Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00248 009474 11770224 na godz. na dobę w sumie
Jutro zaczyna się dziś, czyli jak zaprojektować swoją wymarzoną przyszłość - ebook/pdf
Jutro zaczyna się dziś, czyli jak zaprojektować swoją wymarzoną przyszłość - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 208
Wydawca: Sensus Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-283-2307-0 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> psychologia i filozofia >> psychologia >> uwodzenie
Porównaj ceny (książka, ebook (-50%), audiobook).

Jutro zaczyna się dziś

Odkryj w sobie moc! Czy zastanawiałaś się kiedyś nad tym, jak wyglądałoby Twoje wymarzone życie? Co naprawdę chciałabyś robić, co osiągnąć, kim się stać? Czy myślałaś o poznawaniu innych kultur, wspaniałej pracy, satysfakcjonującym życiu osobistym? A czy wiesz, że niezależnie od tego, jak Twoje życie wygląda w chwili obecnej, spełnienie marzeń naprawdę jest możliwe? Nie kręć głową z niedowierzaniem. Tysiące, a może miliony ludzi na świecie radykalnie zmieniły swoje życie tylko dlatego, że nie wydawało im się wystarczająco dobre. Ty też możesz to zrobić. Daj się porwać w niezwykłą podróż w poszukiwaniu źródeł pozytywnej zmiany.

Poznaj historie tych, którym się udało, choć wcale nie było im łatwo. Odkryj ich pasje, motywacje, inteligentne sposoby na pokonanie przeszkód. Poczuj siłę, z jaką zmagali się z losem, i euforię, która towarzyszyła wygranej. Edyta Walęciak-Skórka wraz z adeptkami Akademii Projektantek Przyszłości pokaże Ci, jak znaleźć tę moc w sobie i wykorzystać ją na swoją korzyść. Nie wystarczy tylko marzyć — trzeba wytyczyć sobie cele i odrzucić ograniczające przekonania, podejmować wyzwania i nie bać się pracy czy walki o marzenia. Czy nie warto tego zrobić?

Poznaj historie Akademii Projektantek Przyszłości i znajdź swoje miejsce na Ziemi!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci jest zabronione. Wykonywanie kopii metodą kserograficzną, fotograficzną, a także kopiowanie książki na nośniku filmowym, magnetycznym lub innym powoduje naruszenie praw autorskich niniejszej publikacji. Wszystkie znaki występujące w tekście są zastrzeżonymi znakami firmowymi bądź towarowymi ich właścicieli. Autor oraz Wydawnictwo HELION dołożyli wszelkich starań, by zawarte w tej książce informacje były kompletne i rzetelne. Nie biorą jednak żadnej odpowiedzialności ani za ich wykorzystanie, ani za związane z tym ewentualne naruszenie praw patentowych lub autorskich. Autor oraz Wydawnictwo HELION nie ponoszą również żadnej odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikłe z wykorzystania informacji zawartych w książce. Redaktor prowadzący: Joanna Gubernat Projekt okładki: Jan Paluch Fotografia na okładce: Marcin Gorgolewski Wydawnictwo HELION ul. Kościuszki 1c, 44-100 GLIWICE tel. 32 231 22 19, 32 230 98 63 e-mail: sensus@sensus.pl WWW: http://sensus.pl (księgarnia internetowa, katalog książek) Drogi Czytelniku! Jeżeli chcesz ocenić tę książkę, zajrzyj pod adres http://sensus.pl/user/opinie/jutzad Możesz tam wpisać swoje uwagi, spostrzeżenia, recenzję. ISBN: 978-83-283-1426-9 Copyright © Edyta Walęciak-Skórka 2016 Printed in Poland. • Kup książkę • Poleć książkę • Oceń książkę • Księgarnia internetowa • Lubię to! » Nasza społeczność S P I S T R E (cid:165) C I Spis tre(cid:258)ci Si(cid:218)gnij po marzenia Dar pierwszy — dar wiary Dar drugi — dar przepowiadania Dar trzeci — dar przyci(cid:200)gania Dar czwarty — dar wdzi(cid:218)czno(cid:258)ci Dar pi(cid:200)ty — dar wyboru Dar szósty — dar m(cid:200)dro(cid:258)ci Dar siódmy — dar si(cid:239)y Dar ósmy — dar dzia(cid:239)ania Zaufaj marzeniom 5 13 19 23 27 33 37 41 45 49 53 Poleć książkęKup książkę J U T R O Z A C Z Y N A S I (cid:125) D Z I (cid:165) Postaw sobie cele Mo(cid:285)esz wi(cid:218)cej, ni(cid:285) Ci si(cid:218) wydaje Zbuduj silne DLACZEGO Nacechuj cel Zrób pierwszy krok U(cid:258)wiadom sobie swoje mocne strony Ucz si(cid:218) od najlepszych Stwórz plan dzia(cid:239)ania Odkryj swoj(cid:200) moc Walcz o marzenia Naucz si(cid:218) zarz(cid:200)dza(cid:202) wspomnieniami Zmie(cid:241) swoje nawyki Uwolnij przesz(cid:239)o(cid:258)(cid:202) Wyrzu(cid:202) negatywne wyzwalacze Kolekcjonuj dobre wspomnienia Uzbrój si(cid:218) w pozytywne przekonania Pozb(cid:200)d(cid:283) si(cid:218) ograniczaj(cid:200)cych dekli Dokonuj w(cid:239)a(cid:258)ciwych wyborów Stwórz sobie dogodne warunki My(cid:258)l ponad schematami Porzu(cid:202) swoje wymówki Poszerzaj stref(cid:218) komfortu Zwyci(cid:218)(cid:285)aj siebie 6 59 63 71 75 79 87 93 95 101 103 107 111 115 119 123 127 133 139 143 145 147 151 155 Poleć książkęKup książkę S P I S T R E (cid:165) C I Posi(cid:200)d(cid:283) moc pyta(cid:241) B(cid:200)d(cid:283) wytrwa(cid:239)a Odkryj si(cid:239)(cid:218) s(cid:239)ów Rad(cid:283) sobie z problemami Znajd(cid:283) w sobie odwag(cid:218) Poszukuj wyzwa(cid:241) Kreuj swoje role Zacznij dzia(cid:239)a(cid:202) Spe(cid:239)nij marzenia Dodatek — dziennik wdzi(cid:218)czno(cid:258)ci Spis tre(cid:258)ci 159 166 168 172 176 179 183 187 194 197 7 Poleć książkęKup książkę J U T R O Z A C Z Y N A S I (cid:125) D Z I (cid:165) 8 Poleć książkęKup książkę S P I S T R E (cid:165) C I Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku! Oddaj(cid:218) w Twoje r(cid:218)ce ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) niezwyk(cid:239)(cid:200), bo wiedza w niej zawarta ju(cid:285) odmieni(cid:239)a (cid:285)ycie wielu osobom. Ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) magiczn(cid:200), bo wraz z ni(cid:200) otrzymujesz klucz otwieraj(cid:200)cy drzwi do skarbca Twoich nieograniczonych mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. A przede wszystkim ksi(cid:200)(cid:285)k(cid:218) niezb(cid:218)dn(cid:200), je(cid:258)li planujesz podró(cid:285) do miejsca, gdzie spe(cid:239)ni(cid:200) si(cid:218) Twoje marzenia. Inspiracj(cid:200) do jej powstania by(cid:239)y historie kobiet, które wzi(cid:218)(cid:239)y udzia(cid:239) w warsztatach prowadzonych w ramach Akademii Projektantek Przy- sz(cid:239)o(cid:258)ci i naprawd(cid:218) odmieni(cid:239)y swoje (cid:285)ycie. Oto co napisa(cid:239)y do mnie: ANNA: To dla mnie wielki krok naprzód w drodze do realizowania siebie. Id(cid:218) dalej (cid:258)mia(cid:239)o t(cid:200) drog(cid:200)! Polecam gor(cid:200)co (…) wszystkim, którzy chc(cid:200) spe(cid:239)nia(cid:202) swe marzenia i zmieni(cid:202) swoj(cid:200) przysz(cid:239)o(cid:258)(cid:202)! KAROLINA: Serdecznie polecam! Niezale(cid:285)nie, na jakim etapie (cid:285)ycia si(cid:218) znajdujecie, wiedza ta gwarantuje Wam prze(cid:239)om i pozytywn(cid:200) moty- wacj(cid:218) do dzia(cid:239)ania. KRYSTYNA: Polecam tym, którzy nie wierz(cid:200), (cid:285)e ich marzenia mog(cid:200) si(cid:218) spe(cid:239)ni(cid:202), tym, którzy nie maj(cid:200) marze(cid:241), i tym, którzy my(cid:258)l(cid:200), (cid:285)e maj(cid:200) wszystko, co chcieli w (cid:285)yciu osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202). Zrozumiecie, jak bardzo si(cid:218) mylili(cid:258)cie! ANETA: [Dzi(cid:218)ki niej] dostrzeg(cid:239)y(cid:258)my, co jest dla nas naprawd(cid:218) wa(cid:285)ne. Teraz mam poczucie, (cid:285)e jestem w stanie osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wszystko, czego pragn(cid:218)! TAMARA: Ju(cid:285) po pierwszym zadaniu poczu(cid:239)am w sobie moc, po ostatnim wiedzia(cid:239)am, (cid:285)e nic mnie nie powstrzyma. Dzi(cid:218)kuj(cid:218)! ANIA: Ta wiedza odmieni(cid:239)a moje (cid:285)ycie. Otwar(cid:239)y si(cid:218) przede mn(cid:200) nowe mo(cid:285)- liwo(cid:258)ci. Spojrza(cid:239)am na siebie i swój potencja(cid:239) z innych perspektyw i odkry(cid:239)am, (cid:285)e… wszystko jest mo(cid:285)liwe! 9 Poleć książkęKup książkę J U T R O Z A C Z Y N A S I (cid:125) D Z I (cid:165) Chc(cid:218), by takich osób by(cid:239)o jak najwi(cid:218)cej. Marz(cid:218), by ka(cid:285)dy cz(cid:239)owiek mia(cid:239) szans(cid:218) odnalezienia swojej drogi. Pragn(cid:218) dzieli(cid:202) si(cid:218) praktyczn(cid:200) wiedz(cid:200) i sprawdzonymi metodami, (cid:285)eby(cid:258) i Ty mog(cid:239)a znale(cid:283)(cid:202) si(cid:218) w miejscu, w którym spe(cid:239)ni(cid:200) si(cid:218) Twoje marzenia. Ta ksi(cid:200)(cid:285)ka zosta(cid:239)a napisana, by(cid:258) mog(cid:239)a uwierzy(cid:202), (cid:285)e mo(cid:285)esz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wszystko, co tylko zechcesz, zarówno w (cid:285)yciu osobistym, jak i zawo- dowym, i by(cid:258) mog(cid:239)a dowiedzie(cid:202) si(cid:218), jak to zrobi(cid:202). (cid:120) Tutaj odkryjesz drzemi(cid:200)cy w Tobie potencja(cid:239). (cid:120) Tutaj otworz(cid:200) si(cid:218) przed Tob(cid:200) nowe mo(cid:285)liwo(cid:258)ci, a marzenia zaczn(cid:200) si(cid:218) realizowa(cid:202). (cid:120) Tutaj postawisz pierwsze kroki na drodze do nowej siebie. (cid:120) Tutaj poczujesz, jak dobrze by(cid:202) cz(cid:239)owiekiem, szcz(cid:218)(cid:258)liwym cz(cid:239)owiekiem. (cid:120) I w(cid:239)a(cid:258)nie tutaj otrzymasz ogromn(cid:200) moc i odmienisz siebie i swoje (cid:285)ycie. Ta ksi(cid:200)(cid:285)ka zosta(cid:239)a napisana, by(cid:258) mog(cid:239)a uwierzy(cid:202), Karl Pillemer, profesor gerontologii pracuj(cid:200)cy na Cornell University, przestrzega(cid:239) ludzi, by unikali kl(cid:200)twy niewykorzystanych okazji i korzystali z tych okazji, które przynosi (cid:285)ycie. Apelowa(cid:239), (cid:285)eby byli go- towi do dzia(cid:239)ania, gdy pojawiaj(cid:200) si(cid:218) nowe wy- zwania i szanse do wy- korzystania, a wtedy ju(cid:285) nigdy nie b(cid:218)d(cid:200) (cid:285)a(cid:239)owa(cid:202), (cid:285)e z nich nie skorzystali. co tylko zechcesz, zarówno w (cid:285)yciu (cid:285)e mo(cid:285)esz osi(cid:200)gn(cid:200)(cid:202) wszystko, im osobistym, jak i zawodowym, i by(cid:258) mog(cid:239)a dowiedzie(cid:202) si(cid:218), jak to zrobi(cid:202). 10 Poleć książkęKup książkę D R O G A C Z Y T E L N I C Z K O , D R O G I C Z Y T E L N I KU ! Je(cid:258)li wi(cid:218)c jeste(cid:258) gotowa mi zaufa(cid:202) i razem ze mn(cid:200) pój(cid:258)(cid:202) t(cid:200) inspiruj(cid:200)c(cid:200) drog(cid:200), je(cid:258)li chcesz stawi(cid:202) czo(cid:239)a wyzwaniom i wzi(cid:200)(cid:202) (cid:285)ycie w swoje r(cid:218)ce, to ja obiecuj(cid:218) Ci, (cid:285)e b(cid:218)dzie to wyj(cid:200)tkowy czas. Czas zmiany. I (cid:285)e po przeczytaniu tej ksi(cid:200)(cid:285)ki ju(cid:285) nic nie b(cid:218)dzie takie samo. Droga Czytelniczko, Drogi Czytelniku! 11 Poleć książkęKup książkę Poleć książkęKup książkę S I (cid:125) G N I J P O M A R Z E N I A Si(cid:218)gnij po marzenia Si(cid:218)gnij po marzenia 13 Poleć książkęKup książkę J U T R O Z A C Z Y N A S I (cid:125) D Z I (cid:165) jak to zrobi(cid:202). Ka(cid:285)da z nas ma marzenia i chcia(cid:239)aby, aby si(cid:218) spe(cid:239)ni(cid:239)y, jednak(cid:285)e nie zawsze wiemy, Ka(cid:285)da z nas ma marzenia i chcia(cid:239)aby, aby si(cid:218) spe(cid:239)ni(cid:239)y, jednak(cid:285)e nie zawsze wiemy, jak to zrobi(cid:202). Ja te(cid:285) mia(cid:239)am swoje. Ju(cid:285) jako ma(cid:239)a dziewczynka marzy(cid:239)am o tym, by zosta(cid:202) lekarzem, bo chcia(cid:239)am pomaga(cid:202) ludziom; ma- rzy(cid:239)am o ch(cid:239)opaku, który b(cid:218)dzie mnie bezgranicznie kocha(cid:239), a ja odwzajemni(cid:218) to uczucie, bo chcia(cid:239)am by(cid:202) szcz(cid:218)(cid:258)liwa; ma- rzy(cid:239)am o podró(cid:285)ach, tych bliskich i tych dalekich, bo chcia(cid:239)am poznawa(cid:202) (cid:258)wiat, marzy(cid:239)am… A potem doros(cid:239)am. Do(cid:258)(cid:202) szybko zosta(cid:239)am mam(cid:200) i (cid:285)on(cid:200). Przyj(cid:218)(cid:239)am prac(cid:218), która nie dawa(cid:239)a mi (cid:285)adnej satysfakcji, jedynie zapewnia(cid:239)a ma(cid:239)e, ale pewne wynagrodzenie. I to bezpiecze(cid:241)stwo (dzi(cid:258) wiem, (cid:285)e pozorne) by(cid:239)o dla mnie najwa(cid:285)niejsze. Moje (cid:285)ycie wype(cid:239)nia(cid:239)a opieka nad dziec- kiem, praca, zakupy, telewizja, i tak mija(cid:239) dzie(cid:241) za dniem. My(cid:258)la(cid:239)am: przecie(cid:285) nie jest tak (cid:283)le, inni maj(cid:200) gorzej. T(cid:239)umaczy(cid:239)am sobie, (cid:285)e widocz- nie taki jest mój los, (cid:285)e mo(cid:285)e nie zas(cid:239)uguj(cid:218) na wi(cid:218)cej, (cid:285)e… (cid:285)e… (cid:285)e… (tutaj mo(cid:285)esz poda(cid:202) swoje ograniczenia). I (cid:285)y(cid:239)am tak, przekonana, (cid:285)e nic nie da si(cid:218) zrobi(cid:202). Czasem pyta(cid:239)am siebie: co ze mn(cid:200) jest nie tak? Czym zas(cid:239)u(cid:285)y(cid:239)am sobie na to, co mnie spotyka? Dlaczego nie mog(cid:218) wie(cid:258)(cid:202) wymarzonego (cid:285)ycia? I szybko znajdowa(cid:239)am odpowiedzi: bo nie pocho- dz(cid:218) z zamo(cid:285)nej rodziny, bo nie mieszkam w du(cid:285)ym mie(cid:258)cie, bo nie jestem wystarczaj(cid:200)co dobra, bo… bo… bo… Na moje szcz(cid:218)(cid:258)cie od czasu do czasu pojawia(cid:239)a si(cid:218) my(cid:258)l, (cid:285)e musi by(cid:202) inna droga, która zaprowadzi mnie do lepszego, szcz(cid:218)(cid:258)liwego (cid:285)ycia. Mija(cid:239)y miesi(cid:200)ce, ale nic si(cid:218) nie zmienia(cid:239)o. Pomimo dwudziestu paru lat by(cid:239)am smutn(cid:200) i zgorzknia(cid:239)(cid:200) kobiet(cid:200). 14 Poleć książkęKup książkę S I (cid:125) G N I J P O M A R Z E N I A A(cid:285) pewnego kwietniowego poranka spotka(cid:239)am osob(cid:218), która pracowa(cid:239)a w zarz(cid:200)dzie mojej firmy. Przyjrza(cid:239)am si(cid:218) jej dok(cid:239)adnie. Wygl(cid:200)da(cid:239)a podob- nie jak ja. Mia(cid:239)a dwie r(cid:218)ce, dwie nogi, tu(cid:239)ów i g(cid:239)ow(cid:218). Podczas rozmowy o pewnym ówczesnym projekcie okaza(cid:239)o si(cid:218), (cid:285)e u(cid:285)ywamy podobnych sformu(cid:239)owa(cid:241), mamy podobne w(cid:200)tpliwo(cid:258)ci i zbie(cid:285)ne wnioski. W trakcie tego spotkania ta osoba opowiedzia(cid:239)a mi równie(cid:285), jak(cid:200) przesz(cid:239)a drog(cid:218), by znale(cid:283)(cid:202) si(cid:218) tam, gdzie jest. I wtedy to po raz pierwszy zada(cid:239)am sobie pytanie, które zamiast mnie ogranicza(cid:202), da(cid:239)o mi si(cid:239)(cid:218), by wyj(cid:258)(cid:202) z mojej strefy komfortu i za(cid:285)(cid:200)da(cid:202) od (cid:285)ycia czego(cid:258) wi(cid:218)cej. Zapyta(cid:239)am siebie: co musz(cid:218) zrobi(cid:202), by pracowa(cid:202) tam, gdzie ona? Skoncentrowa(cid:239)am si(cid:218) na tej my(cid:258)li i nie pozwoli(cid:239)am jej odej(cid:258)(cid:202). Pierwszym dzia(cid:239)aniem, jakie podj(cid:218)(cid:239)am, by(cid:239)o zapisanie si(cid:218) na studia. Wybra(cid:239)am kierunki: zarz(cid:200)dzanie przedsi(cid:218)biorstwem i zarz(cid:200)dzanie finansami. Ten ma(cid:239)y krok otworzy(cid:239) przede mn(cid:200) ogromne mo(cid:285)liwo(cid:258)ci. Ju(cid:285) po pi(cid:218)ciu miesi(cid:200)cach awansowa- (cid:239)am i otrzyma(cid:239)am 100 podwy(cid:285)ki! Jednak wtedy nie rozumia(cid:239)am jeszcze praw, które pozwoli(cid:239)y mi zrobi(cid:202) ten pierwszy milowy krok. Przez nast(cid:218)pne lata poszerza(cid:239)am swoj(cid:200) wiedz(cid:218) i umiej(cid:218)tno(cid:258)ci, co mia(cid:239)o du(cid:285)y wp(cid:239)yw na kolejne awanse i ostatecznie pozwoli(cid:239)o mi decydowa(cid:202) o kierunkach roz- woju firmy, w której pracowa(cid:239)am. Przez ten czas nauczy(cid:239)am si(cid:218) wp(cid:239)ywa(cid:202) na swoje (cid:285)ycie zawodowe. Zro- zumia(cid:239)am, jak wiele zale(cid:285)y ode mnie. Mia(cid:239)am satysfakcjonuj(cid:200)c(cid:200) prac(cid:218). Nadszed(cid:239) czas, by zawalczy(cid:202) o szcz(cid:218)(cid:258)liwe (cid:285)ycie osobiste. Kobieta sukcesu, Nina Kowalewska-Motlik, która m.in. sprowadzi(cid:239)a do Polski harlequiny i podarowa(cid:239)a nam walentynki, prezes New Commu- nications, (wy(cid:239)(cid:200)cznego przedstawiciela CNN, „The Economist”, „Finan- cial Times” i Superbrands na Polsk(cid:218)), mi(cid:239)o(cid:258)niczka perfum, a tak(cid:285)e nie- do(cid:258)cigniona mistrzyni w kuchni, przywyk(cid:239)a mówi(cid:202), (cid:285)e ma(cid:239)(cid:285)e(cid:241)stwo mo(cid:285)na porówna(cid:202) do pieczenia nale(cid:258)ników — pierwszy lubi si(cid:218) przypali(cid:202). Ja ju(cid:285) od dawna wiedzia(cid:239)am, (cid:285)e mój jest spalony. Jednak l(cid:218)k przed zmian(cid:200) by(cid:239) parali(cid:285)uj(cid:200)cy, a kiedy chcia(cid:239)am ju(cid:285) wykrzycze(cid:202) do(cid:258)(cid:202)!, mój umys(cid:239) znajdowa(cid:239) 15 Poleć książkęKup książkę J U T R O Z A C Z Y N A S I (cid:125) D Z I (cid:165) mnóstwo powodów, by tego nie robi(cid:202): bo przecie(cid:285) sama sobie nie pora- dz(cid:218), bo dziecko powinno mie(cid:202) ojca, bo rozwódki s(cid:200) gorsze, bo co powie- dz(cid:200) inni, bo… bo… bo… I wtedy zacz(cid:218)(cid:239)am wizualizowa(cid:202) swoje nowe (cid:285)ycie. Na pocz(cid:200)tku by(cid:239)o mi trudno utrzyma(cid:202) pozytywne my(cid:258)li. Jednak pojawiaj(cid:200)ce si(cid:218) projekcje z czasem stawa(cid:239)y si(cid:218) coraz d(cid:239)u(cid:285)sze i pi(cid:218)kniejsze. A ja u(cid:258)miecha(cid:239)am si(cid:218) i nape(cid:239)nia(cid:239)am spokojem… Wiedzia(cid:239)am ju(cid:285), (cid:285)e dam rad(cid:218). Po trzynastu latach ma(cid:239)(cid:285)e(cid:241)stwa rozstali(cid:258)my si(cid:218) i… nic z(cid:239)ego si(cid:218) nie sta(cid:239)o. Tak naprawd(cid:218) oboje wzi(cid:218)li(cid:258)my od (cid:285)ycia now(cid:200) carte blanche i tylko od nas zale(cid:285)a(cid:239)o, jak wykorzystamy t(cid:218) szans(cid:218). Ka(cid:285)dy dzie(cid:241) mo(cid:285)e by(cid:202) pocz(cid:200)tkiem Twojego nowego, Dzi(cid:258) jestem szcz(cid:218)(cid:258)liw(cid:200) kobiet(cid:200). Siln(cid:200) i niezale(cid:285)n(cid:200). Kocham i jestem kochana. Prowadz(cid:218) firm(cid:218) szkoleniowo-coachingow(cid:200), dzia(cid:239)am jako wolon- tariuszka, pomagam. W wolnym czasie poznaj(cid:218) nowe zak(cid:200)tki (cid:258)wiata i inne kultury. I chocia(cid:285) nie zosta(cid:239)am lekarzem, to lecz(cid:218). Lecz(cid:218) ludzi z poczucia apatii i bezsilno(cid:258)ci. Otwieram im oczy na nowe mo(cid:285)- liwo(cid:258)ci, aplikuj(cid:218) pasj(cid:218) i rozbu- dzam motywacj(cid:218). Ka(cid:285)dego dnia obserwuj(cid:218), jak wstaj(cid:200) z (cid:239)o(cid:285)a szarej codzienno(cid:258)ci i krocz(cid:200) w kolorowy (cid:258)wiat marze(cid:241). Ja wtedy krocz(cid:218) obok i wspieram ich w realizacji wytyczonych celów. Ka(cid:285)dy dzie(cid:241) mo(cid:285)e by(cid:202) pocz(cid:200)tkiem Twojego nowego, lepszego (cid:285)ycia. Wystarczy tylko, (cid:285)e tak zdecydujesz i b(cid:218)dziesz wierna swej decyzji. lepszego (cid:285)ycia. Wystarczy tylko, (cid:285)e tak zdecydujesz i b(cid:218)dziesz wierna swej decyzji. 16 Poleć książkęKup książkę S I (cid:125) G N I J P O M A R Z E N I A Za chwil(cid:218) zaprosz(cid:218) Ci(cid:218) w podró(cid:285), która zapocz(cid:200)tkuje zmiany w Twoim (cid:285)yciu, nim jednak to zrobi(cid:218), chc(cid:218) przypomnie(cid:202) Ci fragment jednej bajki z Twojego dzieci(cid:241)stwa — bajki o (cid:165)pi(cid:200)cej Królewnie Braci Grimm. Dawno, bardzo dawno temu, za siedmioma górami, za siedmioma lasami, (cid:285)yli sobie król i królowa, którzy marzyli o ukochanym dziecku. Gdy w ko(cid:241)cu narodzi(cid:239)a si(cid:218) (cid:258)liczna królewna, szcz(cid:218)(cid:258)liwi rodzice wydali wspania(cid:239)(cid:200) uczt(cid:218), na któr(cid:200) zaprosili rodzin(cid:218), przyjació(cid:239), a tak(cid:285)e dobre i m(cid:200)dre wró(cid:285)ki. Pod koniec uczty ka(cid:285)da wró(cid:285)ka obdarzy(cid:239)a nowo narodzone dzieci(cid:218) niezwyk(cid:239)ym darem… Wiem, (cid:285)e wyda Ci si(cid:218) to nieprawdopodobne, ale Ty równie(cid:285), wraz z przyj(cid:258)ciem na (cid:258)wiat, otrzyma(cid:239)a(cid:258) wspania(cid:239)e dary. Je(cid:285)eli tylko je sobie u(cid:258)wiadomisz i nauczysz si(cid:218) z nich korzysta(cid:202), zrozumiesz, (cid:285)e posiadasz cudown(cid:200) moc, moc projektowania swojego (cid:285)ycia. Oto one. 17 Poleć książkęKup książkę J U T R O Z A C Z Y N A S I (cid:125) D Z I (cid:165) 18 Poleć książkęKup książkę
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Jutro zaczyna się dziś, czyli jak zaprojektować swoją wymarzoną przyszłość
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: