Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00065 007702 18431649 na godz. na dobę w sumie
Jak wygrać z depresją? Trening. Wydanie II - książka
Jak wygrać z depresją? Trening. Wydanie II - książka
Autor: Liczba stron: 392
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 83-246-0743-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> rozwiązywanie problemów
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Depresja to stan przejściowy. Jeśli chcesz sobie pomóc, sama chęć może być pierwszym krokiem na Twojej drodze do skutecznej poprawy samopoczucia i odzyskania radości z każdego dnia. Nigdy się nie poddawaj. Nie przestawaj walczyć. Stale pracuj nad sobą.

To tylko część postulatów stawianych przez podręcznik autorstwa Mary Ellen Copeland. Poznaj jej inspirujące metody terapeutyczne. Obudź w sobie energię, nadzieję i przejmij kontrolę nad własnym życiem.

W 2000 roku depresja była czwartą z kolei najczęstszą chorobą współczesnego świata. W Polsce stany depresyjne dotykają około 10% populacji. Oznacza to, że prawdopodobnie wśród bliskich Ci osób ktoś zmaga się z tym problemem. Niezwykłość niniejszej książki polega na tym, że jej autorka zna zagadnienie depresji nie tylko z obserwacji, lecz przede wszystkim z autopsji. Przypadki, jakie opisuje, są także jej własnymi doświadczeniami. Proponowane rozwiązania testowała na sobie. A podczas pisania tego poradnika myślała nie tylko o osobach cierpiących na depresję, lecz również o ich rodzinach i przyjaciołach.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jak wygraæ z depresj¹? Trening. Wydanie II Autor: Mary Ellen Copeland T³umaczenie: Ewa Borówka ISBN: 978-83-246-0743-3 Tytu³ orygina³u: The Depression Workbook: A Guide for Living with Depression and Manic Depression (Second Edition) Format: B5, stron: 392 Depresja to stan przejœciowy. Jeœli chcesz sobie pomóc, sama chêæ mo¿e byæ pierwszym krokiem na Twojej drodze do skutecznej poprawy samopoczucia i odzyskania radoœci z ka¿dego dnia. Nigdy siê nie poddawaj. Nie przestawaj walczyæ. Stale pracuj nad sob¹. To tylko czêœæ postulatów stawianych przez podrêcznik autorstwa Mary Ellen Copeland. Poznaj jej inspiruj¹ce metody terapeutyczne. ObudŸ w sobie energiê, nadziejê i przejmij kontrolê nad w³asnym ¿yciem. W 2000 roku depresja by³a czwart¹ z kolei najczêstsz¹ chorob¹ wspó³czesnego œwiata. W Polsce stany depresyjne dotykaj¹ oko³o 10 populacji. Oznacza to, ¿e prawdopodobnie wœród bliskich Ci osób ktoœ zmaga siê z tym problemem. Niezwyk³oœæ niniejszej ksi¹¿ki polega na tym, ¿e jej autorka zna zagadnienie depresji nie tylko z obserwacji, lecz przede wszystkim z autopsji. Przypadki, jakie opisuje, s¹ tak¿e jej w³asnymi doœwiadczeniami. Proponowane rozwi¹zania testowa³a na sobie. A podczas pisania tego poradnika myœla³a nie tylko o osobach cierpi¹cych na depresjê, lecz równie¿ o ich rodzinach i przyjacio³ach. Spis treści Przedmowa Wprowadzenie Pierwszy krok CZĘŚĆ I JAŚNIEJSZY OBRAZ Rozdział 1. Depresja i depresja maniakalna — ogólny zarys Rozdział 2. Wziąć sprawy w swoje ręce Rozdział 3. Doświadczanie depresji Rozdział 4. Doświadczanie stanu manii Rozdział 5. Wziąć odpowiedzialność za swoje samopoczucie Rozdział 6. Możliwe przyczyny zaburzeń nastroju Rozdział 7. Wyjście z depresji Rozdział 8. Zejście z wyżyn manii Rozdział 9. Tabela kontrolowania nastrojów Rozdział 10. Opracowanie i wykorzystywanie Planu Poprawy Samopoczucia 7 9 17 27 47 61 67 75 81 85 115 149 155 6 Jak wygrać z depresją? Trening CZĘŚĆ II WSPARCIE JAKO WARUNEK PODSTAWOWY Rozdział 11. Silna sieć wsparcia Rozdział 12. Znalezienie właściwych specjalistów opieki zdrowotnej Rozdział 13. Grupy wsparcia Rozdział 14. Wsparcie rodziny CZĘŚĆ III TRYB ŻYCIA I JEGO WPŁYW NA SAMOPOCZUCIE Rozdział 15. Rzut oka na tryb życia Rozdział 16. A może porada? Rozdział 17. Umacnianie samooceny i pewności siebie Rozdział 18. Nowy sposób myślenia Rozdział 19. Relaks dla odzyskania równowagi Rozdział 20. Dieta Rozdział 21. Ćwiczenia — na co czekasz? Rozdział 22. Światło, promieniowanie elektromagnetyczne i zegar biologiczny CZĘŚĆ IV PROBLEM SAMOBÓJSTWA Rozdział 23. Samobójstwo — tragiczny wymiar zaburzeń nastroju Rozdział 24. Zapobiec samobójstwu DODATEK Wykaz materiałów pomocniczych 185 191 201 213 225 233 245 253 291 317 327 335 347 363 377 3 Doświadczanie depresji Czuję się, jak gdybym leżał w grobie i ktoś systematycznie obsypywał mnie ziemią — jeszcze widzę trochę światła, ale już zaczynam się dusić. Różne osoby mogą doświadczać depresji w rozmaity sposób. W tej posępnej tkaninie przeplatają się jednak wspólne wątki. Uczestnicy przeprowadzonego przeze mnie badania wymienili uczucia, które towa- rzyszą im w stanie depresji. Które z poniższych uczuć i objawów są Ci znane? (cid:84) Wszystko jest beznadziejne (cid:84) Jestem do niczego (cid:84) Czuję ogarniającą mnie apatię (cid:84) Odczuwam obojętność (cid:84) Najchętniej stale bym spał (cid:84) Brak mi energii (cid:84) Jestem smutny (cid:84) Odczuwam lęk (cid:84) Jestem rozdrażniony (cid:84) Czuję się beznadziejnie, okropnie, podle, fatalnie itp. (cid:84) Odczuwam wewnętrzną pustkę (cid:84) Mam głębokie poczucie winy (cid:84) Mam niskie poczucie własnej wartości (cid:84) Mógłbym równie dobrze nie żyć (cid:84) Nic mnie nie wzrusza (cid:84) Czuję się skrajnie wyczerpany (cid:84) Brak mi motywacji (cid:84) Jestem powolny (cid:84) Jestem przygnębiony (cid:84) Łatwo wpadam w złość (cid:84) Mam czarne myśli (cid:84) Czuję się samotny i opuszczony (cid:84) Oskarżam się (cid:84) Łatwo wybucham płaczem 62 Jak wygrać z depresją? Trening (cid:84) Jestem przerażony (cid:84) Mam niską samoocenę (cid:84) Mam trudności z koncentracją (cid:84) Czuję się brzydki (cid:84) Nie potrafię normalnie funkcjonować (cid:84) Nic mnie nie cieszy (cid:84) Jestem podenerwowany (cid:84) Nie chcę nikogo widzieć (cid:84) Odczuwam napięcie (cid:84) Milczę (cid:84) Czuję się obciążony (cid:84) Wydaje mi się, że nic nie ma sensu (cid:84) Chcę stracić świadomość (cid:84) Czuję się winny (cid:84) Czuję się jak zakurzona, brudna szyba (cid:84) Czuję się, jak gdyby świat spowiły chmury (cid:84) Czuję ciężar, każdy krok to męka (cid:84) Czuję się jak w piekle (cid:84) Czuję się bezradny (cid:84) Chcę umrzeć (cid:84) Jestem nieudacznikiem (cid:84) Mam nadwagę (cid:84) Czuję wewnętrzną martwotę i otępienie (cid:84) Nie mogę już tego wytrzymać (cid:84) Nie mogę spać (cid:84) Nie potrafię się pozbierać (cid:84) Jestem wyciszony (cid:84) Mam urojenia (cid:84) Nienawidzę siebie (cid:84) Mam obsesję na punkcie błędów popełnionych w przeszłości (cid:84) Mam kłopoty zdrowotne (cid:84) Nie cierpię swojego życia (cid:84) Chcę zwinąć się w kłębek i przestać istnieć (cid:84) Czuję głęboko zakorzenioną złość i wiem, że nigdy się z nią nie uporam (cid:84) Czuję tak dotkliwy ból, że nie wierzę, iż można go wyleczyć A oto inne opisy depresji dostarczone przez uczestników badania: „Ból, ciemność, totalna pustka, czuję się jak w gęstej mgle, przez którą nic nie może się przebić”. „Nikt i nic nie może mi pomóc, a ja wszystkim zawadzam, nie chcę nic robić ani nikogo widzieć”. Doświadczanie depresji 63 „Nigdy nie będzie dobrze, ludzie nie są tacy, jak się wydają, a ja nie jestem taki, jak chcieliby inni”. „Zwykłe czynności stają się wyzwaniem; wykonuję je powoli i z wielkim trudem. Boję się i mam do siebie pretensje na myśl o tym, co kiedyś zrobiłem”. „Czuję się beznadziejnie, to istne piekło. Jestem nikim, życie nie ma sensu. Nie mam już serca nawet dla swojej rodziny. Nie mogę się do niczego zmusić. Fizycznie żyję, ale psychicznie jestem martwa”. „Czasem wydaje mi się, że mam dwojaką depresję. Jedna z nich to reakcja na przeciwności losu, a druga pojawia się nawet wtedy, gdy wszystko idzie po mojej myśli. Czasami przygnębienie mija, gdy spotyka mnie coś wesołego, a innym ra- zem nie potrafię się go w żaden sposób pozbyć. Kiedy odczuwam depresję nie- reaktywną, tracę apetyt i mam problemy ze snem”. „Czuję się tak, jak gdyby ktoś zaciągnął mi w mózgu hamulec i przykrył gru- bym, szarym kocem. Wszystko się zatrzymało. Nie dostrzegam wokół siebie ni- czego pozytywnego i jednocześnie stale odczuwam wszechogarniającą panikę”. „Myślę o złych rzeczach, które spotykają mnie lub moją rodzinę, wręcz sobie ich życzę — dlaczego tak bardzo się nienawidzę? Całkowicie spowija mnie zasłona przygnębienia, muszę się jej pozbyć! Odczuwam niepokój, chcę nago wybiec na zewnątrz. Czekam, aż coś się zdarzy — zazwyczaj coś złego. Nie potrafię podejmować decyzji. Stale myślę, że następnego dnia umrę. Przez ten nastrój zrezygnowałem ze zbyt wielu rzeczy. Jestem strasznie skąpy, obwiniam wszystkich i wszystko dookoła, w nocy boję się zamknąć oczy”. „Moja depresja jest endogenna, inaczej mówiąc — wewnętrzna, czyli jest efek- tem działania wewnętrznych mechanizmów biologicznych. Kiedy się rozpoczyna, sama się podtrzymuje i nie reaguje na żadne zmiany w obrębie otoczenia. Na- zywam ją depresją przez duże D”. „Czasami godzinami płaczę, siedząc i wpatrując się w ścianę. Mówię ludziom, żeby trzymali się ode mnie z daleka i wpadam ze skrajności w skrajność — albo nie jem nic, albo mam napady obżarstwa. Nie dbam o swój wygląd”. „Wciąż nabieram pewności, że tym razem to już koniec — że „wspaniała” strona manii już nie powróci. Nie mogę opędzić się od lęków i koszmarów”. „Przybieram maskę i udaję, że wszystko jest w porządku”. „Zbyt wiele urojeń — łączą się we mnie wszystkie możliwe lęki, bez względu na to, czy są uzasadnione. Egocentryzm; nie dbam o strój, zapuszczam się. W nocy dopada mnie bezsenność. Ciągle mi się odbija. Pozadzierane paznokcie, 64 Jak wygrać z depresją? Trening rozległe zadrapania na twarzy, totalny pesymizm. Nie dostrzegam niczego, co dobre lub pozytywne. Nie mogę podejmować jednoznacznych decyzji. Kosztowne błędy podjęte przy pierwszych objawach depresji. Zero popędu seksualnego — chcę, żeby wszyscy zostawili mnie w spokoju, chcę rozwodu z całą rasą ludzką. Mój umysł chce mnie zablokować”. Jedna z osób uczestniczących w badaniu przedstawiła bardzo wnikliwy opis depresji: „Te stany depresyjne bardzo przypominają mi dolegliwości fizyczne. Nieraz zdarzało mi się chorować na grypę i traktować jej pierwsze objawy jak początki depresji — odczucia psychosomatyczne są tak podobne. Kiedy ogarnia mnie depresja endogenna, mam obniżony nastrój. Moje ciało jest zmęczone i wyczer- pane. Nie mam energii ani chęci na nic — ani na seks, ani na jedzenie, ani na pracę. Nie czerpię żadnej przyjemności z rzeczy, które zazwyczaj mnie cieszą — wszystko staje się udręką. Mam zaburzenia snu: cierpię na bezsenność lub nadmierną senność. Przez moją głowę bezustannie przewalają się negatywne wspomnienia z prze- szłości. Jest tak, jak gdyby umysł nie mógł już wydobyć żadnych miłych do- świadczeń życiowych. To, co otacza mnie teraz, postrzegam w czarnych bar- wach; nawet w słoneczne dni ogarnia mnie mrok. Spodziewam się najgorszego i boję się przyszłości. Nie potrafię się już cieszyć na myśl o następnym dniu. Pesymizm napędza samobójczą grę wyobraźni niemal bez mojego świadomego udziału w kierowaniu napływającymi myślami. Nie wybieram tych myśli; poja- wiają się w moim umyśle, choć są niepożądane i nieproszone. Nie było do końca tak, że chciałam skończyć ze sobą, bo czułam się tak fatalnie, to raczej myśli samobójcze uparcie torowały sobie drogę do mojej świadomości. A ja musiałam robić wszystko, by przezwyciężyć te myśli. Przez całe lata, zanim jeszcze wiedziałam, że moje stany depresyjne można nazwać i leczyć, czułam, że są one niejako czymś organicznym, czymś, nad czym nie mogę zapanować. Moja matka w chwilach rozpaczy krzyczała na mnie: „Nie masz żadnych powodów do przygnębienia!”. Miała rację — naprawdę nie miałam żadnych powodów do depresji. Powinnam była potraktować to jak wskazówkę! To nie była depresja przez małe d; to była depresja przez duże D: zaburzenie systemu, brak dolnych granic obniżenia nastroju. Potrzebowałam terapii, a nie racjonalnych rozważań na temat mojego odbioru rzeczywistości. Ludzie przeżywający depresję najbardziej potrzebują osób, które spróbują ich zrozumieć, a nie zaszufladkują ich jako leniwych, słabych lub gorszych. Kiedy znów ogarnia mnie przygnębienie, mam potrzebę zwierzenia się komuś, że jestem w dołku. To ważne, by mieć obok siebie kochającego i delikatnego słuchacza”. Doświadczanie depresji 65 Opisz, na czym polegają Twoje doświadczenia z depresją: konfrontacja ze swoimi uczuciami może być pierwszym krokiem na drodze do ich przezwyciężenia. W razie potrzeby posłuż się dodatkową kartką papieru. Czterdziestu czterech uczestników badania stwierdziło, że gdy ogarnia ich depresja, odczuwają jej fizyczne konsekwencje. Ten ból może być wręcz nieznośny i niebywale osłabiający (wiem o tym z własnego doświadczenia). Które z poniższych objawów są Ci znane? (cid:84) Ból całego ciała (cid:84) Skurcz żołądka (cid:84) Mdłości (cid:84) Ból głowy (cid:84) Ból żołądka (cid:84) Ból krzyża (cid:84) Ból w klatce piersiowej (cid:84) Uczucie pustki w klatce piersiowej (cid:84) Głęboki ból serca (cid:84) Zaparcia (cid:84) Ból kończyn (cid:84) Zaciśnięte szczęki (cid:84) Ciężkie powieki (cid:84) Niskie ciśnienie (cid:84) Skurcze mięśni (cid:84) Ucisk w klatce piersiowej (cid:84) Kłucie w klatce piersiowej (cid:84) Arytmia (cid:84) Biegunka (cid:84) Uczucie ciężkości kończyn (cid:84) Ból oczu (cid:84) Ból dziąseł (cid:84) Omdlenia (cid:84) Uczucie pieczenia „Czuję się tak, jak gdyby moja głowa miała pęknąć, i mam nadzieję, że tak się stanie; wtedy przynajmniej umrę”. „Czuję się jak porażony prądem”. 66 Jak wygrać z depresją? Trening „Boli mnie serce; mam wrażenie, że lada chwila się zatrzyma”. „Mam wrażenie, że moja głowa jest pełna i brakuje mi energii”. „Czuję ból w klatce piersiowej i mam kłopoty z oddychaniem”. „Ze środka mojego ciała promieniuje nieopisany ból”. „Moje całe ciało jest pogrążone w bólu. Czuję się tak, jak gdyby ktoś wbijał w nie jednocześnie tysiące noży”. „Czuję rozdzierający, niemal oślepiający ból z tyłu głowy”. „Czuję tępy ból w klatce piersiowej i w żołądku, nękający mnie jak głód, którego nie sposób zaspokoić”. „Moje całe ciało wydaje się ciężkie i otępiałe. Ogarnia mnie stupor”. „Czuję się tak, jak gdybym cierpiała na ciężki przypadek grypy, jakby na moje czoło zwalił się kawał ołowiu, a całe moje ciało, każda godzina i cały świat ważyły tony”. Napisz, w jaki sposób Twój organizm fizycznie reaguje na depresję:
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak wygrać z depresją? Trening. Wydanie II
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: