Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00325 006212 14080684 na godz. na dobę w sumie
Kasy fiskalne 2017. Nowe przepisy w praktyce - ebook/pdf
Kasy fiskalne 2017. Nowe przepisy w praktyce - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 140
Wydawca: Wiedza i Praktyka Język publikacji: polski
ISBN: 9788326961076 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Sięgnij po porady ekspertów dotyczące kas rejestrujących, aby bez kłopotów stosować nowe przepisy w praktyce.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

K A S Y F I S K A L N E 2 0 1 7 N o w e p r z e p i s y w p r a k t y c e Kasy fiskalne 2017 Nowe przepisy w praktyce B I B L I O T E K A F I N A N S O W O - K S I Ę G O W A Sprawdź nasze publikacje na: FabrykaWiedzy.com 5 2 1 M O U Cena brutto 59,00 zł Kasy fiskalne 2017 Nowe przepisy w praktyce Redaktor prowadzący: Sylwia Maliszewska Wydawca: Katarzyna Bednarska Korekta: Zespół Skład i łamanie: Raster studio, Norbert Bogajczyk Projekt okładki: Piotr Fedorczyk Druk: MDruk ISBN: 978-83-269-6107-6 Wydawnictwo: Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z .o.o. Adres: 03-918 Warszawa, ul. Łotewska 9a Kontakt: telefon 22 518 29 29, faks 22 617 60 10, e-mail: portalfk@wip.pl NIP: 526–19–92–256 Numer KRS: 0000098264 – Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, Sąd Gospodarczy XIII Wydział Gospodarczy Rejestrowy. Wysokość kapitału zakładowego: 200.000 zł Copyright © by Wydawnictwo Wiedza i Praktyka sp. z o.o. Warszawa 2017 Dystrybucja: tel. 22 518 29 29 faks 22 617 60 10 e-mail: cok@wip.pl „Kasy fiskalne 2017. Nowe przepisy w praktyce” wraz z przysługującymi Czytelnikom innymi elementami dostępnymi w subskrypcji (e–letter, strona WWW i inne) chronione są prawem autorskim. Przedruk materiałów opublikowanych w „Kasy fiskalne 2017. Nowe przepisy w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji – bez zgody wydawcy – jest zabroniony. Zakaz nie dotyczy cytowania publikacji z powołaniem się na źródło. Publikacja „Kasy fiskalne 2017. Nowe przepisy w praktyce” została przygotowana z zachowaniem najwyższej staranności i wykorzystaniem wysokich kwalifikacji, wiedzy i doświadczenia autorów oraz konsultantów. Zaproponowane w publikacji „Kasy fiskalne 2017. Nowe przepisy w praktyce” oraz w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówki, porady i interpretacje nie mają charakteru porady prawnej. Ich zastosowanie w konkretnym przypadku może wymagać dodatkowych, pogłębionych konsultacji. Publikowane rozwiązania nie mogą być traktowane jako oficjalne stanowisko organów i urzędów państwowych. W związku z powyższym redakcja nie może ponosić odpowiedzialności prawnej za zastosowanie zawartych w publikacji „Kasy fiskalne 2017. Nowe przepisy w praktyce” lub w innych dostępnych elementach subskrypcji wskazówek, przykładów, informacji itp. do konkretnych przykładów. Wydawca nie odpowiada za treść zamieszczonej reklamy; ma prawo odmówić zamieszczenia reklamy, jeżeli jej treść lub forma są sprzeczne z linią programową bądź charakterem publikacji oraz interesem Wydawnictwa Wiedza i Praktyka. Spis treści Wstęp ............................................................................................................... Wykaz stosowanych skrótów ......................................................................... Kasy fiskalne 2017: Poznaj 4 ważne zmiany ................................................. 1. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi wykonywane osobiście przez osoby niewidome .................................... 2. Zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania obejmujące jednostki samorządu terytorialnego z tytułu niektórych czynności dokonywanych przez ich jednostki organizacyjne ................................. 3. Likwidacja dwumiesięcznego zwolnienia z obowiązku ewidencjonowania dotyczącego podatników, którzy rozpoczynają świadczenie niektórych usług podlegających bezwzględnemu obowiązkowi ewidencjonowania ............................................................ 4. Wyłączenie bezwzględnego obowiązku ewidencjonowania niektórych usług świadczonych na odległość ......................................... Nowe wymogi dla kas fiskalnych od 2018 roku ........................................... Porady ekspertów ........................................................................................... Kto nie musi mieć kasy fiskalnej w 2017 roku ......................................... Sprzedaż auta powyżej 20.000 zł a kasa fiskalna .................................... Jakie zmiany w kasach fiskalnych od 2017 roku ..................................... Raport z kas fiskalnych na potrzeby JPK ................................................ Usługi najmu krótkoterminowego samochodów. Sprawdź, co z kasami rejestrującymi ..................................................................... Rozpoczęcie świadczenia usług fizjoterapeutycznych przez podatnika uzyskującego przychody z najmu. Co z kasą rejestrującą ..... Sprawdź, czy przy najmie prywatnym trzeba instalować kasę .............. Czy zawsze trzeba wysyłać oryginalny paragon z drukarki fiskalnej .................................................................................................... Zobacz, czy w 2017 roku szkoły językowe muszą mieć kasy rejestrujące ............................................................................................... Usługi dietetyczne z kasą po przekroczeniu obrotów ............................ Raporty z kas fiskalnych trzeba raportować zbiorczo ............................ 7 8 9 9 10 11 11 13 15 15 16 18 19 20 22 23 25 26 27 28 3 Jak ewidencjonować sprzedaż obiadów w szkole po centralizacji ......................................................................................... Księgowanie ulgi na zakup kasy fiskalnej .............................................. Księgowanie zakupu i sprzedaży towarów – jak ujmować w księgach rachunkowych sprzedaż dokonywaną za pomocą kasy fiskalnej .......... Obowiązek ewidencjonowania sprzedaży na kasie fiskalnej ................. Zwolnienia od obowiązku ewidencyjnego na kasie fiskalnej ................. Przy sprzedaży wysyłkowej kasa nie jest wymagana ............................. Ewidencjonowanie sprzedaży na rzecz osób prawnych przy zastosowaniu kasy fiskalnej ............................................................ Sprzedaż samochodu może być zwolniona z obowiązku rejestracji na kasie fiskalnej ..................................................................... Podatnicy świadczący usługi naprawy pojazdów silnikowych powinni mieć kasę fiskalną ..................................................................... Kopie raportów fiskalnych trzeba przechowywać przez pięć lat ............ Czy wynajem nieruchomości przez małżonków podlega VAT .............. Gdy brak sprzedaży, raportu nie trzeba drukować ................................. Ewidencjonowanie sprzedaży towarów prowadzonej w imieniu innego podmiotu .................................................................... Jedna przenośna kasa dla lekarza wystarczy .......................................... Kasy mogą być przemieszczane między poszczególnymi autobusami .............................................................................................. Jednorazowa sprzedaż dla osoby fizycznej. Czy potrzebna jest kasa fiskalna ...................................................................................... Obowiązek stosowania kasy rejestrującej nie zależy od liczby kontrahentów ........................................................................... Wynajem mieszkań. Co z kasami rejestrującymi w 2017 roku ............... Działalność gospodarcza polegająca na wynajmie mieszkań a kasy rejestrujące .................................................................................... Ulga na zakup kasy rejestrującej wynosi 90 ceny zakupu ................... Ewidencjonowanie za pomocą kasy rejestrującej sprzedaży biletów wstępu na basen ......................................................................... Usługi finansowe są zwolnione z obowiązku ewidencji na kasie .................................................................................................... 30 31 32 34 35 37 38 39 42 43 44 46 47 48 49 50 53 55 56 58 59 60 4 Kasy fiskalne 2017 Spis treści Przy obrocie poniżej 20.000 zł nie ma obowiązku posiadania kasy ....................................................................................... Przy niewielkich obrotach nie ma obowiązku instalowania kasy fiskalnej ........................................................................................... Usługi edukacyjnej dla osoby fizycznej nie ewidencjonujemy na kasie .................................................................................................... Czy naprawa klimatyzacji w samochodach wymaga ewidencji na kasie .................................................................................................... Nawet jednorazowa usługa prawnicza świadczona nieodpłatnie wymaga instalacji kasy ........................................................................... Zobacz, jakie konsekwencje grożą za naruszenie obowiązku rozpoczęcia stosowania kasy rejestrującej .............................................. Sprzedaż udokumentowana paragonem imiennym. Jaki limit zwolnienia z obowiązku stosowania kasy .............................. W jakich przypadkach konieczna jest korekta sprzedaży zewidencjonowanej za pomocą kasy rejestrującej ................................... Kasa rejestrująca przy działalności gastronomicznej na festynach dopiero po przekroczeniu limitu obrotów ......................... Rozszerzenie działalności o działalność nieobjętą zwolnieniem przedmiotowym z obowiązku ewidencjonowania na kasie ................... Czy kancelaria prawna musi mieć kasę rejestrującą ............................... Niektórzy podatnicy nadal są zwolnieni z obowiązku instalowania kas fiskalnych .................................................................... Zaliczki trzeba udokumentować paragonami ......................................... Obowiązek instalacji kasy fiskalnej – od kiedy ....................................... Jakie są limity niezbędne do instalacji kasy fiskalnej ............................. Kasa fiskalna w biurze tłumaczeń .......................................................... Za brak kasy fiskalnej grozi kara ............................................................ Kiedy powstaje obowiązek instalacji kasy fiskalnej w komisie .............. Termin zainstalowania kasy przy utracie zwolnienia przedmiotowego ...................................................................................... Sprzedaż mieszkań a obowiązek zainstalowania kasy ........................... Po wznowieniu działalności kasa jest konieczna .................................... Jaki jest moment ewidencjonowania usług na kasie fiskalnej ................. 62 63 65 66 67 68 70 71 74 75 77 79 80 82 83 84 84 86 87 89 90 91 5 Czy można zrezygnować z ewidencjonowania sprzedaży za pomocą kasy fiskalnej ......................................................................... Można ubiegać się o zwrot wydatków za zakup kasy fiskalnej .............. Kasa fiskalna do ewidencji przedpłaty i sprzedaży domów ................... Sprzedaż płyty CD firmie nie podlega ewidencji na kasie fiskalnej ...... Sprzedaż wyposażenia osobie fizycznej nieprowadzącej działalności .. Kto, prowadząc gabinet, może być zwolniony z obowiązku posiadania kasy fiskalnej ........................................................................ Wydatki na fiskalizację kasy zwiększą jej wartość początkową ............. Czy możliwa jest sprzedaż laptopów lub telefonów spółki własnym pracownikom z pominięciem kasy fiskalnej ........................... 100 Działalność prowadzona w kilku miejscach a ewidencja sprzedaży ................................................................................................. 101 Orzeczenia i interpretacje .............................................................................. 103 92 94 95 96 97 98 99 Sprzedaż biletów przez Internet wymaga ewidencji na kasie rejestrującej .............................................................................................. 103 W niektórych sytuacjach przedsiębiorca musi zwrócić ulgę na zakup kasy .......................................................................................... 109 Zwolnienie z obowiązku ewidencji na kasie tylko po spełnieniu warunków ............................................................... 114 Prywatne przejazdy pracowników służbowymi autami wymagają rejestracji na kasie .................................................................. 120 Kiedy trzeba zwrócić ulgę na zakup kasy ............................................... 123 Ulga na zakup kasy fiskalnej przysługuje dopiero po pierwszej sprzedaży ........................................................................... 126 Rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r. poz. 2177) ............................................................................... 130 6 Kasy fiskalne 2017 Wstęp Wraz z początkiem tego roku weszło w życie rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Nadal obo- wiązuje zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania przysługu- jące ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych nieprzekraczającą 20.000 zł. W 2017 roku pojawiło się jednak kilka zmian w stosunku do poprzednio obowiązującego rozporządzenia, o czym prze- czytają Państwo w tej publikacji. Już dziś warto też sprawdzić, jakie zmia- ny w zakresie kas fiskalnych czekają podatników w 2018 roku. W publikacji zamieściliśmy wiele praktycznych wyjaśnień, dzięki czemu kwestie dotyczące kas rejestrujących nie będą sprawiać kłopotów. Na koń- cu publikacji znajdą Państwo aktualne rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Życzę udanej lektury Sylwia Maliszewska redaktor prowadzący 7 Wykaz stosowanych skrótów rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania – rozporządzenie ministra rozwoju i finansów z 16 grudnia 2016 r. w spra- wie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących (Dz.U. z 2016 r. poz. 2177) rozporządzenie w sprawie ulgi na zakup kas – rozporządzenie ministra finansów z 27 grudnia 2010 r. w sprawie odliczenia i zwrotu kwot wydat- kowanych na zakup kas rejestrujących (tekst jedn.: Dz.U. z 2013 r. poz. 163) rozporządzenie w sprawie kas – rozporządzenie ministra finansów z 14 marca 2013 r. w sprawie kas rejestrujących (Dz.U. z 2013 r. poz. 363) ustawa o VAT – ustawa z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 710 ze zm.) JPK – jednolity plik kontrolny uor – ustawa z 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz.U. z 2016 r. poz. 1047 ze zm.) 8 Kasy fiskalne 2017 Kasy fiskalne 2017: Poznaj 4 ważne zmiany Wraz z początkiem tego roku obowiązuje nowe rozporządzenie w spra- wie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. Sprawdź na przykładach, co w praktyce oznaczają zmienione przepisy. Z dniem 1 stycznia 2017 r. weszło w życie rozporządzenie ministra roz- woju i finansów z 16 grudnia 2016 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących. Zwolnie- nia określone przepisami tego rozporządzenia obowiązują do tylko końca 2017 roku. Warto na to zwrócić uwagę, gdyż w ostatnich latach rozporzą- dzenia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania określały zwol- nienia w cyklach dwuletnich. Nowe rozporządzenie w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania w większości powtarza przepisy poprzednio obowiązującego rozporządze- nia w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania (tj. obowiązującego w latach 2015–2016 rozporządzenia ministra finansów z 4 listopada 2014 r. w sprawie zwolnień z obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowa- niu kas rejestrujących, tekst jedn.: Dz.U. z 2016 r. poz. 1215). WAŻNE Nadal obowiązuje zwolnienie podmiotowe z obowiązku ewidencjonowania przysługujące ze względu na kwotę obrotu realizowanego na rzecz osób prywatnych nieprzekraczającą 20.000 zł. Istnieje jednak kilka różnic między obecnym a poprzednim rozporządze- niem w sprawie zwolnień z obowiązku ewidencjonowania. 1. Zwolnienie z obowiązku ewidencjonowania obejmującego usługi wykonywane osobiście przez osoby niewidome Nowe rozporządzenie wprowadziło zwolnienie z obowiązku ewidencjo- nowania obejmujące usługi świadczone osobiście przez osoby niewidome, posiadające orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepeł- nosprawności, które prowadzą samodzielnie działalność gospodarczą lub zatrudniają wyłącznie jednego pracownika niewidomego posiadającego 9
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kasy fiskalne 2017. Nowe przepisy w praktyce
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: