Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00401 007455 20703558 na godz. na dobę w sumie
KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ. Aspekty prawne, techniczne i etyczne. - ebook/pdf
KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ. Aspekty prawne, techniczne i etyczne. - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 78
Wydawca: Self Publishing Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-935855-1-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> pracy i ubezpieczeń społecznych
Porównaj ceny (książka, ebook (-8%), audiobook).

 

 

Niniejsza publikacja ukazuje najbardziej istotne aspekty kontroli pracownika przez pracodawcę w aspekcie obowiązujących przepisów prawa pracy. Książka porusza kwestię kontroli zarówno w płaszczyźnie prawnej jak również etycznej i technicznej. Poradnik kładzie szczególny nacisk na problematykę zakresu możliwości kontroli oraz ograniczeń w jej dokonywaniu.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kontrola pracownika – aspekty prawne, techniczne i etyczne PRAKTYCZNY PORADNIK PRAWNICZY KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ ASPEKTY PRAWNE, TECHNICZNE I ETYCZNE Kontroluj skutecznie i zgodnie z prawem! Sławomir Turkowski WARSZAWA 2012 1 Kontrola pracownika – aspekty prawne, techniczne i etyczne KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ ASPEKTY PRAWNE, TECHNICZNE I ETYCZNE 2 Kontrola pracownika – aspekty prawne, techniczne i etyczne Sławomir Turkowski KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ ASPEKTY PRAWNE, TECHNICZNE I ETYCZNE Stan prawny na dzień 1 października 2012 r. Wydanie I © Copyright by Sławomir Turkowski ISBN: 978-83-935855-1-9 WARSZAWA 2012 3 Kontrola pracownika – aspekty prawne, techniczne i etyczne Wstęp ........................................................................................................ 8 SPIS TREŚCI Godność pracownika ........................................................................................................ 9 Obowiązki pracodawcy ................................................................................................... 10 Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi .................................................................... 11 Obowiązki pracownika ................................................................................................... 12 Funkcje kontroli .............................................................................................................. 13 Fazy kontroli ..................................................................................................................... 13 Kwestia uprzedzenia o możliwości dokonania kontroli .................................................. 13 Forma zapoznania pracownika z zamiarem kontroli ................................................... 14 Konstytucyjna ochrona tajemnicy komunikowania się .................................................. 14 Uprawnienia pracodawcy ............................................................................................... 15 Określenie rodzaju wykonywanej pracy ........................................................................ 15 Określenie miejsca i czasu wykonania zadania ............................................................ 16 Określenie granic odpowiedzialności za powierzone mienie ...................................... 16 Poszerzenie uprawnień kierowniczych .......................................................................... 17 Nadużycie prawa ............................................................................................................. 17 Dobra osobiste pracownika i jego godność w ujęciu konstytucji ................................ 18 Ochrona dóbr osobistych w aspekcie kodeksu cywilnego ............................................ 19 Prawo pracownika do prywatności w miejscu pracy ..................................................... 20 Zagrożenie dobra osobistego .......................................................................................... 20 Skrajne modele kontroli ................................................................................................... 21 Problematyka rewizji osobistej pracownika ................................................................... 21 Zakres rewizji osobistej i sposób jej przeprowadzenia ................................................. 22 Monitoring i jego rodzaje ................................................................................................ 22 Kontrola prewencyjna w zakresie stanu zdrowia pracownika .................................... 23 Rodzaje kontroli zdrowia pracownika .......................................................................... 23 Pojęcie zdrowia w aspekcie prawa pracy ...................................................................... 24 Prewencyjna kontrola zdrowia ...................................................................................... 24 Prewencja a umowa o pracę ......................................................................................... 25 Negatywne skutki badania profilaktycznego dla pracodawcy .................................... 25 Zakres prewencyjnej kontroli pracodawcy w zakresie zdrowia pracownika ............. 26 4 Kontrola pracownika – aspekty prawne, techniczne i etyczne Szczególne kompetencje kontrolne pracodawcy w zakresie ochrony dobra firmy ....27 Źródła podstaw prawnych poddania się kontroli pracodawcy ................................... 28 Istota kontroli oraz kwestia poddania się jej ............................................................... 29 Kontrola pracownika a ochrona danych osobowych ................................................... 30 Dopuszczalność przetwarzania danych osobowych .................................................... 30 Zakres danych osobowych przy zatrudnianiu pracownika ......................................... 31 Kryteria dotyczące gromadzenia i przetwarzania danych osobowych pracownika .. 32 Zakaz przetwarzania danych osobowych ..................................................................... 33 Granice ingerencji w prawo do prywatności pracownika ........................................... 35 Kontrola telepracownika ............................................................................................... 35 Zalety i wady telepracy ...................................................................................................37 Aspekt miejsca i zakresu kontroli w ujęciu telepracy .................................................. 38 Środki kontroli pracownika ............................................................................................. 38 Kontrola pracownika w aspekcie użycia przez niego środków odurzających ............ 39 Prawo pracodawcy do kontroli w zakresie użycia środków odurzających.................... 40 Procedura kontrolna ...................................................................................................... 40 Odmowa poddania się badaniu przez trzeźwego pracownika ........................................ 41 Nietrzeźwość pracownika a środki dowodowe ............................................................. 41 Konsekwencje kontroli pracowników na obecność substancji niedozwolonych ......... 42 Pozytywny wynik badania ................................................................................................ 44 Kontrola pracownika w aspekcie jego trzeźwości w ujęciu ustawy z dnia 26.10.1982 r. wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi ..…………………………....45 Formy kontroli stanu trzeźwości .................................................................................. 45 Definicja napoju alkoholowego ..................................................................................... 46 Stan po użyciu alkoholu i nietrzeźwości.......................................................................... 46 Osoba upoważniona do przeprowadzeni badania ........................................................47 Sposób dokonywania badań koniecznych do ustalenia zawartości alkoholu w organizmie ......................................................................................................................... 48 Treść protokołu badania trzeźwości ................................................................................ 48 Badanie stanu trzeźwości a godność pracownika ........................................................ 49 Skutki braku zachowania obowiązki trzeźwości przez pracownika ........................... 49 Odpowiedzialność porządkowa pracowników ................................................................ 50 5 Kontrola pracownika – aspekty prawne, techniczne i etyczne Obowiązek naprawienia szkody ........................................................................................ 51 Szkoda wyrządzona osobie trzeciej ................................................................................ 51 Zwolnienie się pracownika z odpowiedzialności ......................................................... 52 Konsekwencje ubezpieczeniowe pracownika ............................................................... 52 Kontrola osobista pracownika ...................................................................................... 53 Kwestia legalności kontroli osobistej pracownika ....................................................... 54 Zasady przeszukania i jego niedopuszczalność .............................................................55 Uprawnienia przysługujące pracownikowi w związku z kontrolą .................................55 Mobbing i jego strona podmiotowa ................................................................................ 56 Obowiązek przeciwdziałania mobbingowi .................................................................... 57 Taktyki mobbingu ........................................................................................................... 57 Kontrola poczty elektronicznej pracownika ................................................................. 58 Kontrola poczty elektronicznej pracownika w ujęciu prawa karnego ........................ 59 Instalacja przez pracodawcę systemu szpiegującego na komputerze pracownika ... 60 Dokumentacja z kontroli pracownika a prawo karne procesowe ............................... 60 Dowody z zapisu dźwięku lub obrazu ............................................................................ 61 Dobra osobiste pracownika ........................................................................................... 62 Monitoring pracownika ................................................................................................. 62 Dopuszczalność prawna stosowania monitoringu pracownika .................................. 63 Wartość dowodu z monitoringu ................................................................................... 64 Monitoring biometryczny .............................................................................................. 65 Zasada adekwatności ..................................................................................................... 65 Skuteczność zgody pracownika na przetwarzanie jego danych osobowych .............. 66 Skutki nielegalnej kontroli pracownika .........................................................................67 Przestępstwa przeciwko prawom osób wykonujących pracę zarobkową ...................67 Naruszenie tajemnicy korespondencji ......................................................................... 68 Stanowisko pracownika jako strony pokrzywdzonej na skutek nielegalnej kontroli pracodawcy ..................................................................................................................... 69 Pracownik w postępowaniu przygotowawczym ........................................................... 70 Skierowanie sprawy do mediacji ................................................................................... 70 Stanowisko pracownika w trakcie toczącego się procesu ............................................ 71 Dobrowolne poddanie się karze .....................................................................................72 6 Kontrola pracownika – aspekty prawne, techniczne i etyczne Państwowa Inspekcja Pracy w procesie karnym ..........................................................73 Użycie wariografu w aspekcie kontroli pracownika .....................................................73 Kontrola pracownika za pomocą badań poligraficznych .............................................74 Zakres kontroli skrzynki e-mail pracownika ................................................................ 75 Pułapki kryminalistyczne i ich podział ..........................................................................76 7 Kontrola pracownika – aspekty prawne, techniczne i etyczne WSTĘP Czy kontrolowany pracownik jest bardziej efektywny? Poglądy na tę kwestię będą oczywiście różne. Kontrola ma przecież przynieść konkretny zysk: zwiększoną efektywność i produktywność przedsiębiorstwa. Moim zdaniem najlepszy jest kontrolowany, ale który jednocześnie nie czuję na sobie tej kontroli. Wszystko zależy od stylu, w jakim sprawowane jest kierownictwo. Wszystko powinno być kwestią zaufania, które moim zdaniem powinno być w sposób właściwy dozowane. Kiedyś kontrolę nad pracownikiem sprawował bezpośredni przełożony, dzisiaj w dobie postępu technicznego odbywa się w sposób bardziej rozbudowany. Żyjemy w czasach kontrola odgórnej, wykonywanej w sposób bieżący, obserwowani przez kamery, systemy GPS, lokalizujące miejsce naszego przebywania, wszelkiego rodzaju monitoring, nawet wariograf. Internet w sposób diametralny zmienił monitoring wykonywania obowiązków przez pracownika. Punkty widzenia w kwestii kontrolowania pracowników mogą być różne, my jednak zajmiemy się tematem w jednym aspekcie. Zawsze się znajda jej zwolennicy i przeciwnicy, w zależności najczęściej od tego, po której stronie się znajdują – pracodawcy czy pracownika. Gdy już jednak bierzemy pod uwagę wykonywanie kontroli w stosunku do pracownika, to z całą pewnością chcemy, by była ona skuteczna, zgodna z prawem i niezauważalna. Jaki cel ma kontrola pracownika? Przede wszystkim zapobieganie patologiom. Ale patologią jest także nadmierna kontrola, która paraliżuje pracę. Jest niewłaściwa jak każda skrajność. Kwestia kontroli pracownika zahacza o wiele dziedzin prawa. 8
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

KONTROLA PRACOWNIKA PRZEZ PRACODAWCĘ. Aspekty prawne, techniczne i etyczne.
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: