Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00392 005324 18980222 na godz. na dobę w sumie
Jak znaleźć nową pracę - ebook/pdf
Jak znaleźć nową pracę - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 84
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-939485-0-5 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

Jak zmienić pracę na lepszą? Jakie trendy na rynku pracy stoją za trudnościami w jej znalezieniu i utrzymaniu? Jak radzić sobie z psychologicznymi trudnościami towarzyszącymi zmianie pracy? Jak przeżyć utratę lub celową zmianę pracy? Poradnik podpowie poszukującym pracy jak spojrzeć z szerszej perspektywy na swoje życie zawodowe oraz wykorzystać szanse i uniknąć zagrożeń związanych z szukaniem pracy. Czytelnik znajdzie odpowiedzi na te pytania, a także nauczy się poznawać swoje atuty i rozwijać kompetencje, zwiększające jego szanse we współczesnej zawodowej dżungli. Dowiemy się jak odnaleźć się w nowej pracy, poznać jej kulturę organizacyjną, radzić sobie z trudnymi współpracownikami i osiągać dalsze cele zawodowe. Autorka wykorzystuje wyniki najnowszych badań oraz metody samodoskonalenia.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Zaletą analizy SWOT jest to, że nie wymaga żadnego oprzyrządowania informatycznego, ani nakładów finansowych. Testy kompetencyjne są bardziej obiektywne, ale większość z nich wymaga poniesienia niewielkiego nakładu finansowego. Osobista analiza SWOT Jednym z warunków odniesienia sukcesu w życiu zawodowym jest poznanie swoich mocnych i słabszych stron. Znajomość swoich atutów pozwala na maksymalnie efektywne ich wykorzystanie. Wiedza o swoich słabszych stronach zmniejsza ryzyko poniesienia porażek. Jeśli zna się swoje niedociągnięcia łatwiej je kontrolować tak, aby nie wpływały na efekty pracy. Analiza SWOT jest dogodnym narzędziem do przemyślenia w zorganizowany sposób własnych mocnych i słabych stron oraz możliwości i zagrożeń, które są z nimi związane. Nazwa jest skrótem od angielskich słów Strenghts (Mocne strony), Weaknesses (Słabe strony), Threats (Zagrożenia), Opportunities (Możliwości). Pozostajemy przy nazwie SWOT, ponieważ jest ona dobrze znana i przyjęła się w praktyce doradczej, polska terminologia mogłaby tu wprowadzić niepotrzebny zamęt. Analiza SWOT jest najprostszą, pierwszą analizą wykonywaną, gdy chcemy wskazać jakiś problem i wytyczyć drogi jego wyeliminowania. Pomaga też planować działania zaradcze w trudnych sytuacjach i osiągać maksymalne efekty. SWOT wykonywany jest bardzo często we wstępnym etapie pracy doradczej nad usprawnianiem działania firm czy zespołów. Ma jednak także duży potencjał jako narzędzie analizy własnych kompetencji i ogólnie sytuacji zawodowej. Siła analizy SWOT polega na tym że przy relatywnie niewielkim włożonym w nią wysiłku pozwala ona dostrzec możliwości, które bez niej trudno byłoby zauważyć. Dzięki wypunktowaniu słabszych stron pozwala ona także dostrzec zagrożenia, które inaczej mogłyby umknąć naszej uwadze. SWOT pozwala na porównanie się ze współpracownikami, kolegami, wskazuje które kompetencje warto rozwijać, by zwiększyć swoje szanse na odniesienie sukcesu. Podstawą analizy jest tabela podzielona na cztery ćwiartki zatytułowane odpowiednio: Mocne Strony (S), Słabe strony (W), Zagrożenia (T), Możliwości (O). Oto schemat takiej tabeli: Schemat Analizy SWOT S Mocne strony (Strengths) W Słabe strony (Weaknesses) O Możliwości (Opportunities) T Zagrożenia (Threats) 46 Wypełniając tę tabelę trzeba skoncentrować się na sytuacji pracy, zaktualizować w pamięci wszelkie wydarzenia związane z pracą, które ujawniły nasze mocne punkty i słabości. Należy przy tym porównywać się ze współpracownikami, osobami wykonującymi podobne do naszych zadania. To kluczowe dlatego, że o naszej przewadze nad współpracownikami decyduje relatywnie wyższy poziom danej kompetencji. Jeśli współpracujemy z wybitnymi specjalistami w zakresie jakieś technologii, znajomość tej technologii nie będzie naszym atutem (jej nieznajomość wyeliminowałaby nas zapewne z pracy). Mocne strony to te, w których zakresie mamy przewagę nad innymi w naszym otoczeniu zawodowym. W wypełnianiu tabelki można inspirować się listą podanych wcześniej przykładowych kompetencji, a także kompetencjami firmowymi, które stosowane są w rocznej ocenie pracowników w naszej firmie. Należy zadać sobie następujące pytania dotyczące poszczególnych części tabeli SWOT: Mocne strony • Jakie masz przewagi nad innymi w zakresie umiejętności, certyfikatów, wykształcenia, znajomości w kręgach zawodowych? Jakie masz kompetencje? Z których swoich osiągnięć jesteś najbardziej dumny? • Co robisz lepiej niż inni? • • Co inni ludzie (w szczególności twój przełożony) widzą jako twoje mocne strony? • • Czy są wartości, którymi się kierujesz, a których inni nie przestrzegają? • Czy należysz do jakiejś organizacji, lub stowarzyszenia zawodowego do której inni nie należą? Jeśli tak, jakie masz kontakty ze znaczącymi, wpływowymi osobami w tych organizacjach? Jeżeli masz trudności w odpowiedzeniu na te pytania, przeanalizuj po prostu swoje cechy osobowości – wiele z nich to z pewnością twoje mocne strony. Słabe strony • Jakich zadań zwykle unikasz ponieważ czujesz się niepewnie wykonując je? • Co ludzie w twoim otoczeniu uważają za twoją słabą stronę? • Czy czujesz się pewnie w pracy posiadając twoje wykształcenie? Czy jest ono wystarczające, czy czujesz brak jakichś szkoleń, treningu? Jeśli nie, w jakim zakresie wiedzy czy umiejętności jesteś relatywnie najsłabszy? • Jakie masz negatywne nawyki w pracy, na przykład: czy często się spóźniasz, jesteś zdezorganizowany, masz zmienne nastroje, jesteś drażliwy, źle radzisz sobie ze stresem? 47 • Czy masz cechy osobowości, które są utrudnieniem w twojej pracy? Na przykład, czy masz predyspozycje do prowadzenia procesu sprzedaży jeśli twoje stanowisko tego wymaga? • Czy współpracownicy stale wyprzedzają cię w jakiejś dziedzinie? Wypełnianie tej części tabeli SWOT jest najtrudniejsze, wymaga bowiem zmierzenia się ze swoimi niedostatkami. Trzeba zdobyć się tu na pełną szczerość wobec siebie samego, czasem przyjąć perspektywę zewnętrznego obserwatora dla zachowania obiektywizmu. Z praktyki osoby, która jako coach przeprowadziła licznych pracowników przez analizę SWOT wynika, że często wskazywanymi słabymi stronami są nieznajomość języków obcych oraz niepewność siebie w przypadku konieczności publicznego wypowiadania się. Ważnych wskazówek co do słabszych stron dostarcza także pracownicza ocena roczna. Osoby, które straciły pracę powinny dokonując analizy SWOT uwzględnić w części „Słabości” niektóre spośród przyczyn swojego zwolnienia. Będą to te przyczyny, które stanowiły rzeczywisty niedostatek na poprzednim stanowisku pracy. Możliwości Analizując swoje możliwości należy zadać sobie następujące pytania: • Jaka nowa technologia może ci pomóc? Czy możesz otrzymać wsparcie od innych przez internet? • Czy twoja branża się rozwija? Jeżeli tak, to czy możesz z tego skorzystać? • Czy masz sieć znajomych lub kontaktów, która może cię wspomóc w jakiś sposób, w szczególnosci udzielając ważnych praktycznych wskazówek? Jakie trendy w zakresie zarządzania lub strategii są widoczne w twojej firmie, z których możesz skorzystać? • • Czy twoja konkurencja wykazuje słabość w jakimś zakresie? Czy stwarza to jakieś szanse dla ciebie? • Czy jest jakaś potrzeba w twojej firmie lub branży, której nikt na razie nie jest w stanie wypełnić? • Czy klienci lub dostawcy twojej firmy narzekają na coś? Jeśli tak, czy możesz wskazać rozwiązanie problemu? Nowych możliwości dostarczają: • Spotkania networkingowe, szkolenia, konferencje; • Sytuacje gdy ktoś z kolegów bierze dłuższy urlop z pracy. Warto spróbować objąć w tym czasie niektóre z obowiazków takiej osoby aby w ten sposób zdobyć dodatkowe doświadczenie; • Podjęcie się nowych zadań lub włączenie do projektu, które wymusi pozyskanie nowych kompetencji; 48 • Łączenie się twojej firmy z inną lub jej przejęcie. Często wtedy powstają nowe możliwości, na przykład związane ze znajomością języka obcego lub obyciem w relacjach międzynarodowych. Ważne jest także przyjrzenie się swoim mocnym stronom i rozważenie czy niektóre z nich nie stwarzają także nowych możliwości. Również wyeliminowanie niektórych swoich słabych stron może otworzyć nowe możliwości zawodowe. Zagrożenia • Na jakie utrudnienia natrafiasz obecnie w pracy? • Czy ktoś z twoich kolegów ryzwalizuje z tobą obecnie o jakąś funkcję lub projekt? • Czy twoja praca lub wymogi twojej roli zawodowej zmieniają się obecnie? • Czy wprowadzenie nowej technologii zagraża twojemu stanowisku? • Czy któraś z twoich słabszych stron prowadzi do powstania zagrożenia? Wykonanie rzetelnej analizy SWOT pozwala spojrzeć z perspektywy na swoje możliwości, co znacząco ułatwia podjęcie konkretnych działań wspierających dalszą karierę. Profesjonalne testy kompetencyjne Relatywnie nieskomplikowaną czynnością, która może skutecznie przyczynić się do lepszego poznania własnych możliwości, ale także ograniczeń, jest wykonanie profesjonalnych testów kompetencyjnych. Są to wyspecjalizowane narzędzia skonstruowane przede wszystkim na potrzeby rekrutacji, które diagnozują „osobowość zadaniową” wypełniającej je osoby. Znanymi i często stosowanymi testami są, dla przykładu: SHL, Thomas International, Extended DISC, Profiles. Testy te należy zdecydowanie odróżnić od klasycznych kwestionariuszy osobowości czy testów inteligencji ogólnej. Testy kompetencji pokazują jaki jest potencjał danej osoby w pracy. Osobie, która nie zetknęła się z tymi testami i nie poznała zasad ich budowy może wydać się zaskakujące, że niejednokrotnie bardzo szybko wypełniane kwestionariusze mogą przynieść tak wiele szczegółowych informacji o ich predyspozycjach, mocnych i słabych stronach. Jednak dobrze wyszkolony doradca zawodowy potrafi na postawie takich testów sporządzić szczegółowy profil kompetencyjny badanej osoby. Większość tych testów wskazuje stopień, w jakim dana osoba jest: • Nastawiona na aktywne działanie lub bierna; • Otwarta na innych ludzi, skłonna do kooperacji, lub raczej indywidualistyczna, preferująca działanie w pojedynkę; • Odporna lub podatna na stres; • Preferująca zmiany lub raczej stabilne środowisko pracy; • Działająca szybko czy raczej z rozmysłem i powoli; • Pobudliwa lub raczej zrównoważona; • Preferująca kierowanie innymi czy raczej chętnie poddająca się kierowaniu przez innych; 49
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak znaleźć nową pracę
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: