Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00427 011027 20696738 na godz. na dobę w sumie
Język hiszpański – samouczek - ebook/pdf
Język hiszpański – samouczek - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 278
Wydawca: Literat Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-7898-351-4 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> nauka języków obcych >> hiszpański
Porównaj ceny (książka, ebook (-25%), audiobook).

Podręcznik umożliwiający samodzielną, efektywną naukę. Pomaga w opanowaniu języka hiszpańskiego na poziomie podstawowym, niezbędnym do porozumiewania się w codziennych oraz okazjonalnych sytuacjach. Zawiera autentyczne dialogi o różnorodnej tematyce (wraz z tłumaczeniami), popularne i często używane zwroty. Krok po kroku, opierając się na licznych, przejrzystych przykładach, tłumaczy kolejne trudności gramatyczne. Każdy rozdział zawiera liczne ćwiczenia gramatyczne i leksykalne z kluczem. Na końcu samouczka zamieszczono słowniczek hiszpańsko-polski, polsko-hiszpański. Wybrane rozdziały: Jak się nazywasz?, Idziemy na zakupy, Co robiłeś dzisiaj?, Gdzie spędziłeś wakacje w zeszłym roku?, W hotelu, U lekarza, Szukając pracy.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

I D A D I N U ALFABET HISZPAŃSKI I ZASADY WYMOWY Jak się nazywasz? A a a B b be C c ce Ch ch che D d de E e e F f efe G g ge H h hache I i i J j jota K k ka L l ele Ll ll elle M m eme N n ene Ñ ñ eñe O o o P p pe Q q cu R r erre S s ese T t te U u u V v uve W w uve doble equis i griega zeta X x Y y Z z B = V Ważniejsze zasady wymowy: Wymowa b i v jest identyczna i zależy od pozycji tych liter w wy- razie lub zdaniu: 1. Na początku wyrazu (zdania) wymawiamy jak polskie b: vino /bíno/ vaca /báka/ bote /bóte/ (ó oznacza akcent nad o) 2. -mb- i –nv- wymawiamy jak mb: invierno /imbjérno/ tranvía /trambíja/ cambio /kámbjo/ 3. W pozostałych pozycjach wymawiamy jako głoskę pośrednią po- między w i b (zapisywaną symbolem β): uva /úβa/ caviar /kaβjár/ cobre /kóβre/ 7 I D A D I N U ¿CÓMO TE LLAMAS? C Ch G H J Ll Ñ Q R X Y Z C przed e i i wymawiamy /θ/, jak angielskie bezdźwięczne th w wyrazie „think”. W Ameryce Łacińskiej wymawiamy jak s: cine /θíne/ cenar /θenár/ W pozostałych pozycjach wymawia się k: casa /kása/ como /kómo/ Wymawiamy jak miękkie cz: chico /číko/ Przed e i i wymawiamy jak h: genial /henjál/ W pozostałych pozycjach jak g: gato/gáto/ gue gui czytamy /ge/, /gi/: guitarra /gitarra/ Jest zawsze nieme: hola /óla/ Wymawiamy jak h: jardín /hardín/ Podobnie jak polskie j: calle /káje/ Jak polskie ń: España /espáńa/ Występuje tylko w połączeniu z ue i ui i jest wymawiane jako k (u nie wymawia się): que /ke/ quiosco /kjósko/ Na początku wyrazu oraz gdy jest zapisane jako rr, jest silniejsze: rosa /rrósa/ perro /pérro/ Wymawiamy ks: examen /eksámen/ Wymawiamy jak i albo j (w otoczeniu samogłosek): y /i/ muy /muj/ Wymawiamy /θ/, jak angielskie bezdźwięczne th w wyrazie „think”. W Ameryce Łacińskiej wymawiamy jak s: zorro /θórro/ 8 Jak się nazywasz? AKCENTOWANIE I D A D I N U Jeśli wyraz ma zaznaczony akcent grafi czny (tilde), wówczas silniej wymawiamy sylabę akcentowaną: cántaro /kántaro/ francés /franθés/ Jeśli wyraz kończy się na spółgłoskę inną niż -n i -s i nie ma tilde, wówczas silniej akcentujemy sylabę ostatnią: profesor /profesór/ pastel /pastél/ Jeśli wyraz kończy się na samogłoskę albo -n, -s i nie ma tilde, wówczas akcent pada na przedostatnią sylabę (czyli tak jak w języku polskim): camarero /kamaréro/ certamen /θertámen/ INTERPUNKCJA W języku hiszpańskim pojawia się odwrócony pytajnik i wykrzyknik na początku zdania; na końcu stawiamy „zwyczajny” pytajnik i wykrzyknik: ¿Cómo estás? Jak się masz? ¡Ven aquí! Chodź tutaj! Ćwiczenie Przeczytaj: ala, boina, beber, vaca, vino, cobre, uva, Colombia, sombra, invitar, enviar, citar, cui- dar, acera, cerdo, lección, acceso, comida, caramelo, ciclo, chisme, coche, chocolate, congelado, geografía, gigante, Egipto, gusto, gastar, tengo, Bogotá, abogado, hambre, holandés, inicio, jarabe, junto, kilómetro, cola, llanto, camello, mamá, natural, uña, España, Cataluña, oro, pera, quebrar, quemar, poquito, tranquilo, raro, Raúl, barrer, chorro, lavadora, sótano, sol, cisne, tacaño, universidad, autónomo, wáter, examen, explicar, extranjero, y, yo, voy, oye, zapato, zorro, azúcar 9 ¿CÓMO TE LLAMAS? I D A D I N U DANE GEOGRAFICZNE Powierzchnia Ludność Gęstość zaludnienia Stolica Język urzędowy Inne języki Ustrój 504 842 km2 ok. 45 000 000 90 osób/km2 Madryt hiszpański kataloński, baskijski, galicyjski monarchia parlamentarna 10 Jak się nazywasz? I D A D I N U UNIDAD I ¿CÓMO TE LLAMAS? DIÁLOGO I – Hola, me llamo Anna. ¿Cómo te llamas? – Hola, me llamo Alejandro. – ¿Eres español, Alejandro? – Sí, soy de Barcelona. Y tú, ¿de dónde eres? – Soy polaca, de Varsovia. DIÁLOGO II – ¿Dónde vives, Carlos? – Vivo en Madrid, ¿y tú? – Yo vivo en Varsovia, soy polaco. DIÁLOGO III – Bueno, Carlos, me tengo que ir. – Vale, hasta mañana. – Nos vemos. VOCABULARIO (słownictwo) hola – cześć llamarse – nazywać się cómo – jak? español – Hiszpan polaca – Polka y – i tú – ty dónde – gdzie? de dónde – skąd? vivir – mieszkać en – w yo – ja EXPRESIONES (zwroty) me llamo – mam na imię ¿cómo te llamas? – jak masz na imię? ¿eres español? – czy jesteś Hiszpanem? soy de … – pochodzę z … soy polaco – jestem Polakiem ¿de dónde eres? – skąd jesteś? ¿dónde vives? – gdzie mieszkasz? vivo en … – mieszkam w … hasta mañana – do jutra 11 I D A D I N U ¿CÓMO TE LLAMAS? me tengo que ir – muszę iść vale – zgoda nos vemos – do zobaczenia POWITANIA/POŻEGNANIA/PRZEDSTAWIANIE SIĘ W języku hiszpańskim możemy użyć kilku wyrażeń przy powitaniu. Oto niektóre z nich: hola buenos días buenas tardes buenas noches cześć, dzień dobry – używane zarówno w stosunku do osób, które znamy, jak i tych, których nie znamy dzień dobry – mówimy rano, do godz. 13 od godz. 13 do 21 po godz. 21 Na pożegnanie mówimy: hasta luego hasta la vista hasta pronto hasta mañana nos vemos do zobaczenia później do zobaczenia do zobaczenia wkrótce do jutra do zobaczenia Przedstawiając się, mówimy: Hola, me llamo Carlos. Hola, soy Carlos. O imię naszego rozmówcy pytamy w następujący sposób: ¿Cómo te llamas? Zapoznając się z kimś, możemy użyć formułek typu: miło cię poznać: Encantado (jeśli mówi mężczyzna) Encantada (jeśli mówi kobieta) GRAMÁTICA (gramatyka) ZAIMKI OSOBOWE yo – ja tú – ty él – on ella – ona usted – pan/pani nosotros nosotras – my vosotros vosotras – wy ellos – oni ellas – one ustedes – państwo 12 Jak się nazywasz? Zaimki my i wy występują w dwóch rodzajach: męskim (nosotros, vosotros) i żeń- skim (nosotras vosotras): Nosotros vivimos en Polonia. – My (mężczyźni lub towarzystwo mieszane) mieszka- my w Polsce. Vosotras vivís en España. – Wy (kobiety) mieszkacie w Hiszpanii. I D A D I N U Ponieważ język hiszpański jest językiem fl eksyjnym, w zdaniu zaimki osobowe moż- na pominąć (podobnie jak w języku polskim): Yo soy Carlos. – Ja jestem Carlos. Soy Carlos. – Jestem Carlos. Zaimki usted (pan/pani) i ustedes (państwo) są formami grzecznościowymi i łączą się zawsze z czasownikami w trzeciej osobie. CZASOWNIK LLAMARSE – nazywać się Czasownik ten znaczy „nazywać się” i odmienia się następująco: yo tú él/ella/usted nosotros/as vosotros/as ellos/ellas/ustedes me llamo te llamas se llama nos llamamos os llamáis se llaman Ejemplos (przykłady) Me llamo Diego. – Mam na imię Diego. ¿Cómo te llamas? – Jak masz na imię? Ella se llama Carmen. – Ona ma na imię Carmen. Nos llamamos Víctor y Juan. – Mamy na imię Víctor i Juan. ¿Cómo os llamáis? – Jak macie na imię? ¿Cómo se llaman ustedes? – Jak się państwo nazywają? Ejercicio (ćwiczenie) I Wstaw właściwą formę czasownika llamarse: 1. Tú ……………. Carlos, ¿verdad? 2. Ellos ………………. Ana y Miguel. 3. ¿Cómo ............ usted? 4. Yo no ................ María, ...................... Carmen. 5. Él ............... Juan. 6. ¿Cómo .................... ustedes? 13 ¿CÓMO TE LLAMAS? I D A D I N U CZASOWNIK SER – BYĆ yo tú él/ella/usted nosotros/as vosotros/as ellos/as/ustedes soy eres es somos sois son Czasownika ser używamy, kiedy pytamy o czyjeś pochodzenie: ¿De dónde eres, Carlos? – Skąd jesteś, Carlos? Pojawia się tu słówko pytające ¿de dónde? – skąd? A oto odpowiedź: Soy de Segovia. – Jestem z Segowii. Ejemplos Soy polaco. – Jestem Polakiem. Tú eres español, ¿verdad? – Ty jesteś Hiszpanem, prawda? Él es inglés. – On jest Anglikiem. Ella es catalana. – Ona jest Katalonką. Somos compañeros de trabajo. – Jesteśmy kolegami z pracy. Vosotras sois estudiantes. – Wy jesteście studentkami. Ellos son argentinos. – Oni są Argentyńczykami. Ejercicio II Wstaw właściwą formę czasownika ser: 1. Miguel ……………. español. 2. Yo ……….. estudiante. 3. Tú ............... Alejandro, ¿verdad? 4. Usted no ......... brasileña, ¿verdad? 5. ¿De dónde ................ vosotros? 6. ¿Ustedes ................. franceses? Poznamy jeszcze jeden czasownik: VIVIR – ŻYĆ, MIESZKAĆ yo tú él/ella/usted nosotros/as vosotros/as ellos/as/ustedes vivo vives vive vivimos vivís viven 14 Jak się nazywasz? Czasownik ten występuje w pytaniu o miejsce zamieszkania: ¿Dónde vives? Słówko dónde znaczy „gdzie”. I odpowiedź: Vivo en Polonia. I D A D I N U Ejemplos Yo soy de Barcelona, pero ahora vivo en Madrid. – Ja jestem z Barcelony, ale teraz mieszkam w Madrycie. ¿Dónde vive usted? – Gdzie pan mieszka? ¿Dónde vivís? – Gdzie mieszkacie? Vivo en la Calle Mayor. – Mieszkam przy ulicy Mayor. Ejercicios III Wstaw właściwą formę czasownika vivir: 1. Ana, ¿dónde …………….? 2. ¿Dónde ……………… usted? 3. Carmen no ………. aquí. 4. Alejandro y Juan ……………. en España. 5. Vosotras ........... en Caracas. 6. Yo .................... en Cataluña. IV Powiedz po hiszpańsku: 1. Cześć, mam na imię Carlos. 2. Dzień dobry, jestem Alejandro. 3. María, skąd pochodzisz? 4. Jestem Polką, z Warszawy. 5. Jak masz na imię? 6. On jest Hiszpanem. 7. Jesteśmy z Barcelony. 8. Gdzie mieszkasz? 9. Gdzie mieszkacie? 10. Mieszkam w Warszawie, a ty? 11. Do zobaczenia! 15 I D A D I N U ¿CÓMO TE LLAMAS? GRAMÁTICA PRZECZENIE Przeczenie nie brzmi w hiszpańskim no i może:  odnosić się do całego zdania: ¿Eres catalán? No, soy gallego.  stać bezpośrednio przed czasownikiem: ¿Eres de Barcelona? No, no soy de Barcelona, soy de Madrid. Ejercicio V Odpowiedz twierdząco i przecząco według wzoru: ¿Eres Juan? Sí, soy Juan. No, no soy Juan. 1. ¿Vives en Valencia? 2. ¿Te llamas Carlos? 3. ¿Eres de España? 4. ¿Sois españoles? 5. ¿Eres Ana? 6. ¿Carlos vive en México? 7. ¿Vivís aquí? 8. ¿Eres polaca? DIÁLOGO IV A – Anna E – Enrique M – Miguel A: Hola, Enrique, ¿qué tal? E: Hola, Anna. Mira, te presento a unos amigos. Este es Miguel y esta es María. A: Hola. M: Hola, Anna. A: ¿Sois españoles? M: Sí, yo soy de Barcelona y María es de Valencia. DIÁLOGO V AP – Ángel Pérez 16
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Język hiszpański – samouczek
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: