Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00326 006513 19986350 na godz. na dobę w sumie
Kiedy nabywca nie skorzysta z ochrony przy płatności metodą split payment - ebook/pdf
Kiedy nabywca nie skorzysta z ochrony przy płatności metodą split payment - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 10
Wydawca: Infor PL Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-8137-530-6 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> poradniki >> zdrowie
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Wprowadzone z dniem 1 lipca 2018 r. przepisy o mechanizmie podzielonej płatności mają chronić przede wszystkim interesy fiskalne, a więc budżet państwa. Z drugiej strony wskazana metoda płatności służy również ochronie nabywcy towaru czy usługi. Można mówić też o systemie zachęt dla podatnika dokonującego zapłaty poprzez split payment. Ten zakres ochrony jest jednak ograniczony. Nie ma zastosowania w przypadku typowych oszustw podatkowych. Z drugiej strony - trzeba zachować pewną ostrożność w relacjach z kontrahentami. Z publikacji dowiemy się jaki jest system zachęt aby stosować split payment oraz kiedy z niego nie skorzystamy mimo zapłaty na rachunek VAT.

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kiedynabywcanieskorzystazochronyprzypłatnościmetodąsplitpayment Kiedy nabywca nie skorzysta z ochrony przypłatnościmetodąsplitpayment Wprowadzone z dniem 1 lipca 2018 r. przepisy o mechanizmie podzielonej płat- ności mają chronić przede wszystkim interesy fiskalne, a więc budżet państwa. Wskazana metoda płatności służy również ochronie nabywcy towaru czy usługi. Można mówić też o systemie zachęt dla podatnika dokonującego zapłaty po- przez split payment. Ten zakres ochrony jest jednak ograniczony, ale wydaje się, że dotyczy to przypadków typowych oszustw podatkowych. Z drugiej strony – trzeba zachować pewną ostrożność w relacjach z kontrahentami. Na podstawie art. 108a ustawy o VAT podatnicy, którzy otrzymali fakturę z wykazaną kwotą podatku, przy dokonywaniu płatności za tę fakturę mogą zastosować mechanizm podzie- lonej płatności. 1.Systemzachętdladokonującychzapłatyprzyużyciu komunikatuprzelewu Zastosowanie mechanizmu podzielonej płatności polega na tym, że zapłata kwoty odpo- wiadającej całości albo części wynikającej z otrzymanej faktury kwoty: ■■ podatku jest dokonywana na rachunek VAT, ■■ wartości sprzedaży netto jest dokonywana na rachunek bankowy albo na rachunek w SKOK, dla których jest prowadzony rachunek VAT, albo jest rozliczana w inny sposób. Jak z tego wynika, płatność musi być powiązana z fakturą. Przykładowo zatem opłacenie przy użyciu komunikatu przelewu tzw. faktury pro forma nie daje nabywcy ochrony związa- nej z zastosowaniem mechanizmu split payment. Ten system ochronny czy system zachęt wskazano w art. 108c ustawy o VAT. Wynikają z niego następujące korzyści dla nabywcy: ■■ zniesienie odpowiedzialności solidarnej nabywców to- warów wrażliwych za zaległości podatkowe dokonują- cego dostawy, UWAGA! Opłacenie przy użyciu komunikatu przelewu tzw. faktury pro forma nie daje nabywcy ochrony. ■■ brak stosowania dodatkowego zobowiązania podatkowego, ■■ ograniczenie zastosowania podwyższonych odsetek od zaległości. Chodzi tu zatem o odstąpienie od stosowania niektórych rozwiązań „sankcyjnych” w razie zapłaty z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności. 1.1.Solidarnaodpowiedzialność Podatnik VAT, na rzecz którego dokonano dostawy towarów „wrażliwych”, wymienionych w zał. nr 13 do ustawy o VAT, odpowiada solidarnie (całym swoim majątkiem) wraz z pod- miotem dokonującym tej dostawy za jego zaległości podatkowe w części podatku propor- 3 marzec 2019 r.
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kiedy nabywca nie skorzysta z ochrony przy płatności metodą split payment
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: