Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00623 009105 20619446 na godz. na dobę w sumie
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz - ebook/pdf
Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron: 1459
Wydawca: C. H. Beck Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-255-3907-8 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> europejskie
Porównaj ceny (książka, ebook (-5%), audiobook).

Prezentowany komentarz jest pierwszym na rynku omawiającym w sposób szczegółowy i kompletny poszczególne artykuły Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Pragnąc wzmocnić związki między Państwami oraz umocnić pokojową przyszłość Unia Europejska postanowiła wydać ten akt prawny.

Karta Praw Podstawowych nie zawiera jednak tylko praw fundamentalnych dotyczących obywateli Unii, bazuje ona na niepodzielnych, powszechnych wartościach godności osoby ludzkiej, wolności, równości i solidarności, mając za podstawę zasady demokracji oraz państwa prawnego. Wprowadzenie obywatelstwa Unii Europejskiej spowodowało postawienie jednostki w centrum uwagi, starając się przy tym respektować odmienność kultur i tradycji poszczególnych krajów, tożsamość narodową oraz ich organizację władz publicznych. Ponadto Karta Praw Podstawowych wspiera zrównoważony rozwój wszystkich krajów oraz zapewnia swobodny przepływ osób, usług, towarów i kapitału oraz swobodę przedsiębiorczości.

Publikacja ta pozwala na:

Karta Praw Podstawowych systematyzuje prawa wynikające z konstytucji poszczególnych państw członkowskich, Europejskiej  Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności, Kart Społecznych przyjętych przez Unię i Radę Europy. Ponadto, opierając się na bogatym orzecznictwie Europejskiego Trybunału Praw Człowieka oraz Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, pokazuje jak w praktyce wygląda stosowanie fundamentalnych praw człowieka.

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie zagadnień dotyczących m.in.:

Komentarz adresowany jest zarówno do teoretyków, jak i praktyków poruszających się w dziedzinach prawa Unii Europejskiej. Szczególnie pomocny będzie dla adwokatów, radców prawnych, sędziów, aplikantów oraz studentów kierunków prawniczych, administracyjnych i politologicznych oraz wszystkich zainteresowanych problematyką praw i wolności obywatelskich.  

Dla czytelników tego komentarza darmowy dostęp do aktów prawnych on-line!

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych dla Czytelników tej pozycji zostanie zaktualizowany, istnieje możliwość bezpłatnego dostępu on-line do wersji ujednoliconych zawierających te zmiany!

Skorzystaj z dostępu do aktów prawnych on-line! Wejdź na stronę www.legalis.pl/beckplus i po zalogowaniu wprowadź kod ze zdrapki, a uzyskasz bezpłatny dostęp do wybranych aktów prawnych.

Dostęp trwa od 15 listopada 2012 r. do 15 listopada 2013 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

  • Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej,
  • Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej wraz z Protokołem Nr 30 w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa,
  • Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej,
  • Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności.

 

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Komentarz Redaktor prof. dr hab. Andrzej Wróbel Autorzy dr Anna Błachnio-Parzych, dr Jerzy Jendrośka, prof. INP PAN dr hab. Ireneusz C. Kamiński, dr Krystyna Kowalik-Bańczyk, dr Sylwia Majkowska- -Szulc, prof. UMK dr hab. Justyna Maliszewska-Nienartowicz, Mirosława Malczewska, dr Dawid Miąsik, dr hab. Leszek Mitrus, dr hab. Anna M. Potyrała, dr hab. Nina Półtorak, dr Ewa Skibińska, prof. dr hab. Jacek Sobczak, dr Witold Sobczak, dr Marzena Szabłowska, dr Monika Szwarc-Kuczer, dr hab. Monika Tomaszewska, dr Agata Wnukiewicz- -Kozłowska, prof. dr hab. Andrzej Wróbel WYDAWNICTWO C.H. BECK WARSZAWA 2013 J. Sobczak, w: Karta Praw Podstawowych UE. Komentarz, pod red. A. Wróbla, Propozycja cytowania: Warszawa 2013 Poszczególne części opracowali: Anna Błachnio-Parzych: objaśnienia do art. 6 Jerzy Jendrośka: objaśnienia do art. 37 Ireneusz C. Kamiński: objaśnienia do art. 2, 9, 10 pkt I oraz Tytułu II Krystyna Kowalik-Bańczyk: objaśnienia do art. 41, 48 ust. 2, Tytułu VI oraz Protokołu Nr 30 Sylwia Majkowska-Szulc: objaśnienia do art. 23–24 Justyna Maliszewska-Nienartowicz: objaśnienia do art. 20 Mirosława Malczewska: objaśnienia do art. 35 Dawid Miąsik: objaśnienia do art. 16–17, 36, 38 Leszek Mitrus: objaśnienia do art. 27–34 oraz Tytułu IV Anna M. Potyrała: objaśnienia do art. 18–19 Nina Półtorak: objaśnienia do art. 47 akapitów 2–3 Ewa Skibińska: objaśnienia do art. 15 Jacek Sobczak: objaśnienia do art. 7–8, 10 pkt II, art. 11, 13–14 Witold Sobczak: objaśnienia do art. 4–5, 10 pkt II Marzena Szabłowska: objaśnienia do art. 25–26 Monika Szwarc-Kuczer: objaśnienia do art. 39–40, 42–46, 48 ust. 1, art. 49–50 oraz Tytułu V Monika Tomaszewska: objaśnienia do art. 23–24 Agata Wnukiewicz-Kozłowska: objaśnienia do art. 3 Andrzej Wróbel: objaśnienia do art. 1, 2 pkt I–II, art. 12, 21–22, 47 akapitu 1, art. 51–54, zdania wstępnego, Preambuły oraz Tytułów I, III i VII Redaktor koordynujący: Wioleta Beczek © Wydawnictwo C.H. Beck 2013 Wydawnictwo C.H. Beck Sp. z o.o. ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa Skład i łamanie: Wydawnictwo C.H. Beck Druk i oprawa: Totem, Inowrocław ISBN 978-83-255-3906-1 ISBN e-book 978-83-255-3907-8 Spis treści Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . VII IX 1. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej . . . . . . . . . . . . . . . . Preambuła . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Godność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 1–5 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 6–19 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Równość . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 20–26 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Solidarność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Art. 27–38 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3 9 9 28 28 29 192 192 194 691 691 694 854 857 861 Tytuł V. Prawa obywatelskie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1079 Art. 39–46 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1081 Tytuł VI. Wymiar sprawiedliwości . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1166 Art. 47–50 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1169 Tytuł VII. Postanowienia ogólne dotyczące wykładni i stosowania Karty . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292 Wprowadzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1292 Art. 51–54 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1299 V Spis treści 2. Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej (wyciąg) Protokół w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa . . . . . . . . . . 1415 Art. 1–2 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1416 Indeks rzeczowy . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1435 VI Przedmowa Ochrona praw podstawowych w Unii Europejskiej nabrała nowego znaczenia i impetu w rezultacie wejścia w życie Traktatu z Lizbony oraz Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Zmiany stanu prawnego w tej dziedzinie należy ocenić jako rewolucyjne nie tylko z perspektywy zapewnienia należytego standardu ochrony praw podstawowych w Unii Europejskiej, ale także w kontekście rozwoju koncepcji „wielopozio- mowego” konstytucjonalizmu europejskiego, uwzględniającego nie tylko „dialog sędziów”, ale także „dialog systemów prawnych”. Rzeczpospolita Polska wprawdzie podpisała protokół Nr 30, który ograniczał zakres zastosowania Karty Praw Podstawowych w stosunku do Polski, jednakże znaczenie konstytucyjno-prawne tego ograniczenia zostało poddane w wątpliwość w rezultacie wyroku TS z 21.12.2011 r., C-411/10 i C-493/10, N.S. przeciwko Secretary of State for the Home Department et M.E. i inni przeciwko Refugee Applications Commissioner i Minister for Justice, Equality and Law Reform (Zb.Orz. 2011), w którym jednoznacznie stwierdzono, że po pierwsze – protokół: „nie podważa zastosowania karty wobec Zjednoczonego Królestwa czy wobec Polski”, po drugie: „art. 1 ust. 1 protokołu (Nr 30) potwierdza treść art. 51 karty dotyczącego jej zakresu stosowania, a nie ma na celu zwolnienia Rzeczypospolitej Polskiej i Zjednoczonego Królestwa z obowiązku przestrzegania postanowień karty ani uniemożliwienia sądom i trybunałom w tych państwach członkowskich czuwania nad przestrzeganiem tych postanowień”. Podstawowym celem i założeniem niniejszego Komentarza jest przed- stawienie aktualnego stanu prawnego w dziedzinie ochrony praw podsta- wowych w Unii Europejskiej. Autorzy mają także nadzieję, że wyrażane w Komentarzu opinie, poglądy i stanowiska odnośnie do szczegółowych zagadnień prawnych, przyczynią się do stopniowego rozwoju dogmatyki praw podstawowych, a także będą pomocne w definiowaniu i rozwiązywaniu problemów prawnych ujawniających się w procesie stosowania i wykładni postanowień Karty. Niniejszy komentarz do Karty Praw Podstawowych UE uwzględnia stan prawny na dzień 1.10.2012 r. Warszawa, 30 października 2012 r. prof. dr hab. Andrzej Wróbel VII Wykaz skrótów 1. Akty prawne CEDAW . . . . . . . . . Konwencja w sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Kobiet (Convention on the Elimina- tion of Discrimination against Women) uchwalona rezolucją Nr 34/180 Zgromadzenia Ogólnego ONZ z 18.12.1979 r. EKB . . . . . . . . . . . . Konwencja o ochronie praw człowieka i godności istoty ludzkiej w odniesieniu do zastosowań biologii i medycyny (Konwencja Biomedyczna) z 4.4.1997 r. (Dz.Urz. MZ z 2009 r. Nr 10, poz. 45) . . . . . . . . . . Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podsta- wowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) . . . . . . . . . . . . Europejska Karta Społeczna z 18.10.1961 r. (Dz.U. z 1999 r. Nr 8, poz. 67 ze zm.) . . . . . . . . . . . Układ Ogólny w sprawie Handlu Usługami (General Agreement on Trade in Services) KC . . . . . . . . . . . . . ustawa z 23.4.1964 r. – Kodeks cywilny (Dz.U. EKPCz EKS GATS Nr 16, poz. 93 ze zm.) poz. 553 ze zm.) KK . . . . . . . . . . . . . ustawa z 6.6.1997 r. – Kodeks karny (Dz.U. Nr 88, KNZ . . . . . . . . . . . . Karta Narodów Zjednoczonych z 26.6.1945 r. (Dz.U. z 1947 r. Nr 23, poz. 90 ze zm.) Konstytucja MOP . . Konstytucja Miedzynarodowej Organizacji Pracy z 9.10.1946 r. (Dz.U. z 1948 r. Nr 43, poz. 308 ze zm.) Konstytucja RP . . . Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z 2.4.1997 r. (Dz.U. Nr 78, poz. 483 ze sprost. i ze zm.) Konwencja berneńska Konwencja genewska . . . . . . . . Akt Paryski Konwencji berneńskiej o ochronie dzieł literackich i artystycznych sporządzony w Paryżu 24.7.1971 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 82, poz. 474) . . . . . . . . Konwencja dotycząca statusu uchodźców z 28.7.1951 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 119, poz. 515) IX Wykaz skrótów Konwencja Nr 87 . . Konwencja MOP Nr 87 z 9.7.1948 r. dotycząca wolności związkowej i ochrony praw związkowych (Dz.U. z 1958 r. Nr 29, poz. 125) Konwencja Nr 98 . . Konwencja MOP Nr 98 z 1.7.1949 r. dotycząca stosowania zasad prawa organizowania się i rokowań zbiorowych (Dz.U. z 1958 r. Nr 29, poz. 126) Konwencja Nr 102 . Konwencja MOP Nr 102 z 28.6.1952 r. dotycząca minimalnych norm zabezpieczenia społecznego (Dz.U. z 2005 r. Nr 93, poz. 775) Konwencja Nr 151 . Konwencja MOP Nr 151 z 27.6.1978 r. dotyczącej ochrony prawa organizowania się i procedury okre- ślania warunków zatrudnienia w służbie publicznej (Dz.U. z 1994 r. Nr 22, poz. 78) Konwencja Nr 158 . Konwencja MOP Nr 158 z 2.6.1982 r. dotycząca roz- wiązania stosunku pracy z inicjatywy pracodawcy (www.mop.pl) Konwencja Nr 182 . Konwencja MOP Nr 182 z 17.6.1999 r. dotycząca zakazu i natychmiastowych działań na rzecz eli- minowania najgorszych form pracy dzieci (Dz.U. z 2004 r. Nr 139, poz. 1474) Konwencja wiedeńska Konwencja wykonawcza . . . . . . . . Konwencja wiedeńska o prawie traktatów z 23.5.1969 r. (Dz.U. z 1990 r. Nr 74, poz. 439) . . . . . . Konwencja wykonawcza do Układu z Schengen z 14.6.1985 r. (Dz.Urz. WE z 2000 r. L Nr 239, s. 19) KP . . . . . . . . . . . . . . ustawa z 26.6.1974 r. – Kodeks pracy (t.j. Dz.U. z 1998 r. Nr 21, poz. 94 ze zm.) KPDz . . . . . . . . . . . Konwencja o Prawach Dziecka z 20.11.1989 r. (Dz.U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526 ze zm.) KPP . . . . . . . . . . . . . Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 30.3.2010 r. (Dz.Urz. UE C Nr 83, s. 389) KWUS . . . . . . . . . . Konwencja Wykonawcza do Układu z Schengen z 14.6.1985 r. MPPGSiK . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Gospodarczych, Spo- łecznych i Kulturalnych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 169) MPPOiP . . . . . . . . . Międzynarodowy Pakt Praw Obywatelskich i Poli- tycznych z 19.12.1966 r. (Dz.U. z 1977 r. Nr 38, poz. 167) X Wykaz skrótów PDPCz . . . . . . . . . . Powszechna Deklaracja Praw Człowieka (przyjętej w dniu 10.12.1948 r. przyjęta rezolucją 217A (III) przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczo- nych) PrAut . . . . . . . . . . . ustawa z 4.2.1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (t.j. Dz.U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.) Protokół nowojorski Protokół dotyczący statusu uchodźców z 31.1.1967 r. Protokół Nr 30 . . . . Protokół Nr 30 z 30.3.2010 r. w sprawie stosowania Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej do Polski i Zjednoczonego Królestwa (Dz.Urz. UE C Nr 83, s. 313) PrPras . . . . . . . . . . . ustawa z 26.1.1984 r. – Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5, TEWEA . . . . . . . . . Traktat o Europejskiej Wspólnocie Energii Atomo- TFUE . . . . . . . . . . . Traktat o funkcjonowaniu Unii Europejskiej z 30.3.2010 r. (Dz.Urz. UE C Nr 83, s. 89) Traktat EWG . . . . . Traktatu Ustanawiającego Europejską Wspólnotę poz. 24 ze zm.) wej Gospodarczą Traktat z Lizbony . . Traktat z Lizbony zmieniający Traktat o Unii Europejskiej i Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską podpisany w Lizbonie 13.12.2007 r. (Dz.Urz. UE C Nr 306, s. 1) TUE . . . . . . . . . . . . Traktat o Unii Europejskiej z 7.2.1992 r. (Dz.Urz. UE C Nr 191, s. 1 ze zm.) WKPPSP . . . . . . . . Wspólnotowa Karta Podstawowych Praw Socjalnych Pracowników przyjęta w Strasbourgu 9.12.1989 r. TWE . . . . . . . . . . . . Traktat ustanawiający Wspólnotę Europejską (Dz.U. z 2004 r. Nr 90, poz. 864/30) UŚOZ . . . . . . . . . . . ustawa z 27.8.2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 164, poz. 1027 ze zm.) Wyjaśnienia ZEKS . . . . . . Wyjaśnienia dotyczące Karty Praw Podstawowych Unii Europejskiej z 14.12.2007 r. (Dz.Urz. UE C Nr 303, s. 17) . . . . . . . . . . . Zrewidowana z 3.5.1996 r. Europejska Karta Społeczna 2. Organy, organizacje i instytucje CEHAR . . . . . . . . . . Komitet ds. Azylu Terytorialnego, Uchodźców i Bezpaństwowców XI Wykaz skrótów CEAS . . . . . . . . . . . . Common European Asylum System (Wspólny Euro- pejski System Azylowy) . . . . . . . . . . Międzyamerykańskiego Trybunału Praw Człowieka EKomPCz . . . . . . . . Europejska Komiska Praw Człowieka ETPCz . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Praw Człowieka ETS . . . . . . . . . . . . . Europejski Trybunał Sprawiedliwości EWG . . . . . . . . . . . . Europejska Wspólnota Gospodarcza KE . . . . . . . . . . . . . . Komisja Europejska MOP . . . . . . . . . . . . Międzynarodowa Organizacja Pracy MTPCz OECD . . . . . . . . . . . Organizacja Współpracy Gospodarczej i Rozwoju ONZ . . . . . . . . . . . . . Organizacja Narodów Zjednoczonych PE . . . . . . . . . . . . . . . Parlament Europejski RE . . . . . . . . . . . . . . Rada Europy RPO . . . . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich RPO UE . . . . . . . . . . Rzecznik Praw Obywatelskich Unii Europejskiej SN . . . . . . . . . . . . . . Sąd Najwyższy SPI . . . . . . . . . . . . . Sąd Pierwszej Instancji TK . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Konstytucyjny TS . . . . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości TSUE . . . . . . . . . . . Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej UEFA . . . . . . . . . . . . Europejska Federacja Piłki Nożnej WHO . . . . . . . . . . . . Światowa Organizacja Zdrowia 3. Czasopisma Dz.U. Dz.Urz. EPS . . . . . . . . . . . . . Europejski Przegląd Sądowy ICCPR . . . . . . . . . . The International Covenant on Civil and Political . . . . . . . . . . . Dziennik Ustaw . . . . . . . . . . Dziennik Urzędowy Rights . . . . . . . . . . Monitor Podatkowy MoPod MWR . . . . . . . . . . . Medycyna Wieku Rozwojowego NP . . . . . . . . . . . . . . Nowe Prawo OJ OSNC . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna OSNCPiUS . . . . . . . Orzecznictwo Sądu Najwyższego Izba Cywilna, . . . . . . . . . . . . . . Official Journal Pracy i Ubezpieczeń Społecznych OSP . . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Sądów Polskich OTK . . . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego OTK-A . . . . . . . . . . Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A Pal. PiM . . . . . . . . . . . . . Prawo i Medycyna PiP . . . . . . . . . . . . . Państwo i Prawo . . . . . . . . . . . . . Palestra XII Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . Praca i Zabezpieczenie Społeczne . . . . . . . . Prokuratura i Prawo . . . . . . . . Przegląd Sejmowy PiZS PiŻ . . . . . . . . . . . . . Prawo i Życie PPE . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Europejskiego PPH . . . . . . . . . . . . . Przegląd Prawa Handlowego Prok. i Pr. Prz. Sejm. RPEiS . . . . . . . . . . . Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny PS . . . . . . . . . . . . . . Prawo Sądowe SC . . . . . . . . . . . . . . Studia Cywilistyczne SP . . . . . . . . . . . . . . Studia Prawnicze Zb.Orz. ZNUJ . . . . . . . . . . Zbiór Orzeczeń . . . . . . . . . . . Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego 4. Inne skróty bhp . . . . . . . . . . . . . bezpieczeństwo i higiena pracy ENA . . . . . . . . . . . . Europejski nakaz aresztowania EURES . . . . . . . . . Europejska Służba Zatrudnienia (European Employ- ment Services) pie KBWE . . . . . . . . . . Konferencja Bezpieczeństwa i Współpracy w Euro- . . . . . . . . . . . . . orzeczenie . . . . . . . . . . . . . . punkt (-y) orz. pkt uchw. SN(7) . . . . . . uchwała Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów XIII 1. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej z dnia 30 marca 2010 r. (Dz.Urz. UE C Nr 83, poz. 389) Parlament Europejski, Rada i Komisja uroczyście ogłaszają Kartę praw podstawowych Unii Europejskiej w brzmieniu przedstawionym poniżej: Wprowadzenie Spis treści I. Uwagi ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . II. Karta Praw Podstawowych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . III. Akcesja UE do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności . . . . . . . . . . . . . . . . . . I. Uwagi ogólne Nb 1 4 9 1. Karta Praw Podstawowych stanowi tylko jeden z filarów praw 1 podstawowych w UE, ponieważ zgodnie z art. 6 ust. 2 zd. 1 TUE: „Unia przystępuje do europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności”, a przystąpienie do tej Konwencji „nie ma wpływu na kompetencje Unii określone w Traktatach” (ust. 2 zd. 2), a ponadto: „Prawa podstawowe, zagwarantowane w europejskiej Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności oraz wynikające z tradycji konstytucyjnych wspólnych Państwom Członkowskim, stanowią część prawa Unii jako zasady ogólne prawa”. W rezultacie tych postanowień ochrona praw podstawowych w UE wspiera się na trzech filarach traktatowych, a mianowicie: 1) Karcie Praw Podstawowych, 2) akcesji Unii do Europejskiej Konwencji o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4.11.1950 r. (Dz.U. z 1993 r. Nr 61, poz. 284 ze zm.) oraz 3) prawach podstawowych jako zasadach ogólnych (prawa unijnego). 2. Skuteczna ochrona praw podstawowych wymaga harmonijnego 2 współistnienia i współdziałania tych trzech mechanizmów, co z kolei wymaga dostatecznie precyzyjnego zdefiniowania relacji między nimi oraz ich prawnego charakteru. W pewnym zakresie relacje te są określone w Karcie, zwłaszcza gdy chodzi o stosunek między prawami podstawowymi, A. Wróbel 3 1. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej 3 4 uznanymi w Karcie, i prawami oraz wolnościami gwarantowanymi Konwencją, a także między prawami podstawowymi, uznanymi w Karcie, i zasadami ogólnymi prawa UE (zob. komentarze do Tytułu VII) oraz prawami podstawowymi gwarantowanymi Kartą a swobodami traktatowymi (zob. komentarze do Tytułu VII). 3. Na wskazane wyżej traktatowe mechanizmy ochrony praw podsta- wowych oddziaływają wzajemnie międzynarodowe systemy ochrony praw i wolności człowieka oraz krajowe systemy ochrony praw konstytucyjnych (zob. komentarz do Tytułu VII), co dodatkowo komplikuje złożony problem wzajemnych relacji między tymi systemami i mechanizmami. II. Karta Praw Podstawowych 1. Do wejścia w życie Traktatu z Lizbony charakter prawny Karty był sporny. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej została uroczyście proklamowana najpierw w dniu 7.12.2000 r. w Nicei (Dz.Urz. UE C Nr 364, s. 1), a następnie w dniu 12.12.2007 r. w Strasburgu (Dz.Urz. C Nr 303, s. 1 oraz Dz.Urz. UE z 2010 r. C Nr 83, s. 389). Karta wprawdzie nie obowiązywała w znaczeniu prawnym, lecz wywoływała różnorodne skutki prawne w rezultacie związania się jej przepisami przez organy, instytucje i jednostki organizacyjne Unii, w szczególności uwzględniania Karty w procesie stanowienia prawa unijnego (kontrola prewencyjna prawa pochodnego) czy tworzenia nowych organów i jednostek organizacyjnych Unii, jak np. Europejskiego Rzecznika Praw Obywatelskich (2002) i Europejskiej Agencji Praw Podstawowych. Karta stopniowo zyskiwała na znaczeniu w procesie sądowego stosowania prawa, zarówno w orzecznictwie sądów unijnych, jak i krajowych trybunałów konstytucyjnych. Sądy unijne przyjmowały zgodnie, że wprawdzie „karta ta nie stanowi wiążącego aktu prawnego”, to jednak: 1) prawodawca wspólnotowy uznaje jej wagę, „potwierdzając, w motywie drugim dyrektywy, że dyrektywa ta przestrzega zasad uznanych nie tylko przez art. 8 EKPC, lecz również przez kartę” (wyr. ETS z 27.6.2006 r., C-540/03, Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Zb.Orz. 2006, s. I-5769, pkt 38); 2) jako źródło odniesień prawnych zawiera informacje o prawach podstawowych zagwarantowanych w prawie wspólnotowym lub prawa te potwierdza (opinia rzecznik generalnej Kokkott przedstawiona w dniu 8.9.2005 r., C-540/03, Parlament Europejski przeciwko Radzie Unii Europejskiej, Zb.Orz. 2006, s. I-5769, pkt 108 oraz z 14.10.2004 r., C-387/02, C-391/02 i C-403/02, Postępowania karne przeciwko Silvio Berlusconi, Sergio Adelchi i Marcello Dell’Utri i in., Zb.Orz. 2005, s. I-3565, pkt 83; opinia rzecznika generalnego Poiaresa Madura 4 A. Wróbel 1. Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej przedstawiona w dniu 29.6.2004 r., C-181/03 P, Albert Nardone przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 2005, s. I-199, pkt 51; opinia rzecznika generalnego Mischa przedstawiona w dniu 20.9.2001 r., C-20/00 i C-64/00, Booker Aquacultur Ltd i Hydro Seafood GSP Ltd przeciwko The Scottish Ministers, Zb.Orz. 2003, s. I-7411, pkt 126; opinia rzecznika generalnego Tizzana przedstawiona w dniu 8.2.2001 r., C-173/99, The Queen przeciwko Secretary of State for Trade and Industry, ex parte Broadcasting, Entertainment, Cinematographic and Theatre Union (BECTU), Zb.Orz. 2001, s. I-4881, pkt 28 oraz opinia rzecznika generalnego Légera przedstawiona w dniu 10.7.2001 r., C-353/99 P, Rada Unii Europejskiej przeciwko Heidi Hautala, Zb.Orz. 2001, s. I-9565, pkt 82 i 83); 3) ma znaczenie w procesie wykładni prawa wspólnotowego (opinia rzecznika generalnego Trstenjak przedstawiona w dniu 24.1.2008 r., C-350/06 oraz C-520/06, Gerhard Schultz-Hoff przeciwko Deutsche Rentenversicherung Bund i Stringer i in. przeciwko Her Majesty’s Revenue and Customs, Zb.Orz. 2009, s. I-179, pkt 52; opinia rzecznika generalnego Trstenjak przedstawiona w dniu 7.5.2009 r., C-227/08, Eva Martín Martín przeciwko EDP Editores SL, Zb.Orz. 2009, s. I-11939, pkt 47); 4) potwierdza istnienie praw podstawowych, uznanych dotychczas za zasady ogólne prawa unijnego, np. art. 47 KPP potwierdza zasadę sku- tecznej ochrony sądowej [wyroki ETS: z 13.3.2007 r., C-432/05, Unibet (London) Ltd i Unibet (International) Ltd przeciwko Justitiekanslern, Zb.Orz. 2007, s. I-2271, pkt 37; z 3.9.2008 r., C-402/05 P i C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi i Al Barakaat International Foundation przeciwko Radzie Unii Europejskiej i Komisja Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 2008, s. I-6351, pkt 335; z 16.12.2008 r., C-47/07 P, Masdar (UK) Ltd przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 2008, s. I-9761, pkt 50; z 16.7.2009 r., C-385/07 P, Der Grüne Punkt – Duales System Deutschland GmbH przeciwko Komisji Wspólnot Europejskich, Zb.Orz. 2009, s. I-6155, pkt 178–179]. 2. Do Karty Praw Podstawowych odwoływał się także ETPCz (np. 5 zwłaszcza wyrok z 11.7.2002 r., 28957/95, Affaire Christine Goodwin przeciwko Royaume-uni, pkt 58, 100 i wyrok z 30.6.2005 r., 45036/98, Bosphorus hara yollari turizm ve ticaret anonim sirketi przeciwko Ireland, pkt 80; zob. także wyrok z 17.9.2009 r., Scopolla przeciwko Włochom (Nr 2), pkt 105). 3. Z dniem 1.12.2009 r., tj. z dniem wejścia w życie Traktatu 6 z Lizbony, Karta Praw Podstawowych stała się częścią prawa pierwot- nego/traktatowego UE. Zgodnie bowiem z nowym brzmieniem art. 6 TFUE: „Unia uznaje prawa, wolności i zasady określone w Karcie praw A. Wróbel 5
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Karta Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Komentarz
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: