Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00000 003873 19001233 na godz. na dobę w sumie
Jak zostać szamanem sprzedaży - ebook/pdf
Jak zostać szamanem sprzedaży - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 134
Wydawca: Vocatio Język publikacji: polski
ISBN: 83-7146-238-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wielu handlowców zachowuje się jak zawodnicy pewnej drużyny piłkarskiej. Popisują się dryblingami w środku pola, żonglują piłką, wykonują efektowne zwody, ale wszystko to jest psu na budę, bo nie potrafią zakończyć akcji skutecznym strzałem. A przecież mecze wygrywa się strzelaniem bramek. Strzelone bramki decydują o miejscu drużyny w tabeli. Strzelone bramki decydują o wartości zawodnika. Tak jak nikt nie wystawia ocen piłkarzom za wdzięczne główkowanie i kreatywne zwody, tak i wartość handlowca nie polega na jego elokwencji i zaangażowaniu, tylko na efektach (wyrażonych w pieniądzach), jakie daje jego praca.
W biznesowej tradycji Ameryki skutecznych handlowców, którzy sprowadzają deszcz pieniędzy do firmy nazywa się Rainmakerami. Termin ten został zaczerpnięty z tradycji indiańskiej i oznacza Zaklinacza deszczu. Zaklinacz deszczu to szaman, który przy użyciu nadzwyczajnych mocy sprowadza deszcz, tak potrzebny ludziom, zwierzętom i uprawom. Obfitość zbiorów i zwierzyny sprowadza na całe plemię dobrobyt. Bez deszczu nie ma zbiorów, nie ma zwierzyny, ludzie słabną i umierają albo muszą przenosić się w odległe miejsca.

Ta książka jest dla tych, którzy chcą lub muszą stać się zaklinaczami deszczu dla swoich rodzin, firm i organizacji. To kapitalna recepta na to, jak zostać szamanem sprzedaży. Albo sprzedałeś, albo nie sprzedałeś, jest deszcz albo go nie ma. Nikt nie będzie słuchał tłumaczeń, dlaczego nie dobiłeś targu. Nikogo nie obchodzi, że „gospodarka słabnie”, „klient zbankrutował”, „kursy walutowe kuleją” albo „konkurent ma akurat nowy produkt”. Myśliwy wraca do domu albo z ubitą zwierzyną, albo bez niej. Rodzina albo ma co jeść, albo nie ma. I nikogo nie obchodzi, że deszcz zatarł ślady saren.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

ϑΑΚ ΖΟΣΤΑ! ΣΖΑΜΑΝΕΜ ΣΠΡΖΕ∆Α∀Ψ Ω σεριι „Ρεχεπτα να βιζνεσ” ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ ναπισα! ναστ∀πυϕ#χε κσι#∃κι: 1. ϑακ ζοστα! µιστρζεµ µαρκετινγυ, χζψλι ο ζασαδαχη, δζι!κι κτ⌠ρψµ δζωονι κασα 2. ϑακ ζαροβι! δυ∀ε πιενι#δζε ω σωοϕεϕ φιρµιε, χζψλι ο ∀ωι!τψχη ζασαδαχη λυδζι βιζνεσυ 3. ϑακ βψ! ωιελκιµ σζεφεµ, χζψλι ϕακ ζναλε#∃ ναϕλεπσζψχη πραχοωνικ⌠ω 4. ϑακ ζοστα! σζαµανεµ σπρζεδα∀ψ, χζψλι ϕακ σπροωαδζι∃ δο φιρµψ δεσζχζ πιενι!δζψ 5. Νιε ωψσψ∃αϕ Χς, χζψλι ϕακ σι! δοστα∃ δο δοβρεϕ φιρµψ 6. ϑακ ζοστα! ΧΕΟ, χζψλι ο ζασαδαχη δοχηοδζενια να σζχζψτψ 7. Σεκρετψ ωιελκιχη ηανδλοωχ⌠ω, χζψλι ϕακ δοκονψωα∃ τεγο, χζεγο ιννι νιε µογ Ωι!χεϕ ινφορµαχϕι ο αυτορζε να στρονιε: ωωω.φοξανδχοµπανψ.χοµ Jeffrey J. Fox ϑΑΚ ΖΟΣΤΑ! ΣΖΑΜΑΝΕΜ ΣΠΡΖΕ∆Α∀Ψ czyli jak sprowadzić do firmy deszcz pieniędzy Oficyna Wydawnicza „Vocatio” Warszawa Τψτυ∀ ορψγινα∀υ: Ηοω Το Βεχοµε Α Ραινµακερ Πρζεκ∀αδ: Τερεσα Κοωαλσκα Ρεδακχϕα: Ιρενα Κανιχκα Ρεδακχϕα τεχηνιχζνα: Μα γορζατα Βιεγα∋σκα−Βαρτοσιακ Προϕεκτ οκ∀αδκι: ϑοαννα Ζ ονκιεωιχζ Κορεκτα: Ρενατα Βορκοωσκα Χοπψριγητ ♥ 2000 βψ ϑεφφρεψ ϑ. Φοξ Αλλ ριγητσ ρεσερϖεδ. Φιρστ πυβλισηεδ βψ Ηψπεριον. Τηε Πολιση τρανσλατιον ριγητσ πυβλισηεδ ιν αγρεεµεντ ωιτη ∆ορισ Σ. Μιχηαελσ Λιτεραρψ Αγενχψ, Ινχ., Νεω Ψορκ, ΥΣΑ Χοπψριγητ φορ τηε Πολιση εδιτιον ♥ 2005 βψ Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο”. Αλλ ριγητσ το τηε Πολιση εδιτιον ρεσερϖεδ Ωσζελκιε πραωα δο ωψδανια πολσκιεγο ζαστρζε#ονε. Κσι∃#κα ανι #αδνα ϕεϕ χζ! νιε µο#ε βψ πρζεδρυκοωψωανα ανι ω ϕακικολωιεκ ιννψ σποσ⌠β ρεπροδυκοωανα χζψ ποωιελανα µεχηανιχζνιε, φοτοοπτψχζνιε, ζαπισψωανα ελεκτρονιχζνιε λυβ µαγνετψχζνιε, ανι οδχζψτψωανα ω ροδκαχη πυβλιχζνεγο πρζεκαζυ βεζ πισεµνεϕ ζγοδψ ωψδαωχψ. Ω σπραωιε ζεζωολε∋ ναλε#ψ ζωραχα σι! δο: Οφιχψνα Ωψδαωνιχζα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα, υλ. Πολνεϕ Ρ⌠#ψ 1 ε−µαιλ: ϖοχατιο≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Ρεδακχϕα: φαξ (22) 648 63 82, τελ. (22) 648 54 50 ∆ζια∀ ηανδλοωψ: φαξ (22) 648 03 79, τελ. (22) 648 03 78 ε−µαιλ: ηανδλοωψ≅ϖοχατιο.χοµ.πλ Κσι!γαρνια Ωψσψ∀κοωα „ςοχατιο” 02−798 Ωαρσζαωα 78, σκρ. ποχζτ. 54 τελ. (603) 861 952 ε−µαιλ: κσιεγαρνια≅ϖοχατιο.χοµ.πλ ωωω.ϖοχατιο.χοµ.πλ ΙΣΒΝ 83−7146−238−7 Κσι (κ! τ! δεδψκυϕ! Χατηερινε Μ. Φοξ οραζ ∆οροτηψ ι Μοδεστο Βρυνολιµ Σζαµανοµ, κτ⌠ρζψ σπροωαδζαϕ υπραγνιονψ δεσζχζ, πρζψδαϕε σι! χζασεµ παρασολ Ποδζι∀κοωανια ∆ζι!κυϕ!: Μαρψ Ελλεν Ο’Νειλλ, ρεδακτορχε ο οστρψµ πι⌠ρζε ι βψστρψµ υµψ λε, οραζ ωσζψστκιµ ζαπαλε∋χοµ ζ Ηψπεριον; µοιµ νιεζµορδοωανψµ αγεντοµ ζ ∆ορισ Σ. Μιχηαελσ Λιτερα− ρψ Αγενχψ Ινχ. ω Νοωψµ ϑορκυ; χι!#κο πραχυϕ∃χψµ κολεγοµ ζ Φοξ Χο., κτ⌠ρζψ χοδζιεννιε υχζ∃ ιννψχη, ϕακ σπροωαδζα δο φιρµ δεσζχζε πιενι!δζψ; σζχζεγ⌠λνε ποδζι!κοωανια δλα τεϕ, κτ⌠ρα ζαινσπιροωα∀α ροζ− δζια∀ 32. Σπισ τρε χι Ωπροωαδζενιε ............................................................. 11 1. Χρεδο σζαµανα σπρζεδα#ψ ............................................ 15 2. Ζαωσζε οδποωιαδαϕ σοβιε να πψτανιε: „Α δλαχζεγο τεν χζ∀οωιεκ µια∀βψ ροβι ζ ναµι βιζνεσ?” ................. 17 3. Πιερωσζε πρζψκαζανιε µαρκετινγυ................................ 19 4. Κλιεντ⌠ω νιε ιντερεσυϕε τωοϕα οσοβα ............................ 21 5. Ιδ∃χ να σποτκανιε ζ κλιεντεµ ζαωσζε β∃δ( δοβρζε πρζψγοτοωανψ................................................... 23 6. Ζαρζυχαϕ ω!δκ! ταµ, γδζιε σ∃ ρψβψ.............................. 26 7. Ποκα# ιµ πιενι∃δζε!..................................................... 28 8. Τρζ!σιε∋ ζιεµι νιε υωζγλ!δνιαµψ ............................... 31 9. Πιερωσζε πψτανιε−κλυχζ δο σπρζεδα#ψ ......................... 33 10. Ω ρεσταυραχϕι ζαωσζε ζαϕµυϕ στρατεγιχζνε µιεϕσχε ...... 35 11. Νιε πιϕ καωψ να σποτκανιυ ζ ποτενχϕαλνψµ κλιεντεµ ............................................. 37 12. Να λυνχη νιε ιδζιεσζ πο το, #εβψ ζϕε λυνχη ............... 39 13. Νιε νο δ∀υγοπισυ ω κιεσζενι να πιερσι........................ 41 14. ∆ρυγιε πψτανιε−κλυχζ δο σπρζεδα#ψ.............................. 43 15. Ζαστρζε#ενια κλιεντα ζµιε∋ ω ϕεγο ζαµιερζενια........... 45 16. Ω τρακχιε ϕεδνεϕ σπραωψ πρζψγοτοωυϕ γρυντ ποδ δρυγ∃ ............................................................ 48 17. Κα#δψ, κογο σποτψκασζ, το ποτενχϕαλνψ κλιεντ ............. 50 18. Νιε πρζεγαπ ωιελκιεγο σψγνα∀υ γοτοωο χι δο ζακυπυ.................................................... 52 19. Τρζεχιε πψτανιε−κλυχζ δο σπρζεδα#ψ ............................ 54 20. Οδδζωανιαϕ ζαωσζε ω τψµ σαµψµ δνιυ...................... 57 21. Οχενιαϕ „ζυ#ψχιε παλιωα”............................................. 59 22. Νιε ωιερζ ω ζαρζ∃δζανιε χζασεµ ι τερενεµ δζια∀ανια ....................................................... 62 23. Ωινο σκοσζτυϕ ζαωσζε πρζεδ κοσζτοωανιεµ ωινα ....... 64 24. Μιεϕ οδωαγ! πρζψζνα σι! δο νιεωιεδζψ ..................... 66 25. Ζαωσζε αναλιζυϕ οπ∀αχαλνο ινωεστψχϕι ...................... 69 26. Παµι!ταϕ: κα#δψ ϕεστ χζψιµ κιµ ................................ 71 27. Ζαµιε∋ σι! ω σ∀υχη....................................................... 73 28. Οβιερανιε χεβυλι ........................................................... 75 29. Νιε ιντερεσυϕε χι! οδποωιεδ(? Νιε πψταϕ! .................... 77 30. Γδψ δζωονι∃, νιγδψ νιε β∃δ( να σποτκανιυ ................. 79 31. Πρεζεντυϕ δλα ποκλασκυ, σπρζεδαωαϕ δλα ζψσκυ ............. 81 32. Ραδα δλα οπιεκυνκι δο δζιεχκα .................................... 83 33. Χζωαρτε πψτανιε−κλυχζ δο σπρζεδα#ψ .......................... 85 34. ∆αωαϕ ι βιερζ ................................................................ 87 35. Σπρζεδαωαϕ ω πι∃τκι πο πο∀υδνιυ................................. 90 36. Πρζε∀αµυϕ λοδψ να κονιεχ σποτκανια ............................ 92 37. Χοδζιεννιε λιχζ δο χζτερεχη ......................................... 94 38. Ωαρτο στρζελα δο χελυ.................................................. 96 39. Νιε σκ∀αδαϕ σποντανιχζνψχη ωιζψτ................................ 98 40. Ποκα# ∀α∋χυχη, σπρζεδαϕ πιερωσζε ογνιωο................. 100 41. Νιε µ⌠ω ζ ϕεδζενιεµ ω υσταχη ................................. 103 42. Πι∃τε πψτανιε−κλυχζ δο σπρζεδα#ψ............................... 105 43. Ποκοχηαϕ ποχζτ! γ∀οσοω∃........................................... 107 44. Παρκυϕ ζ τψ∀υ ............................................................... 110 45. Β∃δ( ναϕλεπιεϕ υβραν∃ οσοβ∃, ϕακ∃ δζισιαϕ σποτκασζ................................................... 112 46. Χζεµυ νιαδανια βιζνεσοωε σπροωαδζαϕ∃ δεσζχζ?.... 114 47. „Οτο µοϕα ωιζψτ⌠ωκα” .............................................. 116 48. Σζ⌠στε πψτανιε−κλυχζ δο σπρζεδα#ψ ........................... 118 49. ∆ζιεσι! ρζεχζψ, κτ⌠ρε µυσισζ δζι ζροβι , #εβψ ζροβι ιντερεσ ..................................................... 120 50. ϑακ ροζποζνα ζακλιναχζα δεσζχζυ ............................. 122 ∆οδατεκ: ϑακ πρζελιχζα κορζψ χι να πιενι∃δζε.......... 124 Πρζψκ∀αδ ζ #ψχια: Παν Κ. ............................................ 128 Ζακο∋χζενιε ............................................................... 134 Ωπροωαδζενιε Χζψ τωοϕα φιρµα, οργανιζαχϕα ποτρζεβυϕε πιενι∀δζψ? Πρζεχζψταϕ τ∀ κσι#∃κ∀ Ω τραδψχϕι ινδια∋σκιεϕ ζακλιναχζ δεσζχζυ ζαϕµυϕε σζχζεγ⌠λνε µιεϕσχε. Το σζαµαν, κτ⌠ρψ πρζψ υ#ψχιυ µαγιχζνψχη µοχψ σπροωαδζα δεσζχζ, τακ ποτρζεβνψ ζωιερζ!τοµ ι υπραωοµ. Οβφιτο ζβιορ⌠ω ι ζωιερζψνψ σπροωαδζα να χα∀ε πλεµι! δο− βροβψτ. Βεζ δεσζχζυ νιε µα ζβιορ⌠ω, νιε µα ζωιερζψνψ, λυδζιε σ∀αβν∃ ι υµιεραϕ∃, αλβο µυσζ∃ πρζενοσι σι! ω οδλεγ∀ε µιεϕσχα. ∆ζισιεϕσζψ „ζακλιναχζ δεσζχζυ” (ανγ. Ραινµακερ) το οσο− βα, δζι!κι κτ⌠ρεϕ δο φιρµψ χζψ οργανιζαχϕι π∀ψν∃ πιενι∃δζε. Π∀ψν∃ οδ κλιεντ⌠ω β∃δ( οφιαροδαωχ⌠ω. Τε πιενι∃δζε το δλα φιρµψ αθυα ϖιϖα – στρυµιε∋ #ψχια. Βεζ νιχη οργανιζαχϕα υµιε− ρα. ∆εσζχζεµ σ∃ πιενι∃δζε κλιεντ⌠ω. Οκρε λενιε Ραινµακερ, „ζακλιναχζ δεσζχζυ”, ϕεστ δζι ποωσζεχηνιε υ#ψωανε ω ροδοωισκαχη πραωνικ⌠ω ι κσι!γο− ωψχη, ω φιρµαχη κονσυλτινγοωψχη, ω βανκοωο χι ινωεστψχψϕ− νεϕ, ρεκλαµιε ι αρχηιτεκτυρζε. Ω τακιχη φιρµαχη Ραινµακερ το 11 ϕεδνα χζψ δωιε οσοβψ, κτ⌠ρε σπροωαδζαϕ∃ δο φιρµψ ναϕωι!χεϕ νοωψχη κοντραηεντ⌠ω. Ναπραωδ! σκυτεχζνι σζαµανι σπρζεδα#ψ ναλε#∃ δο ναϕλε− πιεϕ ωψναγραδζανψχη πραχοωνικ⌠ω ω κα#δεϕ φιρµιε ω κα#δεϕ γα∀!ζι γοσποδαρκι. Μογ∃ ρ⌠#νιε σι! ναζψωα : ω∀α χιχιελ, ωσπ⌠λνικ, σεκρεταρζ, πρζεδσταωιχιελ ηανδλοωψ, ΧΕΟ, αγεντ, δψρεκτορ, ηανδλοωιεχ. ϑε λι ποστανοωι∀ε ζοστα Ραινµακε− ρεµ, τα κσι∃#κα β!δζιε δλα χιεβιε ωιετν∃ ποµοχ∃ ω ρεαλιζαχϕι τεγο χελυ. Ω φιρµαχη σ∃ ϕεδνακ τακ#ε σζαµανι ιννεγο τψπυ. Μογ∃ νιµι βψ ζωψκλι πραχοωνιχψ, περσονελ βιυροωψ χζψ αδµινι− στραχψϕνψ. Κα#δψ πραχοωνικ ποωινιεν βοωιεµ ω ϕακιµ ζα− κρεσιε υχζεστνιχζψ ω ωψσζυκιωανιυ, πρζψχι∃γανιυ, ποζψσκι− ωανιυ ι ζατρζψµψωανιυ κλιεντα. Ραδψ ζαωαρτε ω τεϕ κσι∃#χε αδρεσοωα∀εµ γ∀⌠ωνιε δο ηανδλοωχ⌠ω. ϑεδνακ ναωετ ϕε λι νιε ϕεστε ηανδλοωχεµ, το δζι!κι ζαστοσοωανιυ ποδανψχη τυ ζασαδ ποπραωι σι! τωοϕα σκυτεχζνο οδδζια∀ψωανια χζψ το να κλι− εντ⌠ω φιρµψ, χζψ να πραχοωνικ⌠ω ωεων∃τρζ σαµεϕ φιρµψ. Β!δζιεσζ µια∀ µοχ δο σπρζεδαωανια σωοϕεϕ οργανιζαχϕι ω∀ασνψχη ποµψσ∀⌠ω. Α χο το οζναχζα, νιε µυσζ! χι χηψβα τ∀υ− µαχζψ . Ο συκχεσιε κα#δεϕ φιρµψ χζψ τε# οργανιζαχϕι δεχψδυϕε πρζεδε ωσζψστκιµ ποσιαδανιε κλιεντ⌠ω. Το ωα#νιεϕσζε νι# βιζνεσπλαν, προδυκτψ, µασζψνψ, βυδψνκι, φινανσε, α ναωετ πραχοωνιχψ. Το ζ πιενι!δζψ κλιεντ⌠ω ωψπ∀αχα σι! πενσϕε, οπ∀αχα υβεζπιεχζενιε σπο∀εχζνε, φυνδυσζ πραχψ, πρεµιε, υρλο− πψ, υβεζπιεχζενια ζδροωοτνε, κυπυϕε κοµπυτερψ ι µεβλε. Κλιεντ νιεϕεδνο µα ιµι! – µο#ε το βψ χζ∀ονεκ οργανιζαχϕι, στυδεντ, φαν, #ο∀νιερζ, παραφιανιν χζψ παχϕεντ. Ω κα#δψµ ϕεδ− νακ πρζψπαδκυ τα ζασαδα ζαχηοωυϕε ωα#νο – βεζ κλιεντ⌠ω #αδνα οργανιζαχϕα νιε πρζετρωα. Το δλατεγο κα#δψ πραχοωνικ οργανιζαχϕι µα ζα ζαδανιε πρζεδε ωσζψστκιµ βεζπο ρεδνιο λυβ πο ρεδνιο πρζψχι∃γα ι ζατρζψµψωα κλιεντ⌠ω. Οδ τεϕ ρε− γυ∀ψ νιε µα ωψϕ∃τκ⌠ω! Ζαδανιεµ κα#δεγο (!) πραχοωνικα ϕεστ 12 πρζψχζψνιανιε σι! δο τεγο, #εβψ κασα ω φιρµιε νιε στα∀α µιλ− χζ∃χα, #εβψ κλιενχι πρζψχηοδζιλι – ι ποωραχαλι να νοωο. Τα κσι∃#κα το ρεχεπτα, ϕακ σπρζεδαωα . ϑακ χι∃γα δεσζχζ – µ#αωκ!, υλεω! χζψ ναωετ οβερωανιε χηµυρψ. ϑε λι τωοϕα φιρµα ποτρζεβυϕε πιενι!δζψ ι ϕε λι χηχεσζ στα σι! δλα νιεϕ χεν− νψ – πρζεχζψταϕ τ! κσι∃#κ!. 13 1 Χρεδο σζαµανα σπρζεδα∃ψ • Ροζπιεσζχζαϕ κλιεντ⌠ω. • Τρακτυϕ ιχη ϕακ ναϕλεπσζψχη πρζψϕαχι⌠∀. • Σ∀υχηαϕ κλιεντ⌠ω ι οδγαδυϕ ιχη ποτρζεβψ. • ∆αωαϕ ιµ το, χζεγο ποτρζεβυϕ∃. • Ωψχε∋ σω⌠ϕ προδυκτ ωεδ∀υγ πιενι!#νψχη κορζψ χι, ϕακιε ον πρζψνοσι. • Ζαποζναωαϕ κλιεντ⌠ω ζ πιενι!#ν∃ ωαρτο χι∃ προδυκτυ. • Υχζ ιχη, #ε µαϕ∃ χηχιε τεγο, χζεγο ποτρζεβυϕ∃. 15 • Νιεχη τω⌠ϕ προδυκτ β!δζιε τακι, ϕακι χηχ∃ µιε τωοι κλιενχι. • ∆οσταρχζαϕ σω⌠ϕ προδυκτ κλιεντοµ ωτεδψ, κιεδψ γο χηχ∃. • ∆αωαϕ κλιεντοµ ωι!χεϕ νι# οχζεκυϕ∃. • Πρζψποµιναϕ κλιεντοµ ο πιενι!#νεϕ ωαρτο χι τεγο, χο οτρζψµαλι. • ∆ζι!κυϕ κα#δεµυ κλιεντοωι – σζχζερζε ι χζ!στο. • Ποµ⌠# κλιεντοµ ζαπ∀αχι ναλε#ν∃ χι κωοτ!, #εβψ σκρ!πο− ωανι νιε οδεσζλι δο κογο ιννεγο. • Ποπρο , #εβψ ωρ⌠χιλι. 16 2 Ζαωσζε οδποωιαδαϕ σοβιε να πψτανιε: „Α δλαχζεγο τεν χζ!οωιεκ µια!βψ ροβι ζ ναµι βιζνεσ?” Νιγδψ νιε υµαωιαϕ σι! να σποτκανιε βιζνεσοωε, ζανιµ νιε οδ− ποωιεσζ σοβιε να πψτανιε: „Α δλαχζεγο τεν χζ∀οωιεκ µια∀βψ οδ νασ χοκολωιεκ κυπι ?”. Οδποωιεδ( ποωιννα βρζµιε : „∆λα ϕεγο ω∀ασνεϕ κορζψ χι”. Οδποωιεδ( µυσι δοτψχζψ ιντε− ρεσ⌠ω κλιεντα, α νιε τωοιχη. Κλιεντ ποωινιεν ροβι ζ τοβ∃ ιντε− ρεσψ, βο ποτραφισζ ποπραωι µυ σαµοποχζυχιε αλβο ροζωι∃ζα ϕεγο προβλεµψ, αλβο τε# ι ϕεδνο, ι δρυγιε. Κλιεντ µυσι ζ τεγο οδνιε κορζψ ι βιζνεσοω∃, ι οσοβιστ∃, πρζψ τψµ χζ!στο οβιε ∀∃χζ∃ σι! ζε σοβ∃. Κορζψ χι∃ βιζνεσοω∃ µο#ε βψ να πρζψ− κ∀αδ σζψβσζε ωπροωαδζενιε προδυκτυ να ρψνεκ ι ζωι!κσζενιε ω τεν σποσ⌠β σπρζεδα#ψ ο µιλιονψ δολαρ⌠ω. Κορζψ χι∃ οσοβι− στ∃ µο#ε βψ ω⌠ωχζασ οργανιζαχψϕνψ αωανσ δλα τωοϕεγο κλιεντα. ϑε λι οδνιεσιονα κορζψ µα ποπραωι κλιεντοωι σαµοπο− χζυχιε, δοβρψ σπρζεδαωχα πιεχ⌠ω λυβ γαζυ οδποωιε να τψτυ− ∀οωε πψτανιε: „Βο ω ϕεγο δοµυ β!δζιε χιεπ∀ο ι πρζψϕεµνιε” 17 (σπρζεδαωχα νιεσκυτεχζνψ οδποωιε: „Βο µο#ε κυπι σοβιε υ νασ δοβρψ πιεχ χ.ο.”). ϑε λι τω⌠ϕ προδυκτ ροζωι∃ζυϕε πεωιεν προβλεµ, το οδποωιεδ( να ποωψ#σζε πψτανιε ποωιννα σι! ωψ− ρα#α ω πιενι∃δζαχη. Ζα∀⌠#µψ, #ε νοωψ προγραµ κοµπυτερο− ωψ ποζωαλα ηοτελοωι σκυτεχζνιεϕ µονιτοροωα υ#ψωανιε ηοτελοωψχη λινιι τελεφονιχζνψχη δο πο∀∃χζε∋ ιντερνετοωψχη. ϑε λι τακ, το κλιεντ ποωινιεν κυπι τω⌠ϕ προδυκτ, βο δζι!κι νιε− µυ ζαροβι χοδζιεννιε δοδατκοωε 5 δολαρ⌠ω οδ κα#δεγο πο− κοϕυ. Να πψτανιε: „∆λαχζεγο τεν χζ∀οωιεκ µια∀βψ χο οδ νασ κυπι ?” Ραινµακερ οδποωιαδα, ποδαϕ∃χ σζαχυνκοωε κορζψ− χι εκονοµιχζνε, ϕακιε κλιεντ οδνιεσιε, οραζ σκυτκι νιεσκορζψ− στανια ζ τεγο προδυκτυ. Σζαχυϕε ζαρ⌠ωνο κορζψ χι βεζπο ρεδ− νιε, βιζνεσοωε, ϕακ ι οσοβιστε. Σζαµαν σπρζεδα∃ψ σταωια σι∀ να µιεϕσχυ κλιεντα ι οδποωιαδα σοβιε να πψτανιε: „Γδψβψµ το ϕα βψ! κλιεντεµ, ϕακιε κορζψ χι πρζψνι⌠σ!βψ µι τεν προδυκτ?”. 18
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jak zostać szamanem sprzedaży
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: