Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00251 005084 15690484 na godz. na dobę w sumie
Jak opanować dowolny język obcy - ebook/pdf
Jak opanować dowolny język obcy - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Złote Myśli Język publikacji: polski
ISBN: 9788375820775 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Doświadczona nauczycielka zdradza sekrety, które sama zaobserwowała wśród swoich słuchaczy!

Tak, dobrze przeczytałeś. Podstawowy problem nauki jakiegokolwiek języka obcego zawsze istnieje w Tobie. Nie w nauczycielu, nie w braku środków na naukę, lecz właśnie w Tobie. Ale jest też i druga strona medalu. A mianowicie każdy człowiek ma predyspozycje ku temu, aby opanować w stopniu komunikatywnym każdy język.

W tej publikacji nie znajdziesz absolutnie żadnych słówek do nauczenia się. Nie ma również żadnych skomplikowanych teorii gramatycznych. Ba! Nie ma nawet prostych teorii. Co więc zawiera ta książka i dlaczego powinienem się nią zainteresować? - zapewne chciałbyś zapytać.

Znajdziesz tutaj przede wszystkim fundamenty niezbędne każdemu człowiekowi, który naprawdę pragnie nauczyć się języka obcego. I nie ma znaczenia, czy będzie to angielski, niemiecki, portugalski, włoski czy hiszpański. Jest to publikacja uniwersalna, ponieważ psychiczny aspekt nauki jest dokładnie taki sam dla każdego z języków.

I tak na przykład znajdziesz tutaj rady dotyczące:

- Twojej wewnętrznej automotywacji, która jest niezbędna, aby ruszyć z materiałem.

- Pokonywania słomianego zapału, który najbardziej przeszkadza w realizacji większości życiowych decyzji.

- Twoich wewnętrznych cech charakteru: czy jesteś sangiwnikiem, cholerykiem, melancholikiem, a może flegmatykiem?

- Optymalnych sposobów uczenia się - przygotowanych specjalnie z myślą o Tobie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Niniejszy darmowy ebook zawiera fragment pełnej wersji pod tytułem: „Jak opanować dowolny język obcy?” Aby przeczytać informacje o pełnej wersji, kliknij tutaj Darmowa publikacja dostarczona przez Wydawnictwo Złote Myśli sp z.o.o Niniejsza publikacja może być kopiowana, oraz dowolnie rozprowadzana tylko i wyłącznie w formie dostarczonej przez Wydawcę. Zabronione są jakiekolwiek zmiany w zawartości publikacji bez pisemnej zgody wydawcy. Zabrania się jej odsprzedaży, zgodnie z regulaminem Wydawnictwa Złote Myśli. © Copyright for Polish edition by ZloteMysli.pl Data: 28.01.2008 Tytuł: Jak opanować dowolny język obcy? (fragment utworu) Autor: Agnieszka Burcan-Krawczyk Wydanie I Projekt okładki: Marzena Osuchowicz Korekta: Anna Popis-Witkowska, Sylwia Fortuna Skład: Anna Popis-Witkowska Internetowe Wydawnictwo Złote Myśli sp. z o.o. ul. Daszyńskiego 5 44-100 Gliwice WWW: www. ZloteMysli.pl EMAIL: kontakt@zlotemysli.pl Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved. SPIS TREŚCI a innym nie? opanowania języka Dlaczego jest tak, że jednym się udaje, DEDYKACJA .................................................................................... 4 NIE OPANOWUJE JĘZYKA OBCEGO 1. DLACZEGO WIELU LUDZI 6 .......................................7 ....................................7 Brak orientacji co do poziomów Brak wystarczająco silnej motywacji ............................................................ 7 Nieznajomość siebie ...................................................................................... 8 Strach i niska samoocena .............................................................................. 8 Brak wytrwałości i odkładanie na później .................................................... 8 Nieodpowiedzialność ................................................................................... 10 11 i jak zostać jednym z nich? ........ Dlaczego wielu ludzi opanowuje język obcy 2. MOTYWACJA, CZYLI PO CO CI JĘZYK OBCY ............................. 12 ............................................................................................... 14 Czego chcą inni? Czego chcesz Ty? 16 .............................................................................................. 3. TWOJE MOCNE STRONY, CZYLI SPOSOBY UCZENIA SIĘ OPTYMALNE DLA CIEBIE ............ 21 22 i co z tego wynika? Jaki typ osobowości reprezentujesz ................................ Test 1 ............................................................................................................ 23 Test 2 ............................................................................................................ 25 27 Test 3 ............................................................................................................ Test 4 ........................................................................................................... 29 Test 5 ............................................................................................................ 31 33 Twój temperament? .............................................. Jakie możliwości stwarza Jak przyswajasz wiadomości? ......................................................................... 38 Czym się interesujesz? ..................................................................................... 43 44 Internet ........................................................................................................ Słuchanie muzyki ........................................................................................ 44 Oglądanie filmów ........................................................................................ 44 45 Spotkania ze znajomymi ............................................................................. 4. WYTRWAŁOŚĆ I INNE SKŁADNIKI SUKCESU .......................... 47 „Głąb językowy” ............................................................................................... 47 50 O nadrabianiu zaległości ................................................................................. Popełnianie błędów .......................................................................................... 52 „Słomiany zapał” .............................................................................................. 54 55 Jak sobie z tym poradzić? ............................................................................ Jak wykorzystać fakt, że masz nauczyciela? ................................................... 56 Systematyczność .............................................................................................. 58 . . 60 ....................................................................................... 63 63 Kształcenia Językowego ........................................ 5. NAJSZYBSZY SPOSÓB UTRWALENIA DODATEK I UPORZĄDKOWANIA Europejski System Opisu JAK OPANOWAĆ DOWOLNY JĘZYK OBCY? – darmowy fragment - Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk ● str. 4 Dedykacja Dedykacja Dawno, dawno temu, na miesiąc przed egzaminami wstępnymi na anglistykę, spotkałam w tramwaju moją nauczycielkę fizyki z liceum. Po kurtuazyjnym powitaniu pani ta zadała mi równie kurtuazyjne pytanie: „Co słychać?”. „Zdaję na anglistykę” — odpowiedziałam. Normalny, dobrze wychowany człowiek odpowiedziałby coś w rodza- ju: „Życzę powodzenia”. Z ust pani od fizyki popłynęły jednak nieco inne słowa: „Na pewno ci się nie uda. Nie tacy jak ty próbowali. Tam jest pięciu kandydatów na jedno miejsce. Dzieci moich znajomych będą w tym roku próbowały dostać się po raz trzeci”. Lekko mnie zamurowało. Wprawdzie, łagodnie rzecz ujmując, nigdy nie byłam ulubienicą tej pani, nie należałam też do orłów w dziedzi- nie fizyki... Ale po paru latach, na miesiąc przed ważnym dla mnie egzaminem, mogła zdobyć się na wielkoduszność i nie poczęstować mnie jadem. Wtedy, w tramwaju, z perspektywy kilku lat, w czasie których miałam szczęście nie spotykać się z panią od fizyki, uświado- miłam sobie, że oto stoję oko w oko z babą, której bałam się przez dwa lata, a która nic mi już nie może zrobić. Byłam poza zasięgiem tej żałosnej kobiety, a jednak nadal próbowała mi dokuczyć, sprawić, bym poczuła się malutka wobec autorytetu, który oświadcza mi, że to, co zamierzam, na pewno się nie uda. I za co to wszystko? Nie by- łam pyskatą, niegrzeczną uczennicą. Jedynym moim przewinieniem było to, że fizyka nie szła mi najlepiej. Według pani od fizyki nie mo- głam wobec tego osiągnąć niczego w jakiejkolwiek innej dziedzinie. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk JAK OPANOWAĆ DOWOLNY JĘZYK OBCY? – darmowy fragment - Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk ● str. 5 Stałam twarzą w twarz z kimś, kto nie lubi ludzi. Z kimś, kto nie ma i nigdy nie miał klasy i kto w ogóle nie powinien był zostać nauczy- cielem. Powiedziałam: „Być może są osoby, które kilkakrotnie nie mogły się zdać na anglistykę, ale ja zamierzam się tam dostać w tym roku. Do widzenia”. Na anglistykę dostałam się w świetnym stylu, za pierwszym podej- ściem, w ścisłej czołówce. Byłam jedną z trzech osób, którym na in- auguracji roku akademickiego rektor osobiście wręczył indeksy. Zo- stałam studentką, później nauczycielką języka angielskiego, praco- wałam w przedszkolu, z dziećmi w wieku wczesnoszkolnym, z mło- dzieżą (od gimnazjum po studentów), z dorosłymi (od studentów po osoby w wieku moich rodziców). Tysiące twarzy, tysiące nazwisk, różne charaktery, osobowości, problemy dotyczące nauki języka ob- cego. Praca z tymi wszystkimi ludźmi utwierdziła mnie w przekona- niu, że określenie „antytalent językowy” jest wymysłem osób o men- talności mojej pani od fizyki, które — na nieszczęście swoich uczniów — zostały „paniami od języka obcego”. Książkę tę dedykuję wszystkim, którzy choć raz w życiu usłyszeli od swojego nauczyciela, że nic z nich nie będzie albo że są zbyt głupi/tę- pi/mało zdolni (niepotrzebne skreślić), żeby osiągnąć coś, na czym im zależy. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk JAK OPANOWAĆ DOWOLNY JĘZYK OBCY? – darmowy fragment - Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk ● str. 6 1.1. Dlaczego wielu ludzi Dlaczego wielu ludzi nie opanowuje języka obcego nie opanowuje języka obcego w stopniu, który by ich zadowalał? Wiadomo, wszyscy uczą się języków obcych. Nie ma szkoły, w której zabrakłoby nauczycieli języka obcego. Często dwóch lub trzech języ- ków obcych. Są też mniej lub bardziej ciekawe lekcje: angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego, rosyjskiego, włoskiego (niepotrzebne skreślić, brakujące dodać). Języki obce, głównie an- gielski, choć nie tylko, trafiły nawet do przedszkoli. Ja też na począt- ku mojej drogi zawodowej uczyłam urocze (najczęściej) cztero- i pię- ciolatki. Żyjemy w świecie i czasach, w których znajomość minimum jednego języka obcego nie tyle ułatwia życie, ile jest niezbędna. Otoczeni języ- kami obcymi, oglądamy zagraniczne filmy. Słuchamy piosenek. Gra- my w gry komputerowe. Surfujemy w sieci. Podróżujemy. Nawiązu- jemy przeróżne kontakty z ludźmi na całym świecie. Czytamy publi- kacje nieprzetłumaczone na nasz język ojczysty. Staramy się o dobrze płatną pracę... Żeby opanować język obcy, zapisujemy się na kursy prowadzone przez szkoły językowe, bierzemy prywatne lekcje, uczymy się kore- spondencyjnie, kupujemy podręczniki i płyty dla samouków, prenu- merujemy czasopisma do nauki języka... A jednak po pewnym czasie wielu z nas ponosi fiasko. Okazuje się, że nam nie wyszło. A przecież mieliśmy dobre chęci... Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk JAK OPANOWAĆ DOWOLNY JĘZYK OBCY? – darmowy fragment - Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk ● str. 7 Dlaczego jest tak, że jednym się udaje, a innym nie? Według moich obserwacji, jest kilka powodów, dla których ludzie nie odnoszą sukcesów w nauce języków obcych: Brak orientacji co do poziomów opanowania języka Ludzie nie opanowują języka w stopniu ich zadowalającym, dlatego że nie wiedzą, czego chcą. Nie wiedzą, jaki stopień opanowania języ- ka ich zadowoli, co chcą osiągnąć po ukończeniu kursu. Co to znaczy, ze będą średniozaawansowani, zaawansowani itd. Jeżeli ten problem dotyczy Ciebie, rzuć okiem na stronę 63. Znaj- dziesz tam Europejski System Opisu Kształcenia Językowego, który pomoże Ci precyzyjnie określić, na jakim poziomie jesteś teraz i do jakiego poziomu chcesz dojść. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk JAK OPANOWAĆ DOWOLNY JĘZYK OBCY? – darmowy fragment - Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk ● str. 8 3.3. Twoje mocne strony, Twoje mocne strony, czyli sposoby uczenia się czyli sposoby uczenia się optymalne dla Ciebie optymalne dla Ciebie Poznaj samego siebie. (Sokrates, filozof grecki, jeden z najwybitniejszych myślicieli starożytnych) Zapewne oglądałeś pierwszą część filmu „Matrix”. Pamiętasz wątek z Wyrocznią? Neo spotkał się z nią, by dowiedzieć się, czy jest Wy- brańcem, który ma ocalić ludzkość. Wyrocznia zacytowała mu wła- śnie te słowa Sokratesa: „Poznaj samego siebie”. To krótkie zdanie jest kluczem do każdego udanego przedsięwzięcia, ba, kluczem do udanego życia. Ten rozdział pomoże Ci odpowiedzieć na pytanie: „Kim jestem?”. Za- wiera on kilka testów skonstruowanych tak, żeby Cię nie zanudzić, i wskazówki, jak wiedzę o sobie wykorzystać. Założę się, że dowiesz się o sobie interesujących rzeczy! Wiedza ta pomoże Ci nie tylko opa- nować dowolny język obcy. Ma ona zastosowanie w nauce WSZYST- KIEGO. Oprócz tego — dzięki niej lepiej zrozumiesz otaczających Cię ludzi i rozwiążesz niejeden życiowy problem. Wszystko, czego potrzebujesz, aby opanować język obcy, jest już w Tobie. Zatem poznaj swoje możliwości i pozwól im działać na Two- ją korzyść. Temu rozdziałowi poświęcisz najwięcej czasu, ale opłaci Ci się to. Ży- czę Ci dobrej zabawy przy okazji odkrywania skarbów, jakie w Tobie Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk JAK OPANOWAĆ DOWOLNY JĘZYK OBCY? – darmowy fragment - Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk ● str. 9 drzemią. Jesteś, jak każdy z nas, niepowtarzalną osobą, wyposażoną we wszystko, czego potrzeba do opanowania języka obcego. Jaki typ osobowości reprezentujesz i co z tego wynika? Osobowość to, w dużym uproszczeniu, charakterystyczny dla danego człowieka sposób reagowania na otoczenie i wchodzenia z tym oto- czeniem w relacje. Osobowość jest jedną z cech odróżniającą Cię od innych ludzi. W odniesieniu do nauki języków osobowość decyduje: ● co Cię motywuje; ● jakie wartości związane z nauką wyznajesz; ● czy wolisz uczyć się samodzielnie, czy w grupie; ● jak współpracujesz z nauczycielem; ● co robisz z odczuciami pojawiającymi się w trakcie nauki (np. ze strachem, radością etc). Nie istnieje lepsza czy gorsza osobowość. Każdy typ osobowości ma swoje mocne i słabe strony. Trzeba je po- znać i skoncentrować się na tych mocnych. Oto pięć minitestów. Pomogą Ci one określić, jak Twoja osobowość może wpłynąć na sukces w opanowaniu języka obcego. Pamiętaj, nie istnieją dobre i złe odpowiedzi. Bądź wobec siebie absolutnie szczery. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk JAK OPANOWAĆ DOWOLNY JĘZYK OBCY? – darmowy fragment - Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk ● str. 10 Dodatek Dodatek Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common European Framework of References for Languages) Europejski System Opisu Kształcenia Językowego (Common Euro- pean Framework of References for Languages) został opracowany w celu ujednolicenia oceny znajomości języków obcych wśród oby- wateli Unii Europejskiej. Głównym celem tego dokumentu jest stwo- rzenie takich samych wymagań określających konkretne poziomy za- awansowania znajomości języków, tak by certyfikaty językowe wyda- wane np. we Francji czy Holandii odpowiadały tym wydawanym w Polsce czy w Czechach. Głównym narzędziem wdrażania Systemu jest dokument zwany Europejskie Portfolio Językowe, indywidualny zapis umiejętności językowych każdego uczącego się. Portfolio jest dokumentem zaświadczającym o poziomie opanowania języka, któ- rym możesz posługiwać się na terenie całej Unii Europejskiej. Europejski System Opisu Kształcenia Językowego wyróżnia trzy główne poziomy zaawansowania językowego: poziom podstawowy, poziom samodzielności językowej oraz poziom biegłości. Poniższe ta- bele przedstawiają krótki opis umiejętności językowych na poszcze- gólnych poziomach. Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk JAK OPANOWAĆ DOWOLNY JĘZYK OBCY? – darmowy fragment - Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk ● str. 11 Poziom podstawowy: Użytkownik początkujący Potrafi zrozumieć i stosować wyrażenia z języka co- dziennego oraz wyrażenia potoczne, jak również bardzo proste wypowiedzi mające na celu zaspoko- jenie konkretnych potrzeb. Potrafi przedstawić sie- bie lub inną osobę oraz zadać jej pytania dotyczące np. miejsca zamieszkania, jej znajomych, posiada- nych przez nią rzeczy etc. Może także odpowiedzieć na pytania tego samego typu. Potrafi porozumiewać się z innymi w prosty sposób, jeśli jego rozmówcy mówią wolno i wyraźnie oraz wykazują chęć współ- pracy. Potrafi zrozumieć pojedyncze zdania oraz wyrażenia często używane i związane bezpośrednio z życiem codziennym (np. dane o sytuacji osobistej i rodzin- nej, zakupy, najbliższe otoczenie, praca). Potrafi się porozumieć w trakcie wykonywania zadań prostych, codziennych, wymagających jedynie bezpośredniej i prostej wymiany informacji na znany temat. Potra- fi opisać za pomocą prostych środków swoje wy- kształcenie, swoje bezpośrednie otoczenie i wypo- wiadać się na tematy związane z niezbędnymi po- trzebami. A1 A2 Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk JAK OPANOWAĆ DOWOLNY JĘZYK OBCY? – darmowy fragment - Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk ● str. 12 Poziom samodzielności językowej: Użytkownik samodzielny Potrafi zrozumieć zasadnicze punkty rozmowy, gdy używany jest język jasny i standardowy, a rozmowa dotyczy spraw znanych związanych z pracą, szkołą, czasem wolnym etc. Potrafi sobie poradzić w więk- szości sytuacji, jakie spotyka w podróży w regionie języka docelowego. Potrafi wypowiedzieć się w spo- sób prosty i zwięzły na tematy z życia codziennego i dotyczące własnych zainteresowań. Potrafi opowie- dzieć wydarzenie, przeżycie osobiste lub sen, wyra- zić nadzieję lub cel, jak również przedstawić krótko uzasadnienie lub wyjaśnienie dotyczące projektu lub pomysłu. Potrafi zrozumieć zasadnicze aspekty problemów konkretnych lub abstrakcyjnych przedstawionych w tekstach złożonych, w tym dyskusję specjalistycz- ną dotyczącą własnej tematyki zawodowej. Potrafi porozumieć się na tyle swobodnie i spontanicznie, że rozmowa z rdzennym użytkownikiem języka wol- na jest od napięć, tak w przypadku jednej, jak i dru- giej strony. Potrafi wyrazić się w sposób jasny i szczegółowy na wiele tematów, wyrazić opinię na dany temat, wykazując pozytywne i negatywne stro- ny różnych (proponowanych) wyborów. B1 B2 Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk JAK OPANOWAĆ DOWOLNY JĘZYK OBCY? – darmowy fragment - Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk ● str. 13 Poziom biegłości: Użytkownik zaawansowany Potrafi zrozumieć szeroką gamę długich i trudnych tekstów oraz zrozumieć ukryte w nich podteksty. Potrafi wypowiedzieć się spontanicznie i biegle, nie zastanawiając się zbytnio nad doborem słów. Potrafi posługiwać się językiem skutecznie i swobodnie w życiu społecznym, zawodowym lub w czasie stu- diów. Potrafi budować wypowiedzi złożone, jasne, o wyraźnej strukturze i wykazać się opanowaniem narzędzi językowych służących organizacji i we- wnętrznej spójności dyskursu. Potrafi zrozumieć bez wysiłku praktycznie wszystko, co czyta lub słyszy. Potrafi odtworzyć fakty i argu- menty z różnych źródeł pisemnych i ustnych, stresz- czając je w sposób zwięzły i spójny. Potrafi wypo- wiedzieć się spontanicznie, bardzo płynnie i precy- zyjnie oraz uwydatnić niuanse znaczeniowe tekstów o złożonej tematyce. C1 C2 Copyright by Wydawnictwo Złote Myśli Agnieszka Burcan-Krawczyk
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak opanować dowolny język obcy
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: