez bolesną separację i rozwód. n Wzbogaciłem swoje małżeństwo do tego stopnia, że stało się ono najważniejszą, najbardziej satysfakcjonującą częścią mojego życia. n Zbudowałem wspaniałe stosunki z każdym z moich dzieci. n Pogłębiłem i wzmocniłem relacje z moimi przyjaciółmi. Kilka słów najbogatszego człowieka, jaki się kiedykolwiek narodził „Od serca mądrego i usta mądrzeją, przezorność na wargach się mnoży” (Księga Przysłów 16,23) „Z ust mądrych ludzi wiedza się sączy” (Księga Przysłów 15,2)1 1 Obydwa przekłady pochodzą z Biblii Tysiąclecia — przyp. tłum. - 163 - JAK LEPIEJ ZARABIAĆ. METODY MILIONERA Po skończeniu studiów w 1970 roku rozpocząłem pracę w firmie ubezpieczeniowej. Mimo iż pracowałem tam tylko pięć miesięcy, nauczyłem się od mojego ówczesnego szefa dwóch rzeczy. Po pierwsze, dowiedziałem się, że dobry agent ubezpieczeniowy przeciętnie odbywa z klientem przynajmniej trzy godzinne spo- tkania, zanim sprzeda mu polisę na życie. Po drugie, pozna- łem technikę komunikacji, która okazywała się być niezwykle skuteczna. Mój szef był najlepszym agentem ubezpieczenio- wym w całej, 100-letniej, historii firmy i twierdził, że właśnie potędze tej techniki zawdzięcza swój sukces. Pomyślcie tylko: przez sto lat działalności tej organizacji, spośród tysięcy agen- tów, którzy przewinęli się przez jej progi, to właśnie mój szef ustanowił absolutny rekord sprzedaży polis na życie, do którego nikt inny nawet się nie zbliżył. Niestety, mnie nie udało się zbyt skutecznie korzystać z tej techniki i w ciągu całego, pięciomie- sięcznego okresu pracy w agencji ubezpieczyłem tylko trzy osoby. Ale to nie koniec tej historii — sześć lat później, kiedy byłem zatrudniony w dziesiątym z kolei miejscu pracy, dzięki moim mentorom opanowałem trzy techniki komunikacji, któ- re były nieporównywalnie bardziej efektywne i przekonywują- ce, od tej, którą poznałem poprzez mojego pierwszego szefa. Gdybym chciał użyć porównania, byłoby to jak zestawienie concorde’a z lotnią — wprawdzie obydwa potrafią latać, ale na tym wszelkie podobieństwa się kończą. Nie mogą ze sobą konkurować, jeśli chodzi o rozwijane w powietrzu prędkości, moc oraz użyteczność. Być może wydaje Ci się, że to przesada, ale tak nie jest. Mój pierwszy szef wszakże pouczał mnie, że aby sprzedać jedno ubezpieczenie na życie, potrzebuję średnio trzech spo- tkań z klientem, trwających w sumie trzy godziny. Poza tym, - 164 - To, co mówisz i w jaki sposób, nie jest bez znaczenia! nawet używając tej techniki, w ciągu pięciu miesięcy sprze- dałem tylko trzy polisy. Z drugiej strony, używając technik komunikacji, które po- znałem dzięki moim dwóm mentorom, byłem w stanie sprze- dawać ubezpieczenia w czasie krótszym, niż dwie minuty. Oka- zuje się również, że w przeciągu kilku lat sprzedałem prawie milion polis bez konieczności osobistego spotykania się z klien- tami. Udało mi się tego dokonać dzięki dwuminutowej reklamie w telewizji. To osiągnięcie było tak niewyobrażalne, że kiedy zapytano o opinię na temat naszych wyników czołowe firmy ubezpieczeniowe, ich eksperci twierdzili z całą powagą, że to niemożliwe. No cóż, jeśli przypomnisz sobie naszą pierwszą sesję, zrozumiesz, że nie mogli oni w to uwierzyć, ponieważ zostali „zaprogramowani” na osiąganie przeciętnych rezultatów. Równie niesamowite jest to, że te wspaniałe techniki oka- zywały się tak samo skuteczne przy sprzedaży każdego innego produktu. Wykorzystywałem je sprzedając nagrania wideo, książki, sprzęt elektroniczny, kalendarze, kosmetyki, produkty do pielęgnacji ciała, materiały edukacyjne, sprzęt sportowy oraz środki i akcesoria do pozbywania się zbędnych kilogra- mów. Dzięki tym technikom udało mi się również zaprosić do współpracy czołowe gwiazdy show businessu, między innymi Toma Sellecka, Charltona Hestona, Chucka Norrisa, Michaela Landona, Cher, Jane Fondę, Kathie Lee Gifford, Johna Rittera, Patricię Heaton, Dellę Reese i wielu wielu innych. Najważ- niejsze dla mnie jest jednak to, iż techniki te stały się kluczem do efektywnego porozumiewania się na płaszczyźnie osobistej — z moją żoną i dziećmi. Przypomnę jeszcze tylko, że to nie ja wymyśliłem, czy udoskonalałem te sposoby komunikowania się — stosowali je wielcy przede mną, a ja po prostu nauczyłem się ich dzięki moim mentorom. - 165 - JAK LEPIEJ ZARABIAĆ. METODY MILIONERA Różnica pomiędzy skutecznym przekonywaniem a manipulowaniem Zawsze, kiedy mówię o efektywnej i przekonywującej komu- nikacji, niektórzy zwracają szczególną uwagę na wyraz prze- konywująca, ponieważ kojarzy im się on z pewnym rodzajem manipulacji. Aby uniknąć nieporozumień w tej kwestii, omó- wię teraz różnicę pomiędzy tymi dwoma pojęciami. Muszę także od razu zaznaczyć, że uwielbiam sztukę perswazji, ale nie cierpię manipulowania ludźmi. Manipulowanie polega na użyciu wszelkich koniecznych środków, aby zmobilizować lub zmusić kogoś do takiego działania, które prowadzi do speł- nienia Twoich pragnień, bądź potrzeb. Czy służy to dobru za- interesowanych czy też nie, podstawą manipulacji jest dopro- wadzenie do tego, by inni robili dokładnie to co Ty chcesz, nieważne czy jest to korzystne dla nich samych. Adolf Hitler nie tylko był przekonywającym mówcą — był również bez wątpienia jednym z największych manipulatorów w historii. Faszystowski przywódca był w stanie tak zmanipulować swój naród, że ludzie robili rzeczy, o których jeszcze dekadę wcze- śniej im się nie śniło. Z kolei, perswazja polega na komunikacji, która kierując się do umysłu i emocji danej osoby, przeprowadza ją poprzez wszelkie przeszkody i trudności, pozwala w pełni zrozumieć, to co masz na myśli, a także doskonale wczuć się w stan Twoich emocji. Perswazja motywuje ludzi do podjęcia działań, które, Twoim zdaniem, najlepiej służą ich interesom lub dobru ogól- nemu. Jeśli jednak przekonujesz kogoś, by robił coś, co służy wyłącznie Twoim, a nie jego interesom, to wtedy perswazja zamienia się w manipulację. - 166 - To, co mówisz i w jaki sposób, nie jest bez znaczenia! Niestety, prawdą jest jednak i to, że opanowanie sztuki efek- tywnej i przekonywującej komunikacji wyposaży Cię również w umiejętności doskonałego manipulatora. Ponieważ te tech- niki są tak potężne i skuteczne, że mogą zostać wykorzystane w niewłaściwy sposób — do manipulowania innymi — nie- zmiernie ważne jest, byś obchodził się z nimi ostrożnie. Mam nadzieję, że kierujesz się w życiu odpowiednimi zasadami etycznymi, sprawiedliwym osądem oraz troską o innych ludzi, i że nie wykorzystasz umiejętności skutecznej komunikacji w niewłaściwym celu. Jeszcze raz przypominam Ci, że praw- dziwa perswazja polega na komunikacji, która kierując się do umysłu i emocji danej osoby, przeprowadza ją poprzez wszelkie przeszkody i trudności, pozwala w pełni zrozumieć, to co masz na myśli, a także doskonale wczuć się w stan Twoich emocji. Perswazja motywuje ludzi do podjęcia działań, które najlepiej służą ich interesom lub dobru ogólnemu. Ważne rozróżnienie Manipulacja: Korzystanie z wszelkich koniecznych środków, aby zmobilizować lub zmusić kogoś do takiego działania, któ- re prowadzi do spełnienia Twoich pragnień, bądź potrzeb, bez względu na to, czy służy to interesom danej osoby. Efektywna komunikacja: Komunikacja, która umożliwia danej osobie w pełni zrozumieć, to co masz na myśli, a także doskonale wczuć się w stan Twoich emocji. Przekonywująca komunikacja: Skuteczna komunikacja, mo- tywująca ludzi do podjęcia działań, które, według Ciebie, naj- lepiej służą ich interesom lub dobru ogólnemu. - 167 - JAK LEPIEJ ZARABIAĆ. METODY MILIONERA Wielki błąd, który prowadzi do zaprzepaszczania świetnych pomysłów, niweczy dobre intencje i niszczy relacje z innymi ludźmi Każdego dnia ludziom przychodzą do głowy wspaniałe pomysły, motywowane najlepszymi intencjami poprawy relacji w ich życiu zawodowym, małżeństwie czy rodzinie. Niestety, często jest tak, że te pomysły są ignorowane lub odrzucane. Dzieje się tak nie dlatego, że są złe, ale dlatego, że przedstawiono je w nieefektywny sposób. Kiedy ludzie wpadną na jakiś pomysł lub czegoś pragną, zwykle komunikują to bez zastanowienia i mówią „prosto z mostu”. Nie poświęcają oni ani jednej chwili, by zastanowić się nad sposobem przekazania danej my- śli, dzięki któremu słuchający mógłby szybko zrozumieć, o co im chodzi, wczuć się w ich stan emocjonalny i zacząć działać w odpowiedni sposób. Szansa na efektywną i przekonywującą komunikację, gdy mówimy bez zastanowienia, to co nam przyj- dzie do głowy, jest dokładnie taka sama, jak próba upolowania z procy skaczącego zająca. Nieważne, jak wspaniały jest Twój pomysł — nie uda Ci się go skutecznie przekazać, jeśli nie po- konasz dziewięciu barier komunikacji, które uniemożliwiają Twojemu słuchaczowi zrozumienie tego, co masz na myśli i odczucie tego, co w danym momencie czujesz. Bez ominięcia tych przeszkód, Twoja mowa będzie trafiać w próżnię. Nic dziw- nego, że specjaliści zajmujący się terapią małżeństw wskazują komunikację, jako główny problem małżonków. Pokonywanie barier Istnieje dziewięć potencjalnych przeszkód, które utrudniają rozmówcom oraz słuchaczom rozumienie i odpowiednią re- akcję na Twoje komunikaty. Warto zapoznać się z nimi, przy- - 168 - To, co mówisz i w jaki sposób, nie jest bez znaczenia! gotowując się do jakiejkolwiek rozmowy, a techniki komuni- kacji, których nauczysz się podczas następnej sesji, pomogą Ci skutecznie je wyeliminować. 1. Sposób postrzegania świata. Składają się na niego opi- nie i uczucia danej osoby; jej sądy i uprzedzenia; osobi- ste plany i zamiary; błędne rozumienie czegoś; doznane krzywdy, rozczarowania i porażki; nadzieje i najważ- niejsze cele; obawy i lęki. 2. Ego rozmówcy. Osoba, z którą rozmawiasz, może uwa- żać, że posiada większą wiedzę i doświadczenie, niż Ty (ogólnie lub w jakiejś określonej dziedzinie). 3. Różnice pomiędzy płciami. Myśli i słowa, które dla męż- czyzn są mało istotne, dla kobiet mogą mieć olbrzymie znaczenie. To co dla kobiet jest oczywiste, może być zu- pełnie niezrozumiałe dla mężczyzn. U większość męż- czyzn dominuje lewa półkula mózgu, podczas gdy u ko- biet dominuje prawa — przez to bariera komunikacyjna pomiędzy płciami jest jeszcze większa. 4. Typ osobowości. Ludzie o różnych typach osobowości wysyłają, otrzymują i reagują na komunikaty w zupełnie odmienny sposób, podobnie, jak to co ich motywuje, jest w każdym przypadku inne. 5. Semantyka (różne pojęcia). Używając tego samego słowa czy zwrotu w rozmowie z 10 różnymi osobami, może ono być zinterpretowane na 10 różnych sposobów. 6. Słuchacz wolałby sam zabrać głos, niż słuchać Ciebie. Nasze słowa często umykają uwagi rozmówcy, ponieważ skupia się on na tym, co sam chciałby powiedzieć. - 169 - JAK LEPIEJ ZARABIAĆ. METODY MILIONERA 7. Odmienne opinie. Gdy zaczynasz z kimś rozmowę, oso- ba ta może natychmiast wyrobić sobie opinię odmienną od Twojej (swoją własną lub kogoś innego) i zacząć po- lemizować w myślach z tym, co starasz się jej przekazać. 8. Czas. Czynnik ten wywołuje wszelkie możliwe problemy komunikacyjne. Po pierwsze, w czasie kiedy zaczynasz rozmowę, myśli Twojego słuchacza mogą znajdować się zupełnie gdzie indziej. Po drugie, Twój rozmówca może uważać, że nie jest to odpowiedni moment do prowa- dzenia z Tobą konwersacji. Po trzecie, Twój słuchacz może się zdenerwować z powodu tego, że potrzebujesz więcej czasu, niż jest Ci on w stanie poświęcić. Innymi słowy, może się on skoncentrować na tym, jak najszybciej się Ciebie pozbyć, a nie na tym, co chcesz mu powiedzieć. 9. Ty sam. Rozmówca może nie akceptować Twojej oso- bowości, sposobu Twojego zachowania i komunikowania się, a także wartości Twojego doświadczenia i opinii na dany temat. Podstawy efektywnego i przekonywującego komunikowania się Zanim nauczysz się konkretnych technik efektywnej i przeko- nywującej komunikacji, musisz najpierw stworzyć solidne pod- stawy, na których techniki te będą się opierały. Bez tego spraw- dzą się one nie więcej niż w 60 – 70 przypadków, zamiast wykazać się 100 skutecznością. Nie wpadaj w panikę — nie będziesz musiał się w ten sposób przygotowywać do każdej rozmowy. Dotyczy to tylko spraw, które uważasz za naprawdę ważne i chciałbyś, aby to co starasz się przekazać zostało do- brze zrozumiane, aby słuchacze potrafili wczuć się w Twoje - 170 - To, co mówisz i w jaki sposób, nie jest bez znaczenia! emocje i aby pozytywnie zareagowali na Twoje wystąpienie. Podstawy, o których mówię, składają się z czterech elemen- tów: szacunek dla rozmówcy, wzgląd na jego uczucia, kom- pletna perspektywa i staranne przygotowanie do rozmowy. Szacunek dla rozmówcy. Podstawą przeprowadzenia do- brej rozmowy jest okazywanie szacunku osobie, którą chciałbyś przekonać do swoich pomysłów. Niespełnienie tego warunku jest najczęstszą i najszybszą przyczyną zaprzepaszczania szansy efektywnej komunikacji. Swojego rozmówcę można obrazić na bardzo wiele sposobów, ale nawet jeden wystarczy, aby go sku- tecznie zniechęcić do prowadzenia dalszej konwersacji z Tobą. Szczególnie istotne jest tutaj panowanie nad wysyłaniem sygnałów niewerbalnych, takich jak przewracanie oczami, po- trząsanie głową, pokazywanie palcami czy jakiekolwiek inne gesty, które wskazywałyby na nasz protekcjonalny stosunek, zniesmaczenie, rozczarowanie, znudzenie, niecierpliwość, nie- uwagę — wszystkie one są dla naszego rozmówcy obraźliwe. Równie obraźliwe są negatywne reakcje słowne, w ironiczny sposób wyrażające nasze niedowierzanie, a także użycie wszel- kiego sarkazmu i używanie nic nie znaczących stwierdzeń w stylu „zawsze tak postępujesz”, lub „nigdy tego nie robisz”. Nieustanne przerywanie, przedwczesna zmiana tematu roz- mowy, lekceważenie tego, co mówi druga osoba również po- kazuje, że nie szanujemy swojego rozmówcy. Pamiętaj, że ob- rażając i lekceważąc Twojego rozmówcę czy słuchacza — małżonka, dzieci, szefa, kolegów w pracy, przyjaciół — Ty sam jesteś odpowiedzialny za niepowodzenie waszej konwersacji. Z drugiej strony, istnieje wiele sposobów okazywania sza- cunku Twojemu rozmówcy. Oto niektóre sugestie: - 171 - JAK LEPIEJ ZARABIAĆ. METODY MILIONERA 1. Ustalanie terminów. Jeśli chcesz prowadzić rozmowy na jakiś ważny dla Ciebie temat, poproś swoich rozmówców o wyznaczenie terminu spotkania, który byłby dla nich najbar- dziej odpowiedni, zamiast oczekiwać, aby dostosowali się oni do Twojego rozkładu zajęć. Jeśli chcesz zacząć rozmowę od razu, ale usłyszysz, że nie jest to odpowiedni moment, powi- nieneś uszanować wolę swojego rozmówcy i nie starać się prze- forsować czegoś, na co dana osoba nie ma ochoty. Twój roz- mówca powinien zawsze wcześniej wiedzieć, ile czasu chciałbyś, aby Ci poświęcił. Nie powinieneś również nigdy przekroczyć uzgodnionego wspólnie czasu trwania danego spotkania czy rozmowy. 2. Umiejętność słuchania. Podczas konwersacji, zanim za- czniesz od razu wyrażać swoją opinię na dany temat, wysłu- chaj najpierw, co ma do powiedzenia Twój rozmówca. Nie przerywaj mu i nie poprawiaj od razu w jego wypowiedzi te- go, z czym się nie zgadzasz. Nie staraj się szybko zmieniać tematu na taki, który Ciebie samego najbardziej interesuje — upewnij się najpierw, że usłyszałeś już wszystko, co chciał powiedzieć Twój interlokutor. Kiedy z kimś rozmawiasz — szczególnie, gdy słuchasz — musisz skupić na tej osobie całą swoją uwagę. 3. Akceptacja. Prowadząc rozmowę z daną osobą, należy również w odpowiedni sposób okazywać pełną akceptację jej uczuć i opinii, a także tego, co ją w danym momencie najbar- dziej interesuje. Jeśli wyrażany przez nią osąd jest błędny, nie wolno go natychmiast bezceremonialnie poprawiać, ale raczej należy użyć pewnych łagodzących zwrotów, takich jak: „Ro- zumiem, co ma pan na myśli, ale…”, „Wiem dlaczego mógł pan tak pomyśleć, ale…”. Robiąc notatki podczas rozmowy - 172 - To, co mówisz i w jaki sposób, nie jest bez znaczenia! lub komentując w pozytywny sposób to, co zostało poruszone przez Twojego rozmówcę, pokazujesz mu, że cenisz sobie jego opinię — czuje się on w ten sposób doceniany i szanowany. Wzgląd na uczucia naszego rozmówcy. Bardzo często zdarza się, że ludzie odrzucają naszą opinię, nie dlatego, że się z nią nie zgadzają, ale dlatego, że jest to pewna forma obrony lub protestu przeciwko zbyt ofensywnemu stylowi, w jakim ją prezentujemy. Ponadto, starając się okazać wzgląd na uczucia i opinie danej osoby, łatwo jest wywołać nieprzyjemne wraże- nie traktowania kogoś w sposób protekcjonalny. Jeśli nasz rozmówca wyczuje protekcjonalność i lekceważenie w sto- sunku do siebie, szybko się zniechęci do rozmowy i nie będzie miał ochoty wysłuchać tego, co mamy mu do powiedzenia. Niestety, szczególnie często popełniamy ten błąd w relacjach z najważniejszymi ludźmi w naszym życiu — naszymi współ- małżonkami i dziećmi. Nasze zachowanie może spowodować, że ich samoocena bardzo się pogorszy, wywoła rozliczne obawy, frustrację, poczucie krzywdy, złość, a w końcu głęboką urazę do nas samych. Małżonkowie, rodzice, przełożeni i inne osoby, które posiadają osobowość typu lwa lub bobra muszą włożyć szczególnie wiele wysiłku w to, aby nie okazywać pro- tekcjonalności i lekceważenia w relacjach z innymi ludźmi. Równie mocno muszą oni pracować nad tym, by okazywać swój szacunek oraz wzgląd na poglądy, opinie i uczucia in- nych, szczególnie swoich najbliższych. Całościowa perspektywa. Podczas każdej rozmowy przyj- mujemy automatycznie taki punkt widzenia, który jest nieod- łącznie związany z całym naszym stosunkiem do rzeczywistości. Niestety, jeśli nie będziemy rozumieć sposobu postrzegania - 173 - JAK LEPIEJ ZARABIAĆ. METODY MILIONERA świata naszego rozmówcy, bardzo prawdopodobne jest, że na- sza konwersacja od razu zakończy się niepowodzeniem. Dla- tego, jeśli chcesz poruszyć jakieś ważne dla Ciebie tematy albo przekonać daną osobę do zrobienia czegoś, niezmiernie waż- nym jest, abyś poznał perspektywę swojego interlokutora za- nim się z nim spotkasz lub zaczniesz rozmawiać na interesu- jący Cię temat. Jeśli nie uda Ci się zdobyć tej wiedzy jeszcze przed waszym spotkaniem, powinieneś postarać się uczynić to jak najwcześniej, już podczas trwania waszej konwersacji. Naj- lepszym sposobem jest po prostu zapytać naszego rozmówcę o zdanie na dany temat. Można również spróbować dowiedzieć się tego od kogoś innego, kto zna poglądy naszego rozmówcy poprzez bezpośrednie z nim kontakty. Wczoraj, dwóch przyszłych partnerów, którzy mają wspólnie realizować mój projekt doznało tak wielkiej frustracji i poiry- towania sobą nawzajem, że prawie chcieli wycofać się ze współ- pracy. Konsekwencje takiego kroku byłyby dla nich olbrzymie, ponieważ, moim zdaniem, to przedsięwzięcie jest największą finansową okazją w ich życiu i przyniesie im dziesiątki milio- nów dolarów zysku. Jeden z nich był pod naciskiem pewnych sporych finansowych zobowiązań, o których drugi nie miał pojęcia. Z kolei ta druga osoba przeżywała kryzys natury oso- bistej, o czym nie wiedział pierwszy z partnerów. Na szczęście, znałem sytuację każdego z nich i dzięki temu mogłem wystąpić w roli mediatora, doprowadzając do rozwiązania problemów. Jeśli nie posiadałbym takiej całościowej perspektywy, ci dwaj ludzie straciliby okazję do zrobienia interesu swojego życia. Jednym z najskuteczniejszych sposobów zrozumienia punktu widzenia drugiej osoby jest użycie metody prowadzenia konwer- sacji, którą dr Gary Smalley nazywa rozmową twarzą w twarz. - 174 - To, co mówisz i w jaki sposób, nie jest bez znaczenia! Ile razy zdarzyło Ci się podjeżdżając do okienka w restauracji dla zmotoryzowanych, że osoba, która tam siedzi niedokład- nie Cię zrozumiała? Powtarza ona treść Twojego zamówienia, następnie Ty robisz to samo, starając się skorygować nieporo- zumienia. Sytuacja powtarza się, dopóki osoba przyjmująca zamówienia nie zrozumie dokładnie o co Ci chodzi. Dzięki użyciu tej samej metody podczas prowadzenia jakiejś ważnej konwersacji, zyskujesz pełne zrozumienie myśli i uczuć swo- jego rozmówcy. Odbywa się to w następujący sposób: najpierw, wyraża on swoją opinię na dany temat, a potem Ty powta- rzasz, jak ją zrozumiałeś, co stwarza okazję Twojemu partne- rowi w rozmowie do wyeliminowania ewentualnych nieporo- zumień. Ponownie powtarzasz to, o co, Twoim zdaniem, mu chodziło i jeśli nie ma już żadnych wątpliwości, Twój partner powinien potwierdzić, że to prawda, albo dalej starć się wyja- śnić Ci swój punkt widzenia. Kolejnym etapem jest zamiana ról — teraz ty wyrażasz swoje opinie i uczucia, a Twój partner je powtarza. Podobnie jak to miało miejsce wcześniej, staracie się aż do skutku skorygować i wyeliminować wszelkie niepo- rozumienia. Dzięki temu, obydwaj partnerzy zyskują dokładne zrozumienie tego, co ma na myśli i co czuje druga osoba. Staranne przygotowanie do rozmowy. Bardzo prosta zasada, której należy przestrzegać z myślą o skutecznym komunikowa- niu się brzmi następująco: Im ważniejsza jest dla Ciebie roz- mowa, którą zamierzasz przeprowadzić, tym staranniej powi- nieneś się do niej przygotować. Poznanie punktu widzenia Twoich rozmówców jest tutaj pierwszym krokiem — powinie- neś mieć dokładną wiedzę na temat ich opinii, ewentualnych wątpliwości i stosowanych przez nich wymówek, ich pragnień i nadziei, celów, do których dążą oraz obaw i frustracji. Jeśli - 175 - JAK LEPIEJ ZARABIAĆ. METODY MILIONERA czeka Cię jakaś ważna rozmowa, prezentacja czy napisanie listu, przygotuj sobie pisemny plan z wszystkimi najważniejszymi punktami, które chcesz poruszyć i przećwicz swoje wystąpie- nie. Na stronach od 220 do 222 znajduje się szczegółowy opis tego, jak należy przygotowywać się do skutecznych wystąpień ustnych i pisemnych. Taka forma przygotowań do prowadzenia ważnych rozmów czy negocjacji handlowych sprawi, że szanse na osiągnięcie przez Ciebie sukcesu wzrosną niebotycznie. Jed- nak, należy pamiętać o tym, że takie staranne przygotowywanie się przed mniej znaczącymi rozmowami zupełnie mija się z ce- lem i prowadzi do marnotrawienia najcenniejszego i najbardziej ograniczonego środka, jakim dysponujesz — czasu. Najważniejsze elementy efektywnej i przekonywającej komunikacji Po zapoznaniu się z tym, co tworzy fundamenty skutecznej komunikacji możemy teraz przejść do omówienia warunków, które muszą zostać spełnione, abyśmy byli w stanie porozumie- wać się w sposób efektywny i przekonywający. Komunikacja jest efektywna tylko wtedy, kiedy nasz rozmówca w pełni rozu- mie, co chcemy mu powiedzieć oraz potrafi wczuć się w stan naszych emocji. Brzmi to dość banalnie, jednak nie jest to takie proste. Często jesteśmy przekonani, że nasz rozmówca pojął o co nam chodziło, a i jemu samemu także wydaje się, że rozumie co mamy na myśli — tymczasem kilka minut, godzin czy dni później odkrywamy, że zrobił lub powiedział on coś, co zu- pełnie przeczy temu faktowi. Być może stało się tak dlatego, ponieważ jego uwaga nie była dostatecznie skoncentrowana na rozmowie z nami albo dlatego, że błędnie zostało zinterpre- towane użycie jakiegoś wyrażenia. Na przykład, powiedziałem - 176 - To, co mówisz i w jaki sposób, nie jest bez znaczenia! kiedyś jednemu z moich partnerów, że niepokoję się o nasz projekt. Sądził on, że jestem tylko trochę zdenerwowany, pod- czas, gdy ja tak na prawdę starałem się mu powiedzieć, że nasz projekt spędza mi sen z powiek i bardzo mocno obawiam się o jego realizację. Różnica w interpretacji jest kolosalna! Nasze słowa mogą zostać błędnie zrozumiane i zinterpre- towane na wiele sposobów. Jeśli chodzi o komunikację pisemną, ryzyko nieporozumień jeszcze wzrasta, ponieważ brakuje tutaj elementów, takich jak modulacja głosu oraz niewerbalna mo- wa ciała. Tak więc pierwszym warunkiem komunikacji ustnej czy pisanej jest zapewnienie naszemu odbiorcy jasnego i do- kładnego zrozumienia tego, co mamy na myśli. Techniki po- rozumiewania się omówione w następnym rozdziale pomogą Ci w realizacji tego celu. Drugim warunkiem efektywnego komunikowania się z in- nymi jest spowodowanie, by nasz rozmówca był w stanie wczuć się w stan naszych emocji. Nie jest to ważne, gdy rozmowa dotyczy czegoś mało istotnego, ale ma fundamentalne zna- czenie, kiedy poruszane są sprawy, na których bardzo mocno Ci zależy i chciałbyś przekonać Twojego rozmówcę do myśle- nia lub działania w konkretny sposób. Zwykle, im większe ma coś dla Ciebie znaczenie, tym bardziej angażujesz w to swoje uczucia i tym ważniejsze jest to, by osoba, z którą rozmawiasz, poczuła to samo. W im większym stopniu będzie ona mogła wczuć się w stan Twoich emocji, tym bardziej efektywna i prze- konywująca będzie wasza konwersacja. Uczucia umiejscowione są w prawej półkuli mózgu, dlatego powinieneś zrobić wszystko, by uaktywnić i zaangażować ten właśnie obszar u Twojego rozmówcy. Najpotężniejszą techniką komunikacji pozwalającą nam osiągnąć ten cel jest metoda, którą dr Gary Smalley nazywa - 177 - JAK LEPIEJ ZARABIAĆ. METODY MILIONERA emocjonalne obrazy słowne. Technika ta, używana przez naj- większych mistrzów skutecznego komunikowania się zostanie omówiona jako trzecia w kolejności podczas naszej następnej sesji. W 1976 roku opuściłem dziewiąte miejsce pracy i wraz moim mentorem rozpoczęliśmy nowe przedsięwzięcie. Nabyliśmy prawa marketingowe do pewnego specyfiku na trądzik, uzależ- niając od tego jedynego projektu wszystko, co w tamtej chwili posiadaliśmy i wszystkie nasze nadzieje na przyszłość. Gdyby nam się nie powiodło, zbankrutowalibyśmy obaj — gdybyśmy odnieśli sukces, byłby to początek naszych wspólnych intere- sów. Moim zadaniem było napisanie scenariusza i wyproduko- wanie dwuminutowej reklamy, która przekonałaby telewidzów, by wstali ze swych foteli, wykręcili nasz numer telefoniczny i złożyli zamówienie. Podczas pisania scenariusza reklamy, uświadomiłem sobie, że stoją przede mną cztery poważne wy- zwania — jak się okazuje, dokładnie te same, które stoją przed każdym, kto chce inną osobę przekonać do czegoś. Gdyby udało mi się sprostać tym wyzwaniom w przeciągu niespełna dwóch minut komunikowania się z telewidzami, mój projekt odniósłby sukces, jeśli nie — doznalibyśmy porażki. Tworząc reklamę, wykorzystałem trzy techniki komunikacji, które po- znasz i opanujesz podczas naszej kolejnej sesji. Zaowocowało to pobiciem nowego rekordu: moja reklama przekonywała do zamawiania naszego produktu 25 000 osób tygodniowo przez 20 kolejnych tygodni. Czy jesteś w stanie wyobrazić sobie - 178 - To, co mówisz i w jaki sposób, nie jest bez znaczenia! sprzedaż produktu wynoszącą milion dolarów tygodniowo za pomocą dwóch minut komunikowania się z klientami?! Spra- wiła to właśnie potęga tych trzech technik. Wyzwanie 1: Zdobycie niepodzielnej uwagi rozmówcy Za każdym razem, gdy rozpoczynasz słowne lub pisemne ko- munikowanie się z kimś, myśli Twojego rozmówcy lub czytel- nika znajdują się zupełnie gdzie indziej, niż byś chciał. Gdy Twoja wiadomość lub Ty sam pojawiasz się na horyzoncie, umysł odbiorcy nie przestawia się automatycznie na Twoją obecność i nie myśli on sobie z entuzjazmem „Hej, zobaczcie tylko, kto tu jest. Nie mogę się wprost doczekać na to, co ma mi do powiedzenia”. Tak naprawdę, jesteś intruzem zakłóca- jącym bieg myśli odbiorcy — w danej chwili może on na przy- kład rozważać ostatnią kłótnię ze swoim współmałżonkiem albo to, co ktoś mu powiedział kilka minut wcześniej na korytarzu, albo telefon, który należy wykonać za godzinę, albo spotkanie, na które trzeba się starannie przygotować. Jedno jest pewne — Twój rozmówca nie myśli o tym samym co Ty. Tak więc pierwszym wyzwaniem jest zdobycie jego niepodzielnej, ni- czym nie zakłóconej uwagi i skierowanie jej dokładnie na to, co masz do powiedzenia. Wyzwanie 2: Utrzymywanie odpowiedniego poziomu skupienia i uwagi rozmówcy przez cały czas trwania rozmowy Kiedy wreszcie uda Ci się zdobyć całkowitą uwagę Twojego rozmówcy, w ciągu około 30 do 60 sekund zacznie się ona stopniowo zmniejszać. Wprawdzie nie utracisz jej całkowicie, ale jej natężenie będzie się stale wahać, rosnąc lub malejąc - 179 - JAK LEPIEJ ZARABIAĆ. METODY MILIONERA podczas całej waszej rozmowy, zależnie od rozpraszających czynników zewnętrznych lub niekontrolowanych myśli Twoje- go rozmówcy. Ten fakt stanowi drugie wyzwanie dla efektywnej i przekonywującej komunikacji, a mianowicie, utrzymywanie całkowitej uwagi rozmówcy na odpowiednio wysokim poziomie przez cały czas trwania konwersacji. Będziesz musiał używać pewnych technik, aby utrzymać właściwy stopień koncentracji swojego interlokutora, albo przynajmniej chociaż na chwilę przyciągnąć jego maksymalną uwagę, przechodząc w czasie konwersacji do poruszenia najważniejszych dla Ciebie kwestii. Ile razy zdarzyło się, że gdy rozpocząłeś omawianie danej kwe- stii, Twój rozmówca po kilku chwilach przerywał Ci i nagle zupełnie zmieniał temat waszej rozmowy? Pewnie byłeś zu- pełnie zdezorientowany i niemile zaskoczony, ale to nie jest wina osoby, z którą rozmawiałeś — po prostu, nie udało Ci się utrzymać jej niepodzielnej uwagi. Na szczęście istnieje prosta technika, dzięki której uda Ci się zachować poziom koncen- tracji Twojego rozmówcy na wysokim poziomie. Zadziała ona zarówno w stosunku do Twojego szefa, jak i kolegów oraz klientów, a nawet będzie tak samo skuteczna w komunikacji z Twoim raczkującym czy nastoletnim dzieckiem oraz współ- małżonkiem. Jest to jedna z najbardziej skutecznych technik komunikowania się i sprawdza się ona za każdym razem kiedy jej używam. Wyzwanie 3: Dzielenie się swoimi myślami i uczuciami oraz „zaszczepianie” ich rozmówcy Dzielenie się swoimi myślami i uczuciami z rozmówcą i dopro- wadzenie do tego, by rozumiał on, co mamy na myśli oraz po- trafił wczuć się w stan naszych emocji, jest trzecim wyzwaniem, - 180 - To, co mówisz i w jaki sposób, nie jest bez znaczenia! jakiemu należy sprostać w celu skutecznego porozumiewania się. Poruszaliśmy już tą kwestię, ponieważ najlepiej charakte- ryzuje ona to, co należy rozumieć pod pojęciem efektywnej i przekonywującej komunikacji. Jeśli Twój rozmówca, słuchacz czy czytelnik nie będzie w stanie ogarnąć Twoich myśli i uczuć, nie ma mowy o skutecznym porozumiewaniu się. Musisz zwrócić uwagę również i na to, że nie chodzi tu tylko o zwykłe dzielenie się z kimś wiedzą i emocjami — aby komunikacja była prawdziwie skuteczna, muszą one również zostać „zaszcze- pione” drugiej osobie. Dzielenie się sugeruje akt przekazywa- nia komuś swoich myśli i uczuć, natomiast „zaszczepianie” wskazuje na penetrację umysłu i serca drugiej osoby, przez co jest ona w stanie rozumować i odczuwać dokładnie tak jak my. Efektywne wykorzystanie techniki emocjonalnych obrazów słownych z łatwością pomoże Ci sprostać temu wyzwaniu. Wyzwanie 4: Wywieranie wpływu na rozmówcę tak, aby dokonał właściwego wyboru z właściwych powodów Wywieranie wpływu na wolę rozmówcy tak, by dokonał właści- wego wyboru w oparciu o właściwe powody, to podstawa sztuki perswazji. By komunikacja była efektywna, musi posiadać dwa wymiary, oddziałowywując zarówno na rozum, jak i na emocje odbiorcy. Natomiast by skutecznie przekonać rozmówcę, ko- munikacja między wami musi odbywać się na trzech płaszczy- znach — powinieneś nie tylko sprawić, by zrozumiał on Twoje cele i zapragnął ich realizacji całym sercem, ale także wywrzeć wpływ na jego wolę tak, by zaakceptował Twoje przekonania lub podjął odpowiednie działania. Wyzwanie to jest szczególnie trudne, powinniśmy bowiem unikać manipulacji. Jesteś w stanie nagiąć wolę rozmówcy do Twojej za pomocą gróźb i strachu lub emocjonalnego szantażu. - 181 - JAK LEPIEJ ZARABIAĆ. METODY MILIONERA Niecierpliwi przełożeni (nie wspominając już o rodzicach lub partnerach) często manipulują wolą innych, uciekając się do tego typu praktyk. Jednak, mimo że możesz w ten sposób zmusić swoich rozmówców do posłuszeństwa na krótszą metę, w dłuższym okresie czasu jest to taktyka destrukcyjna zarówno dla nich jak i dla waszych relacji. Prowadzi to bowiem do za- niżenia poczucia wartości, odbiera im motywację, a także ro- dzi niechęć, nieufność i bunt. Z kolei sztuka prawdziwej per- swazji sprawia, że ludzie przyjmują Twój punkt widzenia oraz podejmują działania nie w oparciu o zewnętrzne bodźce, ale o wewnętrzne przekonania. W ten sposób dokonują oni właści- wego wyboru z właściwych powodów, co staje się źródłem do- brego samopoczucia. Pozwala to nie tylko na realizację celów krótkoterminowych, ale także dostarcza motywację do dalszego działania i wzmacnia relacje między Wami. Kiedy zdasz sobie sprawę z barier w komunikacji interper- sonalnej i nauczysz się tworzyć podstawy efektywnego i prze- konywującego porozumiewania się, zauważysz różnicę w spo- sobie, w jaki inni traktują Ciebie oraz przekazywane przez Ciebie myśli, opinie i pomysły. Co najważniejsze, zbudowanie odpowiednich fundamentów przed ważnymi rozmowami i pre- zentacjami sprawi, że techniki komunikacyjne, które poznasz w następnym rozdziale, pozwolą Ci osiągnąć prawie 100 pro- centową efektywność w przekonywaniu innych. - 182 - To, co mówisz i w jaki sposób, nie jest bez znaczenia! Jak usprawnić siłę napędową Twojego wehikułu G D Z I E G U M A D O T Y K A A S F A L T U 1. Wypisz Twoje pomysły, opinie, nadzieje i cele, które zostały odrzucone przez Twojego szefa, kolegów lub partnera. 2. Wypisz rodzaje ograniczeń (zawarte na stronach 169 i 170), które mogły się do tego przyczynić. 3. Zastanów się, których z czterech podstawowych komponen- tów, omówionych między stroną 170 a 176, brakowało w tych sytuacjach. Czy sądzisz, że ich brak odegrał rolę w odrzu- ceniu Twoich pomysłów? 4. Zrób listę ważnych spraw, o których pragnąłbyś porozma- wiać w przeciągu kilku następnych tygodni. 5. Przy każdej zapisanej pozycji wypisz ograniczenia ze stron 169 i 170, które mogą przeszkodzić w komunikacji. 6. Następnie postaraj się dla każdej wymienionej kwestii wypi- sać pomysły, jak w nadchodzącej rozmowie zastosować cztery podstawowe komponenty skutecznej komunikacji. 7. Teraz pomyśl o sytuacji związanej z Twoim życiem zawo- dowym lub osobistym, w której próbowałeś lub pragnąłeś przekonać kogoś do zrobienia rzeczy, która była dla Ciebie ważna. Odpowiedz na następujące pytania a. Co to była za sytuacja? b. Co mogłeś powiedzieć lub uczynić, by przekonać roz- mówcę o Tym, że szanujesz i cenisz jego osobę? c. Jaki stosunek do świata reprezentował Twój rozmówca (typ osobowości, opinie, przeszłe doświadczenia, zain- teresowania itp.)? W jaki sposób Twój stosunek do świata różnił się od stosunku rozmówcy? Jaki był ich związek z sytuacją i omawianą sprawą? d. Co mogłeś uczynić, by lepiej zrozumieć punkt widzenia rozmówcy? e. Czy byłeś dobrym słuchaczem? - 183 -
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak lepiej zarabiać. Metody milionera
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: