Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00388 008942 13448810 na godz. na dobę w sumie
JavaScript - przykłady. Biblia - książka
JavaScript - przykłady. Biblia - książka
Autor: Liczba stron: 524
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 83-7197-671-2 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Od zrozumienia zasad działania języka programowania do jego praktycznego wykorzystania prowadzi długa droga. Czasem jest ona zbyt długa -- wówczas sięgamy po gotowe przykłady i rozwiązania. Nie inaczej jest w przypadku języka JavaScript. Chociaż warto nauczyć się pisać samodzielnie skrypty w tym języku, w wielu przypadkach wyważanie otwartych drzwi jest stratą czasu.

Niniejsza książka stanowi wspaniałe uzupełnienie JavaScript. Biblia.

Książka -- autora bestsellera 'JavaScript. Biblia' -- to dziesiątki gotowych przykładów kodu, których możesz użyć na swoich stronach internetowych. Nawet jeśli przedstawionych przykładów nie wykorzystasz bezpośrednio, to zaznajomienie się z nimi pomoże Ci poznać tajniki JavaScriptu. Możesz je porównać ze swoimi skryptami. Ogromna wiedza i umiejętności Danny'ego Goodmana mogą być dla Ciebie wspaniałym punktem odniesienia. Dodatkowo zapoznać się możesz z jego wartościowymi wskazówkami i uwagami towarzyszącymi fragmentom kodu.

Jeśli chcesz wzbogacić swoje strony o interaktywne elementy utworzone w JavaScripcie, powinieneś mieć tę książkę zawsze pod ręką. Oszczędzisz sobie w ten sposób wiele cennego czasu.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

IDZ DO IDZ DO PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ PRZYK£ADOWY ROZDZIA£ SPIS TREĎCI SPIS TREĎCI KATALOG KSI¥¯EK KATALOG KSI¥¯EK KATALOG ONLINE KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG TWÓJ KOSZYK TWÓJ KOSZYK JavaScript – przyk³ady. Biblia Autor: Danny Goodman T³umaczenie: Piotr Rajca ISBN: 83-7197-671-2 Tytu³ orygina³u: JavaScript Examples Bible: The Essential Companion to JavaScript Bible Format: B5, stron: 522 DODAJ DO KOSZYKA DODAJ DO KOSZYKA Niniejsza ksi¹¿ka stanowi wspania³e uzupe³nienie JavaScript. Biblia CENNIK I INFORMACJE CENNIK I INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE ZAMÓW INFORMACJE O NOWOĎCIACH O NOWOĎCIACH ZAMÓW CENNIK ZAMÓW CENNIK CZYTELNIA CZYTELNIA FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE FRAGMENTY KSI¥¯EK ONLINE Ksi¹¿ka — autora bestsellera „JavaScript. Biblia” — to dziesi¹tki gotowych przyk³adów kodu, których mo¿esz u¿yæ na swoich stronach internetowych. Nawet jeġli przedstawionych przyk³adów nie wykorzystasz bezpoġrednio, to zaznajomienie siê z nimi pomo¿e Ci poznaæ tajniki JavaScriptu. Mo¿esz je porównaæ ze swoimi skryptami. Ogromna wiedza i umiejêtnoġci Danny ego Goodmana mog¹ byæ dla Ciebie wspania³ym punktem odniesienia. Dodatkowo zapoznaæ siê mo¿esz z jego wartoġciowymi wskazówkami i uwagami towarzysz¹cymi fragmentom kodu. Jeġli chcesz wzbogaciæ swoje strony o interaktywne elementy utworzone w JavaScripcie, powinieneġ mieæ tê ksi¹¿kê zawsze pod rêk¹. Oszczêdzisz sobie w ten sposób wiele cennego czasu. Wydawnictwo Helion ul. Chopina 6 44-100 Gliwice tel. (32)230-98-63 e-mail: helion@helion.pl 5RKUVTGħEK 1#WVQT\G  9UVúR  4Q\F\KCđ1DKGMV[QIÎNP[EJGNGOGPVÎY*6/. 4Q\F\KCđ  Najważniejsze informacje o przykładach ...................................................z...........................................15 Obiekty ogólne ...................................................z...................................................z................................17 Właściwości ...................................................z...................................................z..............................17 Metody ...................................................z...................................................z......................................63 Procedury obsługi zdarzeń ...................................................z...................................................z......107 4Q\F\KCđ1DKGMV[YKPFQYQTC\HTCOG 4Q\F\KCđ  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............138 Obiekt window ...................................................z...................................................z..............................139 Właściwości ...................................................z...................................................z............................139 Metody ...................................................z...................................................z....................................162 Procedury obsługi zdarzeń ...................................................z...................................................z......196 Obiekt elementu FRAME ...................................................z...................................................z..............198 Właściwości ...................................................z...................................................z............................198 Obiekt elementu FRAMESET...................................................z...................................................z.......202 Właściwości ...................................................z...................................................z............................202 Obiekt elementu IFRAME...................................................z...................................................z.............206 Właściwości ...................................................z...................................................z............................206 Obiekt popup ...................................................z...................................................z.................................209 Właściwości ...................................................z...................................................z............................209 Metody ...................................................z...................................................z....................................210 4Q\F\KCđ1DKGMV[NQECVKQPKJKUVQT[ 4Q\F\KCđ  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............213 Obiekt location ...................................................z...................................................z..............................214 Właściwości ...................................................z...................................................z............................214 Metody ...................................................z...................................................z....................................224 Obiekt history ...................................................z...................................................z................................226 Właściwości ...................................................z...................................................z............................226 Metody ...................................................z...................................................z....................................226 4Q\F\KCđ1DKGMV[FQEWOGPVQTC\DQF[ 4Q\F\KCđ  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............232 Obiekt document...................................................z...................................................z............................232 ,CXC5ETKRVōRT\[MđCF[$KDNKC Właściwości ...................................................z...................................................z............................232 Metody ...................................................z...................................................z....................................249 Procedury obsługi zdarzeń ...................................................z...................................................z......262 Obiekt elementu BODY ...................................................z...................................................z................263 Właściwości ...................................................z...................................................z............................263 Metody ...................................................z...................................................z....................................267 Procedury obsługi zdarzeń ...................................................z...................................................z......267 4Q\F\KCđ1DKGMV[GNGOGPVÎYVGMUVQY[EJ 4Q\F\KCđ  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............270 Obiekt elementu FONT ...................................................z...................................................z.................270 Właściwości ...................................................z...................................................z............................270 Obiekt elementu HR ...................................................z...................................................z......................273 Właściwości ...................................................z...................................................z............................273 Obiekt elementu MARQUEE ...................................................z...................................................z........277 Właściwości ...................................................z...................................................z............................277 Metody ...................................................z...................................................z....................................279 Obiekt Range ...................................................z...................................................z.................................280 Właściwości ...................................................z...................................................z............................280 Metody ...................................................z...................................................z....................................282 Obiekt selection ...................................................z...................................................z.............................295 Właściwości ...................................................z...................................................z............................295 Metody ...................................................z...................................................z....................................296 Obiekty Text oraz TextNode ...................................................z............................................................297 Właściwości ...................................................z...................................................z............................297 Metody ...................................................z...................................................z....................................297 Obiekt TextRange...................................................z...................................................z..........................301 Właściwości ...................................................z...................................................z............................301 Metody ...................................................z...................................................z....................................304 Obiekt TextRectangle ...................................................z...................................................z....................319 Właściwości ...................................................z...................................................z............................319 4Q\F\KCđ1DKGMV[+OCIG#TGCQTC\/CR 4Q\F\KCđ  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............323 Obiekt Image oraz obiekt elementu IMG ...................................................z.........................................324 Właściwości ...................................................z...................................................z............................324 Procedury obsługi zdarzeń ...................................................z...................................................z......335 Obiekt elementu AREA...................................................z...................................................z.................336 Właściwości ...................................................z...................................................z............................336 Obiekt elementu MAP ...................................................z...................................................z...................337 Właściwość...................................................z...................................................z..............................337 4Q\F\KCđ1DKGMVHQTOQTC\QDKGMV[\PKO\YKæ\CPG 4Q\F\KCđ  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............342 Obiekt FORM ...................................................z...................................................z................................342 Właściwości ...................................................z...................................................z............................342 Metody ...................................................z...................................................z....................................345 Procedury obsługi zdarzeń ...................................................z...................................................z......346 Obiekt elementu LABEL...................................................z...................................................z...............347 Właściwości ...................................................z...................................................z............................347 4Q\F\KCđ1DKGMVDWVVQP 4Q\F\KCđ  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............350 Obiekt elementu BUTTON oraz obiekty Button, Submit i Reset ...................................................z....350 5RKUVTGħEK Właściwości ...................................................z...................................................z............................350 Metody ...................................................z...................................................z....................................351 Procedury obsługi zdarzeń ...................................................z...................................................z......352 Obiekt checkbox ...................................................z...................................................z............................353 Właściwości ...................................................z...................................................z............................353 Procedury obsługi zdarzeń ...................................................z...................................................z......355 Obiekt radio ...................................................z...................................................z...................................358 Właściwości ...................................................z...................................................z............................358 Procedury obsługi zdarzeń ...................................................z...................................................z......360 4Q\F\KCđ1DKGMV[VGMUVQY[EJGNGOGPVÎYHQTOWNCT\[ 4Q\F\KCđ  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............364 Obiekt pola tekstowego ...................................................z...................................................z.................364 Właściwości ...................................................z...................................................z............................364 Metody ...................................................z...................................................z....................................369 Procedury obsługi zdarzeń ...................................................z...................................................z......371 Obiekt elementu TEXTAREA...................................................z...................................................z.......374 Właściwości ...................................................z...................................................z............................374 Metody ...................................................z...................................................z....................................374 4Q\F\KCđ1DKGMV[UGNGEVQRVKQPQTC\(KNG7RNQCF 4Q\F\KCđ  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............376 Obiekt elementu SELECT ...................................................z...................................................z.............376 Właściwości ...................................................z...................................................z............................376 Metody ...................................................z...................................................z....................................382 Procedury obsługi zdarzeń ...................................................z...................................................z......382 Obiekt elementu OPTION ...................................................z...................................................z.............384 Właściwości ...................................................z...................................................z............................384 Obiekt elementu OPTGROUP...................................................z...................................................z.......384 Właściwości ...................................................z...................................................z............................384 4Q\F\KCđ1DKGMV[VCDGNKNKUV 4Q\F\KCđ  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............388 Obiekt elementu TABLE...................................................z...................................................z...............388 Właściwości ...................................................z...................................................z............................388 Metody ...................................................z...................................................z....................................396 Obiekty elementów TBODY, TFOOT oraz THEAD...................................................z.......................397 Właściwości ...................................................z...................................................z............................397 Obiekty elementów COL oraz COLGROUP ...................................................z...................................397 Właściwości ...................................................z...................................................z............................397 Obiekt elementu TR...................................................z...................................................z.......................398 Właściwości ...................................................z...................................................z............................398 Obiekty elementów TD oraz TH ...................................................z......................................................399 Właściwości ...................................................z...................................................z............................399 Obiekt elementu OL ...................................................z...................................................z......................401 Właściwości ...................................................z...................................................z............................401 Obiekt elementu UL ...................................................z...................................................z......................402 Właściwości ...................................................z...................................................z............................402 Obiekt elementu LI ...................................................z...................................................z........................402 Właściwości ...................................................z...................................................z............................402 ,CXC5ETKRVōRT\[MđCF[$KDNKC 4Q\F\KCđ1DKGMVPCXKICVQTQTC\KPPGQDKGMV[ħTQFQYKUMQYG 4Q\F\KCđ  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............404 Obiekt clientInformation (IE 4+) oraz navigator (wszystkie przeglądarki) ........................................404 Właściwości ...................................................z...................................................z............................404 Metody ...................................................z...................................................z....................................411 Obiekt screen ...................................................z...................................................z.................................412 Właściwości ...................................................z...................................................z............................412 Obiekt userProfile...................................................z...................................................z..........................413 Metody ...................................................z...................................................z....................................413 4Q\F\KCđ1DKGMV[\FCT\Gē 4Q\F\KCđ  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............416 Obiekt event (NN 4) ...................................................z...................................................z......................417 Właściwości ...................................................z...................................................z............................417 Obiekt event (IE 4+) ...................................................z...................................................z......................420 Właściwości ...................................................z...................................................z............................420 Obiekt event (NN 6+) ...................................................z...................................................z....................429 4Q\F\KCđ1DKGMV[UV[NÎYKCTMWU\[UV[NÎY 4Q\F\KCđ  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............441 Obiekt styleSheet ...................................................z...................................................z...........................442 Właściwości ...................................................z...................................................z............................442 Metody ...................................................z...................................................z....................................444 Obiekty cssRule oraz rule...................................................z...................................................z..............446 Właściwości ...................................................z...................................................z............................446 4Q\F\KCđ1DKGMV[WOKGLUEQYKQPG 4Q\F\KCđ  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............450 Obiekt layer stosowany w przeglądarce NN 4 ...................................................z...................................450 Właściwości ...................................................z...................................................z............................450 Metody ...................................................z...................................................z....................................469 4Q\F\KCđ1DKGMV[5VTKPI/CVJ0WODGTK$QQNGCP 4Q\F\KCđ[K  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............476 Obiekt String...................................................z...................................................z..................................476 Właściwości ...................................................z...................................................z............................476 Metody rozbioru łańcuchów...................................................z...................................................z....477 Obiekt Number ...................................................z...................................................z..............................489 Właściwości ...................................................z...................................................z............................489 Metody ...................................................z...................................................z....................................490 4Q\F\KCđ1DKGMV#TTC[ 4Q\F\KCđ  Informacje o przykładach ...................................................z...................................................z..............492 Metody obiektu Array ...................................................z...................................................z...................492 5MQTQYKF\  4Q\F\KCđ 1DKGMV[+OCIG#TGC QTC\/CR 4Q\F\KCđ 9V[OTQ\F\KCNG Jak pobierać obrazy do pamięci podręcznej i zamienirać obrazy wyświetlane na stronie Wykonywanie czynności bezpośrednio po pobraniu obrarzu Tworzenie interaktywnych map odnośników obsługiwanych po stronie klienta Obiekty elementów +/) są bardzo często wykorzystywane w skryptach, głównie dlatego, iż są one stosowane w rozwiązaniach polegających na zamienianiu obrazów wyświetla- nych na stronie. Poza tym możliwość wykorzystania tych obiektów w skryptach była dostępna niemal już w pierwszych wersjach przeglądarek obsługujących język Java- Script. W rozwiązaniach obejmujących zamienianie obrazów pomocniczą rolę odgrywa obiekt +OCIG, wykorzystywany w celu pobrania obrazu z serwera od pamięci podręcznej przeglądarki (dzięki czemu obraz wyświetlony na stronie można błyskawicznie zamie- nić na inny). Choć z punktu widzenia skryptów te obiekty są różne, mają wiele wspól- nych właściwości i metod, dzięki czemu poznanie sposobów ich wykorzystania jest znacznie prostsze. Obiekty elementów #4 # oraz /#2 ściśle ze sobą współpracują. W praktyce element #4 # przypomina nieco obiekt # używany do definiowania połączeń. Oba elementy tworzą bowiem na stronie „miejsca”, które użytkownik może kliknąć, co zazwyczaj powoduje przejście na inną stronę witryny lub do dowolnego innego miejsca Sieci. Te obiekty mają także wiele wspólnych właściwości związanych z ardresami URL. +PHQTOCELGQRT\[MđCFCEJ Większość wersji przeglądarki Internet Explorer jest wr stanie wyświetlać elementy +/) zawierające zarówno obrazy nieruchome, jak i „ruchomre” (na przykład, klipy wideo zapisane w formacie MPEG). Przykład przedstawiony nra listingu 22.3 pokazuje w jaki sposób, przy użyciu właściwości F[PUTE, można zastąpić obraz stały obrazem ruchomym. ,CXC5ETKRVōRT\[MđCF[$KDNKC Strona przedstawiona na listingu 22.4 pozwala na porówrnanie efektywności zamieniania obrazów przechowywanych w pamięci podręrcznej przeglądarki i pobieranych bezpośrednio z serwera. Skrypt pokazujre także w jaki sposób można cyklicznie zamieniać obrazy w określonych odstępachr czasu. Listing 22.5 pokazuje w jaki sposób można wykonywać czyrnności w odpowiedzi na zdarzenie QP.QCF obrazu. Na listingu 22.7 został przedstawiony skrypt o bardzo rdużych możliwościach, pokazujący w jaki sposób, po zmianie obrazu wyświetlranego w elemencie +/), można zastosować nową mapę odnośników obsługiwaną po rstronie przeglądarki. 1DKGMV+OCIGQTC\QDKGMVGNGOGPVW+/) 9đCħEKYQħEK CNKIP Zgodność 2T\[MđCF NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) Strona przedstawiona na listingu 22.1 pozwala na przypisywanie różnych wartości właści- wości CNKIP, określającej położenie wewnątrzwierszowego obrazu w stosunku do sąsia- dującego z nim tekstu. Spróbuj zmieniać wielkość okna przeglądarki, aby tekst wyświe- tlany na stronie był w różny sposób dzielony i przyjrzyj się, jaki wpływ na układ strony mają wybierane wartości wyrównania obrazu. Nie wszystkie przeglądarki udostępniają unikatowe możliwości wyrównania odpowiadające wszystkim podanym opcjom, a zatem spróbuj przetestować stronę w wielu różnych przeglądrarkach. .KUVKPITestowanie właściwości align obrazów *6/. * # 6+6. 9đCħEKYQħèCNKIPQDKGMVW+/)6+6. 5 4+26.#0)7#) ,CXC5ETKRV HWPEVKQPUGV#NKIPOGPV UGN ] FQEWOGPVO[+/)CNKIPUGNQRVKQPU=UGNUGNGEVGF+PFGZ?VGZV _ 5 4+26 * # $1 ; * 9đCħEKYQħèCNKIPQDKGMVW+/)* *4 (14/ 9[DKGT\URQUÎDY[TÎYPCPKC 5 . 6QP JCPIGUGV#NKIPOGPV VJKU 4Q\F\KCđ1DKGMV[+OCIG#TGCQTC\/CR 4Q\F\KCđ 126+10 CDUDQVVQO 126+10 CDUOKFFNG 126+10 DCUGNKPG 126+105 . 6 DQVVQO 126+10 NGHV 126+10 OKFFNG 126+10 TKIJV 126+10 VGZVVQR 126+10 VQR 5 . 6 (14/ *4 2 .QTGOKRUWOFQNQTUKVCOGVEQPUGEVGVCWTCFKRKUKEKPIGNKV UGFFQGKWUOQFVGORQTKPEKFKFWPVWVNCDQTGGVFQNQTGOCIPC CNKSWC+/)0#/ O[+/)54 FGUMIKH* +)*69+ 6* 7VGPKOCFOKPKOXGPKCOSWKUPQUVTWFGZGTEKVCVKQP WNNCOEQNCDQTKUPKUKWVCNKSWKRGZGCEQOOQFQEQPUGSWCV2 $1 ; *6/. CNV Zgodność 2T\[MđCF NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) Określanie wartości właściwości CNV obrazów można wypróbować na stronie Tester (przed- stawionej w rozdziale 13. książki „JavaScript. Biblia”). Celem tego przykładu jest przypisa- nie łańcucha znaków właściwości CNV obiektu FQEWOGPVO[+/). Rozpocznij od usunięcia obrazu wyświetlonego na stronie; w tym celu właściwości UTE przypisz nazwę nieist- niejącego pliku: FQEWOGPVO[+/)UTEDTCMAVGIQARNKMWIKH Jeśli przewiniesz stronę, zobaczysz na niej puste miejsce po obrazie. Teraz określ wartość właściwości UTE: FQEWOGPVO[+/)CNV$W\KC(TGFC Przewiń zawartość strony, aby przekonać się czy alternatywny tekst został wyświetlony. Jeśli w łańcuchu znaków zapisywanym we właściwości CNV chcesz umieścić apostrof bądź cudzysłów (lub jeden z kilku innych znaków, które w języku JavaScript mają spe- cjalne znaczenie), to musisz poprzedzić go znakiem ordwrotnego ukośnika. DQTFGT NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) ,CXC5ETKRVōRT\[MđCF[$KDNKC 2T\[MđCF Skutki określania wartości właściwości DQTFGT obrazów możemy wypróbować na stronie Tester (posługując się zdefiniowanym na niej obrazem FQEWOGPVO[+/)). Przeprowadzając testy, przypisuj tej właściwości liczby całkowite or różnej wartości. EQORNGVG NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) 2T\[MđCF Przed otwarciem strony z listingu 22.2 prezentującej zastosowanie właściwości KOCIG EQORNGVG, zamknij i ponownie otwórz przeglądarkę (w ten sposób będziesz miał pew- ność, że żadne obrazy nie znajdują się w jej pamięci podręcznej). Podczas pobierania każdego z obrazów sprawdzaj stan właściwości EQORNGVG obiektu KOCIG — klikaj w tym celu przycisk Czy obraz już pobrano. Do momentu zakończenia pobierania obrazu wła- ściwość ta będzie mieć wartość HCNUG, potem przyjmie wartość VTWG. Na naszej przykła- dowej stronie używane są dwa obrazy, przy czym obraz prezentujący łuk skalny jest większy. Być może pomiędzy kolejnymi próbami będziesz musiał zamykać i ponownie otwierać przeglądarkę, aby usunąć obraz z pamięci podręcznej (lub opróżnić całą pamięć podręczną przeglądarki). Jeśli wykorzystanie właściwości EQORNGVG we własnych skryptach będzie Ci przysparzać problemów, to spróbuj zdefiniować procedurę obsługi zdarzeń QP.QCF w znaczniku +/) (podobnie jak na listingu 22.2, może to być zupełnie pusta procedura obsługi zdarzeń). .KUVKPISkrypt wykorzystujący właściwość image.complete *6/. * # 5 4+26.#0)7#) ,CXC5ETKRV HWPEVKQPNQCF+V VJG+OCIGHQTO ] HQTOTGUWNVXCNWG FQEWOGPVKOCIGU=?UTEVJG+OCIG _ HWPEVKQPEJGEM.QCF HQTO ] HQTOTGUWNVXCNWGFQEWOGPVKOCIGU=?EQORNGVG _ 5 4+26 * # $1 ; +/)54 ERWIKH9+ 6** +)*6QP.QCF (14/ +02766;2 DWVVQP8#.7 9[ħYKGVNMNCYKCVWTú QP NKEMNQCF+V ERWIKH VJKUHQTO +02766;2 DWVVQP8#.7 9[ħYKGVN\FLúEKGđWMWUMCNPGIQ QP NKEMNQCF+V CTEJIKH VJKUHQTO 2 +02766;2 DWVVQP8#.7 \[QDTC\LWľRQDTCPQQP NKEMEJGEM.QCF V+JKUHQTO +02766;2 VGZV0#/ TGUWNV 4Q\F\KCđ1DKGMV[+OCIG#TGCQTC\/CR 4Q\F\KCđ (14/ $1 ; *6/. F[PUTE Zgodność 2T\[MđCF NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 (cid:1) (cid:1) (cid:1) Aby w obiekcie +/) wyświetlać obrazy nieruchome bądź ruchome, wystarczy odpowiednio określać wartości właściwości UTE oraz F[PUTE — zapisywać nazwę pliku obrazu w jednej z nich, a pusty łańcuch znaków w drugiej. Bardzo prosty przykład, wyświetlający na przemian jeden obraz stały oraz jeden klip wideo, został przedstawiony na listingu 22.3. Przedstawiony przykład demonstruje poprawny sposób zamieniania obrazów nierucho- mych na ruchome (i na odwrót), umożliwiający uniknięcie błędów najczęściej popeł- nianych w takich sytuacjach (opisanych w tekście ksriążki). .KUVKPINaprzemienne wyświetlanie obrazu nieruchomego i ruc homego *6/. * # 6+6. 9đCħEKYQħèF[PUTEQDKGMVW+/)6+6. 5 4+26.#0)7#) ,CXC5ETKRV XCTVTCKP+OIPGY+OCIG VTCKP+OIUTECOVTCMLRI VTCKP+OIF[PUTECOVTCMORI HWPEVKQPUGV.QQR ] XCTUGNGEVQTFQEWOGPVHQTOU=?NQQRGT FQEWOGPVO[+/)NQQRUGNGEVQTQRVKQPU=UGNGEVQTUGNGEVGF+PFGZ?XCNWG _ HWPEVKQPUGV+OCIG V[RG ] KH V[RGLRI ] FQEWOGPVO[+/)F[PUTE FQEWOGPVO[+/)UTEVTCKP+OIUTE _GNUG] FQEWOGPVO[+/)UTE FQEWOGPVO[+/)UVCTVHKNGQRGP UGV.QQR FQEWOGPVO[+/)F[PUTEVTCKP+OIF[PUTE _ _ 5 4+26 * # $1 ; * 9đCħEKYQħèF[PUTEQDKGMVW+/)* *4 (14/ 9[DKGT\V[RQDTC\W ,CXC5ETKRVōRT\[MđCF[$KDNKC +02766;2 TCFKQ0#/ KOI)TQWR * - QP NKEMUGV+OCIG LRI 0KGTW+EJQO[ +02766;2 TCFKQ0#/ KOI)TQWRQP NKEMUGV+OCIG ORI 9KFGQ 2 +NGTC\[QFVYQT\[èMNKRYKFGQRQRQDTCPKW5 . 60#/ NQQ+RGT QP JCPIGUGV.QQR 126+108#.7 5 . 6 TC\ 126+108#.7 FYCTC\[ 126+108#.7 YPKGUMQēE\QPQħè 5 . 6 2 (14/ *4 +/)0#/ O[+/)54 COVTCMLRI* +)*69+ 6* $1 ; *6/. Jeśli skrypt jawnie nie przypisze właściwości UVCTV wartości HKNGQRGP (jak w powyż- szym przykładzie), to aby odtworzyć klip, użytkownicy przeglądarek Internet Explorer dla komputerów Macintosh będą musieli kliknąć go dwa rrazy (IE 4) lub raz (IE 5). HKNG TGCVGF CVG HKNG/QFKHKGF CVG HKNG5K\G NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 (cid:1) (cid:1) (cid:1) Zgodność 2T\[MđCF Wszystkie trzy omawiane tu właściwości są podobne od analogicznych właściwości obiektu FQEWOGPV. Przykład ich wykorzystania został przedstawiony na listingu 18.4. Jeśli chcesz wypróbować omawiane właściwości obiektu obrazu, to skopiuj stronę przedsta- wioną na listingu 18.4, dodaj do niej element +/), a następnie zastąp odwołania do wła- ściwości obiektu FQEWOGPV odwołaniami do odpowiedniego obiektu elementu +/). JGKIJV YKFVJ NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) 2T\[MđCF Właściwości JGKIJV oraz YKFVJ można wypróbować na stronie Tester (przedstawionej w rozdziale 13. książki „JavaScript. Biblia”). Zacznij od pobrania domyślnych wartości tych właściwości. W tym celu w górnym polu tekstowym formularza wpisz następujące wyrażenia: FQEWOGPVO[+/)JGKIJV FQEWOGPVO[+/)YKFVJ 4Q\F\KCđ1DKGMV[+OCIG#TGCQTC\/CR 4Q\F\KCđ Następnie zmień wysokość obrazu z 90 do 180 pikseli: FQEWOGPVO[+/)JGKIJV Gdy przewiniesz stronę i wyświetlisz obraz, okaże się, że został on przeskalowany (aby zachować oryginalne proporcje). W końcu podaj nową szerrokość obrazu: FQEWOGPVO[+/)YKFVJ i przyjrzyj się efektom wprowadzonych modyfikacji. JURCEG XURCEG NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) 2T\[MđCF Do sprawdzenia właściwości JURCEG i XURCEG można użyć strony Tester (opisanej w roz- dziale 13. książki „JavaScript. Biblia”). W pierwszej kolejności upewnij się, że obraz wy- świetlony na samym końcu strony nie ma żadnych marginesów i jest wyświetlony tuż przy lewej krawędzi okna przeglądarki. Następnie zmień szerokość poziomego margi- nesu na 30 pikseli: FQEWOGPVO[+/)JURCEG Wykonanie powyższej instrukcji spowoduje odsunięcie obrazu od lewej krawędzi strony na odległość 30 pikseli. Margines o tej samej szerokości został umieszczony także z prawej strony obrazu, choć nie jest on widoczny na stronier. KU/CR Zgodność 2T\[MđCF NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) Obraz wyświetlony u dołu strony Tester nie został zdefiniowany jako mapa odnośników. Z tego względu, jeśli w górnym polu tekstowym formularza wyświetlonego na tej stronie wpiszesz poniższe wyrażenie i klikniesz przycisk Oblicz, to w polu poniżej zostanie wyświetlona wartość HCNUG: FQEWOGPVO[+/)KU/CR NQQR Zgodność NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 (cid:1) (cid:1) (cid:1) ,CXC5ETKRVōRT\[MđCF[$KDNKC 2T\[MđCF Przykład wykorzystania właściwości NQQR został przedstawiony na listingu 22.3, zamiesz- czonym w opisie właściwości F[PUTE. NQYUTE NQY5TE NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) 2T\[MđCF Wpływ właściwości określających plik źródłowy obrazu na przetwarzanie zdarzeń został przedstawiony na listingu 22.5, podanym w opisie procerdury obsługi zdarzeń QP.QCF. PCOG NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) ((cid:1)) (cid:1) (cid:1) (cid:1) 2T\[MđCF Do sprawdzenia wartości właściwości PCOG można wykorzystać stronę Tester (przedsta- wioną w rozdziale 13. książki „JavaScript. Biblia”). W górnym polu tekstowym formu- larza wpisz następujące wyrażenie: FQEWOGPVO[+/)PCOG Oczywiście, powyższy przykład jest nieco bezsensowny, gdyż nazwa obrazu stanowi fragment użytego odwołania. PCOG2TQR NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 (cid:1) (cid:1) Zgodność 2T\[MđCF Do porównania wartości właściwości UTE i PCOG2TQR w przeglądarce IE 5+ dla systemu Windows można użyć strony Tester (przedstawionej w rozdziale 13. książki „JavaScript. Biblia”). W górnym polu tekstowym formularza wpisz każdre z poniższych wyrażeń: FQEWOGPVO[+/)UTE FQEWOGPVO[+/)PCOG2TQR 4Q\F\KCđ1DKGMV[+OCIG#TGCQTC\/CR 4Q\F\KCđ RTQVQEQN NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 (cid:1) (cid:1) (cid:1) Zgodność 2T\[MđCF Do sprawdzenia wartości właściwości RTQVQEQN obiektu reprezentującego obraz można użyć strony Tester. W górnym polu tekstowym formularza wpisz poniższe wryrażenie: FQEWOGPVO[+/)RTQVQEQN UTE Zgodność 2T\[MđCF NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 (cid:1) (cid:1) (cid:1) ((cid:1)) (cid:1) (cid:1) (cid:1) W przykładzie przedstawionym na listingu 22.4 pokazanych zostało kilka różnych zasto- sowań obiektów reprezentujących obrazy. Podstawowym celem tego przykładu jest przed- stawienie różnic w efektywności zamieniania obrazów przechowywanych w pamięci podręcznej przeglądarki oraz pobieranych bezpośrednio z serwera. Dodatkowo skrypt pokazuje w jaki sposób automatycznie zamieniać wyświetlane obrazy w podanych odstę- pach czasu. Rozwiązanie to jest bardzo często stosowane na witrynach wyświetlających paski z reklamami. W momencie pobierania strony, w zmiennej globalnej zapisywana jest tablica obiektów +OCIG. Poszczególne komórki tej tablicy są indeksowane łańcuchami znaków reprezen- tującymi nazwy obrazów (na przykład: FGUM, FGUM i tak dalej). Rozwiązanie to zo- stało wykorzystane celowo, gdyż skrypt będzie się odwoływał do poszczególnych komórek tablicy właśnie przy użyciu tych nazw. Każdemu obiektowi +OCIG zapisanemu w tablicy zostaje przypisany adres URL obrazu. Dzięki temu obrazy zostają pobrane i zapisane w pamięci podręcznej przeglądarki. Na stronie zostały zdefiniowane dwa elementy +/) (patrz rysunek 6.1). Pierwszy z nich wyświetla obrazy pobierane bezpośrednio z serwera, a drugi — obrazy pobierane z pa- mięci podręcznej. Poniżej każdego z elementów +/) zostaje wyświetlona rozwijana lista pozwalająca na wybranie jednego z czterech obrazów, który ma zostać wyświetlony w danym elemencie +/). W procedurach obsługi zdarzeń QP JCPIG elementów 5 . 6 wywoływane są dwie różne funkcje — w przypadku obrazów pobieranych z serwera wywoływana jest funkcja NQCF+PFKXKFWCN , a w przypadku obrazów pobieranych z pa- mięci podręcznej — funkcja NQCF CEJGF . W wywołaniach obu funkcji podawany jest jeden argument — odwołanie do formularza zawierającegro elementy 5 . 6. Za cykliczną zmianę obrazów co 5 sekund odpowiada funkcja EJGEM6KOGT , która w pierw- szej kolejności sprawdza czy jest zaznaczone odpowiednie pole wyboru. Jeśli pole zostało ,CXC5ETKRVōRT\[MđCF[$KDNKC 4[UWPGMStrona demonstrująca wykorzystanie obiektów Image (Obrazy © Aris Multimedia Inc., 1994) zaznaczone, to funkcja pobiera wartość właściwości UGNGEVGF+PFGZ listy służącej do wyboru obrazu pobieranego z pamięci podręcznej. Następnie wartość ta jest inkrementowana (lub zmniejszana do zera, jeśli przekroczyła pewną maksymalną wartość), a odpowied- nia lista zostaje zaktualizowana. Po wykonaniu powyższych czynności skrypt może już wywołać funkcję NQCF CEJGF , która określa wybrany element listy i wyświetla odpo- wiedni obraz. Dodatkowo, w znaczniku $1 ; została zdefiniowana procedura obsługi zdarzenia QP7P NQCF, która wywołuje funkcję TGUGV5GNGEVU . Ta ogólna funkcja przegląda wszystkie formularze zdefiniowane na stronie i odnajduje w nich wszystkie elementy 5 . 6. W każdym z odnalezionych elementów, funkcja przypisuje właściwości UGNGEVGF+PFGZ wartość . Dzięki temu, jeśli użytkownik odświeży stronę lub wróci na nią w wyniku kliknięcia przycisku Wstecz (Back), to obrazy będą odtwarzane w oryginalnej kolejności. Procedura obsługi zdarzenia QP.QCF zapewnia, że wyświetlane obrazy będą odpowiadać opcjom wybranym na odpowiadającym im listach, a po 5 sekundach zostanie wywołana funkcja EJGEM6KOGT . Należy jednak zwrócić uwagę, iż obrazy pobierane z pamięci podręcznej przeglądarki są zamieniane wyłącznie wówczas, gdy użytkownik zaznaczy pole wyboru wyświetlone u dołu strony. .KUVKPIObsługa obiektu image za pomocą skryptu i zamienian ie obrazów *6/. * # 6+6. 1DKGM+OCIG6+6. 4Q\F\KCđ1DKGMV[+OCIG#TGCQTC\/CR 4Q\F\KCđ 5 4+26.#0)7#) ,CXC5ETKRV INQDCNPGFGMNCTCELGVCDNKE[QDTC\ÎY XCTKOCIG $ QDTC\[RT\GEJQY[YCPGYRCOKúEKRQFTúE\PGL KH FQEWOGPVKOCIGU ] FNCY[IQF[\CRKUWLGO[VGMUVQYGKPFGMU[VCDNKE[YHQTOKGN+KUV[ XCTFGUM+OCIGUPGY#TTC[ FGUMFGUMFGUMFGUM VYQT\[O[VCDNKEúQDKGMVÎY+OCIGKRQDKGTCO[QDTC\[FQ RCOKúEKRQFTúE\PGL KOCIG $PGY#TTC[ HQT XCTKKKOCIG $NGPIVJK ] KOCIG $=FGUM+OCIGU=K??PGY+OCIG KOCIG $=FGUM+OCIGU=K??UTEFGUM+OCIGU=K? IKH _ _ \OKGPKCO[QDTC\RQDKGTCP[DG\RQħTGFPKQ\UGTYGTC HWPEVKQPNQCF+PFKXKFWCN HQTO ] KH FQEWOGPVKOCIGU ] XCTIKH0COGHQTOKPFKXKFWCNQRVKQPU=HQTOKPFKXKFWCNUGNGEVG+F+PFGZ?XCNWG FQEWOGPVVJWODPCKNUTEIKH0COG IKH _ _ \OKGPKCO[QDTC\RT\GEJQY[YCP[YRCOKúEKRQFTúE\PGL HWPEVKQPNQCF CEJGF HQTO ] KH FQEWOGPVKOCIGU ] XCTIKH+PFGZHQTOECEJGFQRVKQPU=HQTOECEJGFUGNGEVGF+PFGZ?XC+NWG FQEWOGPVVJWODPCKNUTEKOCIG $=IKH+PFGZ?UTE _ _ LGħNKRQNGY[DQTW\QUVCđQ\C\PCE\QPGVQRQDKGTCO[ MQNGLP[QDTC\RT\GEJQY[YCP[YRCOKúEKRQFTúE\PGL HWPEVKQPEJGEM6KOGT ] KH FQEWOGPVKOCIGUFQEWOGPV6KOGTVKOGT$QZEJGEMGF ] XCTIKH+PFGZFQEWOGPVUGNGEVKQPUECEJGFUGNGEVGF+PFGZ KH IKH+PFGZ KOCIG $NGPIVJ ] IKH+PFGZ _ FQEWOGPVUGNGEVKQPUECEJGFUGNGEVGF+PFGZIKH+PFGZ NQCF CEJGF FQEWOGPVUGNGEVKQPU XCTVKOGQWV+ UGV6KOGQWV EJGEM6KOGT _ _ RQFE\CUWUWYCPKCUVTQP[\RT\GINæFCTMKQFVYCT\CO[QT[IKPCNP[ UVCPNKUVTQ\YKLCP[EJ HWPEVKQPTGUGV5GNGEVU ] HQT XCTKKFQEWOGPVHQTOUNGPIVJK ] HQT XCTLLFQEWOGPVHQTOU=K?GNGOGPVUNGPIVJL ] KH FQEWOGPVHQTOU=K?GNGOGPVU=L?V[RGUGNGEVQPG ] FQEWOGPVHQTOU=K?GNGOGPVU=L?UGNGEVGF+PFGZ _ _ _ _ KPKELWLGO[F\KCđCPKGUMT[RVW ,CXC5ETKRVōRT\[MđCF[$KDNKC HWPEVKQPKPKV ] NQCF+PFKXKFWCN FQEWOGPVUGNGEVKQPU NQCF CEJGF FQEWOGPVUGNGEVKQPU UGV6KOGQWV EJGEM6KOGT _ 5 4+26 * # $1 ;QP.QCFKPKV QP7PNQCFTGUGV5GNGEVU * 1DKGMV+OCIG* *4 06 4 6#$. $14 4 ..2# +0) 64 6* 6* 6* $G\RQħTGFPKQ\UGTYGTC6* 6* RCOKúEKRQFT+úE\PGL6* 64 64 6 #.+)04+)*6 $ 1DTC\$ 6 6 +/)54 ERWIKH0#/ VJWODPCKN* +)*69+ 6* 6 6 +/)54 FGUMIKH0#/ VJWODPCKN* +)*69+ 6* 6 64 64 6 #.+)04+)*6 $ 9[DKGT\QDTC\$ 6 (14/0#/ UGNGEVKQPU 6 5 . 60#/ KPFKXKFWCNQP JCPIGNQCF+PFKXKFWCN VJKUHQTO 126+108#.7 ERW TWV[ 126+108#.7 ERW -NCYKCVWTC 126+108#.7 ERW [UMKGVMK 126+108#.7 ERW -CDNG 5 . 6 6 6 5 . 60#/ ECEJGFQP JCPIGNQCF CEJGF VJKUHQTO 126+108#.7 FGUM )WOMK 126+108#.7 FGUM 5RKPCE\G 126+108#.7 FGUM .CORC 126+108#.7 FGUM )WOMK 5 . 6 6 (14/ 64 6#$. (14/0#/ 6KOGT +02766;2 EJGEMDQZ0#/ VKOGT$QZQP NKEMEJGEM6KOGT [MNKE\PKG+\OKGPKCL QDTC\[RQDKGTCPG\RCOKúEKRQFTúE\PGL (14/ 06 4 $1 ; *6/. UVCTV Zgodność 2T\[MđCF NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 (cid:1) (cid:1) (cid:1) Sposób wykorzystania właściwości UVCTV na stronie, która wyświetla klip wideo w ele- mencie +/), został przedstawiony na listingu 22.3, zamieszczonym we wcześniejszej części tego rozdziału. 4Q\F\KCđ1DKGMV[+OCIG#TGCQTC\/CR 4Q\F\KCđ Z [ NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność (cid:1) 2T\[MđCF Aby przewinąć dokument w taki sposób, by obraz znalazł się o kilka pikseli poniżej górnej krawędzi okna przeglądarki, można użyć następującego wrywołania: YKPFQYUETQNN6Q FQEWOGPVKOCIGU=?Z FQEWOGPVKOCIGU=?[ 2TQEGFWT[QDUđWIK\FCT\Gē QP#DQTV QP TTQT NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) 2T\[MđCF Na listingu 22.5 została zdefiniowana procedura obsługi zdarzeń QP#DQTV. Jeśli chcesz zapobiec wyświetlaniu obrazu, który już znajduje się w pamięci podręcznej przeglądarki, będziesz musiał ją zamknąć i ponownie uruchomić. W przedstawionym przykładzie zapew- niłem możliwość odświeżania całej strony. Sposób obsługi zdarzenia w głównej mierze zależy od projektu strony. Zawsze należy jednak dołożyć wszelkich starań, aby w jak największym stopniu ułatwić użytkownikowi rozwiązywanie problemów, które może napotkać korzystając ze strony. QP.QCF NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) 2T\[MđCF Przed wypróbowaniem przykładu przedstawionego na listingu 22.5 powinieneś zamknąć i ponownie uruchomić przeglądarkę. Gdy dokument jest otwierany po raz pierwszy, po- czątkowo zostaje wyświetlony obraz określony za pomocą atrybutu .1954 (przedsta- wiający, w tym przypadku, gumki do ołówków), a dopiero później zdjęcie klawiatury. Gdy zdjęcie gumek zostanie już pobrane, procedura obsługi zdarzenia QP.QCF wyświetla w polu tekstowym słowo FQPG. Dzieje się tak niezależnie od tego, że główny obraz (określony przy użyciu atrybut 54 ) nie został jeszcze pobrany. Kolejny eksperyment ,CXC5ETKRVōRT\[MđCF[$KDNKC może polegać na pobraniu zdjęcia przedstawiającego łuk skalny. Pobranie tego obrazu zabiera znacznie więcej czasu, a zatem obraz tymczasowy określany dynamicznie za pomocą atrybutu .1954 zostanie wyświetlony znacznie wcześniej. .KUVKPIProcedura obsługi zdarzeń onLoad obrazów *6/. * # 5 4+26.#0)7#) ,CXC5ETKRV HWPEVKQPNQCF+V VJG+OCIGHQTO ] KH FQEWOGPVKOCIGU ] HQTOTGUWNVXCNWG FQEWOGPVKOCIGU=?NQYUTEFGUMIKH FQEWOGPVKOCIGU=?UTEVJG+OCIG _ _ HWPEVKQPEJGEM.QCF HQTO ] KH FQEWOGPVKOCIGU ] HQTOTGUWNVXCNWGFQEWOGPVKOCIGU=?EQORNGVG _ _ HWPEVKQPUKIPCN ] KH EQPHKTO 2T\GTYCđGħRQDKGTCPKGQDTC\W \[EJEGU\RQDTCèIQ+LGU\E\GTC\! ] NQECVKQPTGNQCF _ _ 5 4+26 * # $1 ; +/)54 ERWIKH.1954 FGUMIKH9+ 6** +)*6QP.QCFKH FQEWOGPVHQTOU=?TGUWNV FQEWOGPVHQTOU=?TGUWNVXCNWG FQPG QP#DQTVUKIPCN (14/ +02766;2 DWVVQP8#.7 9[ħYKGVNMNCYKCVWTú QP NKEMNQCF+V ERWIKH VJKUHQTO +02766;2 DWVVQP8#.7 9[ħYKGVNđWMUMCNP[ QP NKEMNQCF+V CTEJIKH VJKUHQTO 2 +02766;2 DWVVQP8#.7 \[QDTC\LWľRQDTCPQ!QP NKEMEJGEM.QCF V+JKUHQTO +02766;2 VGZV0#/ TGUWNV (14/ $1 ; *6/. 1DKGMVGNGOGPVW#4 # 9đCħEKYQħEK EQQTFU UJCRG NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 Zgodność (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) 4Q\F\KCđ1DKGMV[+OCIG#TGCQTC\/CR 4Q\F\KCđ 2T\[MđCF Sposób wykorzystania właściwości EQQTFU oraz UJCRG w skryptach obsługujących obiekty elementów /#2 został przedstawiony na listingu 22.7. 1DKGMVGNGOGPVW/#2 9đCħEKYQħè CTGCU Zgodność 2T\[MđCF NN 2 NN 3 NN 4 NN 6 IE 3/J1 IE 3/J2 IE 4 IE 5 IE 5.5 (cid:1) (cid:1) (cid:1) (cid:1) Listing 22.7 demonstruje jak można zmieniać obiekty elementów #4 # umieszczone we- wnątrz elementu /#2. Początkowo na stronie jest wyświetlany obraz przedstawiający kla- wiaturę. Obraz ten jest skojarzony z mapą odnośników MG[DQCTF/CR obsługiwaną po stronie klienta i definiującą trzy wybrane obszary na klawiaturze. Jeśli użytkownik zamieni obraz wyświetlany na stronie wewnątrz elementu +/), skrypt zmieni także wartość wła- ściwości WUG/CR obiektu elementu +/), tak aby wskazywała na drugi element /#2, znacznie lepiej dostosowany do nowego obrazu. Spróbuj przesuwać wskaźnik myszy w obszarze obu obrazów i sprawdź adresy URL skojarzone z poszczególnymi obszarami mapy, wy- świetlane na pasku stanu (w tym przykładzie, strony docelowe określane przez te adresy nie istnieją). Kliknięcie przycisku Wygeneruj mapę powoduje jednak wywołanie funkcji OCMG#TGCU tworzącej cztery nowe obiekty elementów #4 # i dodającej je do mapy skojarzonej z ob- razem (przy użyciu odwołań charakterystycznych dla DOM rużywanej przeglądarki). (Należy zauważyć, że funkcja OCMG#TGCU nie działa w przeglądarkach IE 5 dla kom- puterów Macintosh). Przesuwając wskaźnik myszy w obszarze obrazu po wygenerowaniu nowych obiektów elementów #4 #, możemy zauważyć, że wyświetlane są nowe adresy URL. Warto także zwrócić uwagę na pojawienie się czterech nowych obszarów; komu- nikaty o nich są wyświetlane na pasku stanu przeglądrarki (patrz rysunek 6.2). .KUVKPIDynamiczne modyfikowanie elementów AREA *6/. * # 6+6. 1DKGMVGNGOGPVW/#26+6. 5 4+26.#0)7#) ,CXC5ETKRV F[PCOKE\PKGIGPGTWLGO[GNGOGPV[#4 # HWPEVKQPOCMG#TGCU ] FQEWOGPVO[+/)UTEFGUMIKH VYQT\[O[QDKGMV[GNGOGPVÎYCTGC XCTCTGCFQEWOGPVETGCVG NGOGPV #4 # ,CXC5ETKRVōRT\[MđCF[$KDNKC CTGCJTGH5ETKRV/CFG5JCFGJVON CTGCUJCRGRQN[IQP CTGCEQQTFU XCTCTGCFQEWOGPVETGCVG NGOGPV #4 # CTGCJTGH5ETKRV/CFG$CUGJVON CTGCUJCRGTGEV CTGCEQQTFU XCTCTGCFQEWOGPVETGCVG NGOGPV #4 # CTGCJTGH5ETKRV/CFG JCKPJVON CTGCUJCRGRQN[IQP CTGCEQQTFU XCTCTGCFQEWOGPVETGCVG NGOGPV #4 # CTGCJTGH5ETKRV/CFG ORV[PGUUJVON CTGCUJCRGTGEV CTGCEQQTFU YUVCYKCO[PQYGGNGOGPV[FQYú\đÎYRQFT\úFP[EJGNGOGPVW/#+2 KH FQEWOGPVCNN ] MQFFNC+ FQEWOGPVCNNNCORAOCRCTGCUNGPIVJ FQEWOGPVCNNNCORAOCRCTGCU=?CTGC FQEWOGPVCNNNCORAOCRCTGCU=?CTGC FQEWOGPVCNNNCORAOCRCTGCU=?CTGC FQEWOGPVCNNNCORAOCRCTGCU=?CTGC _GNUGKH FQEWOGPVIGV NGOGPV$[+F ] 00LGUV\IQFP[\OQFGNGOYú\đÎY9 XCTOCR1DLFQEWOGPVIGV NGOGPV$[+F NCORAOCR YJKNG OCR1DLEJKNF0QFGUNGPIVJ ] OCR1DLTGOQXG JKNF OCR1DLHKTUV JKNF _ OCR1DLCRRGPF JKNF CTGC OCR1DLCRRGPF JKNF CTGC OCR1DLCRRGPF JKNF CTGC OCR1DLCRRGPF JKNF CTGC TQ\YKæ\CPKGRTQDNGOW\Y[ħYKGVNCPKGOY00 FQEWOGPVO[+/)UV[NGFKURNC[KPNKPG _ _ HWPEVKQPEJCPIG6Q-G[DQCTF ] FQEWOGPVO[+/)UTEERWIKH FQEWOGPVO[+/)WUG/CRMG[DQCTF/CR _ HWPEVKQPEJCPIG6Q.COR ] FQEWOGPVO[+/)UTEFGUMIKH FQEWOGPVO[+/)WUG/CRNCOR/CR _ 5 4+26 * # $1 ; * 1DKGMVGNGOGPVW/#2* *4 +/)0#/ O[+/)54 ERWIKH9+ 6** +)*675 /#2MG[DQCTF/CR+ /#20#/ MG[DQCTF/CR #4 #*4 (#NRC-G[UJVO5*#2 TGEV 114 5 #4 #*4 (#TTQY-G[UJVO5*#2 RQN[IQP 114 5 #4 #*4 (2CIG-G[UJVO5*#2 EKTENG 114 5 4Q\F\KCđ1DKGMV[+OCIG#TGCQTC\/CR 4Q\F\KCđ /#2 /#20#/ NCOR/CR+ NCORAOCR #4 #*4 (5JCFGJVO5*#2 RQN[IQP 114 5 #4 #*4 ($CUGJVO5*#2 TGEV 114 5 #4 #*4 ( JCKPJVO5*#2 RQN[IQP 114 5 /#2 (14/ 2 +02766;2 DWVVQP8#.7 9[ħYKGVNQDTC\NCOR[QP NKEMEJCPIG+6Q.COR +02766;2 DWVVQP8#.7 9[IGPGTWLOCRúQP NKEMOCMG#TGCU 2 2 +02766;2 DWVVQP8#.7 9[ħYKGVNQDTC\MNCYKCVWT[ QP NKEMEJCPIG6Q-G[DQCTF 2 (14/ $1 ; *6/. 4[UWPGMSkrypt wygenerował specjalną mapę odnośników dostosow aną do wyświetlanego obrazu
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

JavaScript - przykłady. Biblia
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: