Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00254 005833 19006968 na godz. na dobę w sumie
Język SQL. Przyjazny podręcznik - ebook/pdf
Język SQL. Przyjazny podręcznik - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 224
Wydawca: Helion Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-246-9357-3 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> komputery i informatyka >> bazy danych >> sql - programowanie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

SQL dla każdego!

Bazy danych SQL to fundament większości współczesnych systemów informatycznych. Przechowują niewyobrażalne ilości danych i pozwalają na błyskawiczny dostęp do nich. Zastanawiasz się, jak skutecznie wybrać z Twojej bazy potrzebne dane? Chcesz połączyć dane z wielu tabel i wykonać na nich obliczenia? Na to wszystko i mnóstwo innych rzeczy pozwoli Ci język SQL!

Na rynku dostępnych jest wiele książek poświęconych SQL, zazwyczaj jednak skupiają się one na składni. Ten podręcznik jest zupełnie inny! Podczas lektury nie musisz instalować żadnego oprogramowania ani używać komputera. Zastanawiasz się, jak to możliwe? W tej książce znajdziesz przykłady SQL, które da się zrozumieć, po prostu je czytając. Sięgnij po nią i naucz się korzystać z funkcji, aliasów, złączeń oraz warunków logicznych. Ponadto zobacz, jak stosować procedury składowane i podzapytania. Z ostatnich rozdziałów dowiesz się, jak modyfikować dane, utrzymywać tabele oraz projektować bazy danych. To doskonała książka prezentująca język SQL od nowej strony.

Dzięki tej książce:

Twój przewodnik po języku SQL!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Tytuł oryginału: The Language of SQL Tłumaczenie: Beata Błaszczyk Projekt okładki: Studio Gravite / Olsztyn; Obarek, Pokoński, Pazdrijowski, Zaprucki Materiały graficzne na okładce zostały wykorzystane za zgodą Shutterstock Images LLC. ISBN: 978-83-246-9354-2 © 2011 Course Technology, a part of Cengage Learning. ALL RIGHTS RESERVED. No part of this work covered by the copyright herein may be reproduced, transmitted, stored, or used in any form or by any means graphic, electronic, or mechanical, including but not limited to photocopying, recording, scanning, digitizing, taping, Web distribution, information networks, or information storage and retrieval systems, without the prior written permission of the publisher. DB2, Informix, and IBM are registered trademarks of IBM Corporation. Oracle is a registered trademark of Oracle Corp. MySQL is a registered trademark of MySQL AB. Sybase and SQL Anywhere are registered trademarks of Sybase Inc. Access, Excel, Microsoft, SQL Server, and Windows are registered trademarks of Microsoft Corporation. Mac OS is a registered trademark of Apple Inc. PostgreSQL is a trademark of PostgreSQL Inc and the Regents of the University of California. All other trademarks are the property of their respective owners. All images © Cengage Learning unless otherwise noted. Polish edition copyright © 2014 by Helion S.A. All rights reserved. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: helion@helion.pl WWW: http://helion.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://helion.pl/user/opinie/jsqlpp Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. Pliki z przykładami omawianymi w książce można znaleźć pod adresem: ftp://ftp.helion.pl/przyklady/jsqlpp.zip Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność SPIS TRE(cid:165)CI O autorze ......................................................................................................................11 Wprowadzenie .............................................................................................................13 Rozdział 1. Relacyjne bazy danych i SQL ...................................................................15 Język i logika ...................................................................................................................................................15 Definicja SQL ..................................................................................................................................................17 Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL ...................................................................................................17 Inne bazy danych .........................................................................................................................................19 Relacyjne bazy danych ...............................................................................................................................20 Klucze główne i obce ..................................................................................................................................21 Typy danych ...................................................................................................................................................22 Wartości NULL ...............................................................................................................................................24 Znaczenie SQL ...............................................................................................................................................24 Co dalej? ...........................................................................................................................................................25 Rozdział 2. Podstawy pobierania danych .................................................................27 Prosta instrukcja SELECT ............................................................................................................................27 Uwagi dotyczące składni ...........................................................................................................................28 Wybieranie kolumn .....................................................................................................................................29 Nazwy kolumn zawierające spacje .........................................................................................................30 Co dalej? ...........................................................................................................................................................31 Rozdział 3. Obliczenia i aliasy .....................................................................................33 Pola obliczane ................................................................................................................................................33 Wartości literału ............................................................................................................................................34 Obliczenia arytmetyczne ...........................................................................................................................35 Konkatenacja pól ..........................................................................................................................................36 Aliasy kolumn .................................................................................................................................................37 Aliasy tabel ......................................................................................................................................................39 Co dalej? ...........................................................................................................................................................40 5 Kup książkęPoleć książkę 6 Spis treści Rozdział 4. Korzystanie z funkcji ................................................................................41 Zastosowanie funkcji ..................................................................................................................................41 Funkcje znakowe ..........................................................................................................................................42 Funkcje zagnieżdżone ................................................................................................................................47 Funkcje daty i czasu .....................................................................................................................................48 Funkcje liczbowe ..........................................................................................................................................50 Funkcje konwersji .........................................................................................................................................52 Co dalej? ...........................................................................................................................................................54 Rozdział 5. Sortowanie danych ..................................................................................55 Dodawanie sortowania ..............................................................................................................................55 Sortowanie danych w porządku rosnącym ........................................................................................56 Sortowanie danych w porządku malejącym ......................................................................................57 Sortowanie względem więcej niż jednej kolumny ..........................................................................58 Sortowanie względem pola obliczanego ............................................................................................58 Więcej na temat sekwencji sortowania ................................................................................................59 Co dalej? ...........................................................................................................................................................62 Rozdział 6. Logika obliczania wartości wyjściowych w kolumnach .......................63 Logika IF-THEN-ELSE ...................................................................................................................................64 Format prosty ................................................................................................................................................64 Format przeszukujący .................................................................................................................................66 Co dalej? ...........................................................................................................................................................68 Rozdział 7. Logika obliczania wartości wyjściowych w wierszach ..........................69 Zastosowanie kryteriów selekcji .............................................................................................................69 Operatory klauzuli WHERE ........................................................................................................................71 Ograniczanie liczby zwracanych wierszy .............................................................................................72 Ograniczanie liczby wierszy za pomocą sortowania .......................................................................73 Co dalej? ...........................................................................................................................................................75 Rozdział 8. Logika Boole’a ..........................................................................................77 Złożone warunki logiczne .........................................................................................................................77 Operator AND ................................................................................................................................................78 Operator OR ....................................................................................................................................................79 Zastosowanie nawiasów ............................................................................................................................79 Zastosowanie wielu nawiasów ................................................................................................................81 Operator NOT .................................................................................................................................................82 Operator BETWEEN ......................................................................................................................................84 Operator IN .....................................................................................................................................................85 Logika Boole’a a wartości NULL ..............................................................................................................86 Co dalej? ...........................................................................................................................................................88 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 7 Rozdział 9. Dopasowywanie nieprecyzyjnie określonych wartości .......................89 Dopasowywanie do wzorca .....................................................................................................................89 Znaki wieloznaczne .....................................................................................................................................92 Dopasowanie za pomocą brzmienia .....................................................................................................94 Co dalej? ...........................................................................................................................................................96 Rozdział 10. Dokonywanie podsumowań .................................................................99 Usuwanie duplikatów .................................................................................................................................99 Funkcje agregujące .................................................................................................................................. 101 Funkcja COUNT .......................................................................................................................................... 103 Grupowanie danych ................................................................................................................................. 104 Grupowanie i sortowanie względem kilku kolumn ...................................................................... 105 Kryteria selekcji w ramach agregacji .................................................................................................. 107 Co dalej? ........................................................................................................................................................ 109 Rozdział 11. Złączenia wewnętrzne tabel .............................................................. 111 Łączenie dwóch tabel .............................................................................................................................. 112 Złączenie wewnętrzne ............................................................................................................................. 114 Kolejność tabel w złączeniach wewnętrznych ............................................................................... 115 Alternatywna składnia złączeń wewnętrznych .............................................................................. 116 Aliasy tabel — ciąg dalszy ...................................................................................................................... 117 Co dalej? ........................................................................................................................................................ 118 Rozdział 12. Złączenia zewnętrzne tabel ............................................................... 119 Złączenie zewnętrzne .............................................................................................................................. 120 Złączenia lewostronne ............................................................................................................................ 121 Weryfikacja występowania wartości NULL ...................................................................................... 123 Złączenia prawostronne ......................................................................................................................... 124 Kolejność tabel w złączeniach zewnętrznych ................................................................................. 125 Złączenia pełne .......................................................................................................................................... 126 Co dalej? ........................................................................................................................................................ 128 Rozdział 13. Złączenia zwrotne i widoki ................................................................ 129 Złączenia zwrotne ..................................................................................................................................... 129 Tworzenie widoków ................................................................................................................................. 132 Pobieranie danych z widoków ............................................................................................................. 133 Zalety stosowania widoków .................................................................................................................. 134 Modyfikowanie i usuwanie widoków ................................................................................................ 136 Co dalej? ........................................................................................................................................................ 137 Rozdział 14. Podzapytania ...................................................................................... 139 Rodzaje podzapytań ................................................................................................................................. 139 Wykorzystanie podzapytania jako źródła danych ......................................................................... 140 Wykorzystanie podzapytania w kryteriach selekcji ...................................................................... 143 Podzapytania skorelowane .................................................................................................................... 144 Kup książkęPoleć książkę 8 Spis treści Operator EXISTS ......................................................................................................................................... 146 Zastosowanie podzapytania do wyznaczenia wartości kolumny obliczanej ...................... 147 Co dalej? ........................................................................................................................................................ 148 Rozdział 15. Logika zbiorów .................................................................................... 149 Zastosowanie operatora UNION .......................................................................................................... 150 Dołączanie lub eliminowanie duplikatów za pomocą operatora UNION ............................. 152 Krzyżowanie zapytań ............................................................................................................................... 154 Co dalej? ........................................................................................................................................................ 156 Rozdział 16. Procedury składowane i parametryzacja ......................................... 157 Tworzenie procedur składowanych ................................................................................................... 158 Parametry w procedurze składowanej .............................................................................................. 160 Wykonywanie procedur składowanych ............................................................................................ 161 Modyfikowanie i usuwanie procedur składowanych ................................................................... 162 Funkcje — ciąg dalszy ............................................................................................................................. 163 Co dalej? ........................................................................................................................................................ 164 Rozdział 17. Modyfikowanie danych ...................................................................... 165 Sposoby modyfikacji danych ................................................................................................................ 165 Wstawianie danych ................................................................................................................................... 166 Usuwanie danych ...................................................................................................................................... 170 Aktualizacja danych .................................................................................................................................. 171 Aktualizacja danych w tabeli za pomocą podzapytań skorelowanych ................................. 172 Co dalej? ........................................................................................................................................................ 174 Rozdział 18. Utrzymanie tabel ................................................................................ 175 Język definicji danych .............................................................................................................................. 175 Atrybuty tabel ............................................................................................................................................. 176 Kolumny w tabelach ................................................................................................................................. 177 Klucze główne i indeksy .......................................................................................................................... 178 Klucze obce .................................................................................................................................................. 179 Tworzenie tabel .......................................................................................................................................... 180 Tworzenie indeksów ................................................................................................................................ 182 Co dalej? ........................................................................................................................................................ 182 Rozdział 19. Zasady projektowania baz danych ................................................... 183 Cele normalizacji ........................................................................................................................................ 184 W jaki sposób dokonywać normalizacji danych ............................................................................ 186 Sztuka projektowania bazy danych .................................................................................................... 190 Alternatywy dla normalizacji ................................................................................................................. 191 Co dalej? ........................................................................................................................................................ 193 Rozdział 20. Sposoby prezentacji danych .............................................................. 195 Kilka słów o warstwie prezentacji danych ........................................................................................ 195 Narzędzia do raportowania i raporty krzyżowe ............................................................................. 196 Kup książkęPoleć książkę Spis treści 9 Arkusze kalkulacyjne i tabele przestawne ........................................................................................ 198 Co dalej? ........................................................................................................................................................ 200 Dodatek A. Praca z bazą danych Microsoft SQL Server ........................................ 203 Wstęp ............................................................................................................................................................. 203 Instalacja SQL Server Express 2014 i SQL Server Management Studio .................................. 204 Praca z SQL Server Management Studio ........................................................................................... 204 Dodatek B. Praca z bazą danych MySQL ................................................................ 207 Wstęp ............................................................................................................................................................. 207 Instalacja MySQL Server oraz MySQL Workbench ......................................................................... 208 Praca z MySQL Workbench .................................................................................................................... 209 Dodatek C. Praca z bazą danych Oracle ................................................................. 211 Wstęp ............................................................................................................................................................. 211 Instalacja Oracle Database Express Edition ..................................................................................... 211 Praca z Oracle Database Express Edition .......................................................................................... 212 Dodatek D. Lista wszystkich instrukcji SQL ........................................................... 215 Skorowidz ................................................................................................................. 217 Kup książkęPoleć książkę 10 Spis treści Kup książkęPoleć książkę ROZDZIA(cid:146) 1 RELACYJNE BAZY DANYCH I SQL W pierwszym rozdziale znajdziesz podstawowe informacje, które pozwolą Ci szybko rozpocząć samodzielne pisanie instrukcji SQL w miarę zapoznawania się z zagadnieniami przedstawionymi w kolejnych rozdziałach. Poruszę w nim dwa podstawowe tematy. Po pierwsze, dokonam przeglądu baz danych, do których odniesienia znajdziesz w ni- niejszej książce. Przedstawię również kilka podstawowych informacji o tym, w jaki sposób w tych bazach danych wykorzystywany jest język SQL. Zwrócę również uwagę na pewne cechy tej książki, które pozwolą Ci łatwo określić składnię SQL wykorzy- stywaną w przypadku konkretnej bazy danych, której używasz. Po drugie, omówię kilka kluczowych charakterystyk związanych z projektowaniem rela- cyjnych baz danych. Będzie więc mowa o tabelach, wierszach, kolumnach, kluczach i ty- pach danych. Gdy posiądziesz już podstawową wiedzę, drogi Czytelniku, będziesz mógł w krótkim czasie rozpocząć pracę z SQL. Nie zwlekając więc już dłużej, zaczynamy. Język i logika Na wstępie chciałbym się do czegoś przyznać — tytuł tej książki nie jest do końca od- powiedni. Chociaż brzmi on: Język SQL, być może bardziej trafny byłby taki: Logika SQL. Twierdzę tak dlatego, że — podobnie jak w przypadku wszystkich języków pro- gramowania — język SQL ma znacznie więcej wspólnego z chłodną, twardą logiką niż z językiem angielskim. Niemniej jednak w SQL mamy do czynienia ze składnią opartą na języku, która od- różnia go od wielu innych języków programowania. W przeciwieństwie do wielu narzędzi programowania, SQL wykorzystuje zwykłe angielskie słowa, takie jak WHERE, FROM czy 15 Kup książkęPoleć książkę 16 Rozdział 1 (cid:81) Relacyjne bazy danych i SQL HAVING, które stanowią słowa kluczowe w jego składni. W rezultacie SQL ma charakter bardziej jednoznaczny niż inne języki programowania, z którymi się spotkałeś. Po zapoznaniu się z językiem SQL możesz więc odnieść wrażenie, że jego polecenia są analogiczne do zdań w języku angielskim i również mają pewne ekspresyjne znaczenie. Porównaj na przykład poniższe zdanie: Poprosz(cid:218) na wynos hamburgera i frytki z promocyjnego menu. z instrukcją SQL: Select miasto, województwo1 from klienci order by województwo Nie wchodząc na razie w szczegóły, powyższa instrukcja SQL oznacza, że chcemy wy- świetlić pola z informacjami o mieście i województwie z tabeli zawierającej dane o klientach, znajdującej się w naszej bazie danych. Ponadto, chcemy posortować wy- niki alfabetycznie według województwa. W obu przypadkach określamy interesujące nas elementy (hamburger/frytki lub mia- sto/województwo), wskazujemy, skąd chcemy je pozyskać (promocyjne menu lub ta- bela z informacjami o klientach), oraz zamieszczamy dodatkowe instrukcje (przygo- towanie zamówienia na wynos lub sortowanie wyników według województwa). Ważnym celem tej książki jest nauka SQL w sposób analogiczny do nauki języka angiel- skiego, za pomocą prostych i intuicyjnych metod. Będę wprowadzał po jednym nowym pojęciu związanym z SQL, jednocześnie rozbudowując jego kontekst logiczny i znaczenie. Tytuł tej książki ma także inne, być może mniej oczywiste znaczenie. Należy mieć na uwadze fakt, że często mylone są pojęcia języka SQL oraz baz danych SQL. Istnieje wiele firm komputerowych sprzedających oprogramowanie dla systemów zarządzania bazami danych (ang. DBMS — Database Management Systems). Powszechnie bazy danych w tego rodzaju pakietach oprogramowania są często określane jako bazy danych SQL (ang. SQL databases), jako że język SQL jest podstawowym narzędziem służącym do zarządzania samymi bazami danych i dostępem do danych w nich przechowywanych. W nazwie baz danych niektórych producentów występuje nawet słowo „SQL”. Na przy- kład firma Microsoft swój najnowszy system zarządzania bazą danych nazwała SQL Server 2014. Jednak, w gruncie rzeczy, SQL jest raczej językiem. Nie jest to baza danych. Dlatego też w niniejszej książce skupię się na scharakteryzowaniu języka SQL, nie zaś na kon- kretnej bazie danych. 1 W przykładach zawartych w niniejszej książce zarówno w nazwach tabel, jak i kolumn zastosowa- no polskie znaki diakrytyczne. Nie jest to jednak zalecane w przypadku realizacji rzeczywistych projektów, m.in. ze względu na możliwe problemy z kodowaniem tego rodzaju znaków w realnie istniejących bazach danych — przyp. tłum. Kup książkęPoleć książkę Definicja SQL 17 Definicja SQL Czym więc jest SQL? W skrócie, SQL jest standardowym językiem programowania wykorzystywanym w celu utrzymywania danych zawartych w relacyjnych bazach da- nych i korzystania z nich. Mówiąc prościej, SQL to język, który pozwala użytkowni- kom na interakcję z relacyjnymi bazami danych. Począwszy od 1970 roku, przez wiele lat był rozwijany przez różne organizacje. W 1986 roku Amerykański Instytut Normaliza- cyjny (ang. ANSI — American National Standards Institute) opublikował swój pierw- szy zestaw norm dotyczących języka SQL i od tego czasu wielokrotnie je aktualizował. Ogólnie rzecz biorąc, język SQL składa się z trzech głównych elementów. Pierwszy z nich nosi nazwę DML lub języka manipulowania danymi (ang. Data Manipulation Language). Obejmuje on zestaw instrukcji wykorzystywanych do pobierania, aktualizacji, doda- wania i usuwania danych z bazy danych. Drugi element to DDL bądź język definicji danych (ang. Data Definition Language). Umożliwia on tworzenie lub modyfikowanie struktur bazy danych. Na przykład w ramach języka definicji danych występuje in- strukcja ALTER, która pozwala modyfikować tabele w bazie danych. Wreszcie trzeci komponent języka SQL to DCL lub język kontroli danych (ang. Data Control Language), pozwalający zarządzać bezpieczeństwem dostępu do obiektów bazy danych. Wielu kluczowych producentów oprogramowania, takich jak Microsoft i Oracle, do- stosowało standard SQL do własnych potrzeb i dodało do niego liczne rozszerzenia i modyfikacje. Jednak mimo że każdy dostawca w wyjątkowy sposób interpretuje SQL, podstawy tego języka pozostają niezmienione i wspólne dla wszystkich producentów oprogramowania. Ten właśnie zakres zostanie omówiony w tej książce. Jako język programowania, SQL różni się od pozostałych języków, takich jak Visual Basic lub C++, które być może znasz. Inne języki mają zazwyczaj charakter proceduralny. Oznacza to, że umożliwiają określenie pewnych procedur w celu osiągnięcia pożąda- nych wyników. SQL jest raczej językiem deklaratywnym, w którym cel do osiągnięcia zazwyczaj deklarowany jest za pomocą pojedynczej instrukcji. W SQL możliwe jest zastosowanie prostszej struktury, ponieważ jest on wykorzystywany jedynie w kontek- ście relacyjnych baz danych, a nie szeroko rozumianych systemów komputerowych. Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL Mimo że moim celem jest przedstawienie podstawowych elementów języka SQL, które są wykorzystywane podczas wszystkich wdrożeń systemów opartych na relacyjnej bazie danych, przedstawię także konkretne przykłady składni SQL. Mając jednak na uwadze fakt, że składnia SQL ustanawiana przez poszczególnych dostawców nieco się od sie- bie różni, zdecydowałem się skupić na składni tego języka wykorzystywanej przez na- stępujące trzy bazy danych: Kup książkęPoleć książkę 18 Rozdział 1 (cid:81) Relacyjne bazy danych i SQL (cid:374) Microsoft SQL Server, (cid:374) Oracle Database, (cid:374) MySQL. Gdy między tymi trzema bazami danych wystąpią jakieś różnice, w tekście książki przedstawiona zostanie składnia stosowana w Microsoft SQL Server. Wszelkie różnice w składni występujące w przypadku MySQL oraz Oracle zostaną zaprezentowane w ram- ce, tak jak poniżej: RÓŻNICE W RAMACH INNYCH BAZ DANYCH Tego typu ramka pojawi się zawsze, gdy prezentowane będą różnice w składni w przypadku bazy da- nych Oracle lub MySQL. Składnia dla Microsoft SQL Server zostanie umieszczona w tekście głównym. W nagłówku ramki znajdzie się informacja, czy opisane w niej różnice występują w składni MySQL, Oracle czy też w obu tych bazach danych. Microsoft SQL Server jest dostępny w kilku wersjach i edycjach. Najnowsza wersja to Microsoft SQL Server 2014. Producent oferuje edycje od podstawowej, o nazwie Express, do edycji Enterprise, zawierającej pełny zakres funkcjonalności. Wersja Express jest darmowa, ale zawiera mnóstwo funkcji, które pozwalają rozpocząć przygodę z budo- waniem bazy danych. Wersja Enterprise ma wiele wyrafinowanych funkcji służących do zarządzania bazą danych, a także zaawansowane komponenty do analiz business intelligence. Oracle również jest dostępny w wielu wersjach. Najnowsza wersja to Oracle Database 12c. Jak w przypadku baz danych Microsoft, Oracle również oferuje bezpłatną edycję Express swojej bazy danych. MySQL to baza danych typu open source. Oznacza to, że nie jest własnością żadnej organizacji. Żaden podmiot nie sprawuje również pieczy nad jej rozwojem. Chociaż Sun Microsystems w 2008 roku zakupił MySQL, baza ta pozostaje jednym z najczęściej wybieranych rodzajów oprogramowania typu open source. Sun Microsystems został później zakupiony przez Oracle. Jako baza danych typu open source, MySQL jest dostęp- na na wielu platformach innych niż Windows, takich jak Mac OS X i Linux. Community Edition to baza danych MySQL, którą można pobrać za darmo. Zaczynając pracę z bazami danych, czasami warto wcześniej pobrać wybraną bazę da- nych, aby móc poćwiczyć budowanie instrukcji SQL z wykorzystaniem znajdujących się w niej tabel. Jednak w celu przyswojenia wiedzy zawartej w niniejszej książce nie musisz tego robić. Została ona napisana w taki sposób, abyś nauczył się posługiwania językiem SQL w trakcie jej czytania. W tekście zamieszczę ponadto wystarczającą ilość danych, które umożliwią Ci zrozumienie wyników różnych instrukcji SQL bez ko- nieczności pobierania oprogramowania i samodzielnego wpisywania i wykonywania prezentowanych instrukcji. Kup książkęPoleć książkę Inne bazy danych 19 Niemniej jednak, jeśli chciałbyś pobrać darmowe wersje którejkolwiek z wymienio- nych baz danych, pierwsze trzy dodatki na końcu tej książki zawierają kilka przydat- nych wskazówek i porad, jak to zrobić. Dodatek A przedstawia kompletne informacje o tym, jak rozpocząć pracę z Microsoft SQL Server. Zawarta w nim instrukcja pre- zentuje szczegółowe informacje na temat instalowania oprogramowania i wykonywa- nia poleceń SQL. Analogicznie, dodatek B dotyczy bazy danych MySQL, zaś dodatek C objaśnia sposób postępowania w przypadku bazy danych Oracle. Dodatek D zawiera materiał dodatkowy — listę wszystkich poleceń SQL przedstawionych w tej książce, występujących we wszystkich trzech bazach danych. Jak wspomniano wcześniej, wszystkie zawarte tu instrukcje SQL będą prezentowane z uwzględnieniem składni Microsoft SQL Server. W większości przypadków instrukcje te będą również działać w MySQL i Oracle, ale istnieją pewne odstępstwa. Większość czytelników uzna za całkowicie zbędne zarówno pobieranie oprogramo- wania, jak i zapoznawanie się z zawartością dodatku D. Przykłady pokazane w książce są oczywiste i nie wymagają zaglądania do dodatkowych źródeł wiedzy w celu zrozu- mienia prezentowanego materiału. Jednak jeżeli masz taką potrzebę, zachęcamy Cię do skorzystania z dodatkowych materiałów w dodatku D. Inne bazy danych Poza Microsoft SQL Server, Oracle i MySQL istnieje wiele innych implementacji bazy danych SQL. Niektóre z bardziej popularnych pakietów to: (cid:374) Microsoft Access firmy Microsoft, (cid:374) DB2 firmy IBM, (cid:374) Informix, również stworzony przez IBM, (cid:374) SQL Anywhere firmy Sybase, (cid:374) PostgreSQL, która jest bazą danych typu open source. Z wymienionych powyżej baz danych dość wyjątkowy jest Microsoft Access. W szcze- gólności przydaje się osobom początkującym w świecie SQL, które chcą nauczyć się tego języka. W istocie, Access jest graficznym interfejsem dla relacyjnych baz danych. Innymi słowy, umożliwia on utworzenie kwerendy do relacyjnej bazy danych przy wykorzystaniu interfejsu graficznego. Użytecznym aspektem Accessa dla początkujących jest możli- wość łatwego utworzenia kwerendy poprzez jej wizualizację, a następnie przełączenie się na widok SQL, aby zobaczyć właśnie utworzoną instrukcję SQL. Można w ten sposób two- rzyć różne kwerendy, a następnie od razu sprawdzać, jak wygląda ich składnia SQL. Innym wyróżnikiem Accessa w porównaniu do wymienionych powyżej baz danych jest to, że baza ta jest instalowana lokalnie i jako taka wykazuje dużą elastyczność. Można ją wykorzystać nie tylko do utworzenia bazy danych znajdującej się w całości Kup książkęPoleć książkę 20 Rozdział 1 (cid:81) Relacyjne bazy danych i SQL w jednym pliku na Twoim komputerze, ale również do podłączenia się do bardziej skomplikowanych baz danych utworzonych za pomocą innych narzędzi, takich jak Microsoft SQL Server. Relacyjne bazy danych Omówmy teraz podstawy relacyjnych baz danych oraz sposób ich działania. Zasadniczo, relacyjna baza danych jest zbiorem danych przechowywanych w dowolnej liczbie tabel. Termin relacyjne (ang. relational) jest wykorzystywany w celu wskazania, że tabele są ze sobą powiązane. Weźmy pod uwagę prosty przykład bazy danych skła- dającej się tylko z dwóch tabel: Klienci i Zamówienia. Tabela Klienci zawiera po jed- nym rekordzie dla każdego klienta, który kiedykolwiek złożył zamówienie. Tabela Zamówienia zawiera jeden rekord dla każdego złożonego zamówienia. Każda tabela może mieć dowolną liczbę pól, które są używane do przechowywania różnych atry- butów związanych z każdym rekordem. Na przykład tabela Klient może zawierać takie pola jak Imi(cid:218) czy Nazwisko. W tym momencie przydatna może okazać się wizualizacja kilku tabel i zawartych w nich danych. Zwyczajowo tabele przedstawia się jako siatkę składającą się z wierszy i kolumn. Każdy wiersz oznacza rekord, natomiast każda kolumna reprezentuje pole w tabeli. Górny wiersz w nagłówku zazwyczaj zawiera nazwy pól. W pozostałych wierszach znajdują się właściwe dane. W terminologii SQL rekordy i pola w rzeczywistości noszą nazwę wierszy (ang. rows) i kolumn (ang. columns), odpowiadając ich wizualnej reprezentacji. Odtąd zatem w celu opisania budowy tabel w relacyjnych bazach danych będziemy używali terminów wiersze i kolumny zamiast rekordy i pola. Spójrzmy na przykład najprostszej możliwej relacyjnej bazy danych. W tej bazie da- nych istnieją tylko dwie tabele, Klienci i Zamówienia. Oto, jak mogłyby wyglądać: Tabela Klienci: IDKlienta Imi(cid:218) Nazwisko 1 2 3 Jan Andrzej Anna Tabela Zamówienia: Kowalski Nowak Kwiatkowska IDZamówienia IDKlienta KwotaZamówienia 1 z 3 4 1 1 2 3 50,00 60,00 33,50 20,00 Kup książkęPoleć książkę Klucze główne i obce 21 W powyższym przykładzie tabela Klienci zawiera trzy kolumny: IDKlienta, Imi(cid:218) i Nazwisko. Każdy z trzech wierszy tabeli prezentuje dane trzech różnych osób: Jana Kowalskiego, Andrzeja Nowaka i Anny Kwiatkowskiej. Każdy wiersz reprezentuje innego klienta, a każda kolumna zawiera inny fragment informacji o nim. Podobnie, w tabeli Zamówienia znajdują się trzy kolumny, ale cztery wiersze. Oznacza to, że w bazie da- nych istnieją cztery zamówienia i trzy przypisane do nich atrybuty. Oczywiście, jest to bardzo prosty przykład, mający za zadanie pokazać, jaki typ danych może być przechowywany w rzeczywistej bazie danych. Na przykład, tabela Klienci zazwyczaj zawiera wiele dodatkowych kolumn, opisujących inne atrybuty klienta, takie jak miasto, województwo, kod pocztowy i telefon. Podobnie tabela Zamówienia zazwy- czaj zawiera kolumny opisujące dodatkowe atrybuty zamówienia, takie jak data za- mówienia, wartość podatku obrotowego oraz informacje o sprzedawcy, który przyjął zamówienie. Klucze główne i obce Zwróć uwagę na pierwszą kolumnę w każdej tabeli: IDKlienta w tabeli Klienci i IDZamówienia w tabeli Zamówienia. Kolumny te są zwykle określane jako klucze główne (ang. primary keys). Klucze główne są przydatne, a wręcz niezbędne z dwóch powodów. Po pierwsze, pozwalają one jednoznacznie zidentyfikować pojedynczy wiersz w tabeli. Na przykład, gdybyś chciał pobrać wiersz dla Jana Kowalskiego, wystarczy po prostu użyć kolumny IDKlienta, aby wyświetlić takie dane. Klucze główne zapewniają również unikalność. Oznaczenie kolumny IDKlienta jako klucza głównego gwarantuje, że w tej kolumnie znajdować się będzie unikalna wartość dla każdego wiersza w tabeli. Nawet jeśli w bazie danych znajdą się dwie osoby o takim samym imieniu i nazwisku, na przy- kład Jan Kowalski, w obu tych wierszach w kolumnie IDKlienta będą występowały różne wartości. W powyższym przykładzie wartości w kolumnach z kluczem głównym nie oznaczają niczego szczególnego. W tabeli Klienci kolumna IDKlienta zawiera wartości 1, 2 i 3 dla trzech wierszy w tabeli. Często jest tak, że tabele bazy danych są zaprojektowane w taki sposób, aby kolumny z kluczem głównym wraz z dodawaniem kolejnych wierszy wypeł- niane były automatycznie generowanymi numerami sekwencyjnymi. Ta cecha pro- jektowa zwykle jest określana jako automatyczny przyrost (ang. auto-increment). Drugim powodem zastosowania kluczy głównych jest to, że pozwalają w łatwy sposób połączyć jedną tabelę z inną. W naszym przykładzie kolumna IDKlienta w tabeli Zamówienia wskazuje na odpowiadający jej wiersz w tabeli Klienci. Patrząc na czwarty wiersz tabeli Zamówienia, można zauważyć, że w kolumnie IDKlienta występuje war- tość 3. Oznacza to, że to zamówienie odnosi się do klienta z IDKlienta o numerze 3, czyli do Anny Kwiatkowskiej. Wykorzystanie wspólnych kolumn między tabelami jest istotnym elementem projektowania w relacyjnych bazach danych. Kup książkęPoleć książkę 22 Rozdział 1 (cid:81) Relacyjne bazy danych i SQL Oprócz jedynie wskazania tabeli Klienci, kolumna IDKlienta w tabeli Zamówienia może zostać oznaczona jako klucz obcy (ang. foreign key). Zagadnieniem kluczy obcych zajmę się szczegółowo w rozdziale 18. Na razie po prostu zapamiętaj, że klucze obce mogą być zdefiniowane w celu zapewnienia, że kolumna ma poprawną wartość. Przykła- dem może być sytuacja, gdy nie chcesz, aby kolumna IDKlienta w tabeli Zamówienia miała wartość, dla której nie istnieje odpowiednik w kolumnie IDKlienta w tabeli Klienci. Takie ograniczenie jest możliwe dzięki oznaczeniu kolumny jako klucza obcego. Typy danych Za pomocą kluczy głównych i obcych tworzona jest struktura tabel bazy danych. Dzięki nim tabele są ze sobą poprawnie powiązane, a także możliwy jest dostęp do wszystkich tabel w bazie danych. Inną ważną cechą każdej kolumny w tabeli jest typ przechowywanych w niej danych. Typy danych są po prostu sposobem definiowania rodzaju danych zawartych w kolumnie. Typ danych trzeba określić dla każdej kolumny w każdej tabeli. Niestety, w ramach różnych relacyjnych baz danych dozwolone jest użycie zróżnicowanych typów danych, które mają określone znaczenie. Na przykład każda z relacyjnych baz danych — Microsoft SQL Server, MySQL i Oracle — ma ponad 30 różnych dozwolonych typów danych. Omówienie każdego dostępnego typu danych z uwzględnieniem wszelkich związanych z nim niuansów byłoby niemożliwe, nawet jeśli mowa jest tylko o trzech bazach danych podanych powyżej. Dokonam jednak pewnego streszczenia tego tematu, charaktery- zując główne kategorie typów danych, które występują w większości baz danych. Gdy tylko zapoznasz się z istotnymi typami danych w tych kategoriach, nie będziesz miał większych problemów z innymi, z którymi możesz się zetknąć w przyszłości. Ogólnie rzecz ujmując, istnieją trzy fundamentalne typy danych: liczbowy, znakowy oraz daty i czasu. Typy danych liczbowych (ang. numeric datatypes) występują pod różnymi postaciami — w formie bitów, liczb całkowitych, dziesiętnych i rzeczywistych. Bity (ang. bits) są ty- pami danych liczbowych, które pozwalają na określenie tylko dwóch wartości — 0 i 1. Są one często używane w celu określenia, że dany atrybut ma przyjmować wyłącznie wartości typu prawda lub fałsz. Typ danych określający liczby całkowite (ang. integers) wskazuje na liczby bez miejsc po przecinku, natomiast typy danych dla liczb dziesięt- nych (ang. decimals) mogą zawierać wartości dziesiętne po przecinku. W odróżnieniu od bitów, liczb całkowitych i dziesiętnych, wartości liczb rzeczywistych (ang. real) są podawane jedynie w przybliżeniu, według wewnętrznie ustalonych zasad. Jedną wy- różniającą cechą wszystkich typów danych liczbowych jest to, że mogą one być uwzględ- nione w obliczeniach arytmetycznych. Oto kilka reprezentatywnych przykładów ty- pów danych liczbowych z Microsoft SQL Server, MySQL i Oracle. Kup książkęPoleć książkę Typy danych 23 Ogólny opis Typ danych w Microsoft SQL Server Typ danych w MySQL Typ danych w Oracle bit (ang. bit) liczba całkowita (ang. integer) liczba dziesiętna (ang. decimal) liczba rzeczywista (ang. real) bit int decimal float bit int decimal float (brak) number number number Przykład 1 43 58,63 80,62345 Typy danych znakowych (ang. character) są czasem określane jako łańcuchy znaków (ang. strings) lub ciągi znaków (ang. character strings). W odróżnieniu od typów da- nych liczbowych, znakowe typy danych nie ograniczają się do liczb. Mogą zawierać jakiekolwiek litery lub cyfry, a nawet znaki specjalne, takie jak gwiazdki. Gdy za po- mocą instrukcji SQL uzupełniana jest wartość w kolumnie o typie znakowym, zawsze musi być podawana w pojedynczym cudzysłowie. W przypadku typów danych licz- bowych nigdy nie należy używać cudzysłowu. Poniżej znajduje się kilka przykładów prezentujących typy danych znakowych. Ogólny opis zmienna długość (ang. variable length) stała długość (ang. fixed length) Typ danych w Microsoft SQL Server Typ danych w MySQL Typ danych w Oracle Przykład varchar char varchar varchar2 Thomas Edison char char 60601 Wygląda na to, że drugi przykład (60601) może być typem danych liczbowych, ponieważ składa się wyłącznie z cyfr. Nie jest to nic niezwykłego. Mimo że kody pocztowe w Stanach Zjednoczonych składają się jedynie z cyfr, zazwyczaj definiowane są jako znakowe typy danych, ponieważ nigdy nie ma potrzeby wykonywania obliczeń aryt- metycznych z ich udziałem. Typy danych związanych z datą i czasem (ang. date/time) są wykorzystywane do prezen- towania dat i czasu. Podobnie jak typy danych znakowych, muszą być podawane w poje- dynczym cudzysłowie. Na tym typie danych możliwe jest wykonywanie specjalnych obliczeń; na przykład można użyć specjalnej funkcji, aby obliczyć liczbę dni pomiędzy dwiema datami zawierającymi zarówno datę, jak i czas. Oto kilka przykładów typów danych związanych z datą i czasem: Ogólny opis data (ang. date) data i czas (ang. date and time) Typ danych w Microsoft SQL Server Typ danych w MySQL Typ danych w Oracle Przykład date datetime date datetime (brak) date 2009-07-15 2009-07-15 08:48:30 Kup książkęPoleć książkę 24 Rozdział 1 (cid:81) Relacyjne bazy danych i SQL Wartości NULL Inną ważną cechą poszczególnych kolumn w tabeli jest to, czy kolumna może zawierać wartości null. Wartość null oznacza, że nie ma danych dla określonego elementu da- nych. Dosłownie, pole takie nie zawiera żadnych danych. Wartości null nie są tym samym, co spacje i puste pola. Logicznie rzecz ujmując, wartości null i spacje są traktowane inaczej. Niuanse związane z pobieraniem danych, które zawierają wartości null, zostaną szczegółowo omówione w rozdziale 8. Podczas wyświetlania danych z wartościami null wiele baz danych SQL wyświetli słowo NULL napisane wielkimi literami. Dzieje się tak po to, aby użytkownik wiedział, że dana kolumna zawiera wartość null, a nie spacje. W całej książce będę trzymał się tej kon- wencji i używał pisowni NULL, aby podkreślić, że reprezentuje ona unikalny typ wartości. Klucze główne w bazie danych nie mogą zawierać wartości NULL. Jest tak, ponieważ klucze główne, zgodnie z definicją, muszą zawierać unikalne wartości. Znaczenie SQL Zanim zakończymy omawianie tematu relacyjnych baz danych, chciałbym przedstawić trochę historii, aby uświadomić Ci przydatność relacyjnych baz danych i znaczenie SQL. W epoce kamienia w dziedzinie informatyki (lata 60. XX wieku) dane zazwyczaj prze- chowywane były na taśmie magnetycznej lub w plikach na dyskach. Programy kom- puterowe, napisane w językach takich jak FORTRAN i COBOL, zwykle odczytywały dane za pośrednictwem plików wejściowych i dokonywały przetwarzania w trybie jednego rekordu naraz, na koniec przenosząc dane do plików wyjściowych. Przetwarzanie było zawsze złożone, ponieważ procedury musiały zostać podzielone na wiele pojedynczych etapów, obejmujących tabele tymczasowe, sortowanie i wielokrotne przetwarzanie danych do momentu otrzymania prawidłowego wyniku. W latach 70., wraz z pojawieniem się hierarchicznych i sieciowych baz danych i rozpoczę- ciem korzystania z nich, dokonał się postęp. Dzięki skomplikowanemu systemowi wewnętrznych wskaźników bazy danych nowszego typu ułatwiły odczytywanie danych. Na przykład, program mógł odczytać rekord z informacjami o kliencie, automatycznie wskazując wszystkie zamówienia danego klienta, a następnie szczegóły każdego z tych zamówień. Jednak w zasadzie odbywało się to nadal zgodnie z zasadą przetwarzania w danym momencie tylko jednego rekordu. Przed pojawieniem się relacyjnych baz danych głównym problemem nie było to, w jaki sposób dane były przechowywane, ale jak wyglądał dostęp do nich. Prawdziwy prze- łom w związku z relacyjnymi bazami danych nadszedł wraz z pojawieniem się języka SQL, ponieważ umożliwił on dostęp do danych w zupełnie inny sposób. Kup książkęPoleć książkę Co dalej? 25 W przeciwieństwie do wcześniej stosowanych metod pobierania danych, SQL umożliwiał użytkownikowi dostęp do dużego zbioru danych w tym samym momencie. Za pomo- cą jednej instrukcji polecenie SQL mogło pobrać lub zaktualizować tysiące rekordów w wielu tabelach. W ten sposób proces ten stał się dużo mniej złożony. Nie były już potrzebne programy komputerowe do odczytywania jednego rekordu naraz w spe- cjalnej sekwencji przy jednoczesnym podejmowaniu decyzji o tym, co należy zrobić z każdym rekordem. To, co do tej pory wymagało setek linii kodu programowania, mogło być teraz realizowane za pomocą zaledwie kilku linii określonej logiki. Co dalej? W tym rozdziale przedstawiono podstawowe informacje o relacyjnych bazach danych, które stanowią podwaliny pod główne zagadnienie, którym będziemy się zajmować, czyli pobieranie danych z baz danych. Omówiliśmy kilka ważnych cech relacyjnych baz danych, takich jak klucze główne, klucze obce i typy danych. Wspomnieliśmy również o tym, że możliwe jest wystąpienie w danych wartości NULL. Uzupełnimy tę wiedzę w rozdziale 8., natomiast w rozdziale 18. powrócimy do ogólnych zagadnień związanych z utrzymaniem bazy danych. Rozdział 19. poświęcony jest projektowaniu baz danych. Dlaczego najważniejszy temat projektowania baz danych omówiony zostanie w niniej- szej książce dopiero kilkanaście rozdziałów dalej? W rzeczywistym świecie bazy da- nych są projektowane i tworzone, zanim mają miejsce jakiekolwiek próby pobierania danych. Dlaczego miałbym zatem nie podążać tą samą drogą w tej książce? Krótko mó- wiąc, doszedłem do wniosku, że o wiele bardziej produktywne jest zgłębienie zagadnień związanych z SQL bez zaprzątania sobie głowy szczegółami dotyczącymi projektowa- nia baz danych, które nosi znamiona zarówno sztuki, jak i nauki. Ponadto, zasady projektowania baz danych będą znaczyć o wiele więcej po zapoznaniu się ze szczegó- łami i niuansami związanymi z pobieraniem danych. Na razie więc zignorujemy zagad- nienia związane z projektowaniem baz danych i w następnym rozdziale przejdziemy od razu do kwestii pobierania danych. Kup książkęPoleć książkę 26 Rozdział 1 (cid:81) Relacyjne bazy danych i SQL Kup książkęPoleć książkę SKOROWIDZ A aggregate function, Patrz: funkcja agregująca aggregation, Patrz: agregacja agregacja, 99 kryteria selekcji, 107 arkusz kalkulacyjny, 195, 198 atrybut, 187 auto-increment, Patrz: przyrost automatyczny B baza danych, 15 projektowanie, 183, 184, 190 relacyjna, 20, 183 schemat gwiazdy, 191 kostka, 192 SQL, 16 struktura, 17 Boolean logic, Patrz: logika Boole’a C calculated field, Patrz: pole obliczane character string, Patrz: ciąg znaków child table, Patrz: tabela podrzędna ciąg znaków, 23 Cognos, 196 column-based logic, Patrz: logika obliczania wartości wyjściowych w kolumnach composite primary key, Patrz: klucz główny złożony concatenation, Patrz: konkatenacja conditional logic, Patrz: logika warunkowa correlated subquery, Patrz: podzapytanie skorelowane crosstab report, Patrz: raport krzyżowy Crystal Reports, 195, 196 cube, Patrz: baza danych schemat gwiazdy kostka dane D agregacja, Patrz: agregacja aktualizacja, 165, 166, 171, 172, 186 duplikat, Patrz: duplikat grupowanie, 104, 105 modyfikacja, 165, 170, 179 nadmiarowe, 186 ograniczenie dostępu, 136 pobieranie, 27 podzbiór, 135 prezentacja, 195 redundancja, Patrz: redundancja selekcja Top N, 73 sortowanie, 55 w porządku malejącym, 57, 60 w porządku rosnącym, 56, 60 względem pola obliczanego, 58 względem więcej niż jednej kolumny, 58 typ, 22, 177 daty i czasu, 22, 23 konwersja, 52 liczbowy, 22, 60 znakowy, 22, 23, 42, 44, 60 źródło, 140 217 Kup książkęPoleć książkę 218 Skorowidz Data Control Language, Patrz: DCL Data Definition Language, Patrz: DDL Data Manipulation Language, Patrz: DML Database Management Systems, Patrz: DBMS DB2, 19 DBMS, 16 DCL, 17, 175 DDL, 17, 175 diagram związków encji, 113 DML, 17, 175 dopasowywanie do wzorca, 89 za pomocą brzmienia, 94 drążenie, 192 wskroś, 199 drill down, Patrz: drążenie drill through, Patrz: drążenie wskroś duplikat, 152 usuwanie, 99, 152 E encja, 113 entity, Patrz: encja entity-relationship diagram, Patrz: diagram związków encji Excel, 195, 198 tabela przestawna, 198 F first normal form, Patrz: postać normalna pierwsza foreign key, Patrz: klucz obcy funkcja, 41, 132 agregująca, 42, 101, 104 argument, 43 AVG, 101, 102 CAST, 52, 53 CONCAT, 37, 46 COUNT, 101, 103 CURRENT_DATE, 48 DATE_FORMAT, 49 DATEDIFF, 48, 49, 50 DATEPART, 48, 49 daty i czasu, 42, 48 DIFFERENCE, 94, 95 GETDATE, 48 IFNULL, 54 ISNULL, 53, 54, 61, 87, 141 konwersji, 52 LEFT, 42, 43, 44 liczbowa, 42 LOWER, 47 LTRIM, 42, 45 łańcuchowa, 42 matematyczna, 50 MAX, 101, 102 MIN, 101, 102 NOW, 48 NVL, 54 PI, 50, 51 RAND, 50, 51 RIGHT, 43, 44, 48 ROUND, 50 RTRIM, 44, 45 skalarna, 42, 101 SOUNDEX, 94, 95 SUBSTR, 44, 45, 48 SUBSTRING, 41, 44, 45 SUM, 42, 101 UPPER, 47 zabezpieczeń bazy danych, 136 zagnieżdżona, 47, 51 znakowa, 42 G generator liczb losowych, 51 Graphical User Interface, Patrz: GUI GUI, 176 I identity column, Patrz: kolumna identyfikująca indeks, 182 Informix, 19 inner join, Patrz: złączenie wewnętrzne instrukcja, 215 ALTER FUNCTION, 163 ALTER PROCEDURE, 162, 163 ALTER TABLE, 182 ALTER VIEW, 136 CREATE, 176 CREATE FUNCTION, 163 CREATE INDEX, 182 CREATE PROCEDURE, 162, 175, 176 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 219 CREATE TABLE, 180, 181 CREATE VIEW, 133, 175, 176 DDL, 176 DELETE, 139, 170, 175 DML, 175 DROP FUNCTION, 163 DROP INDEX, 182 DROP PROCEDURE, 162, 163 INSERT, 139, 175 INSERT INTO, 168, 169 SELECT, 27, 39, 42, 64, 139, 175, 198 łączenie, 149 ORDER BY, 55, 56, 57, 58 TRUNCATE TABLE, 170 UPDATE, 139, 171, 172, 175 identyfikująca, 177 logika obliczania wartości wyjściowych, Patrz: logika obliczania wartości wyjściowych w kolumnach nagłówek, 34 nazwa, 30, 177 zmiana, 135 obliczana, 135 wartość domyślna, 178 przyrostowa, 177, 179 wybieranie, 29 konkatenacja, 36 Kreator raportów, 196 interfejs użytkownika graficzny, Patrz: GUI L J język definicji danych, 17 deklaratywny, 17 kontroli danych, Patrz: DCL manipulowania danymi, 17 proceduralny, 17 SQL, Patrz: SQL join, Patrz: złączenie K keyword, Patrz: słowo kluczowe klauzula, Patrz też: słowo kluczowe CREATE PROCEDURE, 159 CREATE VIEW, 136 DROP VIEW, 136 FROM, 43, 45, 56, 140 GROUP BY, 145 HAVING, 145 LEFT JOIN, 121 ON, 131 ORDER BY, 55, 56, 58, 59, 73, 152 WHERE, 67, 69, 71, 74, 75, 103, 107, 123 klucz główny, 21, 22, 24, 28, 111, 176, 177, 178 złożony, 178, 187 obcy, 22, 111, 113, 176, 179 kolumna, 20, 177 alias, 35, 37, 38, 43, 59 atrybut, 177, 178 liczba losowa, 51 pi, 51 literal value, Patrz: literał wartość literał, 34, 35, 42 logika Boole’a, 77 NULL, 86 IF-THEN-ELSE, 64 obliczania wartości wyjściowych w kolumnach, 63 warunkowa, 63 zbiorów, 149 Ł łańcuch znaków, 23, 42 M matrix report, Patrz: raport macierzowy Microsoft Access, 19 Microsoft Reporting Services, 195, 196 Microsoft SQL Server, 18 instalacja, 203, 204 wersja, 18 MicroStrategy, 196 model relacyjny, 184 MySQL, 18 instalacja, 207, 208 MySQL Server, 207 MySQL Workbench, 207, 209 Kup książkęPoleć książkę 220 Skorowidz N normalizacja, 184, 185, 186, 187, 188, 191 zasady, 187 NULL, 24, 52, 53, 60, 177 numeric datatype, Patrz: dane typ liczbowy O obiekt, 132 biznesowy, 111 pakiet, Patrz: pakiet operator AND, 78, 80 arytmetyczny, 36 BETWEEN, 84 EXCEPT, 155 EXISTS, 146, 173 IN, 84, 85, 143 INTERSECT, 154, 155 kolejność, 80 LIKE, 89 MINUS, 155 NOT, 78, 82, 84 OR, 78, 79, 80, 154 UNION, 150, 151, 154 UNION ALL, 152, 154 NOT, 84 Oracle, 211 Oracle Database, 18 Oracle Database Express Edition, 212 instalacja, 211 outer join, Patrz: złączenie zewnętrzne P pakiet, 159 parametr, 160 parent table, Patrz: tabela nadrzędna pattern matching, Patrz: dopasowywanie do wzorca pivot table, Patrz: Excel tabela przestawna podzapytanie, 39, 75, 86, 139, 140 nieskorelowane, 144 skorelowane, 144, 145, 172, 173 w miejscu listy_kolumn, 140 listy_tabel, 140 warunku, 140, 143 wartość w kolumnie obliczanej, 147 pole obliczane, 33, 34, 35, 58 w klauzuli ORDER BY, 59 postać normalna druga, 186 pierwsza, 186 trzecia, 186 PostgreSQL, 19 primary key, Patrz: klucz główny procedura składowana, 157, 162, 176 modyfikowanie, 162 parametry, 160, 163 tworzenie, 158, 159 wykonywanie, 161, 163 przyrost automatyczny, 21, 177 Query Builder, 196 Q R raport krzyżowy, 196 macierzowy, 196, 198 tabelaryczny, 196 tworzenie, 196 raportowanie, 195 redundancja, 186, 191 relationship, Patrz: związek Report Wizard, Patrz: Kreator raportów S samogłoska, 94 second normal form, Patrz: postać normalna druga sekwencja, 177 selekcja, 140, 143 self join, Patrz: złączenie zwrotne set logic, Patrz: logika zbiorów słowo kluczowe, 27, 28, Patrz też: klauzula ALTER FUNCTION, 163 ALTER PROCEDURE, 162, 163 AND, 78 AS, 39, 117 ASC, 57 BEGIN, 159 BETWEEN, 84 CALL, 162 Kup książkęPoleć książkę Skorowidz 221 CASE, 63 CREATE FUNCTION, 163 CREATE PROCEDURE, 158, 159, 162 CREATE VIEW, 132, 136 DESC, 57 DISTINCT, 99, 152 DROP FUNCTION, 163 DROP PROCEDURE, 162, 163 DROP VIEW, 136 ELSE, 64 END, 64, 159 EXEC, 161 EXISTS, 146 FROM, 27, 43, 56, 116, 117, 140 GROUP BY, 104, 105 HAVING, 107 IN, 84 INNER JOIN, 114, 115, 116, 117 INSERT, 166 IS NOT NULL, 87 IS NULL, 86 LIMIT, 73 NOT, 78, 82, 86 NULLS FIRST, 60 ON, 114, 116 OR, 78, 79 ROWNUM, 73, 75 SELECT, 27 THEN, 64 TOP, 72, 73 VALUES, 167, 168 WHEN, 64 WHERE, 69, 70, 116 operator, 71 SQL, 15, 16 baza danych, 16 definicja, 17 język, 16 składnia, 17, 29, 30 SQL Anywhere, 19 SQL Server Express 2014, 203 SQL Server Management Studio, 203, 204 stored procedure, Patrz: procedura składowana string, Patrz: łańcuch znaków string function, Patrz: funkcja łańcuchowa subquery, Patrz: podzapytanie system zarządzania bazami danych, Patrz: DBMS T tabela, 111, 132 alias, 39, 117 atrybut, 176, 177 DUAL, 45 faktów, 192 indeks, 178 łączenie, 112, 149 nadrzędna, 179 podrzędna, 179 tworzenie, 175, 177, 180, 181 widok, Patrz: widok złączenie, 152, Patrz: złączenie tabular report, Patrz: raport tabelaryczny third normal form, Patrz: postać normalna trzecia U uncorrelated subquery, Patrz: podzapytanie nieskorelowane V variable, Patrz: zmienna W wartość NULL, Patrz: NULL widok, 132, 134, 176 dane, 133 modyfikowanie, 136 usuwanie, 137 wiersz, 20 sortowanie, 55 usuwanie, 165, 170, 179 miękkie, 165 wstawianie, 165, 166, 167 zliczanie, 103 wildcard, Patrz: znak wieloznaczny wyrażenie CASE, 63, 64, 67 proste, 64 przeszukujące, 64, 66 wyzwalacz, 132, 177 Kup książkęPoleć książkę 222 Skorowidz Z zapytanie, 196 złączenie, 112 pełne, 126 prawostronne, 124 wewnętrzne, 114, 115, 116 kolejność tabel, 115 zewnętrzne, 119, 120 FULL JOIN, 120, 127 FULL OUTER JOIN, 120 INNER JOIN, 120 kolejność tabel, 125 LEFT JOIN, 120, 121 LEFT OUTER JOIN, 120 RIGHT JOIN, 120, 124 RIGHT OUTER JOIN, 120 zwrotne, 129 zmienna, 160 znak $$, 159 , Patrz: znak procentu *, Patrz: znak gwiazdki /, 36 ;, 29, 30 [ ], Patrz: znak nawias kwadratowy ^, Patrz: znak daszka _, Patrz: znak podkreślenia `, Patrz: znak akcentu słabego ||, 37 +, Patrz: znak plus , 84 =, 84 =, Patrz: znak równości , 84 =, 84 akcentu słabego, 134 cudzysłów, 134 daszka, 92 gwiazdki, 36, 103, 114, 117 nawias kwadratowy, 92 plus, 37 podkreślenia, 92 procentu, 90, 92 równości, 71 średnika, 159 wieloznaczny, 89, 92 związek, 113 Kup książkęPoleć książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język SQL. Przyjazny podręcznik
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: