Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00228 003082 18665273 na godz. na dobę w sumie
Jak samorządy mogą zaoszczędzić realizując wspólne zamówienia publiczne  - ebook/pdf
Jak samorządy mogą zaoszczędzić realizując wspólne zamówienia publiczne - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 23
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2533-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Jednostki samorządu terytorialnego mogą przeprowadzać wspólne zamówienia publiczne. Taka forma zakupów przynosi samorządom spore oszczędności. Aby prawidłowo przeprowadzić postępowanie przetargowe, należy przygotować odpowiednią umowę.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak samorządy mogą zaoszczędzić realizując wspólne zamówienia publiczne? ppprrraaawwwooo ··· uuummmooowwwyyy ··· ppprrraaakkktttyyykkkaaa W publikacji m.in.: (cid:214) jakie warunki naleŜy spełnić, aby rozpocząć wspólne zamówienie publiczne, (cid:214) czy kaŜde zamówienie moŜe być realizowane z innymi jednostkami, (cid:214) jak stworzyć umowę na przeprowadzenie postępowania przetargowego, (cid:214) najwaŜniejsze korzyści z „zakupów grupowych”. 1KB0003 (cid:214) (cid:214) (cid:214) (cid:214) (cid:214) (cid:214) (cid:214) (cid:214) (cid:214) (cid:214) (cid:214) (cid:214) Wspólne zamówienia publiczne Szanowny Czytelniku Samorządy mogą łączyć się we wspólnych zamówieniach publicznych. Z doświadczenia wielu tego rodzaju “zakupy grupowe” przynoszą spore oszczędności dla sektora publicznego. jednostek wiadomo, Ŝe niezbędnymi Korzyści jest duŜo więcej. Jednak warto przyjrzeć się równieŜ przeszkodą, które moŜna napotkać i wyeliminować juŜ na początku działań. NaleŜy pamiętać równieŜ o zawarciu umowy na wspólne zamówienie, są m.in. upowaŜnienie do przeprowadzenia postępowania i udzielenia zamówienia, dokładny opis zapotrzebowania czy skład komisji przetargowej. Brak jednego z tych elementów moŜe spowodować jej uniewaŜnienie. Zapraszam do zapoznania się z opracowaniem, w którym wskazujemy działania, jakie naleŜy podjąć, w celu prawidłowego zorganizowania wspólnego zamówienia publicznego. której elementami Zachęcam do lektury redaktor publikacji dla sektora publicznego 2 Wspólne zamówienia publiczne Spis treści Wstęp ………………...……………….…………………….….. 4 Zamówienia publiczne mogą być realizowane wspólnie …….... 5 Wyznaczenie zamawiającego ……………………………….… 6 Postępowanie musi spełniać określone warunki …………....…. 7 Nie kaŜde zamówienie naleŜy realizować wspólnie …….…..… 8 Wspólne zamówienia niosą wiele korzyści ………….…..……. 9 Przy zamówieniach mogą powstać bariery ……………..…….. 10 Przykłady z praktyki ..….…………………………………….... 12 Warto skorzystać z pomocy doradcy ………………………….. 13 Samorządy powinny zawrzeć szczegółowe porozumienie …..... 14 Początek postępowania ………………………………...……… 17 Przedmiot i treść umowy ……………………………...………. 18 Wzór umowy …………………………………………………... 26 Podstawa prawna ……………….……………………………… 28 3
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak samorządy mogą zaoszczędzić realizując wspólne zamówienia publiczne
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: