Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00079 006561 19985699 na godz. na dobę w sumie
Jak rozliczyć dochody z pracy za granicą w zeznaniu rocznym - ebook/pdf
Jak rozliczyć dochody z pracy za granicą w zeznaniu rocznym - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 10
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-534-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

W 2018 r. duża liczba Polaków pracowała za granicą. Mają oni wątpliwości jak powinni rozliczyć osiągnięte z tego tytułu dochody. W publikacji przedstawiamy odpowiedzi na pytania dotyczące problemów związanych z rozliczeniem dochodów osiągniętych z pracy za granicą.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jakrozliczyćdochodyzpracyzagranicąw zeznaniurocznym Jakrozliczyćdochodyzpracyzagranicą w zeznaniurocznym Zobaczwięcejinforlex.pl W 2018 r. duża liczba Polaków pracowała za granicą. Mają oni wątpliwości, jak powinni rozliczyć osiągnięte z tego tytułu dochody. W raporcie przedstawiamy odpowiedzi na pytania dotyczące problemów związanych z rozliczeniem do- chodów osiągniętych z pracy za granicą. 1.Zasadyrozliczaniadochodówosiągniętychzagranicą Obowiązek rozliczenia dochodów osiągniętych z pracy za granicą w polskim zeznaniu rocznym mają osoby objęte nieograniczonym obowiązkiem podatkowym w Polsce, tj. pol- scy rezydenci podatkowi. Są to osoby mające w Polsce miejsce zamieszkania, czyli: ■■ posiadające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej centrum interesów osobistych lub gospodarczych (posiadające w Polsce ośrodek interesów życiowych) lub ■■ przebywające na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dłużej niż 183 dni w roku podat- kowym (art. 3 ust. 1a updof). Aby zostać uznanym za osobę mającą miejsce zamieszkania w Polsce, wystarczy spełnić choćby jeden z wymienionych warunków. Jeżeli zatem dana osoba posiada w Polsce cen- trum interesów osobistych lub gospodarczych, to będzie uznana za osobę mającą miej- sce zamieszkania w Polsce, nawet jeżeli jej pobyt w Polsce nie przekroczy 183 dni w roku. Zasady opodatkowania dochodów osiąganych przez polskich rezydentów za granicą z pracy najemnej regulują zawarte przez Polskę dwustronne umowy o unikaniu podwójne- go opodatkowania. W przypadku dochodów z pracy najemnej zasadą jest, że wynagrodzenie osiągane z tego tytułu przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym z umawiających się państw podlega opodatkowaniu tylko w tym państwie, chyba że praca jest wykonywana w dru- gim państwie. W takim przypadku dochód może być opodatkowany zarówno w państwie miejsca zamieszkania (państwo rezydencji), jak i w państwie, w którym praca była wyko- nywana (państwo źródła). Od tej zasady istnieje jednak wyjątek. Wynagrodzenie za pracę może być bowiem opodat- kowane wyłącznie w państwie, w którym podatnik ma miejsce zamieszkania, jeśli zostaną spełnione łącznie następujące warunki: ■■ odbiorca wynagrodzenia przebywa w drugim państwie nie dłużej niż przez określony czas; z treści umów dwustronnych wynika, że najczęściej jest to okres nieprzekracza- jący 183 dni w roku kalendarzowym lub 183 dni w ciągu kolejnych 12 miesięcy, licząc od dnia przybycia do tego państwa, oraz ■■ wynagrodzenie jest ponoszone przez pracodawcę lub w imieniu pracodawcy, który nie ma miejsca zamieszkania lub siedziby w drugim państwie, oraz ■■ wynagrodzenie nie jest ponoszone przez zakład lub stałą placówkę, którą pracodawca posiada w drugim państwie. Jeśli którykolwiek z wymienionych warunków nie zostanie spełniony, to w konsekwencji wy- nagrodzenie osiągane z pracy najemnej może podlegać opodatkowaniu zarówno w pań- stwie, w którym jest ona wykonywana (czyli w państwie źródła), jak i w państwie, w któ- rym pracownik podatnik ma miejsce zamieszkania (czyli w państwie rezydencji). W takim przypadku podwójnemu opodatkowaniu tego dochodu zapobiega się przez zastosowa- 3 kwiecień 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak rozliczyć dochody z pracy za granicą w zeznaniu rocznym
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: