Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00419 006151 13602910 na godz. na dobę w sumie
Jakie są konsekwencje posługiwania się pustymi fakturami - ebook/pdf
Jakie są konsekwencje posługiwania się pustymi fakturami - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: INFOR Język publikacji: polski
ISBN: 9788365887382 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Organy podatkowe otrzymują coraz więcej instrumentów, które pozwalają im na walkę z pustymi fakturami. Wystawca pustej faktury ma obowiązek zapłaty z niej VAT bezpośrednio do urzędu skarbowego. Nie wystarczy, że podatnik, który chce naprawić swój błąd, wystawi fakturę korygującą. Aby korekta była skuteczna, nabywca musi skorygować swoje rozliczenie. Nabywca traci prawo do odliczenia VAT i może być mu nałożone dodatkowe zobowiązanie w wysokości 100% odliczonego VAT. Publikacja omawia konsekwencje wystawiania takich faktur. Przedstawia zasady korekty tych faktur.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JAKIE SĄ KONSEKWENCJE POSŁUGIWANIA SIĘ PUSTYMI FAKTURAMI 3 1. Jakie są konsekwencje posługiwania się pustymi fakturami Organy podatkowe otrzymują coraz więcej instrumentów, które po- zwalają im na walkę z pustymi fakturami. Wystawca pustej faktury ma obowiązek zapłaty z niej VAT bezpośrednio do urzędu skarbowego. Nie wystarczy, że podatnik, który chce naprawić swój błąd, wystawi fakturę korygującą. Aby korekta była skuteczna, nabywca musi skory- gować swoje rozliczenie. Natomiast nabywca traci prawo do odlicze- nia VAT i może być mu nałożone dodatkowe zobowiązanie w wysoko- ści 100 odliczonego VAT. Sądy administracyjne potwierdzają decyzje organów podatkowych, że w przypadku bra- ku towaru lub usługi nabywca nie może się powoływać, iż działał w dobrej wierze lub był nieświadomy procederu. 1. Co to są puste faktury Ustawa o VAT nie definiuje pojęcia „puste faktury”. W orzecznictwie sądów administracyj- nych rozróżnia się trzy rodzaje tzw. pustych faktur: 1) sensu stricto, tj. same dokumenty, którym w rzeczywistości w ogóle nie towarzyszy transakcja w nich wskazana, lub 2) którym w tle towarzyszy realna transakcja, ale z udziałem innego podmiotu niż wystawca tej faktury (jeden podmiot faktycznie realizuje transakcje, a zupełnie inny podmiot wysta- wia fakturę mającą rzekomo dokumentować tę transakcję, czego świadom jest odbiorca takiej faktury), 3) wystawiane przez firmanta, a zatem dotyczące w istocie rzeczywistego obrotu towarami lub usługami, ale z zatajeniem wobec osób trzecich (nabywców) prawdziwego podmiotu realizującego tenże obrót. W pierwszym i drugim przypadku, gdy fakturze nie towarzyszy żadna dostawa towaru lub świadczenie usług przez podmiot ją wystawiający, ani żaden inny, albo tego rodzaju transak- cję nabywca świadomie realizuje z jednym podmiotem, a dokumentuje u innego podmiotu, dobra wiara – zdaniem sądów – nie ma znaczenia. Podatnik nie może również powoływać argumentu, że był nieświadomy procederu. W wyroku z 27 kwietnia 2017 r. (sygn. akt I FSK 1661/15) NSA przyznał rację organom podatkowym i uznał, że: NSA Wskazana zatem przesłanka dobrej wiary ograniczająca de facto uprawnienie or- ganu do zakwestionowania prawa do odliczenia nie obejmuje przypadków, gdy odbiorca faktury nie otrzymuje jakiegokolwiek świadczenia. Obowiązek badania dobrej wiary odbiorcy faktury dotyczy bowiem tylko faktur nierzetelnych od strony podmio- towej, a niekiedy również przedmiotowej. Na organach nie ciąży natomiast taki obowiązek, gdy żadne świadczenie nie zostało wykonane. lipiec 2017 r. IFK
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jakie są konsekwencje posługiwania się pustymi fakturami
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: