Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00211 003846 18785038 na godz. na dobę w sumie
Jak rozliczyć VAT od sprzedaży dokonywanej przez rolników - ebook/pdf
Jak rozliczyć VAT od sprzedaży dokonywanej przez rolników - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374408172 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przedstawia aktualne problemy związane z rozliczeniem dokonanych przez rolnika ryczałtowego dostaw. Zasadą jest, że VAT od sprzedaży towarów lub usług rozlicza sprzedawca. Kupujący może odliczyć z faktury VAT. Tak będzie również, gdy rolnik jest czynnym podatnikiem. Wystawia fakturę, z której kupujący odlicza VAT, jeśli zakupy służą jego działalności opodatkowanej. Problem powstaje właśnie, gdy rolnik jest podatnikiem zwolnionym z VAT, a tym samym posiada status rolnika ryczałtowego. Wtedy to na kupującego, gdy jest podatnikiem VAT, przechodzi obowiązek dokumentowania dostawy i rozliczania VAT. 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JAK ROZLICZYĆ VAT OD SPRZEDAŻY DOKONYWANEJ PRZEZ ROLNIKÓWANETA SZWĘCHisbn 978-83-7440-817-2stan prawny 5 lipca 2016 r. 2JAK ROZLICZYĆ VAT OD SPRZEDAŻY DOKONYWANEJ PRZEZ ROLNIKÓWlipiec 2016 r.IFKJak rozliczyć VAT od sprzedaży dokonywanej przez rolników 1. Jaki status powinny mieć strony transakcji, aby zastosować procedurę szczególną ..................................................... 3 2. Jakie towary i usługi mogą być objęte mechanizmem polegającym na rozliczeniu VAT przez nabywcę ................................. 4 3. Jaką treść powinna zawierać faktura wystawiona przez nabywcę produktów rolnych .............................................. 5 4. W jakim terminie należy wystawić fakturę VAT RR .................... 7 5. W jaki sposób nabywca rozlicza podatek od dostawy produktów rolnych l ub świadczenia usług rolniczych .................................. 8 6. Jakie uchybienia pozbawiają nabywcę prawa do odliczenia podatku naliczonego .................................................... 10 6.1. Jakie błędy na dokumencie zapłaty wykluczają prawo do odliczenia podatku naliczonego ......................................... 10 6.2. Czy zapłata dokonana gotówką oraz wpłata gotówkowa na rachunek bankowy rolnika uprawniają do odliczenia podatku naliczonego .... 11 6.3. Czy opóźnienie w zapłacie wyklucza prawo do odliczenia podatku .. 12 6.4. Czy ratalna lub częściowa zapłata za dostawę produktów rolnych daje prawo do odliczenia podatku naliczonego ................... 13 6.5. Czy potrącenie (kompensata) spełnia warunek dokonania zapłaty uprawniający do odliczenia podatku naliczonego ................. 14 6.6. Czy wpłaty na fundusz promocji produktów rolno-spożywczych pomniejszają kwotę do wpłaty ................................. 14 6.7. Czy zapłata należności osobie trzeciej, wobec której rolnik ma dług, pozbawia nabywcę prawa do odliczenia ................. 15 7. Jak rozliczyć zaliczkę przekazaną rolnikowi ......................... 16 8. W jaki sposób nabywca koryguje zakup udokumentowany fakturą VAT RR ................................................. 17 9. Jakie obowiązki ma rolnik, który korzysta ze zwolnienia ............... 19 3JAK ROZLICZYĆ VAT OD SPRZEDAŻY DOKONYWANEJ PRZEZ ROLNIKÓWlipiec 2016 r.IFK rolnik ryczałtowy, rolnik, faktura VAT RRJakrozliczyćVATodsprzedażydokonywanejprzezrolnikówZasadą jest, że VAT od sprzedaży towarów lub usług rozlicza sprzedaw-ca. Kupujący może odliczyć z faktury VAT. Tak będzie również, gdy rol-nik jest czynnym podatnikiem. Wystawia fakturę, z której kupujący od-licza VAT, jeśli zakupy służą jego działalności opodatkowanej. Problem powstaje, gdy rolnik jest podatnikiem zwolnionym z VAT, a tym samym posiada status rolnika ryczałtowego. Wtedy to na kupującego, gdy jest podatnikiem VAT, przechodzi obowiązek dokumentowania dostawy i rozliczania VAT. Przedstawiamy aktualne problemy związane z rozli-czeniem tych dostaw.Rolnikowi ryczałtowemu, który dokonał dostawy produktów rolnych lub wykonał usługi rolnicze dla czynnego podatnika VAT, przysługuje tzw. zryczałtowany zwrot podatku w wy-sokości 7 kwoty należnej z tytułu dokonanej dostawy lub wykonanej usługi, pomniejszonej o kwotę zryczałtowanego zwrotu podatku. Zastosowanie tej procedury wymaga spełnienia warunków określonych szczegółowo w art. 115–118 ustawy o VAT. 1.Jakistatuspowinnymiećstronytransakcji,abyzastosowaćproceduręszczególnąWarunkiem zastosowania procedury szczególnej, o której mowa w art. 115–118 ustawy o VAT, jest odpowiedni status stron transakcji. Dostawca płodów rolnych (usług rolniczych) powinien spełniać warunki do uznania go za rolnika ryczałtowego, natomiast nabywca musi być zarejestrowany jako czynny podatnik VAT. Status nabywcy nie budzi poważniejszych wątpliwości. Generalnie chodzi o to, by nabyw-ca był podatnikiem rozliczającym VAT. W tym celu wymagane jest, aby posiadał on status zarejestrowanego podatnika VAT czynnego.Większe wątpliwości może natomiast wywoływać status dostawcy produktów rolnych (usług rolniczych), który powinien być rolnikiem ryczałtowym. Zgodnie z definicją określoną przez art. 2 pkt 19 ustawy o VAT rolnikiem ryczałtowym jest tylko ten rolnik, który:■■■dokonuje dostawy produktów rolnych pochodzących z własnej działalności rolniczej lub świadczy usługi rolnicze,■■■korzysta ze zwolnienia od podatku na podstawie art. 43 ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT,■■■nie jest zobowiązany do prowadzenia ksiąg rachunkowych na podstawie przepisów o ra-chunkowości. Z podanej definicji rolnika ryczałtowego, stosowanej na potrzeby rozliczeń w VAT, nie wynika wprost, czy rolnikiem tym może był wyłącznie osoba fizyczna czy też np. spółka. Także w innych przepisach prawa obowiązuje co najmniej kilka niezależnych od siebie, Dalsza część książki dostępna w wersji pełnej.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak rozliczyć VAT od sprzedaży dokonywanej przez rolników
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: