Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00715 011770 20227885 na godz. na dobę w sumie
Jak ustalić prawidłowy kurs waluty dla rozliczeń VAT - ebook/pdf
Jak ustalić prawidłowy kurs waluty dla rozliczeń VAT - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788374406352 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Podatnicy dokonujący transakcji sprzedaży lub zakupu wyrażonych w walutach obcych nie mają dowolności w zakresie sposobu przeliczania ich na złote. Przeliczenie to decyduje bowiem o wysokości podstawy opodatkowania, a w konsekwencji może też przesądzać o wysokości podatku należnego i naliczonego, np. w przypadku importu usług lub WNT. Publikacja zawiera odpowiedzi na najczęściej pojawiające się pytania dotyczące ustalania kursów walut.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ANETA SZWĘCH JAK USTALIĆ PRAWIDŁOWY KURS WALUTY DLA ROZLICZEŃ VAT isbn 978-83-7440-635-2 2 SPIS TESŚCI 1. Według jakiego kursu waluty przeliczać faktury wystawione w walucie obcej potwierdzające sprzedaż usług poza granicami kraju . . . . . . . . . . . . . . 4 2. Czy faktura sprzedaży wystawiona przed terminem może decydować o kursie waluty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 3. Czy trzeba przeliczać kwotę otrzymanej zapłaty, gdy cena jest ustalona w złotych i w walucie obcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 6 4. W jaki sposób określać kursy walut przy krajowych fakturach zaliczkowych i fakturach końcowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 5. Według jakiego kursu waluty należy przeliczać fakturę korygującą „in plus” . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 6. Według jakiego kursu waluty należy przeliczać zbiorczą fakturę korygującą . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11 7. Według jakiego kursu waluty należy przeliczać zmniejszenie podstawy opodatkowania przy WNT . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12 8. Jak ustalać kursy walut, gdy fakturę wystawia zagraniczny kontrahent . . . . . 13 9. Jak ustalać kursy walut w przypadku WNT, na poczet którego nabywca przekazał zaliczkę . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 15 10. Czy kupujący może samodzielnie ustalić kwotę VAT, gdy sprzedawca określił ją tylko w walucie obcej . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 listopad 2015 r. IFK KURSY WALUT 3 Jak ustalić prawidłowy kurs waluty dla rozliczeń VAT Podatnicy dokonujący transakcji sprzedaży lub zakupu wyrażonych w wa- lutach obcych nie mają dowolności w wyborze sposobu przeliczania ich na złote. Przeliczenie to decyduje bowiem o wysokości podstawy opodat- kowania, a w konsekwencji może też przesądzać o wysokości podatku należnego i naliczonego, np. w przypadku importu usług lub WNT. Za- sady, którymi należy się kierować przy wycenie tych transakcji dla celów VAT, wynikają z art. 31a ustawy o VAT. Generalnie kurs waluty stosowany do przeliczenia transakcji wyrażonej w walucie obcej jest związany albo z datą poprzedzającą dzień powstania obowiązku podatkowego, albo z datą poprzedzającą dzień wystawienia faktury – w przypadku gdy fak- tura została wystawiona przed powstaniem obowiązku podatkowego. Zasada I W przypadku gdy kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania są podane w wa- lucie obcej, przeliczenia na złote dokonuje się według (art. 31a ust. 1 ustawy o VAT): ■■■ kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego albo ■■■ ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień powstania obowiązku podatkowego; wówczas waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Wybór należy do podatnika. Zasada II Jeśli podatnik wystawia fakturę przed powstaniem obowiązku podatkowego, nie stosuje zasa- dy I. Kwoty stosowane do określenia podstawy opodatkowania podane na tej fakturze w walucie obcej są przeliczane na złote według: ■■■ kursu średniego danej waluty obcej ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski na ostatni dzień roboczy poprzedzający dzień wystawienia faktury albo ■■■ ostatniego kursu wymiany opublikowanego przez Europejski Bank Centralny na ostatni dzień poprzedzający dzień wystawienia faktury; w takim przypadku waluty inne niż euro przelicza się z zastosowaniem kursu wymiany każdej z nich względem euro. Zasada ta wynika z art. 31a ust. 2 ustawy o VAT i zdaniem MF nie ma zastosowania do faktur wystawianych przez zagranicznych kontrahentów (patrz pytanie 8). Zasady szczególne Przewidziano również dwie zasady szczególne. Mają zastosowanie do importu i usług wstępu na imprezy masowe. Dlatego należności z tytułu importu towarów są przeliczane na złote zgod- nie z przepisami celnymi. Tak stanowi art. 31a ust. 3 ustawy o VAT. listopad 2015 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak ustalić prawidłowy kurs waluty dla rozliczeń VAT
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: