Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00444 007707 18990942 na godz. na dobę w sumie
Jak zarabiać na kryptowalutach - książka
Jak zarabiać na kryptowalutach - książka
Autor: Liczba stron: 232
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-4094-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook (-40%), audiobook).

Witaj na nowym wspaniałym rynku

'Kryptowaluty' - ten termin brzmi nieco tajemniczo, ale i wielce obiecująco. Wielu inwestorów nadal nie w pełni pojmuje mechanizm funkcjonowania kryptowalut, jednak niemal każdy rozważa, czy warto się nimi zainteresować. Czy te cyfrowe waluty są prawdziwą, nową nadzieją na duży zarobek? Szansą na uwolnienie się od dyktatury banków? A może jest to tylko kolejna bańka spekulacyjna? Czy porównywanie kryptowalut do piramidy finansowej ma jakiekolwiek podstawy? Czy można zaufać walutom, za którymi nikt nie stoi, które nie mają żadnej centrali ani emitenta? Czy jest to początek rewolucji ekonomicznej, demokracji pieniądza niezależnego od banków? Jednak czy warto ryzykować, inwestując w coś, czego się do końca nie rozumie? Absolutnie nie warto i dlatego, nim wkroczysz na nowy wspaniały rynek kryptowalut, dowiedz się o nich jak najwięcej!

Wraz z autorem tej książki prześledź historię powstania bitcoina, mechanikę jego działania oraz młodszych kryptowalut, zwanych altcoinami. Na podstawie najpopularniejszych portfeli dla bitcoina i portfeli wielowalutowych dowiedz się, krok po kroku, jak założyć własny portfel kryptowalutowy. Naucz się zakładać i obsługiwać konta na giełdach kryptowalutowych i przekonaj się, jak przebiegają na nich transakcje. Wybierz tę z giełd, na której chcesz grać. Poznaj sprawdzone metody i miejsca właściwe do poszukiwania informacji oraz naucz się je interpretować. Przyjrzyj się historii kursu bitcoina i spróbuj wyciągnąć z niej wnioski. Zastanów się, jakie scenariusze na przyszłość można rysować dla kryptowalut. Jakie miejsce mogą zająć one w ekonomicznym krwioobiegu? Czy bitcoin ma rzeczywistą wartość? Opanuj zasady analizy technicznej na 'rynku krypto' oraz sekrety miningu, czyli wydobywania kryptowalut. Poznaj specyficzny żargon i terminologię, bez których nie można zrozumieć kryptowalutowej niszy internetu. Dowiedz się, jak wyglądają regulacje prawne wirtualnych walut w Polsce. Tak 'uzbrojony' możesz ruszyć na podbój rynku kryptowalut.

Pamiętaj: rynek kryptowalut opiera się na wolności, ale nie ma wolności bez odpowiedzialności!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności za ich wykorzystanie. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszę również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Niniejsza książka zawiera prywatne opinie Autora oraz jedynie ogólne informacje i w żadnym razie nie powinna być traktowana jako równowartość profesjonalnej porady maklerskiej lub inwestycyjnej. Zalecamy konsultację z doradcą finansowym lub specjalistą w zakresie finansów, przed podjęciem czynności inwestycyjnych. Chociaż dołożyliśmy wszelkich starań, aby wszystkie informacje były zgodne ze stanem wiedzy na dzień druku książki, wydawca nie ponosi żadnej odpowiedzialności za błędy lub braki w treści książki oraz wszelkich cytowanych lub przedstawianych tam pozycjach i stronach internetowych. Wydawca nie zachęca również do korzystania z żadnego przedstawianego w książce komercyjnego produktu lub usługi. Redaktor prowadzący: Magdalena Dragon-Philipczyk Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: onepress@onepress.pl WWW: http://onepress.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://onepress.pl/user/opinie/jakzak Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-4094-7 Copyright © Helion 2018 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI Wst(cid:218)p ..............................................................................................9 Rozdzia(cid:239) 1. Bitcoin i kryptowaluty ...........................................13 1.1. Historia bitcoina i legenda Satoshiego Nakamoty ...................13 1.2. Mechanika dzia(cid:239)ania bitcoina .....................................................17 1.3. Ekonomiczny wymiar kryptowalut ..........................................19 Rozdzia(cid:239) 2. Altcoiny ...................................................................23 2.1. Ethereum ....................................................................................24 2.2. Ripple ..........................................................................................28 2.3. Forki bitcoina .............................................................................29 2.4. Litecoin .......................................................................................32 2.5. Tokeny na platformie Ethereum ...............................................33 2.6. Cardano ......................................................................................36 2.7. Stellar ..........................................................................................37 2.8. NEO ...........................................................................................38 2.9. IOTA ..........................................................................................39 2.10. Monero .....................................................................................41 2.11. Dash ..........................................................................................44 2.12. Stablecoiny ................................................................................45 2.13. Dogecoin ..................................................................................48 5 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI Rozdzia(cid:239) 3. Instalacja portfela ...................................................51 3.1. Bitcoin Core ...............................................................................53 3.2. Electrum .....................................................................................58 3.3. Exodus ........................................................................................66 Rozdzia(cid:239) 4. Gie(cid:239)dy kryptowalutowe .........................................71 4.1. Bitstamp ......................................................................................73 4.2. BitMarket24 ................................................................................85 4.3. Binance ........................................................................................93 4.4. Inne gie(cid:239)dy kryptowalutowe ....................................................101 Rozdzia(cid:239) 5. Podstawy inwestycji kryptowalutowych ............105 5.1. Inwestowanie i spekulowanie ..................................................105 5.2. Nauka z historii ........................................................................106 5.2.1. Czy bitcoin to ba(cid:241)ka spekulacyjna? ................................106 5.2.2. Czy bitcoin to piramida finansowa? ...............................113 5.3. (cid:189)ród(cid:239)a informacji .....................................................................118 5.4. Czy bitcoin ma rzeczywist(cid:200) warto(cid:258)(cid:202)? .....................................123 5.4.1. Czy bitcoin to pieni(cid:200)dz? ..................................................123 5.4.2. Czym jest warto(cid:258)(cid:202) pieni(cid:200)dza? ..........................................124 5.4.3. Czym jest kapitalizacja rynkowa oraz g(cid:239)(cid:218)boko(cid:258)(cid:202) rynku? ......................................................127 5.4.4. Hierarchia kryptowalut ...................................................131 5.5. HODL i BTFD, czyli strategie inwestycyjne na rynku krypto .......................................................................131 Rozdzia(cid:239) 6. Analiza techniczna na rynku kryptowalutowym ....................................................135 6.1. Ró(cid:285)nice pomi(cid:218)dzy analiz(cid:200) techniczn(cid:200) na rynkach tradycyjnych a na rynku kryptowalut ..................137 6.2. Za(cid:239)o(cid:285)enia analizy technicznej ..................................................139 6.3. Serwisy i platformy u(cid:285)ywane w analizie technicznej .............140 6 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI 6.4. Wykresy i ich rodzaje ...............................................................150 6.5. Wybór interwa(cid:239)u ......................................................................152 6.6. Wyznaczanie trendów ..............................................................153 6.7. Formacje liniowe analizy technicznej .....................................158 6.7.1. Formacje odwrócenia trendu ...........................................159 6.7.2. Formacje kontynuacji trendu ..........................................164 6.8. Poziomy oporu i wsparcia .......................................................168 6.9. Wska(cid:283)niki .................................................................................172 6.9.1. Prosta (cid:258)rednia krocz(cid:200)ca ...................................................172 6.9.2. Wyk(cid:239)adnicza (cid:258)rednia krocz(cid:200)ca ........................................175 6.9.3. Kombinacje (cid:258)rednich .......................................................176 6.9.4. Guppy Multiple Moving Average (GMMA) ...................177 6.9.5. Moving Average Convergence/Divergence (MACD) ....178 6.10. Wolumen na rynku kryptowalutowym..................................179 Rozdzia(cid:239) 7. Wydobywanie kryptowalut ..................................181 7.1. Historia górnictwa kryptowalut ..............................................181 7.2. Górnictwo kryptowalut obecnie .............................................186 7.2.1. Szacowanie op(cid:239)acalno(cid:258)ci miningu ...................................187 7.2.2. Zakup sprz(cid:218)tu ..................................................................188 7.2.3. Przyk(cid:239)ady kalkulacji koparek ..........................................194 7.2.4. Konfiguracja i uruchomienie koparki GPU ....................197 Rozdzia(cid:239) 8. Uregulowanie prawne walut wirtualnych w Polsce ......................................................................................199 8.1. Podatek od towarów i us(cid:239)ug (VAT) ........................................200 8.2. Podatek od czynno(cid:258)ci cywilnoprawnych (PCC) ...................201 8.3. Podatek dochodowy ................................................................204 8.4. Dzia(cid:239)alno(cid:258)(cid:202) gospodarcza w zakresie handlu walutami wirtualnymi ................................207 8.5. Rzeczywisto(cid:258)(cid:202) ..........................................................................208 S(cid:239)ownik terminów i (cid:285)argonu kryptowalutowego .................213 7 Poleć książkęKup książkę SPIS TRE(cid:165)CI 8 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 3.INSTALACJA PORTFELA 3.1. BITCOIN CORE Bitcoin Core nie jest jedynym portfelem pe(cid:239)now(cid:218)z(cid:239)owym bitcoina, jest jednak najpopularniejsz(cid:200) tego rodzaju aplikacj(cid:200). Z innych mo(cid:285)na wymieni(cid:202) m.in. Bitcoin Knots oraz Armory. Bitcoin Core mo(cid:285)emy pobra(cid:202) ze strony bitcoin.org/pl/pobieranie. Do wyboru mamy wer- sje dla Windows, Linux oraz OS X. Po pobraniu programu przyst(cid:218)- pujemy do jego instalacji. Najpierw wybieramy folder docelowy dla programu (rysunek 3.1). Nast(cid:218)pnie okre(cid:258)lamy nazw(cid:218) folderu w menu Start. Po kilku chwilach program b(cid:218)dzie zainstalowany. RYSUNEK 3.1. Instalacja Bitcoin Core — wybór folderu instalacji Nast(cid:218)pnie czeka nas pierwsze uruchomienie programu. Na tym etapie aplikacja zadaje nam pytanie, gdzie chcemy przechowywa(cid:202) dane programu, czyli (cid:239)a(cid:241)cuch bloków (rysunek 3.2). Trzeba wzi(cid:200)(cid:202) pod uwag(cid:218), (cid:285)e b(cid:218)dzie to znaczna wielko(cid:258)(cid:202) (w momencie pisania ksi(cid:200)(cid:285)ki 153 GB), która dodatkowo b(cid:218)dzie stale rosn(cid:200)(cid:202). Domy(cid:258)lnie jest to systemowy folder Appdata/Roaming na partycji systemowej. Je(cid:285)eli mamy wi(cid:218)cej ni(cid:285) jedn(cid:200) partycj(cid:218) na dysku, wskazany mo(cid:285)e by(cid:202) wybór innej ni(cid:285) systemowa, zw(cid:239)aszcza je(cid:258)li w domy(cid:258)lnej lokali- zacji jest za ma(cid:239)o miejsca. Po dokonaniu wyboru program si(cid:218) uruchomi. Mo(cid:285)liwe jeszcze, (cid:285)e systemowy firewall (zapora) zapyta nas o udzielenie programowi dost(cid:218)pu do sieci. Po zatwierdzeniu ujrzymy ekran synchronizacji Bitcoin Core (rysunek 3.3). 53 Poleć książkęKup książkę JAK ZARABIA(cid:109) NA KRYPTOWALUTACH RYSUNEK 3.2. Wybór folderu do przechowywania danych programu RYSUNEK 3.3. Synchronizacja (cid:239)a(cid:241)cucha bloków w Bitcoin Core 54 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 3.INSTALACJA PORTFELA Synchronizacja jest d(cid:239)ugotrwa(cid:239)ym procesem, mo(cid:285)e wymaga(cid:202) nawet tygodnia lub wi(cid:218)cej ci(cid:200)g(cid:239)ego dzia(cid:239)ania komputera. Informacje po- dawane przez program o przewidywanym czasie zako(cid:241)czenia syn- chronizacji niekoniecznie musz(cid:200) by(cid:202) celne. Kiedy ju(cid:285) odczekamy wystarczaj(cid:200)co d(cid:239)ugo (program bez wi(cid:218)kszych problemów mo(cid:285)e dzia(cid:239)a(cid:202) w tle), naszym oczom uka(cid:285)e si(cid:218) funkcjonalny panel portfela z zerowym saldem (rysunek 3.4). RYSUNEK 3.4. Okno zsynchronizowanego Bitcoin Core Zanim przelejemy na nasz portfel jakiekolwiek (cid:258)rodki, zalecane jest w(cid:239)(cid:200)czenie szyfrowania portfela. W tym celu z menu Preferencje wybieramy Zaszyfruj portfel, a nast(cid:218)pnie dwukrotnie wpisujemy nasze has(cid:239)o do programu, które musi sk(cid:239)ada(cid:202) si(cid:218) z minimum dzie- si(cid:218)ciu znaków. Wa(cid:285)ne jest, aby zapisa(cid:202) to has(cid:239)o i nie zgubi(cid:202) go, gdy(cid:285) mo(cid:285)e to oznacza(cid:202) bezpowrotn(cid:200) utrat(cid:218) naszych (cid:258)rodków znajduj(cid:200)cych si(cid:218) na portfelu (has(cid:239)a nie da si(cid:218) w (cid:285)aden sposób odzy- ska(cid:202)). Program poprosi nas o potwierdzenie, po czym wy(cid:239)(cid:200)czy si(cid:218). Przy nast(cid:218)pnym uruchomieniu has(cid:239)o nie b(cid:218)dzie potrzebne, pro- gram poprosi o nie dopiero, gdy b(cid:218)dziemy chcieli wykona(cid:202) transfer. 55 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 5.PODSTAWY INWESTYCJI KRYPTOWALUTOWYCH 5.4.3. Czym jest kapitalizacja rynkowa oraz g(cid:239)(cid:218)boko(cid:258)(cid:202) rynku? Cz(cid:218)sto b(cid:218)dziemy spotyka(cid:202) si(cid:218) z takim terminem jak kapitalizacja rynkowa (inaczej kapitalizacja gie(cid:239)dowa). Co do definicji, kapitali- zacja rynkowa jest to iloczyn liczby jednostek danego aktywa (np. akcji spó(cid:239)ki albo jednostek waluty czy kryptowaluty) i ich ceny rynkowej wyra(cid:285)onej w walucie b(cid:218)d(cid:200)cej punktem odniesienia. To znaczy, (cid:285)e je(cid:258)li w obiegu znajduje si(cid:218) przyk(cid:239)adowo 10 000 jednostek aktywa, którego cena rynkowa wynosi 10 z(cid:239)otych za jed- nostk(cid:218), to kapitalizacja tego rynku wynosi 100 000 z(cid:239)otych. W przypadku rynku akcyjnego taka forma wyliczenia jest do(cid:258)(cid:202) jednoznaczna, gdy(cid:285) znamy dok(cid:239)adn(cid:200) liczb(cid:218) akcji w obiegu. W przypadku kryptowaluty czy tokenu sprawa si(cid:218) komplikuje, gdy(cid:285) znamy tylko teoretyczn(cid:200), maksymaln(cid:200) liczb(cid:218) jednostek. W praktyce jednak cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) z nich, a by(cid:202) mo(cid:285)e nawet wi(cid:218)kszo(cid:258)(cid:202) jest bezpowrotnie utracona i nie znajduje si(cid:218) w obiegu, jednak nie znamy skali tego zjawiska, mo(cid:285)emy tylko stara(cid:202) si(cid:218) je szacowa(cid:202) w du(cid:285)ym przybli(cid:285)eniu. Dla celów obliczenia kapitalizacji rynkowej przyj- mujemy wi(cid:218)c maksymaln(cid:200) poda(cid:285). Przyk(cid:239)adowo w dniu 11.06.2018 roku kapitalizacja rynkowa bitcoina wynosi(cid:239)a 116 miliardów dolarów, co wynika(cid:239)o z iloczynu ceny rynkowej (6793,68 dolarów) oraz liczby wyemitowanych na ten moment bitcoinów (17 087 175). Kapitalizacja rynkowa ma w przypadku walut wirtualnych pewien iluzoryczny charakter. O ile bowiem na rynku akcyjnym mamy dost(cid:218)pne sprawozdania finansowe spó(cid:239)ek i ró(cid:285)nego rodzaju wyli- czenia ksi(cid:218)gowe, które daj(cid:200) inwestorom punkt odniesienia, to w przypadku kryptowalut i tokenów nie ma mo(cid:285)liwo(cid:258)ci takiej weryfikacji. W praktyce ta warto(cid:258)(cid:202) kapitalizacji nie ma prze(cid:239)o(cid:285)enia na rzeczywisto(cid:258)(cid:202) i jest ulotna. Oznacza to, (cid:285)e suma wszystkich bitcoinów wcale nie jest w praktyce warta 116 miliardów dolarów, gdy(cid:285) nie mo(cid:285)na ich wszystkich sprzeda(cid:202) za tak(cid:200) cen(cid:218). Ka(cid:285)dy bit- coin sprzedany dodatkowo ponad równowag(cid:218) popytu i poda(cid:285)y 127 Poleć książkęKup książkę JAK ZARABIA(cid:109) NA KRYPTOWALUTACH obni(cid:285)a jego kurs, a ka(cid:285)dy kupiony podwy(cid:285)sza. Operacje sprzeda(cid:285)y od kilku do kilkunastu tysi(cid:218)cy bitcoinów, których na przestrzeni od grudnia 2017 do lutego 2018 roku dokonywa(cid:239) syndyk masy upad(cid:239)o(cid:258)ciowej gie(cid:239)dy Mt.Gox, potrafi(cid:239)y doprowadza(cid:202) nawet do 30 spadku warto(cid:258)ci bitcoina (rysunek 5.11). Sprzeda(cid:285) jeszcze wi(cid:218)kszej liczby jednostek doprowadzi(cid:239)aby do jeszcze powa(cid:285)niej- szego obni(cid:285)enia ceny. Rzucenie w krótkim czasie na rynek miliona bitcoinów prawdopodobnie obni(cid:285)y(cid:239)oby jego kurs poni(cid:285)ej 100 dola- rów. Kapitalizacja rynkowa, przynajmniej w przypadku kryptowalut, jest zatem jedynie pewnego rodzaju teoretycznym wska(cid:283)nikiem. RYSUNEK 5.11. Kurs bitcoina z zaznaczonymi du(cid:285)ymi operacjami sprzeda(cid:285)y dokonywanymi przez syndyka masy upad(cid:239)o(cid:258)ciowej Mt.Gox6 Z opisanymi wy(cid:285)ej kwestiami zwi(cid:200)zane jest równie(cid:285) poj(cid:218)cie g(cid:239)(cid:218)bo- ko(cid:258)ci rynku. G(cid:239)(cid:218)boko(cid:258)(cid:202) rynku jest to liczba oferowanych jednostek np. kryptowaluty, które mo(cid:285)na sprzeda(cid:202) lub kupi(cid:202), wywo(cid:239)uj(cid:200)c okre(cid:258)lon(cid:200) zmian(cid:218) ceny rynkowej. Ka(cid:285)da gie(cid:239)da zbiera oferty kupna- sprzeda(cid:285)y danego aktywa i uk(cid:239)ada je od najni(cid:285)szej do najwy(cid:285)szej (cid:285)(cid:200)danej ceny w przypadku ofert zakupu i odwrotnie dla ofert sprzeda(cid:285)y. Osoby odwiedzaj(cid:200)ce gie(cid:239)d(cid:218) z zamiarem skorzystania 6 (cid:189)ród(cid:239)o: https://www.reddit.com/r/CryptoCurrency/comments/82ryay/ive_ mapped_the_exact_time_when_money_was/. 128 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 5.PODSTAWY INWESTYCJI KRYPTOWALUTOWYCH z wystawionych ofert powoduj(cid:200) ich znikanie z arkusza zlece(cid:241) (re- alizuj(cid:200) oferty)7. Je(cid:285)eli tych, którzy przyszli skorzysta(cid:202) z ofert sprzeda(cid:285)y, a wi(cid:218)c kupuj(cid:200)cych, jest wi(cid:218)cej ni(cid:285) tych, którzy przyszli skorzysta(cid:202) z ofert kupna (sprzedaj(cid:200)cych), to cena ro(cid:258)nie. Przy czym istotna jest nie tyle liczba podmiotów realizuj(cid:200)cych oferty, lecz ich si(cid:239)a nabywcza. Jedna osoba kupuj(cid:200)ca 1000 bitcoinów wp(cid:239)ywa na rynek tak samo jak 1000 osób kupuj(cid:200)cych po 1 bitcoinie (przy za(cid:239)o(cid:285)eniu, (cid:285)e odbywa si(cid:218) to w zbli(cid:285)onym czasie). Na ka(cid:285)dej gie(cid:239)dzie jest wystawiona ograniczona liczba jednostek danego aktywa na sprzeda(cid:285) i ograniczona suma kapita(cid:239)u w formie np. waluty, oferowanego w celu zakupu tego aktywa. Wykorzy- stanie ca(cid:239)o(cid:258)ci oferowanego kapita(cid:239)u spowoduje chwilowy spadek ceny aktywa do zera (odp(cid:239)yw kapita(cid:239)u z rynku), a wykorzystanie ca(cid:239)o(cid:258)ci ofert sprzeda(cid:285)y spowoduje wzrost ceny do najwy(cid:285)szej, któ- rej za(cid:285)(cid:200)da(cid:239) który(cid:258) z oferuj(cid:200)cych (nie ma limitu). Trzeba jednak pami(cid:218)ta(cid:202), (cid:285)e istnieje przep(cid:239)yw kapita(cid:239)u pomi(cid:218)dzy poszczególnymi gie(cid:239)dami, gdy(cid:285) cz(cid:218)(cid:258)(cid:202) ich u(cid:285)ytkowników to arbitra(cid:285)y(cid:258)ci, którzy zarabiaj(cid:200) na ró(cid:285)nicach kursu pomi(cid:218)dzy poszczególnymi gie(cid:239)dami. Je(cid:258)li na jednej z gie(cid:239)d wyst(cid:200)pi silne odchylenie od kursu notowa- nego na innych gie(cid:239)dach, arbitra(cid:285)y(cid:258)ci szybko to wyrównaj(cid:200) z po- (cid:285)ytkiem dla innych uczestników rynku. G(cid:239)(cid:218)boko(cid:258)(cid:202) rynku zatem mo(cid:285)na rozpatrywa(cid:202) w dwóch kategoriach: dla poszczególnych gie(cid:239)d, gdzie jest to warto(cid:258)(cid:202) chwilowa (zostanie szybko wyrównana przez arbitra(cid:285)ystów), oraz dla ca(cid:239)o(cid:258)ci rynku jako po(cid:239)(cid:200)czonych ze sob(cid:200) ofert na wszystkich gie(cid:239)dach. 7 Jak wiemy z poprzedniego rozdzia(cid:239)u, istniej(cid:200) dwa rodzaje u(cid:285)ytkowników gie(cid:239)dy — sk(cid:239)adaj(cid:200)cy oferty (ang. maker) i realizuj(cid:200)cy je (ang. taker). Serwisy gie(cid:239)dowe cz(cid:218)sto stosuj(cid:200) preferencyjne, ni(cid:285)sze prowizje dla sk(cid:239)adaj(cid:200)cych oferty, aby zapewni(cid:202) wystarczaj(cid:200)c(cid:200) ich liczb(cid:218) dla sprawnego funkcjonowania gie(cid:239)dy. 129 Poleć książkęKup książkę JAK ZARABIA(cid:109) NA KRYPTOWALUTACH 6.4. WYKRESY I ICH RODZAJE W analizie technicznej stosuje si(cid:218), czy raczej stosowa(cid:239)o, ca(cid:239)(cid:200) gam(cid:218) ró(cid:285)nych rodzajów wykresów, jednak na chwil(cid:218) obecn(cid:200), przynajm- niej w analizie technicznej kryptowalut, mo(cid:285)na si(cid:218) spotka(cid:202) prak- tycznie tylko z dwoma najpopularniejszymi: (cid:258)wiecowym i linio- wym. W starszych opracowaniach dotycz(cid:200)cych analizy technicznej zapewne spotkasz si(cid:218) równie(cid:285) z wykresem s(cid:239)upkowym, który w istocie rzeczy przekazuje te same dane, co wykres (cid:258)wiecowy, ale w mniej czytelnym wydaniu. By(cid:202) mo(cid:285)e spotkasz si(cid:218) te(cid:285) z wy- kresami Renko, Kagi czy wykresem punktowo-symbolicznym, jednak stanowi(cid:200) one pewn(cid:200) egzotyk(cid:218) i bardzo rzadko s(cid:200) u(cid:285)ywane w praktyce. Mo(cid:285)na wymieni(cid:202) jeszcze wykres lity. Jest on pewn(cid:200) odmian(cid:200) wykresu liniowego, w którym pole pod wykresem wype(cid:239)- nione jest kolorem. Wykres liniowy (rysunek 6.9) jest najbardziej znanym rodzajem wykresu cenowego. Sk(cid:239)ada si(cid:218) on z odcinków (cid:239)(cid:200)cz(cid:200)cych poszcze- gólne interwa(cid:239)y czasowe. Zalet(cid:200) wykresu liniowego jest jego przej- rzysto(cid:258)(cid:202), dobrze s(cid:200) na nim widoczne np. formacje analizy technicz- nej (cho(cid:202) nie zawsze), wad(cid:200) natomiast jest to, (cid:285)e przedstawia on niepe(cid:239)ny zestaw danych. Punkty, w oparciu o które zbudowany jest wykres (odcinki przechodz(cid:200) od punktu do punktu), reprezentuj(cid:200) zazwyczaj cen(cid:218) zamkni(cid:218)cia danego interwa(cid:239)u czasowego. Czasami stosuje si(cid:218) wykresy liniowe oparte na innych warto(cid:258)ciach ceno- wych, np. cenie maksymalnej albo (cid:258)redniej wa(cid:285)onej cenie z inter- wa(cid:239)u, zawsze jednak konieczne jest ograniczenie si(cid:218) do kre(cid:258)le- nia wykresu na podstawie tylko jednej ceny reprezentuj(cid:200)cej dany interwa(cid:239). Wykres (cid:258)wiecowy jest podstawowym rodzajem wykresu, na któ- rym pracuje si(cid:218) w analizie technicznej. Spójrz na rysunek 6.10 przedstawiaj(cid:200)cy budow(cid:218) (cid:258)wiec, z których sk(cid:239)ada si(cid:218) ten typ wykresu. 150 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 6.ANALIZA TECHNICZNA NA RYNKU KRYPTOWALUTOWYM RYSUNEK 6.9. Wykres liniowy Ka(cid:285)da (cid:258)wieca reprezentuj(cid:200)ca okre(cid:258)lony interwa(cid:239) czasowy prezen- tuje nam cztery informacje cenowe: cen(cid:218) otwarcia, zamkni(cid:218)cia, cen(cid:218) minimaln(cid:200) i maksymaln(cid:200). Na standardowym wykresie tego typu u(cid:285)ywa si(cid:218) (cid:258)wiec zielonych i czerwonych, gdzie te pierwsze reprezentuj(cid:200) wzrosty, a drugie spadki. Na potrzeby ksi(cid:200)(cid:285)ki u(cid:285)ywam wykresów opartych na pustych i pe(cid:239)nych (cid:258)wiecach, pokazuj(cid:200)cych odpowiednio interwa(cid:239)y wzrostowe i spadkowe. Dlaczego wa(cid:285)ne jest operowanie na wykresie zawieraj(cid:200)cym wszyst- kie cztery rodzaje cen? Dlatego, (cid:285)e ceny maksymalne i minimalne mog(cid:200) wyznacza(cid:202) wa(cid:285)ne momenty w ruchu cen, a wykres oparty jedynie na cenach otwarcia i zamkni(cid:218)cia je pomija. Jednocze(cid:258)nie kszta(cid:239)t wykresu jest bardziej reprezentatywny, je(cid:258)li jest oparty na cenach otwarcia i zamkni(cid:218)cia. Wykres (cid:258)wiecowy zawiera wszystkie dane, jakich b(cid:218)dziemy potrzebowa(cid:202) do analizy. 151 Poleć książkęKup książkę JAK ZARABIA(cid:109) NA KRYPTOWALUTACH RYSUNEK 7.1. Antminer S9, najwydajniejsza koparka SHA-256 w ofercie Bitmain, o mocy haszuj(cid:200)cej 13,5 TH/s 7.2.2.2. Koparki GPU Kopark(cid:218) GPU mo(cid:285)na zbudowa(cid:202) samodzielnie lub zamówi(cid:202) w jed- nej z firm specjalizuj(cid:200)cych si(cid:218) w ich sk(cid:239)adaniu. W(cid:239)asnor(cid:218)czne przy- gotowanie takiego urz(cid:200)dzenia wymaga posiadania podstawowej wiedzy z zakresu budowy komputera PC oraz instalacji i konfigu- racji systemów operacyjnych. Dodatkowo, w przypadku kiedy koparka wyposa(cid:285)ona jest w wiele kart graficznych, konieczne b(cid:218)dzie samodzielne wykonanie lub nabycie otwartej obudowy dla tego urz(cid:200)dzenia. Dopóki komputer wyposa(cid:285)ony jest w jedn(cid:200) lub dwie karty graficzne, mog(cid:200) one by(cid:202) umieszczone bezpo(cid:258)rednio w swoich gniazdach wewn(cid:200)trz standardowej obudowy. Pod(cid:239)(cid:200)czenie wi(cid:218)kszej liczby kart graficznych wymaga jednak u(cid:285)ycia specjalnych przed(cid:239)u- (cid:285)aczy slotu PCI Express, zwanych riserami, i takie umiejscowienie tych kart, które zapewni im odpowiedni(cid:200) wentylacj(cid:218). Przyk(cid:239)adow(cid:200) kopark(cid:218) GPU pokazuje rysunek 7.2. 190 Poleć książkęKup książkę ROZDZIA(cid:146) 7.WYDOBYWANIE KRYPTOWALUT RYSUNEK 7.2. Profesjonalna koparka GPU ameryka(cid:241)skiej firmy Shark Mining Aktualnie do kopania kryptowalut za pomoc(cid:200) kart graficznych ko- nieczne jest posiadanie na takiej karcie przynajmniej 1 GB pami(cid:218)ci. Dotyczy to przede wszystkim algorytmu Equihash, gdy(cid:285) dla u(cid:285)ywanego w Ethereum algorytmu Ethash konieczne jest posiada- nie 4 GB pami(cid:218)ci. Kupuj(cid:200)c karty graficzne do koparki, nale(cid:285)y jed- nak w miar(cid:218) mo(cid:285)liwo(cid:258)ci kupowa(cid:202) te najnowszej generacji, wypo- sa(cid:285)one w du(cid:285)(cid:200) ilo(cid:258)(cid:202) pami(cid:218)ci operacyjnej. Wymagania stawiane tym urz(cid:200)dzeniom ca(cid:239)y czas si(cid:218) bowiem zwi(cid:218)kszaj(cid:200), zatem sprz(cid:218)t, który dzisiaj jest wystarczaj(cid:200)cy, jutro ju(cid:285) mo(cid:285)e by(cid:202) zupe(cid:239)nie nieprzy- datny w miningu. Najpopularniejszymi obecnie i uznawanymi za najbardziej wydajne w kopaniu kryptowalut s(cid:200) karty oparte na najnowszych chipach Nvidia, tj. GeForce GTX serii 1000, a wi(cid:218)c modele 1030, 1050, 1060, 1070 i 1080. Koparki GPU buduje si(cid:218) zw(cid:239)aszcza w oparciu o trzy ostatnie, czasem te(cid:285) na 1050. Dobrze mog(cid:200) si(cid:218) sprawdzi(cid:202) równie(cid:285) karty z najnowszym chipsetem AMD, a wi(cid:218)c Radeon Rx serii 500. 191 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zarabiać na kryptowalutach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: