Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00670 010359 16905854 na godz. na dobę w sumie
Jakość produktów i usług  perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej - ebook/pdf
Jakość produktów i usług perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 146
Wydawca: Wyższa Szkoła Humanitas Język publikacji: polski
ISBN: 978-8-3656-8220-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> ogólne
Porównaj ceny (książka, ebook (-21%), audiobook).
Niniejsza praca stanowi forum prezentacji wyników badań nad problematyką zarządzania jakością w organizacjach różnych typów. Wyniki te prezentują teoretycy naukowcy pracujący w kilku polskich ośrodkach akademickich (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Białej, Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), jak i praktycy specjaliści w zakresie zarządzania jakością, dzielący się swoimi spostrzeżeniami i rekomendacjami o podbudowie empirycznej i charakterze aplikacyjnym. Wyrażamy nadzieję, że książka przyczyni się do upowszechniania wiedzy na temat wieloaspektowej roli zarządzania jakością we współczesnych organizacjach oraz narzędzi możliwych do wykorzystania w niełatwym procesie implementowania w praktyce organizacyjnej założeń TQM.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wstęp Zarządzanie jakością stanowi jedno z najważniejszych wyzwań współczesnych organizacji, które funkcjonują w warunkach rosnącej konkurencji oraz coraz więk- szych wymagań klientów. Podmioty gospodarcze, ale także inne organizacje, w tym jednostki sektora administracji publicznej czy non-profit, muszą stale się rozwi- jać i udoskonalać, jak również poszerzać i modernizować swoją ofertę dla intere- sariuszy, tak wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Jedną z dróg do poprawy pozycji konkurencyjnej na rynku może być systemowe zarządzanie jakością. Jeszcze do niedawna działania zmierzające do wdrożenia w organizacji systemu zarządzania jakością traktowane były przez wielu menedżerów jako niepotrzebny wydatek i biu- rokratyczne obciążenie. Dziś coraz częściej postrzegane są w kategoriach inwesty- cji – nie tylko przydatnej, ale wręcz niezbędnej do efektywnego funkcjonowania organizacji w długiej perspektywie strategicznej. System zarządzania jakością jest złożonym systemem zarządzania informacją i wiedzą na temat procesów oraz śro- dowiska działania organizacji. Dzięki niemu organizacja potrafi się samodoskona- lić, dostosowywać do wyzwań współczesności, oczekiwań klientów, potrzeb ryn- ków. Zarządzanie jakością pozwala organizacji uczyć się – pomaga nabywać wiedzę i odpowiednio ją transferować, dostrzegać problemy i wyzwania, unikać błędów, eliminować ryzyka, dzielić się osiągnięciami z  otoczeniem. Zarządzanie jakością spaja wszystkie funkcje organizacji, w tym zwłaszcza te mające bezpośredni wpływ na jakość obsługi klienta i poziom jego satysfakcji w relacjach z organizacją. Doty- czy to zarówno organizacji komercyjnych, jak i publicznych, wszak – jak słusznie zauważa Tomasz Białas – wymogi gospodarki rynkowej stworzyły przestrzeń dla ekonomizacji działania organizacji publicznych i wdrażania w nich metod i technik zarządzania znanych sektorowi biznesu1. Niniejsza praca stanowi forum prezentacji wyników badań nad problematyką zarządzania jakością w organizacjach różnych typów. Wyniki te prezentują teorety- cy – naukowcy pracujący w kilku polskich ośrodkach akademickich (Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Jagielloński, Akademia Techniczno-Humanistyczna w  Biel- sku-Białej, Uniwersytet Ekonomiczny w  Krakowie, Wyższa Szkoła Humanitas w Sosnowcu), jak i praktycy – specjaliści w zakresie zarządzania jakością, dzielący się swoimi spostrzeżeniami i rekomendacjami o podbudowie empirycznej i charak- terze aplikacyjnym. Monografia przygotowana została w ramach projektu nauko- wego pt. „Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej”, realizowanego na Wydziale Administracji i Zarządzania Wyższej Szkoły Humanitas w  Sosnowcu i  sfinansowanego ze środków Minister- 1 T. Białas, Wstęp, [w:] Dylematy i wyzwania współczesnego zarządzania organizacjami publicznymi, red. T. Białas, Gdynia 2007, s. 7. 8 stwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Wyrażamy nadzieję, że książka przyczyni się do upowszechniania wiedzy na temat wieloaspektowej roli zarządzania jakością we współczesnych organizacjach oraz narzędzi możliwych do wykorzystania w nieła- twym procesie implementowania w praktyce organizacyjnej założeń TQM. Michał Kaczmarczyk Jakość produktów i usług – perspektywa rynku komercyjnego i sektora....
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jakość produktów i usług perspektywa rynku komercyjnego i sektora administracji publicznej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: