Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00321 006806 15696427 na godz. na dobę w sumie
Jak ustalać okresy wypowiedzenia umów o pracę - ebook/pdf
Jak ustalać okresy wypowiedzenia umów o pracę - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887696 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przedstawia jakie okresy wypowiedzenia stosować dla umów o pracę na okres próbny, na czas określony, na czas nieokreślony, a także umów na zastępstwo. Można się z niej również dowiedzieć jak liczyć okresy wypowiedzenia ustalone w dniach, tygodniach i miesiącach. Na przykładach zostało pokazane kiedy rozpoczyna się okres wypowiedzenia dla poszczególnych umów o pracę, a kiedy się kończy. Szczególną uwagę zwrócono na przepisy przejściowe dotyczące okresów wypowiedzenia umów o pracę na czas określony. Od 22 lutego 2016 r. zmieniły się bowiem zasady wypowiadania umów o pracę na czas określony. Po zmianach przepisów, okres wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na czas określony – analogicznie jak przez wypowiadaniu umów bezterminowych – jest uzależniony od okresu zatrudnienia u danego pracodawcy. Przed nowelizacją wynosił on 2 tygodnie, jeżeli umowa była zawarta na okres powyżej 6 miesięcy i strony wprowadziły w jej treści zapis o możliwości wypowiedzenia umowy o pracę. Zgodnie z przepisami przejściowymi:

 – do umów o pracę na czas określony zawartych na okres do 6 miesięcy albo zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których nie przewidziano możliwości ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających 22 lutego 2016 r., w zakresie dopuszczalności ich wypowiedzenia stosuje się przepisy dotychczasowe, co oznacza, że umowy te nadal nie mogą być wypowiedziane,

 – przy wypowiadaniu umów o pracę na czas określony zawartych na okres dłuższy niż 6 miesięcy, w których przewidziano możliwość ich rozwiązania z zachowaniem 2-tygodniowego okresu wypowiedzenia, trwających 22 lutego 2016 r., stosuje się nowe okresy wypowiedzenia, uzależnione od zakładowego stażu pracy pracownika.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak ustalać okresy wypowiedzenia umów o pracę 3 Jakustalaćokresywypowiedzeniaumów opracę Długość okresu wypowiedzenia zależy od rodzaju umowy o pracę. Okresy wypowiedzenia umowy na czas nieokreślony i umowy na czas określony są takie same i wynoszą od 2 tygodni do 3 miesięcy w zależności od dłu- gości zatrudnienia u danego pracodawcy. Okresy wypowiedzenia umowy na okres próbny wynoszą od 3 dni roboczych do 2 tygodni i są uzależ- nione od okresu, na jaki zawarto taką umowę. Przepisy Kodeksu pracy przewidują możliwość rozwiązania stosunku pracy za wypowiedze- niem przez każdą ze stron umowy o pracę. Rozwiązanie umowy o pracę następuje z upływem okresu wypowiedzenia. Z tym dniem zatrudniony traci status pracownika. Wypowiedzenieumowyopracęnaokrespróbny Co do zasady umowa o pracę zawarta na okres próbny rozwiązuje się z upływem okresu, na jaki została zawarta. Jednak istnieje także możliwość jej wcześniejszego rozwiązania za wypowiedzeniem przez każdą ze stron. Okresy wypowiedzenia umowy o pracę zawartej na okres próbny Czas trwania umowy na okres próbny Długość okresu wypowiedzenia okres próbny nie przekracza 2 tygodni okres próbny jest dłuższy niż 2 tygodnie okres próbny wynosi 3 miesiące 3 dni robocze 1 tydzień 2 tygodnie Upływ okresu wypowiedzenia należy liczyć zgodnie z przepisami Kodeksu cywilne- go. Okres ten kończy się zatem z upływem ostatniego dnia terminu. Przy jego oblicza- niu nie podlega uwzględnieniu dzień, w którym zostało złożone wypowiedze- nie umowy o pracę. UWAGA! Do 3-dniowego okresu wypowiedzenia umowy o pra- cę nie wliczamy niedziel i dni świątecznych ustawo- wo wolnych od pracy. Jeżeli pracownik był zatrudniony na umowę na okres próbny na czas nieprze- kraczający 2 tygodni, okres jego wypo- wiedzenia wynosi 3 dni robocze. Przepisy Kodeksu pracy nie definiują pojęcia „dzień roboczy”. Zdaniem Państwowej Inspekcji Pracy przez dni robocze należy rozumieć wszystkie dni, które nie są niedzielami i świętami usta- wowo uznanymi za dni wolne od pracy (art. 1519 § 1 Kodeksu pracy). Ponadto zdaniem PIP wyrażonym w piśmie z 1 marca 2010 r. (GPP-517-4560-14-1/10/PE/RP): www.inforfk.pl IFK MONITORPPiUnr19(331) wrzesień2017 wrzesień2017 IFKIFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak ustalać okresy wypowiedzenia umów o pracę
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: