Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00231 007258 14482841 na godz. na dobę w sumie
Jak poderwać dziewczynę? Poznaj tajemnice uwodzenia, flirtu i podrywu - książka
Jak poderwać dziewczynę? Poznaj tajemnice uwodzenia, flirtu i podrywu - książka
Autor: Liczba stron: 264
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-3580-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> relacje damsko-męskie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jak poderwać kobietę?

Otóż jest to proste jak... jazda na rowerze. I tak samo można się tego nauczyć. Jednak działanie bez odpowiedniej teorii może poprowadzić Cię w złym kierunku. Natomiast odpowiednia teoria bez działania da Ci jedynie poczucie tego, że dużo wiesz.

'Flirt' ze starofrancuskiego znaczy zarówno 'kusić', jak i 'próbować'. No to próbuj, miły kolego - w barach, klubach, na dworcach. Z tym poradnikiem możesz wreszcie z góry uznać Twoje próby za zaliczone.

Jesteś dojrzałym mężczyzną. Ja także. I nie mamy się co oszukiwać - na co dzień wyjątkowo często myślimy o najbardziej pociągającym obiekcie naszego pożądania, czyli o kobietach. Chcemy je poznawać, podrywać, uwodzić i flirtować z nimi. Spędzać z nimi czas, śmiać się, tańczyć, jeść, uprawiać seks. Jednak na drodze do tego wszystkiego stoi skomplikowana rzeczywistość relacji damsko-męskich. Stoi mnóstwo zagadek, barier, lęków. W naszych głowach pojawia się mnóstwo pytań. Jak podejść, zagadać, oczarować, zaprosić na kawę, poprosić o numer telefonu i wiele więcej. A gdyby tak za jednym zamachem odpowiedzieć na większość pytań, najczęściej nurtujących naszą płeć?

Ta książka jest swoistym know-how w świecie relacji damsko-męskich nastawionych na podryw! Nie czekaj, nie rozmyślaj - działaj!


Tomasz Marzec - ekstrawertyk, niesamowicie towarzyski i otwarty na ludzi. Jego naturalna pewność siebie, luźne podejście do życia oraz fascynacja rozwojem osobistym innych powodują, że jest świetnym coachem, który z wielką przyjemnością pomaga mężczyznom oraz kobietom w rozwiązywaniu ich codziennych lub niecodziennych problemów. Tomek stawia na jakość pracy z ludźmi, więc każdego traktuje bardzo indywidualnie. Już w lipcu 2008 roku magazyn 'CKM' uznał go za 'specjalistę udzielającego najlepszych porad w kwestii tego, jak zostać supersamcem', co stało się realnie wiążące, ponieważ jego porady trafiły na sam szczyt najważniejszych porad, zebranych w ciągu dziesięciu lat przez magazyn 'CKM'. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, wejdź na stronę http://psychologiarelacji.pl.pl.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Projekt okładki: Jan Paluch Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie?jakpod Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-246-3580-1 Copyright © Helion 2012 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treħci Spis treħci Wstēp ............................................................................. 9 Czy flirtu moijna siē nauczyĄ? ..............................................13 Czy relacje damsko-mēskie sĎ czymħ prostym? ........................17 Dlaczego w ogóle mēijczyıni majĎ problemy z kobietami? ..........20 Nie jestem przystojny. Czy mam szansē poznaĄ seksownĎ kobietē i stworzyĄ z niĎ zwiĎzek? .........................................26 Czy niski wzrost ma wielkie znaczenie w oczach kobiet? ............30 Czy jeijeli poprawiē swojĎ prezencjē, to moje kontakty z kobietami takije siē poprawiĎ? ...........................................33 Nie jestem bogaty. Czy to ıle wpãywa na moje moijliwoħci podrywania kobiet? ...........................................................38 Czy mili faceci majĎ szanse u atrakcyjnych kobiet? ...................41 Dlaczego kobiety lecĎ na „zãych chãopców”? ...........................44 Dlaczego kobiety lecĎ na niedostēpnych goħci? ........................48 Jestem informatykiem. Czy to ıle wpãywa na mojĎ atrakcyjnoħĄ? ... 50 Podoba mi siē starsza dziewczyna. Czy dlatego, ije jestem mãodszy, nie mam u niej szans? ..............................53 Jaka jest róijnica miēdzy flirtem z kobietĎ mãodszĎ a flirtem z kobietĎ starszĎ? .................................................56 Na co kobiety zwracajĎ uwagē w pierwszej kolejnoħci, widzĎc faceta? .................................................................61 Od czego zaczĎĄ, jeijeli startujē praktycznie od zera? ...............70 Jaka jest najszybsza droga do stania siē skutecznym w relacjach z kobietami? ....................................................74 4 S p i s t r e ħ c i Ile czasu trwa zmiana z nieħmiaãego faceta w pewnego siebie mēijczyznē? .............................................79 Czy mogē poderwaĄ kaijdĎ kobietē? ......................................80 Czy moijna podzieliĄ kobiety na jakieħ specjalne „typy”? ...........83 Bojē siē poznawaĄ nowe osoby. Jak mogē pozbyĄ siē lēku? .........85 Obawiam siē, ije gdy podejdē do kobiety, ona mnie wyħmieje. Czy mogē temu zapobiec? ..................................................89 Bojē siē reakcji otoczenia i opinii innych osób. Co zrobiĄ, aby pozbyĄ siē tego przekonania? .........................................92 Chcē podejħĄ do dziewczyny, jednak mam wraijenie, ije jest ona typowĎ „sukĎ”, która olewa kaijdego mēijczyznē. Co zrobiĄ, aby na mnie zareagowaãa inaczej? ..........................95 Gdzie najãatwiej jest poznawaĄ nowe kobiety? ........................98 Gdzie mogē poznawaĄ kobiety, jeijeli jestem zbyt mãody na kluby? ..................................... 100 W jakich miejscach lub sytuacjach nie powinno siē flirtowaĄ? ... 102 Romans w pracy. Czy to dobry pomysã? ................................ 103 Czy w klubie kobieta wybiera mēijczyzn tylko na podstawie wyglĎdu, zostawiajĎc osobowoħĄ daleko w tyle? ... 106 Ile procent kobiet przychodzi do klubu, aby kogoħ poznaĄ? ....... 108 Czy warto szukaĄ kobiet w sieci? ........................................ 109 Jak skutecznie zagadaĄ do kobiety? .................................... 112 Jak podejħĄ do dziewczyny na ulicy? ................................... 116 Dziewczyna siedzi przy barze w klubie i patrzy mi w oczy. Jak rozpoczĎĄ rozmowē? .................................................. 122 W jaki sposób do niej podejħĄ, jeijeli jest z koleijankami lub z rodzicami? ............................................................. 125 Jak podejħĄ do dziewczyny na parkiecie? ............................. 128 Jak mogē podejħĄ do dziewczyny na uczelni? ........................ 133 Jak uwieħĄ koleijankē z klasy? ........................................... 134 Czy warto braĄ siē za kaijdĎ kobietē, czy tylko za te, które mi siē podobajĎ? ..................................................... 136 S p i s t r e ħ c i 5 Dlaczego kobiety nie potrafiĎ wprost i bezpoħrednio powiedzieĄ, czego oczekujĎ? ......................... 139 Dlaczego kobieta nie podejdzie pierwsza do faceta? ............... 142 Czy mam szansē u zajētej kobiety? ..................................... 144 Jak wyrwaĄ kobietē, która ma chãopaka? .............................. 148 O czym powinienem pamiētaĄ przed zainicjowaniem kontaktu z kobietĎ? ........................................................ 151 Czy kontakt wzrokowy to zawsze okazanie zainteresowania ze strony kobiety? .......................................................... 155 Kobieta ucieka przed kontaktem wzrokowym. Jest niezainteresowana czy wstydliwa? ................................... 156 Dlaczego kobiety nas „testujĎ”? ......................................... 157 Jak rozpoznaĄ, ije kobieta nas testuje? ................................ 159 Jak reagowaĄ na kobiece testy? ......................................... 162 Kobieta pyta mnie, czy postawiē jej drinka. Jak siē zachowaĄ? .. 166 Czy kobieta, mówiĎc na przykãad: „Mam chãopaka”, rzeczywiħcie chce spãawiĄ adoratora, czy to moije byĄ pewnego rodzaju test? .................................. 167 Co zrobiĄ, aby kobieta mnie nie odrzuciãa? ........................... 168 Jak reagowaĄ na odrzucenie? ............................................ 173 Jak radziĄ sobie z odrzuceniem na parkiecie? ....................... 176 Czy mogē jeszcze raz podejħĄ do kobiety, która mnie odrzuciãa? 178 Co zrobiĄ, aby umieĄ bez problemów rozmawiaĄ z kaijdĎ kobietĎ? ............................................................ 179 Jak mówiĄ do kobiety, aby chciaãa sãuchaĄ? .......................... 185 Wydaje mi siē, ije dziewczyna, z którĎ rozmawiam, jest dosyĄ nieħmiaãa. Czy to moijliwe? ................................. 188 Rozmowa z nowo poznanĎ dziewczynĎ zupeãnie siē nie klei. Co zrobiĄ? .................................................................... 190 Czego nie mówiĄ kobiecie? Jakich tematów unikaĄ podczas rozmowy? .......................................................... 192 6 S p i s t r e ħ c i Jak sprawiĄ, aby kobieta sama prowadziãa rozmowē? .............. 196 Czy podczas pierwszej rozmowy moijna mówiĄ o seksie? .......... 198 Co sĎdzisz o zabawianiu kobiet? ......................................... 201 Dlaczego im bardziej staram siē o kobietē, tym mniej jestem atrakcyjny w jej oczach? ........................................ 202 Bojē siē niezrēcznej ciszy. Jak temu zaradziĄ? ...................... 205 Jak zaimponowaĄ kobiecie? .............................................. 207 Jak sprawdziĄ, czy podobam siē kobiecie? ............................ 209 SkĎd bēdē wiedzieĄ, ije ona mnie lubi? ................................ 212 Jakie sĎ najczēħciej spotykane oznaki zainteresowania mēijczyznĎ ze strony kobiet? ............................................. 215 Jak pozbyĄ siē kolegi kobiety, który przeszkadza nam w podrywie? ................................................................. 221 Podczas pobytu w klubie poszedãem do toalety. Po powrocie kobietē, z którĎ flirtowaãem, zastaãem z innym facetem. Jak powinienem siē zachowaĄ? .......................................... 225 Jak pozbyĄ siē nieatrakcyjnej adoratorki? ............................ 228 Koleijanka dziewczyny, z którĎ flirtujē, próbuje obniijyĄ mojĎ wartoħĄ i przeszkodziĄ mi w moich dziaãaniach. Jak siē jej pozbyĄ? ......................................................... 229 W jaki sposób moijna zainteresowaĄ dziewczynē swojĎ osobĎ? .. 232 Jak zapobiec oporom ze strony kobiety? .............................. 237 Jak popchnĎĄ sprawy dalej, tak aby nie zostaĄ tylko przyjacielem dziewczyny? ......................................... 241 Czym jest izolacja i jak wyizolowaĄ kobietē w bardziej intymne miejsce? ............................................. 244 W jaki sposób zdobyĄ numer telefonu od dziewczyny spotkanej na ulicy? ......................................................... 247 W jaki sposób wziĎĄ numer telefonu od dziewczyny w klubie? ... 248 Jakie moijna wyróijniĄ sygnaãy gotowoħci kobiety na pocaãunek? ............................................................... 249 S p i s t r e ħ c i 7 Spróbowaãem jĎ pocaãowaĄ, jednak ona siē odsunēãa. Co to oznacza? .............................................................. 250 Jak wyczuĄ, ije kobieta jest gotowa na seks? ......................... 251 Kobieta zarzuca mi, ije jestem zboczony i napalony. Jak zareagowaĄ? ............................................................ 254 Co zrobiĄ, jeijeli nie mogē zabraĄ jej do swojego mieszkania? ... 255 Jaka jest szansa, ije kobieta poznana w klubie mnie zapamiēta? .... 258 Zaproszenie .................................................................. 261 Czy flirtu moijna siē nauczyĄ? Moĝe to bÚdzie dla Ciebie duĝym zaskoczeniem, ale flirt jest bar- dzo podobny do wystÈpieñ publicznych, jazdy samochodem czy pïywania. WystÈpieñ publicznych lub jazdy samochodem czïowiek uczy siÚ przecieĝ od podstaw i moĝe osiÈgnÈÊ dowolny poziom kompetencji, ale tylko pod warunkiem, ĝe wïoĝy w Êwiczenie tych umiejÚtnoĂci czas, energiÚ, a czÚsto takĝe pieniÈdze. Nie bez powodu flirt porównujÚ do takich czynnoĂci jak pïywa- nie. Tu takĝe poza samÈ kwestiÈ tego, ĝe zarówno flirt, jak i pïywa- nie jest umiejÚtnoĂciÈ, to i w jednym, i w drugim przypadku musi coĂ „zaskoczyÊ”. Jeĝeli pamiÚtasz swoje poczÈtki w nauce pïywania, to pewnie wiesz, ĝe najpierw robiïeĂ pewne rzeczy na sucho, póěniej pïywaïeĂ z koïem, moĝe ktoĂ CiÚ podtrzymywaï, machaïeĂ rÚkami i nogami jak dureñ — aĝ do momentu, gdy coĂ „zaskoczyïo”, czyli pojawiï siÚ pewnego rodzaju „klik”. Od tamtej chwili utrzymywaïeĂ siÚ juĝ sam na wodzie bez niczyjej pomocy. Jedni nauczyli siÚ pïywaÊ bardzo szybko, drudzy musieli trochÚ nad tym popracowaÊ. Póěniej jednak kaĝdy juĝ tylko szlifowaï technikÚ i uczyï siÚ innych rzeczy: nurkowania, wstrzymywania oddechu pod wodÈ, szybkiego pïywania w danej pozycji itd. We flircie równieĝ pojawia siÚ „klik”. Dla osoby mocno poczÈtkujÈcej start moĝe wydawaÊ siÚ bardzo trudny, ale gdy juĝ zaïapie, o co w tym wszystkim biega, to leci mocno z górki. W spoïeczeñstwie istnieje powszechne przekonanie mówiÈce o tym, ĝe z pewnoĂciÈ siebie lub umiejÚtnoĂciami uwodzenia trzeba siÚ uro- dziÊ. Szczerze mówiÈc, to jedna z najwiÚkszych bzdur, jakie kiedykol- wiek sïyszaïem. To tak, jakby trzeba byïo siÚ urodziÊ z umiejÚtnoĂciami 14 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? gry w kosza lub jazdy na deskorolce. A znam dobrze historie takich ludzi jak Michael Jordan czy Tony Hawk, którzy osiÈgnÚli sukcesy tylko i wyïÈcznie dziÚki swojej pracy. Jordan nie potrafiï tak po prostu robiÊ wsadów — ale nauczyï siÚ tego, bo ciÚĝko trenowaï. SpÚdzaï setki godzin na siïowni, na boisku, a takĝe doszkalajÈc siÚ w strategiach gry w koszykówkÚ od strony teoretycznej. DziÚki te- mu staï siÚ legendÈ. Historia Tony’ego Hawka jest bardzo podob- na. Prawda jest taka, ĝe jeĝeli weěmiemy pod lupÚ jakichkolwiek ekspertów i specjalistów w danej dziedzinie, to siÚ okaĝe, ĝe sÈ oni w czymĂ tak dobrzy, poniewaĝ w opanowanie danej umiejÚtnoĂci wïo- ĝyli mnóstwo czasu i energii. KiedyĂ nawet zrobiono badania, dziÚki którym stwierdzono, ĝe jeĝeli chcesz byÊ w czymĂ ekspertem Ăwia- towej sïawy, to musisz poĂwiÚciÊ na naukÚ tego okoïo 10 000 godzin. Tak, wiem, ĝe to duĝo, ale pamiÚtaj, iĝ mówimy o osiÈgniÚciu Ăwia- towego poziomu, czyli na przykïad o zostaniu drugim Chopinem, jeĂli chodzi o grÚ na fortepianie. Jednak o nic siÚ nie martw. Ty nie musisz poĂwiÚcaÊ 10 000 godzin na naukÚ flirtu czy uwodzenia. BÚdziesz zadowolony ze swoich efek- tów duĝo wczeĂniej. Na co dzieñ jestem trenerem relacji damsko- mÚskich i ÊwiczÚ mÚĝczyzn, którzy majÈ niski poziom pewnoĂci siebie oraz sÈ maïo towarzyscy lub maïo uwodzicielscy. Zdecydowana wiÚkszoĂÊ z nich osiÈga Ăwietne efekty juĝ na moim szkoleniu, czyli po 10 lub 20 godzinach treningu. Takie szkolenia sÈ bardzo intensyw- ne i dlatego moĝna duĝo osiÈgnÈÊ w krótkim czasie. IntensywnoĂÊ dziaïania jest niezwykle istotna. Moĝna jÈ porównaÊ do zwykïej pra- cy biurowej: ludzie, majÈc do dyspozycji osiem godzin pracy dziennie, robiÈ wszystko w ten sposób, aby swojÈ pracÚ rozïoĝyÊ na peïne osiem godzin. Osoby, które nie pracujÈ na godziny, tylko na efekt — tÚ sa- mÈ pracÚ mogïyby skoñczyÊ po godzinie lub dwóch. Przestarzaïy sys- tem edukacyjny oraz niska kultura pracy w wielu firmach sÈ przy- czynÈ tego, ĝe spoïeczeñstwo traci wiÚkszÈ czÚĂÊ ĝycia, wykonujÈc przez osiem godzin dziennie coĂ, co mogliby zrobiÊ duĝo szybciej. P o z n a j t a j e m n i c e u w o d z e n i a , f l i r t u i p o d r y w u 15 Nie chcÚ wiÚc, abyĂ patrzyï na flirt pod kÈtem tego, ile czasu trzeba poĂwiÚciÊ na bycie dobrym w kontaktach z kobietami. Po- winieneĂ raczej skupiÊ siÚ bardziej na intensywnoĂci tego, co bÚdziesz robiï. Znam masÚ osób, które uczÈ siÚ flirtu, jednak robiÈ to ěle. ChodzÈ po dwa razy w tygodniu do klubów i podchodzÈ do przy- kïadowo trzech kobiet kaĝdego wieczoru. Jak ïatwo policzyÊ, daje to 24 kobiety w miesiÈcu. Dobrze wyglÈdajÈcy i dbajÈcy o siebie fa- cet spodoba siÚ Ărednio co drugiej kobiecie, czyli mamy 12 kobiet, z którymi takie osoby mogÈ prowadziÊ interakcje. Jednak nie kaĝ- da kobieta jest wolna, nie kaĝda liczy na szybki flirt, nie kaĝda spodoba siÚ pod pewnymi wzglÚdami mÚĝczyěnie, który jÈ uwodzi, a takĝe ten mÚĝczyzna nie kaĝdej siÚ spodoba na dalszych etapach poznawania. Bardzo obiektywnie rzecz biorÈc: z 24 kobiet zostanÈ moĝe 3 – 4, z którymi doprowadzi siÚ do sytuacji wysoce intymnej. Moje wyliczenia traktuj bardzo luěno, poniewaĝ w zaleĝnoĂci od osoby mogÈ siÚ one bardzo róĝniÊ. Jednak uĂredniajÈc, wyglÈda to tak, jak przedstawiïem. Teraz zauwaĝ, ĝe w momencie gdy ktoĂ przychodzi do mnie na coaching lub sam bierze siÚ za poznawanie kobiet, przy okazji bierze to na powaĝnie i wie, ĝe intensywnoĂÊ jest bardzo waĝna, wiÚc pod- chodzi on do 12 kobiet w ciÈgu dnia i do 12 kobiet kaĝdego wieczoru, gdy idzie na imprezÚ. Wystarczy mu wiÚc jeden dzieñ, na przykïad piÈtek lub sobota, aby dorównaÊ poziomem komuĂ, kto Êwiczy przez caïy miesiÈc. W rozliczeniu dïugoterminowym ma to przeïoĝe- nie na to, ĝe w ciÈgu miesiÈca robi on takie postÚpy jak osoba, która zbiera doĂwiadczenia przez kilka lat, ale w sposób maïo intensywny. A teraz zadaj sobie pytanie: „Jak czÚsto poznajÚ nowe kobiety?”. Czy bÚdÈc w klubie, podchodzisz przynajmniej do trzech reprezentan- tek pïci piÚknej? Czy podchodzisz na ulicy do jakichkolwiek dziew- czyn? Jeĝeli nie, to jesteĂ bardzo daleko w tyle w porównaniu do osób, które chcÈ byÊ dobre we flircie z kobietami i dlatego praktykujÈ. 16 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? Flirtu moĝna siÚ nauczyÊ, i to bez wiÚkszych problemów. Jed- nak dziaïanie bez odpowiedniej teorii moĝe poprowadziÊ CiÚ w zïÈ stronÚ. Z kolei sama odpowiednia teoria bez dziaïania da Ci jedy- nie poczucie tego, ĝe wiesz duĝo. Dlatego teĝ uczulam CiÚ na to, abyĂ miaï na uwadze fakt, ĝe musisz posuwaÊ siÚ do przodu w kwestii praktyki oraz uczyÊ siÚ wiÚcej o relacjach damsko-mÚskich. Tym zapewnisz sobie permanentny sukces. Nikt nie rodzi siÚ z jakimiĂ szczególnymi umiejÚtnoĂciami. Nie ma genów talentu ani „smykaïki” do czegoĂ. Jeĝeli wierzysz w takie brednie, to sugerujÚ Ci siÚgnÈÊ do profesjonalnych badañ na temat talentu i genów — przekonasz siÚ, ĝe wszystko, o czym mówiÚ, jest prawdÈ. P o z n a j t a j e m n i c e u w o d z e n i a , f l i r t u i p o d r y w u 61 Na co kobiety zwracajĎ uwagē w pierwszej kolejnoħci, widzĎc faceta? Jak juĝ wiesz — ĝyjemy w kulturze, w której najpierw patrzymy na wizualnoĂÊ i prezencjÚ nowej osoby, a dopiero póěniej na to, kim ta osoba jest, jaki ma charakter, co sobÈ reprezentuje od wewnÈtrz. PrzyciÈgamy wyglÈdem, zatrzymujemy charakterem. Dlatego teĝ nie chcÚ CiÚ okïamywaÊ i mówiÊ, ĝe kobiety w pierwszej kolejnoĂci zwró- cÈ uwagÚ na to, kim jesteĂ. Nikogo to na poczÈtku nie bÚdzie zu- peïnie interesowaÊ. WyglÈdasz ěle — odpadasz. ¿ycie jest okrutne i ludzi selekcjonuje siÚ bezwzglÚdnie. AbyĂ jednak wypadï jak naj- lepiej w trakcie tej wïaĂnie selekcji, która za kaĝdym razem jest do- konywana na Tobie, gdy starasz siÚ poznaÊ nowe osoby — po- dzielÚ siÚ z TobÈ konkretnymi radami, które pomogÈ Ci znaczÈco w tym, jakie wraĝenie wywierasz na innych. Pewnie Ci siÚ wydaje, ĝe dam Ci kilka rad odnoĂnie wyglÈdu, ubioru lub Twojej sylwetki. Wybacz, ale ja niestety nie patrzÚ na nikogo i na nic tak powierzchownie. Znam osobiĂcie goĂci, którzy wyglÈdajÈ Niesamowicie. Przez duĝe N. NoszÈ modne ciuchy, majÈ idealnie zrobione fryzury, majÈ Ăwietne rysy twarzy, sÈ dobrze zbu- dowani — a w ich ĝyciu nie ma ĝadnych, kompletnie ĝadnych kobiet. Czy to w ogóle moĝliwe? O tak, poniewaĝ prezencja to nie tylko tych kilka rzeczy, o których wszyscy myĂlÈ. Prezencja i wizualnoĂÊ to coĂ wiÚcej. 62 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? W prezencji chodzi gïównie o to, jakie informacje przekazujesz podĂwiadomie poprzez to, jak wyglÈdasz i jak siÚ zachowujesz. AbyĂ to lepiej zrozumiaï, wyobraě sobie mÚĝczyznÚ, który wyglÈda jak model, ale chodzi zgarbiony, z ĝadnÈ dziewczynÈ nie potrafi utrzymaÊ kontaktu wzrokowego, ma caïy czas smutnÈ minÚ, a do tego nieĂwia- domie bawi siÚ swoimi palcami, pokazujÈc w ten sposób przeĝywane przez siebie skrÚpowanie. Czy on dla kogokolwiek bÚdzie atrakcyjny? Co z tego, ĝe wyglÈda Ăwietnie, skoro wystarczy sekunda, aby stwier- dziÊ, iĝ jest on zakompleksiony, nieĂmiaïy, nie akceptuje samego siebie i nie lubi tego, kim jest. Widzisz wiÚc, ĝe wyglÈdanie atrakcyjnie to nie tylko ubranie czy fryzura. Jednak sÈ to podstawy, o których teĝ Ci muszÚ koniecznie powiedzieÊ. Nieraz zdarzyïo mi siÚ dokïadnie wypytaÊ róĝne kobiety, na co zwracajÈ uwagÚ w wyglÈdzie faceta, którego wïaĂnie poznaïy. PïeÊ piÚkna najczÚĂciej wymieniaïa rzeczy podobne do tych, do których sam zawsze u siebie przykïadaïem wagÚ, czyli: „ uĂmiech „ ubiór „ fryzura „ buty „ schludnoĂÊ i czystoĂÊ ogólna „ postawa „ spojrzenie „ zapach Poza tym jest kilka kwestii, które podĂwiadomie bardzo mocno wpïywajÈ na nasz odbiór przez innych, a ze wzglÚdu na to, ĝe rzadko siÚ o nich mówi, pïeÊ piÚkna oraz mÚĝczyěni po prostu nie zwracajÈ na nie uwagi w sposób Ăwiadomy, czyli zgodnie z zasadÈ: „Wiem, ĝe to takĝe siÚ liczy”. Pozwól wiÚc, ĝe ja dopeïniÚ tÚ listÚ. Te waĝne kwestie to: P o z n a j t a j e m n i c e u w o d z e n i a , f l i r t u i p o d r y w u 63 „ otwartoĂÊ na innych, „ co dokïadnie ktoĂ robi ze swoimi oczami, „ jak ktoĂ czuje siÚ wĂród innych, „ czy zwraca na siebie uwagÚ, „ jakie ma nastawienie do otoczenia, „ energia, „ z kim przyszedï, „ czy widaÊ, ĝe lubi samego siebie i ĝe siÚ akceptuje. Powiem Ci po kolei, dlaczego akurat te wszystkie rzeczy wymie- nione powyĝej sÈ takie waĝne oraz, na co powinieneĂ przy nich zwróciÊ uwagÚ. UĂmiech. Kaĝda zdroworozsÈdkowa, myĂlÈca dziewczyna — widzÈc goĂcia, który chodzi smutny, z dziwnym wyrazem twarzy, bez jakiegokolwiek uĂmiechu na ustach — nie myĂli sobie o nim zbyt dobrze. Wrzuca go do tej samej szufladki co wszystkich innych so- cjalnych psychopatów przemieszczajÈcych siÚ ulicami miast. Oni nawet nie idÈ — oni siÚ przemieszczajÈ. Mamy w Polsce tak duĝo smutnych, schorowanych i narzekajÈcych ludzi, ĝe jeĝeli idziesz przez miasto po prostu zwyczajnie uĂmiechniÚty i radosny, to ludzie patrzÈ na Ciebie jak na wariata. Jednak wyděwiÚk caïoĂciowy jest jak naj- bardziej pozytywny. Postaw siÚ na miejscu dziewczyny. Spotykasz przez caïe ĝycie samych smutnych facetów, a tutaj nagle koïo Ciebie przechodzi uĂmiechniÚty, atrakcyjny mÚĝczyzna. Czy nie jest to dla Ciebie intrygujÈce? Jeĝeli ktoĂ taki by podszedï do Ciebie i zaczÈï z TobÈ rozmawiaÊ, to, bÚdÈc na miejscu kobiety, na pewno daïbyĂ mu szansÚ. To fakt, ĝe kobiety o niebo lepiej reagujÈ na mÚĝczyzn, którzy podchodzÈ do nich uĂmiechniÚci. WiedzÈ, ĝe oni „przybywajÈ w pokoju” i majÈ dobre zamiary. A jeĝeli ktoĂ podchodzi do kobiety smutny i ma na twarzy typowe spiÚcie, wówczas staje siÚ podejrzany. Moĝe on chce mi coĂ zrobiÊ? Moĝe chce mnie okraĂÊ? Nie wiadomo, co myĂleÊ o kimĂ takim. 64 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? Ubiór. Waĝne, aby ciuchy byïy dopasowane do osoby, która je nosi. Nie mogÈ byÊ za duĝe, poniewaĝ bÚdÈ wisieÊ na kimĂ tak, jakby zaïoĝyï na siebie worek po ziemniakach. Nie mogÈ byÊ teĝ za maïe, bo bÚdzie to wyglÈdaÊ, jakby pomyliï swojÈ szafÚ z szafÈ mïodszego brata. Ubrania powinny byÊ maksymalnie dopasowane. Ostatnimi czasy popularny staï siÚ standard „slim fit”, czyli wytalio- wane bluzki, koszule, T-shirty, bluzy. Do tego spodnie proste lub rurki — to styl, który jest obecnie wysoce preferowany. KiedyĂ pod wpïywem róĝnych subkultur i mody z Zachodu, która docieraïa do nas z duĝym opóěnieniem, nosiïo siÚ wszystko za duĝe, za szerokie, za dïugie — nosiïo siÚ workowate koszule czy spodnie z szerokimi nogawkami. DziĂ oblatujÈ mnie po caïym ciele ciarki, gdy nawet w duĝych miastach widzÚ mÚĝczyzn, którzy zatrzymali siÚ z modÈ w XX wieku. Czasy siÚ zmieniajÈ, moda takĝe — bÈdě wiÚc elastyczny i równieĝ siÚ zmieniaj. Wywal ze swojej szafy wszelkie staromodne ubrania, które do Ciebie nie pasujÈ i w których juĝ siÚ nie chodzi. Idě do dobrych sklepów z ciuchami, najlepiej w okresie przecen i ob- kup siÚ od góry do doïu za grosze. Jeĝeli wybierzesz odpowiedni ter- min i trafisz do odpowiedniego sklepu, to zaufaj mi — moĝesz kupo- waÊ T-shirty za 5 – 10 zï, koszule za 20 – 30 zï, a spodnie za 30 – 50 zï. Powtarzam: w naprawdÚ bardzo dobrych sklepach. Jeĝeli nie wiesz, kiedy sÈ przeceny, to oczywiĂcie Ci podpowiem: gdy koñczy siÚ jeden sezon, a zaczyna drugi. W styczniu i lutym masz przeceny, poniewaĝ wychodzi sezon zimowy, a wchodzi wiosenny. W maju/czerwcu masz przeceny z wiosennego na letni, we wrzeĂniu/paědzierniku zazwyczaj z letniego na jesienno-zimowy. Duĝo teĝ zaleĝy od danej marki. Fryzura. ZapuĂÊ trochÚ wïosy i idě do dobrego fryzjera. Za ob- ciÚcie zapïacisz Ărednio 40 – 60 zï, ale jeĝeli dobrze wybierzesz, to zostaniesz super obciÚty. Na Twojej gïowie nie moĝe istnieÊ takĝe ïupieĝ, uĝywaj wiÚc dobrych szamponów, dbaj o swoje wïosy. Nie mogÈ byÊ tïuste, nie mogÈ byÊ brudne. Myj je codziennie. Staraj siÚ P o z n a j t a j e m n i c e u w o d z e n i a , f l i r t u i p o d r y w u 65 ukïadaÊ swojÈ fryzurÚ: uĝywaj grzebienia i rÈk w poïÈczeniu z ĝelami, kremami lub lakierami do wïosów (w zaleĝnoĂci od preferencji). Buty. Nie bÚdÚ Ci wspominaÊ o stylu butów, bo to zaleĝy od Twojego ubioru i stylu. Za to wspomnÚ o czystoĂci butów. Jeĝeli sÈ one skórzane: obowiÈzkowo pasta do butów i szczotka do czyszcze- nia. Na czyste buty naïóĝ pastÚ na kilka minut, a nastÚpnie dobrze wypoleruj szczotkÈ. Jeĝeli sÈ z innego materiaïu: weě namoczonÈ szmatkÚ i przetrzyj. Moĝesz je przetrzeÊ, uĝywajÈc wody z mydïem, a nastÚpnie na sucho. JeĂli przyszedïbyĂ do mnie na szkolenie w brudnych butach, to wyleciaïbyĂ szybciej, niĝ byĂ siÚ na nim znalazï. Buty sÈ wizytówkÈ mÚĝczyzny. Nie mogÈ byÊ w smugach, w bïocie czy caïe w kurzu. Na miejscu kobiety olaïbym kaĝdego faceta, któ- ry podszedïby do mnie w cholernie brudnych butach. SchludnoĂÊ i czystoĂÊ ogólna. Na Twoich ubraniach nie moĝe byÊ plam, a do tego powinny byÊ one wyprasowane i pierwszej Ăwieĝo- Ăci. Nie dziel rzeczy na brudne, czyste i „moĝna jeszcze chodziÊ”, tylko jeĝeli wychodziïeĂ w czymĂ kilka razy — to najwyĝszy czas to wypraÊ. Jeĝeli Twoje ciuchy leĝaïy gdzieĂ zmiÚtolone, uĝyj ĝelazka i wyprasuj je. Moĝesz mieÊ najmodniejsze ubrania, ale jeĝeli nie zad- basz o to, jak wyglÈdajÈ i jak pachnÈ — to bÚdziesz porównywany do menela. OdnoĂnie schludnoĂci i czystoĂci — popatrz równieĝ na swoje paznokcie, na zÚby oraz na wszelkie moĝliwe miejsca, w któ- re mogïaby zajrzeÊ jakaĂ dziewczyna w sytuacji towarzyskiej lub in- tymnej (!). Zadbaj o to, aby po prostu utrzymywaÊ higienÚ na jak najwyĝszym poziomie. Postawa. Chodě wyprostowany, z gïowÈ prosto, barki lekko do tyïu, nie bujaj siÚ jak skate ani nie woě jak dres. Klatka wypiÚta lekko do przodu. Stañ przed lustrem i przeÊwicz róĝne postawy, tak abyĂ wyglÈdaï jak najbardziej mÚsko. Moĝesz pooglÈdaÊ filmy, w któ- rych aktorzy sÈ „facetami alfa”, i podejrzeÊ ich mowÚ ciaïa — wzoruj siÚ na tych, którzy majÈ ĂwietnÈ postawÚ. Podejrzyj takĝe postawy osób nieĂmiaïych, aby zobaczyÊ, jak nie powinieneĂ siÚ zachowywaÊ. 66 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? PoproĂ o pomoc swoje koleĝanki, aby Ci powiedziaïy, co w Twojej mowie ciaïa jest nie tak. Miej pewnÈ siebie postawÚ, ale pamiÚtaj, aby nie przesadzaÊ. Spojrzenie. Rozluěnij oczy — wiele razy silnie je zamykajÈc i otwie- rajÈc w krótkim czasie. Nie otwieraj oczu na maksa, poniewaĝ bÚ- dziesz wyglÈdaï jak Êpun na dopalaczach oraz skrajnie towarzysko. Stajesz siÚ bardziej atrakcyjny, jeĝeli masz lekko przymruĝone oczy. Nie ruszaj nimi za szybko, niech ruchy gaïek ocznych bÚdÈ powol- ne i spokojne. Implikujesz wtedy równieĝ spokój wewnÚtrzny. Staraj siÚ patrzeÊ kaĝdemu gïÚboko w oczy — w szczególnoĂci kobietom. Zapach. Uĝywaj antyperspirantów — i to dobrych antyperspi- rantów! Wydaj te 10 zï na to, aby mieÊ antyperspirant dobrej mar- ki, który bÚdzie realnie powodowaÊ, ĝe zmieni siÚ zapach Twojego potu. PamiÚtaj, ĝe antyperspiranty nie dziaïajÈ w ten sposób, iĝ caïkowicie blokujÈ wydzielanie potu, a jedynie zakïócajÈ jego wy- dzielanie i nadajÈ mu inny zapach. MówiÈc bardziej wprost: dziÚki temu nie Ămierdzisz. Szczerze polecam Ci nie stosowaÊ dezodoran- tów, tylko lepiej pod pachy coĂ w kulce lub sztyfcie. Zadbaj równieĝ o posiadanie dobrych perfum. SÈ firmy, które produkujÈ zamien- niki drogich perfum — moĝesz skorzystaÊ z takiej opcji lub kupiÊ oryginaï normalnie w drogerii. Waĝne jest, abyĂ pachniaï jak najlepiej, poniewaĝ kobiety majÈ o wiele lepszy wÚch od mÚĝczyzn, a zapach niesamowicie wpïywa na to, jak kogoĂ odbierajÈ. Teraz trochÚ o rzeczach z drugiej listy, tych podĂwiadomych: OtwartoĂÊ na innych. Tutaj wykïada siÚ masa goĂci, którzy Ăwiet- nie zadbali o swojÈ prezencjÚ, ale majÈ nieodpowiednie przekona- nia i podejĂcie. IdÈc na imprezÚ lub bÚdÈc gdziekolwiek na ulicy i chcÈc poznaÊ jakieĂ kobiety, musisz byÊ otwarty na innych ludzi. Musisz podchodziÊ do poznawania innych z czymĂ, co bÚdzie wpra- wiaÊ CiÚ w stan euforii. Otwórz siÚ na innych sercem i umysïem. Chciej to robiÊ i traktuj to jako przygodÚ lub zabawÚ. Wtedy teĝ mnó- stwo w Twoim ĝyciu siÚ zmieni, poniewaĝ przez mikrozachowania P o z n a j t a j e m n i c e u w o d z e n i a , f l i r t u i p o d r y w u 67 nie bÚdziesz przekazywaÊ tego, ĝe boisz siÚ innych i ĝe w rzeczywi- stoĂci nie chcesz nikogo poznaÊ. OtwartoĂÊ, otwartoĂÊ i jeszcze raz otwartoĂÊ. Musi to wychodziÊ z gïÚbi Ciebie. To nie moĝe byÊ jedynie zasïyszane przez Ciebie przekonanie. Musisz tym ĝyÊ. Powiedz so- bie szczerze: chcÚ poznawaÊ innych, jestem otwarty na to, aby na- wiÈzywaÊ nowe znajomoĂci, nie bojÚ siÚ kontaktu z luděmi i akcep- tujÚ ich takimi, jakimi sÈ. Co dokïadnie robisz ze swoimi oczami. Czy jeĝeli patrzysz na piersi jakiejĂ kobiety i ona to zauwaĝy, to udajesz, ĝe wcale siÚ nie patrzyïeĂ? Czy przy dïuĝszym kontakcie wzrokowym spuszczasz oczy w dóï? Czy przebywanie w pobliĝu kobiety sprawia, ĝe ona CiÚ onieĂmiela i dlatego patrzysz gdzieĂ w bok? To waĝne, aby zawsze patrzeÊ tam, gdzie siÚ chce patrzeÊ, oraz nigdy nie spuszczaÊ wzroku jako pierwszy. Twoje spojrzenie musi byÊ wrÚcz bezczelne. Patrz na danÈ dziewczynÚ tak dïugo i tak mocno, jak tylko moĝesz. Nie- wielu jest goĂci, którzy potrafiÈ robiÊ coĂ takiego. Kobiety bÚdÈ CiÚ ceniÊ za to, w jaki sposób na nie patrzysz. Jak czujesz siÚ wĂród innych. Czy przytïacza CiÚ nowa sytuacja? Czy starasz siÚ wkrÚciÊ w to, co robiÈ inni? Czy czujesz siÚ kom- fortowo, poznajÈc obcych? Przekraczaj swoje granice i rób wszystko, aby za kaĝdym razem czuÊ siÚ tak, jak tylko najlepiej siÚ da. Poka- ĝesz w ten sposób, ĝe jesteĂ towarzyski i odwaĝny. Nie uciekaj od towarzystwa, nie stój z boku, nie bÈdě tylko biernym obserwatorem. PïeÊ piÚkna kocha goĂci, którzy czujÈ siÚ dobrze w kaĝdej sytuacji i w kaĝdym towarzystwie. Czy zwracasz na siebie uwagÚ. Jeĝeli tak — to czym? Czy robisz to specjalnie? Osoby, które na siïÚ starajÈ siÚ byÊ liderami, sÈ ěle odbierane przez innych, bo zachowujÈ siÚ niczym skaczÈce wokóï klauny. Jak wyglÈdasz? Czy ze wzglÚdu na swojÈ ogólnÈ prezencjÚ inni na Ciebie patrzÈ? Czy Ăwietnie tañczysz? Czy jesteĂ w otocze- niu piÚknych kobiet? Im wiÚcej osób na Ciebie patrzy i CiÚ podzi- wia — tym lepiej dla Ciebie. Nie bÈdě cichÈ myszkÈ, która stoi 68 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? gdzieĂ z boku i nikt jej nie widzi. Kobiety poĝÈdajÈ osób, które sÈ przebojowe i które potrafiÈ zainteresowaÊ swojÈ osobÈ na odlegïoĂÊ. Jakie masz nastawienie do otoczenia. JeĂli masz „zïy dzieñ”, to nie przychodě do klubu tylko po to, aby zaczepiaÊ innych i wyĝy- waÊ siÚ na przypadkowych osobach. Nie moĝesz takĝe gardziÊ oto- czeniem i narzekaÊ, jak to dokoïa jest ěle oraz jacy ludzie sÈ bez- nadziejni. Kaĝde narzekanie na innych powoduje, ĝe siÚ od nich odcinasz i zamykasz na nowe kontakty. Twoja postawa siÚ zmienia, a to jest negatywnie interpretowane przez kobiety. Gdy jesteĂ w klu- bie, musisz zachowywaÊ siÚ tak, jakbyĂ byï w miejscu, do którego przyszedïeĂ siÚ pobawiÊ i w którym chcesz poznaÊ innych, a nie do którego przyszedïeĂ siÚ pokazaÊ. Energia. Czy Twoja energia jest bardzo wysoka czy niska? Czy seksualna czy towarzyska? Czy emanujesz optymizmem czy pesy- mizmem? Czy jesteĂ wewnÚtrznie agresywny czy spokojny? Z kim przyszedïeĂ. Kim siÚ otaczasz? Jacy sÈ Twoi znajomi? Czy to pijani, nachalni i chamscy kolesie, czy moĝe atrakcyjne, eleganc- kie kobiety? Z kim przestajesz, takim siÚ stajesz i tak odbierajÈ CiÚ inni. Dobieraj bardzo uwaĝnie ludzi, z którymi chodzisz na imprezy, poniewaĝ kobiety patrzÈ nie tylko na to, jak Ty wyglÈdasz i jak siÚ zachowujesz, ale równieĝ, z kim przyszedïeĂ — bo to duĝo mówi im o tym, jakie masz standardy wzglÚdem ludzi. Czy widaÊ, ĝe lubisz samego siebie i ĝe siÚ akceptujesz. Osoby, które nie lubiÈ swojego ciaïa, swojego wyglÈdu i swojego ĝycia, sta- rajÈ siÚ nie rzucaÊ innym w oczy. ChodzÈ ze skulonÈ postawÈ, rzadko ïapiÈ kontakt wzrokowy z innymi, sÈ jakby przez caïy czas przestraszone. Dopóki nie zaakceptujesz siebie — to nie zaakceptujÈ CiÚ teĝ inni ludzie. Dopóki nie polubisz samego siebie, inni takĝe CiÚ nie polubiÈ. To jedna z zasad, od których powinieneĂ zaczynaÊ swojÈ przygodÚ z relacjami damsko-mÚskimi. Zaakceptowanie, polu- bienie i pokochanie siebie. Przypomnij sobie, jak siÚ zachowywaïeĂ, gdy na przykïad miaïeĂ podbite oko, duĝo trÈdziku lub coĂ, co P o z n a j t a j e m n i c e u w o d z e n i a , f l i r t u i p o d r y w u 69 chciaïeĂ ukryÊ. CzuïeĂ siÚ wtedy bardzo niepewnie. I to jest nawet gorsze niĝ nieĂmiaïoĂÊ w normalnej formie. Wiesz juĝ, na co kobiety zwracajÈ uwagÚ w pierwszej kolejnoĂci. PrzemyĂl to i postaraj siÚ zrobiÊ coĂ, aby poprawiÊ wszystkie kwe- stie i rzeczy, o których Ci powyĝej wspomniaïem. BÚdziesz dziÚki temu o wiele lepiej postrzegany i odbierany przez pïeÊ piÚknÈ. 80 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? Czy mogē poderwaĄ kaijdĎ kobietē? Stwierdzenie: „Moĝesz poderwaÊ kaĝdÈ” to jedno z przekonañ naj- czÚĂciej lansowanych przez osoby zajmujÈce siÚ marketingiem w bran- ĝy uwodzenia i relacji damsko-mÚskich. Jak myĂlisz, dlaczego lansuje siÚ taki poglÈd? Odpowiedě jest jasna: dla kasy. Czy nie chciaïbyĂ dostaÊ magicznej piguïki na wszystko? Czy nie chciaïbyĂ umieÊ poderwaÊ kaĝdÈ kobietÚ? Czy nie chciaïbyĂ, aby kobiety bïagaïy CiÚ o seks? Jasne, ĝe tak! Jeĝeli wiÚc w jakiejĂ ofercie produktu czy szkolenia pojawiÈ siÚ tego typu stwierdzenia, to ludzie szybciej sÈ skïonni kupiÊ taki produkt/usïugÚ. Zazwyczaj jednak nie ma ĝadnej korelacji pomiÚdzy tym, co znajduje siÚ w ofer- cie, a tym, co znajdziesz w produkcie/usïudze. Dostaniesz Ăredniej ja- koĂci materiaï, który bez odpowiednich fundamentów nie przyniesie Ci spektakularnych sukcesów w kontaktach z kobietami, a gdy ze- zïoĂcisz siÚ na twórców, którzy gwarantowali sukcesy oraz to, ĝe bÚdziesz mógï poderwaÊ kaĝdÈ, to wmówiÈ Ci oni, ĝe robisz coĂ ěle i ĝe oczywiĂcie wciÈĝ masz szansÚ poderwaÊ kaĝdÈ kobietÚ, ale pod warunkiem ĝe kupisz kolejny produkt lub przyjdziesz na kolejne szkolenie. To niesamowite ěródïo przychodu: wmów komuĂ, ĝe moĝe coĂ mieÊ, a póěniej zrób z niego dojnÈ krowÚ i ciÈgnij kasÚ tak dïu- go, dopóki nie skapuje siÚ, ĝe coĂ tu jest nie tak. Ja stojÚ w opozycji do tego mocno niezdrowego przekonania. Nie, nie moĝesz mieÊ kaĝdej kobiety, nie moĝesz poderwaÊ kaĝdej i musisz to w peïni zaakceptowaÊ. Gdyby istniaï jakiĂ system lub techniki, dziÚki którym mógïbyĂ to zrobiÊ, to twórca takiego systemu P o z n a j t a j e m n i c e u w o d z e n i a , f l i r t u i p o d r y w u 81 byïby miliarderem. Popatrz teĝ na to w ten sposób: skoro byïby sys- tem, dziÚki któremu mógïbyĂ poderwaÊ kaĝdÈ, to pewnie istniaïby analogiczny system, dziÚki któremu dowolna kobieta mogïaby po- derwaÊ kaĝdego mÚĝczyznÚ. PamiÚtasz mój przykïad z pijanÈ, grubÈ, obrzyganÈ i ĂmierdzÈcÈ babÈ? No, bïagam CiÚ — czy ona mogïaby zastosowaÊ jakÈĂ technikÚ, dziÚki której poleciaïbyĂ na niÈ? Ja je- stem mocno cyniczny, ale sÈ momenty, w których trzeba byÊ po- waĝnym. I to jest wïaĂnie taki moment. Nie moĝesz poderwaÊ kaĝdej, poniewaĝ zwyczajnie nie spodo- basz siÚ kaĝdej kobiecie. Gdy wchodzisz do jakiegoĂ lokalu i masz do wyboru 100 kobiet, to czy podoba Ci siÚ kaĝda? Jasne, ĝe nie! Podoba Ci siÚ piÚÊ, dziesiÚÊ, moĝe jedna. Nigdy nie kaĝda! Chyba ĝe jest to impreza zamkniÚta modelek Victoria’s Secret, ale mnie- mam, ĝe jeszcze nie jesteĂ staïym bywalcem takich eventów. Skoro Tobie nie podoba siÚ kaĝda, to równieĝ danej kobiecie nie podoba siÚ kaĝdy mÚĝczyzna. To nie oznacza, ĝe jeĝeli Ty siÚ komuĂ nie spodo- basz, to jest z TobÈ coĂ nie tak! Nie, nie! Po prostu nie spodobaïeĂ siÚ komuĂ i tyle. Moĝe jesteĂ blondynem, a dana kobieta leci tylko na szatynów. Moĝe masz 180 cm wzrostu, a dana kobieta leci na goĂci, którzy majÈ 170 cm lub 190 cm. Moĝe nie wyglÈdasz ele- gancko, moĝe nie podoba jej siÚ Twoja fryzura, moĝe ma chïopaka i nikogo nie szuka. Kto wie, jakie sÈ powody tego, ĝe jakaĂ kobieta nie jest TobÈ zainteresowana? Moĝe byÊ ich masÚ. Tak czy inaczej, nie traktuj ich personalnie. Na przeszkodzie stajÈ takĝe bariery kulturowe. Dres nie pode- rwie bizneswoman, tak samo jak biznesmen nie poderwie dziew- czyny, która utoĝsamia siÚ z subkulturÈ skate’ów. Porównaïbym to trochÚ do czasów, w których istniaï podziaï na chïopów i szlachtÚ. Chïop nie mógï poderwaÊ szlachcianki — to by nie przeszïo. Barie- ry kulturowe oddziaïywaïy tak mocno na zwiÈzek dwojga ludzi, ĝe albo pasowali oni do siebie i zapalaïo siÚ zielone Ăwiatïo do dziaïania, albo teĝ z automatu byïo Ăwiatïo czerwone. Jeĝeli pchasz siÚ w typ 82 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? kobiet, które sÈ spoza Twojej ligi, to mocno odczujesz fakt, ĝe nie moĝesz poderwaÊ kaĝdej. Szukaj za to takich kobiet, które bÚdÈ odzwierciedleniem Ciebie — wtedy bÚdzie Ci najïatwiej. Zapomnij o tym, ĝe moĝna poderwaÊ kaĝdÈ, poniewaĝ z tym przekonaniem moĝesz podkopywaÊ wïasnÈ pewnoĂÊ siebie i samo- ocenÚ. Gdy wierzysz w to, ĝe moĝesz mieÊ kaĝdÈ, wówczas w kon- frontacji z odrzuceniem ze strony kobiety i negatywnymi reakcjami na TwojÈ osobÚ uwaĝasz za pewnik, ĝe coĂ z TobÈ jest nie tak. Mo- ĝesz mieÊ kaĝdÈ, ale Ci nie wychodzi — sÈdzisz wiÚc, ĝe albo sto- sujesz coĂ zïego, albo jesteĂ maïo atrakcyjny. A prawda jest taka, ĝe po prostu siÚ komuĂ nie podobasz, kobieta ma zïy dzieñ, jest zajÚ- ta, cokolwiek innego. Nie masz wiÚc powodów do przejmowania siÚ jej reakcjami. Pod warunkiem ĝe jesteĂ na to przygotowany oraz akceptujesz to, iĝ nie moĝna mieÊ kaĝdej. P o z n a j t a j e m n i c e u w o d z e n i a , f l i r t u i p o d r y w u 95 Chcē podejħĄ do dziewczyny, jednak mam wraijenie, ije jest ona typowĎ „sukĎ”, która olewa kaijdego mēijczyznē. Co zrobiĄ, aby na mnie zareagowaãa inaczej? SÚk w tym, ĝe to tylko Twoje wraĝenie. To tylko Twoja halucynacja i jakiĂ obraz, który tworzysz w swojej gïowie. Patrzysz na kobietÚ, któ- ra wyglÈda w dany sposób i wydaje Ci siÚ, ĝe ona jest taka i taka. Moje pytanie brzmi: „SkÈd moĝesz wiedzieÊ, jaka ona jest naprawdÚ?”. Moĝe to miïa i sympatyczna osoba? A moĝe rzeczywiĂcie masz racjÚ? NajlepszÈ opcjÈ na zweryfikowanie swoich przekonañ jest skon- frontowanie ich z rzeczywistoĂciÈ. Nie sraj w gacie jak wszyscy faceci w klubie, tylko podejdě do dziewczyny, która ubraïa siÚ po prostu wyzywajÈco. Zdziwisz siÚ, jak wiele kobiet ubiera siÚ tak celowo! Kobiety nieĂmiaïe ukrywajÈ swojÈ nieĂmiaïoĂÊ pod ostrym makijaĝem i eksponowaniem swoich wdziÚków w doĂÊ seksowny sposób. SÈ teĝ takie, które starajÈ siÚ wyglÈdaÊ groěnie, aby odstraszyÊ goĂci, którzy nie majÈ jaj. SÈ takie, które ubierajÈ siÚ tak, bo lubiÈ zwracaÊ na siebie uwagÚ, a sÈ caïkiem sympatyczne. SÈ takie, które przez „suko- waty” image demonstrujÈ swojÈ niechÚÊ do poznawania innych go- Ăci, poniewaĝ sÈ zajÚte albo nie chcÈ z nikim flirtowaÊ. SÈ teĝ takie, które siÚ tak ubierajÈ i po prostu identyfikujÈ siÚ z takim wyglÈ- dem, przez co zachowujÈ siÚ w okreĂlony sposób. Wiesz, opcji jest wiele. Waĝnym jest, aby nie wymyĂlaÊ, nie halucynowaÊ, nie bawiÊ siÚ w odgadywanie — a przekonaÊ siÚ z pierwszego ěródïa. 96 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? Bardzo, ale to bardzo czÚsto miewaïem sytuacje, w których po- znawaïem kobiety kreujÈce siÚ na najwiÚksze suki, jakie moĝna tylko spotkaÊ, a po kilku minutach okazywaïy siÚ one aĝ nadto miïe i otwar- te! Byïo teĝ nieraz tak, ĝe okazywaïy siÚ takimi juĝ po moim podej- Ăciu do nich! Moĝemy w klubach zaobserwowaÊ tendencjÚ do oceniania innych i wïaĂnie do wydawania niesïusznych osÈdów na czyjĂ temat. Tydzieñ temu, gdy byïem w jednym z wrocïawskich klubów, na parkiet we- szïa seksowna brunetka. Dïugie nogi, szpilki, krótka sukienka, ideal- nie zrobiony makijaĝ, piersi na wierzchu, mnóstwo biĝuterii — na- prawdÚ rzucaïa siÚ w oczy. Tañczyïa sama i dokoïa niej zrobiïo siÚ „gej-kóïko” lub jak kto woli „kóïko parówek”, czyli sami faceci, którzy tañczÈ przy jakiejĂ dziewczynie, ale bojÈ siÚ podejĂÊ. Staïem wtedy przy barze i usïyszaïem rozmowÚ dwóch goĂci pijÈcych piwo. Jeden do drugiego powiedziaï: „Wow! Patrz, jaka suka weszïa na parkiet} pewnie nikt z tego klubu nie ma u niej szans”. TrochÚ mnie to zmotywowaïo do stanowczego ruchu, tym bardziej ĝe akurat dopiïem do koñca swojÈ wodÚ gazowanÈ z cytrynÈ (rzadko pijÚ alko- hol, tym bardziej ĝe zazwyczaj prowadzÚ coachingi i jeĝdĝÚ na imprezy samochodem). Wyszedïem wiÚc na parkiet, zmierzajÈc wprost w stro- nÚ brunetki. Jednym zgrabnym i konkretnym ruchem przedarïem siÚ przez kóïeczko facetów, podszedïem do brunetki, chwyciïem jÈ za rÚkÚ, zrobiïem obrót, przyciÈgnÈïem do siebie i gdy jej twarz za- trzymaïa siÚ po obrocie kilka centymetrów od mojej, ujrzaïem niesa- mowity uĂmiech i seksowne spojrzenie. A to byï tylko poczÈtek! Tak czy inaczej — nie przekonaïbym siÚ o tym, ĝe ona wcale nie byïa typowÈ „sukÈ”, i nie wiedziaïbym, ĝe byïa naprawdÚ mocno otwarta, gdyby nie to, ĝe spróbowaïem i chciaïem jÈ realnie poznaÊ. PopchnÚïa mnie do tego chÚÊ sprawdzenia tego, jaka okaĝe siÚ ta kobieta. To je- den z najczÚĂciej stosowanych przeze mnie motywatorów, który Ăwietnie siÚ sprawdza. PodchodzÚ do kobiety nie po efekt, nie po przetestowanie czegoĂ, a po przyjemnoĂÊ i chÚÊ jej poznania. ChÚÊ P o z n a j t a j e m n i c e u w o d z e n i a , f l i r t u i p o d r y w u 97 zobaczenia, czy dana osoba mi pasuje i czy ja jej pasujÚ. To takie proste. A tak wielu facetów siÚ tego boi. Bywa jednak i tak, ĝe posïugujÈc siÚ róĝnymi wskaěnikami lub sygnaïami, moĝemy wywnioskowaÊ, ĝe kobieta rzeczywiĂcie naïo- ĝyïa na siebie maskÚ suki (w klubie, jak pewnie wiesz, zdecydowa- na wiÚkszoĂÊ osób udaje kogoĂ, kim nie jest). Dla przykïadu — widzieliĂmy jÈ, jak odrzuca kilkunastu facetów z rzÚdu. To juĝ nam daje pewne informacje, które moĝemy, a nawet powinniĂmy wyko- rzystaÊ. Z reguïy jest tak, ĝe w relacjach damsko-mÚskich dziewiÚÊ osób na dziesiÚÊ tworzy pewnego rodzaju pattern (czyli wzór), a jedna na dziesiÚÊ ten pattern ïamie. Patternem w poznawaniu kobiet jest pewien schemat, który jest przewidywalny i powszechny. W przy- padku obcowania z kobietami, które kreujÈ siÚ na tak zwane suki — patternem moĝe byÊ bycie miïym i do porzygania nijakim w celu zaskarbienia sobie sympatii kobiety. I tak teĝ po kilku mÚĝczy- znach, którzy podeszli jednego wieczoru do dziewczyny z tekstami typu: „Co taka piÚkna kobieta robi sama?” lub „Czego siÚ napijesz?” — ona podĂwiadomie zakïada, ĝe kaĝdy kolejny zachowa siÚ po- dobnie. Wic polega na tym, aby to zïamaÊ i podejĂÊ do niej np. z tek- stem: „Pewnie podchodzi do Ciebie mnóstwo goĂci z tanimi tek- stami na podryw, prawda?” lub „Ilu pijanych goĂci, którzy lecieli tylko na Twoje cycki, musiaïaĂ dzisiaj olaÊ?”. Zachowanie siÚ w spo- sób niekonwencjonalny, odwrotny do schematów, które wszyscy stosujÈ, staje siÚ czÚsto dobrym punktem do wejĂcia w interakcjÚ z kobietÈ, która odrzuca kaĝdego praktycznie faceta. 112 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? Jak skutecznie zagadaĄ do kobiety? Przede wszystkim nie istnieje coĂ takiego jak „skuteczne zagadanie do kobiety”. Faceci uczÈcy siÚ tego, jak uwodziÊ, starajÈ siÚ mieÊ ide- alne rozwiÈzania na wszystko. StarajÈ siÚ takĝe nauczyÊ idealnie „za- gadywaÊ”. Problem w tym, ĝe zagadanie to tylko drobnostka, w rze- czywistoĂci maïo istotna, jeĝeli wiesz, co robiÊ dalej. AbyĂ nie miaï wÈtpliwoĂci, ĝe to tylko drobnostka, spróbuj sobie przypomnieÊ, w jaki sposób zagadaïeĂ do dziesiÚciu ostatnio poznanych kobiet. Moĝe nie wypadnÚ zbyt dobrze w Twoich oczach i pomyĂlisz sobie, ĝe mam problemy z pamiÚciÈ, ale jeĝeli podchodzÚ do jakiejĂ dziewczyny w klubie czy na ulicy, to po kilku minutach juĝ nie pa- miÚtam, jak do niej zagadaïem, a co wiÚcej, nie pamiÚtam wiÚkszoĂci tego, o czym z niÈ rozmawiaïem. Pomimo tego jednak istnieje pewna zasada, która odpowiada za peïnÈ ocenÚ naszej osoby przez kogoĂ in- nego. Ocena ta sprowadza siÚ do dwóch momentów naszej interakcji: poczÈtku i koñca. Maïo osób pamiÚta Ărodek danej randki, ponie- waĝ lepiej zapamiÚtujemy poczÈtek, a najbardziej sam koniec. Skoro tak czy inaczej pamiÚtamy poczÈtek, to mimo wszystko warto by byïo zadbaÊ o pierwsze dobre wraĝenie. Nie jest to superi- stotne, moĝna jednak skorzystaÊ z moĝliwoĂci zwiÚkszenia swoich szans u kobiety. SÈ pewne wzorce, które pomagajÈ, jednak nie mogÚ ich nazwaÊ „wzorcami skutecznymi”, poniewaĝ skutecznoĂÊ to raczej miara efektu koñcowego. Pozwól wiÚc, ĝe zapoznam CiÚ z przy- kïadami tego, jak moĝna zaczepiÊ kobietÚ, a dokïadniej, jakimi tekstami, aczkolwiek uczulam na to, abyĂ nie przywiÈzywaï do tego wielkiej wagi. P o z n a j t a j e m n i c e u w o d z e n i a , f l i r t u i p o d r y w u 113 Jeĝeli jesteĂ w klubie i chcesz bez wiÚkszych problemów nawiÈzaÊ kontakt z dziewczynÈ, to fajnym sposobem jest wczeĂniejsze ocenie- nie peïnej sytuacji w lokalu. Poobserwuj, co siÚ w nim dzieje. Jak ludzie siÚ bawiÈ? Czy jest tïoczno? Czy jest gorÈco? Jaka jest muzyka? Czy jest wielu pijanych goĂci? Czy jest specyficzny klimat? Czy sÈ pewne rzeczy rzucajÈce siÚ w oczy? Jak siÚ bawi dziewczyna, do której chcesz podejĂÊ? Z kim jest? Jak siÚ bawi jej towarzystwo? Czy duĝo pijÈ? WykorzystujÈc wszelkie na pozór przypadkowe informacje, które zbierzesz dziÚki krótkiemu spojrzeniu na otoczenie, moĝesz z ïatwo- ĂciÈ stworzyÊ nieskoñczonÈ iloĂÊ tekstów, które bÚdÈ doĂÊ niezobo- wiÈzujÈce, ale dziÚki nim moĝesz pociÈgnÈÊ interakcjÚ dalej. Przy- kïadowe teksty uĝywane przez moich kursantów — nazwijmy je sytuacyjnymi, bo nawiÈzujÈ do sytuacji w danym miejscu — to: „ Boĝe, zawsze tu jest tak tïoczno? (mimochodem, przelotem — jeĝeli w klubie jest tïok) „ Kolejny frajer z genialnym tekstem na podryw? (jeĝeli ona spïawiïa jakiegoĂ faceta) „ Nie pij tyle, bo znowu bÚdÚ musiaï CiÚ prowadziÊ do domu! (jeĝeli pije jakikolwiek alkohol i jest uĂmiechniÚta — tekst ten jest OK, jeĂli dziewczyna ma poczucie humoru) „ Wiesz co} wyjÈtkowo nie pasujesz do tego towarzystwa (jeĝeli np. dziewczyna jest ubrana bardzo elegancko, a przyszïa na imprezÚ studenckÈ, na której ludzie wyglÈdajÈ przeciÚtnie). „ A wy co? Jury z „Mam talent”? (pytanie zadawane z uĂmiechem na twarzy, gdy kobieta siedzi na kanapie sama/z koleĝankÈ w miejscu, w którym widaÊ przechodzÈce osoby, i ma doĂÊ przekrojowy widok na wielu klubowiczów) Powyĝsze teksty sÈ mieszankÈ tekstów poĂrednich i bezpoĂred- nich. Tak naprawdÚ nie widaÊ w nich wiÚkszego zainteresowania osobÈ kobiety, poniewaĝ sÈ dosyÊ niezobowiÈzujÈce. Moĝna takie 114 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? teksty tworzyÊ i wymyĂlaÊ, ile siÚ ich tylko chce. OsobiĂcie lubiÚ teksty sytuacyjne, które sÈ przeze mnie idealnie wpasowywane w sytuacjÚ lub kontekst. ReagujÚ zawsze bardzo szybko, jeĝeli jest tylko taka oka- zja. Gdy kobieta coĂ potïucze, upuĂci, zachowa siÚ w zabawny sposób, pokaĝe na zewnÈtrz jakÈĂ emocjÚ, którÈ przeĝywa itd., ja to doĂÊ szybko komentujÚ i zaczynam prowadziÊ z niÈ konwersacjÚ. Wy- chodzi to najbardziej naturalnie. Jednak mimo wszystko bardziej lubiÚ teksty o charakterze bez- poĂrednim, dziÚki którym moĝna pokazaÊ kobiecie zainteresowa- nie jej osobÈ oraz wprowadziÊ pewne napiÚcie erotyczne pomiÚdzy mÚĝczyznÚ a kobietÚ, i to w bardzo krótkim czasie. Przykïadami takich tekstów sÈ: „ Niesamowicie seksownie pachniesz (jeĝeli ma silne perfumy). „ Wiesz co, nie mogïem siÚ powstrzymaÊ i musiaïem do ciebie podejĂÊ i siÚ przywitaÊ. CzeĂÊ, jestem XYZ (praktycznie w kaĝdej sytuacji, gdy dziewczyna Ci siÚ podoba). „ Nie wiem, ilu facetów juĝ ci to dziĂ powiedziaïo, ale fenomenalnie tañczysz (gdy dobrze tañczy i zwraca w ten sposób na siebie uwagÚ). „ Nie uĂmiechaj siÚ tak ïadnie, bo bÚdÚ musiaï ciÚ poderwaÊ (jeĝeli jest w dobrym humorze i widaÊ, ĝe jest otwarta na nowe znajomoĂci). „ MuszÚ ci powiedzieÊ, ĝe twój tyïek tak Ăwietnie wyglÈda w tych spodniach, ĝe kaĝdy facet siÚ za tobÈ oglÈda. Ja teĝ. „ Mógïbym wymyĂliÊ jakiĂ supertekst na podryw, ale nie lubiÚ taniego flirtu, dlatego po prostu siÚ przywitam. Jestem XYZ. „ Zastanawiaïem siÚ, jak do ciebie zagadaÊ, ale w sumie to nie mam ochoty wymyĂlaÊ ĝadnych gïupich tekstów. Jestem XYZ. Za pomocÈ dwóch ostatnich tekstów z tych bardziej bezpoĂred- nich chciaïem pójĂÊ nieco w innÈ stronÚ, o której koniecznie muszÚ P o z n a j t a j e m n i c e u w o d z e n i a , f l i r t u i p o d r y w u 115 Ci takĝe wspomnieÊ. Jak pewnie zauwaĝyïeĂ, wïaĂnie te dwa teksty sÈ bardzo niecodzienne, a jednoczeĂnie szczere. Jestem promoto- rem takiego wïaĂnie podejĂcia — bez zbÚdnego oszukiwania i flir- towania w tani sposób. Dlatego jeĝeli juĝ nabierzesz trochÚ pewno- Ăci siebie i bÚdziesz chciaï stosowaÊ najlepszy tekst, jaki istnieje na rozpoczÚcie rozmowy, to pamiÚtaj, ĝe jest nim: CzeĂÊ! Tak. Po prostu zwykïe: „CzeĂÊ”. Wiem, ĝe to moĝe siÚ wydawaÊ dziwne i aĝ za proste, ale chodzi tu tylko o to, abyĂ rozpoczÈï inte- rakcjÚ i aby jakoĂ zaczÚïa siÚ rozmowa. CzytajÈc przykïady tekstów na zagajenie kobiety, znajdujÈcych siÚ wyĝej, pewnie dziwiïeĂ siÚ przy niektórych, ĝe sÈ „skomplikowane” jak konstrukcja cepa. Nie- stety lub stety, ale ja idÚ w intuicyjnoĂÊ caïego procesu i nie chcÚ na siïÚ robiÊ trudnym czegoĂ, co jest w rzeczywistoĂci ïatwe. Zaufaj mi — najprostsze rzeczy czÚsto dziaïajÈ najlepiej. 122 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? Dziewczyna siedzi przy barze w klubie i patrzy mi w oczy. Jak rozpoczĎĄ rozmowē? Najgorsze, co moĝesz w takiej sytuacji zrobiÊ, to pozostaÊ biernym i czekaÊ, aĝ dziewczyna sama wykona ruch. Faceci ĝywiÈ faïszywe przekonanie, ĝe skoro kobieta na nich patrzy, to jest juĝ na tyle zainteresowana, ĝe sama podejdzie. Nic bardziej mylnego. ChoÊby dziewczyna patrzyïa na Ciebie przez caïy wieczór, to Ty musisz ru- szyÊ tyïek i zagadaÊ do niej. Kolejnym bïÚdem jest myĂlenie o rozpoczÚciu rozmowy w kate- goriach zrobienia tego najlepiej, jak tylko siÚ da. MÚskie ego dziaïa tak zabawnie, ĝe gdy facet widzi kobietÚ realnie nim zainteresowa- nÈ (np. patrzÈcÈ na niego), to odwleka zapoczÈtkowanie interakcji na rzecz wymyĂlenia genialnego tekstu, którym niczego siÚ nie spie- przy. Wiedz, ĝe gdy masz przed sobÈ kobietÚ, której siÚ spodoba- ïeĂ, tym bardziej nie potrzebujesz ĝadnego skomplikowanego tekstu na zagajenie, poniewaĝ jest maïo prawdopodobne, ĝe ona zareaguje na Ciebie negatywnie. Reakcja kobiety zainteresowanej jest zwykle bardzo pozytywna. W sytuacji gdy masz przed sobÈ dziewczynÚ siedzÈcÈ przy barze i ona ïapie z TobÈ kontakt wzrokowy, zrobiï- bym Ci krzywdÚ, polecajÈc Ci uĝycie czegoĂ skomplikowanego. Zamiast tego polecÚ Ci coĂ banalnego, jednak bardzo naturalnego i wedïug mojego doĂwiadczenia najbardziej efektywnego. W moim sposobie liczy siÚ nie tyle to, co powiesz, ale jak to zrobisz. Do tego musisz pracowaÊ trochÚ mimikÈ twarzy i emocjami. P o z n a j t a j e m n i c e u w o d z e n i a , f l i r t u i p o d r y w u 123 Caïy wic polega na tym, ĝe gdy zejdÈ siÚ spojrzenia — Twoje i ko- biety, która na Ciebie patrzy — musisz zrobiÊ takÈ minÚ, jakbyĂ jÈ skÈdĂ kojarzyï. Tak, jakbyĂ byï zaskoczony, ĝe jÈ widzisz, ale nie do koñca wiedziaï, gdzie siÚ poznaliĂcie. Zrób to najbardziej naturalnie, jak tylko siÚ da. NastÚpnie podejdě spokojnie do dziewczyny, caïy czas na niÈ patrzÈc, i rzuÊ prostym: „CzeĂÊ! Znamy siÚ skÈdĂ?”. Dziewczyna w takim przypadku moĝe Ci daÊ w sumie tylko dwie odpowiedzi: „nie” lub „tak”. Rzecz jasna, pierwsza odpowiedě pojawi siÚ czÚĂciej, poniewaĝ zazwyczaj sÈ to kobiety, z którymi nie bÚdziesz siÚ znaÊ. Nie halucynuj jednak od razu i niech Ci siÚ nie wydaje, ĝe tekst: „CzeĂÊ! Znamy siÚ skÈdĂ?” jest taniÈ bajerÈ. JeĂli zrobisz to tak, jak trzeba — wszystko pójdzie jak z pïatka. Moĝesz jednak siÚ zastanawiaÊ, co zrobiÊ, jeĂli dziewczyna od- powie Ci, ĝe siÚ nie znacie. Rozumiem to, teĝ bym siÚ nad tym zasta- nawiaï. Dlatego teĝ chciaïbym Ci przedstawiÊ przykïadowe teksty, którymi moĝesz „pociÈgnÈÊ to dalej”. — CzeĂÊ! Znamy siÚ skÈdĂ? — Nie. — Wydawaïo mi siÚ, ĝe skÈdĂ CiÚ kojarzÚ. Ale skoro juĝ roz- mawiamy, to wypadaïoby siÚ przywitaÊ. Jestem XYZ. — CzeĂÊ! Znamy siÚ skÈdĂ? — Nie. — To dziwne, bo wydaje mi siÚ, ĝe juĝ siÚ gdzieĂ poznaliĂmy. Poza tym patrzyïaĂ na mnie w taki sposób, jak byĂmy siÚ juĝ gdzieĂ spotkali. — CzeĂÊ! Znamy siÚ skÈdĂ? — Nie. — Dziwne, bo popatrzyliĂmy na siebie w taki sposób, jakbyĂmy byli starymi znajomymi. A} tak w ogóle to jestem XYZ. 124 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? Tak jak juĝ wspomniaïem: zainteresowana dziewczyna bÚdzie bez wiÚkszych problemów z TobÈ rozmawiaÊ i prowadziÊ konwer- sacjÚ. Nie kombinuj, nie wymyĂlaj niczego specjalnego. Opieraj siÚ na tym, co po prostu dziaïa. P o z n a j t a j e m n i c e u w o d z e n i a , f l i r t u i p o d r y w u 151 O czym powinienem pamiētaĄ przed zainicjowaniem kontaktu z kobietĎ? Jest kilka kwestii, na które powinieneĂ zwracaÊ uwagÚ i których nie moĝe zabraknÈÊ w Twoim podejĂciu. SÈ to bardzo trywialne i wy- dawaïoby siÚ — oczywiste rzeczy — czy jednak na pewno je wyko- rzystujesz i stosujesz? ZacznÚ od czegoĂ takiego jak uĂmiech. Pisaïem Ci juĝ o tym wcze- Ăniej, odpowiadajÈc na pytanie zwiÈzane z tym, na co kobiety, widzÈc faceta, zwracajÈ uwagÚ w pierwszej kolejnoĂci. PamiÚtaj, ĝe Twój uĂmiech jest jednym z najbardziej atrakcyjnych dodatków do Twojej osoby. Kobiety zwracajÈ uwagÚ na to, czy ktoĂ siÚ uĂmiecha, czy moĝe ma jakÈĂ smutnÈ, przeciÚtnÈ minÚ bez wyrazu. ZwracajÈ na to uwagÚ zarówno Ăwiadomie, jak i podĂwiadomie. Brak uĂmiechu generuje w wiÚkszoĂci przypadków automatycznÈ, negatywnÈ reakcjÚ w sto- sunku do faceta. Czego on ode mnie chce? Czy to jakiĂ zïodziej al- bo gwaïciciel? Jeĝeli chce mnie poznaÊ, to dlaczego podchodzi smut- ny? Brak uĂmiechu pokazuje takĝe kobietom, ĝe facet siÚ spina i stresuje kontaktem z pïciÈ piÚknÈ. Dziewczyny nie lecÈ na takich goĂci. LecÈ na mÚĝczyzn pewnych siebie i dominujÈcych, po któ- rych nie widaÊ cienia stresu. Zacznij siÚ wiÚc czÚĂciej uĂmiechaÊ do kobiet. To nie musi byÊ „amerykañski uĂmiech” od ucha do ucha, tylko po prostu zwykïy, przyjemny, przyjacielski uĂmiech. DziÚki temu kobiety bÚdÈ wiedzieÊ, ĝe podchodzisz z dobrymi zamiarami. 152 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? NastÚpna waĝna kwestia to spojrzenie. R.W. Emerson powie- dziaï kiedyĂ: „Ludzkie oczy mówiÈ tyle samo, ile ludzki jÚzyk, majÈ jednak tÚ przewagÚ nad nim, ĝe ich dialekt nie potrzebuje sïownika, poniewaĝ jest zrozumiaïy na caïym Ăwiecie” i ja zgadzam siÚ z tym w stu procentach. Poprzez spojrzenie moĝna wyraziÊ naprawdÚ wiele. Praktycznie caïy komunikat to sygnaïy niewerbalne, a sïowa stanowiÈ zaledwie od kilku do kilkunastu procent przekazu (w zaleĝ- noĂci od sytuacji). Nie wyobraĝam sobie, jak moĝna flirtowaÊ z ko- bietÈ i nie patrzeÊ jej w oczy — jest to strzaï we wïasne kolano. Utrzymywanie silnego kontaktu wzrokowego z dziewczynÈ jest podstawÈ caïej interakcji. To miÚdzy innymi wïaĂnie dziÚki niemu mówi siÚ, ĝe „zaiskrzyïo” lub ĝe „byïa miÚdzy nami chemia”. Gdy kobieta opowiada swojej przyjacióïce, jak poznaïa jakiegoĂ faceta, to podkreĂla takie szczegóïy jak: „Miaï niesamowity uĂmiech i przy- ciÈgajÈcy, elektryzujÈcy wzrok”. Zapytaj swoich koleĝanek, jak siÚ czujÈ, gdy facet patrzy im gïÚboko w oczy i do tego lekko siÚ uĂmie- cha. Kaĝda Ci powie, ĝe jest to niesamowite i podniecajÈce. Ja mógï- bym dodaÊ, ĝe spojrzenie moĝe byÊ takĝe hipnotyzujÈce. PamiÚtaj, ĝebyĂ przed podejĂciem do kobiety w miarÚ moĝliwoĂci zïapaï z niÈ kontakt wzrokowy, a jeĂli nie, to przynajmniej patrz jej w oczy. Ona w pewnym momencie zwróci na to uwagÚ (szczególnie gdy bÚ- dziesz szedï w jej kierunku) i Wasze spojrzenia siÚ spotkajÈ. Patrz na kobietÚ gïÚboko i intensywnie, ale nie w sposób, który mógïby doprowadziÊ do jej wystraszenia. Masz wyjĂÊ nie na psychopatÚ, lecz na kogoĂ atrakcyjnego. Dlatego rada ode mnie: gdy na niÈ patrzysz, zmruĝ lekko oczy (lekko!) oraz od czasu do czasu popatrz w inne miejsce, moĝesz teĝ jeědziÊ wzrokiem po jej ciele (raz na kilka – kil- kanaĂcie sekund). BÚdziesz wtedy lepiej odbierany, poniewaĝ kobiety czÚsto bojÈ siÚ goĂci, którzy przez caïy czas patrzÈ im non stop w oczy (onieĂmiela je to, wywoïuje zbyt duĝe napiÚcie na samym wstÚpie). Miej pewnÈ siebie mowÚ ciaïa. Idě wyprostowany, z gïowÈ lekko uniesionÈ do góry, lekko wypiÚtÈ klatkÈ i ĂciÈgniÚtymi w tyï barkami. P o z n a j t a j e m n i c e u w o d z e n i a , f l i r t u i p o d r y w u 153 Rób to wszystko w miarÚ rozsÈdnie. Ma to wyglÈdaÊ dobrze, dlate- go niesamowicie istotne jest, abyĂ czuï siÚ komfortowo, przedsta- wiajÈc danÈ mowÚ ciaïa. Masa facetów chodzi zgarbiona i wyglÈda przez to ěle. Nie chodzi o to, abyĂ byï wyprostowany jak sïup wyso- kiego napiÚcia, tylko abyĂ po prostu wyglÈdaï jak prawdziwy facet. Nie chodzi o posiadanie sztucznej mowy ciaïa lub mowy ciaïa „alpha”, poniewaĝ wiele osób nadinterpretowuje pewne sugestie, a chodzi jedynie o wïÈczenie myĂlenia i poprawny wyglÈd. Staraj siÚ byÊ przyjacielsko nastawiony i przekazuj to przez swoje zachowanie. Zaraĝaj swojÈ pozytywnÈ energiÈ, od razu witaj siÚ uĂciskiem dïoni lub buziakami w policzek, gdyĝ o wiele ïatwiej roz- mawia siÚ nam z osobami, które juĝ poznaliĂmy. Traktuj poznawa- nie kobiet jak zabawÚ i podchodě do nich z nastawieniem pt. „RobiÚ to z przyjemnoĂciÈ i cokolwiek siÚ wydarzy, bÚdÚ siÚ cieszyï inte- rakcjÈ”. JesteĂ przecieĝ facetem, wiÚc to udowodnij. Pilnuj siÚ, czy nie podchodzisz z postawÈ „potrzebujÈcego”. To bardzo popularny bïÈd popeïniany przez mÚĝczyzn, którzy do- piero zaczynajÈ i za wszelkÈ cenÚ chcÈ poznawaÊ kobiety. InicjujÈ kontakt — martwiÈc siÚ juĝ przed podejĂciem o efekt koñcowy. Przy okazji zachowujÈ siÚ w taki sposób, aby wszystko wychodziïo idealnie. Tacy faceci próbujÈ na siïÚ wypaĂÊ dobrze i w swoich stara- niach po prostu „chcÈ za bardzo”. ZdajÚ sobie sprawÚ z tego, ĝe chcesz mieÊ jak najszybciej sukcesy w kontaktach z kobietami, ale musisz przerobiÊ swoje i rozwijaÊ siÚ stopniowo. Jeĝeli bÚdziesz za bardzo przeÊ na efekt i przez swoje starania pokazywaÊ, ĝe zaleĝy Ci na tym, aby poderwaÊ danÈ kobietÚ, to wszystkie dziewczyny bÚdÈ od Ciebie spieprzaÊ. W momencie gdy kobieta widzi, ĝe zbytnio Ci nie zaleĝy (zdrowa postawa szczególnie na samym poczÈtku — w koñcu jej nie znasz, wiÚc dlaczego miaïoby Ci zaleĝeÊ?), to oka- zuje siÚ, ĝe jej nie odstraszasz i ĝe chce z TobÈ rozmawiaÊ. Pozna- wanie kobiet ma byÊ dodatkiem w Twoim ĝyciu, a nie caïym Twoim ĝyciem. Niezaleĝnie od przebiegu konkretnej relacji Ty i tak bÚdziesz 154 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? czuï siÚ dobrze oraz bÚdziesz zadowolony ze swojego ĝycia. To jest postawa na miarÚ czïowieka sukcesu. A postawÈ „potrzebujÈcego” bÚdziesz tylko zniechÚcaï innych do siebie. BÈdě przygotowany na róĝne reakcje i róĝne przypadki. Kobiety bÚdÈ na Ciebie reagowaÊ pozytywnie, skrajnie negatywnie, neutralnie, bÚdÈ reagowaÊ Ămiechem, uĂmiechem, ciÚtymi komentarzami, ci- szÈ i wszystkim, co tylko moĝesz sobie wyobraziÊ. Trafisz pewnie na kobiety, które na wstÚpie walnÈ CiÚ w twarz za nic, oraz trafisz na takie, które rzucÈ siÚ na Ciebie i bÚdÈ siÚ z TobÈ caïowaÊ — tak po prostu. ¿ycie CiÚ nieraz zaskoczy i Ăwiat relacji damsko-mÚskich nieraz CiÚ zadziwi. Przygotuj siÚ takĝe na to, ĝe niektóre kobiety bÚdÈ siÚ Ciebie baïy, bÚdÈ siÚ spieszyÊ, nie bÚdÈ chciaïy CiÚ po- znaÊ, bo bÚdÈ miaïy staïego partnera itp. Zaakceptuj to i olej — jest zbyt duĝo kobiet na tej planecie, abyĂ przejmowaï siÚ jakimiĂ pojedynczymi negatywnymi reakcjami w stosunku do Ciebie . Powyĝsze kwestie to podstawy i na samym poczÈtku powinny Ci wystarczyÊ. Lista ta powinna byÊ o wiele dïuĝsza, ale to nie jest odpowiedni moment na mówienie o wszystkim. 168 J a k p o d e r w a Ą d z i e w c z y n ē ? Co zrobiĄ, aby kobieta mnie nie odrzuciãa? Nie jesteĂ w stanie nic zrobiÊ, aby jakaĂ kobieta CiÚ nie odrzuciïa. Moĝesz zminimalizowaÊ jedynie szansÚ bycia odrzuconym poprzez bycie bardzo poĂrednim i na maksa towarzyskim, czyli nie dajÈc kobiecie powodów do odrzucenia CiÚ. Dziewczyna moĝe CiÚ odrzu- ciÊ, jeĝeli jesteĂ bezpoĂredni, pokazujesz swoje intencje, pokazujesz jej w jakikolwiek sposób, ĝe jesteĂ niÈ zainteresowany, przecho- dzisz na seksualnoĂÊ, naruszasz jej strefÚ komfortu, wprowadzasz do relacji napiÚcie erotyczne. Problem jednak w tym, ĝe kaĝde podej- Ăcie w klubie do kobiety moĝe byÊ przez niÈ zinterpretowane w ten sposób, ĝe ona Ci siÚ podoba. Miewaïem w swoim ĝyciu sytuacje, w których podchodziïem do dziewczyny w klubie, ĝeby po prostu zapytaÊ, gdzie jest toaleta, bo byïem w tym lokalu pierwszy raz — a ona odwracaïa siÚ plecami i mnie olewaïa, bo myĂlaïa, ĝe przysze- dïem jÈ podrywaÊ. Odrzucenie jest normalne, naturalne i powszech- ne, wiÚc nie masz siÚ co nim naprawdÚ przejmowaÊ. Odrzucenie jest wpisane w Twoje dziaïanie i bÚdziesz siÚ z nim spotykaÊ zawsze. PragnÚ jednak Ci pomóc i zwróciÊ uwagÚ na coĂ mocno istotnego. Zadam Ci pewne wa
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak poderwać dziewczynę? Poznaj tajemnice uwodzenia, flirtu i podrywu
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: