Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00211 005501 13610789 na godz. na dobę w sumie
Jak sprzedawca powinien rozliczyć w księgach zwrot towaru - ebook/pdf
Jak sprzedawca powinien rozliczyć w księgach zwrot towaru - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 10
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3744-0848-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Zwrot towaru na ogół jest spowodowany jego złą jakością lub istnieniem ukrytych wad. W takiej sytuacji kupujący może m.in. odstąpić od umowy z żądaniem zwrotu wynagrodzenia lub żądać wymiany wadliwego towaru na nowy, pozbawiony wad. W opracowaniu wyjaśnione jest jak powinna wyglądać ewidencja księgowa zwrotu towaru w księgach rachunkowych sprzedawcy oraz jak należy rozliczyć podatkowo taki zwrot.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JAK SPRZEDAWCA POWINIEN ROZLICZYĆ W KSIĘGACH ZWROT TOWARU 3 RAPORT MONITORA KSIĘGOWEGO 1. Jak sprzedawca powinien rozliczyć w księgach zwrot towaru Zwrot towaru jest na ogół spowodowany jego złą jakością lub istnieniem ukrytych wad. W takiej sytuacji kupujący może m.in. odstąpić od umowy z żądaniem zwrotu wynagrodzenia lub żądać wymiany wadliwego towaru na nowy, pozbawiony wad. Choć elementem wspólnym obu tych sytuacji jest zwrot towaru, to skutki podatkowe i bilansowe istotnie różnią się od siebie. 1. Dokumentowanie i rozliczanie odstąpienia od umowy skutkującego zwrotem towaru i wynagrodzenia Dokonany przez nabywcę zwrot towaru oznacza konieczność skorygowania przychodu uzy- skanego ze sprzedaży. Zgodnie z art. 106j ust. 1 pkt 3 ustawy o VAT zdarzenie to powoduje obo- wiązek udokumentowania fakturą korygującą. 1.1. W którym momencie dokonany zwrot towaru koryguje przychód ze sprzedaży Zwrot towaru powoduje konieczność korekty przychodu uzyskanego wcześniej z tytułu sprzedaży. Przez wiele lat pomiędzy podatnikami a fiskusem toczył się spór co do tego, czy w przypadku wystawienia faktury korygującej zmniejszającej wartość sprzedaży moment do- konania tej korekty wyznacza data wystawienia faktury korygującej (korekta „bieżąca”) czy data powstania przychodu na podstawie faktury pierwotnej (korekta „wstecz”). Obowiązujące do końca 2015 r. przepisy ustaw o podatku dochodowym wyznaczały jedynie moment powsta- nia przychodu z tytułu sprzedaży, nie wskazywały natomiast, w sposób szczegółowy, na mo- ment jego zmniejszenia, np. na skutek zwrotu towaru. Na podstawie ogólnej regulacji dotyczą- cej momentu powstania przychodu (art. 12 ust. 3 i 3a updop oraz art. 14 ust. 1 i 1c updof) organy podatkowe twierdziły wówczas, że wystawienie faktury korygującej w związku ze zwrotem to- waru nie zmienia daty powstania przychodu, koryguje jedynie jego wysokość. Z tego powodu uznawano, że zwrot towaru korygował wysokość przychodu w dacie powstania przychodu wynikającego z faktury pierwotnej. Z dniem 1 stycznia 2016 r. do ustaw o podatku dochodowym dodano przepisy szczegółowo wskazujące na moment korekty przychodów. Z art. 12 ust. 3j updop oraz art. 14 ust. 1m updof wynika, że jeżeli korekta przychodu nie jest spowodowana błędem rachunkowym lub inną oczy- wistą pomyłką, korekty dokonuje się poprzez zmniejszenie lub zwiększenie przychodów osiąg- niętych w okresie rozliczeniowym, w którym została wystawiona faktura korygująca lub, w przy- padku braku faktury, inny dokument potwierdzający przyczyny korekty. Na tej podstawie zwrot towaru udokumentowany wystawioną fakturą korygującą zmniejsza przychód podatkowy w dacie wystawienia korekty. Potwierdził to również Dyrektor IS w Warszawie w interpretacji indywidualnej z 11 lutego 2016 r., sygn. IPPB6/4510-432/15-3/AZ, w której wskazał, że: MF (...) na gruncie przepisów ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych obowiązu- jących od 1 stycznia 2016 r. zmniejszenie przychodów Spółki z tytułu zwrotu towarów dokonanych na jej rzecz przez Dystrybutorów/Kluczowe PSD powinno zostać dokonane wrzesień 2016 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak sprzedawca powinien rozliczyć w księgach zwrot towaru
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: