Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00130 003093 18774728 na godz. na dobę w sumie
Jednolity Plik Kontrolny - ebook/pdf
Jednolity Plik Kontrolny - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8107-477-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> podatkowe
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym obowiązują dopiero od kilku miesięcy i nie dotyczą jeszcze wszystkich podatników, niemniej jednak już teraz można pokusić się o stwierdzenie, że ich obecność w polskim porządku prawnym powoli przenosi nas w zupełnie inną erę raportowania podatkowego, opartą w pełni o elektroniczną komunikację z administracją podatkową .
Ze słowa wstępnego

Publikacja przedstawia praktyczne wskazówki odnoszące się do przygotowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK) zgodnie z wymogami Ministerstwa Finansów, zarówno od strony prawnopodatkowej jak i technicznej. Zawarto w niej informacje i wyjaśnienia na temat wybranych struktur JPK poświęconych ewidencji prowadzonej na potrzeby podatku od towarów i usług, faktur, ksiąg rachunkowych, magazynów oraz wyciągów bankowych. Ponadto opisano obowiązki podatników związane z nowym modelem raportowania danych podatkowych w formie elektronicznej, uwzględniając aspekty procedury podatkowej w tym nową procedurę kontroli celno-skarbowej, a także wskazano na potencjalne sankcje z tytułu niedostosowania się do nowych wymagań. W opracowaniu zaprezentowano również zarys budowy wybranych struktur JPK oraz czytelne zestawienia przedstawiające, które informacje, w jakim formacie i z jakimi ograniczeniami wymagane są przez kluczowe struktury JPK.

Książka przeznaczona jest przede wszystkim dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, notariuszy, komorników, prokuratorów oraz doradców podatkowych. Będzie cennym źródłem wiedzy dla pracowników administracji rządowej i samorządowej, ekonomistów, księgowych oraz menedżerów i przedsiębiorców zobowiązanych do raportowania JPK. Zainteresuje także przedstawicieli nauki prawa, ekonomii i rachunkowości.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

PIKTOGRAMY wskazują ważne elementy książki i ułatwiają ich odnalezienie Przykłady Podstawa prawna Kontekst prawny jednolity plik kontrolny redakcja naukowa Marcin Sidelnik, Przemysław Grzanka Tomasz Bzymek, Jacek Drzazga Maciej Dybaś, Przemysław Grzanka Daniel Iwiński, Mateusz Korbas Aleksandra Michalska, Aleksandra Plichta Marcin Sidelnik, Mateusz Szczepańczyk PRAWO W PRAKTYCE WARSZAWA 2017 Stan prawny na 1 stycznia 2017 r. z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947) wchodzących w życie z dniem 1 marca 2017 r. Wydawca Grzegorz Jarecki Redaktor prowadzący Kinga Zając Opracowanie redakcyjne Maciej Troć Łamanie JustLuk Poszczególne części książki napisali: Tomasz Bzymek, Daniel Iwiński – rozdział 8 pkt 8.4 Tomasz Bzymek, Daniel Iwiński, Aleksandra Michalska – rozdział 8 pkt 8.2 Jacek Drzazga, Przemysław Grzanka – rozdział 2 pkt 2.5.7, rozdział 5 Jacek Drzazga, Przemysław Grzanka, Aleksandra Michalska – rozdział 8 pkt 8.3.3 Maciej Dybaś, Przemysław Grzanka – rozdział 3 pkt 3.6, 3.7 Maciej Dybaś, Przemysław Grzanka, Aleksandra Plichta – rozdział 3 pkt 3.3, 3.5 Maciej Dybaś, Aleksandra Plichta – rozdział 3 pkt 3.1, 3.2, 3.4, rozdział 8 pkt 8.5, 8.6 Przemysław Grzanka – rozdział 2 (z wyjątkiem pkt 2.5.7) Przemysław Grzanka, Marcin Sidelnik – rozdział 1 Mateusz Korbas – rozdział 4, 6 Aleksandra Michalska – rozdział 8 pkt 8.1, rozdział 8 pkt 8.3.1, 8.3.2, 8.3.4–8.3.6, rozdział 9 Mateusz Szczepańczyk – rozdział 7 © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2017 ISBN: 978-83-8107-233-5 Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profi nfo.pl Spis treści SpiS treści Wykaz skrótów ................................................................................ Słowo wstępne .................................................................................. Rozdział 1 Jak wyglądała e-kontrola bez Jednolitego Pliku Kontrolnego .... 1.1. Wprowadzenie ........................................................................... 1.2. Regulacje prawa podatkowego w zakresie kontroli elektronicznej przed wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego ............................................................................... 1.2.1. Uwagi ogólne ................................................................... 1.2.2. E-kontrola przeprowadzana przez naczelników US przed wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego .................................................................... 1.2.3. E-kontrola przeprowadzana przez dyrektorów UKS przed wprowadzeniem Jednolitego Pliku Kontrolnego .......................................................... Rozdział 2 Wprowadzenie obowiązku przekazywania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie w trakcie e-kontroli ............................ 2.1. Wprowadzenie .......................................................................... 2.2. Kto i kiedy ma obowiązek raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie ........................................................... 2.3. Dane za okresy sprzed wejścia w życie przepisów dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego .......................... 5 13 17 19 19 21 21 22 26 30 30 37 50 6 Spis treści 2.4. Jak można przekazać Jednolity Plik Kontrolny na żądanie ... 2.5. Jednolity Plik Kontrolny w trakcie czynności kontrolnych Rozdział 3 Obowiązek raportowania comiesięcznego Jednolitego Pliku Kontrolnego dla ewidencji VAT ................................................... 3.1. Wprowadzenie .......................................................................... 3.2. Jednolity Plik Kontrolny na żądanie a nowy obowiązek comiesięcznego Jednolitego Pliku Kontrolnego dla VAT .... 3.3. Jak i komu przekazywać dane w przypadku comiesięcznego raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla VAT ....... 3.4. Rozliczenia kwartalne VAT a obowiązek comiesięcznego raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla VAT ....... 3.4.1. Uwagi ogólne ................................................................... 3.4.2. Nowelizacja ustawy VAT a podatnicy składający deklaracje VAT kwartalne ............................................. organów podatkowych i kontroli skarbowej ......................... 2.5.1. Uwagi ogólne ................................................................... 2.5.2. Jednolity Plik Kontrolny a czynności sprawdzające uregulowane w ordynacji podatkowej ......................... 2.5.3. Jednolity Plik Kontrolny a kontrola podatkowa ......... 2.5.4. Jednolity Plik Kontrolny a postępowania podatkowe ....................................................................... 2.5.5. Jednolity Plik Kontrolny a postępowania kontrolne .. 2.5.6. Jednolity Plik Kontrolny a czynności sprawdzające uregulowane w ustawie o kontroli skarbowej ............. 2.5.7. Jednolity Plik Kontrolny a Krajowa Administracja Skarbowa ........................................................................ 2.5.7.1. Nowa administracja podatkowa, czyli kilka słów o Krajowej Administracji Skarbowej ... 2.5.7.2. Nowa procedura kontroli celno-skarbowej – zarys podstaw ............................................... 2.5.7.3. Przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego w ramach kontroli celno-skarbowej ............................................... 51 52 52 53 55 56 57 58 59 59 63 65 68 68 69 71 74 74 76 Spis treści 3.5. Obowiązek comiesięcznego raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego dla VAT a jednostki samorządu terytorialnego ............................................................................ 3.6. Obowiązek korekty JPK_VAT ................................................ 3.7. JPK_VAT a pełnomocnik ......................................................... Rozdział 4 Wymogi techniczne w zakresie przekazania Jednolitego Pliku Kontrolnego fiskusowi .................................................................. 4.1. Wprowadzenie ........................................................................... 4.2. Przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego drogą elektroniczną – specyfikacja interfejsów usług Jednolitego Pliku Kontrolnego ..................................................................... 4.3. Przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego drogą elektroniczną – środowisko testowe i produkcyjne .............. 4.4. Przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego drogą elektroniczną – aplikacja kliencka Ministerstwa Finansów .... 4.5. Przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego drogą elektroniczną – urzędowe poświadczenie odbioru (UPO) ... 4.6. Przekazywanie Jednolitego Pliku Kontrolnego drogą 7 78 85 88 90 90 92 95 96 99 elektroniczną – najczęstsze problemy .................................... 102 Rozdział 5 Potencjalne sankcje za nieprzekazanie danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego .................................. 104 5.1. Potencjalne sankcje za nieprzekazanie danych w formie Jednolitego Pliku Kontrolnego na żądanie ............................ 104 5.2. Potencjalne sankcje za brak JPK dla ewidencji VAT bez żądania (JPK_VAT) ............................................................ 107 Rozdział 6 Struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego – zarys architektury wybranych struktur ....................................................................... 112 6.1. Wprowadzenie ........................................................................... 112 6.2. Architektura struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego ......... 113 6.3. Zmiany struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego od 2017 r. ... 119 8 Spis treści Rozdział 7 Zestawienie zakresu danych wymaganych przez wybrane struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego ................................. 121 7.1. Struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego – szczegółowe zestawienie wymaganych danych ............................................ 121 7.2. Struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego w wersji (1) obowiązujące od 1 lipca 2016 r. ............................................... 123 7.2.1. Uwagi ogólne ................................................................... 123 7.2.2. Części wspólne – Nagłówek JPK .................................. 124 7.2.3. Części wspólne – Identyfikacja Podmiotu .................. 126 7.2.4. Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT – JPK_VAT (1) – dla okresów rozliczeniowych przypadających przed 2017 r. .................................................................... 128 7.2.5. Faktury – JPK_FA (1) .................................................... 139 7.2.6. Księgi rachunkowe – JPK_KR (1) ................................ 156 7.2.7. Magazyn – JPK_MAG (1) ............................................. 165 7.2.8. Wyciągi bankowe – JPK_WB (1) .................................. 174 7.3. Wybrane struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego obowiązujące od 1 stycznia 2017 r. Ewidencja zakupów i sprzedaży VAT – JPK_VAT (2) ............................................. 177 Rozdział 8 Podstawowe problemy podatników związane z przygotowaniem się do raportowania wybranych struktur Jednolitego Pliku Kontrolnego ................................................... 194 8.1. Uwagi ogólne ............................................................................ 194 8.2. Struktura 1 – księgi rachunkowe ............................................ 195 8.2.1. Uwagi ogólne ................................................................... 195 8.2.2. Zależności pomiędzy poszczególnymi częściami JPK_KR ............................................................................ 197 8.2.3. Sposób raportowania w ramach JPK_KR ................... 198 8.2.4. Główne problemy przy wypełnianiu struktury JPK_KR ............................................................................ 202 8.2.4.1. Identyfikacja zespołu, kategorii oraz podkategorii kont ................................... 203 Spis treści 9 8.2.4.2. Identyfikacja informacji łączącej zapis ujęty w Dzienniku z odzwierciedleniem zapisu na koncie księgi głównej lub ksiąg pomocniczych ................................. 204 8.2.4.3. Wskazywanie kodu operatora ....................... 204 8.2.4.4. Sposób prezentowania wartości w polach „DziennikKwotaOperacji” oraz „SumaKwotOperacji” ............................. 205 8.2.4.5. Identyfikacja „łącznika” systemowego pomiędzy kontami przeciwstawnymi ........... 206 8.3. Struktura 2 – wyciąg bankowy ................................................ 207 8.3.1. Uwagi ogólne ................................................................. 207 8.3.2. Zakres raportowania w ramach JPK_WB ................... 209 8.3.3. Raportowanie klienckich rachunków bankowych przez banki ..................................................................... 211 przez banki ..................................................................... 216 8.3.4. Raportowanie własnych rachunków bankowych 8.3.5. Raportowanie rachunków płatniczych wskazanych w ustawie o usługach płatniczych ................................ 217 8.3.6. Główne problemy przy uzupełnianiu struktury JPK_WB ........................................................................... 219 8.3.6.1. Uprawnienie organów podatkowych do przetwarzania danych osobowych ........... 220 8.3.6.2. Uprawnienie organów kontroli skarbowej do przetwarzania danych osobowych ........... 221 8.3.6.3. Wskazywanie salda dla poszczególnych operacji ............................................................. 223 8.4. Struktura 3 – magazyn ............................................................ 224 8.4.1. Uwagi ogólne ................................................................... 224 8.4.2. Zależności pomiędzy poszczególnymi częściami JPK_MAG ........................................................................ 226 8.4.3. Zakres raportowania ...................................................... 227 8.4.4. Sposób raportowania danych w strukturze JPK_MAG ........................................................................ 228 8.4.5. Główne problemy ........................................................... 229 8.4.5.1. Definicja magazynu ........................................ 229 8.4.5.2. Podział magazynów i jego szczegółowość .... 230 10 Spis treści 8.4.5.3. Rodzaje raportowanych dokumentów magazynowych ................................................ 230 8.4.5.4. Związek z księgami rachunkowymi .............. 232 8.4.5.5. Związek z polityką rachunkowości ............... 232 8.4.5.6. Wartości ruchów magazynowych ................. 233 8.4.5.7. Przesunięcia międzymagazynowe ................. 233 8.4.5.8. Daty ................................................................... 233 8.4.5.9. Dane kontrahentów ........................................ 234 8.4.5.10. Powiązanie z fakturami .................................. 234 8.4.5.11. Wolumen danych ............................................ 235 8.5. Struktura 4 – ewidencja zakupów i sprzedaży VAT ............ 235 8.5.1. Struktura JPK_VAT ........................................................ 235 8.5.2. Zmiany w strukturze JPK_VAT dla rozliczeń VAT od 2017 r. ......................................................................... 238 8.5.3. Zmiany w ewidencjach VAT a JPK_VAT dla rozliczeń od 2017 r. ......................................................................... 241 8.5.4. Cel JPK_VAT i zgodność struktury z deklaracją VAT ............................................................. 246 8.5.5. Raportowane dane w sytuacji zmiany wzorów deklaracji VAT ................................................................ 248 8.5.6. Korekty danych w sytuacji zmiany wersji schem JPK_VAT ............................................................. 249 8.5.7. „Zerowe” JPK_VAT ........................................................ 250 8.5.8. Główne problemy przy wypełnianiu struktury JPK_VAT .......................................................................... 250 8.5.8.1. Dane adresowe podatników zagranicznych ... 251 8.5.8.2. Waluta danych ................................................. 253 8.5.8.3. Zaokrąglenia .................................................... 254 8.5.8.4. Numeracja wpisów .......................................... 256 8.5.8.5. NIP wystawcy w transakcji z krajem trzecim .............................................. 257 8.5.8.6. Data sprzedaży ................................................. 257 8.5.8.7. Numer dokumentu .......................................... 258 8.5.8.8. Szczegółowość danych sprzedaży i zakupu .. 259 8.6. Struktura 5 – faktury ................................................................ 260 8.6.1. Struktura JPK_FA ........................................................... 260 8.6.2. Cel JPK_FA ...................................................................... 262 Spis treści 11 8.6.3. Faktury zakupowe poza JPK_FA .................................. 262 8.6.4. Główne problemy przy wypełnianiu struktury JPK_FA ............................................................................. 265 8.6.4.1. Parametr sterujący JPK_FA ........................... 265 8.6.4.2. Raportowanie faktur walutowych ................. 268 8.6.4.3. Numer faktury ................................................. 270 8.6.4.4. Raportowanie numeru VAT ........................... 271 8.6.4.5. Typy faktur ....................................................... 275 8.6.4.6. Faktury korygujące i zbiorcze faktury korygujące ........................................................ 276 8.6.4.7. Przypisywanie atrybutów ............................... 276 8.6.4.8. Więcej niż jedno zwolnienie na fakturze ..... 277 8.6.4.9. Stawki ................................................................ 278 8.6.4.10. Odwrotne obciążenie i sprzedaż niepodlegająca opodatkowaniu ..................... 279 8.6.4.11. Data sprzedaży ................................................. 280 8.6.4.12. Kto wskazuje na samofakturowanie? ............ 281 8.6.4.13. Nietypowe jednostki miary ............................ 282 8.6.4.14. „P_10” nie zawsze z rabatem ......................... 282 8.6.4.15. Cena jednostkowa netto, brutto, a może obie? ..................................................... 283 8.6.4.16. Wartość netto czy wartość brutto? A może obie? .................................................... 284 Rozdział 9 Przyszłość Jednolitego Pliku Kontrolnego ............................... 285 9.1. Uwagi ogólne ............................................................................. 285 9.2. Spółka celowa do celów informatyzacji służb skarbowych a Jednolity Plik Kontrolny ........................................................ 286 9.3. Centralny Rejestr Faktur a Jednolity Plik Kontrolny ............ 288 Autorzy .............................................................................................. 291 Wykaz skrótów 13 Wykaz skrótóW akty prawne k.c. k.k.s. Konstytucja RP nowelizacja ustawy VAT nowelizacja z dnia 10 września 2015 r. nowelizacja z dnia 13 maja 2016 r. o.p. – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 380 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 września 1999 r. – Kodeks karny skar- bowy (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 2137 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z późn. zm.) – ustawa z dnia 1 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o po- datku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2024) – ustawa z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Or- dynacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 1649 z późn. zm.) – ustawa z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordy- nacja podatkowa oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 846 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 613 z późn. zm.) pr. bank. – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst rozporządzenie JST jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1988 z późn. zm.) – rozporządzenie Ministra Finansów z dnia 24 sierpnia 2016 r. w sprawie przedłużenia terminu przekazywania informacji, o której mowa w art. 82 § 1b Ordynacji po- datkowej (Dz. U. poz. 1337) 14 specustawa u.k.s. u.o.d.o. u.r. u.s.d.g. ustawa CIT ustawa o KAS ustawa wprowadzająca KAS ustawa VAT u.u.p. Inne Wykaz skrótów – ustawa z dnia 5 września 2016 r. o szczególnych zasadach rozliczeń podatku od towarów i usług oraz dokonywania zwrotu środków publicznych przeznaczonych na realiza- cję projektów finansowanych z udziałem środków po- chodzących z budżetu Unii Europejskiej lub od państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wol- nym Handlu przez jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. poz. 1454 z późn. zm.) – ustawa z dnia 28 września 1991 r. o kontroli skarbowej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 720 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych oso- bowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 922) – ustawa z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1047 z późn. zm.) – ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospo- darczej (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1829 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1888 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. o Krajowej Administra- cji Skarbowej (Dz. U. poz. 1947 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 listopada 2016 r. – Przepisy wprowadza- jące ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej (Dz. U. poz. 1948 z późn. zm.) – ustawa z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od to- warów i usług (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 710 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 sierpnia 2011 r. o usługach płatniczych (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 1572 z późn. zm.) Dz. Urz. NBP – Dziennik Urzędowy Narodowego Banku Polskiego Wykaz skrótów interpretacja ogólna JPK JST KAS NBP NSA OSNC PGK PS SN struktury JPK 15 – interpretacja ogólna nr PK4.8012.55.2016 Ministra Finansów z dnia 20 czerwca 2016 r. w sprawie zakresu podmiotowego stosowania przepisów art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz nie- których innych ustaw oraz art. 29 ustawy z dnia 10 września 2015 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa oraz nie- których innych ustaw (Dz. Urz. Min. Fin. poz. 49) – Jednolity Plik Kontrolny – jednostka samorządu terytorialnego – Krajowa Administracja Skarbowa – Narodowy Bank Polski – Naczelny Sąd Administracyjny – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – podatkowa grupa kapitałowa – Przegląd Sądowy – Sąd Najwyższy – struktury logiczne dostępne w Biuletynie Informacji Pub- licznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego mi- nistra właściwego do spraw finansów publicznych doty- czące Jednolitego Pliku Kontrolnego TSUE UKS US WSA – Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej – urząd kontroli skarbowej – urząd skarbowy – wojewódzki sąd administracyjny Słowo wstępne 17 Słowo wStępne Szanowni Czytelnicy, Jednolity Plik Kontrolny stanowić ma zbiór danych tworzonych z sy- stemów informatycznych podatników zawierający kompletne in- formacje o operacjach gospodarczych za dany okres, posiadającym ustandaryzowany układ i format (schemat XML) umożliwiający jego łatwe przetwarzanie. Przepisy o Jednolitym Pliku Kontrolnym obowiązują, co prawda dopiero od kilku miesięcy i nie dotyczą jeszcze wszystkich podat- ników, niemniej jednak już teraz można pokusić się o stwierdze- nie, że ich obecność w polskim porządku prawnym powoli przenosi nas w zupełnie inną erę raportowania podatkowego, opartą w pełni o elektroniczną komunikację z administracją podatkową. Jednolity Plik Kontrolny zdążył już wzbudzić wiele kontrower- sji i problemów praktycznych wśród przedsiębiorców. Jednocześ- nie, z uwagi na fakt, iż w chwili obecnej jedynie część z nich została w pełni objęta nowymi regulacjami, pokuszenie się o stwierdzenie, że lista problematycznych kwestii została już wyczerpana, byłoby z pew- nością myśleniem życzeniowym. Mam jednak nadzieję, że publikacja, która oddajemy w Państwa ręce, okaże się cenną pozycją w codziennych przygotowaniach do rapor- towania podatkowego, czy też w ramach wsparcia Państwa klientów w takim procesie. 18 Słowo wstępne Ambicją, która towarzyszyła autorom w ramach przygotowania ni- niejszej publikacji, było nie tylko omówienie poszczególnych struk- tur JPK w przystępny sposób, ale też przeprowadzenie Państwa przez pół roku naszych doświadczeń w procesach wdrażania i raportowania Jednolitego Pliku Kontrolnego. Wierzymy, że dzięki niniejszej lek- turze będziecie Państwo mogli z tych doświadczeń skorzystać. Nie pozostaje mi zatem nic innego, jak życzyć Państwu owocnej lektury. Marcin Sidelnik Dyrektor w Dziale Prawno -Podatkowym PwC zarządzający projektami dotyczącymi wdrożenia i przygotowania podatników do Jednolitego Pliku Kontrolnego 1.1. Wprowadzenie Przemysław Grzanka, Marcin Sidelnik 19 Rozdział 1 Jak wyglądała e-kontrola bez Jednolitego pliku kontrolnego 1.1. Wprowadzenie Postęp techniczny wpływa na sposób prowadzenia typowych urzą- dzeń księgowych wykorzystywanych na potrzeby wypełniania obo- wiązków podatników wynikających z przepisów prawa podatkowego. Ustawodawca, przewidując ten postęp, jeszcze przed wprowadzeniem do polskiego systemu podatkowego regulacji dotyczących Jednoli- tego Pliku Kontrolnego umożliwił podatnikom, na podstawie art. 13 ust. 2 u.r.1, prowadzenie ksiąg rachunkowych przy użyciu komputera. Zgodnie z tym przepisem za równoważne z księgami rachunkowymi prowadzonymi w formie tradycyjnej uznaje się odpowiednio zasoby informacyjne rachunkowości, zorganizowane w formie oddzielnych komputerowych zbiorów danych, bazy danych lub wyodrębnionych ich części, bez względu na miejsce ich powstania i przechowywania. Natomiast zgodnie z art. 13 ust. 3 u.r. warunkiem utrzymywania za- sobów informacyjnych systemu rachunkowości w formie elektronicz- nej było posiadanie oprogramowania umożliwiającego uzyskiwanie czytelnych informacji w odniesieniu do zapisów dokonanych w księ- gach rachunkowych przez ich wydrukowanie lub przeniesienie na in- formatyczny nośnik danych. 1 Stanowiących księgi podatkowe na mocy art. 3 pkt 4 o.p. Przemysław Grzanka, Marcin Sidelnik 20 Rozdział 1. Jak wyglądała e-kontrola bez Jednolitego Pliku Kontrolnego W rezultacie przed wprowadzeniem do polskiemu systemu podatko- wego regulacji w zakresie JPK podatnicy byli uprawnieni do prowa- dzenia ksiąg rachunkowych, obejmujących także inne ewidencje oraz rejestry dla celów podatkowych, w formie elektronicznej bez szcze- gólnych obowiązków dotyczących sprawozdawczości na potrzeby aparatu skarbowego. Co więcej, przepisy prawa podatkowego nie regulowały szczegółowych wymogów w zakresie używanych przez podatników programów finansowo-księgowych, w szczególności do- tyczących eksportu zapisów informacyjnych rachunkowości w celu przeprowadzenia działań kontrolnych. Mimo braku systemowych regulacji prawnych dotyczących elek- tronicznych kontroli podatkowych w celu dostosowania do po- stępującego procesu cyfryzacji urządzeń księgowych podatników Ministerstwo Finansów podejmowało działania mające na celu usprawnienie kontroli wobec podatników stosujących elektroniczne urządzenia księgowe na potrzeby podatkowe. W ramach programu PHARE 2002/000-196.01.052 przeprowadzono audyt zadań admi- nistracji podatkowych pod kątem możliwości zastosowania odpo- wiednich rozwiązań techniczno-informatycznych, w tym wprowa- dzenia informatycznych technik kontroli podatników. Kolejnym krokiem w stronę stworzenia technicznych podstaw przeprowa- dzania kontroli elektronicznych był pilotażowy zakup przez Mi- nisterstwo Finansów, w ramach programu Phare 20023, 16 licencji na program IDEA4. Natomiast w styczniu 2006 r. Ministerstwo Fi- nansów zakupiło 200 aplikacji ACL5. Ponadto w związku z zaku- pem przedmiotowych aplikacji zostały przeprowadzone stosowne szkolenia pracowników administracji skarbowej ukierunkowane na skuteczne wykorzystanie tych narzędzi w działaniach kontrolnych. Zakupione programy miały umożliwić służbom skarbowym prze- prowadzanie kontroli elektronicznych, tj. pobrania danych księgo- wych podatnika zasadniczo z każdego systemu księgowo-finanso- 2 Modernization of the system of tax collection and taxpayers control, 2002/000- 196.01.05. 3 Phare 2002 project – TaxAdministration (PL02/IB/FI-01). 4 Interactive Data Exploration and Analysis. 5 Audit Command Language. Przemysław Grzanka, Marcin Sidelnik 1.2. Regulacje prawa podatkowego w zakresie kontroli elektronicznej… 21 wego i następnie przeprowadzanie ich analiz według ustalonych parametrów6. Nabycie przedmiotowych programów miało również zwiększać wy- dajność przeprowadzanych działań kontrolnych służb skarbowych oraz zredukować czas przeprowadzania tych działań. Wyposażenie administracji skarbowej w tego rodzaju narzędzia informatyczne miało umożliwiać również skuteczniejsze dokonywanie przetwarza- nia i analizy pobranych danych księgowych od podatników z różnego rodzaju informatycznych systemów finansowo-księgowych. Działania dotyczące informatyzacji zadań kontrolnych administracji skarbowej stanowiły również wyraz dostosowywania konkretnych rozwiązań technicznych do regulacji prawnych, w szczególności na gruncie po- datku od wartości dodanej (i VAT) w zakresie faktur elektronicznych7. 1.2. regulacje prawa podatkowego w zakresie kontroli elektronicznej przed wprowadzeniem Jednolitego Pliku kontrolnego 1.2.1. uwagi ogólne Przepisy prawa podatkowego przed wprowadzeniem regulacji w za- kresie JPK nie regulowały w specyficzny sposób kontroli podatników, od których pobierane były dane w formie elektronicznej. Nie okre- ślały również choćby pośrednio, które organy podatkowe lub kon- troli skarbowej były upoważnione do przeprowadzania tego rodzaju badania danych pobieranych od podatników. W tego rodzaju kon- trolach miały zastosowanie przede wszystkim regulacje ordynacji podatkowej oraz ustawy o kontroli skarbowej. Wyciągając wnioski praktyczne z przeprowadzonych działań kontrolnych organów podat- 6 Advanced training for tax auditors in the field of computer audit. CRIS Number: 2006/018-180.01-03 Twinning No: PL/06/IB/FI/01/TL. 7 Dyrektywa Rady 2001/115/WE z dnia 20 grudnia 2001 r. zmieniająca dyrekty- wę 77/388/EWG w  celu uproszczenia, modernizacji i  harmonizacji ustanowionych warunków fakturowania w zakresie podatku od wartości dodanej (Dz. Urz. WE L 15 z 17.01.2002, s. 24). Przemysław Grzanka, Marcin Sidelnik 22 Rozdział 1. Jak wyglądała e-kontrola bez Jednolitego Pliku Kontrolnego kowych i skarbowych, należy stwierdzić, że kontrola elektroniczna była przeprowadzana zasadniczo przez naczelników US oraz dyrek- torów UKS. Natomiast kontrolę elektroniczną podatnika definiowano jako poprawne wykonanie trzech czynności: 1) pobranie danych podlegających sprawdzeniu w postaci elektro- nicznej od podmiotu kontrolowanego, 2) sprawdzenie poprawności i kompletności otrzymanych danych, 3) analiza danych pod kątem nieprawidłowości z użyciem dostęp- nych w ACL funkcji8, albo też jako kontrolę, w trakcie której do analizy danych pozyska- nych w formie elektronicznej z systemów informatycznych wykorzy- stano program ACL lub IDEA oraz co najmniej gdy: 1) ustalono sumy ksiąg podatkowych w formie elektronicznej po- zwalające na porównanie ich z danymi z ksiąg w formie papie- rowej, lub z danymi wykazanymi w deklaracji za badany okres; 2) wykonano test luk lub powtórzeń; 3) dokonano sprawdzenia poprawności NIP kontrahentów lub wy- stąpienia kontrahentów w dostępnych bazach niezintegrowanych z systemem POLTAX (system ewidencjonowania i przetwarzania danych o podatnikach)9. 1.2.2. e-kontrola przeprowadzana przez naczelników uS przed wprowadzeniem Jednolitego Pliku kontrolnego Uprawnienie do pobierania danych w formie elektronicznej od po- datników może znacząco ingerować w ich prawa do ochrony pew- nych informacji dotyczących m.in. tajemnicy handlowej. Ze względu na ryzyko znaczącej ingerencji w uprawnienia podatnika do ochrony 8 Protokół kontroli problemowej przeprowadzonej przez Departament Admini- stracji Podatkowej nr AP7/0813-17/HMA/12 z dnia 26 października 2012 r. w Urzę- dzie Skarbowym w Bytomiu, źródło: Biuletyn Informacji Publicznej na stronie interne- towej Izby Skarbowej w Katowicach. 9 Opracowano na podstawie wystąpienia pokontrolnego Ministra Finansów z dnia 11 października 2012 r. nr AP7/0813/7-3/AMW/12/4153, źródło: Biuletyn Informacji Publicznej na stronie internetowej Drugiego Urzędu Skarbowego Łódź -Górna. Przemysław Grzanka, Marcin Sidelnik 1.2. Regulacje prawa podatkowego w zakresie kontroli elektronicznej… 23 pewnych prawnie chronionych informacji ustawodawca przed wpro- wadzeniem regulacji w zakresie JPK ograniczał możliwość pobiera- nia danych w formie elektronicznej przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej zasadniczo wyłącznie do przypadków, w których wobec danego podatnika prowadzona była kontrola podatkowa. Zgodnie z działem VI o.p. naczelnicy US byli uprawnieni do przeprowa- dzania kontroli podatkowych. Na podstawie art. 286 § 1 pkt 4 o.p. kon- trolujący, w zakresie wynikającym z upoważnienia do przeprowadzania kontroli podatkowej wydawanego przez naczelników US, byli w szcze- gólności uprawnieni do udokumentowanego pobierania danych w for- mie elektronicznej10. Jednocześnie należy zaznaczyć, że ustawodawca nie wskazywał zakresu danych, które mogły zostać pobrane w formie elektronicznej. W związku z tym należy uznać, że zakres danych pobie- ranych w formie elektronicznej mógł obejmować nie tylko księgi podat- kowe prowadzone w tej formie, ale również inne informacje czy doku- menty przechowywane w formie elektronicznej. Natomiast granicę dla ustalenia zakresu pobieranych danych powinien stanowić art. 180 o.p., wskazujący, że jako dowód należy dopuścić wszystko, co może się przy- czynić do wyjaśnienia sprawy, a nie jest sprzeczne z prawem. W przypadku kontroli elektronicznej przeprowadzanej przez naczel- ników US zasadniczo obowiązywały pisemne wewnętrzne procedury w zakresie przeprowadzania tego rodzaju kontroli. W związku z tym, że podatnicy prowadzący księgi podatkowe w formie elektronicznej nie mieli obowiązku informowania organów podatkowych o tym fakcie11, 10 Przedmiotowa regulacja mimo wejścia w  życie od 1 lipca 2016 r. przepisów dotyczących Jednolitego Pliku Kontrolnego nie ulegała zmianie, co może świadczyć o dodatkowym uprawnieniu organów podatkowych lub kontroli skarbowej do pobie- rania danych w formie elektronicznej od podatników niezależnie od zakresu danych wymaganych przez struktury Jednolitego Pliku Kontrolnego dostępne w  Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej urzędu obsługującego ministra właści- wego do spraw finansów publicznych. 11 Zaznaczyć należy, że mimo wprowadzenia od 1 lipca 2016 r. regulacji w zakresie Jednolitego Pliku Kontrolnego podatnicy nie mają obowiązku informowania organów podatkowych lub kontroli skarbowej o prowadzeniu ksiąg podatkowych w formie elek- tronicznej przed wszczęciem wobec nich stosownych procedur postępowań podatko- wych lub kontrolnych. Przemysław Grzanka, Marcin Sidelnik 24 Rozdział 1. Jak wyglądała e-kontrola bez Jednolitego Pliku Kontrolnego kontrolujący po wszczęciu kontroli podatkowej musieli uzyskać sto- sowną informację. Następnie po uzyskaniu informacji, że dokumen- tacja dotycząca okresu kontrolowanego była prowadzona w formie elektronicznej, kontrolujący doręczali podatnikowi pisemne żądanie udostępnienia danych w formie elektronicznej na płycie CD lub DVD, którego podstawą prawną jest art. 286 § 1 pkt 4 o.p. Ponadto w wezwa- niach kontrolujący wskazywali formaty plików12, w których zalecane było przekazanie danych, oraz termin ich przedłożenia. Kontrolujący żądali również udostępnienia informacji o rodzaju stosowanego przez podatnika programu finansowo-księgowego. W wezwaniach o udostęp- nienie danych w formie elektronicznej umieszczane było również po- uczenie dotyczące sankcji w przypadku udaremnienia lub utrudnienia wykonywania czynności kontrolnych przewidzianych w art. 83 k.k.s. Z pobrania danych w formie elektronicznej sporządzany był proto- kół stosownie do art. 172 w zw. z art. 292 o.p. Protokół ten zawierał w szczególności nazwę pobranego pliku, jego format oraz wielkość. Nośnik, na którym przekazywane były dane elektroniczne podatnika, był oznaczany stosownie do danych identyfikacyjnych akt danej kon- troli podatkowej, tj. opakowanie nośnika było oznaczane sygnaturą akt kontroli podatkowej oraz podpisem kontrolującego. Zabezpie- czenie przekazanego nośnika przed zniszczeniem, uszkodzeniem lub narażeniem na szkodliwe działanie środków chemicznych, mecha- nicznych, temperatury lub pola magnetycznego w sposób uniemożli- wiający swobodny dostęp do niego odbywało się stosownie do prze- pisów rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 26 sierpnia 2005 r. w sprawie sposobu zabezpieczania, odtwarzania i wykorzystywania dowodów utrwalonych w toku kontroli podatkowej (Dz. U. Nr 166, poz. 1392). Następnie dane z nośnika były przegrywane na zabezpieczone urzą- dzenia informatyczne we właściwej siedzibie naczelnika US prze- prowadzającego kontrolę podatkową w celu zaimportowania danych do danego programu analitycznego (ACL lub IDEA). Po przegraniu 12 Zalecanymi formatami plików były: DBF (dbase), XLS (Excel), TXT (tekst), PRN (print), CSV (csv) i SKL (sylk). Przemysław Grzanka, Marcin Sidelnik 1.2. Regulacje prawa podatkowego w zakresie kontroli elektronicznej… 25 danych kontrolujący nośnik opakowywali, oznaczali i zabezpieczali własnym podpisem, sporządzali kartę ewidencyjną dowodu i prze- kazywali kierownikom działu kontroli podatkowych. Po wpisaniu kontroli do ewidencji kontroli elektronicznych prowadzonych przez kierowników działu kontroli nośnik umieszczany był w odpowiednio zabezpieczonym miejscu, np. w szafie metalowej. Kontrolujący przeszkolony w zakresie obsługi programu ACL lub IDEA w toku kontroli podatkowej wykonywał testy i analizy w celu spraw- dzenia poprawności danych. Za pomocą programu ACL lub IDEA dokonywano analiz dla potrzeb kontroli obejmujących m.in. spraw- dzenie poprawności NIP kontrahentów kontrolowanego, test luk lub powtórzeń w danych, konkretne zdarzenia, daty, konta itp. Po zakoń- czeniu kontroli podatkowej dane źródłowe i wyniki analiz były usu- wane z pamięci komputera, na którym dokonywano testów i analiz. W protokole kontroli podatkowej zamieszczana była informacja o za- kresie przeprowadzonej analizy, każde odtworzenie i wykorzystanie dowodu w postaci elektronicznego zapisu danych finansowo-księgo- wych było wpisywane do karty ewidencyjnej dowodu. Przeprowadze- nie kontroli i wyniki podjętych czynności z użyciem programu ACL lub IDEA zasadniczo były opisane w treści protokołu kontroli. Nato- miast w części protokołu dotyczącej metod kontroli sporządzana była adnotacja, że jedną z metod kontroli była e-kontrola. W przypadku niestwierdzenia nieprawidłowości w ramach e-kontroli w części pro- tokołu dotyczącej stanu faktycznego opisywane były obszary i tematy objęte e-kontrolą z informacją co do każdego z nich, że nie stwier- dzono nieprawidłowości. W przypadku stwierdzenia nieprawidło- wości w protokole kontroli opisywane były rodzaje nieprawidłowo- ści oraz źródła dowodowe i tryb postępowania, który doprowadził do stwierdzenia nieprawidłowości. Ponadto wskazywane były określone dane elektroniczne stanowiące punkt wyjścia do analiz oraz innych czynności, jakie wykonano13. 13 Opracowano na podstawie „Protokołu kontroli problemowej” w  zakresie wy- korzystania informatycznego narzędzia analitycznego ACL w  kontroli podatkowej przeprowadzonej przez Departament Administracji Podatkowej Zespół Kontrolny Przemysław Grzanka, Marcin Sidelnik 26 Rozdział 1. Jak wyglądała e-kontrola bez Jednolitego Pliku Kontrolnego Po zakończeniu kontroli podatkowej, w której przeprowadzono e-kontrolę, akta kontroli były przekazywane do innych komórek US z oznaczeniem „kontrola przy użyciu ACL lub IDEA”. Dane finan- sowo-księgowe pobrane od podatnika na nośniku CD lub DVD po- zostawały w siedzibie naczelnika US i były przechowywane w dziale kontroli w odpowiednio zabezpieczonym miejscu, np. w sejfie. W zakresie dalszego postępowania wynikającego z ordynacji podat- kowej ustawodawca nie wprowadził szczególnych regulacji dotyczą- cych wyników kontroli podatkowej przeprowadzonej z zastosowa- niem elementów e-kontroli. W związku z tym tego rodzaju ustalenia podlegały zwyczajnej procedurze wynikającej z ordynacji podatkowej. 1.2.3. e-kontrola przeprowadzana przez dyrektorów ukS przed wprowadzeniem Jednolitego Pliku kontrolnego Dyrektorzy UKS na podstawie art. 13 u.k.s. działania kontrolne względem podatników przeprowadzali w formie postępowania kon- trolnego, w trakcie którego mogła zostać przeprowadzona kontrola podatkowa. Przepisy ustawy o kontroli skarbowej nie regulowały wprost zasad gromadzenia materiału dowodowego w trakcie postę- powania kontrolnego. Natomiast na podstawie art. 31 u.k.s. wska- zywały, że w zakresie nieuregulowanym stosuje się odpowiednio przepisy ordynacji podatkowej. Ponadto w artykule tym wska- zano, że na potrzeby odpowiedniego stosowania przepisów ordyna- cji podatkowej w zakresie postępowania kontrolnego przez pojęcie Wydziału Kontroli Izb i  Urzędów Skarbowych w  Pierwszym Urzędzie Skarbowym w Lublinie z dnia 7 grudnia 2012 r. nr AP7/8013-24/HMA/12, źródło: Biuletyn Infor- macji Publicznej na stronie internetowej Pierwszego Urzędu Skarbowego w Lublinie, oraz „Protokołu kontroli problemowej” w zakresie prawidłowości prowadzenia kon- troli podatkowej za pomocą narzędzi informatycznych ACL/IDEA przeprowadzonej przez pracownika Izby Skarbowej w Opolu w Opolskim Urzędzie Skarbowym z dnia 23 maja 2011 r., źródło: Biuletyn Informacji Publicznej na stronie internetowej Opol- skiego Urzędu Skarbowego w Opolu. Przemysław Grzanka, Marcin Sidelnik 1.2. Regulacje prawa podatkowego w zakresie kontroli elektronicznej… 27 postępowania kontrolnego należy rozumieć postępowanie podat- kowe uregulowane w dziale IV o.p., oraz zaznaczono tożsamość znaczeniową kontroli podatkowej w rozumieniu ustawy o kontroli skarbowej i działu VI o.p. Należy zatem uznać, że zakres uprawnień i obowiązków oraz pro- cedura stosowana przez dyrektorów UKS w zakresie gromadzenia i oceny materiału dowodowego w trakcie kontroli podatkowych z za- stosowaniem e-kontroli były tożsame z uprawnieniami naczelników US, z tym jednak wyjątkiem, że dyrektor UKS, prowadząc postępo- wanie kontrolne, mógł przeprowadzić kontrolę podatkową, ale nie był do tego zobowiązany. Wskazany wyżej niuans prawny powodował problem praktyczny przy e-kontrolach prowadzonych przez dyrektorów UKS wynikający ze specyficznego trybu działań kontrolnych prowadzonych w formie postępowania kontrolnego, w trakcie którego mogła, ale nie musiała zostać przeprowadzona kontrola podatkowa14. W związku z tym ko- nieczna jest analiza praktyki przeprowadzania e-kontroli przez dy- rektorów UKS w stanie prawnym przed 1 lipca 2016 r. Zgodnie z przytoczonymi regulacjami ustawy o kontroli skarbowej dotyczącymi postępowania kontrolnego zasady gromadzenia mate- riału dowodowego w trakcie tego postępowania były uregulowane odpowiednio w dziale IV „Postępowanie podatkowe” o.p. Zgodnie z art. 181 umiejscowionym w rozdziale 11 „Dowody” o.p. dowodami w postępowaniu podatkowym mogły być w szczególności księgi po- datkowe oraz deklaracje złożone przez stronę. Należy zatem stwierdzić, że w trakcie prowadzonych postępowań kontrolnych dyrektorzy UKS byli uprawnieni do żądania od podat- ników przedłożenia w formie elektronicznej ksiąg podatkowych w ro- 14 Por. wyrok NSA z dnia 15 lipca 2011 r., I FSK 849/11, LEX nr 847177, uchylający wyrok WSA w Poznaniu z dnia 2 lutego 2011 r., I SA/Po 707/10, LEX nr 746218; wyrok NSA z dnia 5 marca 2013 r., I FSK 453/12, LEX nr 1305259, uchylający wyrok WSA w Poznaniu z dnia 22 lutego 2012 r., I SA/Po 688/11, LEX nr 1117201. Przemysław Grzanka, Marcin Sidelnik 28 Rozdział 1. Jak wyglądała e-kontrola bez Jednolitego Pliku Kontrolnego zumieniu ordynacji podatkowej, obejmujących księgi rachunkowe, podatkowe księgi przychodów i rozchodów, ewidencje oraz rejestry, do których prowadzenia, do celów podatkowych, na podstawie od- rębnych przepisów, obowiązani byli podatnicy, jak również dowodów księgowych, np. w postaci elektronicznych kopii faktur. Natomiast podstawą prawną wystąpienia do podatnika o przedło- żenie ksiąg podatkowych i dowodów księgowych w formie elektro- nicznej był art. 155 o.p. Przepis ten stanowił podstawę nałożenia na podatnika m.in. obowiązku dokonania innych czynności, które nie zostały wprost wymienione w przepisach ordynacji podatkowej, a których wykonanie było w ocenie organu konieczne do załatwienia sprawy. Należy stwierdzić, że katalog tych czynności był i nadal jest w zasadzie otwarty i obejmuje również żądanie przedłożenia przez podatnika ksiąg podatkowych w formie elektronicznej15. Zakres żą- dania musiał się jednak mieścić w ogólnych założeniach art. 180 o.p., tj. informacje uzyskane w wyniku odpowiedzi na żądanie miały się przyczynić do wyjaśnienia sprawy. W związku z tym dyrektorzy UKS, prowadząc postępowania kon- trolne w celu przeprowadzenia e-kontroli bez wszczynania formalnie kontroli podatkowej, w trakcie której byli upoważnieni już bezpo- średnio do pobierania danych w formie elektronicznej od podatni- ków, w pierwszej kolejności kierowali wezwania do przedłożenia da- nych w formie elektronicznej na podstawie art. 155 o.p. Natomiast podatnicy albo przekazywali żądane przez dyrektorów UKS dane w formie elektronicznej, albo domagali się wszczęcia procedury kon- troli podatkowej w trakcie postępowania kontrolnego w celu przeka- zania żądanych danych w formie elektronicznej, wskazując, że tylko w tej procedurze na podstawie art. 286 § 1 pkt 4 o.p. dyrektorzy UKS byli uprawnieni do udokumentowanego pobierania danych w formie elektronicznej, a podatnicy zobowiązani do przekazania tego rodzaju danych. 15 Por.  wyrok WSA w  Białymstoku z  dnia 2 lipca 2008 r., I  SA/Bk  179/08, LEX nr 481289; postanowienie WSA w Gdańsku z dnia 22 lipca 2013 r., I SA/Gd 1327/12, LEX nr 1369581. Przemysław Grzanka, Marcin Sidelnik 1.2. Regulacje prawa podatkowego w zakresie kontroli elektronicznej… 29 Odnosząc się do zakresu analizy i wykorzystania na potrzeby kon- troli danych pobranych w formie elektronicznej w trakcie postępowań kontrolnych prowadzonych przez dyrektorów UKS, można stwier- dzić, że proces analizy danych i dalszego postępowania z jego wyni- kami był zasadniczo tożsamy z procedurą stosowaną w trakcie kon- troli podatkowych przez naczelników US. Przemysław Grzanka, Marcin Sidelnik 30 Rozdział 2. Wprowadzenie obowiązku przekazywania Jednolitego Pliku… Rozdział 2 wprowadzenie obowiązku przekazywania Jednolitego pliku kontrolnego na żądanie w trakcie e-kontroli 2.1. Wprowadzenie Przemysław Grzanka E-kontrola pozwala na usprawnienie i automatyzację procesu weryfi- kacji poprawności rozliczeń podatników oraz znacząco zwiększa sku- teczność tych działań. Postęp techniczny sprawia, że coraz większa liczba podatników prowadzi swoje urządzenia finansowo-księgowe w formie elektronicznej. W stanie prawnym przed 1 lipca 2016 r. re- gulacje dotyczące działań kontrolnych prowadzonych przez organy podatkowe i organy kontroli skarbowej miały pozwolić na skuteczne wykorzystanie narzędzi umożliwiających e-kontrole16. 16 Jednym z zadań UKS na 2014 r. było „zwiększanie efektywności kontroli poprzez stosowanie technik informatycznych, w  tym pozwalających na elektroniczny pobór danych”, Zadania Urzędów Kontroli Skarbowej na rok 2014 (WYCIĄG), KS2/8500/5/ JRS/2013, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/928259/Wyci C4 85g+z+zada C 5 84+urz C4 99d C3 B3w+kontroli+skarbowej+na+rok+2014 (dostęp: 5.01.2017). Na efektywność wykorzystania dostępnych narzędzi informatycznych wskazano w Za- daniach dla Dyrektorów Izb Skarbowych i Naczelników Urzędów Skarbowych w zakre- sie realizacji polityki finansowej państwa w  2012 r. oraz wytycznych do ich realizacji, AP2/0120/5/TJS/11/12/13314, http://www.mf.gov.pl/documents/764034/928329/Zadan ia+dla+Dyrektor C3 B3w+Izb+Skarbowych+i+Naczelnik C3 B3w+Urz C4 99d C3 B3w+Skarbowych+na+2012+r..pdf (dostęp: 5.01.2017). Przemysław Grzanka
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:


Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: