Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00220 003719 18670299 na godz. na dobę w sumie
Jedenasty element. Klucz do sukcesu w biznesie - książka
Jedenasty element. Klucz do sukcesu w biznesie - książka
Autor: , Liczba stron: 256
Wydawca: Onepress Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-1084-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> twoja kariera
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Potężny oręż w walce o sukces

Jeśli:

sukces jest Twój

Słowo wstępne Roberta Allena -- autora Jednominutowego milionera

Wydawało Ci się, że nie ma skutecznej recepty na osiągnięcie sukcesu? A jednak istnieje coś takiego -- nie tylko recepta, ale i konkretna strategia, w dodatku przetestowana w praktyce. Nie daj się zwieść poradnikom zapewniającym, że szybko i bez wysiłku zdobędziesz majątek oraz uznanie. To, co doprowadzi Cię do upragnionego celu, to nie magiczne sztuczki, ale solidny i usystematyzowany program. Takie właśnie metody działania wywindowały na sam szczyt największych gigantów współczesnego biznesu. Udało im się osiągnąć wszystko, a zaczynali od zupełnych podstaw. Te same techniki będą służyły również Tobie.

Być może Twoim celem jest otwarcie lub rozwój własnego biznesu. Może pragniesz zdobyć klientów lub wymarzoną pracę albo znacząco poprawić swoje rezultaty i przyciągać do siebie najlepszych pracowników. To, czego potrzebujesz, to narzędzie posiadające potężną siłę, a jednocześnie na tyle elastyczne, by dostosować się do Twoich potrzeb i oczekiwań. Pamiętaj, nic nie jest dziełem przypadku. Wokół znajduje się natomiast mnóstwo możliwości, które łatwo przeoczyć. Zadaniem tej książki jest wskazanie szans, które na Ciebie czekają. Pomoże Ci ona również okiełznać Twoje nieskoordynowane dążenie do sukcesu i pchnąć je na usystematyzowany tor ku pewnej wygranej.

Ze wsparciem wewnętrznego szefa


'Znaczący przełom w literaturze biznesowej... Prawdziwe arcydzieło polecane każdemu, kto zastanawia się, dlaczego wcześniej pewnych spraw po prostu nie dostrzegał. To jest niezwykłe!'
dr Joe Vitale
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Jedenasty element. Klucz do sukcesu w biznesie Autor: Robert Scheinfeld, Robert G. Allen T‡umaczenie: Przemys‡aw Janicki ISBN: 978-83-246-1084-6 Tytu‡ orygina‡u: The 11th Element: The Key to Unlocking Your Master Blueprint for Wealth and Success Format: A5, stron: 256 PotŒ¿ny orŒ¿ w walce o sukces Je(cid:156)li: (cid:149) masz otwarty umys‡ (cid:149) nie boisz siŒ sukcesu (cid:149) d„¿ysz do sta‡ego rozwoju sukces jest Tw(cid:243)j S‡owo wstŒpne Roberta Allena (cid:150) autora Jednominutowego milionera Wydawa‡o Ci siŒ, ¿e nie ma skutecznej recepty na osi„gniŒcie sukcesu? A jednak istnieje co(cid:156) takiego (cid:150) nie tylko recepta, ale i konkretna strategia, w dodatku przetestowana w praktyce. Nie daj siŒ zwie(cid:156)(cid:230) poradnikom zapewniaj„cym, ¿e szybko i bez wysi‡ku zdobŒdziesz maj„tek oraz uznanie. To, co doprowadzi CiŒ do upragnionego celu, to nie magiczne sztuczki, ale solidny i usystematyzowany program. Takie w‡a(cid:156)nie metody dzia‡ania wywindowa‡y na sam szczyt najwiŒkszych gigant(cid:243)w wsp(cid:243)‡czesnego biznesu. Uda‡o im siŒ osi„gn„(cid:230) wszystko, a zaczynali od zupe‡nych podstaw. Te same techniki bŒd„ s‡u¿y‡y r(cid:243)wnie¿ Tobie. By(cid:230) mo¿e Twoim celem jest otwarcie lub rozw(cid:243)j w‡asnego biznesu. Mo¿e pragniesz zdoby(cid:230) klient(cid:243)w lub wymarzon„ pracŒ albo znacz„co poprawi(cid:230) swoje rezultaty i przyci„ga(cid:230) do siebie najlepszych pracownik(cid:243)w. To, czego potrzebujesz, to narzŒdzie posiadaj„ce potŒ¿n„ si‡Œ, a jednocze(cid:156)nie na tyle elastyczne, by dostosowa(cid:230) siŒ do Twoich potrzeb i oczekiwaæ. PamiŒtaj, nic nie jest dzie‡em przypadku. Wok(cid:243)‡ znajduje siŒ natomiast mn(cid:243)stwo mo¿liwo(cid:156)ci, kt(cid:243)re ‡atwo przeoczy(cid:230). Zadaniem tej ksi„¿ki jest wskazanie szans, kt(cid:243)re na Ciebie czekaj„. Pomo¿e Ci ona r(cid:243)wnie¿ okie‡zna(cid:230) Twoje nieskoordynowane d„¿enie do sukcesu i pchn„(cid:230) je na usystematyzowany tor ku pewnej wygranej. Ze wsparciem wewnŒtrznego szefa (cid:149) Sprawd(cid:159), co zapewni Ci sukces, a co go tylko odstraszy. (cid:149) Dopracuj i rozwiæ swoj„ koncepcjŒ idealnego wyniku. (cid:149) Podejmij wyzwania stawiane przez bogactwo i sukces. (cid:149) Dowiedz siŒ, kiedy warto powiedzie(cid:230) (cid:132)pass(cid:148). (cid:149) Wyjd(cid:159) poza przeciŒtno(cid:156)(cid:230) i utarte schematy. SPIS TREŚCI PRZEDMOWA WPROWADZENIE ROZDZIAŁ 1. Nawiązywanie kontaktów z najlepszym „wewnętrznym informatorem” ROZDZIAŁ 2. Dżoker jest ciągle w grze ROZDZIAŁ 3. Dlaczego 10 klasycznych czynników nie gwarantuje sukcesu ROZDZIAŁ 4. Zasady gry ROZDZIAŁ 5. Zwiększ moc swoich silników ROZDZIAŁ 6. Naciśnij mocniej pedał gazu ROZDZIAŁ 7. Czy coś umyka przed Twym wzrokiem? ROZDZIAŁ 8. Wyjdź poza sprzedaż, marketing i marketing wirusowy 5 9 21 35 43 59 99 111 145 155 4 Spis treści ROZDZIAŁ 9. Wiedzieć, kiedy zrezygnować ROZDZIAŁ 10. Majątek jako cel podróży ROZDZIAŁ 11. Jak być bogatym ROZDZIAŁ 12. Sprawdź 11. element w praktyce DODATEK A Zasoby internetowe DODATEK B Jak odkryć i zneutralizować wpływ negatywnych wpisów SKOROWIDZ PODZIĘKOWANIA O AUTORZE 171 185 199 213 221 227 245 251 253 R O Z D Z I A Ł 1 Nawiązywanie kontaktów z najlepszym „wewnętrznym informatorem” Nawiązywanie kontaktów z najlepszym „wewnętrznym informatorem” Świat jest dużo większy, niż wskazują na to nasze zmysły1. — Henry David Thoreau Najważniejsze jest niewidoczne dla oczu2. — Antoine de Saint-Exupèry N adzwyczaj użyteczną metaforę koncepcji, które chcę zaprezentować w niniejszym rozdziale, stanowi internet. By położyć właściwe fun- damenty pod dalsze rozważania, przywołam pewne podstawowe pojęcia internetu, które powinny być Ci dobrze znane. Podobnie jak miliony ludzi na świecie, używasz zapewne internetu do: 1 Henry David Thoreau, Bits Pieces, Ragan Communications, Chicago 2002. 2 Mały książę, tłum. Jan Szwykowski, Instytut Wydawniczy PAX, Warszawa 1958. 22 Nawiązywanie kontaktów z najlepszym „wewnętrznym informatorem” • poszukiwania informacji i zasobów, • dzielenia się informacjami, • komunikowania się z innymi ludźmi, • kupowania, • sprzedawania. Internet jest potężnym narzędziem. Pozwala Ci robić rzeczy, które wcze- śniej były poza Twoim zasięgiem, inne zaś pozwala wykonywać szybciej i bardziej efektywnie. Aby móc korzystać z dobrodziejstw internetu, musisz mieć do niego dostęp, a także posiąść niezbędne umiejętności w zakresie obsługi przeglądarki i surfowania w sieci. Internet nie jest w istocie niczym więcej jak tylko siecią, która łączy mi- liony komputerów i pozwala na wymianę informacji między nimi z zawrotną prędkością. Podłączając się do sieci, uzyskujesz dostęp do różnych jej zaso- bów, takich jak witryny internetowe, wyszukiwarki, grupy dyskusyjne, fora czy poczta elektroniczna, dzięki którym możesz: • oferować swoje produkty i usługi potencjalnym klientom na całym świecie, • zdobywać informacje na niemal dowolny temat, • znaleźć pracę, • znaleźć pracownika, • znaleźć i zatrudnić freelancerów z prawie każdej dziedziny, • komunikować się z prędkością światła z każdym — gdziekolwiek by się nie znajdował, • udostępniać dokumenty i informacje, • i wiele, wiele więcej. Jednak nawet tak niesamowite i potężne medium, jakim zdaje się inter- net, jest poważnie ograniczone w swoich możliwościach. W rzeczywistości równolegle istnieje inna sieć, do której możesz uzyskać dostęp i która może służyć Ci pomocą w osiągnięciu sukcesu. Jest dużo rozleglejsza niż internet, Nawiązywanie kontaktów z najlepszym „wewnętrznym informatorem” 23 nieporównanie potężniejsza, a dostęp do niej nie wymaga komputera. Nie- zbędne jest jednak odpowiednie nastawienie, które wraz ze wskazówkami doty- czącymi sposobu dostępu do tej sieci zapewni Ci system jedenastego elementu. Podobnie jak internet łączy ludzi na poziomie świadomości, owa sieć łączy nas na poziomie podświadomym, poza naszą świadomą uwagą. Koncepcja niewidzialnej lub nieświadomej sieci łączącej nas wszystkich może być uznawana za rodzaj myślenia rodem z New Age czy po prostu za „odjazd”. Jednak na- ukowcy z całego świata, włącznie z pracownikami Uniwersytetu Harvarda i Stanford Research Institute oraz szeregu prywatnych instytucji, zajmują się obecnie jej dokumentowaniem. Ty również korzystasz z niewidzialnej sieci. Czy nie zdarzyło Ci się nigdy, że wiedziałeś, iż coś się wydarzy, zanim zdarzenie to miało miejsce w rzeczy- wistości? Niejednokrotnie wiedziałeś, kto do Ciebie dzwoni, jeszcze zanim podniosłeś słuchawkę telefonu, prawda? Być może zdarzało Ci się, że wiedzia- łeś, co ktoś inny myślał lub zamierzał powiedzieć, jeszcze zanim wypowie- dział te słowa. Miewałeś przeczucia, które okazywały się prawdziwe, zgodzisz się ze mną? Jak myślisz, skąd pochodzi informacja pojawiająca się w takich sytuacjach? Rob Strasser, jeden z menedżerów najwyższego szczebla w Nike, miał swego czasu silne przeczucie, że firma powinna zainwestować większość swych za- sobów w nową linię obuwia Nike Air. Pomimo silnego oporu ze strony kie- rownictwa firmy udało mu się zrealizować to zamierzenie. Jak się później okazało, wprowadzenie na rynek linii Nike Air było jednym z najbardziej udanych i zyskownych projektów, jaki firma zrealizowała w całej swej historii. Jak sądzisz, skąd Strasser miał to „przeczucie”? W swojej książce Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire James Wallace i Jim Erickson napisali następujące słowa o współ- założycielach Microsoftu Billu Gatesie i Paulu Allenie: „Allen może nawet bardziej niż Gates miał smykałkę do wyznaczania kierunku, w jakim podąży branża produkcji oprogramowania za trzy, cztery lata”3. Jak myślisz, skąd Paul Allen posiadał tę „smykałkę”? Ona musiała mieć jakieś źródło! 3 James Wallace, Jim Erickson, Hard Drive: Bill Gates and the Making of the Microsoft Empire, HarperBusiness, Nowy Jork 1992, s. 109. 24 Nawiązywanie kontaktów z najlepszym „wewnętrznym informatorem” J. Paul Getty, nieżyjący już właściciel wielkiej fortuny zbitej na handlu ropą naftową i swego czasu najbogatszy człowiek świata, posiadał — podob- nie jak jego ojciec — zadziwiający talent do odkrywania złóż ropy. Jak my- ślisz, skąd wziął się ten talent? Jak przeczytałeś we wprowadzeniu, intuicja, która wiele razy dawała o sobie znać Robertowi Allenowi, doprowadziła go do zbudowania firmy wartej 100 milionów dolarów i zdobycia potężnej fortuny. Jak sądzisz, skąd miał tę intuicję? Spójrz na dowolną osobę, nawet przez szybę samochodu, stojąc na skrzy- żowaniu w oczekiwaniu na zielone światło, a zobaczysz, że ta osoba odwza- jemni Twoje spojrzenie. Będzie „czuła”, że na nią spoglądasz, i będzie wiedzia- ła, w którym kierunku powinna zwrócić wzrok, by skrzyżować go z Twoim spojrzeniem. Jak myślisz, skąd ludzie wiedzą, że na nich patrzysz, w którą stronę powinni zwrócić głowę i w którym miejscu skupić wzrok? Gdy miałem 16 lat, około 3.00 nad ranem uczestniczyłem w wypadku drogowym w Milwaukee w stanie Wisconsin, miejscu moich lat młodzień- czych. Dokładnie w tym samym momencie moja matka obudziła się ze snu, usiadła na łóżku i „wiedziała”, że przydarzyło mi się coś złego. Jak to możli- we, że miała taką „wiedzę”? Podobnie rzecz się ma, gdy po raz pierwszy spotykasz jakąś osobę i dozna- jesz silnego uczucia (wydajesz się jej atrakcyjny, lubisz ją, czujesz się dobrze w jej towarzystwie, czujesz, że możesz jej zaufać, albo też doznajesz uczuć wręcz przeciwnych). Co jest źródłem tych wszystkich uczuć? Opisane wyżej scenki są przykładem tego, że wielokrotnie korzystamy z niewidzialnej sieci nieświadomie, nawet nie zdając sobie z tego sprawy. Każdy z nas co najmniej raz korzystał z usług niewidzialnej sieci. Odpowiedz sobie na następujące pytania: • Skąd pochodzi określona informacja? • Jak ją uzyskałem? • Dlaczego ją uzyskałem? Tak naprawdę pytanie nie powinno brzmieć: „Czy faktycznie istnieje niewidzialna sieć łącząca nas wszystkich?”, bowiem liczba dowodów na jej istnienie jest przytłaczająca. Rzeczywiste pytanie, jakie należy sobie postawić, brzmi: „W jaki sposób mógłbym wykorzystać niewidzialną sieć do rozpoczęcia Sterowanie komunikacją 25 działalności i zbudowania majątku?”. Ta książka dostarcza odpowiedzi na tak postawione pytanie — krok po kroku pokazuje Ci, w jaki sposób możesz uzy- skać z niewidzialnej sieci pomoc w realizacji swych zamierzeń. Niewidzialna sieć pełni dwie podstawowe role: • Przechowuje informacje. • Steruje przepływem komunikacji. Magazyn informacji W internecie duże zbiory informacji są gromadzone przez wyszukiwarki in- ternetowe. Możesz je wykorzystać do odnalezienia wiadomości na niemal każ- dy temat. Podobne systemy wyszukiwania posiada również niewidzialna sieć; są one jednak nieporównanie bardziej złożone, oferują większą funkcjonalność i operują na znacznie większych zbiorach danych. Informacje o wszystkim i wszystkich na świecie są automatycznie przesyła- ne do wyszukiwarek w niewidzialnej sieci i tam przechowywane. Określam ten rodzaj zebranych informacji głównym archiwum biograficznym. Jeśli na przykład ktoś pracuje w Japonii nad wynalezieniem leku na raka, dokonuje odkrycia w Australii, posiada określone umiejętności i żyje w Połu- dniowej Afryce, oferuje jedyny w swoim rodzaju produkt lub usługę w Stanach Zjednoczonych lub też wdraża nową strategię w Wielkiej Brytanii, stosowne informacje są automatycznie przesyłane do archiwum biograficznego i stają się dostępne dla ogółu, także dla Ciebie. Informacje przechowywane w tym archi- wum są na bieżąco uaktualniane, gdy tylko następuje jakaś zmiana. Jest to jedna z największych zalet niewidzialnej sieci. Dzięki temu, łącząc się z siecią, możesz wypełnić luki, o których pisałem wcześniej, i uzyskujesz dostęp do energii w czystej postaci, otrzymując znacznie więcej, niż mógłbyś świadomie oczekiwać… Sterowanie komunikacją Ludzie nieustannie przesyłają do niewidzialnej sieci komunikaty (możesz je traktować jako odpowiedniki e-maili, gazet lub ogłoszeń prasowych), prosząc o pomoc w osiągnięciu zamierzonego celu, a także określając rodzaj pomocy, jakiej są w stanie udzielić innym. 26 Nawiązywanie kontaktów z najlepszym „wewnętrznym informatorem” Wiadomości te przepływają przez niewidzialną sieć w sferze podświado- mości 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Ludzie odpowiadają na nasze, a my odpowiadamy na ich komunikaty. Podobnie jak w świecie rzeczywi- stym, tak i w sferze podświadomej odbywają się dyskusje, negocjacje, podej- mowane są decyzje i dokonywane uzgodnienia: „Zrobię to dla Ciebie, jeśli Ty zrobisz tamto dla mnie”. Efektem tych działań są zdarzenia zachodzące w rzeczywistym świecie, wywierające wpływ na nasze życie i interesy. Jeśli fascynujesz się internetem, wyobraź sobie, że zwiększamy jego moż- liwości i dostępne zasoby miliardy razy. Dopiero teraz będziesz miał przybli- żone wyobrażenie o tym, jakie możliwości oferuje Ci dostęp do niewidzialnej sieci. Więcej szczegółów znajdziesz w następnych rozdziałach tej książki. Kluczową kwestią jest to, byś zrozumiał, że główną siłą sprawczą rezulta- tów, jakie osiągasz w interesach, i efektów, jakie przynoszą Twoje wysiłki zmierzające do budowania majątku, jest przepływ informacji i komunikatów, jaki odbywa się w niewidzialnej sieci. Nie jest nią zaś to wszystko, czego doko- nujesz w rzeczywistym świecie dostępnym z poziomu świadomości, z którym jesteś zaznajomiony. Bez względu na to, co dzieje się obecnie w Twoim życiu zawodowym i jak zmienia się Twój stan posiadania — sprzedaż, zyski, dochody, operacje, za- trudnienie, majątek netto, inwestycje itd. — wszystko to jest kształtowane w przejmujący i niesamowity sposób przez informacje i komunikaty, które zostały wysłane do niewidzialnej sieci w przeszłości. Podobnie rzecz się ma z tym wszystkim, co wydarzy się w Twoim życiu zawodowym, oraz z tym, jak zmieni się Twój stan posiadania w przyszłości. Twoje życie będzie kształtowane w przejmujący i niesamowity sposób przez informacje i komunikaty, które są wysyłane obecnie i będą wysyłane do sieci w przyszłości. Zapewne dobrze wiesz, jaka jest zasada działania poczty elektronicznej. Wiesz, że wysyłając dwadzieścia e-maili zawierających pytanie, przynajmniej w przypadku części z nich uzyskasz informację zwrotną, z którą będziesz mógł się zapoznać. Wiesz też dobrze, że nigdy nie uzyskasz odpowiedzi na py- tania, których nie zadasz. Niewidzialna sieć działa na podobnych zasadach. Nie uzyskasz wsparcia, jakiego potrzebujesz, jeśli wcześniej o nie nie poprosisz. W przeciwieństwie jednak do sytuacji mających często miejsce w realnym świecie, w sferze podświadomości każdy chętnie pomaga innym ludziom zre- alizować ich życiowe cele i ukończyć z powodzeniem podjęte misje. Podob- nie jak w internecie, inni ludzie udzielą Ci pomocy, jeśli odpowiednio o nią Sterowanie komunikacją 27 poprosisz. Wystarczy, że znajdziesz odpowiednich ludzi i umiejętnie popro- sisz ich o pomoc, a na pewno spotkasz się z pozytywnym odzewem. (W sferze podświadomości jest to bez wątpienia wielką sztuką). Jeśli chcesz rozpocząć działalność gospodarczą, zwiększyć sprzedaż, zmak- symalizować zyski, zwiększyć dochody, zbudować majątek czy też polepszyć jakość życia, musisz mieć świadomość pewnych faktów i konieczności zgro- madzenia niezbędnej wiedzy na temat tego: • jak niewidzialna sieć funkcjonuje w sferze podświadomości, • jak wysyłać informacje i komunikaty do sieci, • jak odbierać informacje i komunikaty za pośrednictwem sieci, • w jaki sposób filtrować i odpowiadać na komunikaty podświadomo- ści przychodzące od innych ludzi (podobnie jak to robisz, korzystając z poczty elektronicznej), • w jaki sposób przepływ informacji i komunikatów przez niewidzialną sieć przekłada się na konkretne zdarzenia z Twojego życia, • co zrobić po wysłaniu informacji lub komunikatów do sieci, by zmak- symalizować uzyskiwane korzyści. W trakcie lektury tej książki dowiesz się, jak przeprowadzać każdą z tych czynności. Choć możesz nie zdawać sobie z tego sprawy, nie mógłbyś wysyłać i od- bierać e-maili, surfować po internecie, wyszukiwać informacji czy pobierać plików bez dostawcy usług internetowych (ISP), który odpowiada za mnóstwo czynności dziejących się „za kulisami”. Podobnie jest z dostępem do niewi- dzialnej sieci. Bardzo ważne jest, by zdawać sobie sprawę z wagi tego zagadnienia, jeśli chce się komunikować z niewidzialną siecią. Pozwól mi powtórzyć: by uzyskać dostęp do internetu, potrzebna jest pomoc kogoś, kto dysponuje odpowiednim sprzętem, wiedzą i doświadcze- niem niezbędnym do uzyskania połączenia z siecią. Może to być na przy- kład TP SA, Netia, Dialog czy inny ISP. Zatem ktoś inny musi podłą- czyć Cię do zasobów internetu — nie możesz zrobić tego sam (chyba że dysponujesz sprzętem i możliwościami ISP). 28 Nawiązywanie kontaktów z najlepszym „wewnętrznym informatorem” Nosisz w sobie wewnętrzną inteligencję, którą określam mianem wewnętrz- nego szefa, choć niewielu ludzi podąża moim śladem i określa ją w kontekście biznesowym. Twój wewnętrzny szef jest inną częścią Ciebie, bardzo osobistą częścią Twojego umysłu, Twojej świadomości, Twojego Ja, Twojej istoty — jakkolwiek byś tego nie nazwał. Relacje między Tobą i wewnętrznym szefem są podobne do tych, jakie zawiązują się między szefem firmy a jego podwładnymi. Każdy z nich ma swój wkład w pracę, jednak to szef ponosi pełnię odpowiedzialności i do niego należy ostatnie słowo. Pośród wielu funkcji, jakie pełni Twój wewnętrzny szef, znajdują się takie, jak kontrola dostępu do niewidzialnej sieci (podobnie jak ISP) i zarządzanie przepływem informacji i komunikatów do oraz z sieci w Twoim imieniu. Twój wewnętrzny szef jest strażnikiem, który musi mieć wgląd we wszelkie informacje i komunikaty, zanim przedostaną się one do sieci lub staną się dostępne dla Ciebie (rysunek 1.1). RYSUNEK 1.1. Twój wewnętrzny szef sprawuje kontrolę nad dostępem do niewidzialnej sieci i zarządza przepływem informacji między Tobą a siecią Sterowanie komunikacją 29 Poprzez lekturę dziesiątek przykładów zamieszczonych w książce prze- konasz się, że Twój wewnętrzny szef, zbierając informacje, przesyłając je do sieci i odbierając te przeznaczone dla Ciebie, może pomóc Ci wygenerować odpowiednie strumienie dochodu, stworzyć okazję, znaleźć odpowiednich ludzi, zbudować firmę, zmaksymalizować zyski, zwiększyć dochody, roz- wiązać palące problemy, zbudować majątek lub polepszyć jakość życia w spo- sób, jakiego nie jesteś sobie teraz w stanie nawet wyobrazić. Ponieważ Twój wewnętrzny szef posiada dostęp do niewidzialnej sieci i ocenia zdarzenia z szerszej perspektywy, ma on dostęp do wiedzy i zasobów daleko większych od tych, które dostępne są Twojej świadomości. Nigdy nie jesteś pozostawiony samemu sobie z Twoimi prośbami o wsparcie w stara- niach o sukces podejmowanych przedsięwzięć czy w budowaniu majątku, nawet jeśli niekiedy możesz mieć takie odczucia. Wewnętrzny szef i niewi- dzialna sieć stanowią rodzaj systemu pomocy, z którego możesz skorzystać zawsze wtedy, gdy chcesz pozbyć się ciężaru. Uzyskasz pomoc na każdym etapie swych starań. Twój wewnętrzny szef funkcjonuje 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu. Zawsze jest gotowy pomagać Ci w realizacji celów. Niestety, jest wysoce prawdopodobne, że nigdy nikt nie powiedział Ci: • że masz wewnętrznego szefa, który oferuje dostęp do niewidzialnej sieci (podobnie jak Twój ISP oferuje Ci dostęp do internetu) i ma swój udział w kierowaniu Twoimi działaniami, nawet jeśli nie zdajesz sobie z tego sprawy (działa zakulisowo), • jaką dokładnie rolę odgrywa Twój wewnętrzny szef w Twoim codzien- nym życiu, jak wpływa na Twoje sprawy zawodowe i dążenia do bu- dowania majątku, • co Twój wewnętrzny szef robi dla Ciebie (a czego nie) i w jaki sposób pomaga Ci osiągnąć cele, • w jaki sposób możesz skontaktować się z wewnętrznym szefem, komu- nikować się z nim bezpośrednio, uzyskiwać odpowiedzi, prosić o pomoc przy realizacji projektów i uzyskać dostęp do niewidzialnej sieci. Łączność sieciowa w rzeczywistym (zewnętrznym) świecie jest bardzo po- tężnym narzędziem. Łączność sieciowa w wewnętrznym świecie — dzięki współpracy z wewnętrznym szefem — to narzędzie superpotężne, w którym Twój wewnętrzny szef pełni rolę najważniejszego wewnętrznego informatora. 30 Nawiązywanie kontaktów z najlepszym „wewnętrznym informatorem” Wcześniej w tym rozdziale przywołałem zdarzenie z czasów mojej mło- dości, gdy uczestniczyłem w wypadku samochodowym. W tym samym czasie moja mama wybudziła się z głębokiego snu, bo wiedziała, że przydarzyło mi się coś niedobrego. Przywołałem też przykłady sytuacji, kiedy wiesz, kto dzwoni, jeszcze zanim podniesiesz słuchawkę, wiesz, co ktoś chce powie- dzieć, zanim otworzy usta, czy też czujesz, że ktoś na Ciebie spogląda. W każdym z tych przykładów ktoś wysyła wiadomość, a ktoś inny ją otrzymuje, korzystając z pośrednictwa sieci. Możesz nazwać proces pozyski- wania informacji „intuicją”, „instynktem”, „szóstym zmysłem” lub jak tylko chcesz. To właśnie ta zdolność odbierania komunikatów pochodzących z sieci ma nadzwyczajną moc. Aby zoptymalizować rezultaty, jakie możesz osiągnąć na swej drodze do pełnego sukcesu w interesach, musisz nauczyć się, w jaki sposób należy wy- syłać i odbierać komunikaty przesyłane za pomocą sieci. Bez względu na ro- dzaj rezultatu, jakiego oczekujesz, oraz na starania, jakie podejmujesz w sferze świadomości, w swych działaniach musisz znaleźć miejsce na współpracę z wewnętrznym szefem oraz wysyłanie i odbieranie wiadomości poprzez nie- widzialną sieć. Istnieją oczywiście ludzie, którzy zechcą Ci pomóc w dążeniu do celu. Właśnie teraz wysyłają oni komunikaty do sieci, która przechowuje informa- cje o podejmowanych przez nich działaniach. Wyobraź sobie, jak mógłby się zmienić Twój świat, gdybyś uzyskał dostęp do tego bogatego rezerwuaru in- formacji, mógł odebrać odpowiednie komunikaty i połączyć się z tymi ludźmi dla osiągnięcia obustronnych korzyści. Bez względu na to, jakie cele chcesz osiągnąć, w wewnętrznej sieci prze- chowywane są takie techniki, strategie, zasoby, informacje o właściwych lu- dziach ipomysły, które mogłyby stanowić idealne rozwiązanie Twoich pro- blemów w każdej sytuacji, w jakiej się znajdziesz. Wyobraź sobie, jak mógłby się zmienić Twój świat, gdybyś uzyskał dostęp do tych zasobów i mógł ich użyć do wsparcia swoich dążeń (rysunek 1.2). W niektórych sytuacjach Twój wewnętrzny szef będzie wysyłał komuni- katy Tobie — w odpowiedzi na wiadomości, jakie przesłał do niewidzialnej sieci, lub też w odpowiedzi na Twoje prośby o pomoc. Wyobraź sobie, jak mógłby zmienić się Twój świat, gdybyś mógł bez przeszkód odbierać logiczne (spójne) informacje od swojego szefa. Sterowanie komunikacją 31 RYSUNEK 1.2. Podstawą sukcesu finansowego i biznesowego są ludzie, pomysły, zasoby, techniki i strategie Informacje i komunikaty przesyłane przez niewidzialną sieć wywierają na Ciebie wpływ na wiele sposobów. Niektóre z nich mają wpływ pozytyw- ny i pomagają w realizacji Twoich celów. Są też i takie, które mogą Cię ranić, w pewien sposób ograniczać lub też powstrzymywać Cię przed wykorzysta- niem pełni własnych możliwości. Poza zdobyciem wiedzy na temat tego, jak wysyłać i odbierać wiadomo- ści, musisz bezwzględnie dowiedzieć się, jak rozpoznawać informacje i komu- nikaty aktywne w danym momencie, a następnie uwypuklić te, które sprzy- jają Twoim celom, i zmienić te, które w jakiś sposób Cię ograniczają. Ta książka pokazuje, jak tego dokonać. W codziennym życiu wiele informacji ukrywamy przed innymi ludźmi. Wstrzymujemy realizację pewnych czynności. Sprawia nam problem otwie- ranie się przed innymi lub poznawanie innych ludzi. Niektórzy ludzie po prostu kłamią albo fałszują prawdę w inny sposób. W niewidzialnej sieci, w sferze podświadomości nic nie może się jednak ukryć — nie ma tu miejsca na żadne tajemnice. 32 Nawiązywanie kontaktów z najlepszym „wewnętrznym informatorem” Ze względu na sposób, w jaki informacje są przechowywane w niewidzial- nej sieci, Twój wewnętrzny szef (oraz wewnętrzny szef każdego innego czło- wieka) ma dostęp do pełnej i oryginalnej informacji o każdym z nas. Wszy- scy wewnętrzni szefowie stale komunikują się ze sobą, działając zakulisowo, w celu udzielenia nam pomocy. Kiedy komunikujesz się z innymi ludźmi za pośrednictwem poczty elek- tronicznej, telefonu, tradycyjnej poczty, ogłoszenia, witryny internetowej, radia, telewizji czy też osobiście, możesz założyć, że dowiedzą się oni o Tobie tylko tyle, ile sam zechcesz im przekazać. Na poziomie podświadomym, gdzie funkcjonuje niewidzialna sieć i wewnętrzni szefowie, wszyscy wiedzą wszyst- ko o wszystkich — każdy z nas jest otwartą księgą, w której zapisane są in- formacje z naszego życia. Odbieranie z sieci wiadomości od innych ludzi (lub od własnego wewnętrz- nego szefa) może pomóc Ci podjąć właściwą decyzję odnośnie zatrudnienia pracownika, stworzenia nowego produktu, podjęcia odpowiednich działań marketingowych, sposobów rozwiązania problemu i wielu, wielu innych. In- strukcje wskazujące, jak należy odbierać komunikaty, zawarto w rozdziale 6. Siedem kroków do osiągnięcia nadzwyczajnych rezultatów Kiedy decydujesz się na prowadzenie działalności (zakładając firmę od zera lub przejmując już istniejącą), informacje i komunikaty przepływające przez niewidzialną sieć są analizowane przez Twojego wewnętrznego szefa pod kątem przydatności dla realizacji Twoich planów. Jeśli już prowadzisz dzia- łalność, informacje i komunikaty przepływające przez niewidzialną sieć kształ- tują Twoją sprzedaż i osiągane zyski, decydują o tym, kto zaczyna, a kto kończy współpracę z Twoją firmą (dotyczy to zarówno pracowników, part- nerów, jak i klientów), w jaki sposób wywiera on wpływ na Twoją działalność i w jaki sposób Ty wpływasz na niego. Informacje i komunikaty działają jak magnesy, przyciągając „odpowiednich” ludzi i zasoby oraz odpychając „nie- odpowiednich”. Reklama pewnego producenta sprzętu telekomunikacyjnego ukazuje wy- ciągnięte ręce dwojga ludzi. Niesie ona następujący przekaz: „Wyciągnij rękę i połącz się ze mną” — oczywiście przy użyciu telefonu wyprodukowanego Siedem kroków do osiągnięcia nadzwyczajnych rezultatów 33 przez tę firmę. System jedenastego elementu udostępnia Ci niewidzialną sieć do nawiązania kontaktu z Twoim wewnętrznym szefem i uzyskania dostępu do ludzi, pomysłów, zasobów, technik i strategii, które mogłyby być dla Ciebie najbardziej pomocne. Dokonuje się tego, realizując sekwencję sied- miu kroków. Poniżej wymienię poszczególne kroki, odkładając ich szcze- gółowe omówienie na później: 1. Rozwiń i wyjaśnij koncepcję „idealnego wyniku”. Etap ten rozpoczy- na się od wskazania konkretnego rodzaju pomocy, jaki chcesz uzyskać w danej chwili. Informację tę powinieneś następnie uzupełnić o defini- cję pakietu stylu życia, w jakim chciałbyś osiągnąć pożądane rezultaty. 2. Sporządź prośbę o pomoc, by uzyskać optymalny wynik. Gdy masz już pełną jasność co do rodzaju i zakresu pomocy, jaką chcesz uzyskać, oraz preferowanego pakietu stylu życia, musisz przygotować formalną prośbę o pomoc adresowaną do wewnętrznego szefa. Proszenie o wsparcie jest łatwe, jednak należy przestrzegać pewnych wskazówek, by zmak- symalizować potencjalne korzyści z otrzymywanej pomocy. 3. Przedstaw swą prośbę do akceptacji wewnętrznemu szefowi. Gdy już sporządzisz prośbę o pomoc, będziesz musiał dostarczyć ją swojemu szefowi i uzyskać jego akceptację, zanim wykonasz kolejny krok. 4. Uzyskaj akceptację. Zanim Twoja prośba zostanie wysłana do niewi- dzialnej sieci i zanim Twój szef będzie mógł przeprowadzić gruntowne badanie przy wykorzystaniu wyszukiwarek działających w niewidzial- nej sieci, Twoja prośba o pomoc będzie musiała uzyskać akceptację. Podobnie jak w relacjach wewnątrz firmy, nie każda prośba czy pro- jekt ma szansę ją uzyskać. 5. Podłącz się do niewidzialnej sieci w celu uzyskania pomocy. Po uzyska- niu aprobaty Twoja prośba zostanie fizycznie przesłana do niewidzial- nej sieci, podobnie jak wysyła się e-mail za pośrednictwem internetu. Jednak w tym przypadku nie trzeba podawać adresata, a wewnętrzny szef nie musi posiadać adresu e-mailowego. Niewidzialna sieć automa- tycznie przesyła prośby o wsparcie do ludzi, którzy najlepiej będą w stanie na nie odpowiedzieć. Teraz właśnie Twój wewnętrzny szef rozpoczyna poszukiwania, korzystając z sieciowych wyszukiwarek i innych możliwo- ści oferowanych przez sieć. 34 Nawiązywanie kontaktów z najlepszym „wewnętrznym informatorem” 6. Przeprowadź gruntowne badania, podejmij decyzje i stwórz plany. Gdy Twoja prośba zostanie wysłana do wewnętrznej sieci, inni wewnętrzni szefowie będą udzielali odpowiedzi, podobnie jak Ty sam odpowie- działbyś na ogłoszenie czy reklamę zamieszczoną w gazecie. Twój we- wnętrzny szef porządkuje wszystkie informacje i zasoby zebrane na eta- pie poszukiwań. Przeprowadzane są dyskusje, odbywają się negocjacje, w wyniku których podejmowane są decyzje, dokonywane wybory i opra- cowywane plany działań. 7. Zamanifestuj wynik. Gdy Twój szef zakończy poszukiwania, gruntowne badania, negocjacje, uzgodnienia i opracowywanie planów, rozpoczyna się sekwencja działań, której efektem jest uzyskiwanie pożądanego wyniku w najlepszy możliwy sposób i w najlepszym czasie. Tych siedem kroków w połączeniu ze sprawdzoną metodą ich stosowania pozwoli Ci wykorzystać jedenasty element do osiągnięcia nadzwyczajnych re- zultatów w krótszym czasie, przy mniejszym wysiłku i większym poczuciu zadowolenia z podejmowanych działań. Tych siedem kroków omawiam do- kładnie w rozdziałach 4., 5. i 6. Posiadłszy wiedzę o niewidzialnej sieci i wewnętrznym szefie, jesteś gotów na poznanie prawdziwej natury najpotężniejszej siły w swoim życiu. Jeśli chcesz dokonać tego odkrycia, przejdź do rozdziału 2.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jedenasty element. Klucz do sukcesu w biznesie
Autor:
,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: