Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00322 005707 18996874 na godz. na dobę w sumie
Kobieta o dwóch obliczach  - ebook/pdf R
Kobieta o dwóch obliczach - ebook/pdf
Autor: Liczba stron: 153
Wydawca: Harlequin Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-238-8146-9 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> romans
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).

Adam Palmer ujrzał w kasynie piękną, elegancką i seksowną kobietę w czerwonej sukni. Natychmiast postanowił ją zdobyć. Wielkie było jednak jego zdziwienie, gdy zbliżywszy się, rozpoznał w niej swoją asystentkę, niepozorną i skromną Lainey Delacorte. Odkrycie jej drugiego oblicza zaniepokoiło Adama. Zaczyna wiązać jej osobę z wyciekami informacji z firmy. Znajduje jednak sposób, jak poznać wszystkie sekrety Lainey...

Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Recenzje na blogach:

www.karriba.pl Moda na czytanie: Zgrzeszyłam...

Darmowy fragment publikacji:

Yvonne Lindsay Kobieta o dwóch obliczach Tłumaczyła Magdalena Kalemba Tytuł oryginału: Pretend Mistress, Bona Fide Boss Pierwsze wydanie: Silhouette Books, 2009 Redaktor serii: Marzena Cieśla Opracowanie redakcyjne: Marzena Cieśla Korekta: Anna Mikołajewska ã 2009 by Dolce Vita Trust ã 2009 by Harlequin Books S.A. ã for the Polish edition by Arlekin – Wydawnictwo Harlequin Enterprises sp. z o.o., Warszawa 2011 Wszystkie prawa zastrzeżone, łącznie z prawem reprodukcji części lub całości dzieła w jakiejkolwiek formie. Wydanie niniejsze zostało opublikowane w porozumieniu z Harlequin Enterprises II B.V. Wszystkie postacie w tej książce są fikcyjne. Jakiekolwiek podobieństwo do osób rzeczywistych – żywych lub umarłych – jest całkowicie przypadkowe. Znak firmowy Wydawnictwa Harlequin i znak serii Harlequin Romans Duo są zastrzeżone. Arlekin – Wydawnictwo Harlequin Enterprises sp. z o.o. 00-975 Warszawa, ul. Starościńska 1B lokal 24-25 Skład i łamanie: COMPTEXTÒ, Warszawa ISBN 978-83-238-8146-9 GR – 923 ROZDZIAŁ PIERWSZY Adam Palmer odsunął się od skłębionego tłu- mu graczy. Jak zwykle nie zauważał towarzyszą- cych mu spojrzeń kobiet zgromadzonych w kasy- nie, które śledziły każdy jego krok. Jego biznesowi goście z radością oddali się niewinnym grom hazardowym w jednym z salo- nów kasyna Sky City w Auckland. Nie odrywali oczu od stolików z grami, jakby od wyniku zale- żało ich życie. Wieczór udał się bardzo dobrze. Adam powinien być zadowolony. Ale nie był. Nadal irytowało go, że jego osobista asysten- tka, Lainey Delacorte, była dzisiaj zajęta czym innym. Odkąd to ona zaczęła przedkładać życie osobiste nad pracę? Trzeba czasami zorganizo- wać rozrywkę dla klientów firmy i ona powinna tu być, by się upewnić, czy wszystko jest w po- rządku. Tymczasem zwolniła się dzisiaj wcześ- niej z pracy i nawet nie zainteresowała się tym, co też Adam planuje dla klientów, którzy zjechali do Auckland. Nie zdarzyło się nic podobnego ani razu w ciągu dwóch i pół roku, które Lainey 6 Yvonne Lindsay przepracowała u jego boku, i, do diabła, Adam przywykł do tego, że może na niej polegać. Za- wsze. Nareszcie znalazł asystentkę, której system pracy pokrywał się z jego systemem. Z jedną po- prawką: czasem ona była bardziej pracowita od niego samego. Przypomniał sobie te wszystkie poranki, kiedy zjawiał się w biurze, a Lainey sie- działa już za biurkiem i porządkowała dokumen- ty. Zanim na dobre zasiadł w swoim gabinecie, Lainey stawiała już przed nim filiżankę wspania- łej, aromatycznej kawy oraz stos międzynarodo- wych czasopism o tematyce biznesowej, które czytał każdego ranka. Naprawdę jej tutaj potrzebował – potrzebował jej pomocy w zapewnieniu rozrywki klientom i, co ważniejsze, ich żonom. Doświadczenie na- uczyło go, że zadowolenie klientów ma wysoką wartość. Kiedy Adam Palmer objął kontrolę nad biznesem, firma miała w pierwszej kolejności dbać o najpotężniejszych klientów. To naturalne, że Lainey stała się jego tajną bronią. W charak- terystyczny dla siebie dyskretny sposób wprawia- ła ludzi w dobre samopoczucie, od najbardziej apodyktycznych szefów potężnych koncernów, aż po ich dzieci mające obsesję na punkcie gier video. Zdaje się, że była to zasługa jej zrówno- ważonego charakteru i łagodnego usposobienia. Tak czy inaczej klienci jej ufali. Czasem nawet półprywatnie zwierzali jej się z wątpliwości do- Kobieta o dwóch obliczach 7 tyczących Palmer Enterprises. Dzięki tym infor- macjom, gdy dochodziło do negocjacji, Adam był lepiej przygotowany. Cholera, brakowało mu jej tego wieczoru. Jego uwagę przykuło poruszenie w przeciwle- głym krańcu sali. W tłumie mignęła krwista czer- wień sukienki, wspaniałe brązowe, długie włosy i naga skóra ramion. Adam mimowolnie całą uwagę nakierował na tamten kąt. Widział kobietę jedynie z tyłu. Była wysoka, niezwykle elegancka i zachowywała się z naturalną gracją. Chciał, żeby się odwróciła, by mógł zobaczyć jej twarz. Przyciągnęła uwagę wszystkich mężczyzn w tamtej części sali. Chyba jej nie znał. Mimowolnie, jak w transie, zaczął iść w jej kierunku. Choć jej gesty zdawały się znajome, był absolutnie pewien, że nic go z nią nigdy nie łączy- ło. Adam wolał niewysokie, ogniste brunetki. Lu- bił kobiety, które wyglądały, jakby szukały u mę- żczyzny takiego jak on ochrony, przywództwa. Jakby potrzebowały mężczyzny silnego, rosłego i dominującego. Kobieta w czerwonej sukience z pewnością kogoś takiego nie poszukiwała. Zerknął na jej wysokie czerwone szpilki. W ta- kich butach tajemnicza nieznajoma mogła patrzeć Adamowi prosto w oczy. Dziwne, ale nagle wy- dało mu się to bardzo pociągające. Ta kobieta z pewnością nie potrzebowała ochro- ny ani wsparcia silnego ramienia. Jej zachowanie 8 Yvonne Lindsay wskazywało na ogromną pewność siebie. Jakby osiągnęła to, co sobie zamierzyła, a teraz jedynie miała wybierać spośród milionów możliwości, co dalej. Adam poczuł narastające podniecenie, jakie nie towarzyszyło mu od dawna. Ruszał na łowy. Miał dziwne przeczucie, że w rezultacie obie stro- ny będą zadowolone – zarówno polujący, jak i ofiara. Nie mógł oderwać oczu od jej nagich pleców. Wspaniała sukienka świetnie ekspono- wała ciało, jednocześnie więcej zakrywając, niż odkrywając. Adam miał dobrą wyobraźnię. Wi- dok kremowej, jedwabistej skóry jej ramion oraz wąskich, zgrabnych pleców i długich nóg pobu- dził jego fantazję. Miał ochotę eksplorować każ- dy fragment jej ciała. Zapragnął zabrać ją do swo- jego apartamentu, który miał przeznaczony na noce takie jak ta, i sprawić, by ta dumna kobieta krzyczała z rozkoszy. Zacisnął rękę na szklance z whisky. Uwielbiał kobiety, w każdym drobiazgu, każdym szczególe. Uwielbiał odkrywać nowe kobiety i zdobywać je. Przez te wszystkie lata stał się specjalistą od nie- zobowiązujących związków. Zawsze jasno dawał do zrozumienia, że stały związek go nie interesu- je. Teraz jednak nie myślał o końcu – ów był jesz- cze daleko przed nim. Na tę chwilę jedyne, co go interesowało, to początek. Minęły miesiące, od- kąd pozwolił sobie na coś więcej niż grzecznoś- ciowy flirt, i teraz był na to gotów. Kobieta o dwóch obliczach 9 Pogrzeb żony jego ulubionego profesora z col- lege’u, który odbył się w zeszłym miesiącu, uświadomił Adamowi, jak bardzo jest samotny. Profesor Woodley wyglądał, jakby nagle ktoś wy- ssał z niego życie. Och, rzecz jasna, profesor świetnie się trzymał jak na swoje lata. Fizycznie i intelektualnie był w bardzo dobrej formie, jed- nak Adam czuł, że pozornie spokojne zachowanie nauczyciela kryło głęboką żałobę, której nic nie jest w stanie ukoić. W głębi serca Adam zazdroś- cił profesorowi Woodleyowi, że zaznał w życiu takiej miłości i takiego związku. Przywiązania, które sprawia, że dwoje ludzi staje się parą do końca życia. Adam wątpił, by on sam kiedykol- wiek miał zaznać takiego uczucia bliskości z dru- gą osobą. Kobieta w czerwieni szła, ledwie dostrzegalnie kołysząc biodrami i wymijając ludzi. Oczy Ada- ma śledziły każdy jej ruch. Był jak zahipnotyzo- wany. Ciekawe, jaka byłaby w łóżku? – zastana- wiał się. Pełna pomysłów? Spontaniczna? Wul- kan namiętności? A może jej ruchy byłyby takie, jakie są teraz: eleganckie, leniwe, powolne. Adam napił się whisky, smakując alkohol języ- kiem, a dopiero potem przełykając. Niezależnie od tego, jaka była ta kobieta, nie miał wątpliwo- ści, że pozna ją bliżej, bardzo blisko, i to wkrótce. Postawił szklankę na barze i zdecydowanym kro- kiem ruszył w jej kierunku. Czas na przedstawie- nie się. 10 Yvonne Lindsay Był już niedaleko niej, gdy zawahał się i przy- stanął. Jego usta wykrzywił nagły grymas nie- smaku. Niski, krępy człowieczek objął kobietę w pół. Lee Ling. Facet poruszał się po sali gier jak biały rekin. Pożyczał doszczętnie spłukanym klientom kasyna pieniądze. Ogromne sumy. Oczywiście, jawnie nie zostało to stwierdzone, bo facet byłby na czarnej liście każdego lokalu z gra- mi hazardowymi, ale wszyscy, którzy obcowali z tym światem, wiedzieli, że jeśli w ciągu jednej nocy stracą kilka tysięcy, u ich boku zjawi się Ling. Facet pogrążał ich jeszcze bardziej. Adam zaklął pod nosem, tłumiąc rozczarowa- nie. Był tylko jeden typ kobiet, które chętnie za- dawały się z Lee Lingiem. Z tego rodzaju kobieta- mi Adam nigdy nie flirtował. Nawet gdyby się miało skończyć na jednej nocy. Rozczarowany, chciał już odwrócić wzrok, gdy nagle kobieta ob- róciła się i ujrzał jej twarz. Choć fala kasztano- wych włosów opadała jej na czoło i choć miała mocny makijaż, natychmiast rozpoznał jej profil. Poczuł, jak krew w jego żyłach zmienia się w kawałki lodu. Lainey? Co ona tu, u diabła, robi? I, co ważniejsze, co ona, do cholery, robi tu z Lin- giem? Rozbudzone pożądanie gwałtownie zmieniło się w gniew, który odebrał mu dech w piersiach. Jeśli Lee Ling miał jakiekolwiek powiązania z Palmer Enterprises, Adam mógł się pożegnać z negocjacjami, które mogły się okazać niezwyk- Kobieta o dwóch obliczach 11 le lukratywne, a liczył, że rozpocznie je już dzi- siaj. Facet zwykł był anulować długi w zamian za informacje biznesowe, które potem sprzedawał konkurencji. Lainey musiała o tym doskonale wiedzieć. W co ona gra, wisząc u jego ramienia, jakby był wybrańcem jej serca? I jak ona to, u li- cha, zrobiła, że tak wygląda dzisiaj wieczorem? Para obróciła się do niego i Adam poczuł, jak widok Lainey zapiera mu dech w piersiach. Długa suknia podkreślała jej smukłą talię i długie nogi. Kto by pomyślał, że ona ma tak nieziemską figu- rę? Dekolt uwypuklał pełne piersi. Makijaż pod- kreślał jej zmysłowe usta. Nie mógł oderwać od niej zachwyconego wzroku, co jeszcze bardziej go irytowało. Czuł się oszukany, nabrany. Jak mógł przegapić tak wspaniałą kobietę, patrząc na nią codziennie? Gdyby kiedykolwiek ubrała się tak do biura, gdyby się w ten sposób umalowała i rozpuściła włosy, gwarantowane byłoby, że z pracy nici. Nic dziwnego, że w biurze maskowa- ła swój powab, swoją zmysłową kobiecość i rzu- cającą się w oczy seksualność. I te włosy. Uświa- domił sobie, że jego dłonie zaciskają się w pięści. Adam był już o kilka centymetrów od tamtych. Szedł, jakby ciągnęła go do Lainey jakaś magicz- na siła. Ostatkiem sił powstrzymywał się przed zanurzeniem dłoni w jedwabistej miękkości jej włosów. Włosów, które codziennie do pracy spi- nała w gładki kok z tyłu głowy. To były dwie różne osoby. Syrena, która – nawet 12 Yvonne Lindsay teraz, gdy rozpoznał w niej Lainey – niesamowicie działała na jego zmysły, oraz jego ciężko pracują- ca, skromna asystentka w szaroburych, za dużych ubraniach. W pracy. Myśl o pracy podziałała na niego jak zimny prysznic. Powinna tu dzisiaj być służbowo. Ze względu na niego. A nie wisieć u ramienia hultaja takiego jak Ling. Lainey i Ling krążyli po sali, co jakiś czas przy- stając i rozmawiając z kimś. Rozpracowują salę, pomyślał Adam, a na jego twarzy pojawił się go- rzki grymas. Choć przemysł hazardowy nie był mu obcy, on sam zawsze podejmował wykalkulo- wane ryzyko. Nie dla niego były wielkie wygrane i przegrane prawdziwego hazardzisty lub czło- wieka uzależnionego od hazardu, a właśnie takim typom ludzie pokroju Linga zawdzięczali fortunę. Adam ponownie utkwił wzrok w Lainey. Które oblicze Lainey Delacorte jest prawdziwe? – za- stanawiał się. Obiecał sobie, że szybko się tego dowie. Skinął głową, gdy tylko jego spojrzenie skrzy- żowało się ze spojrzeniem Lainey. Jej oczy roz- szerzyły się ze zdziwienia. Dopiero z bliska ude- rzyła go intensywność koloru jej oczu i ich od- mienna niż dotąd, intensywnie zielona barwa. Na co dzień jej oczy były brązowe. Nie zwracały na siebie uwagi, były przeciętne. Czy wszystko w niej było kłamstwem, łącznie z kolorem oczu? Zacisnął zęby, aż zabolała go szczęka. Przypo- Kobieta o dwóch obliczach 13 mniał sobie, że powinien wyglądać na zrelakso- wanego. Nikt nie powinien niczego zauważyć. W czym jeszcze Lainey Delacorte kłamała? – zastanawiał się gorączkowo. Była jego prawą ręką i nagle zaczął się martwić, czy ta ręka nie trzyma noża. Skoro była zdolna prowadzić tego rodzaju podwójną grę, to czy byłaby w stanie sprzedać tajemnice Palmer Enterprises? Czy uda- wała także lojalność? Stanęli teraz nieopodal i Adam widział, że Lai- ney stara się nie okazywać zdenerwowania. Jej ręka zacisnęła się mocniej na ramieniu Linga. Na twarzy Adama pojawił się gorzki uśmiech. Gdy Adam Palmer żąda wyjaśnień, żaden Lee Ling nie jest w stanie go powstrzymać. Wysunął się do przodu i stanął im na drodze. Skinął głową do mężczyzny. – Ling. – Och, pan Palmer, jak sądzę. Jak się pan mie- wa tego wieczoru? – Pożyczkodawca spojrzał na Adama badawczo, szacując, czy ów potrzebuje jego usług, czy nie. – Jestem zaintrygowany, Ling. Może mnie przedstawisz swojej... – Adam wymruczał coś pod nosem, pozwalając, by jego głos nie był do- słyszalny pośród gwaru, jaki panował na sali. Zie- lone oczy posłały mu szybkie, gniewne spojrze- nie. Lainey wyraźnie odebrała jego słowa jako zniewagę. O to też mu chodziło. – Oczywiście. Panno Lainey Delacorte, poznaj 14 Yvonne Lindsay Adama Palmera. – Ling zerknął szybko na męż- czyznę, który z niepocieszoną miną pojawił się u jego boku. Zamienili kilka słów, po czym Ling zwrócił się do Adama. – Proszę mi wybaczyć. Zostawiam pannę Delacorte pod pana opieką. In- teresy, rozumie pan. Adam skinął głową. Czuł, jak ogarnia go stra- szny gniew. Lainey przestąpiła z nogi na nogę. Nagle po- czuła, jak niewygodne są szpilki, które włożyła tego wieczoru. Ze wszystkich ludzi na świecie najbardziej nie chciała wpaść na swojego szefa. Spuściła wzrok pod wpływem świdrującego spo- jrzenia jego oszałamiająco niebieskich oczu i go- rączkowo szukała wyjaśnienia, którego mogłaby mu udzielić. Czegoś, co mogłoby uśmierzyć jego furię. – A więc osoba Linga to są te twoje zobowią- zania, przez które nie mogłaś się dzisiaj zająć or- ganizacją wieczoru dla klientów? Nie marnował czasu. Jego ton był tak ostry, że Lainey do reszty się zmieszała. Starała się tego nie okazać. – Tak się składa, że owszem. Nigdy nie przeszłoby jej przez usta, że owe zobowiązania podjęła jedynie pod wpływem szantażu. – Powinnaś pracować dla mnie. Nie dla niego. – Kto powiedział, że dla niego pracuję? Kobieta o dwóch obliczach 15 Adam prychnął. Nigdy wcześniej się tak nie zachowywał. Nie widziała też u niego takiej iryta- cji. – Proszę, nie obrażaj mnie, próbując mnie przekonać, że stanowicie parę. Dokładnie wiem, kim jest Ling i co robi. Chcę tylko wiedzieć, co to ma wspólnego z tobą. – Pracuję dla ciebie od dziewiątej do osiem- nastej od poniedziałku do piątku i zdaje się, że dobrze wykonuję swoją pracę, nieprawdaż? A więc, z całym szacunkiem, to co robię poza godzinami pracy, nie ma z tobą nic wspólnego. To moja i wyłącznie moja sprawa. Adam podszedł bliżej i zajrzał jej w oczy. Mie- szanka zapachowa cygara i wody kolońskiej wraz z zapachem whisky podrażniła nozdrza Lainey. Miała ochotę wciągnąć zapach głęboko, by za- trzymać go przy sobie. Powstrzymała się. Był jej szefem. Nigdy wcześniej nie wykroczyli poza re- lacje służbowe i Lainey nie zamierzała zrobić te- go teraz. Jeszcze nigdy tak bardzo nie potrzebo- wała swojej pensji. – A co, jeśli ja chcę to uczynić swoją sprawą? – zapytał niskim wibrującym głosem. Zebrała się na odwagę. – W takim razie czeka cię rozczarowanie. Odsunęła się od niego o krok, szukając wzro- kiem Lee. Kto by pomyślał, że naprawdę będzie zadowolona, gdy go zobaczy idącego w jej stronę? Ling ratujący ją od mężczyzny, którego zawsze 16 Yvonne Lindsay podziwiała, którym była zauroczona od pierwsze- go dnia, gdy zaczęła dla niego pracować. Ona i Adam codziennie pracowali ramię w ramię. Czasem przypadkowo się dotykali, czasem byli bliżej siebie niż przed chwilą. Jednak zawsze wmawiała sobie, że Adam nie może jej pociągać. Nie powinna należeć do grona jego pracownic, które robiły do niego słodkie oczy. Dlatego też wmówiła sobie, że nie żywi do niego nic prócz szacunku do swego pracodawcy i podziwu, gdyż Adam był jednym z najostrzejszych umysłów w świecie biznesu w Nowej Zelandii. Ale dzisiaj wieczorem... Tutaj... Teraz... Och, Boże, to zupełnie inna historia... Kiedy ich spojrzenia przed kilkoma minutami się spotkały, miała wrażenie, że Adam rozbiera ją wzrokiem. Analizuje każdy element jej gardero- by. Jej fizyczna reakcja zaskoczyła ją samą – cia- ło pokryło się gęsią skórką i Lainey zaczęła szyb- ko oddychać. Zawsze uważała Adama za niezwy- kle atrakcyjnego mężczyznę, ale któż tak nie są- dził? To było bardziej stwierdzenie oczywistości niż cokolwiek innego. Czy posunęła się za daleko, mówiąc mu, żeby pilnował własnych spraw? Miała nadzieję, że nie. Nie wyglądał na zachwyconego jej odpowiedzią, ale cóż tak naprawdę mógł zrobić? Była świetną asystentką i chyba jej stanowisko pracy nie mogło być zagrożone tylko dlatego, że szef zobaczył ją z Lee...
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kobieta o dwóch obliczach
Autor:

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: