Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00497 007846 20970191 na godz. na dobę w sumie
Język Artystyczny. T. 17: Obrzeża, marginesy, rudymenty… - ebook/pdf
Język Artystyczny. T. 17: Obrzeża, marginesy, rudymenty… - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 202
Wydawca: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-226-3945-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-15%), audiobook).

Kilka tematów znalazło wyraz monografii. Można wśród nich między innymi wskazać następujące: kwestia pogranicza w piśmiennictwie artystycznym, kulturowe zjawiska marginalne oraz ich manifestacje w literaturze, główny nurt a/i nisza, różnie pojmowana nie/normatywność, przenikanie, kolażowość, mgławicowość gatunków, stylów, dyskursów, przemiany kategorii podmiotowości (np. posthumanizm, transhumanizm). Wszystko to można postrzegać jako pozostałości, resztki, odpadki jako nową perspektywę opisu świata, wyraz licznych przeobrażeń systemowych języka, stylu, dyskursu artystycznego.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Język Artystyczny tom 17 Obrzeża, marginesy, rudymenty… Redaktor serii: Językoznawstwo Polonistyczne Mirosława Siuciak Recenzent Magdalena Hawrysz Język Artystyczny tom 17 Obrzeża, marginesy, rudymenty… redakcja naukowa Artur Rejter Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego • Katowice 2020 Spis treści Wprowadzenie (Artur Rejter) / 7 Magdalena Graf Onimiczne imponderabilia. Kilka uwag o ekwiwalentach nazw własnych we współczesnej prozie polskiej / 9 Małgorzata Kita Kobieta bez głosu. O powieści Christiny Dalcher Vox / 35 Magdalena Pietrzak O pogranicznym charakterze Sienkiewiczowskiej publicystyki / 79 Beata Duda Ewa Ficek Biografie (nie)normatywne? Czyli o tym, co można ułożyć z biograficznych puzzli w internecie / 111 Beata Kiszka-Pytel „A ta piosenka jest zrobiona z tego miasta odpadków” – śmieci i resztki, mainstream i nisza w twórczości muzycznej Pablopavo / 141 Dorota Hamerlok Dyskursy posthumanizmu w powieści Tomasza Matkowskiego I Bóg stworzył delfina, czyli potrawka z człowieków / 173 Wprowadzenie Oddajemy do rąk Czytelników siedemnasty tom „Języka Artystycznego” zatytu- łowany Obrzeża, marginesy, rudymenty… Kultura współczesna jest postrzegana często w kategoriach przeobrażeń systemu wartości, przesunięcia akcentów, rozmycia granic itp. Wiemy, że podobne zjawiska charakteryzowały również epoki minione. Należy sądzić, że w dobie poczucia pewnego kryzysu, bezrad- ności, ale także nadziei na nową jakość czy wręcz zachwytu nad przeformu- łowaniem dotychczasowego porządku uznaliśmy, że warto poddać ten szereg zjawisk namysłowi naukowemu. Proponowane (przykładowe) problemy badawcze w  odniesieniu zarówno do epok dawnych, jak i współczesności, które spotkały się z zainteresowaniem Autorek monografii, to: kwestia pogranicza (różnie pojmowanego) w piśmiennic- twie artystycznym (a także tym o pewnej dozie pograniczności względem litera- tury pięknej), kulturowe zjawiska marginalne oraz ich manifestacje w literaturze, główny nurt (mainstream) a/i nisza, różnie pojmowana nie/normatywność, prze- nikanie, kolażowość, mgławicowość gatunków, stylów, dyskursów, przemiany kategorii podmiotowości (np. posthumanizm, transhumanizm), pozostałości, resztki, odpadki jako nowa perspektywa opisu świata, wyraz licznych przeobra- żeń systemowych języka, stylu, dyskursu artystycznego. Przedmiotem analizy uczyniono różne pod względem generycznym teksty, objęto obserwacją różne ich poziomy oraz aspekty. Zgromadzone w tomie prace dowodzą ważkości podejmowania tematów pogranicznych, wątków pozornie przerwanych, zaniedbywanych problemów, charakterystycznych nie tylko dla współczesnego, ale i minionego świata. Artur Rejter Redakcja Katarzyna Więckowska Projekt okładki Anna Krasnodębska-Okręglicka Korekta Marzena Marczyk Łamanie Edward Wilk Redaktor inicjujący Przemysław Pieniążek Tekst publikacji dostępny na licencji Creative Commons Uznanie autorstwa-Na tych samych warunkach 4.0 Międzynarodowe – CC BY-SA 4.0. Wersja elektroniczna monografii zostanie opublikowana 31.12.2021 r. w formule wolnego dostępu w Repozytorium Uni- wersytetu Śląskiego. Copyright wydania © 2020 by Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. Pewne prawa zastrzeżone. https://orcid.org/0000-0002-1487-859X Rejter, Artur Obrzeża, marginesy, rudymenty… / Artur Rejter. - Katowice : Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego, 2020. - (Język Artystyczny ; t. 17) (Językoznawstwo Polonistyczne) Wydawca Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego ul. Bankowa 12B, 40-007 Katowice www.wydawnictwo.us.edu.pl e-mail: wydawnictwo@us.edu.pl https://doi.org/10.31261/PN.3992 ISBN 978-83-226-3945-0 (wersja drukowana) ISBN 978-83-226-3946-7 (wersja elektroniczna) Druk i oprawa: Volumina.pl Daniel Krzanowski ul. Księcia Witolda 7–9 71-063 Szczecin Wydanie I. Liczba arkuszy drukarskich: 12,75. Liczba arkuszy wydawniczych: 13,0. Publikację wydru- kowano na papierze offsetowym 90 g. PN 3992. Cena 34,90 zł (w tym VAT).
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język Artystyczny. T. 17: Obrzeża, marginesy, rudymenty…
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: