Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00539 011697 17290124 na godz. na dobę w sumie
Jaką rolę odgrywa asymetryczność ciała ludzkiego - ebook/pdf
Jaką rolę odgrywa asymetryczność ciała ludzkiego - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-7120-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

To, co decyduje o tym, czy dana osoba jest praworęczna czy leworęczna, nie jest znane, chociaż wydaje się, że jest kombinacją genów, środowiska i kultury. Z e-booka dowiesz się, jakie są teorie dotyczące struktury i funkcji żyjących organizmów w świetle asymetryczności.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

FizjoTERAPIA FUNKCJONALNA Jaką rolę odgrywa asymetryczność ciała ludzkiego Jaką rolę odgrywa asymetryczność ciała ludzkiego W pierwszym numerze miesięcznika w artykule pt.: „Proces leczenia i działań terapeutycz- nych okiem terapeuty i pacjenta” przedstawiliśmy koncept asymetryczności. Wracamy do tego tematu, aby przeanalizować kilka kolejnych przykładów opisanych w literaturze. Poznaj teorie dotyczące zarówno struktury, jak i funkcji żyjących organizmów w świetle asymetrycz- ności. Jacek Soboń ukończył studia na AWF we Wrocławiu w 1996 roku. Na tej samej uczelni w 2006 roku obronił pracę doktorską. Rok później uzyskał tytuł specjalisty z dziedziny fizjoterapii. Jest współzałożycielem firmy Neuroreha działającej w Opolu od 10 lat, dzięki czemu może realizować się w pracy z pacjentami. Jest również współzałożycielem Instytutu Rehabi- litacji Postawy, którego główną działalnością jest prowadzenie szkoleń. Od paru lat jego działania są skupione wokół filozofii PRI i Postural Restoration Institute w Nebrasce To, co decyduje o tym, czy dana osoba jest praworęcz- na czy leworęczna, nie jest znane, chociaż wydaje się, że jest kombinacją genów, środowiska i kultury. Około 27 synów leworęcznych rodziców jest leworęcznych, w porównaniu z 10 synów praworęcznych rodziców. Jednak około 20 identycznych bliźniąt ma inną do- minującą kończynę górną. Tak więc geny mogą decy- dować o lateralizacji tylko w pewnym stopniu [1]. Już od 6. tygodnia życia płodu następuje różna dystrybu- cja białek do lewej i prawej strony [2]. Ponieważ le- woręczność jest bardziej powszechna u mężczyzn niż u kobiet, wielu naukowców przypuszcza, że nie bez znaczenia pozostaje testosteron [1]. Działanie prenatalne jest znacznie wyraźniejsze u kur- cząt, gdzie lateralizacja jest zdecydowanie zależna od tego, jakie oko jest wystawione na działanie światła przechodzącego przez skorupę podczas inkubacji. W większości embrionów piskląt jest to prawe oko. Powoduje to, że ptaki dorosłe lepiej identyfikują je- dzenie i zdobycz przy użyciu prawego oka (z informa- cją przetwarzaną po lewej stronie mózgu), natomiast lepiej wykrywają drapieżników, używając lewego oka (i prawej strony mózgu). Kiedy jaja są inkubowane w ciemności, kurczaki wylęgają z mniejszym stop- niem tej wrodzonej tendencji [1]. Osoby leworęczne częściej umierają z powodu wy- padków. Przypuszcza się, że mogą też być bardziej podatne na choroby neurologiczne, immunologicz- ne lub psychiatryczne – prawdopodobnie dlatego, że przynajmniej u części osób przyczyną leworęczno- ści jest uszkodzenie prenatalne lub traumatyczny po- ród. Dyskutuje się, czy osoby leworęczne mają krótsze życie. Mimo tych „kosztów”, leworęczność utrzymu- je się dzięki ludzkiej ewolucji. Może to prowadzić do 1 PRZYKŁADY ASYMETRII W CIELE LUDZKIM stwierdzenia, że osoby leworęczne walczą wytrwalej niż praworęczne [1]. Mimo ogólnej symetrii ciała (dwie gałki oczne, dwie kończyny górne itd.) ludzkie zachowanie jest pełne przykładów asymetrii, od pisania lub gestykulo- wania do całowania i kołysania. Badania wykazały, że bywalcy kina mają skłonność do siedzenia po pra- wej stronie widowni. Dwie konkurujące teorie pró- bowały wyjaśnić tę asymetrię siedzenia: jedna z nich zakłada, że antycypacja przetwarzania informacji kie- ruje naszymi preferencjami. Druga natomiast zakła- da, że podstawowe motoryczne asymetrie warunkują stronniczość [3]. Aby przetestować te teorie, inni bada- cze za pomocą fotografii oceniali zajmowane miejsca w sali szkolnej przez studentów. Zaobserwowano na- stawienie studentów do wyboru miejsc po lewej stro- nie klasy, w przeciwieństwie do widzów kina, którzy Rysunek 1. Asymetryczność jelia cienkiego - y h P e h T . c i r t e m m y s A g n i e B f o e c n a t r o p m I e h T : P. C n u r A : o ł d ó r Ź . d a c A Y. N . . n n A . e c a p S n i d n a h t r a E n o n o i s l u p o r P a t s e g i D f o y g o l o i s 4 0 0 2 , s e c n e i c S f o y m e d a c A k r o Y w e N , 4 8 – 4 7 : 7 2 0 1 . i c S Jaką rolę odgrywa asymetryczność ciała ludzkiego
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jaką rolę odgrywa asymetryczność ciała ludzkiego
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: