Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00258 005632 12763202 na godz. na dobę w sumie
Jak rozliczać wypłacane pracownikom ekwiwalenty pieniężne – podatki dochodowe, prawo pracy, składki ZUS i ewidencja księgowa - ebook/pdf
Jak rozliczać wypłacane pracownikom ekwiwalenty pieniężne – podatki dochodowe, prawo pracy, składki ZUS i ewidencja księgowa - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 16
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-291-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-20%), audiobook).

Obowiązek zapewnienia pracownikowi odzieży roboczej czy narzędzi niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych zasadniczo spoczywa na pracodawcy, to jednak nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik w związku ze świadczoną pracą wykorzystywał własną odzież czy własne narzędzia a pracodawca wypłacał mu z tego tytułu ekwiwalent. Stosowny ekwiwalent pracodawca musi wypłacić także wówczas, gdy na pracowniku spoczywa obowiązek prania odzieży roboczej. Pracownik nie może jednak „zarabiać” na ekwiwalencie. Otrzymana kwota powinna mu jedynie rekompensować poniesione wydatki. Po spełnieniu m.in. tego warunku otrzymany przez pracownika ekwiwalent pieniężny może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowego oraz składek ZUS. W opracowaniu przedstawione zostały zasady rozliczeń takiego ekwiwalentu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak rozliczać wypłacane pracownikom ekwiwalenty pieniężne Jak rozliczać wypłacane pracownikom ekwiwalenty pieniężne – podatki dochodowe, prawo pracy, składki ZUS i ewidencja księgowa Choć zasadniczo to na pracodawcy spoczywa obowiązek zapewnienia pra- cownikowi odzieży roboczej czy narzędzi niezbędnych do wykonywania obo- wiązków służbowych, to nic nie stoi na przeszkodzie, aby pracownik, w związ- ku ze świadczoną pracą, wykorzystywał własną odzież czy własne narzędzia, a pracodawca wypłacał mu z tego tytułu ekwiwalent. Stosowny ekwiwalent pracodawca musi wypłacić także wówczas, gdy na pracowniku spoczywa obowiązek prania odzieży roboczej. Pracownik nie może jednak zarabiać na ekwiwalencie. Otrzymana kwota powinna mu jedynie rekompensować ponie- sione wydatki. Po spełnieniu m.in. tego warunku otrzymany przez pracownika ekwiwalent pieniężny może korzystać ze zwolnienia od podatku dochodowe- go oraz składek ZUS. Przedstawiamy zasady rozliczeń takiego ekwiwalentu. I. Ekwiwalenty pieniężne na rzecz pracowników – moment ujęcia w kosztach podatkowych oraz sposób ujęcia w księgach rachunkowych Przyznawane i wypłacane pracownikom ekwiwalenty pieniężne zazwyczaj znajdują swo- ją podstawę w istniejącym stosunku pracy, wobec czego są funkcjonalnie powiązane z działalnością gospodarczą, którą podatnik (pracodawca) prowadzi w celu osiągnięcia przychodów. Na podstawie art. 22 ust. 1 updof oraz art. 15 ust. 1 updop stanowią one za- sadniczo koszty uzyskania przychodów. Ekwiwalenty te, jako należności przysługujące pracownikom w związku z istniejącym sto- sunkiem pracy, są uwzględniane w kosztach podatkowych na tych samych zasadach co wynagrodzenia za pracę, co wyklucza np. rozliczanie ich proporcjonalnie do długości okresu, którego dotyczą. W rezultacie wymienione ekwiwalenty pracownicze stanowią koszty uzyskania przychodów: ■■ w miesiącu, za który są należne, pod warunkiem że zostały wypłacone lub posta- wione do dyspozycji pracownika w terminie wynikającym z przepisów prawa pracy, umowy lub innego stosunku prawnego łączącego strony (art. 22 ust. 6ba updof oraz art. 15 ust. 4g updop) ■■ lub – w przypadku uchybienia ww. terminowi – w miesiącu, w którym zostaną wy- płacone lub postawione do dyspozycji pracownika (art. 23 ust. 1 pkt 55 updof oraz art. 16 ust. 1 pkt 57 updop).   Z kolei dla celów bilansowych ekwiwalenty te – zgodnie z zasadą memoriału określoną przez art. 6 ust. 1 uor – są zaliczane do kosztów miesiąca, którego dotyczą. Nie ma tu znaczenia moment wypłaty tych ekwiwalentów (czy postawienia ich do dyspozycji pra- cownika). Jeżeli zatem ekwiwalent za pranie dotyczy np. marca 2018 r., to – mimo że jego wypłata nastąpi np. 10 kwietnia 2018 r. – należy go ująć w księgach rachunkowych marca. m a j 2 0 1 8 r . 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak rozliczać wypłacane pracownikom ekwiwalenty pieniężne – podatki dochodowe, prawo pracy, składki ZUS i ewidencja księgowa
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: