Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00631 009121 20619332 na godz. na dobę w sumie
Jaka jest szkoła od A do Ż? - ebook/pdf
Jaka jest szkoła od A do Ż? - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 72
Wydawca: Impuls Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7850-082-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> podręczniki
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

 

Szkolne abecadło rozpoczyna się od Absurdalnej szkoły, a kończy życzeniowo-postulatywnym wezwaniem uczniów i nauczycieli: Żeby szkoła... (była szkołą?). Niektóre hasła abecadła (jest ich 77) zostały ledwo zasygnalizowane, inne zaś są bardziej rozbudowane – jest to przecież „alfabet niepełny”, który czytelnik może zawsze uzupełnić, korzystając z własnego (szkolnego) doświadczenia. Epilog zaś nawiązuje do Pisma Świętego i ma usprawiedliwić nieudolność autora, który swoim tekstem chciałby zasygnalizować niektóre wady i zalety polskiej szkoły widziane subiektywnie z ponadćwierćwiecznej perspektywy trwania w nauczycielskim zawodzie i powołaniu.


Zapraszam do lektury!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Marek Adam Marek Adam Mencel Mencel Jaka jest Jaka jest szkoła szkoła od A Ż ? do Szkolne abecadło (niepełne) © Copyright by Ofi cyna Wydawnicza „Impuls”, Kraków 2012 Recenzja wydawnicza: prof. zw. dr hab. Bogusław Śliwerski Redakcja wydawnicza: Magdalena Polek Opracowanie typografi czne: Anna Bugaj-Janczarska Projekt okładki: Ewa Beniak-Haremska ISBN 978-83-7850-082-7 Ofi cyna Wydawnicza „Impuls” 30-619 Kraków, ul. Turniejowa 59/5 tel. (12) 422-41-80, fax (12) 422-59-47 www.impulsofi cyna.com.pl, e-mail: impuls@impulsofi cyna.com.pl Wydanie I, Kraków 2012 A. M. Mencel, Jaka jest szkoła od A do Ż?, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-082-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Spis treści Wstęp ............................................................................................. 7 A ...................................................................................................... 9 Absurdalna szkoła, czyli wprowadzenie • Atrakcyjna szkoła B ...................................................................................................... 10 Babska szkoła • Bez bazy, sprzętu i zaplecza (szkoła) • Bezpieczna szkoła C ...................................................................................................... 14 Czasowa szkoła D ...................................................................................................... 16 Demokratyczna szkoła? • Dobra szkoła, czyli szkoła dobroci• Do-kształca- jąca się szkoła • Dyrektorska szkoła E ...................................................................................................... 19 Ekologiczna szkoła F ...................................................................................................... 20 Firmowa szkoła (bez reklamy?) • Funkcyjna szkoła (bez autorytetów?) G ...................................................................................................... 23 Gorsza szkoła H ...................................................................................................... 24 Hallówkowa szkoła, czyli artykuł 42 • Honorowa szkoła • Humanitarna szkoła I ....................................................................................................... 26 Informatyczno-informacyjna szkoła, czyli implementacja • Integracyjna szkoła J ....................................................................................................... 28 Językowa szkoła K ...................................................................................................... 29 Konkursowa szkoła • Kulturalna czy sportowa szkoła? L ...................................................................................................... 32 Licealna szkoła • Licha szkoła 5 A. M. Mencel, Jaka jest szkoła od A do Ż?, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-082-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 M ..................................................................................................... 33 Małomiasteczkowa szkoła • Menedżerska szkoła • Miejska szkoła • Miło- sierna szkoła • Monitorowana szkoła, czyli „scholaptikon” • Mundurkowa szkoła N ...................................................................................................... 36 Nadzorowana szkoła, czyli nadzór w edukacji • Nasza szkoła • Nauczająca szkoła czy ucząca się? • Nauczycielska szkoła • Niedokończona szkoła • Nowa szkoła O ...................................................................................................... 39 Oceniana i oceniająca szkoła • Opiekująca się szkoła P ...................................................................................................... 42 Papierkowa szkoła (tylko na papierze?) • Partnerska szkoła • Patriotycz- na szkoła • Plagiatowa szkoła • Pogimnazjalna szkoła • Polityczno-eko- nomiczna szkoła • Pomaturalna szkoła • Pozorowana szkoła, czyli pozór w demokratycznej edukacji • Projektowa szkoła • PR-owska szkoła • Pry- watna szkoła • Publiczna szkoła R ...................................................................................................... 51 Reformowana szkoła • Regulaminowa szkoła • Religijna szkoła • Rodzi- cielska szkoła • Rozmawiająca szkoła S ...................................................................................................... 53 Seksualna szkoła, czyli o przygotowaniu do życia w rodzinie • Socjotech- niczna szkoła • Sponsorowana szkoła • Stara szkoła T ...................................................................................................... 55 Tania szkoła • Teatralna szkoła, czyli szkoła jak teatr? U ...................................................................................................... 57 Uczniowska szkoła • Uspołeczniona szkoła • Uśmiechnięta szkoła W ..................................................................................................... 60 Wesoła (radosna) szkoła, czyli huśtawki w szkole • Wiejska szkoła • Wir- tualna szkoła, czyli o dwóch światach • Wychowująca szkoła • Wypalona szkoła Z ..................................................................................................... 62 Zawodowa szkoła • Zdrowa szkoła • Zespołowa szkoła • Zewaluowana szkoła • Zielona szkoła, czyli o roli „zielonego” w ekonomii Ż ..................................................................................................... 66 Żałobna szkoła (szkołą żałoby?) • Żeby szkoła... (była szkołą?), czyli zakoń- czenie ... .................................................................................................... 69 ... szkoła, czyli postscriptum Epilog .............................................................................................. 71 Bibliogra a ..................................................................................... 73 A. M. Mencel, Jaka jest szkoła od A do Ż?, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-082-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 Wstęp Kiedy profesor Maria Dudzikowa pisała w „Problemach Opiekuńczo- -Wychowawczych” swoje wspaniałe Minieseje dla wychowawcy1, na jednym ze spotkań seminaryjnych w Zakładzie Pedagogiki Szkolnej (Wydział Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu) zapropono- wała, abym napisał coś na zawarte w miniesejach tematy. Spróbowałem. Była to „Papierkowa” szkoła2. Potem były następne moje krótkie teksty o szkole – nie- które z nich ukazały się w „Problemach Opiekuńczo-Wychowawczych”, a tak- że w „Nowej Szkole”, w „Głosie Pedagogicznym” i w „Wychowaniu Fizycznym i Zdrowotnym”. Swoje Minieseje Maria Dudzikowa wydała w książce Pomyśl siebie... Minieseje dla wychowawcy klasy3, która stała się bestsellerem. Pisząc swoje krótkie teksty o szkole, miałem nadzieję, że może i one znajdą książkowy fi nał. Od ponad 25 lat pracuję w wiejskiej szkole podstawowej. Nauczałem już prawie wszystkich przedmiotów. Obecnie pozostały mi wychowanie fi zyczne, informatyka i zajęcia w świetlicy oraz kilka dodatkowych funkcji. W paździer- niku 2007 roku obroniłem pracę doktorską na Wydziale Studiów Edukacyjnych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu na temat funkcjonowania rad szkół w publicznych szkołach podstawowych. Po obronie opiekun naukowy mojej pracy doktorskiej profesor Maria Dudzikowa z troską zapytała o moje dal- sze plany. W odpowiedzi pomógł mi profesor Wacław Strykowski, który po- wiedział: „Marek będzie pracował w szkole i może o tym pisać...”. Również recenzent mojej pracy doktorskiej profesor Bogusław Śliwerski z życzliwością spoglądał na moje edytorskie zamierzenia. A kiedy dyrektor Ofi cyny Wydaw- 1 M. Dudzikowa: Minieseje dla wychowawcy. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2004– –2006. 2 M. Adam (Mencel): „Papierkowa” szkoła. „Problemy Opiekuńczo-Wychowawcze” 2005, nr 2. 3 M. Dudzikowa: Pomyśl siebie... Minieseje dla wychowawcy klasy. GWP, Gdańsk 2007. 7 A. M. Mencel, Jaka jest szkoła od A do Ż?, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-082-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 niczej „Impuls” Wojciech Śliwerski – wydawca mojej książki o radzie szkoły4 – zapytał e-mailem w kwietniu 2010 roku, czy pracuję nad jakimś tekstem – odpo- wiedziałem, że zastanawiam się nad tym, jaka jest polska szkoła od A do Ż. I tak powstał „szkolny alfabet niepełny”, który z biegiem czasu zamieniłem na „szkol- ne abecadło”, aby odpowiedzieć sobie (również) na pytanie o to, jaka jest polska szkoła. Zdaniem profesora Krzysztofa Kruszewskiego za dużo mówi się bowiem o tym, jak powinno być (w szkole), a za mało o tym, jak (tam, tu) jest5. Moje szkolne abecadło rozpoczyna się od Absurdalnej szkoły, a kończy ży- czeniowo-postulatywnym wezwaniem uczniów i nauczycieli: Żeby szkoła... (była szkołą?). Niektóre hasła abecadła (jest ich 77) zostały ledwo zasygnalizowane, inne zaś są bardziej rozbudowane – jest to przecież „alfabet niepełny”, który czy- telnik może zawsze uzupełnić, korzystając z własnego (szkolnego) doświadcze- nia. Epilog zaś nawiązuje do Pisma Świętego i ma usprawiedliwić nieudolność autora, który swoim tekstem chciałby zasygnalizować niektóre wady i zalety pol- skiej szkoły widziane subiektywnie z ponadćwierćwiecznej perspektywy trwania w nauczycielskim zawodzie i powołaniu. Zapraszam do lektury! Mirków, 18 maja–12 czerwca 2011 roku 4 M. Mencel: Rada szkoły. Impuls, Kraków 2009. 5 Wypowiedź profesora cytuję z pamięci. A. M. Mencel, Jaka jest szkoła od A do Ż?, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-082-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012 A Absurdalna szkoła, czyli wprowadzenie Absurd to grzech bez Boga Jean Paul Sartre Czy istnieją jeszcze w Polsce „absurdalne” szkoły? Jeżeli nie, to może niektóre z nich zostały stworzone na potrzeby niniejszego opracowania? Nie obej- dziemy się przecież bez szkoły (jak chciał tego Ivan Illich)? Atrakcyjna szkoła Zdaniem Wacława Strykowskiego atrakcyjność jest zawsze osiąga- na kosztem skuteczności6. Jaka powinna być więc współczesna polska szkoła – atrakcyjna czy skuteczna? A może po prostu dobra? Tylko jak to osiągnąć? 6 Zapamiętałem to stwierdzenie profesora z seminarium doktorskiego (Zakład Technologii Kształcenia na Wydziale Studiów Edukacyjnych UAM Poznań), w którym uczestniczyłem w latach 1993–1995. 9 A. M. Mencel, Jaka jest szkoła od A do Ż?, Kraków 2012 ISBN: 978-83-7850-082-7, © by Oficyna Wydawnicza „Impuls” 2012
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jaka jest szkoła od A do Ż?
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: