Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
03104 037001 16308282 na godz. na dobę w sumie
Jak rozliczyć wypłatę dywidendy - w podatkach i rachunkowości - ebook/pdf
Jak rozliczyć wypłatę dywidendy - w podatkach i rachunkowości - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374408158 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określają szczególne zasady opodatkowania dywidend, w tym obowiązek pobierania podatku od dywidend przez płatników, czyli spółki wypłacające dywidendy. Powoduje to, że na spółkach tych ciąży szereg obowiązków podatkowych związanych z wypłacaniem dywidend. W opracowaniu przedstawiamy, jak płatnicy powinni rozliczyć podatkowo wypłatę dywidendy i jak ująć to zdarzenie w ewidencji rachunkowej.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

TOMASZ KRYWAN, SŁAWOMIR BILIŃSKI, PAWEŁ MUŻ jak rozliczyć wypłatę dywidendy – w podatkach i rachunkowości stan prawny 5 czerwca 2016 r. isbn 978-83-7440-815-8 SPIS TREŚCI 2 1. Jak rozliczyć wypłatę dywidendy – w podatkach i rachunkowości 1. Dywidenda – definicja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 2. Wysokość podatku od dywidend wypłacanych przez polskie spółki . . . . . . . . . . . . . 4 3. Pobór podatku od dywidendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 4. Wpłata pobranego podatku od dywidendy do urzędu skarbowego . . . . . . . . . . . . . . 8 5. Informacje oraz deklaracje sporządzane przez spółki wypłacające dywidendy . . . . . 9 6. Dywidendy rzeczowe. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 7. Dywidendy a dochód i podatek od dochodu podatników otrzymujących dywidendy . 11 8. Koszty pożyczek i kredytów zaciągniętych na wypłatę dywidendę jako koszty uzyskania przychodów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 9. Odroczenie wypłaty dywidendy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 10. Wypłata dywidendy w księgach rachunkowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 czerwiec 2016 r. IFK JAK ROZLICZYĆ WYPŁATĘ DYWIDENDY... 3 RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO dywidenda rzeczowa, dywidendy, zwolnienie podatkowe, koszty podatkowe, podatek dochodowy 1. Jak rozliczyć wypłatę dywidendy – w podatkach i rachunkowości Przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych określają szcze- gólne zasady opodatkowania dywidend, w tym obowiązek pobierania po- datku od dywidend przez płatników, czyli spółki wypłacające dywidendy. Powoduje to, że na spółkach tych ciążą obowiązki podatkowe związane z wy- płacaniem dywidend. W opracowaniu przedstawiamy, jak płatnicy powinni rozliczyć podatkowo wypłatę dywidendy i jak ująć to zdarzenie w ewidencji rachunkowej. Przedmiotem artykułu jest omówienie skutków podatkowych wypłacania dywidend przez pol- skie spółki, tj. spółki mające siedzibę lub zarząd na terytorium Polski. Można tylko wspomnieć, że dywidendy otrzymywane od spółek zagranicznych (spółek mających siedzibę oraz zarząd poza terytorium Polski) są w Polsce opodatkowane na zupełnie innych zasadach, tj.: 1) nie są opodatkowane zryczałtowanym podatkiem dochodowym w wysokości 19 , lecz powięk- szają dochody opodatkowane na zasadach ogólnych, 2) jeżeli umowa międzynarodowa, której Polska jest stroną, nie zwalnia ich w Polsce od podatku, łączą się z dochodami (przychodami) osiąganymi przez podatnika na teryto- rium Polski; w takich przypadkach od podatku obliczonego od tych dochodów podatnicy mogą odliczać kwoty równe podatkowi zapłaconemu od dywidend w obcym państwie, z zastrzeżeniem że kwota odliczenia nie może przekroczyć części podatku obliczonego przed dokonaniem odliczenia, która proporcjonalnie przypada na zagraniczną dywidendę (art. 20 ust. 1 updop). PRzyKłAd Polska spółka z o.o. otrzymała dwie dywidendy – jedną od polskiej spółki akcyjnej, drugą od nie- mieckiej spółki akcyjnej. Dywidendy te będą różnie opodatkowane, tj. dywidenda otrzymana od polskiej spółki akcyjnej będzie, co do zasady, opodatkowana 19 zryczałtowanym podatkiem dochodowym (do którego pobrania będzie obowiązana ta spółka akcyjna) i nie powiększy do- chodu spółki z o.o. opodatkowanego na zasadach ogólnych. Dywidenda otrzymana od niemie- ckiej spółki akcyjnej powiększy w spółce z o.o. dochód opodatkowany na zasadach ogólnych. Przy czym, jeżeli od dywidendy tej został pobrany niemiecki podatek dochodowy, spółka z o.o. będzie go mogła odliczyć od polskiego podatku dochodowego do wysokości kwoty podatku przypadającego na tę dywidendę. 1. dywidenda – definicja Dywidenda to część zysku spółki kapitałowej lub spółki komandytowo-akcyjnej, która jest prze- kazywana udziałowcom lub akcjonariuszom tej spółki. Ustawa o podatku dochodowym od osób prawnych nie definiuje samego pojęcia dywidendy. W związku z tym w celu ustalenia znaczenia tego pojęcia należy odwołać się do przepisów Kodeksu spółek handlowych (k.s.h.). czerwiec 2016 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak rozliczyć wypłatę dywidendy - w podatkach i rachunkowości
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: