Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00243 005515 13432661 na godz. na dobę w sumie
Jak skutecznie negocjować - książka
Jak skutecznie negocjować - książka
Autor: Liczba stron: 144
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 83-7361-563-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> komunikacja i negocjacje
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Negocjowanie to proces targowania się, zmierzający do zawarcia porozumienia, a jeśli to niemożliwe -- wycofania się. Umiejętność prowadzenia skutecznych negocjacji jest jednym z fundamentów biznesu i życia prywatnego. Pozwala osiągać możliwie największe korzyści i utrzymywać jednocześnie przyjazne relacje z partnerem. Często negocjacje są najlepszym sposobem łagodzenia konfliktów. Ułatwiają bowiem zrozumienie postawy drugiej strony, a jednocześnie nierezygnowanie ze spraw kluczowych dla każdej ze stron.

Ten praktyczny przewodnik autorstwa Davida Olivera, eksperta od negocjacji, zawiera wiele cennych wskazówek; dostarcza Czytelnikowi skutecznych technik i narzędzi przydatnych w osiąganiu porozumienia. Kształtuje i doskonali umiejętności potrzebne na wszystkich etapach procesu negocjacji, takie jak:

Niniejsza książka, pełna cennych porad, sprawi, że prowadzone przez Ciebie negocjacje zawsze będą uwieńczone powodzeniem, czyli przyniosą korzyści obu stronom, co może wpłynąć na budowę długotrwałych, przyjaznych relacji.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Spis treści Wprowadzenie 9 1. Definicja 11 Czym są negocjacje?...................................................g...................... 11 Czym nie jest negocjowanie?...................................................g.......12 Win-win, czyli obustronna wygrana .............................................13 2. Kalkuluj koszty 17 Zaangażowanie...................................................g..............................17 Cel...................................................g...................................................g18 Strategia...................................................g......................................... 20 Taktyka...................................................g...........................................21 3. Sześć kluczowych elementów 23 Przygotuj się...................................................g.................................. 23 Naucz się swojej roli jak aktor...................................................g.... 25 Określ swoje stanowisko...................................................g............. 26 Proponuj ...................................................g....................................... 26 Targuj się...................................................g....................................... 27 Dąż do porozumienia...................................................g................. 27 4. Od czego zacząć rozmowę? 29 Problem niepewności...................................................g.................. 29 Nie usztywniaj się ...................................................g........................ 30 Broń swoich aspiracji ...................................................g...................31 Nigdy nie mów „tak” za pierwszym razem................................. 32 Co według nas determinuje nasze podejście? ..............................33 6 J A K S K U T E C Z N I E N E G O C J O W A Ć 5. Buduj autorytet 35 Siła na papierze ...................................................g.............................35 Siła informacji...................................................g.............................. 37 Siła cierpliwości...................................................g............................ 39 Siła pozytywnego nastawienia...................................................g.... 40 Potęga dźwigni ...................................................g..............................41 Siła odkrycia słabości ...................................................g.................. 43 6. Stosowanie technik i przeciwdziałanie im 45 Podcinanie skrzydeł ...................................................g.................... 45 To wszystko, co mam ...................................................g.................. 47 Przeszkody ...................................................g.................................... 49 Syndrom drużyny „A”...................................................g................ 49 Erozja...................................................g............................................. 50 Droga bez końca ...................................................g.......................... 52 „To nie podlega negocjacji”...................................................g....... 55 Co, jeżeli… ...................................................g................................... 57 Ograniczenia czasowe ...................................................g................. 59 7. Parametry negocjacji — sprzedawanie ustępstw 61 Nigdy nie dawaj, zawsze sprzedawaj .............................................61 Sprzedawaj to, co ma dla Ciebie niską wartość .......................... 62 Nie ustępuj z dobrej woli...................................................g............ 64 8. Zasady ustępowania 67 Sprzedawaj po trochu...................................................g.................. 67 Sprzedawaj ustępstwa krok po kroku .......................................... 67 Mierz wyżej, niż myślisz ...................................................g............. 68 Nie uśredniaj różnicy...................................................g.................. 69 Uważaj na wstrząsy ...................................................g.......................71 Nie spieszmy się z ustępowaniem w kwestiach zasadniczych.....72 Utwierdźmy drugą stronę w przekonaniu, że zawarła korzystny układ...................................................g...... 72 Maksymalizuj wartość swojej oferty ............................................ 74 Minimalizuj wartość oferty oponenta......................................... 75 Powiedz to na głos ...................................................g....................... 75 S P I S T R E Ś C I 7 9. W poszukiwaniu parametrów negocjacji 77 Zidentyfikuj obszary parametrów negocjacji ............................. 77 Zdefiniuj kluczowe parametry i ich rolę w negocjacjach.......... 78 Dopisz dodatkowe zmienne ...................................................g...... 79 Określ, czy chodzi o długi czy krótki horyzont......................... 80 Potencjalne źródła zmiennych negocjacji....................................81 Magiczne słowo „jeżeli” ...................................................g............. 85 Milczenie jest złotem...................................................g................... 86 10. W martwym punkcie 89 Strzeż się frustracji...................................................g....................... 89 Nie okopuj się na swojej pozycji...................................................g 90 Unikaj ulegania presji na obniżenie ceny ....................................91 Rzuć most ...................................................g......................................91 Postanów coś — zadaj pytanie...................................................g... 92 Byle do przodu...................................................g............................. 93 11. Pytania i jeszcze raz pytania 95 Zadawanie pytań — ogólne zasady.............................................. 95 Pytania pytaniom nierówne...................................................g....... 95 Zadawanie pytań wyznacza kierunki działań............................. 96 Rezultaty zadawania pytań...................................................g......... 97 O jakie pytanie chodzi?...................................................g............... 98 Ćwiczenie...................................................g...................................... 99 Sześć powodów, dla których warto zadawać pytania............... 102 12. Autorytet oponenta Upewnijmy się, że nasz oponent 103 jest wystarczająco kompetentny, aby negocjować..................103 Sprawdźmy, kto kryje się za kulisami ........................................ 104 Wykorzystaj siłę drzemiącą za kulisami.....................................105 13. Twardo czy skutecznie? 107 Cechy skutecznych negocjatorów .............................................. 107 Skuteczni negocjatorzy rozpatrują sytuację zarówno od strony sprzedającego, jak i kupującego............. 108 Skuteczni negocjatorzy rozważnie dobierają członków swojego zespołu ...................................................g.... 109 Skuteczni negocjatorzy mają w głowie wszystko...................... 109 8 J A K S K U T E C Z N I E N E G O C J O W A Ć Skuteczni negocjatorzy mają drogę odwrotu ............................ 111 Skuteczni negocjatorzy nie drażnią oponentów....................... 111 Skuteczni negocjatorzy robią dobrą minę do złej gry ..............112 Skuteczni negocjatorzy zwracają uwagę na język ciała............. 113 Skuteczni negocjatorzy nigdy nie tracą nad sobą kontroli......114 Cechy nieskutecznych negocjatorów.......................................... 115 14. Rady i przestrogi 117 Zawsze wykazuj inicjatywę ...................................................g........117 Zapisuj czarno na białym ...................................................g..........118 Naucz się korzystać z autorytetów ..............................................119 Nie ujawniaj swoich emocji ...................................................g..... 120 Płacąc gotówką, proś o zniżkę...................................................g.. 120 Zasięgaj opinii ekspertów ...................................................g......... 120 Nie oczekuj, że wygrasz ze wszystkimi........................................121 Nie bój się przerywać negocjacji ................................................. 122 Nie atakuj oponenta — atakuj problem ....................................123 Nie okazuj triumfu...................................................g.................... 124 Nie operuj okrągłymi liczbami...................................................g 124 Nie zapowiadaj ruchu, zanim nie będzie takiej potrzeby........125 Nie okopuj się na swojej pozycji..................................................125 Nie bój się cofnąć i spróbować ponownie..................................126 Nie obawiaj się ryzyka...................................................g................126 Nie ulegaj groźnie brzmiącym sformułowaniom.................... 127 Nie bój się stawiać oponenta w trudnej sytuacji....................... 128 15. Trzy pomocne techniki 129 Praktyczne rady, jak negocjować w branży drukarskiej i promocyjnej ...................................................g.......................... 129 Jak nakłonić kontrahenta do zaakceptowania nowej ceny......130 Zrób rozeznanie, zanim kupisz...................................................g 131 16. Kilka słów na zakończenie 133 Drobiazgi, o których często zapominamy.................................133 Dziesięć przykazań ...................................................g.....................134 Nie bój się obdarowywać ...................................................g...........135 Jak zjeść słonia? ...................................................g...........................136 Jak się z nami skontaktować...................................................g......137 Sześć kluczowych elementów Przygotuj się Negocjując od przypadku do przypadku, nigdy nie osiągniemy dobrych rezultatów. Im wyższa jest ranga negocjacji, tym większą rolę odgrywa przygotowanie. Jeżeli nie będziemy dobrze przygo- towani, podczas gdy druga strona dobrze wypełni to zadanie, z miejsca znajdziemy się na przegranej pozycji. Sprawi to, że po- czujemy się słabymi amatorami i — jeśli mam być szczery — bę- dzie to bolesną prawdą. Brak przygotowania prawie zawsze po- woduje straty. W fazie przygotowań musimy zadać sobie pytania dotyczące drugiej strony. Powinniśmy rozsądzić, co jest, a co nie jest istotne z punktu widzenia oponenta: ♦ Jakie czynniki mają wpływ na podjęcie przez niego decyzji? W jakich obszarach będzie dążył do negocjacji? Jaka kombinacja parametrów może okazać się najistotniejsza: koszt, cena, ilość, warunki dostaw, wyłączność, kredytowanie, stosunki własnościowe, szkolenie, zaufanie, usługi posprzedażowe, koszty utrzymania, gwarancja, termin wygaśnięcia umowy? ♦ ♦ Poszukujmy preferencji, potrzeb, przeszkód, możliwości i pro- blemów. W przypadku każdej z tych pięciu kategorii zadajmy so- bie pytanie, w jaki sposób można te kwestie odnieść do przebiegu negocjacji. 2 4 J A K S K U T E C Z N I E N E G O C J O W A Ć Kolejnym zadaniem jest zdefiniowanie naszego stanowiska. Jaki jest nasz cel? Jaki poziom ceny chcemy osiągnąć? Dobrzy ne- gocjatorzy dążą do osiągnięcia celu optymalnego, który jedno- cześnie gwarantuje obustronną wygraną. Mają także obmyślony najgorszy scenariusz, który określa najmniej korzystne, możliwe do zaakceptowania poziomy poszczególnych parametrów, poniżej których nie wolno schodzić. Musimy określić, w jakich obszarach możemy być elastyczni. Musimy upewnić się, że znamy koszt zastosowania absolutnie wszystkich narzędzi, po które możemy sięgnąć podczas negocja- cji, na przykład: koszt zaakceptowania proponowanej ceny, koszt zmiany warunków płatności czy zmiany w organizacji dostaw. Reasumując: chodzi o koszty przyjęcia przez nas każdej propo- nowanej zmiany, a z drugiej strony koszty każdej wysuwanej przez nas propozycji. Po dokonaniu takiej wyceny dobrzy negocjatorzy opracowują swoje stanowisko w kwestii targowania się i ustępstw. Skuteczny negocjator potrafi odnajdywać wspólny grunt i rozpoznawać po- trzeby długofalowe, co znakomicie poszerza możliwą liczbę kom- binacji. ♦ Podsumowując nasze przygotowania, zaznaczam, że efektyw- ność negocjacji zależy od precyzyjnego zdefiniowania w tej fazie procesu negocjacyjnego następujących obszarów: wyjściowa pozycja i stanowisko drugiej strony, ♦ sposób, w jaki będziemy się starali odciągać partnera od jego pozycji wyjściowej w kierunku naszych oczekiwań, istotne z punktu widzenia partnera problemy, przeszkody, szanse, potrzeby i preferencje, nasze optymalne i najmniej korzystne, możliwe do zaakceptowania poziomy parametrów, koszty wszystkich możliwych do zaproponowania przez nas zmian i ich korzyści dla partnera. ustępstwa, które mogą być zaproponowane przez partnera i sposób, w jaki możemy przedstawić je jako mało istotne czy bezwartościowe. ♦ ♦ ♦ ♦ S Z E Ś Ć K L U C Z O W Y C H E L E M E N T Ó W 2 5 Naucz się swojej roli jak aktor W przypadku każdych ważnych negocjacji, w których brałem udział, uczyłem się mojej roli jak aktor. Jest to klucz do pewności siebie. Pozwala odkrywać oczekiwane i mniej spodziewane pro- blemy oraz przeszkody. Jak nauczyć się roli? Zapiszmy na kartce nasze stanowisko. Zanotujmy możliwe odpowiedzi. Ja na przykład siedzę w moim biurze i ćwiczę na głos. Opracowuję materiały, takie jak historyjki obrazkowe, prezentacje czy proste pokazy slajdów. Prześwietlam każdy istotny obszar, szukając potwierdzenia w faktach, liczbach, na wykresach i w zestawieniach danych. Następnie spoglądam na to wszystko krytycznym okiem, aby zbadać, w jaki sposób moje argumenty mogłyby zostać zaatakowane i obalone! I dokonuję modyfikacji. Spróbuj! Przećwicz na głos to, co zamierzasz powiedzieć. W jaki sposób to powiesz, w jakim miejscu i w jakiej kolejności. Wyobraź sobie, w jaki sposób Twój przeciwnik przedstawia swoje argumenty. Zaprojektuj wszystkie możliwe odpowiedzi i posu- nięcia drugiej strony. Przeciętni negocjatorzy poświęcają przygotowaniom mniej więcej tyle samo czasu co najlepsi. Jednak skuteczni negocjatorzy nie ograniczają się tylko do zbierania informacji, lecz także spę- dzają wiele czasu, opracowując różne metody wykorzystania fak- tów, aż zdobędą pewność, że ich stanowisko jest właściwe. Pracowałem dla pewnego europejskiego klienta, który przygo- towywał się do negocjacji w Londynie. Poświęciliśmy zadaniu wiele godzin, komunikując się przez faks i telefon. Opracowywa- liśmy historyjki obrazkowe, ilustracje i drukowaliśmy zapisane projekty propozycji. Zbadaliśmy wszystkie możliwości i poddali- śmy krytyce słabe punkty. Byliśmy wszechstronnie przygotowani, ale mój klient postanowił przybyć do Londynu na kilka godzin przed czasem. Siedząc w hotelu Grosvenor w Park Lane, wielo- krotnie ćwiczyliśmy na głos role, aż zdobyliśmy pewność, że ro- bimy to właściwie. Rezultat negocjacji był godny podziwu, lecz nie przez przypadek. Był to efekt wielu godzin ćwiczeń, poprze- dzonych długimi przygotowaniami. 2 6 J A K S K U T E C Z N I E N E G O C J O W A Ć Określ swoje stanowisko W pewnej fazie każda ze stron jasno określa swoje stanowisko. W każdym przypadku powinniśmy pozwolić naszemu partnero- wi mówić. Nasze zadanie to kontrolować sytuację. Możemy sobie w tym pomóc, posiłkując się zapisanym na kartce planem roz- mów, który pozwala nam utrzymać wodze w rękach. Najprostszą techniką, pozwalającą kontrolować sytuację, jest zadawanie py- tań. Gdy proces kupowania i sprzedawania już się zakończył, zwykle wychodzimy od zapytania drugiej strony: „Czy skoro podjęliśmy decyzję, możemy zawrzeć transakcję?”. Prawie w każ- dym przypadku odpowiedź jest negatywna. Tak przy okazji: jeśli odpowiedź jest twierdząca, prawdopodobnie oznacza to, że mie- rzyliśmy zbyt nisko, mogąc osiągnąć znacznie więcej. Jednak zwykle odpowiedź brzmi „nie”. Wówczas musimy poprowadzić oponenta za rękę do miejsca, w którym przedstawi swoje stanowisko. W im większym stopniu zdołamy go do tego zachęcić, tym dla nas lepiej. Bądźmy oszczędni w słowach. Nie odpowiadajmy z miejsca na zadawane pytania. Używajmy pozy- tywnie brzmiących sformułowań, które rozwiążą rozmówcy język. Możemy sięgać po zwroty, takie jak: „rozumiem” lub „tak, oczy- wiście”, po czym pytać: „Jakie jeszcze kwestie są dla Państwa ważne w tej dyskusji?”, po uprzednim upewnieniu się: „Czy to wyczer- puje wszystkie istotne zagadnienia z Państwa punktu widzenia?”. Proponuj Gdy stanowiska stron zostały określone, możemy zacząć usto- sunkowywać się do wypowiedzi oponenta. Jeśli ze strony prze- ciwnej nie padają żadne propozycje, należy wyjść z własnymi. Nic nie szkodzi, jeśli pozwolimy partnerowi proponować w pierwszej kolejności. Często skłania to rozmówcę do przedwczesnych ustępstw. Możemy dzięki temu zajrzeć w karty przeciwnika i po- znać jego myśli. Prawie zawsze ujawniają się przy tym drobne rysy na tworzonym przez niego obrazie kompetencji i siły, które mo- żemy potem rozdrapać, zadając właściwe pytania. S Z E Ś Ć K L U C Z O W Y C H E L E M E N T Ó W 2 7 Jeśli druga strona określi swoją pozycję jako pierwsza, mamy dwa wyjścia. Pierwszym jest zaakceptowanie stanowiska partnera i obniżenie naszych lotów. Alternatywą jest uczynienie tego, co do nas należy, czyli wyjście z kontrpropozycją. Najczęściej przedstawienie sobie nawzajem propozycji nie wy- starczy, by osiągnąć porozumienie. Z reguły nie zmniejsza to znacz- nego dystansu pomiędzy oczekiwaniami drugiej strony a naszą kontrpropozycją. Następny etap negocjacji zdecyduje o tym, czy wygramy, czy poniesiemy porażkę — czas zacząć się targować. Targuj się W jaki sposób możemy zmniejszać dystans, dzielący ambicje obu stron, i naginać ku sobie interesy oponentów, by wreszcie osią- gnąć porozumienie? Niedoświadczeni negocjatorzy po prostu idą na ustępstwa, a pierwszym, co oddają, jest cena. To proste rozwiązanie — chwilowo zmniejsza presję, ale zawsze kosztuje. Jedynym skutecznym rozwiązaniem jest dla nas targowanie się. Definicja słownikowa jest następująca: „Targować się znaczy sta- wiać warunki, od których uzależniamy osiągnięcie porozumie- nia”. Gdy przeciwnik chce, abyśmy nagięli się lub ustąpili w po- szczególnych obszarach, idea targowania się nakazuje wymusić na drugiej stronie ustępstwa. Nie chciałbym zanadto tego pod- kreślać, ponieważ prawdziwe negocjacje zawsze zawierają w sobie etap targowania się. W tym miejscu nasze przygotowanie popłaca. Należy przemyśleć przedtem, co chcemy utargować i jakich żądać ustępstw. Każde inne podejście prowadzi do ustępowania, nie do negocjowania. Tu leży punkt ciężkości i tu wychodzi na jaw, czy jesteśmy skuteczni, czy kiepscy. Jeżeli opanujemy tę fazę, bę- dziemy odnosić korzyści we wszystkich naszych transakcjach. Każda inna postawa bez wątpienia przyniesie nam straty. Dąż do porozumienia To wydaje się absurdalne, lecz wielu niedoświadczonych negocja- torów zapomina potwierdzić, co zostało uzgodnione. Targując się żarliwie, łatwo zapomnieć o poprzednich ustaleniach. Celem negocjacji jest w każdym wypadku osiągnięcie porozumienia. 2 8 J A K S K U T E C Z N I E N E G O C J O W A Ć Pamiętajmy jednak, że porozumienie to nie to samo, co przy- pieczętowanie układu. Może istnieć równolegle wiele obszarów porozumienia. Wszystkie są istotne. Na każdym kroku, wszędzie tam, gdzie możemy wyrazić zgodę, ważne jest, aby potwierdzić w pozytywnym aspekcie, że osiągnęliśmy ugodę. Ilekroć się na coś godzimy, akcentujmy w tym punkcie naszą układność i dążenie do wspólnego celu. Poświęćmy chwilę, by zanotować nasze zgodne postanowienie. Okażmy drugiej stronie, że się zgadzamy i podkreślmy to. Przeczytajmy, co zanotowali- śmy, aby potwierdzić zgodne zamiary. W czasach, w których nic nie przychodzi łatwo, zawarcie porozumienia budzi pozytywne odczucia. Gdy jesteśmy bliscy ostatecznego porozumienia, podsumuj- my nasze konkluzje i zapiszmy je. Możemy nawet wtrącić dygre- sję w stylu: „Dziś po południu będę to miał wydrukowane, ale to, co najważniejsze, już zapisałem. Czy możemy zrobić kopię i umie- ścić na niej nasze inicjały, zanim się pożegnamy?”. Gdy oponent odpowie twierdząco, co jest w takiej sytuacji naturalne, zdobę- dziemy absolutną pewność, że warunki zostały uzgodnione. Jeżeli się zawaha, możemy rozwiać wątpliwości i upewnić się, że osią- gnęliśmy porozumienie, zanim odejdziemy od stołu. Jeden z moich klientów, zajmujący się sprzedażą kompute- rów, zabezpieczył w ten sposób porozumienie, o którym myślał, że je zawarł, z pewnym dużym bankiem — chodziło o pierwsze zamówienie o wartości około 100 000 funtów. Zamówienie zosta- ło złożone w imieniu mojego klienta i potwierdzone ustnie przez bank, dokumenty miały być podpisane później. Mój klient, re- prezentujący dwóch wiodących producentów komputerów — rodzime marki znane na rynku międzynarodowym, przekazał jednemu z nich złą wiadomość, że zamówienie przejdzie do rąk konkurenta, chyba że zostaną zaproponowane lepsze warunki. Mój klient pojechał na wakacje. Gdy wrócił, okazało się, że pro- ducent dostarczył modele lekko używane, zabezpieczając sobie rynek zbytu w sposób dyskusyjny z etycznego punktu widzenia. Porozumienie mogło zostać spisane na papierze — był przeko- nany, że transakcja została zawarta na uzgodnionych obustron- nie warunkach. W rzeczywistości sprawa nie była tak przejrzysta, jaką się wydawała. Powinien był się upewnić, że zawarte porozu- mienie było rzeczywiste i ostateczne.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak skutecznie negocjować
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: