Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00068 005910 13874955 na godz. na dobę w sumie
Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika sezonowego po zmianach przepisów - ebook/pdf
Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika sezonowego po zmianach przepisów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374407885 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Pracodawcy bardzo często szukają najkorzystniejszej formy zatrudnienia osób do prac sezonowych, która pozwoli zaoszczędzić na kosztach pracy oraz daje możliwość szybkiego i łatwego zakończenia współpracy. Praca sezonowa może być wykonywana na podstawie kilku form, tj.:
– w ramach stosunku pracy,
– na podstawie umów cywilnoprawnych,
– w ramach praktyk absolwenckich,
– przez pracowników tymczasowych.

W publikacji wskazujemy, która z tych form zatrudnienia jest najkorzystniejsza i najbardziej opłacalna dla pracodawcy. Można się z niej również dowiedzieć jakie są obowiązki pracodawcy, który zatrudnia do prac sezonowych pracowników młodocianych i dzieci.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PRZEMYSŁAW JEŻEK Jak naJkorzystnieJ zatrudnić pracownika sezonowego po zmianach przepisów ISBN 978-83-7440-788-5 2 Spis treści 1. Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika sezonowego po zmianach przepisów .................................................................................................... 3 Zatrudnienie w ramach stosunku pracy ......................................................................... 3 Pracownicy młodociani ..................................................................................................... 6 Zatrudnienie na podstawie umowy cywilnoprawnej ..................................................... 8 Praktyki absolwenckie ....................................................................................................... Pracownicy tymczasowi .................................................................................................... 11 13 czerwiec 2016 IFK Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika sezonowego po zmianach przepisów 3 pracownik sezonowy, umowa o pracę, umowa zlecenia, umowa o dzieło, praktyka absolwen- cka, praca tymczasowa Jaknajkorzystniejzatrudnićpracownika sezonowegopozmianachprzepisów Praca sezonowa ma charakter przejściowy, dlatego pracodawcy bardzo często szukają najkorzystniejszej formy zatrudnienia, która pozwoli za- oszczędzić na kosztach pracy oraz daje możliwość szybkiego i łatwego zakończenia współpracy. Takie możliwości stwarza zatrudnianie osób do prac sezonowych na podstawie umów cywilnoprawnych, szczególnie na umowę o dzieło oraz w ramach praktyk absolwenckich. W przepisach prawa pracy nie zdefiniowano pojęcia pracy sezonowej. Należy jednak przyjąć, że jest to praca uzależniona od pór roku, mająca charakter okresowy, krótkotrwa- ły. Najczęściej z pracą sezonową mamy do czynienia w rolnictwie, przy zbieraniu warzyw i owoców, w turystyce, zwłaszcza w okresie letnim, w branży gastronomicznej, przy pracach związanych z remontami oraz w branży budowlanej. Praca sezonowa może być wykonywana na podstawie kilku form, tj.: ■■ w ramach stosunku pracy, ■■ na podstawie umów cywilnoprawnych, ■■ w ramach praktyk absolwenckich, ■■ przez pracowników tymczasowych. Zatrudnieniewramachstosunkupracy Cechą charakterystyczną stosunku pracy jest wykonywanie pracy określonego rodzaju na rzecz pracodawcy, pod jego ścisłym kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wyznaczonym. Za wykonywaną pracę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie (art. 22 § 1 Kodeksu pracy). Pracodawca, decydując się na zatrudnienie pracownika sezonowego, ma do wyboru jedną z kilku rodzajów umów o pracę. W tym przypadku nie stosuje się umów na czas nie- określony, ponieważ praca sezonowa wiąże się z czasowym zatrudnieniem. Uwzględniając przejściowy charakter zatrudnienia sezonowego, najkorzystniejszą formą zatrudnienia do tego typu prac jest umowa o pracę na czas określony związana z okresem trwania sezonu lub do wykonywania prac ściśle związanych z sezonem. Taki rodzaj umowy o pracę może być poprzedzony zawarciem umowy na okres próbny maksymalnie na 3 miesiące w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia w celu wykonywania pracy określonego rodzaju (art. 25 § 2 Kodeksu pracy). Należy przy tym pamiętać, że po- nowne zatrudnienie pracownika do wykonywania pracy tego samego rodzaju na podsta- wie kolejnej umowy o pracę na okres próbny może nastąpić dopiero po upływie 3 lat od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. W takim przypadku pracownik www.inforfk.pl MONITOR PPiU nr 11(299) czerwiec 2016 IFKIFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak najkorzystniej zatrudnić pracownika sezonowego po zmianach przepisów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: