Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00097 006558 19985734 na godz. na dobę w sumie
Jak zostać prawnikiem - ebook/pdf
Jak zostać prawnikiem - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 193
Wydawca: Astrum Media Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7277-287-9 Rok wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Książka Jak zostać prawnikiem autorstwa Marty Jarmałkowicz jest adresowana do ludzi młodych, którzy dopiero decydują się na wybór drogi zawodowej oraz do studentów pierwszych lat studiów prawniczych. W sposób przystępny mówi o tym jakie predyspozycje powinien posiadać przyszły prawnik (doskonałą pamięć, systematyczność, zamiłowanie do archiwizowania danych, spokój, opanowanie i wiele innych).
Pierwszym etapem kariery prawniczej jest wybór uczelni i pomyślne przejście rekrutacji. Kolejnym jest nauka i zdawanie egzaminów wynikających z programu studiów prawniczych. Poradnik zawiera ważne, dodatkowe informacje z tego zakresu. Dwa ostatnie rozdziały poświęcone są rodzajom aplikacji, egzaminom wstępnym, zajęciom i egzaminom końcowym oraz możliwościom zatrudnienia po ukończeniu studiów prawniczych.

Dane zawarte w książce oparte są na obowiązujących aktach prawnych oraz informacjach zaczerpniętych z oficjalnych stron internetowych uczelni. Poradnik jest swoistym kompendium wiedzy i przewodnikiem w procesie zdobywania wymarzonej profesji przez przyszłych adeptów prawa. Zanim zdecydujesz się zostać prawnikiem, koniecznie zajrzyj do tej książki.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

: w ó m a z i l p . c o r w m u r t s a . w w w . j e w o t e n r e t n I i n r a g ę i s K j e z s a n o d j y z r j a Z Dotychczas w serii „Kreatywno(cid:286)ć” ukazały si(cid:266): MICHAEL ARGYLE, Psychologia szcz(cid:266)(cid:286)cia (cid:404) ANTONI BENEDIKT, Motywowanie pracowników w sytuacjach kryzysowych (cid:404) ANTONI BENEDIKT, Reklama jako proces komunikacji (cid:404) GEORGE D. BISHOP, Psychologia zdrowia (cid:404) MARCIN BROCKI, J(cid:266)zyk ciała w uj(cid:266)ciu antropologicznym (cid:404) CELIA BURTON, NORMA MICHAEL, Zarz(cid:261)dzanie projektem (cid:404) pod red. PETERA DAHLGRENA, COLINA SPARKSA, Komunikowanie i obywatelsko(cid:286)ć (cid:404) Bogusława DoBek-ostrowska, Podstawy komunikowania społecznego (cid:404) Bogusława DoBek-ostrowska, roBert wiszniowski, Teoria komunikowania publicznego i poli- tycznego JOHN FISKE, Wprowadzenie do bada(cid:276) nad komunikowaniem (cid:404) ROBERT S. FELDMAN, Zrozumieć psychologi(cid:266) (cid:404) (cid:404) PETER HARTLEY, Komunikowanie interpersonalne (cid:404) anna Jarmuła, Manipulacja i wywieranie wpływu na ludzi (cid:404) MARK L. KNAPP, JUDITH A. HALL, Komunikacja niewerbalna w interakcjach mi(cid:266)dzyludzkich (cid:404) BEATA OCIEPKA, Komunikowanie mi(cid:266)dzynarodowe (cid:404) TIM O’SULLIVAN, JOHN HARTLEY, DANNY SAUNDERS, MARTIN MONTGOMERY, JOHN FISKE, Kluczowe Janina stankiewicz, Komunikowanie si(cid:266) w organizacji poj(cid:266)cia w komunikowaniu i badaniach kulturowych (cid:404) monika PaBiJa(cid:275)ska, Psychomanipulacja w polityce (cid:404) tymon smektała, Public relations w Internecie (cid:404) tymon smektała, Public relations w sytuacjach kryzysowych przedsi(cid:266)biorstw (cid:404) PIERRE SORLIN, Mass media (cid:404) (cid:404) aleksanDer szteJnBerg, Komunikacyjne (cid:286)rodowisko nauczania i uczenia si(cid:266) (cid:404) aleksanDer szteJnBerg, Podstawy komunikacji społecznej w edukacji (cid:404) (cid:404) (cid:404) CHRISTOPER TURK, Sztuka przemawiania (cid:404) susan VinnicomBe, nina l. colwill, Kobieta w zarz(cid:261)dzaniu (cid:404) pod red. J. Bara(cid:275)skiego, e. waszy(cid:275)skiego, a. steciwki, Komunikowanie si(cid:266) lekarza z pacjentem Jarosław (cid:285)ci(cid:285)lak, Jak zostać dziennikarzem JOHN B. THOMPSON, Media i nowoczesno(cid:286)ć Jolanta cianciara, Bo(cid:297)ena u(cid:285)ci(cid:275)ska, Komunikowanie si(cid:266) z mediami w praktyce Polecamy tak(cid:298)e ksi(cid:261)(cid:298)ki: (cid:404) ANTONI BENEDIKT, Mowa ciała (cid:404) ALFRED J. BIERACH, Sztuka czytania z twarzy (cid:404) VERA F. BIRKENBIHL, Zdobywanie informacji. Technika szybkiego zadawania trafnych pyta(cid:276) (cid:404) (cid:404) christiane eisler-mertz, Mowa r(cid:261)k (cid:404) CATHERINE HERRIGER, Komunikacja bez słów. Rytuały społeczne (cid:404) KLAUS KOBJOLL, Szybciej, lepiej, wi(cid:266)cej. Sztuka motywowania pracowników (cid:404) GÜNTHER REBEL, Naturalna mowa ciała (cid:404) HORST RÜCKLE, Mowa ciała dla mened(cid:298)erów (cid:404) anDrzeJ sieraDzki, Vademecum managera (cid:404) gisela tautz-wiessner, Savoir-vivre w (cid:298)yciu zawodowym (cid:404) ERHARD THIEL, Mowa ciała zdradzi wi(cid:266)cej ni(cid:298) tysi(cid:261)c słów (cid:404) lech tkaczyk, Postawa, mimika, gest (cid:404) tom werneck, Frank ullmann, Szybkie czytanie. Naucz si(cid:266) sam © Copyright by Marta Jarmałkowicz and Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. Wrocław 2007 Wszelkie prawa zastrze(cid:298)one Redakcja i korekta krzysztoF wichary Redakcja techniczna El(cid:297)Bieta Bursztynowicz Projekt okładki Joanna tchórzewska Wydanie I (cid:297)adna cz(cid:266)(cid:286)ć tej pracy nie mo(cid:298)e być powielana i rozpowszechniana w jakiejkolwiek formie i w jakikolwiek sposób, wł(cid:261)cznie z fotokopiowaniem, nagrywaniem na ta(cid:286)my lub przy u(cid:298)yciu innych systemów, bez pisemnej zgody wydawcy Zamówienia na ksi(cid:261)(cid:298)ki mo(cid:298)na składać na kartach pocztowych lub przez Internetow(cid:261) Ksi(cid:266)garni(cid:266) Wysyłkow(cid:261) http://www.astrum.wroc.pl Nasz adres Wydawnictwo ASTRUM Sp. z o.o. 50-950 Wrocław 2, skr. poczt. 292 e-mail: astrum@astrum.wroc.pl tel. (071) 328-19-92, fax (071) 372-18-34 Napisz do nas lub zadzwo(cid:276)! ISBN 978-83-7277-287-9 SPIS TRE(cid:285)CI 6 Wst(cid:266)p . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział 1 Predyspozycje do zawodu prawnika . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 Rozdział 2 Wybór uczelni i egzaminy wst(cid:266)pne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 10 Rozdział 3 Gał(cid:266)zie prawa i ich krótka charakterystyka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 70 Rozdział 4 Klasyczne zawody prawnicze . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 79 81 Aplikacja adwokacka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 87 Aplikacja radcowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Aplikacja notarialna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 95 Aplikacja s(cid:261)dowo-prokuratorska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 103 Aplikacja referendarska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 119 Aplikacja kuratorska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 126 Aplikacja komornicza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 131 Rozdział 5 Alternatywa dla klasycznych zawodów prawniczych . . . . . . . . . . . . . 137 Aplikacja administracyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 138 Aplikacja legislacyjna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 141 Aplikacja sejmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 145 Aplikacja ekspercka . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 147 Aplikacja kontrolerska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 150 Aplikacja rzecznikowska . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 154 Aplikacja dyplomatyczno-konsularna . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 158 Asystent s(cid:266)dziego . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 164 Asystent prokuratora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 167 Doradca prawny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 170 Mediator . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 176 Doradca podatkowy. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 181 Policja . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 186 SPIS TRE(cid:285)CI 5 WST(cid:265)P Ksi(cid:261)(cid:298)ka Jak zostać prawnikiem jest adresowana do ludzi młodych, którzy dopiero decyduj(cid:261) si(cid:266) na wybór drogi zawodowej, oraz do studentów pierw- szych lat studiów prawniczych. Pierwszym etapem kariery prawniczej jest wybór uczelni i pomy(cid:286)lne przej(cid:286)cie rekrutacji. Ksi(cid:261)(cid:298)ka jest przewodnikiem po Wydziałach Prawa na ró(cid:298)nych uniwersytetach pa(cid:276)stwowych i prywatnych w całej Polsce. Pomo(cid:298)e zdecydować si(cid:266) na wybór uczelni, która b(cid:266)dzie rozwi- jała zainteresowania studenta. Kolejnym etapem (cid:286)cie(cid:298)ki zawodowej jest na- uka i zdawanie kolejnych egzaminów z programu studiów prawniczych. Nie brakuje zatem w poradniku tych wa(cid:298)nych informacji. Dwa ostatnie rozdziały po(cid:286)wi(cid:266)cone s(cid:261) rodzajom aplikacji, egzaminom wst(cid:266)pnym, zaj(cid:266)ciom i egzaminom ko(cid:276)cowym oraz mo(cid:298)liwo(cid:286)ciom zatrudnie- nia po uko(cid:276)czeniu studiów prawniczych. Dane zawarte w ksi(cid:261)(cid:298)ce oparte s(cid:261) na obowi(cid:261)zuj(cid:261)cych aktach prawnych oraz informacjach zaczerpni(cid:266)tych z oicjal- nych stron internetowych uczelni. Poradnik jest swoistym kompendium wiedzy i przewodnikiem w proce- sie zdobywania wymarzonej profesji przez przyszłych adeptów prawa. 6 WST(cid:265)P ROZDZIAŁ 1 PREDYSPOZYCJE DO ZAWODU PRAWNIKA Jak zostać prawnikiem? Odpowied(cid:296) wydaje si(cid:266) z pozoru prosta. Wystarczy sko(cid:276)czyć studia prawnicze i zdać ko(cid:276)cowy egzamin aplikacyjny. Przede wszystkim jednak nale(cid:298)y chcieć być prawnikiem. Podstaw(cid:261) wykonywania ja- kiegokolwiek zawodu jest ch(cid:266)ć działania i pasja. Nie nale(cid:298)y podejmować de- cyzji o wyborze profesji tylko ze wzgl(cid:266)du na tradycje rodzinne, przypadek lub mod(cid:266). Zawód prawnika, jak ka(cid:298)dy, wymaga powołania. Studia to okres wyt(cid:266)- (cid:298)onej nauki, wielu egzaminów, zalicze(cid:276) i praktyk, a perspektywa zawodowej działalno(cid:286)ci po studiach wcale nie wydaje si(cid:266) łatwiejsza. Egzaminy na aplika- cj(cid:266) i ko(cid:276)cowe egzaminy aplikacyjne to naprawd(cid:266) lata intensywnej pracy, a na sukces zawodowy trzeba zazwyczaj długo czekać. Nigdy nie jest osi(cid:261)gany zaraz po uko(cid:276)czeniu aplikacji. Je(cid:286)li kto(cid:286) nie czuje specyiki tego zawodu i nie jest zaanga(cid:298)owany w to, co robi, to b(cid:266)dzie mu bardzo ci(cid:266)(cid:298)ko przej(cid:286)ć przez okres studiów i aplikacji, bo po prostu nie wystarczy mu cierpliwo(cid:286)ci do dłu- gotrwałej, (cid:298)mudnej pracy i szybko si(cid:266) zniech(cid:266)ci do kariery prawniczej. Poza zainteresowaniami istotne s(cid:261) te(cid:298) cechy charakteru oraz specyiczne zdolno(cid:286)ci kandydata. Przyszłego prawnika powinna wyró(cid:298)niać pracowito(cid:286)ć, obowi(cid:261)zkowo(cid:286)ć i zawodowe pasje, nawet bowiem najlepsza uczelnia nie uczyni z nas dobrego prawnika, je(cid:298)eli sami nie b(cid:266)dziemy pracować nad włas- nym rozwojem w tej trudnej profesji. Nale(cid:298)y pami(cid:266)tać, (cid:298)e studia to przede wszystkim samodzielne zdobywanie wiedzy. Ka(cid:298)dy z zawodów prawniczych wymaga troch(cid:266) innych cech charakteru. Na przykład adwokat powinien mieć nieco aktorskich predyspozycji. Praca na sali rozpraw to praca z lud(cid:296)mi, adwokat musi wi(cid:266)c posiadać łatwo(cid:286)ć nawi(cid:261)zy- wania kontaktów. Powinien być dobrym oratorem, mieć dono(cid:286)ny i stanowczy PREDYSPOZYCJE DO ZAWODU PRAWNIKA 7 głos i wzbudzać u słuchaczy wiarygodno(cid:286)ć wypowiedzi, aby wszystkich prze- konać do swojej tezy. Wa(cid:298)ny jest te(cid:298) dobór odpowiedniego słownictwa, po- sługiwanie si(cid:266) poprawn(cid:261) polszczyzn(cid:261) oraz odpowiednie akcentowanie wyra- zów i zda(cid:276). Adwokat powinien w sposób szybki i odpowiedni odpierać argumenty przeciwnika, liczy si(cid:266) tu zatem releks, riposta, logika i analityczne my(cid:286)lenie. Podobne cechy powinien posiadać s(cid:266)dzia, nale(cid:298)y jednak pami(cid:266)tać, (cid:298)e w przeciwie(cid:276)stwie do adwokata zawód ten wymaga zachowania bezstronno- (cid:286)ci. S(cid:266)dzia zatem nie mo(cid:298)e podchodzić emocjonalnie do danej sprawy. Na sali rozpraw cz(cid:266)sto si(cid:266) rozgrywaj(cid:261) ludzkie dramaty, s(cid:266)dzia powinien zacho- wać w takich sytuacjach obiektywizm, spokój i opanowanie. Zawód ten po- nadto wymaga stanowczo(cid:286)ci. S(cid:266)dzia, który nie b(cid:266)dzie umiał zdecydowanie podj(cid:261)ć konkretnego wyroku i nie b(cid:266)dzie go w stanie przekonuj(cid:261)co uargumen- tować, nigdy nie zdob(cid:266)dzie respektu i poszanowania nie tylko u innych s(cid:266)- dziów, ale i stron sporu. Nale(cid:298)y tak(cid:298)e pami(cid:266)tać, (cid:298)e s(cid:266)dzia, podobnie jak adwo- kat, pracuje z lud(cid:296)mi. Musi zatem być komunikatywny i łatwo nawi(cid:261)zywać kontakt z ka(cid:298)dym człowiekiem, niezale(cid:298)nie od wykształcenia rozmówcy. Prokurator równie(cid:298) spotyka si(cid:266) w swojej pracy z wieloma lud(cid:296)mi; czasem b(cid:266)dzie to patologiczna rodzina, a czasem wykształcony bankier. Z ka(cid:298)dym z nich prokurator powinien umieć nawi(cid:261)zać wła(cid:286)ciwy kontakt. Zawód ten wy- maga ponadto pełnej dyspozycyjno(cid:286)ci od osoby, która go wykonuje. Prokura- tor nie ma stałych godzin pracy, czasem mo(cid:298)e zostać wezwany na miejsce przest(cid:266)pstwa nawet w (cid:286)rodku nocy. Jest to zatem profesja dla ludzi energicz- nych, pr(cid:266)(cid:298)nych, ale przy tym sumiennych i niezwykle odpowiedzialnych. Umiej(cid:266)tno(cid:286)ci, które wyró(cid:298)niaj(cid:261) dobrego radc(cid:266) pra wnego, to przede wszystkim szeroka znajomo(cid:286)ć i wła(cid:286)ciwa interpretacja przepisów praw - nych, kojarzenie faktów oraz wykorzystanie wiedzy teoretycznej w praktyce. Jednym z wielu zada(cid:276) radcy jest negocjowanie (np. dobrej umowy czy ugo- dy), wówczas za(cid:286) przydaje si(cid:266) odpowiedni releks, wła(cid:286)ciwe kontrargumenty, przekonuj(cid:261)ce i zrozumiałe wypowiedzi oraz znajomo(cid:286)ć podstaw psychologii człowieka. Oczywi(cid:286)cie wa(cid:298)ne s(cid:261) te(cid:298) te cechy, które zostały wymienione przy zawodzie adwokata, s(cid:266)dziego i prokuratora. Po(cid:286)ród wielu cech dobrego notariusza istotne s(cid:261) natomiast: precyzja, rze- telno(cid:286)ć, skrupulatno(cid:286)ć oraz bardzo dobra organizacja pracy. Notariusz to oso- 8 ROZDZIAŁ 1 ba zaufania publicznego, dlatego musi być dyskretny, uczciwy i musi posia- dać umiej(cid:266)tno(cid:286)ć dochowywania tajemnic klienta. Przy wykonywaniu tego zawodu wa(cid:298)na jest tak(cid:298)e znajomo(cid:286)ć ró(cid:298)nych dziedzin prawa, a tak(cid:298)e umiej(cid:266)t- no(cid:286)ć pracy w szybkim tempie. Zawód kuratora i komornika powinny wykony wać osoby niezwykle silne psychicznie, odporne na stres i stanowcze, przy wykonywaniu swoich zada(cid:276) cz(cid:266)sto bowiem b(cid:266)d(cid:261) im towarzyszyć niezwykłe emocje. Jest kilka cech osobowo(cid:286)ci człowieka, które ł(cid:261)cz(cid:261) wszystkie zawody prawnicze, to inteligencja, umiej(cid:266)tno(cid:286)ć autoprezentacji, łatwo(cid:286)ć uczenia si(cid:266) i wykorzystania wiedzy teoretycznej w praktyce, zainteresowanie (cid:286)wiatem i lud(cid:296)mi oraz uczciwo(cid:286)ć. Etyka w działaniu to podstawowa cecha, o której nikt nie powinien za pominać, a zwłaszcza prawnik, który cz(cid:266)sto decyduje o ludzkich losach. Na koniec warto wspomnieć o wytrwało(cid:286)ci. Kariera nigdy nie przychodzi od razu. Prawnik jest jak sportowiec. Na jego sukces składa si(cid:266) 5 talentu i 95 pracy, nale(cid:298)y dodać, (cid:298)e bardzo ci(cid:266)(cid:298)kiej. Wytrwało(cid:286)ć jednak si(cid:266) opłaca. Satysfakcja z wykonywania zawodu i presti(cid:298) potrai(cid:261) wynagro- dzić czasy trudnej i ci(cid:266)(cid:298)kiej pracy. PREDYSPOZYCJE DO ZAWODU PRAWNIKA 9 ROZDZIAŁ 2 WYBÓR UCZELNI I EGZAMINY WST(cid:265)PNE Absolwenci kieruj(cid:261) si(cid:266) ró(cid:298)nymi przesłankami przy wyborze uczelni – odległo(cid:286)- ci(cid:261) od miejsca zamieszkania, kosztami nauki, liczb(cid:261) miejsc, zainteresowaniami i mo(cid:298)liwo(cid:286)ci(cid:261) kształcenia na danym kierunku, nie bez znaczenia jest te(cid:298) presti(cid:298) danej uczelni. „Rzeczpospolita” i „Perspektywy” w(cid:286)ród najlepszych pa(cid:276)stwo- wych uczelni od lat wymieniaj(cid:261) Uniwersytet Warszawski, Uni wersytet Jagiel- lo(cid:276)ski, Szkoł(cid:266) Główn(cid:261) Handlow(cid:261), Politechnik(cid:266) Warszawsk(cid:261) oraz Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu (kolejno(cid:286)ć według rankingu z 2007 r.). W(cid:286)ród uczelni niepa(cid:276)stwowych natomiast laury zbieraj(cid:261): Wy(cid:298)sza Szkoła Przed- si(cid:266)biorczo(cid:286)ci i Zarz(cid:261)dzania im. Leona Ko(cid:296)mi(cid:276)skiego, Wy(cid:298)sza Szkoła Psycho- logii Społecznej w Warszawie oraz Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku (kolejno(cid:286)ć wg rankingu z 2007 r.). W ocenie danej uczel- ni brano pod uwag(cid:266) ró(cid:298)ne kryteria, na przykład presti(cid:298) w(cid:286)ród absolwentów, pracowników, zasoby biblioteczne, jako(cid:286)ć naukow(cid:261) i dydaktyczn(cid:261) kadry, osi(cid:261)g- ni(cid:266)cia sportowe, koła naukowe oraz wymiany zagraniczne1. Oto pierwsza dziesi(cid:261)tka najlepszych uczelni publicznych według tygo- dnika „Wprost”: Uniwersytet Warszawski, Uniwersytet Jagiello(cid:276)ski, Uniwer- sytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu, Uniwersytet Wrocławski, Uniwer- sytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Uniwersytet Gda(cid:276)ski, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet (cid:285)l(cid:261)ski w Katowicach oraz Uniwersytet Warmi(cid:276)sko-Ma- zurski w Olsztynie. Według opinii tego tygodnika prawo natomiast najlepiej studiować na Uniwersytecie Warszawskim, a na miejscu drugim znajduj(cid:261) si(cid:266) ex aequo: Uniwersytet Jagiello(cid:276)ski i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w To- 1 Zob. http://www.perspektywy.pl/index.php?mid=rankingi (15 luty 2008 r.). 10 ROZDZIAŁ 2 runiu, na trzecim miejscu jest Uniwersytet im. Adama Mickiewicza w Pozna- niu. Na ósmym miejscu w tym rankingu znajduje si(cid:266) uczelnia niepubliczna – Wy(cid:298)sza Szkoła Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie, a na dziesi(cid:261)tym i jedenastym odpowiednio: Wy(cid:298)sza Szkoła Przedsi(cid:266)biorczo(cid:286)ci i Za- rz(cid:261)dzania im. Leona Ko(cid:296)mi(cid:276)skiego w Warszawie i Europejska Wy(cid:298)sza Szkoła Prawa i Administracji w Warszawie. W rankingu brano pod uwag(cid:266) m.in.: war- to(cid:286)ć programów nauczania, adekwatno(cid:286)ć kształcenia do wymaga(cid:276) rynku, udział w programach badawczych, popyt na absolwentów na rynku pracy, płace absol- wentów danej uczelni i tempo awansu2. „Gazeta Prawna” po(cid:286)ród najlepszych wydziałów prawa w(cid:286)ród uczelni pa(cid:276)- stwowych wyró(cid:298)nia Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszaw- skiego (kolejne miejsca zaj(cid:266)ły: Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego, Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytetu Wroc- ławskiego, Wy dział Prawa i Administracji Uniwersytetu Łódzkiego, Wydział Prawa na Uniwersytecie w Białymstoku), a w(cid:286)ród uczelni prywatnych ex aequo – Wy(cid:298)sz(cid:261) Szkoł(cid:266) Handlu i Prawa im. Ryszarda Łazarskiego w Warszawie oraz Wy(cid:298)sz(cid:261) Szkoł(cid:266) Mi(cid:266)dzynarodowych Stosunków Gospodarczych i Politycznych w Gdyni (kolejne miejsca zaj(cid:266)ły: Wy(cid:298)sza Szkoła Zarz(cid:261)dzania i Prawa im. He- leny Chodkowskiej w Warszawie, Wy(cid:298)sza Szkoła Przedsi(cid:266)biorczo(cid:286)ci i Za- rz(cid:261)dzania im. Leona Ko(cid:296) mi(cid:276) skiego w Warszawie, Wy(cid:298)sza Szkoła Mened(cid:298)erska w Warszawie). W rankingu brano pod uwag(cid:266) m.in. jako(cid:286)ć kształcenia, komfort studiowania i przygotowanie do wykonywania zawodu prawnika3. Gdzie zatem studiować prawo? Cz(cid:266)sto o wyborze uczelni decyduje przy- padek lub fakt, (cid:298)e po prostu tylko tam zostali(cid:286)my przyj(cid:266)ci. Je(cid:286)li wi(cid:266)c nie do- stali(cid:286)my si(cid:266) do wymarzonej uczelni, to nie warto si(cid:266) załamywać, poniewa(cid:298) w rezultacie to nie uczelnia, ale nasze ch(cid:266)ci i ci(cid:266)(cid:298)ka praca decyduj(cid:261) o tym, czy zostaniemy dobrymi prawnikami. Absolwent szkoły (cid:286)redniej ma do wyboru kilkana(cid:286)cie wy(cid:298)szych uczelni pa(cid:276)stwowych i prywatnych. Oto wybrane uczelnie pa(cid:276)stwowe, na których mo(cid:298)na studiować prawo. 2 Zob. http://szkoly.wprost.pl (15 luty 2008 r.). 3 Zob. http://www.gazetaprawna.pl/?action=showNews dok=1987.204.0.39.1.1.0.1.htm (15 luty 2008 r.). WYBÓR UCZELNI I EGZAMINY WST(cid:265)PNE 11 UCZELNIE PA(cid:275)STWOWE Uniwersytet Gda(cid:276)ski Wydział Prawa i Administracji na Uniwersytecie Gda(cid:276)skim ma ju(cid:298) 38 lat. S(cid:261) tam prowadzone studia praw nicze jednolite w systemie stacjonarnym i nie- stacjo narnym. Na wydział ten składaj(cid:261) si(cid:266) nast(cid:266)puj(cid:261)ce ka tedry: Prawa Ad- ministracyjnego, Prawa Finansowego, Prawa Gospodarczego Publicznego i Ochrony (cid:285)rodowiska, Historii i Pa(cid:276)stwa Polskiego, Powszechnej Historii Pa(cid:276)stwa i Prawa, Teorii i Filozoii Pa(cid:276)stwa i Prawa, Prawa Konstytucyjnego i Instytucji Politycznych, Prawa Mi(cid:266)dzynarodowego Publicznego, Prawa Pra- cy, Prawa Cywilnego, Prawa Handlowego i Mi(cid:266)dzynarodowego Prawa Pry- watnego, Post(cid:266)powania Cywilnego, Prawa Morskiego, Prawa Europejskiego i Komparatystyki Prawniczej, Prawa Karnego Materialnego i Wykonawczego oraz Psychiatrii S(cid:261)dowej, Prawa Karnego Procesowego i Kryminologii, a po- nadto znajduj(cid:261) si(cid:266) tam jeszcze: Pracownia Kryminalistyki, Zakład Praw Czło- wieka, Pracownia Informatyki Prawniczej oraz Samodzielna Sekcja ds. Infor- matyki i Technik Multimedialnych. Co ciekawe, w budynku Wydziału Prawa i Administracji poza typowymi salami wykładowymi i aulami znajduj(cid:261) si(cid:266) dwie sale rozpraw wzorowane na prawdziwych salach s(cid:261)dowych. Odbywaj(cid:261) si(cid:266) tam symulacje rozpraw s(cid:261)dowych. Poza uczestnictwem w zaj(cid:266)ciach studenci po trzecim i czwartym roku s(cid:261) zobowi(cid:261)zani do odbycia dwóch dwutygodniowych praktyk w s(cid:261)dzie, prokura- turze lub wybranej przez studenta instytucji (np. kancelarii, po licji) w Gda(cid:276)- sku lub swoim miejscu zamieszkania. Pierwsz(cid:261) praktyk(cid:266) obowi(cid:261)zkowo stu- dent musi odbyć w s(cid:261)dzie lub prokuraturze. W s(cid:261)dzie zapoznaje si(cid:266) z prac(cid:261) poszczególnych wydziałów, organizacj(cid:261) s(cid:261)du, bierze udział w rozprawach (np. jako protokolant lub w(cid:286)ród publiczno(cid:286)ci), zapoznaje si(cid:266) z prac(cid:261) biurow(cid:261) sekretariatów i dokumentacj(cid:261) s(cid:261)dów. W prokuraturze natomiast student po- znaje prac(cid:266) prokuratora, bierze udział w czynno(cid:286)ciach prokuratorskich, zapo- znaje si(cid:266) z organizacj(cid:261) i prac(cid:261) poszczególnych jednostek, wydziałów oraz zaznajamia si(cid:266) z aktami i dokumentacj(cid:261). Wydział Prawa i Administracji za- pewnia praktyki w S(cid:261)dzie Okr(cid:266)gowym w Gda(cid:276)sku oraz w Prokuraturze Okr(cid:266)- 12 ROZDZIAŁ 2 gowej w Gda(cid:276)sku. Podstaw(cid:261) zaliczenia praktyki jest pozytywna ocena opie- kuna praktyki zapisana w dzienniczku praktyk. Na Wydziale Prawa i Administracji powstało kilkana(cid:286)cie kół zainte re- sowa(cid:276): (cid:404) Studenckie Koło Naukowe Młodych Historyków Prawa (http://vebba.pl/ug) – ma zadanie szerzenie wiedzy historycznej w(cid:286)ród zrzeszonych studen- tów; ponadto ma przygotowywać do Olimpiady Historyczno-Prawnej im. Michała Sczanieckiego. (cid:404) Koło Naukowe Collegium Pro Ethica Iuri (http://prawo.univ.gda.pl/kolo- etyka) – szerzy wiedz(cid:266) z za kresu etyki prawniczej oraz kultury prawnej, organi zuje wykłady na temat zasad etyki w zawodzie prawniczym, godno- (cid:286)ci tych zawodów, obowi(cid:261)zku zachowania tajemnicy zawodowej oraz kon- sekwencji złamania zasad etyki; współpracuje ze Studenckim Stowarzy- szeniem Etyki Prawniczej. (cid:404) Koło Naukowe Forum Bada(cid:276) Prawnych (http://prawo.univ.gda.pl/fbp) – statut tego koła stanowi, (cid:298)e głów nymi jego celami s(cid:261): badania wpływu wybranych regulacji prawnych na społecze(cid:276)stwo, analiza pro blemów zwi(cid:261)zanych ze stosowaniem prawa, prowadzenie prac badawczych z za- kresu prawa i problemów społecznych; zrzeszeni studenci organizuj(cid:261) spot- kania ze specjalistami z ró(cid:298)nych dziedzin, organizuj(cid:261) dyskusje i konferen- cje oraz szkolenia i warsztaty. (cid:404) Koło Naukowe Klub Debat Studenckich (http://www.kds.org. pl) – koło to zrzesza nie tylko studentów Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gda(cid:276)skiego, ale równie(cid:298) studentów z innych uczelni oraz licealistów; zo- stało zało(cid:298)one, aby uczyć pi(cid:266)knego, poprawnego i logicznego przemawia- nia publicznego; w ramach działalno(cid:286)ci organizowane s(cid:261) debaty (w j(cid:266)zyku polskim i angielskim), wykłady pracowników uczelni, dyskusje oraz szko- lenia i warsztaty, które maj(cid:261) na celu rozwijanie umiej(cid:266)tno(cid:286)ci retorycznych; ponadto prowadzone s(cid:261) turnieje debat parlamentarnych. (cid:404) Koło Naukowe Forum Bada(cid:276) ONZ (http://onz.l.pl) – koło to ma na celu przybli(cid:298)enie zrzeszonym studentom problemów zwi(cid:261)zanych z prawami człowieka oraz działalno(cid:286)ci(cid:261) Organizacji Narodów Zjednoczo nych; wy- dało Zeszyty Naukowe „Ordo et Iustitia. Wybrane problemy praw czło- WYBÓR UCZELNI I EGZAMINY WST(cid:265)PNE 13 wieka”; organizowane s(cid:261) ponadto wykłady, konferencje i dyskusje na temat przestrzegania w (cid:286)wiecie praw człowieka; w przyszło(cid:286)ci planowane s(cid:261) równie(cid:298) spotkania i wymiany mi(cid:266)dzynarodowe oraz działalno(cid:286)ć wy- dawnicza. (cid:404) Koło Naukowe ,,Rhetoricus” (http://www.rhetoricus.prv.pl) – koło to zaj- muje si(cid:266) przede wszystkim posze rzaniem umiej(cid:266)tno(cid:286)ci prowadzenia dys- kusji (wła(cid:286)ciwe dobieranie kontrargumentów, przestrzeganie zasad erysty- ki) oraz organizowaniem konferencji, warsztatów i debat; ponadto koło to wydaje Stu denckie Zeszyty Naukowe „Disputatio”. (cid:404) Koło Naukowe Prawa Cywilnego – na spotkaniach porusza si(cid:266) zagadnienia zwi(cid:261)zane z prawem cywilnym oraz nowelizacjami kodeksu cywilnego. (cid:404) Koło Naukowe Prawa Karnego (http://prawo.univ.gda.pl/kolokarne) – spot- kania odbywaj(cid:261) si(cid:266) co dwa tygodnie; podczas zaj(cid:266)ć omawia si(cid:266) zagadnie- nia zwi(cid:261)zane z prawem karnym materialnym i prawem karnym proceso- wym; zrzeszeni studenci organizuj(cid:261) konkursy z zakresu prawa karnego, programy badawcze, seminaria naukowe, konferencje, odczyty oraz pro- jekcie ilmowe; koło to wydaje gazetk(cid:266) „Votum Separatum”. (cid:404) Koło Naukowe Prawa Konstytucyjnego (http://prawo.univ.gda.pl/kolo- konstytucyjne) – jak wynika ze statutu, studenci maj(cid:261) za zadanie szerzenie wiedzy, rozwijanie zainteresowa(cid:276) i umiej(cid:266)tno(cid:286)ci w zakresie tematyki pra- wa konstytucyjnego i dziedzin pokrewnych, badanie wpływu prawa kon- stytucyjnego na inne gał(cid:266)zie prawa, organizowanie konferencji i zjazdów naukowych; ponadto koło ma zadanie równie(cid:298) nawi(cid:261)zywanie współpracy z innymi organizacjami i o(cid:286)rodkami akademickimi zajmuj(cid:261)cymi si(cid:266) po- krewn(cid:261) tematyk(cid:261). (cid:404) Koło Naukowe Prawa Mi(cid:266)dzynarodowego – orga ni zuje konferencje, wykła- dy i dyskusje na temat prawa mi(cid:266)dzynarodowego, praw człowieka i praw narodów. (cid:404) Studenckie Koło Naukowe Mi(cid:266)dzynarodowego Prawa Handlowego – zaj- muje si(cid:266) zagadnieniami prawa handlowego na arenie mi(cid:266)dzynarodowej. (cid:404) Koło Naukowe Prawa Finansowego (http://prawo.univ.gda.pl/knpf) – sta- wia sobie za główny cel poszerzanie wiedzy teoretycznej i praktycznej oraz prowadzenie programów badawczych z zakresu zagadnie(cid:276) prawa i- nansowego (prawo podatkowe, prawo bankowe, inanse publiczne, insty- 14 ROZDZIAŁ 2
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zostać prawnikiem
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: