Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00436 006442 20587768 na godz. na dobę w sumie
JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie - ebook/pdf
JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 528
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2420-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> programowanie >> java - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).
JavaServer Faces (JSF) 2.2 jest dziś najważniejszym frameworkiem służącym do budowy internetowych interfejsów użytkownika aplikacji sieciowych i stanowi podstawowy komponent platformy Java Enterprise Edition. W porównaniu z poprzednimi wydaniami JSF 2.2 został wzbogacony o wiele nowych funkcjonalności. Z pewnością przydadzą się one programistom i znacznie podniosą efektywność pracy nad aplikacjami.

Niniejsza książka jest skierowana do programistów korzystających z JSF. Przedstawiono w niej wszystkie istotne zagadnienia związane z tworzeniem aplikacji za pomocą JSF 2.2. Czytelnik z pewnością doceni zarówno przejrzyste instrukcje, pozwalające na pełne wykorzystanie możliwości JSF 2.2, jak i liczne ćwiczenia, które będą stanowić doskonałą pomoc w tworzeniu imponujących aplikacji internetowych.

W książce omówiono:

JavaServer Faces 2.2 — to framework dla mistrzów programowania w Javie!


Anghel Leonard jest niekwestionowanym autorytetem w dziedzinie programowania w Javie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie w pracy z Javą SE, Javą EE oraz z wieloma frameworkami Javy. Jest autorem kilkudziesięciu książek i artykułów poświęconych różnym technologiom Javy. Ostatnio tworzy świetne aplikacje internetowe na potrzeby systemów GIS.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: Mastering JavaServer Faces 2.2 Tłumaczenie: Piotr Rajca ISBN: 978-83-283-2419-0 Copyright © 2014 Packt Publishing First published in the English language under the title ‘Mastering JavaServer Faces 2.2 – (9781782176466)’. Polish edition copyright © 2016 by Helion S.A. All rights reserved. All rights reserved. No part of this book may be reproduced or transmitted in any form or by any means, electronic or mechanical, including photocopying, recording or by any information storage retrieval system, without permission from the Publisher. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jsf22m.zip Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/jsf22m Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis treści O autorze O recenzentach Wstęp Rozdział 1. Dynamiczny dostęp do danych aplikacji JSF przy użyciu Expression Language (EL 3.0) Składnia EL Operatory EL Hierarchia operatorów EL Zastrzeżone słowa EL Przetwarzanie natychmiastowe oraz opóźnione Wyrażenia wartościowe EL Odwołania do komponentów zarządzanych Odwołania do właściwości komponentów zarządzanych Odwołania do zagnieżdżonych właściwości komponentów zarządzanych Odwołania do typów wyliczeniowych Java SE Odwołania do kolekcji Niejawne obiekty EL Wyrażenia odwołujące się do metod Teksty warunkowe w JSF Pisanie własnego mechanizmu przetwarzającego Przegląd EL 3.0 Stosowanie operatora przypisania Stosowanie operatora konkatenacji Stosowanie operatora średnika Poznawanie wyrażeń lambda Stosowanie obiektów kolekcji Podsumowanie 11 13 15 19 20 20 21 21 22 22 23 24 25 27 27 29 31 33 37 45 45 45 46 46 47 49 Poleć książkęKup książkę JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie Rozdział 2. Komunikacja w JSF Przekazywanie i pobieranie parametrów Stosowanie parametrów kontekstu Przekazywanie parametrów żądania przy użyciu znacznika f:param Stosowanie parametrów widoku Wywoływanie akcji z wykorzystaniem żądań GET Przekazywanie atrybutów przy użyciu znacznika f:attribute Ustawianie wartości właściwości przy użyciu obiektów nasłuchujących akcji Przekazywanie parametrów przy użyciu zasięgu Flash Zastępowanie znacznika f:param znacznikiem JSTL c:set Przesyłanie danych w ciasteczkach Stosowanie pól ukrytych Przesyłanie haseł Programowy dostęp do atrybutów komponentów interfejsu użytkownika Przekazywanie parametrów przy użyciu wyrażeń odwołujących się do metod Komunikacja przy użyciu atrybutu binding Komunikacja pomiędzy komponentami zarządzanymi Wstrzykiwanie jednego komponentu zarządzanego do drugiego Komunikacja pomiędzy komponentami zarządzanymi przy użyciu mapy aplikacji lub sesji Programowy dostęp do innych komponentów zarządzanych Podsumowanie Rozdział 3. Zasięgi JSF — długość życia i zastosowanie w komunikacji komponentów zarządzanych Zasięgi JSF a zasięgi CDI Zasięg żądania Zasięg sesji Zasięg widoku Zasięg aplikacji Zasięg konwersacji Zasięg przepływu Prosty przepływ Przepływy z komponentami Przepływy zagnieżdżone Programowe konfigurowanie przepływów Przepływy a przypadki nawigacji Badanie przypadków nawigacji w przepływach Stosowanie metod initializer i finalizer Przełączanie przepływu Pakowanie przepływów Programowy zasięg przepływu Zależny pseudozasięg Zasięg none Zasięg niestandardowy Implementacja klasy zasięgu niestandardowego Wyznaczanie wyrażeń EL zasięgów niestandardowych 4 51 52 52 52 55 62 66 69 71 75 76 78 79 79 80 81 83 83 85 86 87 89 90 92 95 98 100 102 105 108 112 114 118 120 123 124 126 129 130 133 134 134 135 136 Poleć książkęKup książkę Spis treści Kontrola czasu istnienia zasięgu przy użyciu obiektu nasłuchującego akcji Kontrola czasu istnienia zasięgu niestandardowego z użyciem obiektów NavigationHandler Tworzenie instancji komponentów zarządzanych Wstrzykiwanie komponentów Podsumowanie Rozdział 4. Konfigurowanie JSF przy użyciu plików XML i adnotacji — część 1. Nowe przestrzenie nazw JSF 2.2 Programowa konfiguracja w JSF 2.2 Konfigurowanie komponentów zarządzanych w XML-u Stosowanie wielu plików konfiguracyjnych Konfiguracja ustawień lokalnych i wiązek zasobów Konfiguracja walidatorów i konwerterów Konfigurowanie nawigacji Nawigacja niejawna Nawigacja warunkowa Nawigacja z wywłaszczeniem Nawigacja programowa Konfigurowanie obiektów nasłuchujących akcji Obiekty nasłuchujące akcji aplikacji Konfigurowanie metod nasłuchujących zdarzeń systemowych Stosowanie znacznika f:event Implementacja interfejsu SystemEventListener Konfigurowanie metod nasłuchujących faz Stosowanie adnotacji @ListenerFor oraz @ListenersFor Podsumowanie Rozdział 5. Konfigurowanie JSF przy użyciu plików XML i adnotacji — część 2. Konfiguracja obiektów obsługi zasobów Programowe dodawanie zasobów CSS i JS Konfiguracja obiektu obsługi widoków Przesłanianie mechanizmów wizualizacji JSF Stosowanie operacji wykonywanych po stronie klienta Klasy wytwórcze JSF Konfiguracja globalnego obiektu obsługi wyjątków Konfiguracja klasy wytwórczej RenderKit Konfiguracja PartialViewContext Konfiguracja obiektu VisitContext Konfiguracja obiektów ExternalContext Konfiguracja Flash Window ID API w JSF 2.2 Konfigurowanie cyklu życia Konfigurowanie aplikacji Konfigurowanie VDL Połączone możliwości wielu klas wytwórczych Podsumowanie 139 141 144 144 147 149 150 151 152 157 159 161 169 169 172 175 177 178 180 183 183 185 191 195 196 197 198 205 205 209 215 219 220 223 224 227 230 233 235 241 244 246 248 249 5 Poleć książkęKup książkę JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie Rozdział 6. Korzystanie z danych tabelarycznych Tworzenie prostej tabeli JSF Klasa CollectionDataModel JSF 2.2 Sortowanie tabel Sortowanie i DataModel — klasa CollectionDataModel Usuwanie wiersza tabeli Edycja i aktualizacja wierszy tabeli Dodawanie nowych wierszy Wyświetlanie numerów wierszy Wybieranie pojedynczego wiersza Wybieranie wielu wierszy Zagnieżdżanie tabel Podział tabel na strony Generowanie tabel przy użyciu API JSF Filtrowanie tabel Określanie wyglądu tabel przy użyciu stylów Zmiana koloru tła wierszy z użyciem atrybutu rowClasses Podświetlanie wiersza wskazanego myszą Podświetlanie wierszy po kliknięciu myszą Podsumowanie Rozdział 7. JSF i AJAX Krótki przegląd cyklu życia JSF-AJAX Prosty przykład JSF-AJAX na dobry początek Atrybuty JSF-AJAX Atrybuty execute oraz render Atrybut listener Atrybut event Atrybut onevent — monitorowanie stanu AJAX-a po stronie klienta Atrybut onerror — monitorowanie błędów AJAX-a po stronie klienta Grupowanie komponentów w znaczniku f:ajax Zastosowanie AJAX-a do aktualizacji pól formularzy po wystąpieniu błędów walidacji Przyciski Anuluj i Wyczyść Łączenie AJAX-a i zasięgu przepływu Żądania zwrotne i AJAX Warunkowe wyświetlanie i przetwarzanie żądań zwrotnych Czy to nie jest żądanie AJAX? AJAX i znacznik f:param Kontrola kolejki żądań AJAX Jawne wczytywanie pliku jsf.js Prezentacja wartości parametrów Metoda jsf.ajax.request i komponenty inne niż UICommand Dostosowywanie zawartości pliku jsf.js Implementacja AJAX-owego paska postępów (sygnalizator działania) Podsumowanie 6 251 252 254 259 265 267 269 272 274 275 277 279 280 286 291 296 296 297 298 299 301 302 302 303 304 306 307 308 309 311 312 314 318 322 324 327 328 329 330 331 332 335 338 340 Poleć książkęKup książkę Spis treści Rozdział 8. JSF 2.2 — HTML5 i przesyłanie plików na serwer Korzystanie z HTML5 i JSF 2.2 Atrybuty przekazywane Elementy przekazywane JSF 2.2 — HTML5 i model Bean Validation 1.1 (Java EE 7) Mechanizm przesyłania plików w JSF 2.2 Prosty przykład przesyłania plików z wykorzystaniem możliwości JSF 2.2 Stosowanie wielu elementów h:inputFile Pobieranie informacji o przesyłanym pliku Zapis przesłanych danych na dysku Walidator przesyłanych plików Przesyłanie plików z użyciem AJAX-a Przesyłanie plików z podglądem Przesyłanie większej liczby plików Przesyłanie plików i nieokreślony pasek postępów Przesyłanie plików i określony pasek postępów Podsumowanie Rozdział 9. Zarządzanie stanem w JSF Zapisywanie stanu widoku w JSF Częściowe zapisywanie stanu widoku Częściowe zapisywanie stanu i przeglądanie drzewa Zapisywanie stanu widoku na serwerze lub kliencie Logiczne i fizyczne widoki JSF Zapisywanie stanu w bazie danych — aplikacja eksperymentalna Obsługa wyjątków ViewExpiredException Serializacja stanu w sesji na serwerze JSF 2.2 jest technologią bezstanową Widoki bezstanowe oraz komponenty umieszczane w zasięgu widoku Programowe wykrywanie widoków bezstanowych Uwagi dotyczące bezpieczeństwa JSF Cross-site request forgery (CSRF) Cross-site scripting (XSS) Wstrzykiwanie SQL Podsumowanie Rozdział 10. Niestandardowe komponenty JSF Tworzenie komponentów niestandardowych, które nie są komponentami złożonymi Tworzenie własnego obiektu obsługi znacznika Tajniki konstrukcji komponentów niestandardowych Tworzenie komponentów złożonych Implementacja komponentu złożonego Temperature Przekształcanie komponentu jQuery w komponent złożony Pisanie pola do wyboru dat HTML5 jako komponentu złożonego Wzbogacanie obrazka o akcje Stosowanie facet złożonych Walidacja lub konwersja danych wejściowych w komponentach złożonych 341 341 342 344 346 347 348 350 351 353 355 356 357 364 366 368 371 373 373 374 374 375 378 379 386 389 391 392 394 395 395 395 396 396 397 398 401 402 413 416 420 425 429 431 433 7 Poleć książkęKup książkę JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie Sprawdzanie obecności atrybutu Niebezpieczeństwa stosowania komponentów złożonych Ukrywanie atrybutów przekazywanych w komponentach złożonych Rozpowszechnianie komponentów złożonych w postaci plików JAR w JSF 2.2 Dodawanie komponentów złożonych w sposób programowy Podsumowanie Rozdział 11. Kontrakty biblioteki zasobów JSF 2.2 — motywy Stosowanie kontraktów Określanie wyglądu tabel przy użyciu kontraktów Stosowanie kontraktów do określania wyglądu komponentów interfejsu użytkownika Kontrakty stylów stosowane na urządzeniach różnych typów Tworzenie kontraktów dla komponentów złożonych Implementacja przełącznika motywów Konfiguracja kontraktów w kodzie XML Pakowanie kontraktów w plikach JAR Podsumowanie 435 435 436 439 441 443 445 446 448 451 453 458 460 467 468 468 Rozdział 12. Szablony technologii Facelets 471 471 Krótka prezentacja znaczników technologii Facelets 474 Tworzenie prostego szablonu — PageLayout Przekazywanie parametrów przy użyciu znacznika ui:param 477 Przekazywanie właściwości komponentów i metod akcji przy użyciu znacznika ui:param 479 481 Stosowanie znaczników ui:decorate oraz ui:fragment Iteracja przy użyciu znacznika ui:repeat 484 487 Stosowanie znaczników ui:include oraz f:viewParam 489 Stosowanie znaczników ui:include oraz ui:param 491 Debugowanie z użyciem znacznika ui:debug 492 Usuwanie zawartości przy użyciu znacznika ui:remove Stosowanie atrybutu jsfc 493 494 Rozszerzanie szablonu PageLayout 499 Programowe aspekty faceletów 499 499 502 506 507 508 510 510 511 512 512 Zagadnienia związane z klasą FaceletFactory Stosowanie klasy FaceletCache Klasa ResourceResolver zastąpiona klasą ResourceHandler Programowe dołączanie faceletów Tworzenie klasy TagHandler Pisanie niestandardowych funkcji bibliotek znaczników faceletów Podsumowanie Pułapki stosowania faceletów AJAX i znacznik ui:repeat Przykład użycia znaczników c:if oraz ui:fragment Przykład użycia znaczników c:forEach oraz ui:repeat Dodatek A. Cykl życia JSF Skorowidz 8 515 517 Poleć książkęKup książkę 8 JSF 2.2 — HTML5 i przesyłanie plików na serwer Niniejszy rozdział można podzielić na dwie główne części. Pierwsza z nich jest poświęcona wsparciu dla języka HTML5 dostępnemu w JSF 2.2, druga natomiast opisuje nowe mechani- zmy przesyłania plików na serwer dodane w JSF 2.2. Oczywiście obie te części nie są ze sobą bezpośrednio powiązane, jednak, jak się przekonasz, komponenty do przesyłania plików do- dane w JSF 2.2 można uatrakcyjnić, korzystając z nowych narzędzi wsparcia dla HTML5, a nowe atrybuty przekazywane (ang. pass-through attributes) mogą być bardzo przydatne w przypad- ku rozszerzania komponentu do przesyłania plików dodanego w JSF 2.2 przy użyciu nowych możliwości analogicznego komponentu języka HTML5. Korzystanie z HTML5 i JSF 2.2 Każdy, kto zajmuje się tworzeniem aplikacji internetowych, bardzo entuzjastycznie podcho- dzi do poznawania i stosowania języka HTML5 udostępniającego nowy zestaw znaczników i możliwości, takich jak: audio , video , keygen itd. Począwszy od wersji 2.2, programiści JSF mogą korzystać z możliwości języka HTML5, używając:  atrybutów przekazywanych;  elementów przekazywanych (ang. pass-through elements; czyli kodu znacznikowego przyjaznego dla języka HTML). Poleć książkęKup książkę JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie Choć elementy i znaczniki przekazywane są inspirowane możliwościami języka HTML5, to jednak są one elementami JSF, których można używać także z innymi wersjami standardu HTML. Mechanizmy te stanowią alternatywę dla pisania własnych zestawów mechanizmów wizualizacji. To doskonałe rozwiązanie, gdyż język HTML5 wciąż jest w trakcie rozwoju, a to oznacza, że pisanie i dostosowywanie zestawów mechanizmów wizualizacji do bezustannych zmian języ- ka może stanowić trudne wyzwanie. Aby móc korzystać z języka HTML5 w JSF 2.0, konieczne będzie napisanie własnych zestawów mechanizmów wizualizacji, które będą obsługiwać nowe elementy i atrybuty tego języka. Atrybuty przekazywane Począwszy do JSF 2.2, dostępne są atrybuty przetwarzane przez komponenty JSF na serwe- rze oraz atrybuty przekazywane (ang. pass-through attributes), które są przetwarzane w trak- cie działania aplikacji po stronie klienta. Wygodnym elementem HTML5, którego można użyć do przeprowadzenia testów atrybutów przekazywanych, jest input . Do jego nowych możliwości można zaliczyć między innymi: nowe wartości atrybutu type (na przykład: email, tel, color oraz reset) oraz nowy atrybut placeholder (zawiera on tekst podpowiedzi wyświetlanej w pustym polu). W kodzie HTML5 element ten można zapisać w następujący sposób: input placeholder= Wpisz adres e-mail zawodnika type= email Korzystając z atrybutów przekazywanych, ten sam kod można wygenerować na pięć różnych sposobów:  Umieścić atrybuty przekazywane w nowej przestrzeni nazw http://xmlns.jcp.org/ jsf/passthrough (każdy programista JSF wie, czym są przestrzenie nazw oraz elementy z prefiksami. Stosowanie zarówno przestrzeni nazw, jak i elementów z prefiksami nie jest niczym szczególnym ani tajemniczym). Przekonajmy się zatem, w jaki sposób można wygenerować powyższy element HTML5, używając atrybutów przekazywanych JSF: html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xmlns:h= http://xmlns.jcp.org/jsf/html xmlns:f5= http://xmlns.jcp.org/jsf/passthrough xmlns:f= http://xmlns.jcp.org/jsf/core ... h:body h:inputText value= #{playersBean.email} f5:type= email f5:placeholder= Wpisz adres e-mail zawodnika / ... 342 Poleć książkęKup książkę Rozdział 8. • JSF 2.2 — HTML5 i przesyłanie plików na serwer Podczas prac nad tą książką wciąż trwała debata, jakiego prefiksu należy używać dla tej przestrzeni nazw. Początkowo wybrano prefiks p, jednak jest on powszechnie uznawany za prefiks biblioteki PrimeFaces, dlatego konieczne jest użycie innego. W tej książce zastosowałem prefiks f5, ale nic nie stoi na prze- szkodzie, by zastąpić go dowolnym innym, który zwycięży w debatach i zyska największą popularność.  Skorzystać ze znacznika f:passThroughAttribute w sposób pokazany w poniższym przykładzie: h:inputText value= #{playersBean.email} f:passThroughAttribute name= placeholder value= Wpisz adres e-mail zawodnika / f:passThroughAttribute name= type value= email / /h:inputText  Atrybuty przekazywane mogą także pochodzić z komponentów zarządzanych. W takim przypadku należy je umieścić w kolekcji Map String, String , przy czym kluczami jej elementów są nazwy atrybutów, a wartościami — wartości tych atrybutów. Oto przykład takiego rozwiązania: private Map String, String attrs = new HashMap (); ... attrs.put( type , email ); attrs.put( placeholder , Wpisz adres e-mail zawodnika ); W kodzie strony należy natomiast użyć znacznika f:passThroughAttributes , jak pokazano poniżej: h:inputText value= #{playersBean.email} f:passThroughAttributes value= #{playersBean.attrs} / /h:inputText  W przypadku stosowania języka Expression Language 3 (wchodzącego w skład środowiska Java EE 7) atrybuty można także definiować bezpośrednio, w sposób przedstawiony w poniższym przykładzie (w praktyce sprowadza się to do bezpośredniego zdefiniowania kolekcji Map String, String przy użyciu wyrażenia EL 3): h:inputText value= #{playersBean.email} f:passThroughAttributes value= #{{ placeholder : Wpisz adres e-mail zawodnika , type : email }} / /h:inputText Kompletna implementacja takiego rozwiązania jest dostępna w kodach dołączonych do książki jako aplikacja przyklad_8_01_1.  Atrybuty przekazywane można także dodawać programowo. Poniższy przykład pokazuje, w jaki sposób można wygenerować pole tekstowe HTML5 i dodać je do formularza: h:body h:form id= playerForm ... 343 Poleć książkęKup książkę JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie /h:form /h:body ... FacesContext facesContext = FacesContext.getCurrentInstance(); UIComponent formComponent = facesContext.getViewRoot().findComponent( playerForm ); HtmlInputText playerInputText = new HtmlInputText(); Map passThroughAttrs = playerInputText.getPassThroughAttributes(); passThroughAttrs.put( placeholder , Wpisz adres e-mail zawodnika ); passThroughAttrs.put( type , email ); formComponent.getChildren().add(playerInputText); ... Kompletna implementacja takiego rozwiązania jest dostępna w kodach dołączonych do książki jako aplikacja przyklad_8_01_02. Elementy przekazywane Programiści JSF ukrywają kod HTML pod postacią komponentów JSF. Dla twórców stron WWW kod JSF może wyglądać dosyć dziwnie, jednak generowany na jego podstawie kod HTML jest doskonale znany. W celu zmodyfikowania generowanego kodu HTML twórcy stron WWW muszą modyfikować kod JSF, co może być dla nich stosunkowo trudnym zadaniem. Na szczęście JSF 2.2 udostępnia wygodne rozwiązanie stworzone z myślą o języku HTML5. Są to tak zwane elementy przekazywane (ang. pass-through elements). Korzystając z tego me- chanizmu, projektanci i twórcy stron mogą pisać czysty kod HTML, programiści JSF nato- miast mogą przejmować go i kojarzyć elementy HTML z kodem wykonywanym na serwerze, dodając do nich lub zastępując odpowiednie atrybuty. JSF rozpoznaje takie atrybuty, jeśli na- leżą one do przestrzeni nazw http://xmlns.jcp.org/jsf. Poniższy fragment kodu przedstawia przykład strony JSF, która nie zawiera nawet jednego znacznika JSF: html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xmlns:jsf= http://xmlns.jcp.org/jsf head jsf:id= head title /title /head body jsf:id= body form jsf:id= form Imię: input type= text jsf:value= #{playersBean.playerName} / Nazwisko: input type= text jsf:value= #{playersBean.playerSurname} / button jsf:action= #{playersBean.playerAction()} Pokaż /button /form /body /html 344 Poleć książkęKup książkę Rozdział 8. • JSF 2.2 — HTML5 i przesyłanie plików na serwer JSF przegląda elementy HTML w poszukiwaniu atrybutów należących do przestrzeni nazw http:// xmlns.jcp.org/jsf. Dla każdego elementu zawierającego takie atrybuty JSF określi jego typ i zastąpi go odpowiednim komponentem JSF (na przykład znacznik head zostanie zastąpiony znacznikiem h:head , a input znacznikiem h:inputText ). JSF doda komponenty do drzewa komponentów, które zostanie wyświetlone w przeglądarce jako kod HTML. Taki komponent JSF zostanie powiązany z konkretnym elementem, a jego atrybuty, w zależności od pochodzenia, zostaną określone na podstawie „normalnych” atrybutów lub atrybutów przekazywanych. Informacje na temat odwzorowywania komponen- tów JSF na elementy HTML można znaleźć na stronie http://docs.oracle.com/javaee/7/api/javax/faces/ view/facelets/TagDecorator.html. W przypadku elementów HTML, które nie mają bezpośrednich odpo- wiedników (takich jak: div lub span ), JSF utworzy specjalny komponent, rodzinę komponentów, taką jak: javax.faces.Panel, oraz typ mechanizmu wizualizacji javax.faces.passthrough.Element; informacje na ten temat można znaleźć na stronie http://docs.oracle.com/javaee/7/javaserver-faces-2-2/ vdldocs-facelets/jsf/element.html. Kompletna implementacja takiego rozwiązania jest dostępna w kodach dołączonych do książ- ki jako aplikacja przyklad_8_01_03. Ponieważ JSF zastępuje elementy HTML komponentami JSF, elementów tych można używać bez żadnych ograniczeń, co oznacza, że możemy korzystać z nich w kodzie JSF. Na przykład można używać walidatorów, konwerterów oraz znaczników f:param , co pokazano w poniż- szym przykładzie: html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xmlns:jsf= http://xmlns.jcp.org/jsf xmlns:f= http://xmlns.jcp.org/jsf/core head jsf:id= head title /title /head body jsf:id= body form jsf:id= form Imię: input type= text jsf:value= #{playersBean.playerName} f:validator validatorId= playerValidator / /input !-- albo w ten sposób -- input type= text jsf:value= #{playersBean.playerName} jsf:validator= playerValidator / Nazwisko: input type= text jsf:value= #{playersBean.playerSurname} f:validator validatorId= playerValidator / /input !-- albo w ten sposób -- input type= text jsf:value= #{playersBean.playerSurname} jsf:validator= playerValidator / button jsf:action= #{playersBean.playerAction()} Pokaż f:param id= playerNumber name= playerNumberParam value= 2014 / /button 345 Poleć książkęKup książkę JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie /form /body /html Kompletna implementacja takiego rozwiązania jest dostępna w kodach dołączonych do książ- ki jako aplikacja przyklad_8_01_04. JSF 2.2 — HTML5 i model Bean Validation 1.1 (Java EE 7) Model Bean Validation 1.1 (patrz https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/bean-validation001.htm) może być idealnym sposobem sprawdzania poprawności informacji wpisywanych przez użyt- kownika w aplikacjach tworzonych z użyciem JSF 2.2 i HTML5. Poniższy przykład pokazuje, jak można sprawdzić poprawność imienia i nazwiska w komponencie PlayersBean — nie są akceptowane wartości null, łańcuchy puste oraz łańcuchy krótsze od 3 znaków: @Named @RequestScoped public class PlayersBean { private static final Logger logger = Logger.getLogger(PlayersBean. class.getName()); @NotNull(message = Imię nie może mieć wartości null ani być puste ) @Size(min = 3,message = Imię musi się składać z co najmniej 3 liter ) private String playerName; @NotNull(message = Nazwisko nie może mieć wartości null ani być puste ) @Size(min = 3,message = Nazwisko musi się składać z co najmniej 3 liter ) private String playerSurname; ... JSF może interpretować przesyłane puste łańcuchy znaków jako wartości null, jeśli w pliku web.xml zostanie użyty poniższy parametr kontekstu: context-param param-name javax.faces.INTERPRET_EMPTY_STRING_SUBMITTED_VALUES_AS_NULL /param-name param-value true /param-value /context-param W tym przypadku nie ma zatem potrzeby, by stosować znacznik f:validator lub atrybut validator. Kompletna wersja tego rozwiązania jest dostępna w kodach dołączonych do książki jako aplikacja przyklad_8_02. Biblioteka OmniFaces udostępnia zestaw mechanizmów wizualizacji dla języka HTML5, wyposażony w możliwości stosowania jego nowych atrybutów. Więcej informacji na jego temat można znaleźć na stronie http://showcase.omnifaces.org/. 346 Poleć książkęKup książkę Rozdział 8. • JSF 2.2 — HTML5 i przesyłanie plików na serwer Mechanizm przesyłania plików w JSF 2.2 Programiści JSF długo czekali na wbudowany komponent służący do przesyłania plików. Aż do momentu pojawienia się wersji 2.2 JSF problem ten obchodzono, stosując rozszerzenia JSF, takie jak PrimeFaces, RichFaces bądź też biblioteki, takie jak FileUpload należąca do projektu Apache Commons. W JSF 2.2 dodano jednak komponent przeznaczony do przesyłania plików na serwer (w kodzie HTML jest on reprezentowany jako element input typu file). Komponent ten jest reprezen- towany przez znacznik h:inputFile i można go stosować dokładnie tak samo jak wszystkie inne komponenty JSF. Wyczerpujące informacje o wszystkich dostępnych atrybutach znacznika h:inputFile można znaleźć w dokumentacji JSF, na stronie: http://docs.oracle.com/javaee/7/ javaserver-faces-2-2/vdldocs-facelets/h/inputFile.html; poniżej przedstawionych zostało jedy- nie kilka najważniejszych spośród nich:  value: określa plik reprezentowany jako obiekt javax.servlet.http.Part, który należy przesłać na serwer.  required: zawiera wartość logiczną. Przyjmuje wartość true, jeśli użytkownik przed przesłaniem formularza musi określić wartość tego pola.  validator: określa walidator używany przez ten komponent.  converter: określa konwerter używany przez ten komponent.  valueChangeListener: ten atrybut określa metodę, którą należy wywołać w przypadku zmiany wartości komponentu. Komponent h:inputFile bazuje na specyfikacji Servlet 3.0, która wchodzi w skład platformy Java EE od jej wersji 6. Specyfikacja Servlet 3.0 udostępnia mechanizm do przesyłania plików na serwer bazujący na interfejsie javax.servlet.http.Part oraz adnotacji @MultipartConfig. Po- niżej przedstawiony został prosty kod zgodny ze specyfikacją Servlet 3.0, pokazujący sposób implementacji przesyłu plików; trzeba przy tym pamiętać, że jest to serwlet; zastosujemy go jeszcze pod koniec tego rozdziału: @WebServlet(name = UploadServlet , urlPatterns = { /UploadServlet }) @MultipartConfig(location= /folder , fileSizeThreshold=1024*1024, maxFileSize=1024*1024*3, maxRequestSize=1024*1024*3*3) public class UploadServlet extends HttpServlet { @Override protected void doPost(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { for (Part part : request.getParts()) { String filename = ; for (String s: part.getHeader( content-disposition ).split( ; )) { if (s.trim().startsWith( filename )) { filename = s.split( = )[1].replaceAll( \ , ); 347 Poleć książkęKup książkę JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie } } part.write(filename); } } } Pobieżna analiza kodu źródłowego klasy FacesServlet implementacji JSF 2.2 pozwala zorientować się, że została ona opatrzona adnotacją @MultipartConfig; zrobiono to właśnie po to, by mogła ona obsługiwać typ danych używany w przypadku przesyłania plików na serwer. Jeśli nie znasz sposobu przesyłania plików na serwer opisanego w specyfikacji Servlet 3.0, to wię- cej informacji na jego temat możesz znaleźć w poradniku na stronie http://docs.oracle.com/ javaee/6/tutorial/doc/glrbb.html. Po stronie klienta do przesyłania plików na serwer można użyć znacznika form oraz ele- mentu HTML5 input typu file: form action= UploadServlet enctype= multipart/form-data method= POST input type= file name= file input type= Submit value= Prześlij plik /form W rzeczywistości komponent JSF 2.2 do przesyłu plików jest jedynie pewnego rodzaju opa- kowaniem dla powyższego kodu. Prosty przykład przesyłania plików z wykorzystaniem możliwości JSF 2.2 W tym punkcie rozdziału przedstawione zostaną podstawowe czynności umożliwiające napisanie w JSF 2.2 aplikacji pozwalającej na przesyłanie plików na serwer. Choć aplikacja ta jest bardzo prosta, stanowi ona podstawę dla kolejnych przykładów przedstawionych w tym rozdziale. W celu zaimplementowania mechanizmu przesyłania plików na serwer po stronie klienta na- leży wykonać następujące czynności: 1. W znaczniku h:form trzeba określić typ kodowania multipart/form-data, który pozwoli przeglądarce na wygenerowanie odpowiedniego żądania HTTP POST. Oto właściwa postać tego znacznika: h:form id= uploadForm enctype= multipart/form-data 2. Należy skonfigurować znacznik h:inputFile zgodnie z wymaganiami aplikacji. W tym przykładzie zostanie użyty następujący kod: h:inputFile id= fileToUpload required= true requiredMessage= Nie wybrano żadnego pliku... value= #{uploadBean.file} / 348 Poleć książkęKup książkę Rozdział 8. • JSF 2.2 — HTML5 i przesyłanie plików na serwer 3. Trzeba dodać przycisk (lub odnośnik), którego kliknięcie rozpocznie proces przesyłu pliku, na przykład taki: h:commandButton value= Prześlij plik action= #{uploadBean.upload()} / Ewentualnie do formularza można także dodać jakieś znaczniki służące do obsługi komuni- katów. Przykład formularza z takimi znacznikami został przedstawiony poniżej: h:messages globalOnly= true showDetail= false showSummary= true style= color:red / h:form id= uploadFormId enctype= multipart/form-data h:inputFile id= fileToUpload required= true requiredMessage= Nie wybrano żadnego pliku... value= #{uploadBean.file} / h:commandButton value= Prześlij plik action= #{uploadBean.upload()} / h:message showDetail= false showSummary= true for= fileToUpload style= color:red / /h:form Poniższa lista opisuje natomiast czynności do zrealizowania w kodzie wykonywanym na ser- werze: 1. Zazwyczaj wartością atrybutu value znacznika h:inputFile jest wyrażenie EL o postaci #{komponent_przesylu.obiekt_part}. Jeśli zmienimy komponent_przesylu na uploadBean, a obiekt_part na file, to uzyskamy wyrażenie o postaci #{uploadBean.file}. Obiekt file służy do przechowywania danych przesyłanego pliku w komponencie UploadBean jako instancji typu javax.servlet.http.Part. Jedyne, co musimy w tym celu zrobić, to zdefiniować właściwość file w komponencie, w dokładnie taki sam sposób, w jaki definiowane są wszystkie inne właściwości: import javax.servlet.http.Part; ... private Part file; ... public Part getFile() { return file; } public void setFile(Part file) { this.file = file; } ... Przesłane dane można odczytać, używając metody getInputStream interfejsu Part. 2. Po kliknięciu przycisku Prześlij plik zostanie wywołana metoda upload(). W momencie wywoływania tej metody cała zawartość przesłanego pliku będzie już zapisana w obiekcie file, dzięki czemu będzie ją można pobrać w formie 349 Poleć książkęKup książkę JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie strumienia (używając w tym celu metody getInputStream) i odpowiednio przetworzyć. Na przykład można użyć obiektu klasy Scanner, by przetworzyć przesłane dane na łańcuchy znaków, jak pokazano w poniższym przykładzie: public void upload() { try { if (file != null) { Scanner scanner = new Scanner(file.getInputStream(), UTF-8 ). useDelimiter( \\A ); fileInString = scanner.hasNext() ? scanner.next() : ; logger.info(fileInString); FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage( Udało się pomyślnie przesłać plik na serwer! )); } } catch (IOException | NoSuchElementException e) { FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage( Nie udało się przesłać pliku! )); } } Kompletna wersja tego rozwiązania jest dostępna w kodach dołączonych do książki jako apli- kacja przyklad_8_03. W jej przypadku przesłane dane są przekształcane na łańcuchy znaków i wyświetlane w dzienniku, testując ją, warto zatem przesyłać zwyczajne pliki tekstowe za- wierające czytelne informacje. Stosowanie wielu elementów h:inputFile Jeśli zastanawiasz się, czy w tym samym znaczniku h:form można umieścić więcej niż jeden znacznik h:inputFile , to powinieneś wiedzieć, że odpowiedź na to pytanie jest twierdząca. Należy przy tym nadać każdemu znacznikowi h:inputFile unikalny identyfikator i skoja- rzyć go z unikalną instancją typu Part. Aby zastosować dwa znaczniki h:inputFile , zmie- nimy formularz h:form w sposób przedstawiony poniżej (analogicznie można rozszerzyć formularz, tak by zawierał trzy, cztery znaczniki h:inputFile czy też jeszcze więcej): h:form id= uploadFormId enctype= multipart/form-data h:inputFile id= fileToUpload_1 required= true requiredMessage= Nie wybrano żadnego pliku... value= #{uploadBean.file1} / h:inputFile id= fileToUpload_2 required= true requiredMessage= Nie wybrano żadnego pliku... value= #{uploadBean.file2} / ... h:message showDetail= false showSummary= true for= fileToUpload_1 style= color:red / h:message showDetail= false showSummary= true for= fileToUpload_2 style= color:red / 350 Poleć książkęKup książkę Rozdział 8. • JSF 2.2 — HTML5 i przesyłanie plików na serwer ... h:commandButton value= Prześlij pliki action= #{uploadBean.upload()} / /h:form Teraz w kodzie wykonywanym po stronie serwera należy zdefiniować dwie instancje typu Part: ... private Part file1; private Part file2; ... // akcesory i mutatory dla pól file1 i file2 ... Obie instancje Part należy obsłużyć w metodzie upload: ... if (file1 != null) { Scanner scanner1 = new Scanner(file1.getInputStream(), UTF-8 ). useDelimiter( \\A ); fileInString1 = scanner1.hasNext() ? scanner1.next() : ; logger.info(fileInString1); FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage( Udało się pomyślnie przesłać plik 1 na serwer! )); } if (file2 != null) { Scanner scanner2 = new Scanner(file2.getInputStream(), UTF-8 ). useDelimiter( \\A ); fileInString2 = scanner2.hasNext() ? scanner2.next() : ; logger.info(fileInString2); FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage( Udało się pomyślnie przesłać plik 2 na serwer! )); } ... Kompletna wersja tego rozwiązania jest dostępna w kodach dołączonych do książki jako apli- kacja przyklad_8_04. Pobieranie informacji o przesyłanym pliku W przypadku przesyłania pliku na serwer do najpotrzebniejszych informacji należą: jego nazwa, rozmiar, typ zawartości oraz wielkość. W JSF informacje te są dostępne zarówno po stronie klienta, jak i serwera. Przyjrzyjmy się następującemu znacznikowi h:inputFile : h:form id= formUploadId enctype= multipart/form-data h:inputFile id= fileToUpload value= #{uploadBean.file} required= true requiredMessage= Nie wybrano żadnego pliku... ... /h:inputFile /h:form 351 Poleć książkęKup książkę JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie A teraz przekonasz się, w jaki sposób można pobrać informacje o pliku wybranym do przesła- nia na serwer. Po stronie klienta w tym celu należy wykonać następujące czynności:  Nazwę pliku, jego wielkość (wyrażoną w bajtach) oraz typ zawartości można pobrać przy użyciu poniższego kodu JavaScript: var file = document.getElementById( formUploadId:fileToUpload ).files[0]; ... alert(file.name); alert(file.size); alert(file.type);  Innym rozwiązaniem jest zastosowanie odpowiedniego wyrażenia w kodzie strony JSF (oczywiście w tym przypadku informacje o pliku będą dostępne dopiero po jego przesłaniu na serwer): // identyfikator komponentu, formUploadId:fileToUpload #{uploadBean.file.name} // nazwa przesłanego pliku #{uploadBean.file.submittedFileName} // rozmiar przesłanego pliku #{uploadBean.file.size} // typ zawartości przesłanego pliku #{uploadBean.file.contentType} Po stronie serwera informacje o przesłanym pliku można pobrać w poniższy sposób:  Do pobrania nazwy pliku, jego wielkości (wyrażonej w bajtach) oraz typu zawartości służy kilka metod interfejsu Part; oto przykład ich zastosowania: ... private Part file; ... System.out.println( Identyfikator komponentu file: + file.getName()); System.out.println( Typ zawartości: + file.getContentType()); System.out.println( Nazwa przesłanego pliku: + file.getSubmittedFileName()); System.out.println( Wielkość pliku: + file.getSize()); ... Jeśli łańcuch znaków zwracany przez tę metodę reprezentuje całą ścieżkę dostępu do pliku, a nie tylko jego nazwę, to konieczne będzie jej wyodrębnienie.  Nazwę pliku można także pobrać z nagłówka content-disposition, jak pokazano w poniższym przykładzie: 352 Poleć książkęKup książkę Rozdział 8. • JSF 2.2 — HTML5 i przesyłanie plików na serwer private String getFileNameFromContentDisposition(Part file) { for (String content:file.getHeader( content-disposition ).split( ; )) { if (content.trim().startsWith( filename )) { return content.substring(content.indexOf( = ) +1).trim().replace( \ , ); } } return null; } Przykładową postać nagłówka content-disposition przedstawia rysunek 8.1. Rysunek 8.1. Przykładowa postać nagłówka content-disposition Powyższe rozwiązanie można bardzo łatwo zrozumieć, jeśli przeanalizujemy żądanie POST (używając w tym celu dodatku Firebug lub innego wyspecjalizowanego narzędzia dla pro- gramistów). Na powyższym rysunku został przedstawiony wybrany fragment informacji pre- zentowanych przez metodę getFileNameFromContentDisposition. Kompletna wersja tego rozwiązania jest dostępna w kodach dołączonych do książki jako apli- kacja przyklad_8_05. Zapis przesłanych danych na dysku W poprzednich przykładach plik przesłany na serwer był konwertowany na łańcuch znaków i wyświetlany w konsoli. Jednak zazwyczaj po odebraniu pliku będziemy chcieli zapisać jego zawartość na serwerze, w określonym katalogu (załóżmy, że będzie to katalog D:\files). Do te- go celu można skorzystać z klasy FileOutputStream w sposób przedstawiony w poniższym przykładzie: try (InputStream inputStream = file.getInputStream(); FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream( D: + File.separator + files + File.separator + file.getSubmittedFileName())) { int bytesRead = 0; final byte[] chunck = new byte[1024]; while ((bytesRead = inputStream.read(chunck)) != -1) { outputStream.write(chunck, 0, bytesRead); } FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage( Udało się pomyślnie przesłać plik na serwer! )); 353 Poleć książkęKup książkę JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie } catch (IOException e) { FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage( Nie udało się przesłać pliku! )); } Jeśli chcemy wykonywać operacje wejścia-wyjścia z użyciem bufora, to możemy w tym celu skorzystać z klas BufferedInputStream oraz BufferedOutputStream. Kompletna wersja tego rozwiązania jest dostępna w kodach dołączonych do książki jako apli- kacja przyklad_8_06. Jeśli wolisz pobierać nazwę pliku z nagłówka content-disposition, to takie rozwiązanie zostało zaimplementowane jako aplikacja przyklad_8_07. Innym rozwiązaniem pozwalającym na zapisywanie zawartości przesyłanych plików na serwe- rze jest zastosowanie metody Part.write. W takim przypadku położenie zapisywanego pliku nale- ży określić przy użyciu znacznika multipart-config (https://docs.oracle.com/javaee/7/tutorial/ servlets011.htm). Oprócz położenia można także ustawić maksymalną wielkość pliku, wielkość żą- dania oraz próg wielkości pliku. Wszystkie te informacje są zapisywane w pliku web.xml. Po- niżej przedstawiono przykładowy fragment tego pliku: servlet servlet-name Faces Servlet /servlet-name servlet-class javax.faces.webapp.FacesServlet /servlet-class load-on-startup 1 /load-on-startup multipart-config location D:\files /location max-file-size 1310720 /max-file-size max-request-size 20971520 /max-request-size file-size-threshold 50000 /file-size-threshold /multipart-config /servlet Jeśli plik konfiguracyjny nie będzie zawierał określenia miejsca docelowego plików, to zostanie użyta lo- kalizacja domyślna, którą jest . W tym przypadku przesłany plik zostanie zapisany we wskazanym miejscu, pod nazwą prze- kazaną jako argument wywołania metody Part.write: try { file.write(file.getSubmittedFileName()); FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage( Udało się pomyślnie przesłać plik na serwer! )); } catch (IOException e) { FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage( Nie udało się przesłać pliku! )); } 354 Poleć książkęKup książkę Rozdział 8. • JSF 2.2 — HTML5 i przesyłanie plików na serwer Kompletna wersja tego rozwiązania jest dostępna w kodach dołączonych do książki jako apli- kacja przyklad_8_08. Walidator przesyłanych plików W większości przypadków trzeba będzie w jakiś sposób ograniczać to, jakie pliki użytkownicy mogą przesyłać na serwer. Zazwyczaj ograniczenia te dotyczą długości nazwy pliku, jego wielkości lub typu zawartości. Na przykład można zdecydować się na odrzucanie plików, które:  mają nazwy o długości przekraczającej 25 znaków;  nie są obrazami w formatach PNG lub JPG;  przekraczają 1 MB wielkości. Takie warunki można zaimplementować w formie następującej klasy: @FacesValidator public class UploadValidator implements Validator { private static final Logger logger = Logger.getLogger(UploadValidator.class.getName()); @Override public void validate(FacesContext context, UIComponent component, Object value) throws ValidatorException { Part file = (Part) value; // WERYFIKACJA DŁUGOŚCI NAZWY PLIKU String name = file.getSubmittedFileName(); logger.log(Level.INFO, WERYFIKACJA NAZWY PLIKU: {0} , name); if (name.length() == 0) { FacesMessage message = new FacesMessage( Błąd przesyłania pliku: Nie można określić nazwy pliku! ); throw new ValidatorException(message); } else if (name.length() 25) { FacesMessage message = new FacesMessage( Błąd przesyłania pliku: Nazwa pliku jest zbyt długa! ); throw new ValidatorException(message); } // WERYFIKACJA TYPU ZAWARTOŚCI PLIKU if ((! image/png .equals(file.getContentType())) (! image/jpeg .equals(file.getContentType()))) { FacesMessage message = new FacesMessage( Błąd przesyłania pliku: Można przesyłać tylko obrazy PNG i JPG! ); throw new ValidatorException(message); } 355 Poleć książkęKup książkę JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie // WERYFIKACJA WIELKOŚCI PLIKU (rozmiar pliku nie może być większy niż 1 MB) if (file.getSize() 1048576) { FacesMessage message = new FacesMessage( Błąd przesyłania pliku: Nie można przesyłać plików większych niż 1 MB! ); throw new ValidatorException(message); } } } Taki walidator należy jeszcze dodać do znacznika h:inputFile , jak pokazano w poniższym przykładzie: h:inputFile id= fileToUpload required= true requiredMessage= Nie wybrano żadnego pliku... value= #{uploadBean.file} f:validator validatorId= uploadValidator / /h:inputFile Teraz na serwerze będzie można zapisywać wyłącznie pliki spełniające podane kryteria. W przypadku odrzucenia pliku na stronie zostanie wyświetlony komunikat informujący o zbyt długiej nazwie, przekroczeniu limitu wielkości lub nieodpowiednim typie pliku. Kompletna wersja tego rozwiązania jest dostępna w kodach dołączonych do książki jako apli- kacja przyklad_8_09. Przesyłanie plików z użyciem AJAX-a Mechanizm przesyłania plików zaimplementowany w JSF pozwala na wykorzystanie możliwości technologii AJAX poprzez połączenie znaczników h:inputFile i f:ajax bądź też znaczni- ków h:commandButton (do inicjalizacji przesyłu) i f:ajax . W pierwszym z tych dwóch przypadków formularz do przesyłu plików zazwyczaj przyjmuje następującą postać: h:form enctype= multipart/form-data h:inputFile id= fileToUpload value= #{uploadBean.file} required= true requiredMessage= Nie wybrano żadnego pliku... !-- f:ajax listener= #{uploadBean.upload()} render= @all / w JSF 2.2.0 należy użyć @all -- f:ajax listener= #{uploadBean.upload()} render= fileToUpload / !-- działa w JSF 2.2.5 -- /h:inputFile h:message showDetail= false showSummary= true for= fileToUpload style= color:red / /h:form Atrybut render powinien zawierać identyfikatory komponentów, które należy odświeżyć po zakończe- niu przesyłania pliku. W JSF 2.2.0, w związku z błędem implementacji, konieczne jest użycie słowa klu- czowego @all zamiast identyfikatorów. W nowszych wersjach JSF błąd ten został już naprawiony i w JSF 2.2.5 wszystko działa zgodnie z oczekiwaniami. 356 Poleć książkęKup książkę Rozdział 8. • JSF 2.2 — HTML5 i przesyłanie plików na serwer Kompletna wersja tego rozwiązania jest dostępna w kodach dołączonych do książki jako apli- kacja przyklad_8_10. W drugim z opisanych wcześniej przypadków kombinację znaczników f:ajax oraz h:command Button można zastosować tak, jak pokazano w poniższym przykładzie: h:form enctype= multipart/form-data h:inputFile id= fileToUpload value= #{uploadBean.file} required= true requiredMessage= Nie wybrano żadnego pliku... / h:commandButton value= Upload action= #{uploadBean.upload()} !-- f:ajax execute= fileToUpload render= @all / use @all in JSF 2.2.0 -- f:ajax execute= fileToUpload render= fileToUpload / !-- działa w JSF 2.2.5 -- /h:commandButton h:message showDetail= false showSummary= true for= fileToUpload style= color:red / /h:form Kompletna wersja tego rozwiązania jest dostępna w kodach dołączonych do książki jako apli- kacja przyklad_8_11. Przesyłanie plików z podglądem Bardzo cenną i wygodną cechą komponentów do przesyłu plików jest możliwość wyświetla- nia podglądu obrazka przed jego przesłaniem na serwer. Poniższy rysunek 8.2 pokazuje roz- wiązanie, które zaimplementujemy w tym punkcie rozdziału. Rysunek 8.2. Przesyłanie plików na serwer z podglądem Innymi słowy, kiedy użytkownik wybierze obrazek, należy go automatycznie i bezzwłocznie przesłać na serwer przy użyciu technologii AJAX, zapewniając w ten sposób możliwość wy- świetlenia go na stronie natychmiast po wybraniu z lokalnego komputera. Żądanie POST wy- generowane przez AJAX spowoduje zapisanie pliku w obiekcie Part (nadamy mu nazwę file) na serwerze. Po zakończeniu obsługi żądania AJAX konieczne jest odświeżenie jakiegoś kom- ponentu pozwalającego na wyświetlanie obrazków, takiego jak h:graphicImage . Komponent ten odwoła się do serwera, używając żądania GET. Komponent zarządzany odpowiedzialny za obsługę przesyłanych plików zostanie umieszczony w zasięgu sesji, dlatego też serwlet będzie 357 Poleć książkęKup książkę JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie mógł pobrać instancję tego komponentu z sesji i użyć obiektu file reprezentującego przesłany obrazek. Dzięki temu serwlet będzie mógł przesłać zawartość obrazka (jego bajty), używając w tym celu strumienia wyjściowego odpowiedzi; będzie też mógł wygenerować jego miniatu- rę i przesłać ją, aby ograniczyć ilość przesyłanych danych. Następnie, kiedy użytkownik klik- nie przycisk inicjujący przesyłanie wybranego pliku, należy go jedynie zapisać na dysku. Tak wygląda idea działania tego rozwiązania. Teraz zajmiemy się jego implementacją i rozbu- dowaniem o sprawdzanie poprawności, przycisk pozwalający na anulowanie przesyłania oraz wyświetlaniem informacji o wybranym pliku obok jego podglądu. W celu zaimplementowania przedstawionego rozwiązania należy wykonać następujące czynności: 1. Przygotować formularz, który będzie automatycznie przesyłał obrazek na serwer z użyciem AJAX-a: h:form enctype= multipart/form-data h:inputFile id= uploadFileId value= #{uploadBean.file} required= true requiredMessage= Nie wybrano żadnego pliku... f:ajax render= :previewImgId :imgNameId :uploadMessagesId listener= #{uploadBean.validateFile()} / /h:inputFile /h:form 2. W ramach obsługi żądania AJAX zostanie wywołana metoda validateFile. Ta metoda, wykonywana na serwerze, potrafi sprawdzić nazwę pliku, jej długość, wielkość pliku oraz typ jego zawartości. Poniżej przedstawiony został jej kod: ... private Part file; ... public void validateFile() { // WERYFIKACJA DŁUGOŚCI NAZWY PLIKU String name = file.getSubmittedFileName(); if (name.length() == 0) { resetFile(); FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage( Błąd przesyłania pliku: Nie można określić nazwy pliku! )); } else if (name.length() 25) { resetFile(); FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage( Błąd przesyłania pliku: Nazwa pliku jest zbyt długa! )); } else // WERYFIKACJA TYPU ZAWARTOŚCI PLIKU if ((! image/png .equals(file.getContentType())) (! image/jpeg .equals(file.getContentType()))) { resetFile(); FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage( Błąd przesyłania pliku: Można przesyłać tylko obrazy PNG i JPG! )); } else // WERYFIKACJA WIELKOŚCI PLIKU (rozmiar pliku nie może być większy niż 1 MB) if (file.getSize() 1048576) { 358 Poleć książkęKup książkę Rozdział 8. • JSF 2.2 — HTML5 i przesyłanie plików na serwer resetFile(); FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage( Błąd przesyłania pliku: Nie można przesyłać plików większych niż 1 MB! )); } } 3. Jeśli warunki określone w metodzie validateFile nie będą spełnione, to zostanie wywołana metoda resetFile. To bardzo prosta metoda, która odtwarza początkowy stan obiektu pliku. Co więcej, wywołuje ona także metodę delete, która usuwa tymczasowe zasoby przydzielone dla przesłanego pliku (w tym także pliki tymczasowo zapisane na dysku). Metoda resetFile została zdefiniowana w następujący sposób: public void resetFile() { try { if (file != null) { file.delete(); } } catch (IOException ex) { Logger.getLogger(UploadBean.class.getName()).log(Level.SEVERE, null, ex); } file = null; } 4. Po zakończeniu obsługi żądania AJAX na stronie zostaną odświeżone komponenty o identyfikatorach: previewImgId, imgNameId oraz uploadMessagesId. Poniższy kod przedstawia komponenty o identyfikatorach previewImgId oraz imgNameId. W naszej aplikacji przykładowej identyfikator uploadMessagesId odpowiada komponentowi h:messages : ... h:panelGrid columns= 2 h:graphicImage id= previewImgId value= /PreviewServlet/#{header[ Content-Length ]} width= #{uploadBean.file.size gt 0 ? 100 : 0} height= #{uploadBean.file.size gt 0 ? 100 : 0} / h:outputText id= imgNameId value= #{uploadBean.file.submittedFileName} #{empty uploadBean.file.submittedFileName ? : , } #{uploadBean.file.size} #{uploadBean.file.size gt 0 ? bajtów : } / /h:panelGrid ... 5. Atrybut value znacznika h:graphicImage odwołuje się do serwletu PreviewServlet. Serwlet ten udostępnia obrazek, generując jego zawartość przy użyciu strumienia wyjściowego odpowiedzi, dzięki czemu zapewnia możliwość wyświetlania podglądu obrazka. Aby uniknąć problemów z mechanizmem pamięci podręcznej, konieczne jest dodanie do adresu obrazka losowego ciągu znaków (doskonale do tego celu nada się liczba określająca wielkość zawartości żądania). Dzięki zastosowaniu 359 Poleć książkęKup książkę JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie takiego rozwiązania dla każdego żądania będzie wyświetlany odpowiedni, a nie ten sam, obrazek. Poniżej przedstawiony został fragment implementacji serwletu: protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { // w razie potrzeby można dodać bufor, stosując odpowiedni strumień wyjściowy OutputStream out = response.getOutputStream(); response.setHeader( Expires , Sat, 6 May 1995 12:00:00 GMT ); response.setHeader( Cache-Control , no-store, no-cache, must-revalidate ); response.addHeader( Cache-Control , post-check=0, pre-check=0 ); response.setHeader( Pragma , no-cache ); int nRead; try { HttpSession session = request.getSession(false); if (session.getAttribute( uploadBean ) != null) { UploadBean uploadBean = (UploadBean) session.getAttribute( uploadBean ); if (uploadBean.getFile() != null) { try (InputStream inStream = uploadBean.getFile().getInputStream()) { byte[] data = new byte[1024]; while ((nRead = inStream.read(data, 0, data.length)) != -1) { out.write(data, 0, nRead); } } } } } finally { out.close(); } } 6. Powyższy kod zapisze wszystkie bajty przesłanego obrazka w strumieniu wyjściowym odpowiedzi. W przypadku wyświetlania podglądu przesyłanych obrazków często jest stosowana technika polegająca na zmniejszaniu obrazka i generowaniu jego miniaturki, by ograniczyć liczbę przesyłanych bajtów. W Javie obrazek można przeskalować na wiele różnych sposobów, a jeden z prostszych i szybszych został przedstawiony poniżej: protected void processRequest(HttpServletRequest request, HttpServletResponse response) throws ServletException, IOException { OutputStream out = response.getOutputStream(); response.setHeader( Expires , Sat, 6 May 1995 12:00:00 GMT ); response.setHeader( Cache-Control , no-store, no-cache, must-revalidate ); response.addHeader( Cache-Control , post-check=0, pre-check=0 ); 360 Poleć książkęKup książkę Rozdział 8. • JSF 2.2 — HTML5 i przesyłanie plików na serwer response.setHeader( Pragma , no-cache ); try { HttpSession session = request.getSession(false); if (session.getAttribute( uploadBean ) != null) { UploadBean uploadBean = (UploadBean) session.getAttribute( uploadBean ); if (uploadBean.getFile() != null) { BufferedImage image = ImageIO.read(uploadBean.getFile().getInputStream()); BufferedImage resizedImage = new BufferedImage(100, 100, BufferedImage.TYPE_INT_ARGB); Graphics2D g = resizedImage.createGraphics(); g.drawImage(image, 0, 0, 100, 100, null); g.dispose(); ImageIO.write(resizedImage, png , out); } } } finally { out.close(); } } 7. Następnie na stronie należy dodać dwa przyciski: Prześlij obraz oraz Anuluj. Kliknięcie pierwszego z nich rozpoczyna przesyłanie pliku, a kliknięcie drugiego przerywa operację. Poniższy kod przedstawia oba te przyciski: h:form h:commandButton value= Prześlij plik action= #{uploadBean.saveFileToDisk()} / h:commandButton value= Anuluj action= #{uploadBean.resetFile()} / /h:form 8. Po kliknięciu przycisku Prześlij obraz metoda saveFileToDisk zapisze przesłany plik na dysku; oto jej kod: public void saveFileToDisk() { if (file != null) { // w razie potrzeby można dodać bufor, stosując odpowiedni strumień wyjściowy try (InputStream inputStream = file.getInputStream(); FileOutputStream outputStream = new FileOutputStream( D: + File.separator + files + File.separator + file.getSubmittedFileName())) { int bytesRead; final byte[] chunck = new byte[1024]; while ((bytesRead = inputStream.read(chunck)) != -1) { outputStream.write(chunck, 0, bytesRead); } resetFile(); 361 Poleć książkęKup książkę JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage( Udało się pomyślnie przesłać plik na serwer! )); } catch (IOException e) { FacesContext.getCurrentInstance().addMessage(null, new FacesMessage( Nie udało się przesłać pliku! )); } } } I gotowe! Kompletna wersja tej aplikacji bez generowania podglądu wybranego obrazka jest dostępna w kodach dołączonych do książki jako przyklad_8_13. Z kolei aplikacja prezentująca podgląd obrazka jest dostępna jako przyklad_8_12. Proces weryfikacji wybranego pliku można usunąć z serwera i przenieść do przeglądarki. Ta- ka wersja aplikacji także jest dostępna w kodach dołączonych do książki, jako przyklad_8_14. Kod JavaScript używany do weryfikacji pliku jest całkiem prosty, co pokazano w poniższym przykładzie: script type= text/javascript function validateFile() { // ![CDATA[ document.getElementById( formSaveId:uploadHiddenId ).value = false; document.getElementById( validationId ).innerHTML = ; var file = document.getElementById( formUploadId:fileToUpload ).files[0]; document.getElementById( fileNameId ).innerHTML = b Nazwa pliku: /b + file.name; if (file.size 1048576) fileSize = (Math.round(file.size * 100 / (1048576)) / 100).toString() + MB ; else fileSize = (Math.round(file.size * 100 / 1024) / 100).toString() + KB ; document.getElementById( fileSizeId ).innerHTML = b Wielkość pliku: /b + fileSize; document.getElementById( fileContentTypeId ).innerHTML = b Typ pliku: /b + file.type; // WERYFIKACJA DŁUGOŚCI NAZWY PLIKU if (file.name.length === 0) { clearUploadField(); document.getElementById( validationId ).innerHTML = ul li Błąd przesyłania pliku: Nie można określić nazwy pliku! / li /ul ; return false; } if (file.name.length 25) { 362 Poleć książkęKup książkę Rozdział 8. • JSF 2.2 — HTML5 i przesyłanie plików na serwer clearUploadField(); document.getElementById( validationId ).innerHTML = ul li Błąd przesyłania pliku: Nazwa pliku jest zbyt długa! /li /ul ; return false; } // WERYFIKACJA TYPU ZAWARTOŚCI PLIKU if (file.type !== image/png file.type !== image/jpeg ) { clearUploadField(); document.getElementById( validationId ).innerHTML = ul li Błąd przesyłania pliku: Można przesyłać tylko obrazy PNG i JPG! /li /ul ; return false; } // WERYFIKACJA WIELKOŚCI PLIKU (rozmiar pliku nie może być większy niż 1 MB) if (file.size 1048576) { clearUploadField(); document.getElementById( validationId ).innerHTML = ul li Błąd przesyłania pliku: Nie można przesyłać plików większych niż 1 MB! /li /ul ; return false; } document.getElementById( formSaveId:uploadHiddenId ).value = true; return true; // ]] } function clearUploadField() { document.getElementById( previewImgId ).removeAttribute( src ); document.getElementById( imgNameId ).innerHTML = ; document.getElementById( uploadMessagesId ).innerHTML = ; var original = document.getElementById( formUploadId:fileToUpload ); var replacement = document.createElement( input ); replacement.type = file ; replacement.id = original.id; replacement.name = original.name; replacement.className = original.className; replacement.style.cssText = original.style.cssText; replacement.onchange = original.onchange; // ...dalsze atrybuty original.parentNode.replaceChild(replacement, original); } /script 363 Poleć książkęKup książkę JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie Przesyłanie większej liczby plików Domyślnie JSF 2.2 nie zapewnia możliwości przesyłania większej liczby plików, jednak taki rezultat można łatwo uzyskać, wprowadzając kilka modyfikacji. W celu zapewnienia możliwo- ści przesyłania kilku plików należy się skoncentrować na dwóch wymienionych poniżej za- gadnieniach:  Zapewnieniu możliwości wyboru większej liczby plików.  Przesłaniu wszystkich wybranych plików na serwer. Jeśli chodzi o pierwsze z tych zagadnień, to możliwość wyboru większej liczby plików zapewnia element input języka HTML5 z atrybutem multiple oraz mechanizm atrybutów przekazywa- nych JSF 2.2. W przypadku zastosowania tego atrybutu i przypisania mu wartości true okno dialogowe przeglądarki pozwala na zaznaczenie więcej niż jednego pliku. A zatem pierwsze zagadnienie sprowadza się do wprowadzania minimalnych modyfikacji: html xmlns= http://www.w3.org/1999/xhtml xmlns:h= http://xmlns.jcp.org/jsf/html xmlns:f5= http://xmlns.jcp.org/jsf/passthrough ... h:form id= uploadFormId enctype= multipart/form-data h:inputFile id= fileToUpload required= true f5:multiple= multiple requiredMessage= Nie wybrano żadnego pliku... value= #{uploadBean.file} / h:commandButton value= Prześlij action= #{uploadBean.upload()} / /h:form Drugi problem jest nieco bardziej złożony, gdyż w przypadku wybrania większej liczby plików przesłanie każdego kolejnego pliku sprawi, że JSF nadpisze wcześniejszą instancję Part. To zro- zumiałe zachowanie, ponieważ standardowo używana jest tylko jedna instancja typu Part, a w tym przypadku potrzebna jest ich kolekcja. Rozwiązanie tego problemu wymaga skoncentrowania się na mechanizmie wizualizacji komponentu do przesyłania plików. Nosi on nazwę FileRenderer (i jest rozszerzeniem klasy TextRenderer), a kluczowym elementem naszego problemu jest przedstawiona poniżej implementacja jego metody decode (w szczególności fragment kodu wyróżniony pogrubieniem): @Override public void decode(FacesContext context, UIComponent component) { rendererParamsNotNull(context, component); if (!shouldDecode(component)) { return; } String clientId = decodeBehaviors(context, component); if (clientId == null) { clientId = component.getClientId(context); 364 Poleć książkęKup książkę Rozdział 8. • JSF 2.2 — HTML5 i przesyłanie plików na serwer } assert (clientId != null); ExternalContext externalContext = context.getExternalContext(); Map String, String
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

JavaServer Faces 2.2. Mistrzowskie programowanie
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: