Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00319 006629 18482449 na godz. na dobę w sumie
Jak pozbyć się złych nawyków? Trening - książka
Jak pozbyć się złych nawyków? Trening - książka
Autor: , Liczba stron: 376
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0903-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwiązywanie problemów
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Złe nawyki mają tendencję do destruktywnego oddziaływania na nasze życie. Część z nich jesteśmy w stanie zwalczyć, jeśli tylko uświadomimy sobie ich obecność i negatywny wpływ wywierany na naszą pracę czy relacje z bliskimi. Inne wymagają ingerencji specjalistów. Jednak warto również zdać sobie sprawę, że niektóre z naszych złych przyzwyczajeń mogą być nośnikami pozytywnych wartości.

'Jak pozbyć się złych nawyków? Trening' jest narzędziem przygotowanym przez psychoterapeutę i pielęgniarkę, którzy od wielu lat zajmują się problemem leczenia i kontrolowania zachowań kompulsywnych.

Borykasz się z bezsennością, obgryzaniem paznokci, wyrywaniem włosów? Chronicznie unikasz wizyt u lekarza albo niezdrowo się odżywiasz? Zauważasz u siebie skłonność do konfabulacji, niepunktualność albo wulgarność? Nękają Cię takie problemy cywilizacyjne, jak uzależnienie od komputera, telewizora, gier wideo? A może zakupoholizm? Właśnie w trosce o Twoje zdrowie i życie został stworzony Program Zmiany Nawyków.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak pozbyæ siê z³ych nawyków? Trening Autorzy: James M. Claiborn, Cherry Pedrick T³umaczenie: Arkadiusz Romanek ISBN: 978-83-246-0903-1 Tytu³ orygina³u: The Habit Change Workbook Format: B5, stron: 376 Z³e nawyki maj¹ tendencjê do destruktywnego oddzia³ywania na nasze ¿ycie. Czêœæ z nich jesteœmy w stanie zwalczyæ, jeœli tylko uœwiadomimy sobie ich obecnoœæ i negatywny wp³yw wywierany na nasz¹ pracê czy relacje z bliskimi. Inne wymagaj¹ ingerencji specjalistów. Jednak warto równie¿ zdaæ sobie sprawê, ¿e niektóre z naszych z³ych przyzwyczajeñ mog¹ byæ noœnikami pozytywnych wartoœci. „Jak pozbyæ siê z³ych nawyków? Trening” jest narzêdziem przygotowanym przez psychoterapeutê i pielêgniarkê, którzy od wielu lat zajmuj¹ siê problemem leczenia i kontrolowania zachowañ kompulsywnych. Borykasz siê z bezsennoœci¹, obgryzaniem paznokci, wyrywaniem w³osów? Chronicznie unikasz wizyt u lekarza albo niezdrowo siê od¿ywiasz? Zauwa¿asz u siebie sk³onnoœæ do konfabulacji, niepunktualnoœæ albo wulgarnoœæ? Nêkaj¹ Ciê takie problemy cywilizacyjne, jak uzale¿nienie od komputera, telewizora, gier wideo? A mo¿e zakupoholizm? W³aœnie w trosce o Twoje zdrowie i ¿ycie zosta³ stworzony Program Zmiany Nawyków. Spis treści Podziękowania Wprowadzenie CZĘŚĆ I NAWYKI — MAMY JE WSZYSCY Jak powstają nawyki Rozdział 1. Dobre przyzwyczajenia i złe nawyki Rozdział 2. Rozdział 3. Co Cię powstrzymuje? Rozdział 4. Nawyki — typowy problem CZĘŚĆ II PROGRAM ZMIANY NAWYKÓW Rozdział 5. Ocena Twojego nawyku Rozdział 6. Przygotowanie do zmiany 7 9 17 29 39 49 61 79 6 Jak pozbyć się złych nawyków? Trening Rozdział 7. Pierwsze kroki Rozdział 8. Odprężenie Rozdział 9. Zmiana sposobu myślenia Rozdział 10. Jeszcze o tym, jak zmieniać myśli Rozdział 11. Rozwijanie dobrych nawyków Rozdział 12. Obrona zdobyczy CZĘŚĆ III PRZEWODNIK PO WYBRANYCH NAWYKACH Rozdział 13. Nawyki nerwowe: trichotillomania, „umęczanie” skóry i obgryzanie paznokci Rozdział 14. Nawyki związane ze snem Rozdział 15. Nawyki związane ze zdrowiem i kondycją fizyczną Rozdział 16. Nawyki dotyczące relacji międzyludzkich Rozdział 17. Rozrzutność i zakupoholizm Rozdział 18. Marnowanie czasu Rozdział 19. Hazard CZĘŚĆ IV DALSZA POMOC Rozdział 20. Zmiana nawyku w rodzinie lub grupie DODATKI Źródła Bibliografia O autorach 97 115 123 139 157 169 189 219 245 265 279 295 315 345 357 367 371 1 Dobre przyzwyczajenia i złe nawyki Wady to czasami tylko zalety, z którymi ktoś przesadził. — Charles Dickens Nasze wątpliwości są niczym zdrajcy, gdyż z bojaźni przed niepowodzeniem próby, tracimy to co dobre. — William Shakespeare Zacznijmy nasze rozważania od zdefiniowania znaczenia słowa „nawyk”. Ter- min ten odnosi się do bardzo szerokiego zakresu zachowań. Zgodnie z defi- nicją znajdującą się w Webster’s New World Dictionary (wydanie z 1991 roku) nawyk to „a) czynność podejmowana często, stąd, zwykle, wykonywana z łat- wością; praktyka; zwyczaj; b) wyuczony wzorzec zachowania, który przez swój automatyzm jest trudny do oduczenia się”. Czy to nie jest interesujące, iż słownik definiuje nawyk jako wzorzec dzia- łania, któremu trudno się przeciwstawić? Wychodząc od tej definicji, przyj- mujemy, iż nawyki, niezależnie od ich rodzaju, są działaniem: 18 Jak pozbyć się złych nawyków? Trening (cid:81) często praktykowanym, (cid:81) nabytym, (cid:81) automatycznym, (cid:81) trudnym do porzucenia (jeśli chcemy je przerwać). Nawyki myślowe Kiedy zastanawiamy się nad naszymi nawykami, zwykle pierwsze do głowy przychodzą nam wyuczone zachowania. Musimy jednak zdawać sobie sprawę, że nawyki są także w naszych głowach, w naszych umysłach. Oddajemy się im podczas wykonywania rutynowych czynności. Jeśli myślimy, nasze myśli także układają się według ustalonego wzorca. Gdybyśmy świadomie zastana- wiali się nad każdym etapem wykonywanej czynności, efektem tego byłoby wyłącznie znaczne spowolnienie działania i nieefektywność. Dlatego rozwi- nęliśmy pewien system automatyzacji myśli — nawyki myślowe, dzięki któ- rym radzimy sobie dość dobrze w większości życiowych sytuacji. Co dzieje się jednak, jeśli nawyki myślowe uniemożliwiają realizację zadań i zaczynamy mieć problemy z poprawnym funkcjonowaniem w rzeczywistym świecie? Automatyczne procesy myślowe mogą stać się złymi nawykami, do- kładnie tak samo jak zachowanie. Program zmiany nawyków pozwoli Ci zro- zumieć zasady rządzące automatyką procesów myślowych i zmienić niektóre nawyki myślowe. Prawdopodobnie odkryjesz, że automatyczne procesy myślowe są przyczyną pewnych niepożądanych zachowań. I tak w przypadku problemów z zasypia- niem (opisanych w rozdziale 14.) zastanowisz się nad tym, co robisz, kiedy kładziesz się spać, i co robisz, jeśli nie możesz zasnąć. Rozważymy także, co myślisz o spaniu i problemach z zasypianiem. Może się okazać, iż Twoje auto- matyczne procesy myślowe niweczą wysiłki organizmu zmierzające ku temu, by zapewnić sobie zdrowy nocny wypoczynek. Podczas czytania tej książki będziesz proszony, by zastanowić się, jak wzorce myślowe wpływają na Twoje nawyki. Dzięki temu nauczysz się, w jaki sposób uzyskać większą kontrolę nad niedobrymi nawykami. Dobre przyzwyczajenia i złe nawyki 19 Strategia walki ze złymi nawykami Zacznij słuchać myśli, które pojawiają się w Twojej głowie automa- tycznie. Czy niweczą wysiłki podejmowane w celu porzucenia złych nawyków? Dobre, złe czy niegroźne — skąd wiemy, z jakimi nawykami mamy do czynienia? Wszyscy mówimy o dobrych i złych nawykach. Jednak czy naprawdę wie- my, jak je odróżnić? Może się wydawać, że to pytanie nie jest mądre, lecz zastanówmy się nad charakterem codziennej czynności, jaką jest mycie zębów. W pierwszym odruchu powiesz zapewne: „Każdy wie, że to jest dobry nawyk”. Owszem — w większości przypadków jest to rzeczywiście dobry nawyk. Jed- nak nie zawsze! Dentysta Karola uświadomił mu, że zaszkodził swoim zębom przez zbyt częste szczotkowanie. Karol nauczył się techniki mycia zębów, jeszcze kiedy był dzieckiem. Chcąc utrzymać zęby w dobrej kondycji aż do późnej starości, szczotkował je przez piętnaście minut po każdym posiłku. Okazało się jednak, że robił to ze zbyt wielką siłą. Dopiero dentysta poka- zał mu, jak powinien robić to poprawnie. Zmiana złego nawyku trwała jakiś czas, ale udało się go naprawić. Większość nawyków ma swoje złe i dobre strony — wady i zalety. Jak pozbyć się złych nawyków? Trening pozwoli Ci zdecydować, z którymi z nich chcesz podjąć walkę. Aby pomóc Ci określić, czy dany nawyk jest dobry, zły, czy zu- pełnie niegroźny, poprosimy o wypisanie korzyści i szkód, z jakimi się wiąże. Kiedy już ustalisz, które z twoich zachowań są złymi nawykami, zidentyfiku- jesz dobre przyzwyczajenia, jakie chciałbyś rozwijać. Może się okazać, iż niektóre nawyki uznawane dotąd za „złe”, wcale nie są takie okropne i nie ma powodu, by z nimi walczyć. Być może, tak jak Karol, zdecydujesz, że Twoje złe nawyki trzeba poddać pewnej modyfikacji, tak by 20 Jak pozbyć się złych nawyków? Trening uformować z nich dobre przyzwyczajenia. Wynikający z tego dobry nawyk będzie dla Ciebie nagrodą za podjęcie walki. Strategia walki ze złymi nawykami Nie żegnaj się zbyt pochopnie ze swymi nawykami. Może się okazać, że będziesz chciał je zatrzymać! Nie jesteś sam Dobrze wiedzieć, że w swojej walce z nawykami nie jesteś osamotniony. Wszy- scy mamy codziennie do czynienia z powtarzalnymi zachowaniami i my- ślami, które mogą zostać sklasyfikowane jako nawyki, i każdy z nas odnajduje w swoim zachowaniu przynajmniej jeden aspekt, jaki chciałby zmienić. Nie- które z nich są dobre, inne złe. A teraz chcielibyśmy, byś poznał kilku ludzi borykających się ze złymi nawykami. Niektórzy mogą wydać Ci się znajomi. Może się też okazać, że odnajdziesz wiele podobieństw pomiędzy sobą a jednym lub kilkorgiem z nich. Prawda jest taka, że zaprezentowane postacie (może wyłączając postać Czesławy) to wzorce stworzone podczas syntezy spo- łeczeństwa, w którym złe nawyki stanowią wspólny zbiór zachowań. Opisy- wane postacie będą pojawiać się kilkakrotnie na kartach tej książki. Opowieść Czesławy Zanim trafiłam do szkoły średniej, byłam szczupłą dziewczyną. Kiedy jednak rozpoczęły się zajęcia, spadła moja aktywność fizyczna, zaczęłam odżywiać się nieregularnie, w efekcie czego przytyłam kilka kilogramów. Po ukończeniu szkoły średniej wyszłam za mąż i zostałam matką. Co roku moja waga zwięk- szała się o kilka dodatkowych kilogramów. Piętnaście lat temu udało mi się wprawdzie zrzucić około dziesięciu kilogramów, lecz wkrótce wróciłam do poprzedniej wagi. Znów przytyłam — tym razem około trzynastu kilogra- mów — w dużej części z powodu skutków ubocznych leków, które przyjmo- Dobre przyzwyczajenia i złe nawyki 21 wałam. Muszę przyznać, że całkowite zrzucenie winy na lekarstwa byłoby spo- rym nadużyciem. Wydaje mi się, że innymi czynnikami mającymi wpływ na wzrost mojej wagi były stopniowe starzenie się, apatia i zbyt mało ruchu. Próbowałam chodzić na spacery, jednak odzwyczajałam się od tej formy akty- wności w okresie letnim i zimowym, kiedy było zbyt gorąco lub za zimno. Niekiedy wymówką był ból głowy, a czasem nie potrzebowałam nawet takiego usprawiedliwienia. Po prostu nie miałam ochoty na spacer. Miło byłoby zrzucić kilka kilogramów, jednak moim celem jest zdrowe odżywianie się i uprawianie gimnastyki. Czuję się znacznie lepiej ze świado- mością, że jem zdrowe produkty i ćwiczę swoje ciało. Trudno mi jednak zacho- wywać się konsekwentnie i utrzymać regularność tych zdrowych nawyków. Opowieść Karola Karola już zdążyliśmy poznać. To perfekcjonista, który chciał, aby jego zęby były zawsze dokładnie wyszczotkowane, co w konsekwencji doprowadziło do ich uszkodzenia. Karol miał także nieprzyjemny zwyczaj obgryzania paznokci. Chciał, aby były one zawsze idealnie gładkie i równe. Kiedy się nudził lub denerwował, ta potrzeba stawała się dla niego jeszcze ważniejsza. Często zda- rzało się, iż zupełnie bez świadomości tego, co czyni, nagle zdawał sobie spra- wę, że trzyma w ustach własne palce. Opowieść Marty Marcie bardzo przeszkadzały niedoskonałości i zły stan jej skóry. W okresie trądziku młodzieńczego skłonność do „pastwienia się” nad swoją skórą przy- brała jeszcze na sile. Nie potrafiła po prostu „zostawić pryszcza w spokoju”, jak radziła jej matka. Marta spędzała mnóstwo czasu, czasami nawet całe godziny, przed lustrem w łazience, przyglądając się bacznie skórze i próbując usunąć niedoskonałości, które udało jej się zauważyć. Kiedy wychodziła z do- mu, musiała ukrywać efekty tych prób pod bardzo grubym makijażem. Nie znosiła także strupów i jakichkolwiek nierówności na ramionach. Czuła, że nie potrafi znieść jakiejkolwiek wady na skórze. Musiała być gładka! Blizny 22 Jak pozbyć się złych nawyków? Trening i przebarwienia pozostające na skórze w wyniku tych operacji bardzo ją za- wstydzały, dlatego często nosiła ubrania z długimi rękawami. Opowieść Beaty Ulubionym hobby Beaty były zakupy. Dzięki nim zapominała o problemach i troskach. Gdy miała powód, by coś uczcić, lub czuła się znudzona, chodziła na zakupy. Nie ograniczała się do zakupów tylko dla siebie. Okazywała mi- łość, wręczając prezenty swoim znajomym. Jednak przy okazji poszukiwania prezentów często wpadała na rzeczy, które wydawały się w sam raz dla niej lub świetnie wyglądałyby w domu. Beata uwielbiała wyprzedaże. Kiedy trafiła na coś po okazyjnej cenie, potrafiła kupić dwa, trzy lub więcej egzemplarzy tego samego produktu. Czasami płaciła gotówką, lecz coraz częściej używała kart kredytowych, w efekcie czego zaczęła mieć problemy ze spłatą zadłużenia. Opowieść Barbary Barbara miała kłopot ze wstawaniem na czas. Podczas weekendów zwykle kła- dła się do łóżka bardzo późno. Późno też wstawała. W dni powszednie bardzo starała się, by zasnąć wcześniej, co kończyło się na bezsensownej szamota- ninie we własnej pościeli i przewracaniu się z boku na bok. O poranku Barbara wciąż była zmęczona. Po kilkukrotnym wciskaniu przy- cisku drzemki budzika pozostawało jej niewiele czasu, by wstać i przygotować się do pracy. „Jestem sową” — często mówiła. Jednak jej szef odpowiadał, że to nie jest żadne wytłumaczenie. Barbara nie chciała stracić kolejnej pracy z powodu ciągłego spóźniania się spowodowanego tym, że znów zaspała. Na- sza bohaterka miała także kłopot z odwlekaniem niektórych rzeczy i opiesza- łością. Barbara miała tendencję do odsuwania wszystkiego na ostatnią chwilę. Przez wspomniane nawyki bardzo cierpiała jej kariera zawodowa. Dobre przyzwyczajenia i złe nawyki 23 Opowieść Łucjana Problem Łucjana miał swoje źródło w przerażających koszmarach sennych. Łucjan szedł zwykle do łóżka wcześnie, lecz budził się rano z uczuciem wy- cieńczenia. Śniły mu się bardzo sugestywne koszmary, które zwykle pamiętał jeszcze długo po obudzeniu. Często budził się w środku nocy z mocno biją- cym sercem i dreszczami przeszywającymi całe ciało. Jeśli zdołał zasnąć tej samej nocy, spał niespokojnie. Czasem jednak nie potrafił zasnąć już do rana. Często sny przypominały mu traumatyczne przeżycia, których doświadczył wiele lat wcześniej. Opowieść Mateusza Mateusz chciał popracować nad swoim nawykiem przerywania wypowiedzi innych ludzi. Będąc w towarzystwie, stawał się nerwowy. Obawiał się, że może zdominować konwersację i przeszkodzić w prezentacji poglądów osób biorą- cych w niej udział — i zwykle to właśnie czynił. Nawyk ten nie przeszkadzał mu wcale, kiedy był dzieckiem, gdyż wszyscy członkowie rodziny zwykle mó- wili jeden przez drugiego i była to zazwyczaj pewna prawidłowość, a nie wyją- tek. Problem jednak pojawił się, kiedy Mateusz wszedł w dorosłość i rozpoczął karierę zawodową. Odkrył bowiem, że przerywanie i jednoczesne wypowiada- nie się nie są akceptowane społecznie. Opowieść Jarosława Jarosław, ciągle zabiegany kawaler, nigdy nie miał czasu, by przygotowywać sobie zbilansowane posiłki. W drodze z lub do pracy zwykle jadł coś w barach szybkiej obsługi. W szufladzie biurka trzymał drobne przekąski, na wypadek gdyby nie miał czasu na lunch. Kuchnia jego domu była zarzucona puszkami i butelkami z gazowanymi napojami, ciastkami, chipsami. Jarosław miał nad- wagę. Jego lekarz nakazał mu obniżenie spożycia produktów zawierających tłuszcz z powodu niebezpiecznego wzrostu poziomu cholesterolu, a dodatkowo 24 Jak pozbyć się złych nawyków? Trening sporządził plan diety, jednak Jarosław miał kłopoty z jej utrzymaniem. Kolej- nym problemem były trudności z zasypianiem. Zdarzało się, że leżał do późna w łóżku, nie mogąc zasnąć albo czytając do świtu. Opowieść Amandy Amanda rzadko pokazywała się bez kapelusza. Kiedy już to robiła, jej włosy były zawsze idealnie ułożone. Było tak, dlatego że wychodząc z domu, nie- mal zawsze zakładała perukę. Amanda cierpiała na przypadłość nazywaną trichotillomanią1, która ujawniła się, gdy dziewczyna miała około dwunastu lat. Opisywała ją jako uczucie zbytniego naprężenia skóry na głowie. Wyda- wało jej się zawsze, że przyczyną tego dyskomfortu był jeden włos. Zdarzało się, iż udało jej się znaleźć ów włos, rzekome źródło nieprzyjemnego uczucia, i usunąć go. Czasami okazywało się jednak, że nieprzyjemne wrażenie nie znikało. Kolejny włos musiał być usunięty, a potem następny. Zdarzało się, że po wyrwaniu któregoś z nich, Amanda odczuwała ulgę. Innym razem spędzała godziny na poszukiwaniach i wyrywała jeden włos po drugim. W wyniku tego włosy Amandy stawały się coraz rzadsze i słabsze. Przypadłość Amandy wpę- dzała ją w zakłopotanie, ale nie wiedziała, w jaki sposób może sobie z nią poradzić. Opowieść Łucji „To po prostu mój relaks. To moja rozrywka” — tak brzmiała zazwyczaj odpo- wiedź Łucji, kiedy jej siostra próbowała rozmawiać z nią na temat gier wideo (zwykle był to poker) i bingo. Wszystko zaczęło się od gry w bingo, na które Łucja uczęszczała raz w miesiącu. 1 Trichotillomania to obsesja na punkcie owłosienia, niemożność powstrzymania się od wyrywania włosów. Czynność wyrywania włosów poprzedzana jest wzrastającym napięciem, a po jej zakończeniu następuje uczucie ulgi lub zadowolenia. Może się łączyć z bólami głowy, zaburzeniami snu, osłabieniem uwagi — przyp. tłum. Dobre przyzwyczajenia i złe nawyki 25 Uwielbiała te momenty, gdy mogła krzyknąć na cały głos: „Bingo!”, a następ- nie odebrać swoją nagrodę. Później pojawił się wideo poker. Podobnie jak w przypadku bingo, grała, by się zrelaksować, zabawić i spędzić czas z dala od trosk. Niedługo później okazało się, że gra zabiera jej większość wolnego czasu. Rachunki i zaległości finansowe zaczynały niebezpiecznie rosnąć, a Łucja odkryła, iż skłonność do hazardu wzięła się raczej z chęci ucieczki od niepo- kojów niż dążenia do odrobiny relaksu i zabawy. Opowieść Fryderyka Skłonność do hazardu była także przyczyną kłopotów Fryderyka. Uwielbiał grać w karty z kolegami. Czasami wygrywał, czasem przegrywał. Jednak w miarę upływu czasu zaczął coraz częściej przegrywać. Fryderyk był także fanem sportu — futbolu amerykańskiego, koszykówki, piłki nożnej — oglądał wszystkie mecze. Kilka razy w tygodniu obstawiał w zakładach sportowych. Mawiał, że zakłady sportowe to kwestia umiejętności. Kiedy wygrywał, czuł się zachęcony do zakładania się o większe stawki. Przegrane były rozczarowaniem, lecz ekscytacja z wygranej wszystko mu wynagradzała. Tak jak w przypadku Łucji, hazard bardzo niekorzystnie wpłynął na Fryde- ryka. Jego żona i dzieci zastanawiały się, jaki dziś przyjdzie do domu — szczę- śliwy, podekscytowany czy przygnębiony i zły. Wszystkie oszczędności poszły na spłatę długów hazardowych, przez co stabilność finansowa rodziny została zagrożona. Fryderyk stanął w obliczu ryzyka utraty domu, samochodu i wła- snej rodziny. Opowieść Jerzego Komputery zawsze były dla Jerzego ważną częścią jego życia. Używał kompu- tera do edycji tekstów w pracy, płacił rachunki, korzystając z domowego kom- putera, uwielbiał także bawić się grami komputerowymi. Potem odkrył inter- net. Zdał sobie sprawę, że za drobną opłatą może grać w ulubione gry sieciowe z innymi entuzjastami. Poznał nawet kilku użytkowników sieci ukrywających się do tej pory za nickami i pisał do nich maile. Jerzy rozkoszował się także 26 Jak pozbyć się złych nawyków? Trening serfowaniem w sieci. Przecież gdzieś tam w internecie jest tyle wiedzy, która tylko czeka, by ją zgłębić! Mógł spędzać całe godziny, przechodząc od jednej strony internetowej do drugiej. Odwiedzał fora internetowe, pokoje rozmów i zapisywał się na listy dyskusyjne. Jerzy zorientował się, że jego fascynacja internetem stała się niebezpiecz- nym nałogiem, dopiero kiedy stracił pracę. Jego szef ostrzegał go wcześniej, iż zbyt częste korzystanie z internetu wpływa negatywnie na wywiązywanie się z obowiązków, lecz Jerzy nie mógł przestać. Co więcej, nadużywanie kompu- tera spowodowało zerwanie kontaktów z dotychczasowymi przyjaciółmi i ro- dziną. Internet stał się jego życiem. Twoja opowieść A jaka jest Twoja historia? Wypełnij kwestionariusz „Myśli i zachowania na- wykowe”, który znajduje się na następnej stronie. To pomoże Ci zrozumieć, w jaki sposób nawyki wpływają na Twoje życie. Strategia walki ze złymi nawykami Odpowiedz szczerze i wyczerpująco na wszystkie pytania zawarte w kwestionariuszu. Od tego zależy Twój sukces. To jest dopiero początek Twojej drogi zmierzającej ku zmianie niepożąda- nego nawyku. Gdy już udało Ci się opisać nawyk, przejdź do rozdziału 2., w którym spróbujemy zrozumieć proces powstawania nawyków i dowiedzieć się, czemu służą. Zrozumienie przyczyn pojawiania się nawyków pozwoli po- znać sposoby, w jakie możemy je zmieniać. Strategia walki ze złymi nawykami Jeśli możemy popaść w nawyk, z pewnością możemy go zmienić. Formularz 1a Dobre przyzwyczajenia i złe nawyki 27 Myśli i zachowania nawykowe Czy którekolwiek z Twoich zachowań lub myśli wpływają negatywnie na sytu- ację rodzinną lub (i) Twoje życie społeczne? Opisz efekty. Czy którekolwiek z Twoich zachowań lub myśli wpływają negatywnie na Twoją pracę? Opisz efekty. Czy byłbyś szczęśliwy (byłabyś szczęśliwa), pozbywając się niektórych nawy- ków lub myśli? Dlaczego? Opisz, jak zmieniłoby się Twoje życie, gdybyś pozbył (pozbyła) się niektórych zachowań nawykowych lub myśli, które opisałeś (opisałaś) powyżej. 28 Jak pozbyć się złych nawyków? Trening Formularz 1b Myśli i zachowania nawykowe — Jerzy Czy którekolwiek z Twoich zachowań lub myśli wpływają negatywnie na sytu- ację rodzinną lub (i) Twoje życie społeczne? Opisz efekty. Czas spędzony przy komputerze i w internecie odbija się bardzo niekorzystnie na moim życiu towarzyskim. Zupełnie straciłem kontakt z wieloma spośród moich przyjaciół. Nie- którzy z nich są na mnie źli, bo nie mam dla nich czasu. Inni martwią się o mnie. Dzieci odsuwają się ode mnie, a żona wyraża swoje niezadowolenie. A wszystko dlatego, że nie mogę przestać myśleć o tym, jak znaleźć więcej czasu na korzystanie z komputera. Czy którekolwiek z Twoich zachowań lub myśli wpływają negatywnie na Twoją pracę? Opisz efekty. Wszystko powiem! Straciłem pracę, dlatego że przez coraz większą część dnia w biurze serfowałem w sieci i grałem w przeróżne gry. Próbowałem się z tym kryć, lecz mój szef złapał mnie kilka razy na gorącym uczynku i, w konsekwencji, zwolnił. Muszę teraz zacząć szu- kać nowej pracy, choć z takimi kiepskimi rekomendacjami jej znalezienie będzie trudne. Czy byłbyś szczęśliwy (byłabyś szczęśliwa), pozbywając się niektórych nawyków lub myśli? Dlaczego? Oczywiście, że byłbym szczęśliwy! Straciłem cały szacunek do samego siebie. I wstyd mi, że wyrzucono mnie z pracy właśnie z powodu tego złego nawyku. Byłbym szczęśliwy, gdy- bym mógł podnieść dumnie głowę. Byłbym szczęśliwy, mając nową pracę i lepsze relacje z rodziną i przyjaciółmi. Opisz, jak zmieniłoby się Twoje życie, gdybyś pozbył (pozbyła) się niektórych zachowań nawykowych lub myśli, które opisałeś (opisałaś) powyżej. Gdybym marnował mniej czasu przed komputerem i w internecie, nie straciłbym pracy. Nie zraziłbym do siebie tylu przyjaciół oraz nie popsuł relacji z dziećmi i żoną. Nie miał- bym kłopotów z opłaceniem rachunków, które nie są regulowane, bo jestem bezrobotny. Miałbym prawdziwe życie! Ale obawiam się, że nie wiedziałbym, co ze sobą robić w czasie wolnym od pracy. Nie ma żadnego przyjemnego dla mnie zajęcia czy hobby. Wydawałoby mi się, że moje życie jest puste. Nie wiedziałbym, co robić w chwilach zmartwienia lub nudy.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak pozbyć się złych nawyków? Trening
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: