Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00245 004374 15176724 na godz. na dobę w sumie
Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracownika sezonowego - ebook/pdf
Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracownika sezonowego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887122 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Publikacja przedstawia, jaką formę zatrudnienia najlepiej wybrać w przypadku zatrudnienia osób do prac sezonowych. Omówione zostały w niej korzyści i zagrożenia, jakie stwarzają poszczególne formy zatrudnienia stosowane w przypadku prac sezonowych. Najtrudniejsze zagadnienia zostały wyjaśnione na przykładach. W publikacji zostały przedstawione m.in. następujące formy zatrudnienia:

- umowa o pracę,

- umowa zlecenia,

- umowa o dzieło,

- praca tymczasowa,

- praktyki absolwenckie.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracownika sezonowego 3 1. Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracownika sezonowego W okresie letnim wzrasta zapotrzebowanie na pracę sezonową. Praca  ta ma charakter przejściowy, dlatego pracodawcy szukają najkorzyst- niejszych form zatrudnienia, które pozwalają zaoszczędzić na kosztach  pracy oraz umożliwiają szybkie i łatwe zakończenie współpracy. Szanse  przejściowego zwiększenia stanu zatrudnienia w tym okresie daje zawar- cie umów cywilnoprawnych, szczególnie umów o dzieło lub zlecenia, oraz  możliwość skorzystania z pracy pracowników tymczasowych. W przepisach prawa pracy nie zdefiniowano pojęcia pracy sezonowej. Definicji tej pracy  dokonał Sąd Najwyższy, przyjmując, iż jest to praca uzależniona od pór roku, mająca cha- rakter związany z określonym sezonem, właściwościami pór roku, zwłaszcza warunkami at- mosferycznymi (wyrok SN z 3 kwietnia 1986 r.,  II URN 20/86, OSNC 1987/2–3/45). Najczęściej z pracą sezonową mamy do czynienia w rolnictwie, ogrodnictwie, przy zbie- raniu warzyw i owoców, w turystyce, zwłaszcza w okresie letnim, w branży gastronomicznej,  przy pracach związanych z remontami oraz w branży budowlanej. Praca sezonowa może być wykonywana na podstawie kilku form, tj. m.in.: ■■ w ramach stosunku pracy, ■■ na podstawie umów cywilnoprawnych, ■■ w ramach praktyk absolwenckich, ■■ przez pracowników tymczasowych. Zatrudnienie w ramach stosunku pracy Cechą charakterystyczną stosunku pracy jest wykonywanie pracy określonego rodza- ju na rzecz pracodawcy, pod jego kierownictwem oraz w miejscu i czasie przez niego wy- znaczonym. Za wykonywaną pracę pracownikowi przysługuje wynagrodzenie (art. 22 § 1  Kodeksu pracy). Pracodawca, decydując się na zatrudnienie pracownika sezonowego, ma do wyboru jed- ną z kilku rodzajów umów o pracę. W tym przypadku nie jest zalecane stosowanie umów  na  czas  nieokreślony,  ponieważ  praca  sezonowa  wiąże  się  z czasowym  zatrudnieniem.  Uwzględniając przejściowy charakter zatrudnienia sezonowego, najkorzystniejszą formą  zatrudnienia do tego typu prac jest umowa o pracę na czas określony związana z okre- sem trwania sezonu lub do wykonywania prac ściśle związanych z sezonem. Taki rodzaj  umowy o pracę może być poprzedzony zawarciem umowy na okres próbny maksymalnie  na 3 miesiące w celu sprawdzenia kwalifikacji pracownika i możliwości jego zatrudnienia  w celu wykonywania pracy określonego rodzaju (art. 25 § 2 Kodeksu pracy). Należy przy  tym pamiętać, że ponowne zatrudnienie pracownika do wykonywania pracy tego same- go rodzaju na podstawie kolejnej umowy o pracę na okres próbny może nastąpić dopiero  po upływie 3 lat od momentu rozwiązania lub wygaśnięcia poprzedniej umowy. W takim  www.inforfk.pl MONITORPPiUnr13–14(325–326) czerwiec2017 IFKIFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jaką formę zatrudnienia wybrać dla pracownika sezonowego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: