Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00555 008334 20596962 na godz. na dobę w sumie
Javascript i jQuery. 131 praktycznych skryptów - ebook/pdf
Javascript i jQuery. 131 praktycznych skryptów - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 328
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-0867-1 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> webmasterstwo >> javascript - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

JavaScript i jQuery sprawdź je w praktyce!

JavaScript jest tak popularnym językiem programowania, że właściwie nie trzeba go przedstawiać. To on pozwala na umieszczanie w kodzie HTML lub XHTML skryptów umożliwiających reagowanie na zdarzenia, sprawdzanie poprawności danych czy wyświetlanie okien dialogowych. Dzięki tym oraz wielu innym zaletom JavaScript jest nieodzownym elementem prawie każdej współczesnej strony WWW. Z kolei biblioteka jQuery znacząco rozszerza jego możliwości, ponieważ zawiera gotowe fragmenty kodu, co zwalnia nas z konieczności osobistego pisania każdego skryptu z osobna. Ten duet jest naprawdę fantastyczny!

Jeśli chcesz przekonać się, jakie cuda JavaScript i jego framework potrafią wspólnie zdziałać, koniecznie sięgnij po ten podręcznik. Znajdziesz tu grubo ponad setkę gotowych skryptów, które wydatnie przyczynią się do poprawy jakości Twoich stron. Zobaczysz, jak używać funkcji i obiektów, do czego służą instrukcje warunkowe i po co istnieją tablice. Nauczysz się operować zmiennymi do wykonywania obliczeń matematycznych, wstawiać odpowiednio sformatowane teksty i poprawnie obsługiwać zdarzenia. Każdy kolejny krok został dokładnie opisany, a skrypty tylko czekają, by zacząć działać na Twoich stronach WWW

JavaScript i jQuery szybka nauka na dobrych przykładach!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Michał Mrowiec Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Fotografia na okładce została wykorzystana za zgodą Shutterstock.com Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/jjq131 Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Kody źródłowe wybranych przykładów dostępne są pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jjq131.zip ISBN: 978-83-246-9997-1 Copyright © Helion 2015 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność Spis tre(cid:264)ci Wst(cid:246)p .............................................................................................. 7 Rozdzia(cid:228) 1. Podstawy ....................................................................................... 17 Gdy przegl(cid:261)darka nie obs(cid:225)uguje JavaScript .................................................................... 17 Aby autor nie zapomnia(cid:225), co mia(cid:225) na my(cid:286)li .................................................................... 20 Rozdzia(cid:228) 2. Pisanie na stronie i dzia(cid:228)ania na zmiennych ..................................... 23 Jak umie(cid:286)ci(cid:252) tekst na stronie? ......................................................................................... 23 Jak manipulowa(cid:252) tekstem wy(cid:286)wietlanym na stronie? ..................................................... 27 Operatory ........................................................................................................................ 30 Operatory arytmetyczne ........................................................................................... 30 Operatory przypisania .............................................................................................. 35 Operatory porównania .............................................................................................. 41 Operatory logiczne ................................................................................................... 44 Rozdzia(cid:228) 3. Funkcje i obiekty ........................................................................... 47 Jak zdefiniowa(cid:252) funkcj(cid:266)? ................................................................................................ 47 Funkcja zwracaj(cid:261)ca warto(cid:286)(cid:252) ........................................................................................... 50 Zasi(cid:266)g zmiennych ........................................................................................................... 51 Funkcje predefiniowane JavaScript ................................................................................ 57 Obiekty ........................................................................................................................... 61 Rozdzia(cid:228) 4. Instrukcje warunkowe i p(cid:246)tle .......................................................... 71 Instrukcja if ..................................................................................................................... 71 Instrukcja if... else .......................................................................................................... 76 Instrukcja switch ............................................................................................................. 78 Operator warunkowy ...................................................................................................... 80 P(cid:266)tla while ...................................................................................................................... 81 P(cid:266)tla do-while ................................................................................................................. 86 P(cid:266)tla for .......................................................................................................................... 90 Rozdzia(cid:228) 5. Tablica .......................................................................................... 93 Rozdzia(cid:228) 6. Obliczenia .................................................................................... 111 Obiekt Boolean ............................................................................................................. 111 Obiekt Date ................................................................................................................... 115 Metody ................................................................................................................... 117 Obiekt Math .................................................................................................................. 120 Kup książkęPoleć książkę 4 JavaScript i jQuery. 131 praktycznych skryptów Rozdzia(cid:228) 7. Liczby i (cid:228)a(cid:254)cuchy .......................................................................... 123 Obiekt Number ............................................................................................................. 123 Rozdzia(cid:228) 8. Teksty ......................................................................................... 139 W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci i metody ................................................................................................... 142 Rozdzia(cid:228) 9. Zdarzenia ..................................................................................... 153 Rozdzia(cid:228) 10. JavaQuery .................................................................................... 169 Sk(cid:225)adnia ........................................................................................................................ 169 Dobra praktyka ............................................................................................................. 170 Selektory jQuery ........................................................................................................... 170 Akapit ..................................................................................................................... 170 Identyfikator ........................................................................................................... 172 Gwiazdka ............................................................................................................... 175 Element bie(cid:298)(cid:261)cy ..................................................................................................... 177 Dwa selektory ......................................................................................................... 179 Pierwsza pozycja listy ............................................................................................ 180 Selektor href ........................................................................................................... 184 Nag(cid:225)ówki ................................................................................................................ 186 Ci(cid:261)g znaków ........................................................................................................... 187 Has(cid:225)o ...................................................................................................................... 188 Przycisk radiowy .................................................................................................... 190 Pole wyboru ........................................................................................................... 191 Przycisk wysy(cid:225)ania ................................................................................................. 192 Obrazek .................................................................................................................. 194 Plik ......................................................................................................................... 195 Elementy mo(cid:298)liwe do zmiany ................................................................................ 197 Elementy zablokowane ........................................................................................... 199 Pozycja wst(cid:266)pnie wybrana na li(cid:286)cie rozwijanej ...................................................... 200 Wst(cid:266)pnie zaznaczone pole wyboru ......................................................................... 201 Rozdzia(cid:228) 11. Efekty ......................................................................................... 205 Zdarzenia ...................................................................................................................... 205 Sk(cid:225)adnia dla metod zdarze(cid:276) jQuery .............................................................................. 205 Za(cid:225)adowanie dokumentu ........................................................................................ 206 Klikni(cid:266)cie ............................................................................................................... 207 Podwójne klikni(cid:266)cie ............................................................................................... 209 Naprowadzenie wska(cid:296)nika myszy na element HTML ........................................... 211 Usuni(cid:266)cie wska(cid:296)nika myszy z elementu HTML .................................................... 213 Wci(cid:286)ni(cid:266)cie klawisza myszy .................................................................................... 214 Zwolnienie klawisza myszy ................................................................................... 216 Naprowadzenie i zwolnienie wska(cid:296)nika myszy ..................................................... 218 Umieszczenie wska(cid:296)nika myszy w polu ................................................................. 220 Reakcja na wiele zdarze(cid:276) ....................................................................................... 222 Zmiana tekstu ......................................................................................................... 224 Klonowanie akapitów ............................................................................................. 226 Identyfikacja elementu docelowego zdarzenia ....................................................... 229 Dane przekazywane do metody obs(cid:225)ugi zdarze(cid:276) .................................................... 230 Rozdzia(cid:228) 12. Manipulacja znacznikami HTML .................................................... 233 Tekst ............................................................................................................................. 233 HTML ........................................................................................................................... 235 Warto(cid:286)ci pola formularza ............................................................................................. 237 Odczytywanie atrybutów .............................................................................................. 239 Kup książkęPoleć książkę Spis tre(cid:264)ci 5 Zmiana atrybutów ......................................................................................................... 240 Dodawanie nowego elementu HTML za istniej(cid:261)cym elementem ................................. 242 Dodawanie nowego elementu HTML przed istniej(cid:261)cym elementem ........................... 244 Dodawanie nowego elementu HTML we wskazanym miejscu .................................... 246 Usuwanie elementów .................................................................................................... 250 Usuwanie elementów podrz(cid:266)dnych .............................................................................. 252 Filtrowanie elementów do ukrycia ............................................................................... 254 Zmiana t(cid:225)a wyró(cid:298)nionych elementów ........................................................................... 257 Dodanie klasy do arkusza CSS ..................................................................................... 259 Usuni(cid:266)cie klasy z arkusza CSS ..................................................................................... 263 Prze(cid:225)(cid:261)czenie klasy z arkusza CSS ................................................................................. 265 Rozdzia(cid:228) 13. Witalizacja strony ........................................................................ 269 Zmiana wymiarów obiektu ........................................................................................... 269 Zanikanie i pojawianie si(cid:266) elementów strony ............................................................... 273 Przesuwanie elementów strony ..................................................................................... 279 Animacje ...................................................................................................................... 282 Zako(cid:276)czenie operacji .................................................................................................... 297 (cid:224)a(cid:276)cuchy polece(cid:276) ......................................................................................................... 300 Zmiana parametrów w p(cid:266)tli .......................................................................................... 302 Przesuwanie elementów po arkuszu ............................................................................. 305 Przekierowywanie na wybrany adres URL po up(cid:225)ywie okre(cid:286)lonego czasu .................. 308 Wci(cid:266)cie tekstu .............................................................................................................. 310 Odst(cid:266)p mi(cid:266)dzy liniami .................................................................................................. 312 Rozmiar czcionki .......................................................................................................... 313 Marginesy ..................................................................................................................... 317 Skorowidz .................................................................................... 321 Kup książkęPoleć książkę 6 JavaScript i jQuery. 131 praktycznych skryptów Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 9. Zdarzenia Zdarzenia dziel(cid:261) si(cid:266) na zdarzenia HTML i HTML DOM. Zdarzenia HTML dotycz(cid:261) elementów HTML. Zdarzeniami s(cid:261) np.: (cid:141) zako(cid:276)czenie (cid:225)adowania strony HTML, (cid:141) zmiana zawarto(cid:286)ci pola do wpisywania danych, (cid:141) klikni(cid:266)cie przycisku. Zaj(cid:286)cie zdarzenia mo(cid:298)e by(cid:252) sygna(cid:225)em do rozpocz(cid:266)cia innej czynno(cid:286)ci, np. uruchomienia funkcji. Funkcja nie zostanie wykonana przed wyst(cid:261)pieniem zdarzenia; np. dopóki u(cid:298)ytkownik nie kliknie przycisku, dane nie zostan(cid:261) wczytane. HTML DOM (ang. Document Object Model — model obiektów dokumentu) to standard okre(cid:286)laj(cid:261)cy sposoby zmiany zawarto(cid:286)ci, w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci i parametrów poszczególnych elementów strony HTML. Jakie jest zastosowanie obs(cid:225)ugi zdarze(cid:276)? Oto kilka przyk(cid:225)adów: (cid:141) Uruchomienie programów, które powinny by(cid:252) wykonywane za ka(cid:298)dym razem, gdy strona si(cid:266) za(cid:225)aduje. (cid:141) Uruchomienie programów, które powinny by(cid:252) wykonywane za ka(cid:298)dym razem, gdy strona jest zamykana. (cid:141) Dzia(cid:225)ania, które powinny by(cid:252) wykonywane, gdy u(cid:298)ytkownik kliknie przycisk. W tabeli 9.1 zebrano zdarzenia HTML DOM zwi(cid:261)zane z mysz(cid:261). PRZYK(cid:227)AD 50. Napisz program, który wy(cid:286)wietla na ekranie tekst Kliknij tekst!, za(cid:286) po wykonaniu polecenia wy(cid:286)wietla podzi(cid:266)kowanie. Kup książkęPoleć książkę 154 JavaScript i jQuery. 131 praktycznych skryptów Tabela 9.1. Zdarzenia HTML DOM zwi(cid:261)zane z mysz(cid:261) W(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)(cid:232) onclick ondblclick onmousedown onmouseenter onmouseleave onmousemove onmouseover onmouseout onmouseup Opis Zdarzenie wyst(cid:266)puje, gdy u(cid:298)ytkownik kliknie element. Zdarzenie wyst(cid:266)puje, gdy u(cid:298)ytkownik dwukrotnie kliknie element. Zdarzenie wyst(cid:266)puje, gdy u(cid:298)ytkownik naci(cid:286)nie przycisk myszy, gdy kursor znajduje si(cid:266) nad elementem. Zdarzenie wyst(cid:266)puje, gdy kursor jest przesuwany na elemencie. Zdarzenie wyst(cid:266)puje, gdy u(cid:298)ytkownik przesunie kursor z elementu. Zdarzenie wyst(cid:266)puje, gdy kursor, b(cid:266)d(cid:261)c w ruchu, znajduje si(cid:266) nad elementem. Zdarzenie wyst(cid:266)puje, gdy wska(cid:296)nik jest przesuwany na elemencie lub na jednym z jego dzieci. Zdarzenie wyst(cid:266)puje, gdy u(cid:298)ytkownik przesuwa wska(cid:296)nik myszy na element lub z jednego z jego dzieci. Zdarzenie wyst(cid:266)puje, gdy u(cid:298)ytkownik zwolni przycisk myszy na elemencie. Program, który spe(cid:225)nia postawione za(cid:225)o(cid:298)enia, wygl(cid:261)da nast(cid:266)puj(cid:261)co: !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd head title 050 /title meta http-equiv= CONTENT-LANGUAGE CONTENT= PL meta http-equiv= content-type CONTENT= text/html; CHARSET=iso-8859-2 meta http-equiv= Content-Script-Type content= text/javascript /head body script document.write( h1 050 /h1 ); /script h1 onclick= this.innerHTML= Dzi(cid:250)kuj(cid:250)! Kliknij tekst! /h1 /body /html Polecenie document.write( h1 050 /h1 ); zadeklarowane jest jako skrypt. Powoduje ono wy(cid:286)wietlenie numeru przyk(cid:225)adu (rysunek 9.1). Rysunek 9.1. Okno z poleceniem Polecenie: h1 onclick= this.innerHTML= Dzi(cid:250)kuj(cid:250)! Kliknij tekst! /h1 sprawia, i(cid:298) wy(cid:286)wietlane jest polecenie Kliknij tekst!. Jest ono jednocze(cid:286)nie „czu(cid:225)e na klik- ni(cid:266)cie”. Klikni(cid:266)cie go powoduje wy(cid:286)wietlenie okna z podzi(cid:266)kowaniem (rysunek 9.2). Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 9. (cid:105) Zdarzenia Rysunek 9.2. Okno z podzi(cid:266)kowaniem 155 PRZYK(cid:227)AD 51. Napisz program, który wy(cid:286)wietla na ekranie tekst Przesu(cid:276) kursor nad napis!, za(cid:286) po wykonaniu polecenia wy(cid:286)wietlone zostaje podzi(cid:266)kowanie. Program, który spe(cid:225)nia postawione za(cid:225)o(cid:298)enia, wygl(cid:261)da nast(cid:266)puj(cid:261)co: !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd head title 051 /title meta http-equiv= CONTENT-LANGUAGE CONTENT= PL meta http-equiv= content-type CONTENT= text/html; CHARSET=iso-8859-2 meta http-equiv= Content-Script-Type content= text/javascript /head body script document.write( h1 051 /h1 ); /script h1 onmouseenter= this.innerHTML= Dzi(cid:250)kuj(cid:250)! Przesu(cid:275) kursor nad napis! /h1 /body /html Polecenie document.write( h1 051 /h1 ); zadeklarowane jest jako skrypt. Powoduje ono wy(cid:286)wietlenie numeru przyk(cid:225)adu (rysunek 9.3). Rysunek 9.3. Okno z poleceniem Polecenia: h1 onmouseenter= this.innerHTML= Dzi(cid:250)kuj(cid:250)! Przesu(cid:275) kursor na napis! /h1 sprawiaj(cid:261), i(cid:298) wy(cid:286)wietlane jest polecenie Przesu(cid:276) kursor na napis!. Jest ono jednocze(cid:286)nie „czu(cid:225)e na po(cid:225)o(cid:298)enie nad nim kursora”. Przesuni(cid:266)cie kursora nad napis powoduje, (cid:298)e polecenie zostaje zast(cid:261)pione podzi(cid:266)kowaniem (rysunek 9.4). Kup książkęPoleć książkę 156 JavaScript i jQuery. 131 praktycznych skryptów Rysunek 9.4. Okno z podzi(cid:266)kowaniem. Odsuni(cid:266)cie kursora na puste pole nie powoduje ponownego wy(cid:286)wietlenia polecenia PRZYK(cid:227)AD 52. Napisz program, który wy(cid:286)wietla na ekranie tekst Przesu(cid:276) kursor nad prostok(cid:261)t!. Umieszczony jest on w szarym prostok(cid:261)cie o wymiarach 200 (szeroko(cid:286)(cid:252)) na 20 pikseli (wysoko(cid:286)(cid:252)). Po wykonaniu polecenia wy(cid:286)wietlony zostaje inny tekst. Przesuni(cid:266)cie kursora z wn(cid:266)trza prostok(cid:261)ta powoduje ponowne wy(cid:286)wietlenie pro(cid:286)by. Program, który spe(cid:225)nia postawione za(cid:225)o(cid:298)enia, wygl(cid:261)da nast(cid:266)puj(cid:261)co: !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd head title 052 /title meta http-equiv= CONTENT-LANGUAGE CONTENT= PL meta http-equiv= content-type CONTENT= text/html; CHARSET=iso-8859-2 meta http-equiv= Content-Script-Type content= text/javascript /head body script document.write( h1 052 /h1 ); function mysz_nad(obj) { obj.innerHTML = Widzisz, jakie czary! } function mysz_na_zewn(obj) { obj.innerHTML = Przesu(cid:275) kursor nad prostok(cid:230)t! } /script div onmouseover= mysz_nad(this) onmouseout= mysz_na_zewn(this) style= background-color:#EEEEEE;width:200px;height:20px;padding:20px; Przesu(cid:275) kursor nad prostok(cid:230)t! /div /body /html Polecenie document.write( h1 052 /h1 ); powoduje wy(cid:286)wietlenie numeru przyk(cid:225)adu (rysunek 9.5). Rysunek 9.5. Wska(cid:296)nik myszy znajduje si(cid:266) na prawo od prostok(cid:261)ta Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 9. (cid:105) Zdarzenia Polecenia: 157 div onmouseover= mysz_nad(this) onmouseout= mysz_na_zewn(this) style= background-color:#EEEEEE;width:200px;height:20px;padding:20px; Przesu(cid:275) kursor nad prostok(cid:230)t! /div sprawiaj(cid:261), i(cid:298) wy(cid:286)wietlane jest polecenie Przesu(cid:276) kursor nad prostok(cid:261)t!. Jest ono jed- nocze(cid:286)nie „czu(cid:225)e na po(cid:225)o(cid:298)enie nad nim kursora”. Przesuni(cid:266)cie kursora nad prostok(cid:261)t powoduje, (cid:298)e polecenie zostaje zast(cid:261)pione podzi(cid:266)kowaniem (rysunek 9.6). Rysunek 9.6. Wska(cid:296)nik nad prostok(cid:261)tem Przesuni(cid:266)cie wska(cid:296)nika myszy na zewn(cid:261)trz prostok(cid:261)ta ponownie powoduje wy(cid:286)wie- tlenie okna z pro(cid:286)b(cid:261) (rysunek 9.5). Gdy wska(cid:296)nik myszy znajduje si(cid:266) na zewn(cid:261)trz prostok(cid:261)ta, wywo(cid:225)ywana jest funkcja: function mysz_na_zewn(obj) { obj.innerHTML = Przesu(cid:275) kursor nad prostok(cid:230)t! } Gdy wska(cid:296)nik myszy znajduje si(cid:266) wewn(cid:261)trz prostok(cid:261)ta, wywo(cid:225)ywana jest funkcja: function mysz_nad(obj) { obj.innerHTML = Widzisz, jakie czary! } W tabeli 9.2 zebrano zdarzenia HTML DOM zwi(cid:261)zane z klawiatur(cid:261). Tabela 9.2. Zdarzenia HTML DOM zwi(cid:261)zane z klawiatur(cid:261) Atrybut onkeydown onkeypress onkeyup Opis Zdarzenie ma miejsce, gdy u(cid:298)ytkownik trzyma wci(cid:286)ni(cid:266)ty klawisz. Zdarzenie wyst(cid:261)pi(cid:225)o, gdy u(cid:298)ytkownik nacisn(cid:261)(cid:225) klawisz. Zdarzenie wyst(cid:261)pi(cid:225)o, gdy u(cid:298)ytkownik zwolni(cid:225) klawisz. PRZYK(cid:227)AD 53. Napisz program, który wy(cid:286)wietla na ekranie okno z polem do wpisania znaku. Wpisanie kolejnego znaku powoduje zamian(cid:266) poprzednio wpisanej litery na wielk(cid:261). Program, który spe(cid:225)nia postawione za(cid:225)o(cid:298)enia, wygl(cid:261)da nast(cid:266)puj(cid:261)co: !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN Kup książkęPoleć książkę 158 JavaScript i jQuery. 131 praktycznych skryptów http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd head title 053 /title meta http-equiv= CONTENT-LANGUAGE CONTENT= PL meta http-equiv= content-type CONTENT= text/html; CHARSET=iso-8859-2 meta http-equiv= Content-Script-Type content= text/javascript /head body script document.write( h1 053 /h1 ); function Funkcja() { var x=document.getElementById( znak ); x.value=x.value.toUpperCase(); } /script p Wpisanie kolejnego znaku powoduje zamian(cid:250) poprzednio wpisanej litery na wielk(cid:230). /p Wpisz numer rejestracyjny swojego samochodu: input type= text id= znak onkeypress= Funkcja() /body /html Program sk(cid:225)ada si(cid:266) ze skryptu, w którym zdefiniowana jest funkcja, oraz wywo(cid:225)ania funkcji. Definicja funkcji ma posta(cid:252): function Funkcja() { var x=document.getElementById( znak ); x.value=x.value.toUpperCase(); } Znaki wpisane z klawiatury w polu formularza przypisywane s(cid:261) zmiennej x. Za kon- wersj(cid:266) wielko(cid:286)ci liter odpowiedzialne jest polecenie toUpperCase. Komentarz i miejsce, w którym pojawi si(cid:266) pole do wpisywania znaków, ustalone s(cid:261) przez miejsce wpisania kodu: Wpisz numer rejestracyjny swojego samochodu: input type= text id= znak onkeypress= Funkcja() Na rysunku 9.7 pokazano rezultat wykonania programu. Rysunek 9.7. Pierwszy znak zosta(cid:225) zamieniony na wielk(cid:261) liter(cid:266) W tabeli 9.3 zebrano zdarzenia HTML DOM zwi(cid:261)zane z obiektami (ramkami). Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 9. (cid:105) Zdarzenia 159 Tabela 9.3. Zdarzenia HTML DOM zwi(cid:261)zane z obiektami (ramkami) Atrybut onabort onerror onload onresize onscroll onunload Opis (cid:224)adowanie obrazu przerwano, zanim zosta(cid:225) za(cid:225)adowany w ca(cid:225)o(cid:286)ci. Obraz nie zosta(cid:225) za(cid:225)adowany prawid(cid:225)owo (dla object , body i frameset ). Dokument, frameset lub object zosta(cid:225) za(cid:225)adowany. Zmieniono rozmiary widoku dokumentu. Przewini(cid:266)to dokument. Strona nie zosta(cid:225)a za(cid:225)adowana (ma zastosowanie zarówno dla body , jak i frameset ). PRZYK(cid:227)AD 54. Napisz program, który powoduje wy(cid:286)wietlenie wyskakuj(cid:261)cego okienka z komunika- tem powitalnym. U(cid:298)ytkownik powinien nacisn(cid:261)(cid:252) klawisz OK, aby potwierdzi(cid:252) zapo- znanie si(cid:266) z tre(cid:286)ci(cid:261) komunikatu. Program, który spe(cid:225)nia postawione za(cid:225)o(cid:298)enia, wygl(cid:261)da nast(cid:266)puj(cid:261)co: !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd head title 054 /title meta http-equiv= CONTENT-LANGUAGE CONTENT= PL meta http-equiv= content-type CONTENT= text/html; CHARSET=iso-8859-2 meta http-equiv= Content-Script-Type content= text/javascript /head body onload= Funkcja() script document.write( h1 054 /h1 ); function Funkcja() { alert( Witaj! ); } /script /body /html W deklaracji sekcji body znajduje si(cid:266) polecenie onload= Funkcja(). Powoduje ono, (cid:298)e po za(cid:225)adowaniu dokumentu wykonywana jest funkcja o nazwie Funkcja. Co robi funkcja Funkcja? Jak mo(cid:298)na zorientowa(cid:252) si(cid:266) z kodu: function Funkcja() { alert( Witaj! ); } powoduje ona wy(cid:286)wietlenie okna z komunikatem Witaj!. Okno mo(cid:298)na zamkn(cid:261)(cid:252), kli- kaj(cid:261)c przycisk OK lub krzy(cid:298)yk widoczny w prawym górnym rogu okna. Na rysunku 9.8 pokazano fragment ekranu po za(cid:225)adowaniu pliku 054a.html. Kup książkęPoleć książkę 160 JavaScript i jQuery. 131 praktycznych skryptów Rysunek 9.8. Okno z komunikatem wy(cid:286)wietlanym po za(cid:225)adowaniu dokumentu HTML W tabeli 9.4 zebrano zdarzenia HTML DOM zwi(cid:261)zane z formularzami. Tabela 9.4. Zdarzenia HTML DOM zwi(cid:261)zane z formularzami Atrybut onblur onchange onfocus onreset onselect onsubmit Opis Zdarzenie wyst(cid:266)puje, gdy element formularza traci fokus. Zdarzenie wyst(cid:266)puje, gdy zawarto(cid:286)(cid:252) elementu formularza, selekcja lub sprawdzony status uleg(cid:225)y zmianie (ma zastosowanie do input , select oraz textarea ). Zdarzenie wyst(cid:266)puje, gdy element uzyskuje fokus (ma zastosowanie dla label , input , select , textarea oraz button ). Zdarzenie wyst(cid:266)puje, gdy formularz jest resetowany. Zdarzenie nast(cid:261)pi, gdy u(cid:298)ytkownik wybierze tekst (ma zastosowanie dla input and textarea ). Zdarzenie nast(cid:261)pi, gdy formularz zostanie wys(cid:225)any. Cz(cid:225)owiek pos(cid:225)uguje si(cid:266) literami i liczbami. Komputer u(cid:298)ywa tylko liczb. Napiszemy program, który pojedyncze znaki alfanumeryczne b(cid:266)dzie zamienia(cid:225) na odpowiedniki Unicode. PRZYK(cid:227)AD 55. Napisz program, który wy(cid:286)wietli okno do wpisania znaku. Konwersja na odpowiednik Unicode zostanie wykonana, gdy kursor znajdzie si(cid:266) na zewn(cid:261)trz pola. Program, który spe(cid:225)nia postawione za(cid:225)o(cid:298)enia, wygl(cid:261)da nast(cid:266)puj(cid:261)co: !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd head title 055 /title meta http-equiv= CONTENT-LANGUAGE CONTENT= PL meta http-equiv= content-type CONTENT= text/html; CHARSET=iso-8859-2 meta http-equiv= Content-Script-Type content= text/javascript /head body script document.write( h1 055 /h1 br 1. Wpisz znak w polu. br 2. Kliknij na zewn(cid:230)trz (cid:180)pola. br 3. Odczytaj odpowiednik Unicode. br ); function konwersja() { var kod = document.getElementById( znak ); kod.value = kod.value.charCodeAt(); Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 9. (cid:105) Zdarzenia 161 } /script Wpisz znak: input type= text id= znak onblur= konwersja() /body /html Polecenia: document.write( h1 055 /h1 br 1. Wpisz znak w polu. br 2. Kliknij na zewn(cid:230)trz (cid:180)pola. br 3. Odczytaj odpowiednik Unicode. br ); powoduj(cid:261) wy(cid:286)wietlenie na ekranie tytu(cid:225)u strony oraz uj(cid:266)tej w trzech punktach informacji o dzia(cid:225)aniu programu. Przedostatnia linijka programu: Wpisz znak: input type= text id= znak onblur= konwersja() powoduje wy(cid:286)wietlenie pola. Polecenie onblur powoduje, (cid:298)e gdy kursor znajdzie si(cid:266) na zewn(cid:261)trz pola, wywo(cid:225)ana zostaje funkcja konwersja. Ma ona nast(cid:266)puj(cid:261)c(cid:261) posta(cid:252): function konwersja() { var kod = document.getElementById( znak ); kod.value = kod.value.charCodeAt(); } Jej zadaniem jest zamiana zmiennej znak na odpowiednik Unicode. Po wykonaniu konwersji wpisany znak zostaje zast(cid:261)piony przez jego odpowiednik. Na rysunku 9.9 pokazano okno przegl(cid:261)darki po wczytaniu pliku 055a.html. Na rysun- ku 9.10 pokazano okno przegl(cid:261)darki po wpisaniu litery a i klikni(cid:266)ciu pola obok. Rysunek 9.9. Okno po za(cid:225)adowaniu pliku Rysunek 9.10. Literze a odpowiada kod Unicode 97 Kup książkęPoleć książkę 162 JavaScript i jQuery. 131 praktycznych skryptów W tabeli 9.5 zebrano zdarzenia HTML DOM zwi(cid:261)zane z w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ciami. Tabela 9.5. Zdarzenia HTML DOM zwi(cid:261)zane z w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ciami W(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)(cid:232) bubbles cancelable currentTarget eventPhase target timeStamp type Opis Zwraca informacj(cid:266), czy zdarzenie mo(cid:298)e przechodzi(cid:252) faz(cid:266) propagacji (tzw. b(cid:261)belkowanie). Zwraca informacj(cid:266), czy zdarzenie mo(cid:298)e mie(cid:252) zablokowane dzia(cid:225)anie w sposób domy(cid:286)lny. Zwraca element, którego s(cid:225)uchacz zdarze(cid:276) wywo(cid:225)a(cid:225) zdarzenie. Zwraca informacj(cid:266), która faza przep(cid:225)ywu zdarze(cid:276) jest obecnie oceniana. Zwraca element, który wywo(cid:225)a(cid:225) zdarzenie. Zwraca czas mierzony w milisekundach w stosunku do momentu, w którym zdarzenie zosta(cid:225)o utworzone. Zwraca nazw(cid:266) zdarzenia. B(cid:241)belkowanie to odpowiadanie na zdarzenia w trakcie ich propagacji od obiektu docelowego do obiektów zewn(cid:246)trznych. PRZYK(cid:227)AD 56. Napisz program, który po klikni(cid:266)ciu wy(cid:286)wietli w wyskakuj(cid:261)cym oknie liczony w mi- lisekundach czas, który up(cid:225)yn(cid:261)(cid:225) od zdefiniowania zdarzenia. Program, który spe(cid:225)nia postawione za(cid:225)o(cid:298)enia, wygl(cid:261)da nast(cid:266)puj(cid:261)co: !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd head title 056 /title meta http-equiv= CONTENT-LANGUAGE CONTENT= PL meta http-equiv= content-type CONTENT= text/html; CHARSET=iso-8859-2 meta http-equiv= Content-Script-Type content= text/javascript /head body onmousedown= getEventType(event) script document.write( h1 056 /h1 ); function stoper(zdarzenie) { alert(zdarzenie.timeStamp); } /script p onclick= stoper(event) Kliknij akapit, a wy(cid:295)wietlone zostanie okno z mierzonym (cid:180)w milisekundach czasem, który up(cid:273)yn(cid:230)(cid:273) od utworzenia zdarzenia. /p /body /html Wy(cid:286)wietlanie informacji inicjowane jest przez wci(cid:286)ni(cid:266)cie klawisza myszy. Zdarzenie zosta(cid:225)o powi(cid:261)zane z pomiarem czasu w linii: body onmousedown= getEventType(event) Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 9. (cid:105) Zdarzenia 163 Akapit reaguje na klikni(cid:266)cie, poniewa(cid:298) w jego definicji umieszczony jest kod: p onclick= stoper(event) Funkcja, która powoduje wy(cid:286)wietlenie okna z wynikiem, ma posta(cid:252): function stoper(zdarzenie) { alert(zdarzenie.timeStamp); } Na rysunku 9.11 pokazano okno przegl(cid:261)darki z wynikiem pomiaru. Rysunek 9.11. Wynik wy(cid:286)wietlony po klikni(cid:266)ciu akapitu W tabeli 9.6 zebrano zdarzenia MouseEvent/KeyboardEvent HTML DOM zwi(cid:261)zane z w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ciami. Tabela 9.6. Zdarzenia MouseEvent/KeyboardEvent HTML DOM zwi(cid:261)zane z w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ciami W(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)(cid:232) altKey button clientX clientY ctrlKey keyIdentifier keyLocation metaKey relatedTarget screenX screenY shiftKey Opis Zwraca informacj(cid:266), czy klawisz Alt zosta(cid:225) wci(cid:286)ni(cid:266)ty, gdy zdarzenie zosta(cid:225)o zarejestrowane. Zwraca informacj(cid:266), który klawisz myszy zosta(cid:225) klikni(cid:266)ty, gdy zdarzenie zosta(cid:225)o zarejestrowane. Zwraca wspó(cid:225)rz(cid:266)dn(cid:261) poziom(cid:261) wska(cid:296)nika myszy w stosunku do bie(cid:298)(cid:261)cego okna, gdy zdarzenie zosta(cid:225)o zarejestrowane. Zwraca wspó(cid:225)rz(cid:266)dn(cid:261) pionow(cid:261) wska(cid:296)nika myszy w stosunku do bie(cid:298)(cid:261)cego okna, gdy zdarzenie zosta(cid:225)o zarejestrowane. Zwraca informacj(cid:266), czy klawisz Ctrl zosta(cid:225) wci(cid:286)ni(cid:266)ty, gdy zdarzenie zosta(cid:225)o zarejestrowane. Zwraca identyfikator klawisza. Zwraca po(cid:225)o(cid:298)enie klawisza w urz(cid:261)dzeniu. Zwraca informacj(cid:266), czy klawisz meta zosta(cid:225) wci(cid:286)ni(cid:266)ty, gdy zdarzenie zosta(cid:225)o zarejestrowane. Zwraca element zwi(cid:261)zany z elementem, który spowodowa(cid:225) zdarzenie. Zwraca wspó(cid:225)rz(cid:266)dn(cid:261) poziom(cid:261) wska(cid:296)nika myszy w stosunku do ekranu, gdy zdarzenie zosta(cid:225)o zarejestrowane. Zwraca wspó(cid:225)rz(cid:266)dn(cid:261) pionow(cid:261) wska(cid:296)nika myszy w stosunku do ekranu, gdy zdarzenie zosta(cid:225)o zarejestrowane. Zwraca informacj(cid:266), czy klawisz Shift zosta(cid:225) wci(cid:286)ni(cid:266)ty, gdy zdarzenie zosta(cid:225)o zarejestrowane. Kup książkęPoleć książkę 164 JavaScript i jQuery. 131 praktycznych skryptów PRZYK(cid:227)AD 57. Napisz program, który po klikni(cid:266)ciu tekstu wy(cid:286)wietli wspó(cid:225)rz(cid:266)dne klikni(cid:266)tego miejsca w stosunku do bie(cid:298)(cid:261)cego okna. Program, który spe(cid:225)nia postawione za(cid:225)o(cid:298)enia, wygl(cid:261)da nast(cid:266)puj(cid:261)co: !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd head title 057 /title meta http-equiv= CONTENT-LANGUAGE CONTENT= PL meta http-equiv= content-type CONTENT= text/html; CHARSET=iso-8859-2 meta http-equiv= Content-Script-Type content= text/javascript /head body script document.write( h1 057 /h1 ); function wspolrzedne_kursora(event) { var x=event.clientX var y=event.clientY alert( Wspó(cid:273)rz(cid:250)dna X: + x + , wspó(cid:273)rz(cid:250)dna Y: + y) /script p onmousedown= wspolrzedne_kursora(event) Kliknij akapit, a wy(cid:295)wietlone zostanie (cid:180)okno ze wspó(cid:273)rz(cid:250)dnymi X i Y kursora. Kliknij akapit, a wy(cid:295)wietlone zostanie okno (cid:180)ze wspó(cid:273)rz(cid:250)dnymi X i Y kursora. Kliknij akapit, a wy(cid:295)wietlone zostanie okno ze (cid:180)wspó(cid:273)rz(cid:250)dnymi X i Y kursora. Kliknij akapit, a wy(cid:295)wietlone zostanie okno ze (cid:180)wspó(cid:273)rz(cid:250)dnymi X i Y kursora. Kliknij akapit, a wy(cid:295)wietlone zostanie okno ze (cid:180)wspó(cid:273)rz(cid:250)dnymi X i Y kursora. Kliknij akapit, a wy(cid:295)wietlone zostanie okno ze (cid:180)wspó(cid:273)rz(cid:250)dnymi X i Y kursora. /p /body /html Funkcja, która odczytuje i wy(cid:286)wietla wspó(cid:225)rz(cid:266)dne kursora w chwili klikni(cid:266)cia tekstu, ma posta(cid:252): function wspolrzedne_kursora(event) { var x=event.clientX var y=event.clientY alert( Wspó(cid:273)rz(cid:250)dna X : + x + , Y Wspó(cid:273)rz(cid:250)dna : + y) } Akapit, który jest „wra(cid:298)liwy na klikni(cid:266)cie”, rozpoczyna si(cid:266) od fragmentu: p onmousedown= wspolrzedne_kursora(event) Kliknij akapit… Na rysunku 9.12 pokazano okno przegl(cid:261)darki z wynikiem pomiaru. Obiekt Anchor reprezentuje element a j(cid:246)zyka HTML. Kup książkęPoleć książkę Rozdzia(cid:228) 9. (cid:105) Zdarzenia Rysunek 9.12. Po klikni(cid:266)ciu akapitu wy(cid:286)wietlone zosta(cid:225)y wspó(cid:225)rz(cid:266)dne kursora w stosunku do bie(cid:298)(cid:261)cego okna 165 W tabeli 9.7 zebrano w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci obiektu Anchor HTML DOM. Tabela 9.7. W(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)ci obiektu Anchor HTML DOM W(cid:228)a(cid:264)ciwo(cid:264)(cid:232) charset download hash host hostname href hreflang origin id name password pathname port protocol rel rev search target text type username Opis Nie jest obs(cid:225)ugiwana w HTML 5. Ustawia lub zwraca warto(cid:286)(cid:252) atrybutu charset linku. Ustawia lub zwraca warto(cid:286)(cid:252) atrybutu download linku. Ustawia lub zwraca warto(cid:286)(cid:252) atrybutu href linku. Ustawia lub zwraca nazw(cid:266) hosta i portu atrybutu href. Ustawia lub zwraca nazw(cid:266) hosta atrybutu href. Ustawia lub zwraca atrybut href linku. Ustawia lub zwraca atrybut hreflang linku. Zwraca protokó(cid:225), nazw(cid:266) hosta i portu atrybutu href. Ustawia lub zwraca warto(cid:286)(cid:252) atrybutu id linku. Nie jest obs(cid:225)ugiwana w HTML5. Zamiast niej nale(cid:298)y u(cid:298)ywa(cid:252) id. Ustawia lub zwraca warto(cid:286)(cid:252) atrybutu id linku. Ustawia lub zwraca cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) password warto(cid:286)ci atrybutu href. Ustawia lub zwraca nazw(cid:266) (cid:286)cie(cid:298)ki dost(cid:266)pu warto(cid:286)ci atrybutu href. Ustawia lub zwraca nazw(cid:266) portu z warto(cid:286)ci atrybutu href. Ustawia lub zwraca nazw(cid:266) protoko(cid:225)u linku. Ustawia lub zwraca warto(cid:286)(cid:252) atrybutu rel linku. Nie jest obs(cid:225)ugiwana w HTML 5. Ustawia lub zwraca warto(cid:286)(cid:252) atrybutu rev linku. Ustawia lub zwraca cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) atrybutu href, która jest ci(cid:261)giem kwerendy. Ustawia lub zwraca warto(cid:286)(cid:252) atrybutu target zawart(cid:261) w linku. Ustawia lub zwraca tekst zawarty w linku. Ustawia lub zwraca warto(cid:286)(cid:252) atrybutu type zawart(cid:261) w linku. Ustawia lub zwraca nazw(cid:266) u(cid:298)ytkownika zawart(cid:261) w atrybucie href. Kup książkęPoleć książkę 166 JavaScript i jQuery. 131 praktycznych skryptów PRZYK(cid:227)AD 58. Napisz program, który po klikni(cid:266)ciu przycisku wy(cid:286)wietli zapytanie zawarte w linku. Program, który spe(cid:225)nia postawione za(cid:225)o(cid:298)enia, wygl(cid:261)da nast(cid:266)puj(cid:261)co: !DOCTYPE HTML PUBLIC -//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN http://www.w3.org/TR/html4/loose.dtd head title 058 /title meta http-equiv= CONTENT-LANGUAGE CONTENT= PL meta http-equiv= content-type CONTENT= text/html; CHARSET=iso-8859-2 meta http-equiv= Content-Script-Type content= text/javascript /head h1 058 /h1 p a id= yyy href= http://helion.pl/search?qa= szukaj=wrotek sortby=wd serwisyall=1 wsprzed= (cid:180)1 wprzyg=1 sent=1 Link /a /p p Kliknij przycisk, aby wy(cid:295)wietli(cid:232) cz(cid:250)(cid:295)(cid:232) ci(cid:230)gu kwerendy z linku powy(cid:318)ej. /p button onclick= funkcja() Kliknij /button p id= xxx /p script function funkcja() { var x = document.getElementById( yyy ).search; document.getElementById( xxx ).innerHTML = x; } /script /body /html Link ma posta(cid:252): http://helion.pl/search?qa= szukaj=wrotek sortby=wd serwisyall=1 wsprzed=1 wprzyg= (cid:180)1 sent=1 Jest to zapytanie do bazy danych. Tre(cid:286)(cid:252) zapytania znajduje si(cid:266) po znaku zapytania. Sygna(cid:225)em do wydzielenia z linku tre(cid:286)ci zapytania jest klikni(cid:266)cie przycisku. Przycisk i zwi(cid:261)zana z nim funkcja s(cid:261) wy(cid:286)wietlane dzi(cid:266)ki linijce: button onclick= funkcja() Kliknij /button Konieczne jest jeszcze zdefiniowanie funkcji uruchamianej klikni(cid:266)ciem przycisku: function funkcja() { var x = document.getElementById( yyy ).search; document.getElementById( xxx ).innerHTML = x; } Na rysunku 9.13 pokazano okno przegl(cid:261)darki po za(cid:225)adowaniu pliku 058a.html. Na ry- sunku 9.14 pokazano okno przegl(cid:261)darki po klikni(cid:266)ciu przycisku. Kup książkęPoleć książkę 167 Rozdzia(cid:228) 9. (cid:105) Zdarzenia Rysunek 9.13. Dokument HTML po za(cid:225)adowaniu Rysunek 9.14. Pod przyciskiem widoczna tre(cid:286)(cid:252) zapytania zawarta w linku Kup książkęPoleć książkę 168 JavaScript i jQuery. 131 praktycznych skryptów Kup książkęPoleć książkę Skorowidz -, 31 --, 31 , 141 !, 45 !=, 41 , 141 $, 169 , 31 =, 35 , 45 *, 31 */, 20 *=, 35 .attr, 239 /, 31 /*, 20 //, 20 /=, 35 \, 141 {, 72 ||, 45 }, 72 +, 31 ++, 31 +=, 35 , 41 =, 41 =, 35 -=, 35 ==, 41 ===, 41, 42 , 41 =, 41 (cid:154), 134 0, 112 0,1, 125 0,2, 125 0,3, 125 0x, 126 1, 112 1em, 315 A abs, 121 acos, 121 adres pliku, 72 strony WWW wy(cid:286)wietlony w oknie komunikatu, 239 after, 248 akapitu usuwanie, 210 alert, 57, 212 Alt wci(cid:286)ni(cid:266)ty, 163 altKey, 163 Anchor, 165 animacja, 284, 289, 303 w p(cid:266)tli, 302 animate, 282, 284, 289, 293 append, 242, 246 arcus cosinus, 121 sinus, 121 tangens, 121 tangens ilorazu, 121 argument jest liczb(cid:261), 57 arkusze stylów CSS, 25, 207, 259 Array, 93 ASCII, 86 asin, 121 atan, 121 atan2, 121 attr, 239 B b, 141 backslash, 26, 141 backspace, 141 b(cid:261)belkowanie, 162 before, 248 bia(cid:225)e spacje, 142 Kup książkęPoleć książkę JavaScript i jQuery. 131 praktycznych skryptów przed elementem ju(cid:298) istniej(cid:261)cym elementu za elementem ju(cid:298) istniej(cid:261)cym elementu Date, 115, 117, 118 dblclick, 209, 210 decodeURI(), 57 Component(), 57 definicja stylu, 25 deklaracja zmiennej, 27 dekodowanie, 58 dekrementacja, 31 delegate, 226 development version, 14 d(cid:225)ugo(cid:286)ci ci(cid:261)gu, 143 document.write, 19, 23 dodanie nowego, 244 nowego, 242 dodawanie, 31 Dojo, 9 dok(cid:225)adno(cid:286)(cid:252), 125 oblicze(cid:276), 40 Dokument zosta(cid:225) za(cid:225)adowany, 159 DOM, 153, 233 domy(cid:286)lnie zaznaczone, 225 do-while, 86 download, 165 dwójkowa liczba, 127 dwukrotne klikni(cid:266)cie, 154, 210 dzia(cid:225)ania na zmiennych, 35 dzielenie, 31 przez 0, 37, 128 dzie(cid:276) miesi(cid:261)ca, 118 tygodnia, 118 dziesi(cid:266)tna liczba, 127 E E, 120 element 322 biblioteka, 8 binarna liczba, 127 bind, 222 blur, 220 Boolean, 111 bubbles, 162 button, 163 C callback, 282 cancelable, 162 ceil, 121 Celsjusz, 39 charAt, 142 charCodeAt, 142 charset, 165 click, 207, 230, 241 clientX, 163 clientY, 163 concat, 107, 142 constructor, 142 content, 116 cos, 121 cosinus, 121 CSS, 259 Ctrl wci(cid:286)ni(cid:266)ty, 163 ctrlKey, 163 cudzys(cid:225)ów, 26, 140 podwójny, 141 pojedynczy, 141 currentTarget, 162 czas utworzone, 162 pojawiania si(cid:266), 273 zanikania, 273 (cid:298)ycia zmiennej, 52 czcionka czcionka kolor, 24 pogrubiona, 24 rozmiar, 313 zmiana, 186 dane 237 data jako ci(cid:261)g znaków JSON, 119 ISO, 119 systemowa, 64, 115 D jako ci(cid:261)g znaków, 119 lokalny, 118 od momentu, w którym zdarzenie zosta(cid:225)o predefiniowane, 197 z formularza wy(cid:286)wietlone w oknie komunikatu, eval(), 57 event animowany, 284 bie(cid:298)(cid:261)cy, 177 który wywo(cid:225)a(cid:225) zdarzenie, 162 wst(cid:266)pnie wybrany, 200 zwi(cid:261)zany z elementem, który spowodowa(cid:225) zdarzenie, 163 empty, 252 encodeURI(), 57 Component(), 57 .data, 231 Phase, 162 Ex, 121 exp, 121 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 323 F H f, 141 fade In, 273 Out, 273 Toggle, 275 Fahrenheit, 39 false, 44, 112 fa(cid:225)sz, 44, 112 faza floor, 121 focus, 160, 220 font-size, 315 for, 90 format liczbowy, 41 tekstowy, 41 propagacji, 162 przep(cid:225)ywu zdarze(cid:276), 162 formatowanie arkuszami stylów CSS, 263 formularz, 160 dane predefiniowane, 197 warto(cid:286)(cid:252) pola, 237 framework, 8 fromCharCode, 142 FullYear, 118 function, 47 funkcja, 47 G get Date, 118 Day, 118 FullYear, 118, 119 Hours, 118 Milliseconds, 118 Minutes, 118 Month, 118 Month(), 79 Seconds, 118 Time, 118 TimezoneOffset, 118, 120 UTCDate, 118 UTCDay, 118 UTCFullYear, 118 UTCHours, 118 UTCMilliseconds, 118 UTCMinutes, 118 UTCMonth, 118 UTCSeconds, 118 Year, 118 godzina, 118 hash, 165 head, 116 height, 269 heksadecymalna liczba, 127 hide, 184, 210 host, 165 name, 165 hover, 218 href, 165 lang, 165 HTML, 7, 153, 235 DOM, 153 szablon strony, 10 I id, 165 idealnie równe, 41 identyczne, 42 identyfikator klawisza, 163 if, 72 … else, 76 iloczyn logiczny, 45 indexOf, 142 infinity, 38, 59, 128 informacja o niewybraniu pliku, 195 inkrementacja, 31, 34 instrukcja wykonana co najmniej jeden raz, 86 interlinia, 312 is Finite(), 57 NaN(), 57 J JavaQuery, 169 JavaScript, 7 szablon strony, 10 j(cid:266)zyk skryptowy, 8 jQuery, 9 Migrate, 239 szablon strony, 12 zalety, 9 zapisane na dysku, 14 zewn(cid:266)trzne, 13 K kapitaliki, 24 key Identifier, 163 Location, 163 klawisz meta wci(cid:286)ni(cid:266)ty, 163 myszy zosta(cid:225) klikni(cid:266)ty, 163 Kup książkęPoleć książkę 324 JavaScript i jQuery. 131 praktycznych skryptów klikni(cid:266)cie, 154 lub dwukrotne klikni(cid:266)cie, 222 klonowanie akapitu, 226 kod wykonany, je(cid:298)eli warunek jest prawdziwy, 71 znaku znajduj(cid:261)cego si(cid:266) na pozycji n w stringu, 142 kodowanie, 58 kolejka, 104 kolejno(cid:286)(cid:252) dzia(cid:225)a(cid:276), 31 elementów, 107 komentarz, 20 komórki zliczanie, 67 konwersja argumentu na liczb(cid:266), 57 czasu na ci(cid:261)g, 119 na dat(cid:266), 119 obiekt Date na ci(cid:261)g, 119 Unicode na znaki, 142 warto(cid:286)ci obiektu na ci(cid:261)g, 57 znaku na odpowiednik Unicode, 160 kroki zmiennej, 91 kursor nad elementem, 154 przesuni(cid:266)ty z elementu, 154 przesuwany na elemencie, 154 przesuwany nad elementem lub jednym z jego dzieci, 154 L, (cid:227) lastIndexOf, 142 length, 63, 142 liczba bardzo du(cid:298)a, 124 ma(cid:225)a, 124 ca(cid:225)kowita, 57 dwójkowa, 127 dziesi(cid:266)tna, 127 Eulera, 120 jako ci(cid:261)g, 132 losowa, 121 milisekund od 1 stycznia 1970 00:00:00, 118 pó(cid:225)nocy 1 stycznia 1970 roku wed(cid:225)ug czasu UTC, 119 o okre(cid:286)lonej d(cid:225)ugo(cid:286)ci, 132 ósemkowa, 127 porównywanie, 113 szesnastkowa, 126 zaokr(cid:261)glona i zapisana przy u(cid:298)yciu notacji wyk(cid:225)adniczej, 132 okre(cid:286)lonej liczby miejsc po przecinku, 132 zapis, 123 zmiennoprzecinkowa podwójnej precyzji, 125 link graficzny, 47 lista rozwijana, 200 LN10, 120 LN2, 120 localeCompare, 142 log, 121 LOG10E, 120 LOG2E, 120 logarytm naturalny z 10, 120 naturalny z 2, 120 naturalny, 121 o podstawie 10 z E, 120 o podstawie 2 z E, 120 losowa zmiana, 304 (cid:225)adowanie obrazu przerwano, 159 (cid:225)a(cid:276)cuch polece(cid:276), 300 (cid:225)(cid:261)czenie ci(cid:261)gów znaków, 142, 148 tablic, 107 tekstów, 32 M marginesy wokó(cid:225) akapitów, 317 maskowanie pól, 199 match, 142 Math, 120 .round, 40 max, 121 MAX_VALUE, 129 metaKey, 163 metoda, 61, 117 miesi(cid:261)c, 118 z daty systemowej, 78 milisekundy, 118 od pó(cid:225)nocy 1 stycznia 1970, 118 min, 121 MIN_VALUE, 129 minus niesko(cid:276)czono(cid:286)(cid:252), 129 minuty, 118 mniejsze, 41 lub równe, 41 mno(cid:298)enie, 31 modulo, 31, 32 Moo Tools, 9 mouse down, 215 enter, 212, 218 leave, 214, 218 up, 217 N n, 141 naci(cid:286)ni(cid:266)ty klawisz, 157 nadanie zmiennej warto(cid:286)ci tekstowej, 37 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 325 najmniejsza liczba, 121, 129 najwi(cid:266)ksza liczba, 121, 129 name, 165 NaN, 129 nazwa hosta, 165 u(cid:298)ytkownika, 165 zdarzenia, 162 zmiennej, 28 NEGATIVE_INFINITY, 129 new Array(), 64 Boolean(), 64 Date(), 64 Function(), 64 Number(), 64 Object(), 64 RegExp(), 64 String(), 64 nie jest równe, 41 noscript, 17 notacja naukowa, 124 Not-a-Number, 129 nowa linia, 141 nowy obiekt, 64, 68 typu ci(cid:261)g, 64 data, 64 funkcja, 64 liczba, 64 logicznego, 64 tablica, 64 Number, 123, 129, 130, 132 number(), 57 numer pozycji, na której znajduje si(cid:266) ostatni znak (cid:225)a(cid:276)cucha, 142 pierwszy znak (cid:225)a(cid:276)cucha, 142 O, Ó obiekt, 61 typu ci(cid:261)g, 64 data, 64 funkcja, 64 liczba, 64 logicznego, 64 tablica, 64 obiektowy model dokumentu, 233 obraz nie zosta(cid:225) za(cid:225)adowany prawid(cid:225)owo, 159 w powi(cid:266)kszeniu, 269 zmiana wymiarów, 285 odejmowanie, 31 odst(cid:266)p od kraw(cid:266)dzi obrazka, 271 odsy(cid:225)acz, 26 od(cid:286)wie(cid:298)enie okna przegl(cid:261)darki, 116 odwo(cid:225)anie do funkcji, 49 komórki, 65 odwracanie kolejno(cid:286)ci elementów, 107 odwrotno(cid:286)(cid:252) liczby, 29 okno dialogowe, 57 oktalna liczba, 127 on abort, 159 blur, 160 change, 160 click, 154 dblclick, 154 error, 159 focus, 160 keydown, 157 keypress, 157 load, 159 mouse down, 154 enter, 154 leave, 154 move, 154 out, 154 over, 154 up, 154 reset, 160 resize, 159 scroll, 159 select, 160 submit, 160 unload, 159 opacity, 291, 303 operator arytmetyczny, 30 identyczno(cid:286)ci, 42 logiczny, 44 porównania, 41 przypisania, 35 warunkowy, 80 operowanie dat(cid:261), 117 origin, 165 ósemkowa liczba, 127 P p, 210, 214 params, 282 parse, 118 Float, 57, 130 Int, 57, 130 password, 165, 188 pathname, 165 p(cid:266)tla, 96, w p(cid:266)tli, 103 Pi, 120 pierwiastek kwadratowy, 120, 121 Kup książkęPoleć książkę 326 JavaScript i jQuery. 131 praktycznych skryptów pierwotna warto(cid:286)(cid:252) obiektu, 132 String, 142 plus niesko(cid:276)czono(cid:286)(cid:252), 129 p(cid:225)ynne pojawiania si(cid:266) elementów, 273 ukrywanie elementu, 273 pobieranie znaków z ci(cid:261)gu, 149 podzielno(cid:286)(cid:252) liczby, 80 pole do wpisywania has(cid:225)a, 188 wyboru, 191 wyró(cid:298)nione domy(cid:286)lnie, 202 po(cid:225)o(cid:298)enie klawisza w urz(cid:261)dzeniu, 163 porównanie liczb, 113 stringów, 142 port, 165 position, 282 POSITIVE_INFINITY, 129 pot(cid:266)gowanie, 121 pow, 121 powrót karetki, 141 powtarzanie operacji, 81 pozycja znaku w (cid:225)a(cid:276)cuchu, 142 prawda, 44, 112 prepend, 244 production version, 14 prompt, 57, 114 prop, 239, 240, 241 protocol, 165 protokó(cid:225), 165 prototype, 9, 142 przegl(cid:261)darka nie obs(cid:225)uguje JavaScript, 17 przekazywanie warto(cid:286)ci mi(cid:266)dzy funkcjami, 52 przekszta(cid:225)canie zmiennych w liczby, 130 przesuni(cid:266)cie elementów w dó(cid:225), 279 kursora nad obszar, 156 z akapitu, 213 kursora z obszaru, 218 obrazka klikaniem przycisków, 305 strefy czasowej, 119 przeszukanie ci(cid:261)gu, 144 stringów, 142 przewini(cid:266)to dokument, 159 przezroczysto(cid:286)(cid:252), 303 obrazka, 289 R r, 141 random, 121, 305 ready, 212 referencja, 134 refresh, 116 rekord, 62 rel, 165 relatedTarget, 163 remove, 250 replace, 142 reprezentacja zmiennoprzecinkowa, 125 rev, 165 reverse, 107 rok, 118 round, 121 rozmiar czcionki, 313 równe, 41, 42 S, (cid:263) Screen X, 163 Y, 163 search, 142, 165 sekundy, 118 selected, 201, 225 selektor, 179 globalny, 175 set Date, 118 FullYear, 118 Hours, 118 Milliseconds, 118 Minutes, 118 Month, 118 Seconds, 118 Time, 118 UTC Date, 118 FullYear, 118 Hours, 118 Milliseconds, 118 Minutes, 118 Month, 118 Seconds, 119 Year, 119 shift, 105 Key, 163 wci(cid:286)ni(cid:266)ty, 163 show, 184 sin, 121 sinus, 121 skrypt osadzony, 11, 18 wy(cid:225)(cid:261)czona obs(cid:225)uga, 17 zewn(cid:266)trzny, 11, 18 slice, 142, 145 slide Down, 279 Toggle, 280 Up, 284 s(cid:225)owa oddzielone spacjami, 58 s(cid:225)uchacz zdarze(cid:276), 162 speed, 282 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz spe(cid:225)nienie warunku, 71 split, 142 sqrt, 120, 121 string, 57, 63, 139, 140, 142 Strona nie zosta(cid:225)a za(cid:225)adowana, 159 substr, 142 substring, 142 suma logiczna, 45 sumowanie liczb, 50 switch, 78 szary obrazek t(cid:225)a, 194 szesnastkowa liczba, 126, 127 (cid:286)cie(cid:298)ka dost(cid:266)pu, 165 T t, 141 tabela sortowanie, 100 tablica, 64, 91, 93, 150 adresowanie liczbowe, 98 przez nazw(cid:266), 98 dopisywanie danych, 66 dwuwymiarowa, 102 (cid:225)(cid:261)czenie, 107 rozmiar, 96 usuwanie danych, 99 tabulator, 141 tan, 121 tangens, 121 target, 162, 165 tekst akapitowy, 25 (cid:225)(cid:261)czenie, 32 odst(cid:266)py pomi(cid:266)dzy wyrazami, 294 powi(cid:266)kszenie, 293 ukrywanie, 250 wraz ze znacznikami HTML, 235 wy(cid:286)wietlanie, 250 z podzia(cid:225)em na akapity, 23 zawarty w linku, 165 temperatura, zamiana skali, 39 text, 165, 188, 233 this, 177 timeStamp, 162 t(cid:225)o dodawanie, 257 pola wyboru, 191 przycisków radiowych, 190 do wysy(cid:225)ania danych, 192 usuwanie, 257 to DateString, 119 Exponential, 132 Fixed, 132 GMTString, 119 327 ISOString, 119 JSON, 119 Locale DateString, 119 LowerCase, 142 String, 119 TimeString, 119 UpperCase, 142 LowerCase, 142 Precision, 132 String, 119, 127, 132, 142 TimeString, 119 UpperCase, 142 UTCString, 119 trim, 142 true, 44, 112 typ zmiennej, 28, 139 type, 162, 165 typeof, 139 U ukrycie elementu o okre(cid:286)lonym id, 172 fragmentów strony, 170 odsy(cid:225)aczy, 184 tekstu, 250 umieszczenie kursora w polu, 220 undefined, 36 Unicode, 161 unshift, 105 URI, 57, 59 URL, 59 URN, 59 uruchamianie wielu polece(cid:276) jQuery, 300 skryptu po klikni(cid:266)ciu linku, 206 username, 165 ustalenie znaku, 31 ustawianie daty liczb(cid:261) milisekund przed/po 1 stycznia 1970, 118 dnia miesi(cid:261)ca, 118 godziny, 118 miesi(cid:261)ca, 118 milisekund, 118 minut, 118 roku, 118 sekund, 118, 119 usuwanie elementów podrz(cid:266)dnych., 252 z dokumentu HTML, 250 ze strony, 179 usuwanie pierwszej pozycji z listy, 180 UTC, 118, 119 utrata fokusu, 160 uzyskanie fokusu, 160 Kup książkęPoleć książkę 328 JavaScript i jQuery. 131 praktycznych skryptów val, 237 value, 238 Of, 119, 132, 142 Verdana, 24 V W warto(cid:286)(cid:252) bezwzgl(cid:266)dna, 121 logiczna, 112 szesnastkowa, 126 zmiennej, 29, 36 zmiennoprzecinkowa, 57, 60 warunek, 74 nie zostanie spe(cid:225)niony, 76 sprawdzany na ko(cid:276)cu., 86 wci(cid:266)cie tekstu, 310 wci(cid:286)ni(cid:266)cie klawisza, 157 przycisku myszy, 214 wczytanie daty z systemu operacyjnego, 29 while, 81, 84 width, 269 wi(cid:266)ksze, 41 lub równe, 41 w(cid:225)a(cid:286)ciwo(cid:286)(cid:252), 61 w(cid:225)(cid:261)czanie i wy(cid:225)(cid:261)czanie formatowania, 265 wpisanie warto(cid:286)ci zwracanej do programu, 57 wrap, 191 wskazanie akapitu kursorem, 211 obszaru kursorem, 218 wska(cid:296)nik myszy usuni(cid:266)ty z monitorowanego obszaru, 220 wspó(cid:225)rz(cid:266)dna pionowa wska(cid:296)nika myszy w stosunku do bie(cid:298)(cid:261)cego okna, gdy zdarzenie zosta(cid:225)o zarejestrowane, 163 ekranu, gdy zdarzenie zosta(cid:225)o zarejestrowane, 163 klikni(cid:266)tego miejsca w stosunku do bie(cid:298)(cid:261)cego okna, 164 wstawianie elementu we wskazanym miejscu, 246 wybranie tekstu, 160 wydzielenie cz(cid:266)(cid:286)(cid:252) ci(cid:261)gu, 142 liczby z tekstu, 131 tekstu bez znaczników HTML, 233 wykonanie ga(cid:225)(cid:266)zi programu, 42 kodu okre(cid:286)lon(cid:261) liczb(cid:266) razy, 90 wynik porównywania, 41 wyró(cid:298)nienie akapitu, który zawieraj(cid:261) ci(cid:261)g znaków, 187 wyskakuj(cid:261)ce okno, 80, 206 wys(cid:225)anie formularza, 160 wysuni(cid:266)cie papieru, 141 wyszarzenie, 194 wy(cid:286)wietlanie fragmentu tekstu w oknie komunikatu, 229 komunikatu po klikni(cid:266)ciu, 208 odsy(cid:225)aczy, 184 okna komunikatu, 58 po za(cid:225)adowaniu strony g(cid:225)ównej, 206 tekstu, 250 wzorzec dopasowania, 64 X x do pot(cid:266)gi y, 121 Z zako(cid:276)czenie operacji, 297 zamiana ci(cid:261)gu na tablic(cid:266), 142 liter, 146 na ma(cid:225)e, 142 na wielkie, 142, 157 znaków w stringu, 142 zaokr(cid:261)glanie liczb, 135 w dó(cid:225) do najbli(cid:298)szej liczby ca(cid:225)kowitej, 121 w gór(cid:266) do najbli(cid:298)szej liczby ca(cid:225)kowitej, 121 do najbli(cid:298)szej liczby ca(cid:225)kowitej, 121 zapis wyk(cid:225)adniczy, 39, 124 zaprzeczenie, 45 zasi(cid:266)g zmiennej, 52 zdarzenie, 153, 205 zablokowane, 162 zgodno(cid:286)(cid:252) warto(cid:286)ci i typów, 41 zmiana adresu po klikni(cid:266)ciu przycisku, 240 atrybutów w kodzie HTML, 240 czcionki, 186 elementu formularza, 160, 224 przezroczysto(cid:286)ci, 276 rozmiarów widoku dokumentu, 159 zmienna, 27, 134 czas (cid:298)ycia, 52 globalna, 52 lokalna, 55 typ, 139 warto(cid:286)(cid:252), 36 zmiennoprzecinkowa liczba, 125 znak na pozycji n w stringu, 142 znak specjalny, 141 zwolnienie przycisku myszy, 216 klawisza, 157 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Javascript i jQuery. 131 praktycznych skryptów
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: