Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00062 003419 18772991 na godz. na dobę w sumie
Już czas przygotować się do inwentaryzacji w organizacji pozarządowej - ebook/pdf
Już czas przygotować się do inwentaryzacji w organizacji pozarządowej - ebook/pdf
Autor: Liczba stron:
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-269-5542-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> biznes >> bankowość i finanse
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Już dziś przygotuj się do inwentaryzacji w organizacji pozarządowej. Przygotuj odpowiednie dokumenty i poznaj najnowsze zmiany w przepisach. Nie odkładaj tego na ostatnią chwilę - niektóre kroki musisz podjąć już dziś!

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

JUŻ CZAS PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO INWENTARYZACJI W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Kierownik Grupy Wydawniczej: Ewa Marmurska-Karpińska Wydawca: Marta Grabowska-Peda Redaktor: Bogdan Świąder ISBN: 978-83-269-5542-6 Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2016 Skład i łamanie: Raster Studio Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. ul. Łotewska 9a, 03-918 Warszawa tel. 22 518 29 29, faks 22 617 60 10 Niniejszy e-book chroniony jest prawem autorskim. Przedruk materiałów bez zgody wydawcy jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Zaproponowane w niniejszym poradniku wskazówki, porady i interpretacje dotyczą sytuacji typowych. Ich za- stosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w poradniku wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przypadków. JUŻ CZAS PRZYGOTOWAĆ SIĘ DO INWENTARYZACJI W ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ Każda jednostka prowadząca księgi rachunkowe musi przeprowadzić na koniec roku inwentaryzację. Ten obowiązek wynika z art. 4 ust. 3 ustawy o rachunkowości i jest jed- nym z warunków poprawnego sporządzenia sprawozdania finansowego. Sama ustawa nie zawiera szczegółowych wskazówek odnośnie do zasad inwentaryzacji, jednak wie- loletnia praktyka podpowiada, na co należy zwrócić uwagę, aby wyniki tych czynności mogły być uznane za wiarygodne źródło danych. Już w 2016 r warto skorzystać ze wskazówek zawartych w komunikacie ministra finansów z 20 lipca 2016 r. w sprawie ogłoszenia uchwały Komitetu Standardów Rachunkowości w sprawie przyjęcia stanowiska Komitetu w sprawie inwentaryzacji drogą spisu z natury zapasów mate- riałów, towarów, wyrobów gotowych i półproduktów(Dz. Urz. MF z 28 lipca 2016 r. poz. 55). Stanowisko to obowiązuje już przy przeprowadzaniu inwentaryzacji zapasów w 2016 roku, jeśli jednostka stosuje Krajowe Standardy rachunkowości i stanowiska KSR. Warto też pamiętać, iż nowelizacja ustawy o rachunkowości, która będzie obowiązywać od 1 stycznia 2017 r. jednoznaczne wskazuje w zmienionym art. 26 ust. 3, iż możliwość wcze- śniejszego rozpoczęcia i zakończenia prac inwentaryzacyjnych dotyczy tylko tych składników aktywów, które podlegają inwentaryzacji drogą spisu z natury lub drogą potwierdzenia salda. W przypadku aktywów i pasywów inwentaryzowanych tzw. weryfikacji zapisów w księgach z dokumentacją, prace te muszą być przeprowadzone na ostatni dzień roku obrotowego. Do- tychczas było w tym zakresie wiele nieprawidłowości. Zatem przeprowadzając inwentaryzację na 2016 rok należy zwrócić uwagę, aby nie popełnić dotychczasowych błędów. Inwentaryzacja jest okazją do zweryfikowania nie tylko rzetelności i aktualności prowadzo- nej ewidencji, ale przede wszystkim przyjrzenia się, w jaki sposób jest chroniony i zarządza- ny majątek jednostki oraz jak pracownicy wywiązują się z powierzonych im zadań. Inwentaryzacja na koniec roku – tzw. inwentaryzacja roczna – musi objąć wszystkie składni- ki aktywów i pasywów. 3 Inwentaryzacja w NGO
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Już czas przygotować się do inwentaryzacji w organizacji pozarządowej
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: