Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00258 006532 18632103 na godz. na dobę w sumie
Jak rozwinąć swój potencjał - ebook/pdf
Jak rozwinąć swój potencjał - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: PII Polska Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-65552-93-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Część pierwsza kolekcji może pomóc czytelnikom określić swój potencjał, czyli posiadany zasób możliwości, mocy i zdolności twórczych. Każdy człowiek go ma, ale bardzo często jego uwolnienie jest blokowane przez fałszywe przekonania, brak wiary w siebie i kompleksy. Treści zawarte w tej części mogą pomóc odkryć i usunąć te blokady poprzez konsekwentne działanie zmierzające do wytyczenia kierunku zmian. Podstawą będzie zdefiniowanie indywidualnego pojęcia szczęścia, dostrzeżenie własnych możliwości, poznanie cech osobowości, wzmocnienie poczucia własnej wartości oraz określenie wartości nadrzędnych istotnych dla wyboru dróg prowadzących do osiągnięcia życiowej satysfakcji.

 

Korzyści dla odbiorcy

  • zrozumienie, że pojęcie szczęścia jest indywidualne dla każdego człowieka, i na tej bazie rozpoczęcie poszukiwań drogi do własnego szczęścia
  • poznanie sposobów, które mogą ułatwić określenie swojego potencjału, oraz metod wykorzystania mocy podświadomości w osiąganiu celów
  • zaznajomienie się z metodami poznawania konkretnych obszarów własnej osobowości: temperamentu, typu inteligencji, pozytywnych i negatywnych cech charakteru, mocnych i słabych stron oraz sposobów wzmacniania dobrych nawyków i osłabiania złych
  • poznanie kluczowych obszarów poczucia własnej wartości i metod, które pozwolą je ustawić na poziomie optymalnym
  • uświadomienie sobie własnego systemu wartości i zrozumienie jego bezpośredniego wpływu na satysfakcję z życia

 

Jak być szczęśliwym? Czy można być długotrwale szczęśliwym? W jaki sposób osiągnąć stan pełne-go zadowolenia z życia? Czy możesz sam coś zrobić w tym kierunku, czy liczą się przede wszystkim warunki zewnętrzne? Czy wszystko, co masz lub o czym marzysz, rzeczywiście jest Ci do szczęścia potrzebne? Jak od-różnić stan chwilowej przyjemności od satysfakcji, która będzie rosła z każdym rokiem Twojego życia?


Jak zbadać swoje możliwości? Czy w ogóle je mamy? Jeśli tak, to czy istnieją metody, które pozwolą nam rozpoznać ogrom naszego potencjału? Czy ludzie, którzy wyszli poza granice wytyczone dokonaniami swo-ich czasów, byli wyjątkowi? Co sprawiło, że realizowali własne niewiarygodne zamierzenia? Co zrobić, byśmy i my potrafili wykorzystać zasoby naszego umysłu?


Jak poznawać siebie? W jakim stopniu jest to możliwe i czy w ogóle warto to robić? Jakie korzyści przynie-sie Ci ta wiedza? Jakich problemów pomoże uniknąć? O czym świadczy IQ? W jaki sposób rozwijać zalety i osłabiać wady? Czy lepiej zadbać o rozwój mocnych stron, czy starać się wzmacniać słabe strony? Czy można pozbyć się złych nawyków i jak wykształcić te dobre?

Jak rozwinąć poczucie własnej wartości? Co powinieneś zrobić, by poczuć się dobrze we wła-snej skórze? Gdzie leżą przyczyny zbyt niskiej lub zbyt wysokiej samooceny? Jak ją ustabilizować na optymalnym poziomie? Czy można uniknąć jej osłabienia pod wpływem negatywnych sytuacji? W jaki sposób zneutralizować wpływ toksycznych doradców?


Jak odnaleźć wartości nadrzędne? Gdzie leżą ich źródła? W jaki sposób istnieją wartości? Czy masz wpływ na to, które z nich znajdą się w Twoim systemie wartości? Czy potrafisz je uszeregować według ważności? Jak możesz rozpoznać nadwartość, która nadaje sens Twojemu życiu?

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak być szczęśliwym? Czy można być długotrwale szczęśliwym? W jaki sposób osią- gnąć stan pełnego zadowolenia z życia? Czy możesz sam coś zrobić w tym kierunku, czy liczą się przede wszystkim warunki zewnętrzne? Czy wszystko, co masz lub o czym marzysz, rzeczy- wiście jest Ci do szczęścia potrzebne? Jak odróżnić stan chwilowej przyjemności od satysfak- cji, która będzie rosła z każdym rokiem Twojego życia? Jak zbadać swoje możliwości? Czy w ogóle je mamy? Jeśli tak, to czy istnieją metody, które pozwolą nam rozpoznać ogrom naszego potencjału? Czy ludzie, którzy wyszli poza granice wytyczone dokonaniami swoich czasów, byli wyjątkowi? Co sprawiło, że realizowali własne nie- wiarygodne zamierzenia? Co zrobić, byśmy i my potrafili wykorzystać zasoby naszego umysłu? Jak poznawać siebie? W jakim stopniu jest to możliwe i czy w ogóle warto to robić? Jakie korzyści przyniesie Ci ta wiedza? Jakich problemów pomoże uniknąć? O czym świadczy IQ? W jaki sposób rozwijać zalety i osłabiać wady? Czy lepiej zadbać o rozwój mocnych stron, czy starać się wzmacniać słabe strony? Czy można pozbyć się złych nawyków i jak wykształcić te dobre? Jak rozwinąć poczucie własnej wartości? Co powinieneś zrobić, by poczuć się dobrze we własnej skórze? Gdzie leżą przyczyny zbyt niskiej lub zbyt wysokiej samooceny? Jak ją ustabilizować na optymalnym poziomie? Czy można uniknąć jej osłabienia pod wpływem nega- tywnych sytuacji? W jaki sposób zneutralizować wpływ toksycznych doradców? Jak odnaleźć wartości nadrzędne? Gdzie leżą ich źródła? W jaki sposób istnieją war- tości? Czy masz wpływ na to, które z nich znajdą się w Twoim systemie wartości? Czy potrafisz je usze- regować według ważności? Jak możesz rozpoznać nadwartość, która nadaje sens Twojemu życiu? Nasze wykłady przygotowaliśmy w taki sposób, by angażowały Twój słuch, wzrok, wy- obraźnię oraz zachęcały do działania. Stąd każdy zestaw składa się z płyty z nagraniem wykładu w wykonaniu znanych aktorów i z podręcznika, w którym poza wykładem znajdziesz bogaty zestaw ćwiczeń ułatwiających zapamiętanie treści oraz inspirują- cych do przemyśleń. www.pii.com.pl ISBN 978-83-65552-37-2 9 788365 552372 Wersja audio wykładu czytana przez: Krystynę Czubówną Adama Ferencego Jerzego Stuhra dostępna na stronie www.virtualo.pl J A K I P O T E N C J A Ł R O Z W N Ą Ć S W Ó J INSPIRUJĄCY KURS JAKROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ ABYŚ BYŁ SPEŁNIONY W ŻYCIU ZAWODOWYM I OSOBISTYM Nie pouczamy, inspirujemy A WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM B CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ INSPIRUJĄCY KURS BUDOWANIE JAKOŚCI ŻYCIA POPRZEZ ROZWÓJ OSOBOWOŚCI CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ C WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM Zespół autorski Personality Improvement Institute Redaktor prowadzący Alicja Kaszyńska Zastępca redaktora prowadzącego Dorota Śrutowska Redakcja Ewa Ossowska, Joanna Sabak, Anna Skrobiszewska, Korekta Dorota Śrutowska Konsultacja merytoryczna psychologia – dr Izabela Sebastyańska-Targowska filozofia – dr Zofia Migus Projekt graficzny, DTP Tomasz Ciciński Wszelkie prawa zastrzeżone ISBN 978-83-65552-32-7 Copyright © Personality Improvement Institute LLC 2016 Personality Improvement Institute LLC 1521 Concord Pike STE 303 Wilmington, DE 19803, USA www.piinstitute.org Licencja na Polskę: PII Polska sp. z o.o. ul. Bolesława Prusa 2, 00-493 Warszawa www.pii.com.pl Licencję wyłączną na Polskę ma PII Polska sp. z o.o. Objęta jest nią cała działalność wydawnicza i szkoleniowa Personality Improvement Institute. Bez pisemnego zezwolenia PII Polska sp. z o.o. zabrania się kopiowania i rozpowszechniania w jakiejkolwiek formie tekstów, elementów graficznych, materiałów szkoleniowych oraz autorskich pomysłów sygnowanych znakiem firmowym PII. D CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Krystyna Czubówna Lubię ludzi, lubię robić coś co przyniesie im pożytek. Stąd też po zapoznaniu się z wykładami PII przyjęłam propozycję uczestniczenia w powstaniu ich wersji audio. Wiem, że taki sposób przekazu jest bardzo ważny dla ludzi mających kłopoty ze wzrokiem albo będących w ciągłym niedoczasie i wykorzystującym na przyswajanie nowej wiedzy godziny spędzane w samocho- dzie, pociągu czy autobusie. Muszę przyznać, że byłam pod wrażeniem inspirującej mocy wykładów. Zastanawiałam się, skąd się ona bierze. Doszłam do wniosku, że poza inspirującą treścią jest coś jeszcze. Wyczuwalny w stylu pisania szacunek do odbiorców wykładów i zrozumienie dla ich różnorodnych postaw, poglądów i przeko- nań. A także obrazowość idei oraz precyzja w doborze przykładów, pytań do osobistych przemyśleń i cytatów trafiających w sedno. Wykłady pokazują możliwe drogi, jednak nie wpychają na siłę na żadną z nich. Zachęcają odbiorcę do samodzielnego szukania w sobie, tego co dobre, szla- chetne, wartościowe. Do podejmowania prób zmiany swego życia na lepsze jakościowo poprzez szlifowanie osobowości, czy – jak powiedzieliby twórcy – strojenie osobowości. Myślę, każdy z nas ma w sobie potencjał do wykorzystania. Że każdy może wieść dobre i satys- fakcjonujące życie. Ja miałam szczęście, bo w moim życiu zadziałał przypadek. Przypadkiem tra- fiłam na rok do pracy w Komitecie Radia i Telewizji. Przypadkiem ktoś mnie tam usłyszał i wysłał na próbę mikrofonową. Dzięki temu odkryłam, że moim potencjałem jest głos, i znalazłam pracę, która mnie fascynuje do dziś. A gdyby tak się nie stało? Czy potrafiłabym świadomie szukać swo- jego przeznaczenia? Myślę, że bez odpowiedniego przewodnika byłoby to trudne. Dla Państwa takim przewodnikiem może być ta kolekcja wykładów. Serdecznie ją Państwu polecam. Adam Ferency Zbyt rzadko zastanawiamy się, jak ma wyglądać nasze życie. Każdy z nas chciałby być szczęśliwy, ale jest to najczęściej tylko jakieś mgliste wyobrażenie tego stanu. Rodzaj cze- kania na cud. Uświadomiłem sobie, że takie cuda zdarzają się rzadko, i właściwie tylko tym, którzy idąc za swoimi marzeniamim, intuicyjnie określą życiowe cele, a potem z uporem dążą do ich realizacji. Niestety, tego typu intuicja jest dana tylko nielicznym. Większość z nas potrzebuje wsparcia, by iść do przodu. Takim wsparciem mogą być wykłady, w których na- graniu uczestniczyłem. Nie dają one gotowych recept, zgodnie zresztą z misją wydawcy - zawartą w słowach: Nie pouczamy, inspirujemy. To mi się podoba, bo specjalistów od „je- dynie słusznych dróg” mamy już zbyt wielu. Podoba mi się także przewijająca się we wszystkich wykładach zachęta do zobaczenia w sobie wartościowego człowieka, który w każdym momencie może rozpocząć korzystne zmiany w swoim życiu, jeśli tylko na- prawdę będzie tego chciał. Zgadzam się z twórcami wykładów, że warto uwierzyć w swoje możliwości, dostrzec w sobie potencjał, na którym można zacząć budować „nowe” życie oparte na mą- drym poczuciu własnej wartości. W każdym z wykładów znalazłem przydatne narzędzia służące doskonaleniu osobowości. Niektóre są unikatowe. Warto skorzystać choćby z tych, które pomagają określić cechy charakteru, typ inteligencji oraz mocne i słabe strony oraz pozwalają uzmysłowić so- bie wartości nadrzędne, by uczynić z nich rzeczywisty drogowskaz kierujący w stronę realizacji marzeń i życiowej satysfakcji. F CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ dr Zofia Migus Patrząc na kolekcję wykładów przygotowaną przez Instytut i znając już ciekawą tematykę całości, zwróciłam uwagę na dwa aspekty. Przede wszystkim unikatowa forma przekazu treści. Większości z nas wyraz wykład kojarzy się ze statycznym, jednostronnym przekazem informacji. Uczeń, stu- dent, słuchacz siedział, a nauczyciel przekazywał treści dydaktyczne bardziej lub mniej interesująco. Jednak twórcy kolekcji odeszli od tego schematu. Wykłady PII zostały skonstruowane w inny spo- sób, dużo bardziej nowoczesny, chociaż nawiązujący do sokratejskich metod nauczania. Każdy z nich zawiera wiele pytań skierowanych do słuchacza, aby mógł już podczas czytania zatrzymać się i przemyśleć usłyszane treści. Wsparciem tego procesu są unikatowe ćwiczenia, które inspirują do formułowania własnych sądów i do tworzenia własnego punktu widzenia. To ogromna pomoc, a jednocześnie spełnienie zasady stosowania praktycznego działania w procesie poznawczym. Drugi aspekt to przydatność publikacji. Moją uwagę zwróciło połączenie różnych kręgów odbior- ców, zwłaszcza odbiorcy indywidualnego (w różnym wieku) z biznesowym. Autorzy wykładów wychodzą bowiem z nadzwyczaj słusznego, niestety nie zawsze docenianego założenia, że na sukces firmy w głównej mierze składa się powodzenie każdego po- jedynczego człowieka, który w niej pracuje. Niezależnie od tego, jakie stanowisko zajmuje. W związku z tym dbałość o samopoczucie pracownika i jego życiową satysfakcję powinna stać się ważnym zadaniem dla zarządów firm i gremiów kierowniczych. Wykłady, które podejmują wiele ważkich tematów z dziedziny rozwoju osobistego mogą stać się istotną pomocą w realizacji tego zadania. Tym samym mogą przyczynić się do wzmocnienia identyfikowania się z firmą, wzrostu motywacji, kreatywności, a także tolerancji na zmieniające się środowisko pracy. Pomoże to w osłabieniu lub nawet eliminacji tak niekorzystnych zjawisk jak nadmierna absencja, fluktuacja kadr czy wypalenie zawodowe. Jako filozof, nauczyciel i doradcza biznesowy polecam więc te kolekcję zarówno ludziom, pragnącym zmienić swoje życie prywatne, jak i firmom, których zamiarem jest stworzenie organizacji na miarę XXI wieku, efektywnej i satysfakcjonującej właścicieli oraz pracowników. Danuta Stenka Przypomina mi się ewangeliczna przypowieść o talentach… Pan przed wyjazdem we- zwał swoje sługi. Jednemu dał pięć talentów, drugiemu – dwa, trzeciemu – jeden. Dwo- je z nich pracowało i pomnażało swoje talenty. Ten, który dostał jeden talent, zakopał go w ziemi, a potem go oddał. Został za to ukarany, bo nie pomnożył tego, co otrzymał. Tak mi się wydaje, że my – myślę tutaj o wszystkich ludziach na świecie – często prze- żywamy życie bez świadomości skarbu, jaki posiadamy. Bez świadomości talentów, którymi zostaliśmy obdarowani. Bez świadomości potencjału, który może nam służyć. Ten projekt pozwala dostrzec, że tkwią w nas ogromne możliwości, i dlatego bardzo mi się podoba. Pokazuje, że ludzie osiągający sukce- sy, robiący karierę, ludzie, o których myślimy, że dostali zdecydowanie więcej od losu, są właściwie tacy sami jak my. Oni tylko uświadomili sobie, że mają możliwości, że mają potencjał i zrobili z tego użytek. Mam nadzieję, że wykłady, które dostajemy właśnie do ręki, pomogą wielu ludziom niemającym jeszcze tej świadomości, dokonać odkrycia, że posiadają ogromny skarb – talenty, żeby zdążyli z nich zrobić użytek i nie ukrywali w głębinach swojego wnętrza do końca życia. Dodam jeszcze, że chciałabym, żeby te teksty towarzyszyły tak- że moim córkom u progu dorosłego życia. Żeby miały je przy so- bie i mogły do nich zajrzeć w chwilach zwątpienia, załamania czy niepewności. Wierzę, że pomogą im odzyskać zgubioną pewność i złapać właściwy kierunek. Ja sama podczas czytania tych tekstów, przyznam szczerze, odkurzyłam sobie dawno zapomnianą wiedzę, dodałam do niej nowe aspekty. Wiele dzięki temu zy- skałam i bardzo się z tego cieszę. H CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Jerzy Stuhr Chciałbym zarekomendować cykl wykładów „Budowanie jakości życia poprzez roz- wój osobowości”, napisanych w bardzo przystępnej formie, z wieloma przekonującymi przykładami. Praca nad tymi wykładami uzmysłowiła mi, jaką oso- bowością ja sam dysponuję i co jeszcze powinienem w sobie zmienić, bo zawsze jest coś do zmiany. W tych tekstach znalazłem też potwierdzenie, że sukcesu w  znaczeniu pieniądze i sława jeszcze nie można na- zwać szczęściem. Dla mnie osobiście szczęściem jest bezpieczeństwo moich bliskich, radość z  pracy, przezwyciężanie słabości czy chorób. Pomyślałem sobie, że właściwie to wszystko gdzieś we mnie jest. Ale nie zawsze uświadomione. Nie zawsze w postaci konkretnych myśli. Raczej jako towarzyszące mi od dawna poczucie, że sam jestem odpowiedzialny za swoje życie. W każdej sytuacji. Nawet w chorobie. Wierzę, że każdemu ze słuchaczy, troszeczkę za moją pomocą, te wykłady również mogą podpowiedzieć, kim rzeczywiście jest i do czego powinien dążyć w swoim ży- ciu, aby mógł uznać je za udane. I WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM J CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ spis  treści Wprowadzenie do kursu audio ................................................................................................................................. 7 Wstęp do części pierwszej ....................................................................................................................................... 21 Wykład 1.1: Jak być szczęśliwym ........................................................................................................................ 27 Wykład 1.2: Jak być szczęśliwym ........................................................................................................................ 87 Wykład 2.1: Jak zbadać swoje możliwości ............................................................................................... 143 Wykład 2.2: Jak zbadać swoje możliwości ............................................................................................... 205 Wykład 3: Jak poznać siebie .............................................................................................................................. 253 Wykład 4: Jak rozwinąć poczucie własnej wartości ............................................................................ 323 Wykład 5: Jak odnaleźć wartości nadrzędne .......................................................................................... 387 Słowniczek ....................................................................................................................................................................... 455 Źródła i inspiracje ........................................................................................................................................................ 465 W P O S Z U K I W A N I U S Z C Z Ę Ś C I A | S P I S T R E Ś C I 5 6 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ w p r o w a d z e n i e d o k u r s u a u d i o 7 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM n a r r a t o r Czy zastanawiałeś się ostatnio nad swoim życiem? Jakie ono jest? Czy sprawia Ci radość? Ludzie zazwyczaj uznają życie za coś oczywistego, naturalnego – jak oddychanie czy przemiana materii. Sądzą, że nie mają na nie wpływu. Dlatego nawet jeśli nie są z niego zadowoleni i czują się zagubieni lub nieszczęśliwi, nie robią nic, by poprawić swój los. Pozwalają życiu po prostu się toczyć. Czy Ty również godzisz się na to, by przypadek albo inni ludzie decydowali o Twojej przyszłości, o Twoich marzeniach, o Twoim szczęściu?… Chyba nie, skoro słuchasz tego wykładu. Być może dotychczas nie dostrzegałeś wystarcza- jących powodów, by zmienić swoje życie. Poszukaj ich teraz. Dopiero gdy odpo- wiesz sobie na pytania „po co?” i „dlaczego?”, będziesz mógł znaleźć odpowiedź na pytanie „jak?”. W szukaniu odpowiedzi pomoże Ci kompleksowy kurs, który przygotowaliśmy specjalnie dla osób takich jak Ty. Osób, które nie boją się pytać o najbardziej klu- czowe życiowe sprawy. Osób, które wierzą w swoją siłę sprawczą i potrzebują jedynie inspiracji, by pójść drogą samorozwoju. 8 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Nasz kurs, nazwany Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości, składa się z czterech bloków tematycznych podzielonych na wykłady. To łącz- nie 22 tematy, które uznaliśmy za szczególnie ważne dla samodoskonalenia. Wyobraź sobie, że możesz cofnąć czas i od nowa przeżyć swoje życie. Jak byś je polepszył?… Co byś zmienił?… Co zrobiłbyś inaczej?… Pewnie wiele… p r e l e g e n t Niestety, nie można przenieść się w przeszłość i przeżyć jeszcze raz minionych zdarzeń. Ale można zmienić przyszłość. Następną chwilę, następny dzień, następny rok. Niech od teraz Twoje życie stanie się pełniejsze, wspanialsze i szczęśliwsze. Jakie dokładnie?… Sam zdecydujesz. To bardzo trudne wyzwa- nie, może nawet najtrudniejsze, z jakim przyszło Ci się zmierzyć. Ale warto je podjąć. Chodzi przecież o Twoje życie, o Twoje szczęście. Rodzimy się z naturalną potrzebą rozwoju, która jest najsilniejsza w pierwszym etapie życia. Zauważ, z jak ogromnym zapałem i radością dzieci chłoną wszel- kie nowości i intuicyjnie szukają inspiracji. Niestety, z wiekiem zwykle tracimy spontaniczną chęć poznawania świata i tylko nieliczni zachowują ją na całe życie. Dlaczego tak się dzieje? Gdzie się podziewa nasza wrodzona ciekawość i  zdolność do zachwycania się życiem? Wielu z nas, dorastając, zaczyna się wstydzić okazywania szczerej radości. Pod wpływem wychowania i kontaktów ze środowiskiem korygujemy swoje poczynania i dostosowujemy się do wy- magań otoczenia. To bardzo niepokojące zjawisko, hamujące naturalny rozwój osobowości. Jakże często słyszymy: „głową muru nie przebijesz”, „biednemu zawsze wiatr w oczy”, „życie to nie bajka”, „z przeznaczeniem nie wygrasz”, „trze- ba się pogodzić z losem”, „życie takie jest i nic się nie da zmienić”. Czy rzeczy- wiście? Czy to możliwe, by jakość życia człowieka zależała niemal wyłącznie od 9 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM n a r r a t o r czynników zewnętrznych, a nie od niego samego? Czy jeśli ktoś – dla przykła- du – pochodzi z ubogiej rodziny, to nie ma przed sobą żadnych perspektyw i jest skazany na porażkę? Czynnikiem utrwalającym warunki niekorzystne dla indywidualnego rozwoju jest tzw. tyrania autorytetu. Chodzi o opinie ludzi powszechnie uznawanych za dobrze wykształconych. Opinie te często traktuje się jak pewniki – bo przecież to, co mówi taki człowiek (nauczyciel, naukowiec, dziennikarz), „musi być” prawdą, jedyną i słuszną. Czy warto bezkrytycznie ufać takiej „prawdzie” i uzależniać od niej swoje postępowanie?… Raczej nie… Poglądy pseudoautorytetów przyj- mowane „na wiarę” mają ogromną siłę sprawczą, która często prowadzi na manowce. Bez rzetelnej weryfikacji trudno odróżnić prawdziwego eksperta od tego, kto jedynie sprawia takie wrażenie. Znaczny wpływ na nasze przekonania i osobowość ma także rodzina. Jednak nawet wobec najbliższych sercu osób trzeba umieć się zdobyć na krytyczny osąd. Sposób myślenia i pomysły na życie – dobre dla nich – nie muszą być naj- lepsze dla nas. p r e l e g e n t Wielu ludzi zdołało przełamać ograniczenia i „wziąć życie w swoje ręce”. Bo życie to zadanie, które człowiek dostaje do wykonania. Jakie są warunki po- myślnego wywiązania się z tego zadania? Przede wszystkim wiara w siebie i dobry plan. A także samodzielność w myśleniu i działaniu oraz urzeczywist- nianie indywidualnych pragnień. Spełnienie tych warunków pozwoli osiągnąć poczucie szczęścia i trwałe zadowoleni. Najpierw jednak trzeba przełamać ha- mujące rozwój stereotypy, co może zrobić jedynie ktoś, kto rozumie sam siebie 10 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ i świadomie zabiega o własne dobro. To nie jest egoizm. Przeciwnie, to także działanie dla dobra innych – bo czyż można skutecznie pomagać innym, same- mu nie będąc szczęśliwym? Przychodzimy na świat z określonymi predyspozycjami i potencjałem, ale geny nie są czynnikiem decydującym o naszym życiu, choć wielu z nas ma takie właśnie przekonanie. Gdyby było słuszne, żadne starania nie miałyby sensu, byłyby zupełnie bezcelowe. Odziedziczone po przodkach predyspo- zycje można świadomie wykorzystywać i kształtować. Nasze losy są tylko w pewnym stopniu zdeterminowane przez geny. Co wobec tego przesądza o tym, jacy jesteśmy i jak postąpimy z własnym życiem? Głównie trzy czynni- ki: wychowanie, kontakty środowiskowe i… nasza własna wola, nasze własne decyzje. Czy zawsze podejmujemy je świadomie?… Czy potrafimy je skory- gować, gdy okazuje się, że dotychczasowe nie przynoszą życiowej satysfak- cji?… Czy jesteśmy gotowi się zmienić?… To bardzo ważne, bo gotowość do zmian jest pierwszym czynnikiem, który skłania człowieka do rozwoju i pój- ścia w kierunku doskonałości. n a r r a t o r Doskonałość ma swój synonim. Jest nim słowo: „perfekcja”. Wywodzi się ono bezpośrednio od łacińskiego perfectio i wyraża sytuację, gdy przedmioty lub stany rzeczy są praktycznie bez wad. Najłatwiej chyba wyobrazić to sobie na przykładzie wziętym z modelarstwa. Ten, kto w dzieciństwie próbował sklejać modele statków lub samolotów, wie, że wydaje się to łatwe tylko na począt- ku. Dostajemy pudełko z częściami, które trzeba ze sobą połączyć, następnie wygładzić i odpowiednio pomalować. Im bardziej skomplikowany model, tym części jest więcej. Bez względu jednak na ich liczbę, przychodzi taki etap, w któ- rym model nabiera już kształtu finalnego, ale jeszcze nie jest gotowy. Brakuje 11 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM drobiazgów. Malutkich sznureczków zastępujących liny okrętowe lub kółek wy- suwanego podwozia w kadłubie samolotu. Gdy wszystkie części umocujemy tak jak należy, nadal nie możemy uznać, że ukończyliśmy dzieło. Trzeba jeszcze usunąć resztki kleju, doszlifować niektóre elementy, dobrać odpowiednie kolory. Wtedy możemy powiedzieć perfectio. Ale to jeszcze nie koniec drogi. Kiedy przyj- rzymy się dziełu następnego dnia, z całą pewnością dojdziemy do wniosku, że można jeszcze coś dodać lub poprawić. Jedni machną ręką i zostawią pracę na tym etapie. Inni będą nadal ulepszać model, by był jeszcze bliższy doskonałości. p r e l e g e n t To my sami decydujemy, gdzie przebiega granica. Czasem nie warto popra- wiać na siłę tego, co już jest bardzo dobre. Łatwo zepsuć dotychczas osiągnięte rezultaty, na podobieństwo stolarza, który w zapamiętaniu heblując deskę, by nadać jej nieskazitelną gładkość, zamienia ją w stertę wiórów. Drewno to ma- teriał o określonej specyfice i nigdy nie będzie równie gładkie jak szkło. Granice doskonałości naszych poczynań zależą od wiedzy, doświadczenia, umiejętno- ści, jakości narzędzi, ilości i rodzaju zasobów. Warto mieć to na uwadze, tak by w swoim życiu poprawiać i ulepszać tylko to, co możemy poprawić i ulepszyć. Dochodzenie do perfectio, jeśli mówimy o człowieku, może dotyczyć jego wyglą- du, umysłu, osobowości, postępowania. Utrzymywanie ciała w dobrej kondycji na pewno jest bardzo potrzebne, ale jeśli chodzi o urodę, to warto przemyśleć, czy nie szkoda energii na nadmierne dbanie o nią, skoro nie ona stanowi o wartości czło- wieka. Wszyscy się starzejemy, przybywa nam zmarszczek. Nie mamy na to zbyt wielkiego wpływu, chyba że zdecydujemy się na ingerencję chirurgiczną. Ale po co? Operacje plastyczne nie przeniosą nas z powrotem do lat młodości, a mogą mocno zaszkodzić zdrowiu. Czy nie lepiej zadbać o osobowość, która mimo upły- wających lat pozwoli nam odczuwać satysfakcję i zadowolenie z życia? 12 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Praca nad doskonaleniem osobowości przebiega dokładnie tak samo jak nad składaniem modelu. Materiał wyjściowy to elementy umysłu, w które zostali- śmy wyposażeni. Kontakt z rodziną i społeczeństwem powoduje, że z tych ele- mentów tworzy się pewna całość. Możemy dzięki temu nieźle funkcjonować, ale zawsze pozostaje sporo do zrobienia. By życie przynosiło nam satysfakcję i radość, powinniśmy przyjrzeć się wszystkim elementom i doszlifować te, któ- re tego wymagają. Kurs, który właśnie rozpoczynasz, pomoże Ci podnieść jakość życia poprzez do- skonalenie swojej osobowości. Pokaże Ci drogi, którymi możesz pójść, zamiast poddawać się prądowi zdarzeń, presji innych, przypadkowi i okolicznościom zewnętrznym. Zainspiruje Cię do zmian, ale nie przez gwałtowne działania, tyl- ko stopniowo, rozsądnie, bez presji. Za to z entuzjazmem i w zgodzie ze sobą. Przed Tobą sporo pracy, zastanawiania się, analiz, obserwacji, badań, dociekań, kojarzenia, wyciągania wniosków. To wielkie wyzwanie życiowe. Bądź przygo- towany na to, że w trakcie kursu możesz przez moment poczuć się zagubiony i niepewny, jakbyś tracił grunt pod nogami, podstawę dotychczasowego ist- nienia – to zupełnie naturalne objawy, nastąpi bowiem coś w rodzaju resetu umysłu. Nie obawiaj się! To jedynie znak, że stare przekonania zniknęły, a nowe dopiero się tworzą. Takie chwile są konieczne w procesie przemiany, bo wów- czas powstaje nowa przestrzeń na Twoje świadome życie, tym razem oparte na przemyślanej podstawie. Dziś wiele mówi się o sukcesie, ale o sukcesie rozumianym jako suma sławy i pieniędzy. To bardzo zawężona definicja tego pojęcia. Taki sukces jest celem tylko dla tych, którzy ulegają stereotypom i nie rozumieją, co naprawdę warto osiągnąć w życiu. Chyba lepiej zamiast o „sukcesie” mówić o „jakości życia” – 13 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM n a r r a t o r wyrażenie to ma znacznie szerszy zakres i wskazuje na długofalowość procesu rozwoju oraz na trwałość osiągnięć. Bo czy warto za wszelką cenę dążyć do celu, który nie jest trwały i satysfakcjonujący?… Który nie przynosi spełnie- nia?… Po co poświęcać czas na coś, co nie daje trwałego szczęścia, co nieba- wem przestanie nas cieszyć? Dążenie do sławy i pieniędzy może spowodować, że po drodze miniemy albo nawet zniszczymy to, co rzeczywiście mogłoby poprawić jakość naszego życia. Aby słowo „sukces” stało się dla nas synonimem autentycznej i trwałej sa- tysfakcji, powinniśmy pracować nad sobą: kształtować umiejętność świado- mego kierowania swoim postępowaniem i myśleniem, uczyć się wpływania na własne emocje, tworzyć dobre nawyki i zmieniać te niepożądane. Od- najdźmy logiczną zależność między jakością życia a sposobem myślenia. Z tego, jak myślimy o sobie i życiu, bezpośrednio wynika, jakie to życie dla nas będzie. Podstawą jest pozytywne nastawienie. Myślenie kategoriami „chcę i mogę” rodzi określone działanie, z niego zaś tworzy się nawyk, który staje się częścią osobowości. Jeśli zatem „dobre” życie zaczyna się w naszym umyśle, warto pielęgnować myślenie optymistyczne, myślenie bez uprze- dzeń, oparte na rzetelnej wiedzy. Całkiem możliwe, że brakuje Ci do tego tyl- ko odrobiny zachęty. p r e l e g e n t Niniejszy kurs został przygotowany w oparciu o specjalistyczną wiedzę i liczne przykłady. To właśnie dzięki nim łatwiej zapamiętasz treść wykładów. Podczas kursu poznasz wiele metod pracy nad sobą. Pomogą Ci one określić cechy osobowości, a także wyćwiczyć przydatne umiejętności i ukształtować nawyki. Posłuchasz opowieści o życiu ludzi, których postawa i dokonania będą mogły 14 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ stać się inspiracją dla Twoich działań. Napotkasz wiele pytań, dzięki którym być może zrozumiesz, co rzeczywiście jest dla Ciebie ważne. Pomogą Ci one pro- wadzić ze sobą dialog wewnętrzny. Kurs składa się z czterech części: r Część I Jak rozwinąć swój potencjał r Część II Jak rozwinąć kluczowe cechy osobowości r Część III Jak rozwinąć pozytywne umiejętności r Część IV Jak pielęgnować dobre relacje z innymi. W pierwszej części cyklu, zatytułowanej Jak rozwinąć swój potencjał, zawarte są wskazówki dotyczące uruchamiania możliwości drzemiących w każdym z nas. Posługując się tymi wskazówkami, będziesz mógł sam dojść do definicji szczę- ścia. Dowiesz się, jak rozpoznać swój potencjał i jak go wykorzystać. Poznasz in- strumenty służące określaniu cech osobowości oraz wzmacnianiu samooceny. Uświadomisz sobie wartości, które kierują Twoim postępowaniem, i odszukasz tę najważniejszą, nadwartość. Część druga, Jak rozwinąć kluczowe cechy osobowości, pomoże Ci odnaleźć i wzmocnić te przymioty, które są istotne, by wykrzesać wystarczająco dużo siły do walki o dobrą przyszłość. Jakie to przymioty?… Wiara w siebie, wnikli- wość, wytrwałość, odwaga, entuzjazm i realizm. Odpowiednio wzmocnione zapobiegają zniechęceniu, uodparniają na porażki i pozwalają konsekwentnie dążyć do wartościowych celów. W części trzeciej, Jak rozwinąć pozytywne umiejętności, znajdziesz informacje na temat różnych sposobów zdobywania wiedzy. Dowiesz się, jak szybciej czytać, efektywniej notować oraz trwale zapamiętywać. Poznasz metody kształtowania 15 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM asertywności, podejmowania decyzji, ustalania priorytetów, wyznaczania i osią- gania celów, planowania i strategicznego myślenia. Te umiejętności są istotne, bo pomagają właściwie zawiadywać zadaniami i czasem, zarówno w życiu za- wodowym, jak prywatnym. Dzięki nim w swoich poczynaniach możesz iść do przodu, zamiast dreptać w miejscu, tylko pozornie się czymś zajmując. Część czwarta, Jak pielęgnować dobre relacje z innymi, jest ukoronowaniem całego cyklu. Dowiesz się z niej, jak pracować w zespole i co zrobić, by stać się człowiekiem z inicjatywą, który potrafi zarażać swoimi pomysłami. Poznasz również metody wzmacniania pozytywnego nastawienia do świata zewnętrz- nego. Zrozumiesz, jak motywować siebie i innych, a także jak poprzez wzmac- nianie więzi zrobić miejsce dla zaufania, które pojawia się na najwyższym po- ziomie relacji międzyludzkich. Ostatni wykład ma na celu zainspirować Cię do przemyśleń na temat altruistycznej, bezinteresownej miłości, z całą pewnością zasługującej na miano „królowej uczuć”. n a r r a t o r W tym czteroczęściowym kursie zostały zawarte doświadczenia i wyniki analiz wielu osób, ich wiedza o poprawie jakości życia i o rozwoju osobistym. Wiedza ta z powodzeniem jest stosowana od pokoleń przez ludzi, którzy mają świado- mość, że życie to najwspanialszy dar. Czy wolno nam ten dar zmarnować? Nie! Dni, które są jeszcze przed nami, powinniśmy przeżyć jak najlepiej. Jeśli jest to również Twoim celem, rozpocznij wspaniałą wyprawę. Poczuj się jak podróżnik, słuchaj uważnie i ostrożnie zapoznawaj się z nowymi treściami. Nie spiesz się. Każde pytanie, każdy przykład i ćwiczenie traktuj jak przystanek na drodze. Za- trzymaj się, pomyśl przez chwilę, a jeśli to możliwe, rób notatki. Korzystaj z pod- ręczników dodanych do audiobooków. Niech nowa wiedza stanie się inspiracją do zmian i pozwoli Ci osiągnąć życiowe spełnienie. 16 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Czy Twoje przemyślenia będą przyjemne? Nie zawsze. Być może wstrząsną Twoim sumieniem. Być może zauważysz, co w dotychczasowym życiu było dobre, a co złe. Niekiedy przykre będzie uświadomienie sobie, że na pewne rzeczy masz wpływ ograniczony, a na inne nie masz go w ogóle, bo nie wyko- rzystałeś możliwości zmiany sytuacji, przegapiłeś swoją szansę. Co da Ci taka świadomość? Przede wszystkim nauczysz się wyrażać siebie takim, jakim jesteś, nie będziesz musiał już zakładać kolejnych masek. Łatwiej Ci będzie oprzeć się manipulacjom medialnym i reklamowym. Będziesz potrafił odróżniać praw- dziwe potrzeby od zachcianek. Zaczniesz świadomie wybierać. Czy chciałbyś mieć wolny wybór? Wolny wybór decyzji i działania? Zapewne tak. Wolność prowadzi do harmonii, która daje satysfakcję i rodzi zadowolenie. To niezwykły stan ducha. Wzmacnia poczucie własnej wartości i wiarę w siebie. Dla kogo jest ten kurs? Przygotowując jego program, mieliśmy na uwadze przede wszystkim ludzi stojących przed ważnymi życiowymi decyzjami (np. zmianą pracy, wyborem studiów lub życiowego partnera). Z pewnością od- biorcami mogą być także chorzy i niepełnosprawni, ich opiekunowie i rodziny, osoby opłakujące śmierć bliskich, ludzie mający problemy w związkach mał- żeńskich lub w relacjach zawodowych oraz starsi, którzy odczuwają zagubienie po wyłączeniu się z głównego nurtu życia. Treści kursu były również przygoto- wywane pod kątem właścicieli firm, którzy borykają się z problemem wypale- nia zawodowego dotykającym pracowników i tracą przez to cennych specja- listów. Pod uwagę byli też brani ludzie, którzy na własnej skórze odczuli skutki zniechęcenia pracą. Gdyby w odpowiednim czasie uzyskali pomoc i wzmocnili w sobie istotne cechy, wśród nich tę najważniejszą: wiarę w siebie, a następ- nie wykształcili potrzebne umiejętności oraz zadbali o dobre relacje z innymi, mogliby uniknąć rozczarowania i drastycznych rozwiązań. Nasz czteroczęścio- wy kurs usatysfakcjonuje także tych, którzy zawsze mieli i ciągle mają silną p r e l e g e n t 17 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM potrzebę samorozwoju. Być może pozwoli im posunąć się o krok dalej w do- skonaleniu własnej osobowości. Czy należysz do którejś z wymienionych grup? Jeśli tak, to jesteś na dobrej drodze do poprawy jakości życia, bo dzięki temu kursowi możesz sobie uświa- domić, jak wiele zależy od Ciebie, nawet gdy znajdziesz się w bardzo trudnej sytuacji. U wielu z nas właśnie w momentach kryzysowych pojawia się goto- wość do zmiany. Łatwiej godzimy się wtedy na przebudowę nawyków, przyj- mujemy niedoceniane wcześniej prawdy. Chętniej także porzucamy stare tory myślenia. Jednak lepszym wyjściem są działania prewencyjne, więc o rozwoju swojej osobowości warto pomyśleć zawczasu. W jakim stopniu wiedza zawarta w 22 wykładach tego kursu jest w stanie popra- wić czyjeś życie? To zależy od konkretnego człowieka. Jego potrzeb, potencjału i świadomości. Aby zmiany były głębokie i trwałe, powinieneś przesiąknąć wiedzą, zanurzyć się w niej, otoczyć się nią jak kokonem. Niewątpliwie samo słuchanie wykładów i czytanie skryptów nie wystarczy. Bardzo dobre efekty daje bezpośred- ni kontakt z nauczycielem, pod warunkiem że ten nauczyciel jest jednocześnie partnerem, towarzyszem na drodze rozwoju i pozna Twój rytm pracy. Aby zapewnić odbiorcom naszych wykładów możliwość wielotorowego do- skonalenia osobowości, powołaliśmy do życia nasz Instytut. Jego misję odda- je hasło „Nie pouczamy, inspirujemy”. Kursy, warsztaty, seminaria, konferencje, filmy i książki, które proponujemy, mają zachęcać i mobilizować, napawać otuchą i inspirować do działania. Wierzymy, że dzięki pracy naszego Instytu- tu nie tylko podniesie się jakość życia pojedynczych ludzi, lecz także zwiększy się wartość wielu firm. Stanie się tak w wyniku wyposażenia pracowników n a r r a t o r 18 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ w kompetencje miękkie, które z całą pewnością są składnikiem wartości nie- materialnych i prawnych przedsiębiorstwa. Czy formy kształcenia proponowane przez Instytut są odpowiednie dla wszyst- kich? Nie, podobnie jak nie dla wszystkich przeznaczony jest kurs Budowanie jakości życia poprzez rozwój osobowości. Samo uczestnictwo, bez zaanga- żowania myśli i chęci poprawy własnego życia, nie przyniesie żadnego pożytku. Szkolenia posłużą tym ludziom, którzy widzą konieczność doskonalenia siebie lub pracowników swojej firmy oraz dostrzegają korzyści płynące ze zdobywania kompetencji miękkich i rozwoju osobowości. Warto zacząć kształcenie, zanim pojawią się trudne wyzwania, bo łatwiej nie dopuścić do destabilizacji w życiu czy firmie niż potem znaleźć ratunek. W każdym człowieku kryje się wielka energia, którą można wyzwolić. Energia za- mknięta w potrzebie rozwoju rozumianego jako przekraczanie własnych ograni- czeń w drodze do spełniania pragnień. Uwalnianie jej to zazwyczaj trudny proces, pełen obaw i lęków. Boimy się pożegnania ze „starym człowiekiem” w nas, bo nie mamy pewności, czy ten „nowy” spełni nasze oczekiwania i zrealizuje plany. Cza- sami blokują nas również stereotypy: „już nic nie da się zrobić”, „taki się urodziłem”, „za późno na zmiany”. Może przyszedł czas, by odrzucić te pseudoprawdy i śmiało ruszyć w drogę prowadzącą do życia dużo lepszej jakości? 19 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM 20 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ w s t ę p d o c z ę ś c i p i e r w s z e j 21 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM n a r r a t o r Drogi Czytelniku, właśnie zrobiłeś pierwszy krok na drodze do satysfakcjonującego, szczęśliwego życia. Czy takie będzie?… To w dużym stopniu zależy od Ciebie samego. Od Twojej gotowości do przyjęcia nowych treści, chęci zmiany dotychczasowych przyzwyczajeń i nawyków oraz od Twojej determinacji, by przekuć przemyśle- nia w konkretne działanie. Nasz kurs audio może Ci w tym pomóc. Staraj się nie tylko słuchać. Jeśli będziesz miał taką możliwość, korzystaj z załączonych ma- teriałów, rób notatki, wykonuj ćwiczenia. To przyspiesza utrwalanie treści oraz dodatkowo oddziałuje na podświadomość. Pierwsza z czterech części kursu audio nosi tytuł Jak rozwinąć swój potencjał. Czy zdajesz sobie sprawę, jak wiele w każdym człowieku tkwi możliwości, jak wiele jest w nim mocy?… W Tobie też… Ich odkrycie nie byłoby takie trudne, gdyby nie blokada z fałszywych przekonań. Jakich?… Na przykład: „Nigdy nie byłem zdolny…”, „Nie mam talentu do niczego…”, „Nic nie potrafię…”. Brzmi przerażająco, tym bardziej, że są to słowa nieprawdziwe. Zdolności ma każdy. Są one bardzo różne: jedni potrafią dobrze pisać lub malować, inni znakomicie organizują pracę w grupie, są świetnymi mówcami lub doskonale porządku- ją przestrzeń wokół siebie. To tylko przykłady. Uświadomienie sobie własnego 22 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ potencjału daje motywację do pracy nad sobą i codziennego wzmacniania istotnych cech, bo towarzyszy temu poczucie, że warto. Wykład pierwszy, Jak być szczęśliwym, ma na celu zweryfikować i uszczegóło- wić Twoją wiedzę na temat tego pojęcia. Pomoże Ci odpowiedzieć na pytanie, co dla Ciebie jest szczęściem. To ważne, bo dopóki tego nie zrobisz, będziesz błą- dził, mając niewielkie szanse na odczucie trwałej życiowej satysfakcji. Człowiek wyruszający w podróż także najpierw musi odpowiedzieć sobie na pytanie, do- kąd chce pojechać, a dopiero potem będzie się zastanawiał, którędy. Doskonale to wiedział sparaliżowany od szyi w dół Mark O’Brien, który mimo fizycznych ograniczeń ukończył studia na prestiżowej uczelni i został cenionym pisarzem, aktywnym i twórczym człowiekiem. Wykład drugi, Jak zbadać swoje możliwości, pozwoli Ci zapoznać się z ogrom- nym potencjałem ludzkiego umysłu i ludzkiego ciała. Poznasz między innymi historię Terry’ego Foxa. Sportowiec ten pełnię swoich możliwości wykorzystał dopiero wtedy, kiedy ciężko zachorował na raka. Przyjrzysz się także sylwetkom innych ludzi, którzy przekraczali – wydawałoby się – nieprzekraczalne granice. Może ich działania Cię zainspirują? Nie musisz jednak ograniczać się do naśla- downictwa i kopiowania. Możesz, idąc ich śladem, stać się kreatywny i przeła- mywać bariery własnych kompleksów i ograniczeń. Wesprze Cię w tym Twoja podświadomość, na którą nauczysz się wpływać. Kolejny, trzeci wykład, zatytułowany Jak poznawać siebie, zawiera wiele na- rzędzi umożliwiających zdiagnozowanie własnej osobowości. Czy wiesz, kim jesteś i jaki jesteś? Czy masz świadomość swoich mocnych i słabych stron? Czy zastanawiałeś się nad tym kiedykolwiek? Tylu rzeczy uczymy się w życiu, a tak rzadko uczymy się siebie! Równie rzadko pracujemy nad swoim charakterem. 23 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM Godny podziwu i naśladowania był amerykański wynalazca i polityk Benjamin Franklin, który opracował własny sposób na wzmocnienie w sobie wartościo- wych cech. Może warto byś i Ty skorzystał z tego sposobu?… Jednak zanim przystąpisz do pracy nad sobą, musisz wiedzieć, że poznanie siebie wiąże się z przyjęciem prawdy na swój temat. Może się okazać, że nie jesteś tym, za kogo się do tej pory uważałeś i trudno Ci będzie przejść do porządku dziennego nad odkrytymi cechami, nie zawsze najlepszymi. Co zrobić w tej sytuacji?… Zadbać o uzdrowienie poczucia własnej wartości. Poczucie własnej wartości jest tematem wykładu czwartego. Pozwala nam ono uniezależnić się od innych ludzi. Pozwala lubić i cenić siebie. Powoduje, że przestajemy się zastanawiać, czy nasza postawa zasłuży na pochwałę czy nie, a skupiamy się na tym, czy to, co robimy, daje nam zadowolenie i jest zgodne z kierunkiem naszego rozwoju, czy daje nam moc, konieczną do uruchomienia wewnętrznego potencjału. Jak wzmacniać poczucie własnej wartości możemy się nauczyć, śledząc działalność Nelsona Mandeli. Mandela, późniejszy prezy- dent Republiki Południowej Afryki i laureat Pokojowej Nagrody Nobla, mimo wielu upokorzeń i lat spędzonych w więzieniu za przekonania polityczne nie zwątpił w słuszność swoich dążeń i wywalczył pełnię praw dla czarnoskórych mieszkańców RPA. Ten blok tematyczny zamyka wykład piąty Jak odnaleźć wartości nadrzędne. Zawarte w nim przesłanie pomoże Ci uporządkować życie, by było ono zgodne z głosem Twojego sumienia. Podejmiesz próbę ustalenia, jakimi wartościami się kierujesz i która z tych wartości jest dla Ciebie najważniejsza: wiara, miłość, praca… a może jeszcze coś innego. Poznasz sylwetkę niewidomej i niesłyszącej pisarki Helen Keller, która wyjątkowo konsekwentnie kierowała się wartościami nadrzędnymi. 24 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Czy to już wszystko, co trzeba zrobić, aby udoskonalić swoją osobowość? Nie, to dopiero etap wstępny, poświęcony głównie odszukaniu potencjału, jakim dys- ponujesz, i znalezieniu oparcia dla jego rozwoju. To podstawy, które pozwolą Ci wzmocnić szkielet osobowości. Spoiwem będą kluczowe cechy: wiara w siebie, wnikliwość, wytrwałość, odwaga, entuzjazm i realizm. Ale nimi zajmiemy się w drugiej części kursu. 25 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM 26 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ j a k b y ć s z c z ę ś l i w y m w y k ł a d 1 . 1 27 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM SENEKA MŁODSZY (4 p.n.e.–65 n.e.) Właściwie: Lucjusz Anneusz. Zwany Młodszym w odróżnieniu od ojca, Seneki Starszego. Pisał głównie dialogi oraz tragedie, które były wyrazem jego poglądów filozoficznych. Uważał, że ciało to więzienie duszy, a człowiek powinien żyć nie tylko dla siebie, lecz także dla innych. 28 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ n a r r a t o r Szczęście. Marzymy o nim. Wszędzie go szukamy. Najpiękniejsze książki, ulu- bione filmy i piosenki są nimi właśnie dlatego, że odnajdujemy w nich wizję szczęścia. W życzeniach, które najbliżsi składają nam przy różnych okazjach, słyszymy przeważnie: „sto lat w szczęściu”, „bądź szczęśliwy”. Ale co te słowa rze- czywiście oznaczają?… Czym jest stan szczęścia?… Czy można być szczęśli- wym długotrwale? Czy może raczej szczęście to emocje, które towarzyszą nam jedynie w chwilach, gdy jesteśmy szczególnie z czegoś zadowoleni?… Relaks w wannie pełnej gorącej wody po długim i ciężkim dniu, weekend z rodziną, biwak, wakacje, zabawy z dziećmi, radość z wygranej w konkursie, pochwała czy premia od szefa. Takich momentów w życiu jest wiele. Są to drobne i większe przyjemności. Czy wystarczą do szczęścia?… A pierwszy pocałunek, zaręczyny, ślub, narodziny dziecka, ukończenie przez niego szkoły z wynikiem bardzo do- brym albo celującym, pierwsza noc w nowym domu lub mieszkaniu?… Chwile ważne, podniosłe, często przełomowe w naszym życiu. Czy może one są pożą- danym przez nas szczęściem?… Czy w ogóle szczęście zależy od człowieka? Czy to my świadomie dążymy do niego, pracując nad satysfakcjonującą realizacją celów życiowych?… Może 29 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM jednak zależy ono raczej od fortuny, sprzyjającego zbiegu okoliczności lub śle- pego trafu?… Dlaczego osiągnięcie stanu szczęścia jest dla nas tak ważne?… I dlaczego rów- nocześnie tak wielu z nas nie wierzy w to, że można być szczęśliwym?… Ten wykład, składający się z dwóch części, pomoże nam zrozumieć istotę szczę- ścia. Pierwsza część zapozna nas z definicjami sformułowanymi przez myślicieli antycznych i chrześcijańskich. Dowiemy się z niej także, jak szczęście pojmowane jest współcześnie. Być może na podstawie tych rozważań zrozumiemy, z czego wypływa ludzka potrzeba dążenia do szczęścia. Czy jest to nieosiągalne marzenie, realna szansa, czy… obowiązek? I czy synonimem szczęścia jest słowo „sukces”? p r e l e g e n t Szczęście jest dla nas wartością niezwykle ważną, a równocześnie bardzo trudną do osiągnięcia. Decyduje o jakości życia. O tym, czy nasze życie uznamy za speł- nione… Czy na starość nie będziemy żałować, że nie „potoczyło się inaczej”. Wła- śnie. Zatrzymajmy się na chwilę przy tym stwierdzeniu. Wynika z niego, że życie toczy się samo, tak jak chce, bez naszej kontroli, bez naszego udziału. Nie mamy na nie wpływu i biernie czekamy, co przyniesie kolejny dzień. Przekaz zawarty w cytowanym powiedzeniu podświadomie na nas wpływa. Sprawia, że nie po- dejmujemy próby pokierowania swoim życiem, bo nie wierzymy, że możemy je zmienić. A w rzeczywistości ono przebiega dokładnie tak, jak je poprowadzimy: od jednej decyzji do drugiej. Pewnie masz ochotę teraz sprzeciwić się: „Zaraz, zaraz, są przecież sytuacje, których nie możemy przewidzieć, i na które nie mamy wpływu. Wypadki, choroby…”. Owszem, są. Ale takie okoliczności nie stanowią przeszkody w podejmowaniu decyzji. One jedynie ograniczają wybór… A cza- sem, paradoksalnie, mogą otworzyć przed nami nowe możliwości. 30 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ CZĘŚĆ 2. JAK ZBADAĆ SWOJE MOŻLIWOŚCI MAREK AURELIUSZ (121–180) Cesarz rzymski. Jest nazywany „filozofem na tronie”. Stoik żyjący zgodnie z głoszonymi przez siebie zasadami. Uważał, że los trzeba przyjmować godnie i cierpliwie znosić. Swoje myśli utrwalił w dziele Do siebie samego, które w naszych czasach jest znane pod tytułem Rozmyślania. 31 31 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM Zawsze masz możność żyć szczęśliwie, jeśli pójdziesz dobrą drogą i zechcesz dobrze myśleć i czynić. A szczęśliwy to ten, kto los szczęśliwy sam sobie przygotował. A los szczęśliwy to dobre drganie duszy, dobre skłonności, dobre czyny. Marek Aureliusz Bez względu na nasz wiek… bez względu na to, czy stoimy dopiero u pro- gu dorosłości, czy też zakończyliśmy aktywność zawodową, póki życie trwa, mamy szansę na poprawę jego jakości. Pod warunkiem jednak, że się do tego odpowiednio przygotujemy. Na czym polega takie przygotowanie? Po pierw- sze, na zrozumieniu, że to od nas samych zależy, jak będzie wyglądało nasze życie. Po drugie, na zdefiniowaniu, jak rozumiemy słowo „szczęście”. Dopiero potem przyjdzie czas na szukanie nowych możliwości, określanie własnego potencjału, poznawanie siebie, wzmacnianie ważnych cech i rozwijanie umie- jętności. Czy świadomość, że możemy wpływać na jakość życia, nie zmienia perspekty- wy, z jaką patrzymy na siebie i na swoją przyszłość?… To jeszcze, co prawda, nie jest ta właściwa przemiana. Ale dzięki temu, że ujrzymy własne życie pod innym kątem niż dotychczas, zaczniemy zdawać sobie sprawę, że to my sami jesteśmy odpowiedzialni za myśli, nastawienie do ludzi i zdarzeń, za decyzje i czyny. Przestaniemy obwiniać wszystko i wszystkich wokół za niepowodze- nia. Wówczas nadejdzie pora, by odpowiedzieć na pytania, które podsunie podświadomość: Jakie cechy w sobie wykształcić?… Jakie umiejętności zdo- być?… Wyposażeni w tę wiedzę będziemy mogli wytyczyć kierunek działań, a potem wytrwale zmierzać do celu. Zaczniemy dostrzegać wokół ludzi, ich 32 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ radości i troski. Poczujemy potrzebę pomagania innym i znajdziemy sposob- ność, by to robić. W dzisiejszych czasach na co dzień coraz rzadziej używamy słowa „szczęście”. Raczej mówi się o sukcesie. To takie modne! Takie nowoczesne! Co rozumiemy pod pojęciem „sukces”?… Najczęściej – zdobycie przeróżnych dóbr. Należą do nich choćby: znakomite wykształcenie, świetna, czyli dobrze opłacana praca, awans, piękny dom, nowoczesny samochód i tak dalej. Mówiąc o tych zdoby- czach ludzie intuicyjnie używają właśnie słowa „sukces”. „Szczęście” nie bardzo tu pasuje. Czy ono w ogóle mieści się w tak rozumianym pojęciu sukcesu?… Czy pod wpływem wszechobecnej komercji wielu z nas nie wydaje się, że wszystko można kupić? Że każde marzenie spełni galeria handlowa i studio urody?… A jeśli do tego jeszcze dojdzie sława?… Trudno wyobrazić sobie lepsze życie, prawda?… Czy rzeczywiście?… Czy czulibyśmy się spełnieni, gdybyśmy mieli to wszystko?… n a r r a t o r p r e l e g e n t Zastanówmy się, na czym nam zależy. Do czego dążymy? Do osiągnięcia suk- cesu, czy do szczęścia?… A może odnosisz wrażenie, że to jest to samo?… Dlaczego słowo „szczęście” wydaje się nieco staromodne?… Wychowaliśmy się przecież na literaturze „szczęśliwej”. Pierwszymi książkami, które czytali nam rodzice, były baśnie i bajki. Te klasyczne, najpiękniejsze kończyły się słowami: „…a potem żyli długo i szczęśliwie”. Czasami do pomyślnego zakończenia do- chodziło po wielu perturbacjach, ale w końcu na sercu robiło się miło, bo smok ginął, zła czarownica gdzieś znikała, a księżniczkę ratował dzielny rycerz. Może to naiwnie uproszczony schemat dochodzenia do szczęścia, jednak coś powo- duje, że historie tego typu sprawiają nam przyjemność. Nawet jeśli ich fabuła 33 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM jest daleka od życiowego realizmu. Na przyjemnych odczuciach widzów ba- zują zresztą scenarzyści wielu seriali. W końcowych odcinkach, po kolejnych zakrętach życiowych, bohaterowie wychodzą na prostą i osiągają szczęście. Zazwyczaj są to bohaterowie pozytywni albo tacy, którzy przeszli pozytywną przemianę. Co wywołuje te miłe odczucia odbiorców?… Czy można mieć podobne w praw- dziwym życiu?… Oczywiście, że tak! Bajki są dobre w dzieciństwie, gdyż pozwa- lają czuć się bezpiecznie. Jednak w dorosłym życiu ciągłe uciekanie w fikcję może spowodować, że zamiast szukać przyjemności w realnym świecie, będziemy sku- piać się na postaciach z oper mydlanych i marnych seriali. Myślisz pewnie: „Mam mało przyjemności w życiu, dlatego lubię oglądać szczęście innych ludzi”. Jeśli nawet tak jest, możesz to zmienić. Ty również możesz być szczęśliwy. n a r r a t o r „Wszystko zależy od Ciebie, sam możesz zmienić swoje życie”… Brzmi dość zna- jomo i dość banalnie, prawda?… Słyszałeś te twierdzenia tyle razy i nic z nich nie wynikło. Uznałeś więc, że są to puste słowa. Dlaczego większość z nas tak myśli?… Dlaczego nic z tym nie robimy?… Prawdopodobnie dlatego, że nie wiemy, jak te słowa wprowadzić w czyn. Najważniejszy jest pierwszy krok. A za- tem – od czego zacząć? Co zrobić najpierw, aby później – w efekcie – szczęście i spełnienie stało się podstawą naszego życia? Żeby nie ograniczało się jedynie do nielicznych chwil? Zanim odpowiemy sobie na to pytanie, spróbujmy zrozu- mieć istotę „szczęścia”. Poznajmy mechanizmy, które je wywołują. p r e l e g e n t Szczęście to upragniony stan. Nadaje sens i wartość naszej egzystencji, któ- ra właśnie dzięki niemu ze zwyczajnej wegetacji przekształca się w świadome 34 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ i satysfakcjonujące życie. Życie w pełnym tego słowa znaczeniu. Czym jednak jest szczęście?… Jak je osiągnąć?… Czy dla każdego człowieka oznacza to samo?… Odpowiedzi na te pytania nie są ani proste, ani jednoznaczne. Od wieków poszukują ich najwybitniejsi myśliciele. Powstała nawet odrębna dzie- dzina wiedzy zajmująca się tym zagadnieniem: felicytologia. Szczęście jako temat rozważań filozoficznych pojawiło się już w starożytnej Grecji. Myśliciele antyczni uważali, że jest ono jedynym celem życia człowie- ka. Rozumieli je jednak nie jako nieustanną przyjemność, ale jako doskonałość. Grecy, jak wiadomo, byli mistrzami w dążeniu do perfekcji w wielu dziedzinach, na przykład w sztuce i architekturze. Dowody tego, liczne budowle i rzeźby, przetrwały aż do naszych czasów. Mają idealne kształty, niezależnie od stylu, w jakim zostały stworzone. Czy były statyczne i monumentalne jak dzieła Fidia- sza, najbardziej chyba znanego starożytnego rzeźbiarza; czy dynamiczne, jak te stworzone przez Skopasa. Ich doskonałość widać nie tylko w znakomitych pro- porcjach, ale też ekspresji, którą osiągano, precyzyjnie modelując gesty i wyraz twarzy rzeźbionej postaci. Kamienne posągi wiernie oddają uczucia ludzi, któ- rzy kochają i nienawidzą, są pełni odwagi lub przerażenia, smutku lub radości. Na określenie szczęścia Grecy używali słowa „eudajmonia”. Niemal wszyscy myśliciele antyczni zgadzali się, że stan ten można osiągnąć poprzez zdobycie jak największej ilości dóbr. Czy więc zachęcali, by skupiać się na gromadzeniu rzeczy materialnych?… Absolutnie nie! „Dobra” w rozumieniu większości myślicieli greckich to zazwyczaj coś innego. Niektórzy twierdzili, że chodzi o doznawanie przyjemności, czyli hedonizm, inni, że o dobra moral- ne. Jeszcze inni przekonywali, że muszą to być wszelkie te dobra naraz. Pełnię szczęścia według definicji przyjmowanych przez starożytnych Greków może- my dziś rozumieć jako zadowolenie z życia. 35 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM EPIKUR (ok. 341–270 p.n.e.) Filozof grecki, twórca epikureizmu. Bazował na poglądach Arystypa z Cyreny, ale je rozwinął i złagodził. Podział na dobro i zło oparł na doznaniach przyjemności i bólu. To, co przyjemne, uznawał za dobro, natomiast to, co bolesne – za zło. Miał wielu uczniów i naśladowców. 36 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ Przykładem zdecydowanego i bezkompromisowego hedonisty był Arystyp, który żył na przełomie V i IV wieku przed naszą erą. Założył szkołę cyrenajską. Uwa- żał, że jedynym dobrem w życiu jest przyjemność, złem natomiast – dozna- wanie przykrości. Przyjemność, jego zdaniem, miała naturę cielesną. Mogła więc być jedynie chwilowa. Arystyp, jak później Horacy, nawoływał: „Carpe diem!, czyli: Chwytaj dzień! Nie przegap żadnej przyjemnej chwili, a gdy się skończy i zniknie, przeżywaj następną i znowu następną. Staraj się, by każdej przyjemności doznawać jak najbardziej intensywnie. Nieważne są konsekwencje! Nie oglądaj się na innych! I tak nie możesz się podzielić przyjemnością! Odczuwasz ją sam”. Uczniowie Ary- stypa złagodzili poglądy swego mistrza. Podkreślali, że istotną cechą zachowania hedonistycznego jest rozwaga w dobieraniu przyjemności. Bardziej znany dziś typ hedonizmu reprezentował Epikur. Zwolennicy szkoły epikurejskiej uznawali, że przyjemności mogą być nie tylko natury zmysło- wej, lecz także duchowej. Zaliczali do nich na przykład czytanie ksiąg, zgłębianie wiedzy, kontemplację dzieł sztuki lub piękna przyrody. Ponadto stawiali ważny warunek: przyjemność człowieka jest tylko wtedy pełna, jeśli i inni ludzie jej do- znają. Uważali, że nie z każdej przyjemności trzeba korzystać. Niektóre należy odsunąć albo nawet odrzucić, żeby dzięki temu później odczuwać przyjemność jeszcze większą. Według epikurejczyków osiąganie przyjemności nie zależało jednak od intensywności przeżyć. Na dobrą sprawę wystarczył brak cierpienia. Nie ma życia przyjemnego, które by nie było rozumne, moralnie podniosłe i sprawiedliwe, ani też życia rozumnego, moralnie podniosłego i sprawiedliwego, które by nie było przyjemne. Epikur 37 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM n a r r a t o r Pomyślmy o nas, ludziach współczesnych. Czy doceniamy brak cierpienia?… Czy potrafimy zatrzymać się na chwilę, by dostrzec fakt, że w danym momen- cie, tu i teraz, jesteśmy wolni od trosk? Jak często zauważamy, że codzienne ży- cie jest bogatym źródłem prostych przyjemności?… Czy potrafimy cieszyć się rozmową z ukochaną osobą, uśmiechem dziecka, radą rodziców?… Może aku- rat w tej kwestii warto brać przykład ze starożytnych Greków? Powtórzmy zatem za Epikurem: „Nie ma życia przyjemnego, które by nie było rozumne, moralnie podniosłe i sprawiedliwe, ani też życia rozumnego, moral- nie podniosłego i sprawiedliwego, które by nie było przyjemne”. p r e l e g e n t Kolejny grecki myśliciel, Platon, ideę dobra, z którym utożsamiał szczę- ście, porównywał do słońca. Uznawał, że tych, którzy nie próbują jej zrozumieć, oślepia, ale tych, którzy do niej dążą, opromienia rozumem. Arystoteles natomiast eudajmonię, czyli szczęście, uważał za zespół dóbr znanych człowie- kowi i tworzących razem dobro doskonałe. Droga do szczęścia to nieustanne dążenie do doskonałości. Arystoteles, jak wcześniej Platon, nie skupiał się na dobrach materialnych. Platon twierdził, że rzeczy są jedynie marną kopią idei. Arystoteles zaś dopowiadał, że pogoń za nimi jest niegodna mędrców. Obaj uważali, że szczęście polega na posiadaniu dóbr pięknych i mądrych. Ale… znowu nie chodziło o przedmioty, a o przymioty cenne dla danego człowieka, na przykład: dzielność dla żołnierza czy mądrość dla mędrca. Arystoteles prze- konywał, że: „Szczęśliwy jest ten, kto dobrze żyje i komu dobrze się dzieje”. Starożytni myśliciele stworzyli wiele teorii szczęścia i spełnienia. Na koniec tej krótkiej historycznej wędrówki do czasów antycznych przywołajmy jesz- cze jednego z nich, Senekę. Uważał on, że szczęście nie zależy od świata ze- wnętrznego, lecz od stanu ducha człowieka. Podstawą jego poglądów było 38 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ twierdzenie, że to wewnętrzny spokój i harmonia stanowią fundament do- brego życia. Seneka uznawał także, że nikt nie zdoła być szczęśliwym, jeśli skupi się jedynie na sobie. Innymi słowy: żyjmy dla innych, jeśli chcemy żyć dla siebie. Czy mimo upływu kilku tysięcy lat ta myśl straciła na aktualności? Czy nie warto brać jej pod uwagę we własnych poczynaniach? Powtórzmy za Seneką: „Szczęście i pomyślność naszego życia zależy od użytku, jaki zrobimy z naszych namiętności”. Szczęście było i jest przedmiotem rozważań także myślicieli chrześcijańskich. Dla nich najważniejszą wartość stanowiło dobro utożsamione z Bogiem Wszechmogącym. Szczęściem jest więc odnalezienie drogi do Boga i życie w bliskości z Nim. Jak kroczyć tą drogą?… Otóż na przywilej obcowa- nia z Bogiem należy zasłużyć sobie własnym życiem. Teoria sformułowana w średniowieczu uznawała, że nagrodą będzie życie wieczne. Teoria pochodząca z renesansu dopuszczała szczęście człowieka w życiu doczesnym, pod warun- kiem jednak, że będzie on przestrzegał przykazań Boskich. Szczęśliwy jest ten, kto dobrze żyje i komu dobrze się dzieje. Arystoteles Na przestrzeni wieków powstało wiele różnych koncepcji szczęścia. Niemal wszystkie zawierają to samo przekonanie: szczęście wypływa z wnętrza czło- wieka i jedynie on może je sobie zapewnić. Czy nie warto przekonać się o praw- dziwości tych słów?… n a r r a t o r Spojrzenie na istotę szczęścia zmieniało się w zależności od czasów i kultury. W starożytności dostrzegano je w dążeniu do doskonałości moralnej lub he- donizmu i w unikaniu cierpienia. Uważano także, że nikt nie zdoła być szczę- śliwym, jeśli będzie żył tylko dla siebie. Trochę później, w czasach rozwoju 39 WYKŁAD 1 JAK BYĆ SZCZĘŚLIWYM średniowiecznej i renesansowej kultury chrześcijańskiej, źródeł szczęścia zaczę- to upatrywać w życiu zgodnym z zasadami głębokiej wiary w Boga. Szczegól- nie ważne było poszukiwanie dobra, które utożsamiano ze Stwórcą świata. Jak widać, pojęcie „szczęścia” można różnie interpretować. Coś jednak pozostaje niezmienne: szczęście opiera się na stałych, pozytywnych wartościach, a równo- cześnie każdy z nas może je postrzegać trochę inaczej. Ważne, byśmy bez względu na wiek, nie zamykali sobie do niego drogi i otworzyli się na nowe możliwości. Byśmy dali sobie szansę na zmiany, a tym samym na szczęśliwe życie. Zastanówmy się teraz, czy mamy szansę na bycie szczęśliwymi? Może to nie szansa, a nasz obowiązek wobec innych?… Rozważmy tę kwestię. Poszukaj- my również wskazówek, jakie wartości w sobie kształtować, by osiągnąć trwa- łe szczęście. Spróbujmy dociec, czy nie nazbyt często utożsamiamy szczęście z sukcesem pojmowanym jako zdobycie popularności i zadowolenia finanso- wego? By łatwiej było rozstrzygnąć wątpliwości, przyjrzyjmy się życiu popular- nych gwiazd rozrywki i sportu, a także historiom zwykłych ludzi, często żyjących gdzieś obok nas… p r e l e g e n t Człowiek ma prawo być szczęśliwym. Co więcej, człowiek urodził się do szczęścia. Skąd taki wniosek?… Z obserwowania dzieci. Jeśli rozwija- ją się w przyjaznym środowisku, są pogodne i cieszy je wszystko wokół. Czy widziałeś kiedyś, jak reagują na pierwszy śnieg? Białe płatki dają im ogromną radość, bo kojarzą się jedynie z przyjemnościami: jazdą na sankach, na nar- tach, rzucaniem śnieżkami czy budowaniem igloo. A jak reagujemy na śnieg my, dorośli?… „Oj, znowu śnieg. Trzeba będzie odśnieżyć chodnik. Drogi będą nieprzejezdne. Zimno i nieprzyjemnie!”. Przeważnie nie robimy nic, by zmienić swoje nastawienie do rzeczywistości. Ten prosty przykład pokazuje, że ta sama 40 CZĘŚĆ I JAK ROZWINĄĆ SWÓJ POTENCJAŁ ARYSTOTELES (384–322 p.n.e.) Filozof grecki, stworzył podstawy logiki, poło
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak rozwinąć swój potencjał
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: