Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00203 004068 18678237 na godz. na dobę w sumie
Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Tom 7 Sla-Ż - ebook/pdf
Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Tom 7 Sla-Ż - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 832
Wydawca: Wydawnictwa Uniwersytetu Warszawskiego Język publikacji: polski
ISBN: 9788323530183 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> naukowe i akademickie >> literaturoznawstwo, językoznawstwo
Porównaj ceny (książka, ebook (-17%), audiobook).
Siódmy tom dokumentujący rozpoczęte w 1978 roku badania naukowe nad XVI-wiecznymi zbiorami BUW, zawierający szczegółowe opracowanie bibliograficzne i proweniencyjne druków z tego okresu. Autorzy Katalogu rejestrują cały ponad 13-tysięczny XV- i XVI-wieczny zasób (polonika oraz druki obce) i poza opisem bibliograficznym przytaczają dane o każdym zachowanym egzemplarzu, jego pochodzeniu i oprawie. Tom 7 liczy ponad 800 stron i zawiera opisy druków z zakresu liter Sla-Ż, a także liczne indeksy i proweniencje oraz fotografie stron tytułowych niektórych druków. Jest to kompleksowa baza źródłowa do dalszych badań księgoznawczych, kulturoznawczych i historycznych. 7th volume documenting scientific research on the 16th-century collections of the University of Warsaw Library. It contains descriptions of prints in the range from Sla to Ż, as well as numerous indexes and provenances, and photographs of title pages of some of the prints. It is a comprehensive source database for further book, cultural and historical studies.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX 17 SLA–SZ SLANGENDORPIUS Ioannes Olaus 8886. In Ecclesiasten Salomonis, id est conciones ad populum Hebraeum habitas... autoschedia [gr.] in regia Academia Hafniensi proposita... Hafniae : impr. Matth. Vinitor, [po 6 I] 1590.– [16] k., 956 s., [14] k. ; 8°. GBV, LIBRIS (on-line). Prow.: MAJORATS-BIBLIOTHEK ZU CAROLATH – pieczęć, XIX w. Opr.: deska, skóra świńska, tłocz. ślepe, resztki klamer – XVI w. Sd.608.2171 SLÁNSKÝ Kryštof 8887. Kratičký spis o výborném a křest’anském připravování se ke smrti. W Holomúcy : u Fryd. Milichtalera, [po 22 III] 1570 [rz.]. – [150] k., sygn. A-S8, T6 ; 8°. Knihopis –. por. J. Jungmann, Historie Literatury české, Praha 1849, otd. IV, 1828 oraz J. Jireček, Rukověť, Praha 1876, 222: notują wyd. z 1579 r. NB. Tyt. wg edycji z 1579 r.; adres wyd. w kolof. – Def.: brak k. tyt. Prow.: 1. Stanislaus Andrze[o]vic amoris ergo dedit D[omi]no Stanislao T[...]c [?] – XVII w. 2. Thomae Jacobj Kuczewitz, Stephanus Pirockj 1738. 3. Ex Libris Georgij Alexij Kottzott dono oblatus 1738. 4. Hic liber oblatus PP[atribus] Reformatis Conv[entus] Pilcensis a Perillustri R[everen- do] D[omino] Georgio Koczot post fata ejus – XVIII w. Opr.: deska, skóra ciel., tłocz. ślepe i złoc., resztki klamer – XVI w. SLEIDANUS Ioannes 8888. [Opera omnia, Gall.:] Les oeuvres... comprises en deux tomes : le premier con- tient les XXVI livres De l’estat de la religion et republique... : le second les III livres de ses commentaires des quatre principaux empires du monde, II Remon- strances pleines d’histoires... IIII volumes de Froissart historien, abbregez d’un singulier artifice par Sleidan, avec un brief sommaire sur l’histoire de Sd.608.5496 18 SLEIDANUS Ioannes Philippes de Commines. Item un Discours de l’estat du royaume et des maisons illustres de France, depuis Pharamond jusques au roy Henri IIII... [Genève] : de l’impr. de Iac. Stoer, 1597 [rz.]. – T. 1 – [8], 484, [20] k. ; T. 2 – [8] k., 489 [i.e. 499, 1] s., [14] k. : portr. aut. ; 8°. BnF, COPAC (on-line). Moeckli 150. Def.: T. 2 ss. 359-360 uszkodz. Prow.: 1. e Bibl[iothecae?]… (nieodczytane) – XVII w. 2. EX BIBLIOTH[ECA] GYMN[ASII] PAL[AEO-] SEDIN[ENSIS] – pieczęć, XIX w. Marginalia nieliczne – XVI w. Ślady lektury – podkreślenia. Opr.: tekt., perg., resztki wiązań, obc. barwione – XVII w. Sd.608.5691 8889. De statu religionis et reipublicae, Carolo Quinto Caesare, commentarii. – P. [1-] 2. – Wyd. B. Argentorati : [Wend. Rihelius, po 23 III] 1555 [rz.] ; 8°. [P. 1] – [8], 355, [1 cz.] k. VD-S 6670). BJ 16 S-932 (P. 1-2). VD-S 6671, S-6672 (P. 2). Ritter II, 2131 (P. 1). Wyd. A – w tyt. CA= // rolo, bez sygnetu druk.; objętość 723 k. (BUWr 1769, BJ 16 S-933, Wyd. B – w tyt. Carolo Qvinto // , sygnet druk.; objętość 715 k. (P. 2 od k. 338). NB. Wiadomości o Polsce, Prusach (m.in. k. 120-121; por. E 28, 237). – Def.: brak końca po k. 350. Prow.: 1. Joannes Żabiczkij Anno Do[mi]ni 1598. 2. Joannes Byalowoczkj – XVI/XVII w. 3. Z Bibli[oteki] Szkoły Woiewodzk[iej] Kalisk[iej] – ręką F. Tripplina, XIX w. Marginalia, sentencje dwóch rąk – XVI w. Opr.: tekt., skóra świńska, tłocz. ślepe – 1556, tłocz. Sd.608.2616 8890. De statu religionis et reipublicae, Carolo Quinto Caesare, commentarii. Argentorati : exc. Wend. Rihelius, [po 23 III] 1555 [rz.]. – [4], 470 k. ; 2°. BUWr 1771. Adams S-1285. VD-S 6669. Ritter II, 2129. NB. Wiadomości o Polsce, Prusach (m.in. k. 79, 337-340), Andrzeju Osiandrze (k. 388, 436), Janie Łaskim (k. 452; por. E 28, 237). Egz. a. Prow.: 1. I I A T, 1556 – tłocz. 2. zapis wycięty. 3. BIBL[IOTEKA] IMPER[ATORSKOJ] AKAD[EMII] NAUK. BIBLIOT[HECA] IMPER[ATORIAE] ACAD[EMIAE] SCIEN[TIARUM] – pieczęć z orłem dwugło- wym, XIX w. Opr.: deska, skóra świńska, tłocz. ślepe, ślady klamer – XVI w. Sd.602.1275 Egz. b. Prow.: MAJORATS-BIBLIOTHEK ZU CAROLATH – pieczęć, XIX w. Marginalia i żywa pagina – XVI w. Zapisy bibliogr. i opinie o książce – XVIII w. Ślady lektu- ry – zaznaczenia. Opr.: tekt., półsk., papier, tłocz. złoc. na grzb. – XVIII w. Sd.602.1297 SLEIDANUS Ioannes 19 8891. De statu religionis et reipublicae, Carolo Quinto Caesare, commentarii. – P. [1-] 2. Argentorati : per Rihelios fr. [Ios. et Theod.], 1556 [rz.] ; 8°. [P. 1] – VIII 1556. – [8], 355, [1 cz.] k. P. 2 – [1] k., k. 358-744, [20, 2 ost. cz.] k. BUWr 1772. BŚ 537 (P. 2). VD-S 6674 (P. 1), 6673 (P. 2). NB. Wyd. tyt. edycji z 1555 r.; adres wyd. w kolof. P. 2. – Wiadomości o Polsce, Prusach (m.in. k. 120-121, 547-554), Andrzeju Osiandrze (k. 630), Janie Łaskim (k. 729; por. E 28, 237, Ossol. 2316 inne wyd.). Egz. a – P. 1-2. Prow.: Loci petricouien[sis] PP[atrum] Bernardinorum 1636. Marginalia i ślady lektury, nieliczne – XVI w. Opr.: tekt., skóra ciel., tłocz. ślepe i złoc., ślady wiązań – XVI w. Sd.608.2623 Egz. b – tylko P. 2. Prow.: Z Bibli[oteki] Szkoły Woiewódzk[iej] Kalisk[iej] – ręką F. Tripplina, XIX w. Marginalia – XVI w. Opr.: tekt., skóra ciel., tłocz. złoc., ślady wiązań – XVI w. Sd.608.2684 8892. De statu religionis et reipublicae, Carolo Quinto Caesare, commentarii. Addita est Apologia ab ipso authore conscripta. Argentorati : [per Rihelios fr., Ios. et Theod.], 1557 [rz.]. – [8], 491, [21] k. ; 8°. BUWr 1777. VD-S 6678 (2 Teile; razem z „Tabulae... Io. Sleidani”, [157] Bl.). NB. „Apologia” z tyt. nagł. na początku. – W kolof. sygnet oficyny Riheliusa. – Wiadomości o Polsce, Prusach (m.in. k. 83-84, 253, 358-362, 471), Janie Łaskim (k. 480; por. E 28, 237, inne wyd.). Prow.: 1. Paulus Wincklerus ll[legum] Stud[iosus] – XVII w. 2. Sum ex libris P K – XVII w. 3. Me possid[et] G. Has [?] – XVII w. 4. MAJORATS-BIBLIOTHEK ZU CAROLATH – pieczęć, XIX w. Marginalia nieliczne, rachunki – XVI w. Ślady lektury – próby pióra. Opr.: deska, skóra świńska, tłocz. ślepe, resztki klamer – XVI w. Sd.608.2636 8893. De statu religionis et reipublicae, Carolo Quinto Caesare, commentariorum libri XXVI. Quibus praeter accuratiorem totius operis recognitionem, etiam nunc primum vigesimus sextus liber accessit... Una cum Apologia ab ipso authore conscripta... Sub calcem adiectae sunt Tabulae... Argentorati : exc. Ios. Rihelius, 1558 [rz.]. – [38], 408, [6] k. ; 2°. VD ZV 14459 (on-line). NB. „Apologia” oraz „Tabulae in libros historiarum de religione et republica” z tyt. nagł. (1. liczb.). – Wiadomości o Polsce, Prusach (m.in. k. 66, 285-289), Andrzeju Osiandrze (k. 328, 368), Janie Łaskim (k. 382; por. E 28, 237, inne wyd.). Prow.: 1. zapis wycięty. 2. Ex libris Hieronimi Trczinski in Żelazna – XVI w. 3. Stan[islai] Buzenski mpp 1650. 20 SLEIDANUS Ioannes 4. Z Bibli[oteki] Szkoły Woiewodzk[iej] Kalisk[iej]. Podarunek W[ieleb]nego J. M[oś]ci X[iędza] Rekt[o]r[a] Przybylskiego – ręką F. Tripplina, XIX w. Marginalia – XVI i XVII w. Przestrogi dla czytelnika – XVII w. Opr.: deska, skóra ciel., tłocz. ślepe i złoc. – XVI w. Sd.602.1274 8894. Commentariorum de statu religionis et reipublicae, Carolo Quinto Caesare, libri XXVI. Una cum Apologia ab ipso authore conscripta... – War. A. Argentorati : exc. Theod. Rihelius, [ca 1560]. – [8] k., 872 s., [12, 2 ost. cz.] k. ; 8°. Adams S-1292 ([1565?]). VD-S 6680 (ustalenie roku, inf. o war.). Ritter II, 2132-2133 (s.d., war. opisany niedokł.). War. A – s. 5 wers 11. od góry: ad lectorē respondet, // ; s. 87 wers 6. od góry: fuit eo- // . War. B – s. 5 wers 11. od góry: ad lectorem // ; s. 87 wers 6. od góry: bel- // (Adams S-1293). NB. Wiadomości o Polsce, Prusach (m.in. s. 142-143, 607-614), Janie Łaskim (s. 817; por. E 28, 237, inne wyd.). Prow.: 1. zapis wycięty. 2. BIBLIOTHEK DES EV[AN]G[E]L[ISCHEN] PREDIGER-SEMINARS STETTIN KÜCKENMÜHLE – pieczęć oraz data 5 Nov[ember] 1931. Cena 17 gg[rossis] i marginalia – XVI w. Opr.: perg. – XVII w. Sd.608.2639 8895. — War. C. Adams S-1294 ([1565?]). War. C – s. 5 wers 11. od góry: ad lectorem respondet, // ; s. 87 wers 6. od góry: fuit eodē- // . Prow.: 1. I G R 1603 – tłocz. 2. zapis wytarty, nieczyt. 3. Georgius Laelius H F monogram wiązany me in custodia tenet – przekreślone, XVII w. 4. Usu sua Johannis Henricj Hagelgans Rothae Fr[ancken] A[nn]o d[omini] 1627. 5. Io[hannes] Caspar Seiffarth Dresdae d[ie] 11 Nov[em]bris... wydarte – XVIII w. Zapisy indeksowe nieliczne – XVI w. Zapisy historyczne kilku rąk (m.in. wymienieni: Nabu- chodonozor, Cyrus, Aleksander Wielki, Oktawian, Karol III) – XVI-XVII w. Ślady lektury – nieliczne podkreślenia. Opr.: tekt., perg., tłocz. ślepe i złoc., ślady wiązań – XVII w. Sd.608.2642 8896. — War. E. Adams –. War. D – s. 5 wers 11. od góry: ad lectore respondet, // ; s. 87 wers 6. od góry: fuit eodem // War. E – s. 5 wers 11. od góry: ad lectorem respondet, // ; s. 87 wers 6. od góry: fuit eodem (Adams S-1295). // . Prow.: 1. Mart[inus] a Medem Chr. F. – XVI/XVII w. 2. EX BIBLIOTH[ECA] GYMNA[SII] PAL[AEO-] SEDINEN[SIS] – pieczęć, XIX w. Zapisy bibliogr. w jęz. łac. i niem. – XVIII w. Opr.: tekt., perg., tłocz. ślepe – XVII w. Sd.608.2641 SLEIDANUS Ioannes 21 8897. De statu religionis et reipublicae, Carolo Quinto Caesare, commentariorum libri XXVI, in duos tomos divisi... Additi sunt praetereae, eodem authore, De quatuor summis imperiis libri tres. – T. 1-2. [Genevae] : exc. M. Sylvius, 1561 [rz.] ; 16°. T. 2 – 423, [21, ost. cz.] k. ; 212 s., [6, 2 ost. cz.] k. COPAC (on-line). Moeckli –. NB. Drukarz działał w Genewie w l. 1538-1552 oraz 1557-1561; inne katalogi jako miejsce druku podają Lyon lub Antwerpię (por. KVK online). – „De quatuor summis imperiis Babylonico, Persico, Graeco et Romano libri tres” z własną k. tyt. i foliacją (2. liczb.). – Wia- domości o Polsce, Prusach (m.in. k. 118-126) Janie Łaskim (k. 358; por. E 28, 237, inne wyd.). Prow.: 1. ... Colon Marchici. Sum ex Bibliotheca Christophori Schle[zeri?] – zamazane, XVII w. 2. Carol v[on] Nazmer 1722 d[ie] 19 Novembris 6 grossis. 3. Mentzel – XVIII w. 4. EX BIBLIOTH[ECA] GYMN[ASII] PAL[AEO-] SEDIN[ENSIS] – pieczęć, XIX w. Opr.: tekt., perg., ślady wiązań, obc. barwione – XVI w. Sd.608.2887 8898. [De statu religionis et reipublicae Carolo V Caesare commentarii, Gall.:] De l estat de la religion et republique chrestienne, et Des quatre monarchies : traduit nouvellement de Latin en francois ; plus un Discours des Roys de France iusques au roy Charles neufiesme, [trad. par Robert Le Prévost]. – De nouveau reveu et augmenté. Strasbourg : [s.n.], 1564 [rz.]. – [8], 493 [i.e. 491, 13, 2 ost. cz.] k. ; 107 [1] s., [2] k. ; 153 [1 cz.] s., [3] k. ; 8°. BUWr 1796. COPAC (on-line). VD ZV 14465 (on-line; tylko 1. paginacja). NB. „Trois livres Des quatre empires souverains...” oraz „Discours du royaume et des roys de France...” z własnymi kk. tyt. i paginacją (kolejne liczb.). – Wiadomości o Polsce, Prusach (m.in. k. 75-76, 329-333, 339; por. E 28, 237, inne wyd.). Prow.: 1. H[OMBURGER] S[CHLOSS-] B[IBLIOTHEK] – pieczęć, XIX w. 2. GROSSHERZOGLICH HESSISCHE CABINETS-BIBLIOTHEK – pieczęć, XIX w. Zapis nieprow. w jęz. franc. – XVI w. Opr.: karton, perg., ślady wiązań – XVI w. Sd.608.5676 8899. [De statu religionis et reipublicae Carolo V Caesare commentarii, Germ.:] Warhaftige Beschreibung allerr Händel, so sich... unter... Keyser Carln dem Fünfften zügetragen unnd verlauffen haben... Jetzund... auss dem Latein inn... Teutsch gebracht... Dessgleichen Eine Ordenliche verzaichniss... Sampt einer Apologii... Franckfurt a. M. : durch Dav. Zephelium, 1559 [rz.]. – [8], 378 [rz., i.e. 384] k. ; 22 [rz.], [6] k. ; 2°. VD-S 6698. NB. Główna s. tyt. czarno-czerwona. – „Ordenliche Verzachniss allerley Sachen... so sich inn unnd ausserhalb des Heyligen Römischen Reichs Teutscher Nation... zugetragen haben Durch Michaelem Beuther von Carlstatt... beschriben” z własną k. tyt. i paginacją (2. liczb.). – Wiadomości o Polsce, Prusach (m.in. k. 50, 268-271; por. E 28, 237, inne wyd.). 22 SLEIDANUS Ioannes – SLOTANUS Ioannes Prow.: 1. [Józef Andrzej Załuski] – znaki rps. oraz zapis bibliogr., XVIII w. 2. F[RIEDRICH] W[ILHELM ZUR SÄULE] monogram na tarczy pod kolumną ople- cioną przez węża, niżej przedmioty wolnomularskie [= loża masońska „Fryderyk Wilhelm pod kolumną” – Warszawa]. – pieczęć okrągła, XIX w. Opr.: deska, skóra ciel., tłocz. ślepe, resztki klamer, obc. barwione – XVI w. Sd.602.83 8900. [De statu religionis et reipublicae Carolo V Caesare commentarii, Germ.:] War- haftige Beschreibung allerr Händel, so sich...unter... Keyser Carln dem Fünfften zügetragen unnd verlauffen haben... Jetzund... auss dem Latein inn... Teütsch gebracht... Dessgleichen Ein ordentliche Verzeichnuss...Sampt einer vom Slei- dano selbs geschribner Apologj... Frankfurt a. M. : durch Weyg. Han und Dav. Zepffel, 1561 [rz.] – [6], 401 [rz.] ; 22 [rz.], [7] k. ; 2°. BUWr 1800 (k. 401 wł. 402). VD-S 6700. NB. Główna s. tyt. czarno-czerwona. – „Ordenliche Verzaichniss allerley Sachen... so sich inn unnd ausserhalb des Heyligen Römischen Reichs Teutscher Nation... zugetragen haben durch Michaelem Beuther von Carlstatt... beschriben” z własną k. tyt. i paginacją (2. liczb.). – Wiadomości o Polsce. Prusach (m.in. k. 50, 272-275 ; por. E 28, 237, inne wyd.) Prow. i opr. zob. poz. 4697 Sd.612.221 adl. SLOTANUS Ioannes 8901. De baptismo parvulorum tractatus unus ; In Psalmum XC homiliae IX ; De bar- baris nationibus convertendis ad Christum dialogus ; De oratione, liber unus. Coloniae : apud haer. Arn. Birckmanni, 1559 [rz.]. – [340] k., sygn. AA, a-z, A-S8, T4 ; 8°. VD-S 6731 (Slooten Johannes van der). Prow. 1. [Stanisław Iłowski] – XVI w. Sd.608.5622 2. Donat[us] a DD[ominis] Ilouiis an[n]o 1613 – ręką A. Obrębskiego. 3. Inscript[us] Cat[alogo] libr[orum] Soc[ietatis] Jesu Lomzen[sis] Coll[egii]. Opr.: deska, skóra ciel., tłocz. ślepe i złoc., resztki klamer – XVI w. Sd.608.4584 adl. 8902. De retinenda fide orthodoxa et catholica adversus haereses et sectas, et praecipue Lutheranam, libri novem... ; De verbi Dei virtute et Ecclesiae insuperabili poten- tia libri V. – Opus... secunda hac editione ab autore ... locupletatum... [Acc.] De vero verbo Dei oratio, habita Coloniae... anno 1559, 5 Octobris. Coloniae : apud Mat. Cholinum, 1560. – [12], 299 [i.e. 297, 7, 2 ost. cz.] k. ; 8°. BJ 16 S-942 (Slooten Johannes van der). VD-S 6745. Prow.: 1. STANIS[LAUS] KARNKOWSKI ARCHIEP[ISCOPUS] GNEZNEN[SIS], h. Juno- sza – pieczęć, XVI w. 2. Inscriptus Cat[alog]o Collegij Caliss[iensis] Soc[ietatis] Jesu. Opr.: deska, skóra ciel., tłocz. ślepe i złoc., resztki klamer – XVI w. SLEIDANUS Ioannes – SMARAGDUS abbas Virdunensis 23 8903. Disputationum adversus haereticos liber unus : in quo sub propugnatione arti- culorum Iusto Velsio, Coloniae propositorum omnes ferme huius seculi contro- versiae discutiuntur. Coloniae : apud Io. Bathenium, 1558 [rz.]. – [16], 441 [i.e. 451, 1] k. ; 8°. Adams S-1303. BJ 16 S-943. VD-S 6737. Egz. a. Prow.: 1. STANIS[LAUS] KARNKOWSKI ARCHIEP[ISCOPUS] GNEZNEN[SIS], h. Juno- sza – pieczęć, XVI w. 2. Inscrip[tus] Cat[alogo] Col[legii] Calis[siensis] S[ocietatis] J[esu]. Cena Emptus grossis 24 – XVI w. Opr.: deska, skóra ciel., tłocz. ślepe i złoc., resztki klamer – XVI w. Sd.608.4571 Egz. b. Prow. i opr. zob. poz. 8901 Sd.608.4585 adl. 8904. Homiliarum... de praecipuis mysteriis divinae incarnationis, et humanae redem- ptionis ac salutis libri tres... Coloniae : exc. Ias. Gennepaeus, 1557. – [6], 380 [rz.] k. ; 2°. BJ 16 S-944. VD-S 6738. Def.: k. 20 uszkodz. Prow.: 1. Jacobus p[rae]positus Busczensis 1567. 2. Inscriptus Cathalogo Monast[erii] Witovien[sis = norbertanie]. Zapis nieprow? Andr[eas?] – XVI w. Ślady lektury – nieliczne podkreślenia. Opr.: deska, skóra ciel., tłocz. ślepe i złoc., obc. barwione, resztki klamer – XVI w. Sd.602.2395 SMARAGDUS abbas Virdunensis 8905. In Evangelia et Epistolas quae per circuitum anni in templis leguntur... explica- tio... – Iam recens inventa, revisa et... aedita [a Caspare Hedio]. – War. B. Argentorati : Geo. Ulrichero Andlano impres., III 1536 [rz.]. – [20], 183, [1] k. ; 2°. Adams S-1308. VD-S 6796. Ritter IV, 3241(bez objętości). War. A – pocz. 22 kk. nlb., sygn. α6, β-γ6, δ4; po k. tyt. ded. dla Boppo (Poppo) Hennenberga (BJ 16 S-956, VD-S 6797). War. B – pocz. 20 kk. nlb, sygn. α4, β-γ6, δ4; po k. tyt. przedm. drukarza. Prow.: 1. SIGISMVNDI AVGVSTI REGIS POLONIAE MONVMENTVM 1549 – na okł. dolnej oraz superekslibris II na okł. górnej (Gryczowa 497). 2. [Stanisław Gomoliński?] – XVI/XVII w. 3. Conventus Janoviensis Ordinis Praedicatorum – zamazane. 4. Conventus Monasterij Sieciechoviensis [= benedyktyni]. Opr.: deska, skóra ciel., tłocz. ślepe i złoc., resztki klamer – XVI w.; konserwacja 2 poł. XX w. Sd.602.134 24 SMELINGUS Tilmannus – ŚMIGLECKI Marcin SMELINGUS Tilmannus 8906. De septem Sacramentis liber unus... : nunc recens ab ipso autore diligenter reco- gnitus et passim locupletatus. Coloniae : ex off. Melch. Novesiani, 1546 [rz.]. – [16, ost. cz.] k. 511 [1 cz.] s. ; 8°. BJ 16 S-957. VD-S 6803. Prow.: 1. 1573. C[onventus] C[racoviensis] 15 g[rossis] oraz Pro Biblioteca Con[ven]tus Crac[o- viensis] S. Sp[irit]us [= duchacy]. 2. L[yceum] V[arsaviense] – XIX w. Sentencja, marginalia nieliczne – XVI w. Ślady lektury – podkreślenia. Opr.: deska, skóra ciel., tłocz. ślepe i złoc., resztki klamer – XVI w. Sd.608.5370 SMIDESTETUS Hartvicus 8907. Observationes oratoriae ad Ciceronis dilatatam copiam repertae et exemplis adiectis imitationis, in dicendi usum civilem et Ecclesiasticum illustratae... Helmaestadii : exc. Iac. Lucius, 1594 [rz.]. – [60] k., sygn. A-P ; 4°. BJ 16 S-958 (Smidenstet H.; [80] ff.). VD ZV 14476 (on-line; Smidenstet H.). Prow. i opr. zob. poz. 6471 Sd.604.787 adl. ŚMIGLECKI Marcin 8908. O bostwie przedwiecznym Syna Bożego swiadectwa Pisma świętego do trzech przednieyszych artykułow zebrane... : gdzie się też odpowiada na Refutacyą od Refutarza iekiegoś nowokrzczeńca [i.e. Fausta Socyna] przeciw... Jakubowi Wuy- kowi wydaną... W Wilnie : w druk. Akad. Soc. Iesu, [po 1 I] 1595. – [4] k., 508 s., [6, ost. cz.] k., sygn. [ ], A-Z, AA-ZZ, AAa-TTt4 ; 4°. E 28, 304. W 623. PK 1368. Hor. 190. FG 355. Ossol. 2322. PTPN 468. BJ 2467. Vilniaus Bibliogr. 99. Egz. a. Prow.: 1. Collegio Calissiensi Soc[ietatis] Jesu Author dat [= Marcin Śmiglecki] – XVI w. 2. Inscriptus Catalogo libroru[m] Collegij Calissien[sis] Societ[atis] Jesu. 3. Z Bibl[ioteki] Szkoły Woiewódzk[iej] Kalisk[iej] – ręką F. Tripplina, XIX w. Wymienione miasta arabskie i tureckie (m.in. Basra, Mekka, Karaman) – XVII/XVIII w. Opr.: deska, skóra ciel., tłocz. ślepe i złoc., reszki klamer, obc. barwione – XVI w. Sd.614.487 Egz. b. Prow.: 1. P[atri] Sigismundo Brodowski Author dat [= Marcin Śmiglecki] – XVI w. 2. Collegij Caliss[iensis] Societ[atis] Jesu. 3. Z Bibl[ioteki] Szkoły Woiewódzk[iej] Kalisk[iej] – ręką F. Tripplina, XIX w. Opr.: tekt., skóra ciel., tłocz. ślepe i złoc., wiązania, obc. barwione – XVI w.; grzb. uszkodz. Sd.614.490 ŚMIGLECKI Marcin 25 Egz. c. Prow.: 1. Ex libris Erasmi Jaroszowskij – XVI w. 2. Andreas Drozdowic De Sędziszow in Colegio Seminarii Reside[ns] mpp – XVII w. 3. Ex lib[ris] Fr[atris] Fortunati Łosiewski M[inorum] C[onve]n[tua]l[ium] C[onven]- tus Petrico[viensis]. Modlitwa łac., marginalia w jęz. pol., próby pióra – XVI/XVII w. Opr.: papier, perg. barwiony żółto, resztki wiązań – XVI/XVII w. Sd.614.491 Egz. d. Prow.: 1. Ex libris Valentini Skarzjsoviens[is] plebani chelme[nsis] – XVII w. 2. C[onventus] + M[iechoviensis = bożogrobcy]. Marginalia nieliczne w jęz. łac. i pol. – XVII w. Opr.: tekt., skóra ciel., tłocz. ślepe i złoc., resztki wiązań, obc. barwione – XVII w. Sd.614.494 Egz. e. Prow.: 1. R[everendo] P[at]ri Joanni Leopolitano autor mittit [= Marcin Śmiglecki] – XVI/ XVII w. 2. Inscriptus Catalogo librorum Collegij Calissien[sis] Societ[atis] Jesu. 3. Z Bibl[ioteki] Szkoły Woiewódzk[iej] Kalisk[iej] – ręką F. Tripplina, XIX w. Opr.: perg barwiony ziel., ślady wiązań – XVI w. Sd.614.495 Egz. f. Prow.: 1. Ex libris fr[atr]is Hippoliti Liricij Archeo Sądecensis Donatus a R[everendo] P[atre] 2. F[ratris] Hippoliti Lyricij S. T[heologiae] D[octoris] et Con[ven]tus Sąndec[ensis] Gregorio Wilnensi 1598. S. Franci[sci] – XVI/XVII w. 3. Antiquae Sandeci Eccl[esi]ae S. Stanislai [= franciszkanie – Stary Sącz]. Opr.: tekt., skóra ciel., tłocz. ślepe i złoc., ślady wiązań, obc. barwione – XVI w. Sd.614.498 Egz. g. Prow.: Inscriptus Cat[alogo] Libr[orum] Conu[entus] Copriu[nicensis = cystersi] pro anima R[evere]ndi P[at]ris Vicarij Scotnicensis defuncti oblatus – XVII w. Marginalia łac. i pol. – XVI w. Ślady lektury – nieliczne podkreślenia. Opr.: tekt., półperg. użyty wtórnie (rps. nuty), papier marmurk., obc. barwione – XVIII w. Sd.614.504 Egz. h. Prow.: 1. Inscript[us] Catal[ogo] libr[orum] Colleg[ii] Lublin[ensis] Societ[atis] Jesu n. 12. 2. L[yceum] V[arsaviense] – XIX w. Opr.: papier nieb., obc. barwione – XIX w. Sd.614.545 Egz. i. Prow.: 1. B Ż [?] P P S L, tarcza czteropolowa z h.: Topór, Kierdeja, Topór, Godziemba, w klej- nocie Topór – superekslibris naklejony, XVI/XVII w. 2. F[rat]ris Stanislai Racki C[onventus] M[iechoviensis] P[rofessi] – XVII w. 3. C[onventus] + M[iechoviensis = bożogrobcy]. Opr.: deska, skóra owcza?, tłocz. ślepe i złoc., resztki klamer – XVI w. Sd.614.631 26 ŚMIGLECKI Marcin Egz. j – Def.: brak k. nlb. sygn. TTt1 (z regestru). Prow.: 1. Ex Cathalogo... – zamazane, nieczyt. 2. R[evere]ndi P[at]ris Antonij Casimiri Leśniewskij Com[mendarii] Ord[inati?] Eccl[esiae] Paroch[ialis] Petrico[viensis] mp – XVII w. 3. Ex Cathal[ogo] P[at]ris Severini Buszkowskij – XVII w. 4. Communitatis cleric[orum] Soc[iorum?] in Comm[une] Viv[entium] Gorae 1687. Opr.: tekt., półsk., papier marmurk., obc. barwione – XIX w. Sd.614.501 Egz. k – Def.: brak k. tyt. oraz 3 pocz. kk. nlb. (ded.). Prow.: brak. Ślady lektury nieliczne. Opr.: papier szaronieb., obc. barwione – XVIII/XIX w. Sd.614.537 8909. O iedney widomey głowie Kościoła Bożego : to iest ze po Chrystusie na ziemi iest ieden nawyzszy Pasterz Kościoła wszytkiego, naprzeciw błędom terazniey- szym y scriptom niektorych ministrow ewangelickich... W Wilnie : w druk. Akad. Soc. Iesu, [po 10 VI] 1600. – [4] k., 144 s., sygn. [ ], A-S4 ; 4°. E 28, 307-308. W 691. PK 1369 (frg.). FG 358. BPW 322. Ossol 2325. Vilniaus Bibliogr. 100. Prow.: [Biblioteka niezidentyfikowana] – nad tyt. *** oraz sygn. podkreślona wężykiem, XIX w. Marginalia – XVIII w. Ślady lektury – podkreślenia kredką nieb. Opr.: karton ziel. – XIX w. Sd.614.851 8910. O lichwie y trzech przednieyszych kontraktach wyderkowym, czynszowym y towarzystwa kupieckiego nauka krotka... – [Wyd. 3]. W Krakowie : w druk. Łazarzowey [Jan Januszowski], 1596. – 71 [1] s., sygn. A-I4 ; 4°. E 28, 308-309. W 633. BJ 2469. BŚ 575. Prow.: 1. dół k. tyt. odcięty – czy z prow.? 2. Inscriptus Catalogo Collegii Librorum [!] Calissien[sis] Societatis Jesu – skreślone. 3. BIBLIOTEKA GŁÓWNA W WARSZAWIE – pieczęć, XIX w. Opr.: karton szaronieb., obc. barwione – XIX w. Sd.614.859 8911. O lichwie y trzech przednieyszych kontrakciech wyderkowym, czynszowym y towarzystwa kupieckiego nauka krotka... pisana... y powtore wydana. – Wyd. B. W Wilnie : w druk. Akad. Wileńskiey Soc. Iesu Christophorus Patro, 1596. – 74 s., [1 cz.] k., sygn. A-H4, I6 ; 4°. E 28, 308 (dwa opisy). W 632 (Wyd. B). PK 1370-1371 (rozróżn. wyd.). Ossol 2326 (Wyd. B). PTPN 469 (Wyd. B). Vilniaus Bibliogr. 101-102 (Wyd. A-B). Wyd. A – w tyt.: kontraktach; objętość 69 s. Wyd. B – w tyt.: kontrakciech... y powtore wydana; objętość 74 s. Prow.: BIBLIOTEKA GŁÓWNA W WARSZAWIE – pieczęć, XIX w. ŚMIGLECKI Marcin – SMYTHAEUS Richardus 27 Opr.: tekt., papier marmurk., tłocz. złoc. na grzb., obc. barwione – XIX w. Sd.614.881 8912. Zachariae prophetae pro Christi divinitate illustre testimonium adversus Fausti Socini anabaptistae cavillationes propugnatum... Vilnae : in off. Academica Soc. Iesu Christophorus Patro, 1596 [rz.]. – [1] k., 35 [1] s., [1 ] k., sygn. A-E4 ; 4°. E 28, 316-317. W 634. PK 1372. Ossol 2328. BJ 2471. Vilniaus Bibliogr. 104. Prow.: brak. Opr.: karton szaronieb. – XIX w. Sd.614.850 SMYTHAEUS Richardus 8913. Confutatio eorum, quae Philippus Melanchthon obiicit [!] contra Missae sacri- ficium propitiatorium... Cui accessit et repulsio calumniarum Ioannis Calvini et Musculi et Ioannis Iuelli contra Missam, eius canonem et purgatorium, denuo excusa. Lovanii : apud Io. Bogardum, typ. Steph. Valerii, [nie przed VIII] 1562. – [1], 63 k. ; 8°. Adams S-1315 (Smyth R.). COPAC, GBV (on-line; Smith R.). Prow. i opr. zob. poz. 796/b Sd.608.1311 adl. 8914. De infantium baptismo contra Ioannem Calvinum, ac de operibus supereroga- tionis et merito mortis Christi adversus eundem Calvinum et eius discipulos... Lovanii : apud Io. Bogardum, [po 3 II] 1562. – [1], 39 k. ; 8°. Adams S-1318. COPAC, GBV (on-line). Prow. 1. Societatis Jesu Augustae [Vindelicorum = Augsburg]. 2. [Józef Andrzej Załuski] – znaki rps., XVIII w. Opr.: karton szaronieb. – XVIII w. Sd.608.2537 8915. De libero hominis arbitrio adversus Ioannem Calvinum, et quotquot impie illud auferunt, Lutherum imitati... Lovanii : ex off. Io. Bogardi, [po 7 I] 1563. – [3], 69 k. ; 8°. BnF, COPAC, GBV (on-line). Prow.: brak. Marginalia – XVI w. Ślady lektury – podkreślenia. Opr.: tekt., papier marmurk., obc. barwione – XIX w. Sd.608.5734 8916. Defensio compendiaria et orthodoxa, sacri, externi et visibilis Iesu Christi sacer- dotii. Cui addita est sacratorum Catholicae Ecclesiae altarium propugnatio ac Calvinianae communionis succinta refutatio... Lovanii : apud Io. Bogardum, [po 22 V] 1562. – [1], 55 k. ; 8°. Adams S-1320. BJ 16 S-959. COPAC, GBV (on-line). Prow. i opr. zob. poz. 796/b Sd.608.1312 adl. 28 SMYTHAEUS Richardus – SNOY Raynerius Goudanus 8917. Diatriba de hominis iustificatione aedita Oxoniae in Anglia anno... 1550... adver- sus Petrum Martyrem Vermelinum... Lovanii : apud Ant. Bergaigne, X 1550 (22 I 1551). – [4], 223 k. ; 8°. Adams S-1312. COPAC, GBV (on-line). Prow. i opr. zob. poz. 4888/a Sd.608.691 adl. 8918. Refutatio locorum communium theologicorum Philippi Melanchthonis... Duaci : typ. Iac. Borcardi, [prostant apud Nic. Lapidanum], 1563 [rz.]. – [1], 112, [1] k. ; 8°. Adams S-1322, S-1323. GBV, ICCU (on-line). NB. Na ss. tyt. części nakładu zaklejono wiersz „Typis Iacobi Boscardi, Typographi iuratis” paskami papieru z nadrukiem „Prostant apud Nicolaum Lapidanum” (w części egz. nie zachow.); katalogi notują oba adresy wyd. Egz. a – S. tyt. z naklejonym paskiem papieru. Prow.: [Jezuici – Łomża] – sygn. rzeczowa ręką A. Obrębskiego. Opr.: papier, perg. barwiony czerw., resztki wiązań – XVI w.; brak pierwszej poz. klocka. Sd.608.1604 Egz. b – Na s. tyt. ślad po odklejonym pasku papieru. Prow. i opr. zob. poz. 3617 Sd.608.1684 adl. SNELLIUS Rodolphus 8919. Commentarius doctissimus in Dialecticam Petri Rami forma dialogi conscrip- tus... Huic accessit Tractatio quaedam compendiosa de praxi logica... Adiecta sunt... commonefactiones et regulae Rudolphi Goclenii de ratione disputandi. Herbornae : ex off. Christ. Corvini, [po 16 I] 1587 [rz.]. – [4] k., 386 s., [2, 1. cz.] k. ; 120 s., [1] k., 1 tabl. ; 8°. VD-S 6818. NB. „Tractatio” z własną k. tyt. i paginacją (2. liczb.) Prow.: 1. ... Ex donatione D[omi]ni Parentis [?] jam me Georgius Ruderus [?] ... possidet A[n- n]o 1609 die 8 Januarij – zamazane. 2. [Biblioteka Synodu Ewangelicko-Reformowanego w Królestwie Polskim] – nalep- ka sygn., XX w. Marginalia nieliczne – XVI w. Ślady lektury – podkreślenia. Opr.: tekt., półpł., papier marmurk., obc. puncowane – XIX w. Sd.608.4248 SNOY Raynerius Goudanus 8920. Psalterium Davidicum [cum textu] paraphrasibus brevibus illustratum, nec non servata ubique ad verbum Hieronymi translatione... denuo revisum atque casti- gatum... Coloniae : Io. Gymnicus exc., 1538 [rz.]. – [8] k., 542 s., [1 cz.] k. ; 8°. Adams B-1416. BJ 16 S-968. VD-B 3164. Def.: brak końca po s. 528.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Katalog druków XVI wieku w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Warszawie, Tom 7 Sla-Ż
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: