Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00110 006179 20590451 na godz. na dobę w sumie
Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową? - ebook/pdf
Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788377011645 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak napisać merytorycznie dobrą, strukturalnie logiczną i edytorsko piękną pracę dyplomową i ją z sukcesem obronić?

Czy zauważyłeś, że nieubłaganie, wielkimi krokami zbliża się termin napisania najważniejszej pracy na studiach, której obrona pozwoli Ci uzyskać upragniony tytuł licencjata lub magistra i otworzy Ci drogę do kariery i sukcesu?

Wydaje Ci się, że napisanie i obrona pracy dyplomowej jest czymś bardzo pracochłonnym i trudnym? Pozwól, że podważę tę opinię!

Wyobraź sobie, jakby to było, gdybyś nie miał żadnego problemu z rozpoczęciem pisania pracy, gdybyś wiedział, co jest naprawdę ważne i na co zwrócić uwagę, czym kierować się przy wyborze tematu, aby praca była wartościowa. Wyobraź sobie, że potrafiłbyś się bez żadnych problemów poruszać pośród tysięcy notatek i fachowej literatury i na dodatek nie musiałbyś siedzieć po nocach i męczyć się z Twoim 'bojowym zadaniem'.

Od autorki:

'Książka, którą oddaję w Twoje ręce, powstała na bazie wieloletnich kontaktów z przyszłymi licencjatami i magistrami, którym przepisywałam prace pisane na zakończenie studiów. Często dzielili się ze mną swymi obawami i refleksjami na temat kontaktu z promotorami, i na temat samej pracy. Wielu błędów mogliby uniknąć, gdyby ktoś im podpowiedział, w jaki sposób napisać poprawną pod względem merytorycznym i formalnym pracę. Promotora często wstydzili się zapytać, sądząc niesłusznie, że pytanie 'jak?' jest zbyt banalne.'

Alicja Kaszyńska, autorka

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Ten darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską?” Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej od- sprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Alicja Kaszyńska rok 2010 Data: 8.12.2010 Tytuł: Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową lub magisterską? – fragment utworu Autor: Alicja Kaszyńska Projekt okładki: Janusz Skierkowski Redakcja: Magdalena Michalak, Sylwia Fortuna Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowie- dzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo „Złote Myśli” nie pono- szą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzy- stania informacji zawartych w książce. Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. Spis treści II. Przystępujemy do pisania — od ogółu do szczegółu Wstęp.....................................................................................5 I. Podejmujemy decyzje..........................................................7 1. Promotor.........................................................................7 2. Wybierz sobie temat........................................................9 3. Jaki typ pracy wybrać?..................................................17 3.1. Typ I ........................................19 3.2. Typ II — jedno zagadnienia na tle ogółu..........................21 3.3. Typ III — praca wynikowa................................................25 3.4. Typ IV — praca mieszana................................................29 3.5. Typ V — praca badawcza................................................30 4. Dobre notatki ułatwią pracę...........................................40 4.1. Jak robić notatki?.............................................................41 4.2. Fiszki zwykłe....................................................................43 4.3. Fiszki komputerowe.........................................................46 .................................................53 1. Wstęp piszemy na końcu!.............................................54 2. Rozdziały......................................................................61 3. Przypisy........................................................................61 ........................62 4. Metodologiczne podstawy badań własnych...................68 4.1. Przedmiot i ......................................................69 4.2. Problemy badawcze........................................................71 .........................................74 4.3. Hipotezy, zmienne i 4.4. Metody, techniki i narzędzia badawcze ............................83 ..........................................91 4.5. Organizacja i 5. Kwestionariusz ankiety..................................................93 6. Analiza wyników badań...............................................100 7. Zakończenie (i ...............................................102 Jak zacząć zakończenie — przykłady..................................103 Jak formułować wnioski — przykłady...................................104 Jak zakończyć zakończenie — przykłady.............................105 8. Bibliografia..................................................................107 ...............................................110 9. Spisy treści i Kilka słów na temat interpunkcji w inne spisy przypisach cel badań wskaźniki przebieg badań wnioski) III. Jak poradzić sobie z komputerową wersją pracy? 10. Aneks (załącznik)......................................................113 .........115 1. Ustawienia podstawowe..............................................116 Pasek narzędzi: Szybki dostęp.............................................117 Granice tekstu.......................................................................117 2. Strona tytułowa............................................................119 3. Szablon pracy.............................................................121 Formatujemy style................................................................127 4. Jeszcze kilka przydatnych ustawień............................155 5. Zaczynamy wpisywać tekst.........................................160 6. Symbole, czyli jak wstawić paragraf............................163 7. Wypunktowanie i ...................................168 Lista punktowana (Punktory)................................................168 Lista numerowana (Numerowanie).......................................172 Lista wielopoziomowa — dla cierpliwych..............................174 8. Przypisy......................................................................179 Jak wstawiać przypisy?........................................................179 9. Tabele.........................................................................183 10. Wykresy....................................................................197 11. Wzory matematyczne................................................207 12. Schematy i ....................................................210 13. Scalanie pracy...........................................................215 14. Bibliografia................................................................219 15. Spisy tabel i ........................220 Jak zrobić spisy tabel, ilustracji itp.?.....................................220 Jak zrobić spis treści?...........................................................222 ................................................227 Ocena pracy....................................................................227 Obrona pracy..................................................................229 V. Skróty klawiaturowe przydatne podczas pisania pracy...231 ilustracji oraz spis treści numerowanie rysunki IV. Ocena pracy i jej obrona Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli II. Przystępujemy do pisania pisania II. Przystępujemy do Zebraliśmy materiały, mamy komplet fiszek, kilka najważniejszych książek i — jeśli to praca badawcza — wypełnione kwestionariusze ankiet (jak je przygotować, czytaj w dalszej części książki). Wiedza o tym, jaka powinna być kolejność pisania poszczególnych rozdziałów, z pewnością ułatwi nam pracę. Najpierw tworzymy rozdziały, a dopiero później wstęp i zakończenie. Bibliografię uzupełniajmy na bieżąco i umieszczajmy w osobnym pliku podczas wprowadzania do pracy kolejnych publikacji, z których cytujemy fragmenty lub do których się odnosimy. Uwaga! W żadnym, ale to w żadnym wypadku nie wolno nam użyć cudzych słów bez cudzysłowu, bo to zwyczajna kradzież. Jeżeli korzystamy tylko z jakiegoś fragmentu książki i nie cytujemy, tylko opisujemy go własnymi słowami, nie umieszczamy tego tekstu w cudzysłowie, ale na końcu akapitu wstawiamy przypis. Pamiętajmy o zachowaniu w całej pracy jednolitej formy czasowników. Możemy użyć: 5 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli 1. 1. os. l. poj., np. „W pracy postaram się przedstawić…”, „Zaob- serwowałem, że…”, „W celu przeprowadzenia badań przygoto- wałem…”. 2. 1. os. l. mn., np. „W pracy postaramy się przedstawić…”, „Zaob- serwowaliśmy, że…”, „W celu przeprowadzenia badań przygoto- waliśmy…”. 3. form nieosobowych, np. „W pracy postarano się o przedstawie- nie…”, „Zaobserwowano, że…”, „W celu przeprowadzenia ba- dań przygotowano…” lub „Praca przedstawia…”, „Obserwacje dotyczą…”. Niekiedy piszący zastanawiają się, która z tych form jest lepsza. Najbardziej „naukowo” brzmi forma nieosobowa i jest chyba najczęściej stosowana i zwykle niekwestionowana przez promotora. Dość często można spotkać też formę w 1. os. l. poj. Najrzadziej można się zetknąć z formą drugą. O wyborze jednej z nich decydują osobiste upodobania promotora. 1. Wstęp piszemy na końcu! Jak już wspomniałam, wstęp piszemy na końcu pracy. Powód tego jest prozaiczny. Mamy już co prawda temat i plan pracy, więc jakby i gotowy materiał do napisania wstępu, ale nierzadko się zdarza, że w czasie przeprowadzania badań i pisania kolejnych rozdziałów dokonujemy zmiany pierwotnego planu. Co powinno znaleźć się we wstępie? 6 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli Zazwyczaj wstęp zajmuje od 1 do 3 stron znormalizowanego maszynopisu i składa się z trzech krótkich części. 1. Na początku — krótkie odniesienie do ważności tematu i jego równie krótka charakterystyka. 2. W środku — przedstawienie celu i zakresu pracy. 3. Na końcu — zawartość poszczególnych rozdziałów. 7 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli III. Jak poradzić sobie z komputerową komputerową III. Jak poradzić sobie z wersją pracy? wersją pracy? Co do formy, wymagania oczywiście określa promotor. Najczęściej jednak wymaga on tylko, aby praca wyglądała typowo, czyli strona zawierała około 1800 znaków (średnio 30 linijek po 60 znaków — jest to tzw. strona maszynopisu znormalizowanego). Interlinia ma wynosić 1,5, a czcionka — 14 pt (przy czym dodać tu należy, że dotyczy to czcionki Times New Roman). To wszystko definiujemy, przygotowując szablon pracy (patrz następny rozdział). Niektórzy promotorzy zalecają pisanie pracy czcionką 12 pt. Jest z tym jeden problem. W jednej linii mieści się wtedy znacznie powyżej 60 znaków, a interlinia wydaje się nienaturalnie szeroka (o ile zachowa się 30 linii na stronie). Dobrze byłoby wtedy zwiększyć marginesy, żeby tekst wyglądał dobrze, a liczba znaków na stronie w przybliżeniu równała się liczbie znaków na stronie znormalizowanej. zapytać promotora, czy ma określone wymagania co do wyglądu strony. Osobiście radzę unikania pozornego powiększania pracy przez zwiększanie rozmiaru czcionki lub odległości między liniami, dodawania centymetrów do marginesów itp. To widać przy pierwszym spojrzeniu na pracę. Zwykle na 40 stronach pracy (a takie najczęściej chcemy „powiększyć”) niewiele zyskujemy, bo do trzech stron, a chęć „napompowania” objętości jest z daleka widoczna. Lepiej dołożyć ilustracje, schematy, dodatkowe tabele lub wykresy do istniejących już tabel oraz spisy tabel, wykresów, ilustracji. Praca zyska wtedy i na ilości, i na jakości. W każdym przypadku najlepiej 8 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli Dla porządku muszę przypomnieć, że to wydanie oparte jest na wersji Worda 2007. 1. Ustawienia podstawowe Zanim zaczniesz pracować, zrób jedną bardzo ważną rzecz. Przyjrzyj się, czy Twój ekran Worda wygląda tak, jak ten, który widzisz na ilustracji poniżej. Zwróć uwagę na dwa elementy — pasek: S z y b k i d o s t ę p oraz linie wyznaczające granice tekstu. Pasek narzędzi: Szybki dostęp Możesz go ułożyć i modyfikować sam w prosty sposób. Możesz więc także ustawić ikonki dokładnie tak, jak na poniższej ilustracji. Kliknij na znajdującą się na końcu paska: S z y b k i d o s t ę p strzałkę i zaznacz lub odznacz kliknięciem odpowiednie ikonki. Jeśli chcesz, by w pasku szybkiego dostępu znalazło się więcej ikon lub inne, otwórz: Wi ę c e j p o l e c e ń lub kliknij w pasek: S z y b k i d o s t ę p 9 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli D o s t o s u j prawym klawiszem myszy i skorzystaj z polecenia: p a s e k n a r z ę d z i : S z y b k i d o s t ę p (wygląda trochę inaczej niż ten, który otwiera się z listy rozwijanej, ale łatwo się nim posłużyć). 10 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli Granice tekstu Linie, które widać na stronie po otwarciu nowego dokumentu, są granicami tekstu. Moim zdaniem ułatwiają rozmieszczanie wszystkich elementów dokumentu. Zazwyczaj je włączam (w każdej chwili można je wyłączyć). N i e w i d a ć i c h n a w y d r u k u . Aby były widoczne, należy kliknąć w kolorowe logo pakietu Office w lewym górnym rogu ekranu, a następnie postępować, jak pokazano na rysunkach poniżej (kliknąć kolejno na: O p c j e p r o g r a m u Wo r d , Z a a w a n s o w a n e , zaznaczyć okienko: P o k a ż g r a n i c e t e k s t u ). 11 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli 12 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli 2. Strona tytułowa Na stronie tytułowej najczęściej podaje się dane w następującej kolejności od góry: 1. nazwa uczelni 2. nazwa wydziału 3. autor pracy (niżej niekiedy trzeba wpisać numer albumu) 4. tytuł pracy (niekiedy po nim znajduje się podtytuł zawężający za- kres pracy) 5. promotor i katedra (zakład lub instytut), gdzie praca została napi- sana 6. miejscowość i rok. 13 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli 14 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli Uwaga! Na stronie tytułowej bardzo często trafia się błąd ortograficzny powstający przez mechaniczne stosowanie zasady pisowni skrótu wyrazu: doktor. To prawda, że skrót „dr” piszemy bez kropki, lecz na stronie tytułowej wyraz ten występuje najczęściej w dopełniaczu (…pod kierunkiem doktora…). Należy więc pisać go z kropką: p o d k i e r u n k i e m d r. p o d k i e r u n k i e m d r a (bez kropki). Są to jedyne poprawne możliwości. lub korzystać z drugiej możliwości: 3. Szablon pracy Szablon pracy dyplomowej i magisterskiej ułatwi zachowanie prawidłowego układu graficznego pracy. W szablonie zapisane są odpowiednie marginesy, odległości między liniami, różne rodzaje krojów i wielkości czcionek w zależności od tego, czy oznaczony tekst to tytuł rozdziału, podrozdziału, cytat, który chcemy wyróżnić w tekście, tytuł tabeli, podpis pod rysunkiem lub ilustracją… Kto zrobił sobie szablon dokumentu F i s z k a . d o t ( F i s z k a . d o t x ) , wie już co nieco na ten temat. Aby przygotować szablon pracy dyplomowej lub magisterskiej (to oczywiście tylko proponowany wzór), musimy kolejno wykonać następujące polecenia: 15 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli Klikamy na kolorowe logo pakietu Office w lewym górnym rogu). Wybieramy: N o w y , a następnie: M o j e s z a b l o n y i zaznaczamy wybór typu dokumentu: S z a b l o n . 16 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli 17 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli Zatwierdzamy wybór: O K . Najlepiej od razu zapisać ten nowy dokument jako szablon w odpowiednim folderze (szablony mają własny folder). W tym celu klikamy ponownie na P r z y c i s k p a k i e t u O f f i c e . Wybieramy: Z a p i s z j a k o . Zapisujemy jako typ: Wo r d — s z a b l o n d o k u m e n t u (*.dotx lub *.dot — jeśli chcesz, żeby pracę można było odczytać w komputerach z wcześniejszą wersją Worda) w katalogu S z a b l o n y , który automatycznie pokaże się w odpowiednim okienku. 18 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli Po zapisaniu pliku trzeba zająć się ustawieniem wszystkich potrzebnych parametrów. Otwieramy menu: U k ł a d s t r o n y : M a rg i n e s : N i e s t a n d a r d o w e i zmieniamy szerokości marginesów: Górny: 2 Dolny: 3 Lewy: 4 (lub 3,5) Prawy: 1,5 (lub 2) 19 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli 12. Schematy i rysunki Schematy w wielu pracach są niezbędne, w innych stanowią przyjemny dodatek. Nadają się do przedstawiania struktur organizacyjnych, toku myślenia, kolejności wykonywanych prac. Schematy powodują, że praca wydaje się ciekawsza i bardziej profesjonalna. Mogą służyć wizualizacji przedstawionych treści. Oto przykład prostego schematu przedstawiającego strukturę hierarchiczną: 20 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli W s t a w i a n i e , grupa: Ten schemat w całości został wykonany za pomocą prostego programu rysunkowego Worda. Program ten po uaktywnieniu (zakładka: I l u s t r a c j e , polecenie: K s z t a ł t y ) pozwala na wykonanie niemal każdego schematu tego typu. Tło wykonujemy za pomocą narzędzia prostokąt odpowiednio wypełnionego kolorem (jeżeli tłem ma być kwadrat, rysujemy z wciśniętym klawiszem Shift). Wpisy na schemacie przygotowujemy, korzystając z ikonki: P o l e t e k s t o w e . Żeby się nie napracować, radzę postępować w ten sposób: Najpierw przygotowujemy jedno pole tekstowe, formatujemy je do końca, czyli określamy kolor komórek, kolor czcionki, wielkość i kształt liter oraz zastosowanie cienia lub perspektywy. Następne pola tekstowe przygotowujemy, kopiując to pierwsze i wpisując w miejsce starego tekstu — nowy. Należy zadbać, by zastosowane pola tekstowe miały powtarzalną wielkość. W naszym przykładzie zastosowaliśmy trzy wielkości: jedną rozszerzoną na najwyższą w hierarchii wartość. Nieco niżej — ponieważ tam trzeba było zmieścić więcej tekstu — ramki są większe, jeszcze niżej — zachowaliśmy ich szerokość, ale proporcjonalnie do ilości tekstu zmniejszyliśmy wysokość. Dzięki tym zabiegom całość wygląda harmonijnie. Należy też zadbać np. o kąt, pod jakim prowadzimy strzałki. Najlepiej narysować jedną strzałkę, a kolejną skopiować, a w razie potrzeby odwrócić (uaktywniamy obiekt i ciągniemy w odpowiednią stronę, trzymając lewy klawisz myszy). Układając schemat, korzystamy z odpowiednich narzędzi. W wersji Word 2007 są one niestety mniej czytelnie ułożone niż w poprzednich wersjach programu. W osobnym pasku znajdziemy 21 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli narzędzia rysunku, a w osobnym pola tekstowego, choć wiele z nich się powtarza i równie dobrze mogłyby być na jednym. Narzędzia do rysowania Narzędzia pól tekstowych Widać, że grupy poleceń powtarzają się w obu paskach, z wyjątkiem pierwszej grupy poleceń. W narzędziach do rysowania jest to: W s t a w i a n i e k s z t a ł t ó w (z możliwością wstawienia także pola tekstowego). Warto tu zwrócić uwagę na polecenie: E d y t u j k s z t a ł t , aktywne dla obiektów rysowanych ręcznie o nieregularnym kształcie. Dzięki temu poleceniu możemy dowolnie dodawać punkty, żeby modyfikować dany kształt. Możemy też decydować o tym, czy linie będą proste czy łukowate i jak będą przebiegać. 22 Alicja Kaszyńska :: Jak napisać... :: Złote Myśli Na pasku: N a r z ę d z i a p ó l t e k s t o w y c h pierwsza grupa to: Te k s t . Polecenia w niej pozwalają m.in. na wyrysowanie nowego pola tekstowego i ustalenie kierunku tekstu (niekiedy przydaje się tekst w pionie). Kolejne grupy w obu paskach są jednakowe. Grupa: S t y l e p o l a t e k s t o w e g o Dzięki poleceniom z tej grupy można zmodyfikować wygląd pola tekstowego lub wybranego kształtu: wybrać kolor, kontury, a nawet zmienić uprzednio zdefiniowany kształt. Dwie następne grupy — E f e k t y c i e n i a oraz E f e k t y 3 W — pozwalają na przydanie elementom schematu lub rysunku przestrzenności. 23
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak napisać, przepisać i z sukcesem obronić pracę dyplomową?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: