Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00402 007680 18431036 na godz. na dobę w sumie
Jak unikać błędów w specyfikacji - poradnik dla zamawiających  - ebook/pdf
Jak unikać błędów w specyfikacji - poradnik dla zamawiających - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 14
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-2266-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Praktyczny przewodnik dla specjalisty ds. zamówień publicznych , dzięki któremu siwz będzie przygotowywana bezbłędnie. Zminimalizowane przez to zostanie ryzyko wniesienia odwołania do KIO.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak unikać błędów w specyfikacji – poradnik dla zamawiających BIBLIOTEKA ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH Strona | 1 Anna Kuszel-Kowalczyk Jak unikać błędów w specyfikacji – poradnik dla zamawiających Jak unikać błędów w specyfikacji – poradnik dla zamawiających O których czynnościach należy pamiętać Strona | 2 przygotowując specyfikację Każdy błąd formalny może być podstawą do wniesienia odwołań przez wyko- nawców uczestniczących w procedurze przetargowej. Dlatego zamawiający po- winien pamiętać o następujących kwestiach: 1. Zadbać o zatwierdzenie siwz przez kierownika zamawiającego (lub oso- bę, której powierzył on wykonywanie zastrzeżonych dla siebie czynno- ści). Warto też jest zaakceptować treści siwz przez członków komisji przetargowej lub osoby odpowiedzialne za przygotowanie i przeprowa- dzenie postępowania (jeżeli odstąpiono od powołania komisji przetargo- wej). 2. Nie żądać za dużej opłaty za przekazanie dokumentu siwz wykonawcy. Musi być ona adekwatna do kosztów, jakie zamawiający poniósł w związku z jej drukiem oraz przekazaniem. 3. Siwz w przetargu nieograniczonym udostępnia się na stronie internetowej od dnia zamieszczenia ogłoszenia o zamówieniu w Biuletynie ZP albo publikacji w Dz.U. UE. Na wniosek wykonawcy zamawiający przekazuje w terminie 5 dni siwz, co do zasady, w formie pisemnej. Zasadniczo dla czynności prawnych ustawa Pzp wymaga tzw. zwykłej formy pisemnej. W celu jej dochowania wystarczy, gdy kierownik zamawiającego lub upoważniona przez niego osoba złoży własnoręczny podpis na siwz. Spe- cyfikacja wraz z załącznikami może być również przekazana na nośniku elektronicznym. Jak unikać błędów w specyfikacji – poradnik dla zamawiających 4. Nie można ograniczać wykonawcom dostępu do siwz, skracając np. ter- min jej przekazania w ogłoszeniu czy też udostępnienia jej na stronie in- ternetowej. Siwz musi być dostępna co najmniej do upływu terminu skła- Strona | 3 dania ofert. 5. Kontrolować, komu przekazywane jest siwz. Zamawiający, mając do dyspozycji listę wykonawców, którzy ją od niego otrzymali, będzie wie- dział, do kogo przesłać inne dokumenty związane z prowadzonym postę- powaniem (np. wyjaśnienia treści siwz czy jej zmianę). Niezależnie od te- go obowiązku z przypadku umieszczenia siwz na stronie internetowej in- formacje dotyczące prowadzonego postępowania zamieszcza się na tej stronie. 6. W przetargu nieograniczonym zamawiający nie może uniemożliwiać zło- żenia oferty tym wykonawcom, którzy nie pobrali siwz. Z uwagi na znaczenie siwz jako kluczowego dokumentu w postępowaniu o za- mówienie publiczne zasadne jest, aby jej oryginał podpisał kierownik zamawia- jącego lub osoba, której powierzono czynności zastrzeżone dla kierownika (art. 18 ustawy Pzp). Złożenie podpisu na siwz będzie stanowiło formę jej zatwier- dzenia. Zatwierdzenie siwz przez kierownika zamawiającego, a więc przez oso- bę lub organ upoważniony do zarządzania jednostką zamawiającą będzie ozna- czało akceptację jej treści. Wykonawcom można przekazać kopię tak zatwier- dzonego dokumentu. W praktyce zamawiający w siwz wprowadzają formułę akceptowania jej treści także przez wszystkich członków komisji przetargowej lub osoby odpowiedzialne za jej przygotowanie (gdy w postępowaniu nie powo- łano komisji przetargowej - art. 19 ust. 2 ustawy Pzp). Akceptacja następuje po- przez złożenie podpisów na specjalnie do tego przygotowanej pierwszej stronie siwz.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak unikać błędów w specyfikacji - poradnik dla zamawiających
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: