Cyfroteka.pl

klikaj i czytaj online

Cyfro
Czytomierz
00306 004995 19014253 na godz. na dobę w sumie
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 2. Własność i inne prawa rzeczowe - ebook/pdf
Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 2. Własność i inne prawa rzeczowe - ebook/pdf
Autor: , , Liczba stron:
Wydawca: Wolters Kluwer Język publikacji: polski
ISBN: 978-83-264-8945-7 Data wydania:
Lektor:
Kategoria: ebooki >> prawo i podatki >> cywilne
Porównaj ceny (książka, ebook, audiobook).
Jacek Gudowski, redaktor naukowy publikacji, jest sędzią Sądu Najwyższego, znanym prawnikiem cywilistą, autorem i współautorem wielu publikacji z zakresu prawa cywilnego i postępowania cywilnego.
Stanisław Rudnicki był znanym prawnikiem cywilistą, sędzią Sądu Najwyższego.
Grzegorz Rudnicki jest adwokatem specjalizującym się w prawie cywilnym, inwestycji infrastrukturalnych, partnerstwa publiczno-prywatnego.
Jolanta Rudnicka jest sędzią Naczelnego Sądu Administracyjnego. Wcześniej jako sędzia sądu powszechnego orzekała w sprawach cywilnych, a następnie jako adwokat prowadziła praktykę głównie z zakresu prawa cywilnego oraz prawa administracyjnego.
Komentarz do Kodeksu cywilnego składa się z czterech tomów, odpowiadających systematyce Kodeksu cywilnego. W tomie II Własność i inne prawa rzeczowe szczegółowo omówiono przepisy zamieszczone w księdze drugiej Kodeksu cywilnego (art. 126 352) normujące prawo własności i inne formy korzystania z rzeczy. Obecne wydanie zostało uzupełnione i uaktualnione.
Publikacja kontynuuje bogate tradycje komentarza wydawanego od 1995 r. o ugruntowanej pozycji na rynku i cieszącego się ogromnym powodzeniem u Czytelników. Stanowi wzorzec klasycznego komentarza, który w sposób harmonijny łączy głęboką wiedzę prawniczą z doświadczeniami praktyki. Koncentruje się na rzeczowych wskazówkach praktycznych, podbudowanych dogmatycznie i wspieranych przykładami czerpanymi z judykatury Sądu Najwyższego i niekiedy innych sądów. Zawiera obszerne wykazy piśmiennictwa i skorowidze alfabetyczno-rzeczowe.
Komentarz jest skierowany do wszystkich prawników; sędziów wszystkich sądów, powszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników pa-tentowych, prokuratorów, referendarzy sądowych, komorników, doradców podatkowych, naukowców, przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz innych organów państwowych i samorządowych, a także do aplikantów.
Znajdź podobne książki Ostatnio czytane w tej kategorii

Darmowy fragment publikacji:

Kodeks cywilnY Komentarz Tom II Własność i inne prawa rzeczowe redakcja naukowa Jacek Gudowski Grzegorz Rudnicki, Jolanta Rudnicka, Stanisław Rudnicki redakcja naukowa Dariusz Świecki 2. WYDANIE WARSZAWA 2016 Stan prawny na 10 marca 2016 r. Wydawca Klaudia Szawłowska-Milczarek Redaktor prowadzący Joanna Tchorek Opracowanie redakcyjne Elżbieta Jóźwiak Wykazy literatury w tomach I–IV opracował Jacek Gudowski Tytuły do artykułów sporządził Robert Stępień Łamanie JustLuk Łukasz Drzewiecki, Justyna Szumieł, Krystyna Szych © Copyright by Wolters Kluwer SA, 2016 ISBN: 978-83-8092-128-3 2. wydanie Dział Praw Autorskich 01-208 Warszawa, ul. Przyokopowa 33 tel. 22 535 82 19 e-mail: ksiazki@wolterskluwer.pl www.wolterskluwer.pl księgarnia internetowa www.profinfo.pl Spis treści Spis treści Wykaz skrótów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Przedmowa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Od Autorów . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł I. Własność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Treść i wykonywanie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Nabycie i utrata własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przeniesienie własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zasiedzenie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Inne wypadki nabycia i utraty własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział IV. Współwłasność . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział V. Ochrona własności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł II. Użytkowanie wieczyste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł III. Prawa rzeczowe ograniczone . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział II. Użytkowanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Przepisy ogólne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Użytkowanie przez osoby fizyczne . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Użytkowanie przez rolnicze spółdzielnie produkcyjne . . . . . . . . Rozdział IV. Inne wypadki użytkowania . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dział III. Służebności . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Służebności gruntowe . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Służebności osobiste . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział III. Służebność przesyłu . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7 15 17 19 21 21 29 47 186 186 282 357 378 507 598 660 663 688 688 702 705 710 716 716 744 751 5 www.wolterskluwer.pl Spis treści Dział IV. Zastaw . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział I. Zastaw na rzeczach ruchomych . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rozdział II. Zastaw na prawach . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Tytuł IV. Posiadanie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibliografia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Skorowidz . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 762 762 776 783 827 853 6 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów Wykaz skrótów – Bürgerliches Gesetzbuch – niemiecki Kodeks cywilny z dnia 18 sierpnia 1896 r. (RGBl. S. 195) – dekret z dnia 8 marca 1946 r. o majątkach opuszczonych i poniemieckich (Dz. U. Nr 13, poz. 87 z późn. zm., uchy- lony) – dekret Polskiego Komitetu Wyzwolenia Narodowego z dnia 6 września 1944 r. o przeprowadzeniu reformy rol- nej (tekst jedn.: Dz. U. z 1945 r. Nr 3, poz. 13 z późn. zm.) – dekret z dnia 26 października 1945 r. o własności i użyt- kowaniu gruntów na obszarze m.st. Warszawy (Dz. U. Nr 50, poz. 279 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121 z późn. zm.) – rozporządzenie Prezydenta Rzeczypospolitej z  dnia 27 października 1933 r. – Kodeks handlowy (Dz. U. Nr 82, poz. 600; uchylone) – ustawa z dnia 6 czerwca 1997 r. – Kodeks karny (Dz. U. Nr 88, poz. 553 z późn. zm.) – ustawa z dnia 18 września 2001 r. – Kodeks morski (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 66 z późn. zm.) – Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. (Dz. U. Nr 78, poz. 483 z poźn. zm.) – ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 23) – ustawa z dnia 17 listopada 1964 r. – Kodeks postępowa- nia cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz.  101 z późn. zm.) 7 Akty prawne BGB d.m.o.p. d.p.r.r. d.w.u.g. k.c. k.h. k.k. k.m. Konstytucja RP k.p.a. k.p.c. www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów k.r.o. k.s.h. nowela z dnia 14 lutego 2003 r. nowela z dnia 17 czerwca 2004 r. nowela z dnia 23 lipca 2008 r. nowela z dnia 23 sierpnia 1996 r. nowela z dnia 26 czerwca 2009 r. nowela z dnia 26 marca 1982 r. nowela z dnia 26 października 1971 r. nowela z dnia 28 lipca 1990 r. nowela z dnia 29 września 1990 r. nowela z dnia 30 maja 2008 r. nowela z dnia 31 stycznia 1989 r. p.o.ś. p.p.m. p.p.m. z 1965 r. 8 – ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. – Kodeks rodzinny i opie- kuńczy (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2082) – ustawa z dnia 15 września 2000 r. – Kodeks spółek hand- lowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1030 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy – Ko- deks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 49, poz. 408) – ustawa z dnia 17 czerwca 2004 r. o zmianie ustawy – Ko- deks rodzinny i  opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 162, poz. 1691) – ustawa z dnia 23 lipca 2008 r. o zmianie ustawy – Ko- deks cywilny oraz ustawy – Prawo o notariacie (Dz. U. Nr 163, poz. 1012) – ustawa z dnia 23 sierpnia 1996 r. o zmianie ustawy – Ko- deks cywilny (Dz. U. Nr 114, poz. 542) – ustawa z  dnia 26 czerwca 2009 r. o  zmianie ustawy o księgach wieczystych i hipotece oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 131, poz. 1075) – ustawa z dnia 26 marca 1982 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny oraz o uchyleniu ustawy o uregulowaniu własno- ści gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 11, poz. 81 z późn. zm.) – ustawa z dnia 26 października 1971 r. zmieniającą usta- wę Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 27, poz. 252) – ustawa z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (Dz. U. Nr 55, poz. 321 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 września 1990 r. o zmianie ustawy o go- spodarce gruntami i  wywłaszczaniu nieruchomości (Dz. U. Nr 79, poz. 464 z późn. zm.; uchylona) – ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy – Ko- deks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 116, poz. 731) – ustawa z dnia 31 stycznia 1989 r. o zmianie ustawy – Ko- deks cywilny (Dz. U. Nr 3, poz. 11) – ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony śro- dowiska (tekst jedn.: Dz. U. z  2013 r. poz.  1232 z późn. zm.) – ustawa z dnia 4 lutego 2011 r. – Prawo prywatne między- narodowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1792) – ustawa z dnia 12 listopada 1965 r. – Prawo prywatne mię- dzynarodowe (Dz. U. Nr 46, poz. 290 z późn. zm.; uchy- lona) www.wolterskluwer.pl pr. bank. pr. bud. pr. geod. pr. geol. pr. not. Protokół nr 1 pr. rzecz. pr. spółdz. pr. weksl. pr. wod. pr. wod. z 1974 r. p.u.n. p.w.k.c. p.w.pr.rzecz. p.w.u.r.a.p. p.w.u.s.t. Wykaz skrótów – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Prawo bankowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 128 z późn. zm.) – ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jedn:. Dz. U. z 2013 r. poz. 1409 z późn. zm.) – ustawa z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kar- tograficzne (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz.  520 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 9 czerwca 2011 r. – Prawo geologiczne i  górnicze (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz.  196 z późn. zm.) – ustawa z dnia 14 lutego 1991 r. – Prawo o notariacie (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 164 z późn. zm.) – Protokół nr 1 do Konwencji o ochronie praw człowieka i podstawowych wolności sporządzony w Paryżu 20 mar- ca 1952 r. (Dz. U. z 1995 r. Nr 36, poz. 175/1 z późn. zm.) – dekret z dnia 11 października 1946 r. – Prawo rzeczowe (Dz. U. Nr 57, poz. 319 z późn. zm.; uchylony) – ustawa z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 21) – ustawa z  dnia 28 kwietnia 1936 r. – Prawo wekslowe (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r. poz. 160) – ustawa z dnia 18 lipca 2001 r. – Prawo wodne (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 469 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 października 1974 r. – Prawo wodne (Dz. U. Nr 38, poz. 230 z późn. zm.; uchylona) – ustawa z dnia 28 lutego 2003 r. – Prawo upadłościowe i  naprawcze (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz.  233 z późn. zm.) – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Przepisy wprowa- dzające Kodeks cywilny (Dz. U. Nr  16, poz.  94 z późn. zm.) – dekret z dnia 11 października 1946 r. – Przepisy wpro- wadzające prawo rzeczowe i prawo o księgach wieczy- stych (Dz. U. Nr 57, poz. 321 z późn. zm.; uchylony) – ustawa z dnia 13 października 1998 r. – Przepisy wpro- wadzające ustawy reformujące administrację publiczną (Dz. U. Nr 133, poz. 872 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 maja 1990 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracow- nikach samorządowych (Dz. U. Nr  32, poz.  191 z późn. zm.) 9 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów u.a.p. u.d.p. u.e.l.d.o. u.f.i. u.g.g.w.n. u.g.n. u.g.n.r. u.k.p. u.k.u.r. z 2003 r. u.k.u.r. u.k.w.h. u.n.n.c. u.o.g.r.l. u.o.p. u.o.p.l. u.o.z.o.z. 10 – ustawa z dnia 27 października 1994 r. o autostradach płatnych oraz o Krajowym Funduszu Drogowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 641 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 460 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 kwietnia 1974 r. o ewidencji ludności i  dowodach osobistych (tekst jedn.: Dz. U. z  2006 r. Nr 139, poz. 993 z późn. zm., uchylona) – ustawa z dnia 27 maja 2004 r. o funduszach inwestycyj- nych (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 157 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 kwietnia 1985 r. o gospodarce grunta- mi i wywłaszczaniu nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 1991 r. Nr 30, poz. 127 z późn. zm.; uchylona) – ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nierucho- mościami (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1774 z późn. zm.) – ustawa z dnia 19 października 1991 r. o gospodarowaniu nieruchomościami rolnymi Skarbu Państwa (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1014 z późn. zm) – ustawa z dnia 30 sierpnia 1996 r. o komercjalizacji i pry- watyzacji (tekst jedn.: Dz. U. z  2015 r. poz.  747 z późn. zm.) – ustawa z dnia 11 kwietnia 2003 r. o kształtowaniu ustro- ju rolnego (tekst jedn.: Dz. U. z  2012 r. poz.  803 z późn. zm.) – obowiązująca do 1 maja 2016 r. – ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o kształtowaniu ustroju rolnego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1433 z późn. zm.) – ustawa z dnia 6 lipca 1982 r. o księgach wieczystych i hi- potece (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 707 z późn. zm.) – ustawa z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nierucho- mości przez cudzoziemców (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1380 z późn. zm.) – ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 909 z późn. zm.) – ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1651 z późn. zm.) – ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokato- rów, mieszkaniowym zasobie gminy i o zmianie Kodeksu cywilnego (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 150 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 23 lipca 2003 r. o  ochronie zabytków i  opiece nad zabytkami (tekst jedn.: Dz. U. z  2014 r. poz. 1446 z późn. zm.) www.wolterskluwer.pl u.p.p.p. u.p.p.u.w. u.p.z.b.m. u.p.z.p. u.r.o.d. u.r.o.d. z 2013 r. u.rz.z. u.s.g. u.s.m. ustawa o AMW u.s.z.p.r.i. u.t.k. u.u.s.r. u.u.w.g.r. u.w.l. u.z.r. Wykaz skrótów – ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o partnerstwie publicz- no-prywatnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 696 z późn. zm.) – ustawa z dnia 29 lipca 2005 r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nierucho- mości (tekst jedn.: Dz. U. z 2012 r. poz. 83 z późn. zm.) – ustawa z dnia 12 października 1994 r. o zasadach prze- kazywania zakładowych budynków mieszkalnych przez przedsiębiorstwa państwowe (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 1381) – ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospo- darowaniu przestrzennym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) – ustawa z  dnia 8 lipca 2005 r. o  rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. Nr 169, poz. 1419 z późn. zm., uchy- lona) – ustawa z dnia 13 grudnia 2013 r. o rodzinnych ogrodach działkowych (Dz. U. z 2014 r. poz. 40 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o rzeczach znalezionych (Dz. U. poz. 397) – ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1515 z późn. zm.) – ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszka- niowych (tekst jedn.: Dz. U. z 2013 r. poz. 1222 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o Agencji Mienia Wojsko- wego (Dz. U. z 2015 r. poz. 1322 z późn. zm.) – ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasa- dach przygotowania i  realizacji inwestycji w  zakresie dróg publicznych (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 2031) – ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1297 z późn. zm.) – ustawa z dnia 20 grudnia 1990 r. o ubezpieczeniu spo- łecznym rolników (tekst jedn.: Dz. U. z 2016 r. poz. 277) – ustawa z dnia 26 października 1971 r. o uregulowaniu własności gospodarstw rolnych (Dz. U. Nr 27, poz. 250 z późn. zm.; uchylona) – ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali (tekst jedn.: Dz. U. z 2015 r. poz. 1892) – ustawa z dnia 6 grudnia 1996 r. o zastawie rejestrowym i rejestrze zastawów (tekst jedn.: Dz. U. z 2009 r. Nr 67, poz. 569 z późn. zm.) 11 www.wolterskluwer.pl Wykaz skrótów u.z.t.w.n. u.z.w.g. Czasopisma Apel.-Lub. AUL AUW Biul. Inf. SN Biul. MS Biul. SN EPS Gaz. Prawn. Gaz. Sąd. i Pen. GSP GSP – Prz. Orz. IC IP KPP M. Praw. NP NPN ONSA OSN OSNAPiUS OSNC OSNCP OSNC-ZD OSNGP OSP OSPiKA OSSG OTK 12 – ustawa z dnia 12 marca 1958 r. o zasadach i trybie wy- właszczania nieruchomości (tekst jedn.: Dz. U. z 1974 r. Nr 10, poz. 64 z późn. zm.; uchylona) – ustawa z dnia 29 czerwca 1963 r. o zagospodarowaniu wspólnot gruntowych (Dz. U. Nr 28, poz. 169 z późn. zm.) – Apelacja – Sąd Apelacyjny w Lublinie – Acta Universitatis Lodziensis – Acta Universitatis Wratislaviensis – Biuletyn Informacyjny Sądu Najwyższego – Biuletyn Ministerstwa Sprawiedliwości – Biuletyn Sądu Najwyższego – Europejski Przegląd Sądowy – Gazeta Prawna – Gazeta Sądowa i Penitencjarna – Gdańskie Studia Prawnicze – Gdańskie Studia Prawnicze – Przegląd Orzecznictwa – Izba Cywilna. Biuletyn Sądu Najwyższego – Informacja Prawnicza – Kwartalnik Prawa Prywatnego – Monitor Prawniczy – Nowe Prawo – Nowy Przegląd Notarialny – Orzecznictwo Naczelnego Sądu Administracyjnego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Administracyjna, Izba Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna, Izba Ad- ministracyjna, Pracy i Ubezpieczeń Społecznych – Orzecznictwo Sądu Najwyższego. Izba Cywilna – Zbiór – Orzecznictwo Sądu Najwyższego, wydawnictwo Gene- Dodatkowy ralnej Prokuratury – Orzecznictwo Sądów Polskich – Orzecznictwo Sądów Polskich i Komisji Arbitrażowych – Orzecznictwo Sądów w Sprawach Gospodarczych – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego – Zbiór Urzę- dowy www.wolterskluwer.pl OTK-A PiP PN PPH PPP Pr. Bank. Probl. Praw. Prok. i Pr. Pr. Spółek PS PUG RPEiS RPiE R.Pr. SC SIL ST St. Iur. St. Praw. St. Pr.-Ek. TPP ZNIBPS ZNUJ ZNUJ PWiOWI ZNUŁ Inne NSA RSP SA SN TK WSA Wykaz skrótów – Orzecznictwo Trybunału Konstytucyjnego. Seria A – Państwo i Prawo – Przegląd Notarialny – Przegląd Prawa Handlowego – Przegląd Prawa Publicznego – Prawo Bankowe – Problemy Praworządności – Prokuratura i Prawo – Prawo Spółek – Przegląd Sądowy – Przegląd Ustawodawstwa Gospodarczego – Ruch Prawniczy, Ekonomiczny i Socjologiczny – Ruch Prawniczy i Ekonomiczny – Radca Prawny – Studia Cywilistyczne – Studia Iuridica Lublinensia – Samorząd Terytorialny – Studia Iuridica – Studia Prawnicze – Studia Prawno -Ekonomiczne – Transformacje Prawa Prywatnego – Zeszyty Naukowe Instytutu Badania Prawa Sądowego – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego. Prace z Wynalazczości i Ochrony Własności Intelektualnej – Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Łódzkiego – Naczelny Sąd Administracyjny – rolnicza spółdzielnia produkcyjna – sąd apelacyjny – Sąd Najwyższy – Trybunał Konstytucyjny – wojewódzki sąd administracyjny Uwaga: artykuły bez bliższego oznaczenia są artykułami kodeksu cywilnego. 13 www.wolterskluwer.pl Przedmowa Przedmowa Współczesne prawo – nadmiernie rozbudowane, skomplikowane, dalekie od dosko na- łości, osadzone w licznych, stale zmieniających się kontekstach – nie istnieje i nie funk- cjonuje bez komentarzy. Ich rola wzrasta; stają się nieodłącznym towarzyszem tekstu normatywnego, pozwalającym na jego zrozumienie i objaśnienie. Dotyczy to także aktów prawa prywatnego, w tym jego ostoi – kodeksu cywilnego, ustawy, która choć obowiązuje już ponad 50 lat i ma ogromne zaplecze dogmatyczne oraz doktrynalne, jest wciąż no- welizowana, nabiera nowych odniesień i wymaga nieustannej dynamicznej interpretacji. Komentarza potrzebują wszyscy, zarówno prawnicy – wybitni specjaliści i znawcy przedmiotu oraz zawodowcy, uprawiający szeroką praktykę prawniczą w różnych dziedzinach, jak i amatorzy – osoby stykające się z prawem od czasu do czasu, ocze- kujące wytłumaczenia kwestii interesujących ich w związku z doraźną potrzebą ży- ciową lub zawodową. Komentarz musi więc przede wszystkim być przewodnikiem po tekście, objaśniać poszczególne przepisy i normowane nimi instytucje prawne, wskazywać źródła, rozwijać poszczególne wątki i umożliwiać ich kojarzenie, a tak- że dostarczać wiedzy uzupełniającej, oferowanej przez doktrynę oraz orzecznictwo. Najczęściej jednak użytkownicy komentarza poszukują rozwiązania konkretnego problemu, na który natrafili w praktyce; chcą uzyskać jego jurydyczny opis, zrozu- mieć wszystkie jego aspekty, a następnie otrzymać rozwiązanie. Komentarz powinien więc przede wszystkim być zbiorem recept prawniczych, fachowo diagnozujących i syntetyzujących problem, a następnie podpowiadać, jak go rozwiązać. W polskiej tradycji piśmienniczej utrwalił się wzorzec komentarza, który w sposób harmonijny łączy głęboką wiedzę prawniczą z doświadczeniami praktyki; stroni od zbyt obszernych, a przez to – z punktu widzenia przydatności komentarza i oczekiwań Czytelnika – jałowych analiz doktrynalnych, systemowych i prawnoporównawczych, koncentruje się natomiast na rzeczowych wskazówkach praktycznych, podbudowanych dogmatycznie i wspieranych przykładami czerpanymi z judykatury Sądu Najwyższego i, niekiedy, innych sądów. 15 www.wolterskluwer.pl Przedmowa Autorzy komentarza zatem powinni legitymować się dużym doświadczeniem, ugrunto- wanym szeroką praktyką uprawianą na najwyższym poziomie zawodowym, wspieranym bogatą wiedzą prawniczą, pomnażaną w pracy naukowej oraz udziałem w piśmienni- ctwie. Muszą na co dzień mierzyć się z nowymi, najtrudniejszymi problemami, umieć je dostrzegać i rozwiązywać; tylko wtedy są w stanie spełnić najbardziej wymagające ocze- kiwania Czytelników. Pisząc komentarze, autorzy powinni uczyć prawa i jego stosowania, a nie – przez ich pisanie – uczyć samych siebie. A tak niestety coraz częściej się dzieje. Wszystkie te cechy komentarza idealnego, podmiotowe i przedmiotowe – choć oczywiście zawsze jest coś do udoskonalenia – spełnia wydany w serii „Duże komentarze” Komentarz do kodeksu cywilnego wydawnictwa Wolters Kluwer. Kontynuuje on bogate tradycje ko- mentarza wydawanego od 1995 r. przez wydawnictwo LexisNexis, mającego już kilkanaście wydań oraz ugruntowaną pozycję, cieszącego się niesłabnącym zainteresowaniem Czytelni- ków. Jego Autorzy wywodzili się i wywodzą z grona wybitnych sędziów Sądu Najwyższego, wspieranych przez renomowanych przedstawicieli nauki i praktyki, znakomitych prawni- ków z dużym doświadczeniem prawniczym, cieszących się powszechnym uznaniem i mają- cych okazały dorobek naukowy i zawodowy. Część tekstów, których ich Autorzy nie mogli uwspółcześnić, została zaktualizowana przez innych, a znaczna część – napisana od nowa. Komentarz jest adresowany do wszystkich prawników; sędziów wszystkich sądów, po- wszechnych i administracyjnych, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rzeczników patentowych, prokuratorów, referendarzy sądowych, komorników, doradców podatko- wych, naukowców, przedstawicieli władzy ustawodawczej i wykonawczej oraz innych organów państwowych i samorządowych, a także do młodzieży prawniczej, aspirującej do wszystkich stanowisk w szeroko rozumianym wymiarze sprawiedliwości. Przepisy kodeksu cywilnego to prawo szarego człowieka, czyli każdego z nas, prawo, z którym stykamy się na co dzień i które na co dzień musimy stosować, znosząc jego trudy i czerpiąc z jego dobrodziejstw, jesteśmy zatem przekonani, że Komentarz zyska także zainteresowanie wszystkich tych, którzy poszukują podstawowej wiedzy cywili- stycznej albo rozwiązania swoich ważnych problemów prawnych. Komentarz składa się z 4 tomów, odpowiadających systematyce kodeksu cywilnego. W bardzo szerokim zakresie wykorzystuje orzeczenia Sądu Najwyższego oraz opra- cowane do nich glosy. Zawiera obszerne wykazy piśmiennictwa, a także skorowidze alfabetyczno-rzeczowe. Komentarz w tomie 2, Własność i inne prawa rzeczowe uwzględnia stan prawny na dzień 10 marca 2016 r. Redaktor Jacek Gudowski 16 www.wolterskluwer.pl Od Autorów Od Autorów Kolejna już aktualizacja i uzupełnienie komentarza dokonana i wydana zostaje 4 lata po śmierci Autora, świętej pamięci Stanisława Rudnickiego, Sędziego Sądu Najwyż- szego, naszego Ojca. Komentarz, pierwotnie opracowany wyłącznie przez tego Autora, do dnia dzisiejsze- go nie stracił aktualności. Uzupełnienia i dodawane fragmenty komentarza powinny – a przynajmniej taki był nasz zamiar – podążać tokiem Jego myślenia prawniczego. Pracę tę dedykujemy naszej córce, Magdalenie. Jolanta i Grzegorz Rudniccy 17 www.wolterskluwer.pl USTAWA z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny1 (tekst jedn.: Dz. U. z 2014 r. poz. 121; zm.: Dz. U. z 2014 r. poz. 827; z 2015 r. poz. 4, poz. 397, poz. 539, poz. 1137, poz. 1311, poz. 1433, poz. 1830, poz. 1844) 1 Niniejsza ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji transpozycji dyrektywy 2000/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 8 czerwca 2000 r. w sprawie niektórych aspektów prawnych usług społeczeń- stwa informacyjnego, w szczególności handlu elektronicznego w ramach rynku wewnętrznego (dyrektywa o handlu elektronicznym) (Dz. Urz. WE L 178 z 17.07.2000, str. 1; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne, rozdz. 13, t. 25, str. 399). Tytuł I. Własność i inne prawa rzeczowe Autor KSIĘGA DRUGA Własność i inne prawa rzeczowe TYTUŁ I Własność Literatura: W. Abramowicz, Samorząd terytorialny w orzecznictwie NSA, Warszawa 1994; R. Adamus, Upadłość a służebności, Rejent 2013, nr 11; A. Agopszowicz, Odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną w stanie wyższej konieczności (art. 142 k.c.), AUW Prawo 1992, nr 195; A. Agopszowicz, Ograniczenia własności wyni- kające z art. 142 k.c. (w:) Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, red. J. Błeszyński, J. Rajski, Warszawa 1985; A. Agopszowicz, Roszczenie o naprawienie szkody wyrządzonej w stanie wyższej konieczności. Elementy hipotezy normy prawnej (na tle art. 142 k.c.) (w:) Prace z prawa cywil- nego, wydane dla uczczenia pracy naukowej Profesora Józefa Stanisława Piątowskiego, red. B. Kordasiewicz, E. Łętowska, Ossolineum 1985; A. Agopszowicz, Własność wód (jej istota i charakter prawny), ZNUJ PWiOWI 1974, z. 1; W. Arnaudow, P. Modrzejewski, Kontrowersje wokół zasad liczenia okresów do nabycia własności nieruchomości wskutek zasiedzenia w związku z nowelizacją Kodeksu cywilnego z dnia 28 VII 1990 roku, Prze- gląd Prawniczy Uniwersytetu Warszawskiego 2014, nr 2; Baliński W., Umowne nabycie własności rzeczy ru- chomej od osoby nie uprawnionej, Rejent 1996, nr 10; Baliński W., Umowne nabycie własności rzeczy ruchomej od osoby nie uprawnionej w prawie polskim, Rejent 1996, nr 12; M. Balwicka ‑Szczyrba, Służebność osobista drogi koniecznej (w:) Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Lublin 2015; A. Banaszczuk ‑Bąk, J. Her‑ nik, Rozgraniczanie nieruchomości, Bydgoszcz 2009; Z. Banaszczyk, W sprawie wykładni art. 10 ustawy z dnia 28 lipca 1990 r. o zmianie ustawy – Kodeks cywilny (w:) Prace z prawa prywatnego. Księga pamiątkowa ku czci Sędziego Janusza Pietrzykowskiego, red. Z. Banaszczyk, Warszawa 2000; B. Banaszkiewicz, Roszczenie windy- kacyjne współwłaściciela ułamkowego przeciw osobie nieuprawnionej, PS 1995, nr 1; M. Bednarek, Przemiany własności w Polsce. Podstawowe koncepcje i konstrukcje normatywne, Warszawa 1994; P. Bender, Zasiedzenie prawa własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, Rej. 2014, nr 7; J. Bieluk, Zasada słuszności art. 216 § 2 kodeksu cywilnego, Białostockie Studia Prawnicze 2008, nr 3; M. Bieniak, Materialnoprawne aspek- ty ustanowienia służebności drogi koniecznej, M. Praw. 2004, nr 6; G. Bieniek, Czy można zrzec się własności nieruchomości po dniu 15 lipca 2006 roku?, Rejent 2006, nr 9; G. Bieniek, Nieruchomość jako wkład niepienięż- ny (w:) Prawo prywatne czasu przemian. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Stanisławowi Sołtysiń- skiemu, red. M. Kępiński, A. Nowicka, Poznań 2005; G. Bieniek. Z problematyki stosowania art. 49 kodeksu cywilnego, PN 2003, nr 1; G. Bieniek, Z problematyki zarządzania nieruchomością wspólną, NPN 2008, nr 4; G. Bieniek, Z. Marmaj, Własność lokali. Komentarz, Warszawa 2008; G. Bieniek, S. Rudnicki, Nieruchomości. Problematyka prawna, Warszawa 2005, 2007, Warszawa 2011, Warszawa 2013; A. Bieranowski, Konstrukcja prawna przewłaszczenia nieruchomości na zabezpieczenie, Rejent 2003, nr 7–8; M. Bluszcz, Wybrane zagadnie- nia związane z ustanowieniem drogi koniecznej na rzecz wspólnoty mieszkaniowej, PS 2012, nr 11–12; A. Boro‑ wicz, Roszczenie współwłaściciela o zwrot wydatków poniesionych w związku z rzeczą wspólną, St. Praw. 2011, nr 1; A. Borowicz, Wzajemne roszczenia współwłaścicieli o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy wspólnej, PS 2011, nr 6; A. Borowicz, Zgoda współwłaściciela na dokonanie czynności zarządu rzeczą wspólną (art. 199 i 201 kodeksu cywilnego), PS 2015, nr 11–12; W. Borysiak, Działanie Państwa jako siła wyższa prowadząca do wstrzymania rozpoczęcia albo zawieszenia biegu terminów przedawnienia i zasiedzenia, PS 2010, nr 5; W. Bo- 21 www.wolterskluwer.pl Tytuł I. Własność rysiak, Ochrona własności a nadużycie prawa, St. Iur. 2010, t. 52; W. Borysiak, Przeniesienie własności w prawie polskim (ze szczególnym uwzględnieniem zasad kauzalności i abstrakcyjności), St. Iur. 2013, nr 56; S. Breyer, Droga konieczna, NP 1972, nr 5; S. Breyer, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1975; S. Breyer, Z ogólnej problematyki ograniczeń własności nieruchomości, NP 1972, nr 1; J. Buczek, Cywilnoprawna proble- matyka hodowli pszczół, PS 2003, nr 2; J. Buczek, Nabycie udziału we współwłasności przez przemilczenie, PS 2010, nr 11–12; J. Budzowska, Właściciel a posiadacz in statu usucapiendi, M. Praw. 2002, nr 1; J. Chlebny, Ochrona własności w sprawach administracyjnych na podstawie EKPCz, EPS 2008, nr 9; W. Chmiel, Obrót nieruchomościami przez parafię rzymskokatolicką, Rejent 2000, nr 6; R. Chorabik, Dobra wiara jako przesłan- ka nabycia rzeczy ruchomej od osoby nieuprawnionej, KPP 2006, z. 1; J. Ciemniewski, Niektóre problemy kon- stytucyjnej regulacji prawa własności (w:) Księga XX-lecia orzecznictwa Trybunału Konstytucyjnego, red. M. Zu- bik, Warszawa 2006; H. Cioch, H. Witczak, Zasada superficies solo cedit w prawie polskim, Rejent 1999, nr 5; M. Czajkowska ‑Dąbrowska, Realny czy obligacyjny charakter roszczenia posiadacza samoistnego o zwrot na- kładów, Studia i Analizy Sądu Najwyższego 2009, t. 3; R. Czarnecki, Niektóre zagadnienia prawa sąsiedzkiego, NP 1969, nr 6; R. Czarnecki, Rozgraniczenie nieruchomości, Warszawa 1962; K. Czerwińska -Koral, Podział quoad usum nieruchomości rolnej, Warszawa 2015; P. Czubik, Czy czynność dokonana przez konsula państwa obcego akredytowanego w państwie trzecim może wywołać skutki prawne w Polsce?, NPN 2008, nr 2; P. Czubik, Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille raz jeszcze. Art. polemiczny, NPN 2009, nr 2; P. Czubik, Prawo właściwe dla formy dotyczącej przeniesienia własności nieruchomości położonej w Polsce i zawieranej inter absentes przez strony znajdujące się w różnych państwach, NPN 2010, nr 4; M. Dąbrowska, Zrzeczenie się własności nieruchomości i użytkowania wieczystego de lege lata i de lege ferenda, Studia i Analizy Sądu Najwyż- szego 2008, t. 2; M. Deneka, Współwłasność łączna (wybrane zagadnienia) (w:) Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profesora Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Lublin 2015; S. Dmowski, Władanie nieruchomościami rolnymi przez rolnicze spółdzielnie pro- dukcyjne (w:) Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa  2005; S. Dmowski, S. Rudnicki, Komentarz do Kodeksu cywilnego. Księga pierwsza. Część ogólna, Warszawa 2004, 2011; S. Dmowski, S. Rudnicki, R. Trzaskowski, Kodeks cywilny. Komentarz. Księga pierwsza. Część ogólna, red. J. Gudowski, Warszawa -, 2014; A. Doliwa, Prawo rzeczowe, Warszawa 2004; R. Domański, Z problema- tyki leasingu nieruchomości, NPN 2005, nr 1; M. Drela, Rozważania nad art. 124 ustawy o gospodarce nieru- chomościami, Rejent 2002, nr 4; E. Drozd, Czynności notarialne z elementem zagranicznym w obrocie nieru- chomościami (zagadnienia wybrane) (w:) II Kongres Notariuszy Rzeczypospolitej Polskiej. Referaty i opracowania, red. R. Sztyk, Poznań–Kluczbork 1999; E. Drozd, Forma aktu notarialnego (w:) I Kongres Notariuszy Rzeczy- pospolitej Polskiej. Księga pamiątkowa, red. A. Oleszko, Kluczbork 1993; E. Drozd, Numerus clausus praw rze- czowych (w:) Problemy kodyfikacji prawa cywilnego (studia i rozprawy). Księga pamiątkowa ku czci profesora Zbigniewa Radwańskiego, red. S. Sołtysiński, Poznań 1990; E. Drozd, Podział do korzystania nieruchomości wspólnej (w:) Rozprawy z prawa prywatnego, prawa o notariacie i prawa europejskiego ofiarowane Panu Rejen- towi Romualdowi Sztykowi, red. E. Drozd, A. Oleszko, M. Pazdan, Kluczbork 2007; E. Drozd, Przeniesienie własności nieruchomości, Warszawa 1974; E. Drozd, Rozwiązanie umowy przenoszącej własność nieruchomości (w:) Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997; E. Drozd, Umowa sprzedaży nieruchomości, Warszawa 1998; E. Drozd, Umowa zobowiązująca jako podstawa prawna dla umów z zakresu prawa rzeczowe- go (w:) Rozprawy prawnicze. Księga pamiątkowa profesora Maksymiliana Pazdana, red. L. Ogiegło, W. Popiołek, M. Szpunar, Kraków 2005; M. Durzyńska, Podział nieruchomości a dostęp do drogi publicznej, Rejent 2010, nr 6; M. Durzyńska, Rozgraniczenie i podział nieruchomości, Warszawa 2009; Dybowski T., Ochrona własności w polskim prawie cywilnym. Rei vindicatio, actio negatoria, Warszawa 1969; T. Dybowski, Własność wód (w:) T. Dybowski, S.M. Grzybowski, Z.K. Nowakowski, Zagadnienia cywilistyczne prawa wodnego, Warszawa 1957; T. Dybowski, Zarzut nadużycia prawa w sporze windykacyjnym, NP 1968, nr 1; T. Dybowski, Zasady współży- cia społecznego i społeczno-gospodarcze przeznaczenie prawa a prawo własności, NP 1967, nr 6; R. Dziczek, Służebność przesyłu i roszczenia uzupełniające. Wzory wniosków i pozwów sądowych. Przepisy, Warszawa 2013; D. Felcenloben, Granice nieruchomości i sposoby ich ustalania, Warszawa 2011, 2013; J. Frąckowiak, Konstruk- cja prawna spółki cywilnej (w:) Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego, War- szawa 2005; J. Frąckowiak, Przenoszenie własności i obciążenie nieruchomości w stosunkach pomiędzy spółką cywilną a jej wspólnikiem, Rejent 1999, nr 2; B. Fuchs, Forma aktu notarialnego dla umowy przenoszącej włas- ność nieruchomości położonej w Polsce (w:) Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz -Jakubów, T. Mróz, 22 www.wolterskluwer.pl Tytuł I. Własność Białystok 2012; J. Gajda, Pojęcie dobrej wiary w świetle art. 231 § 1 k.c., Rejent 2005, nr 9; J. Gajda, Problem dobrej wiary nieformalnego „nabywcy” nieruchomości, Rejent 1992, nr 10; H. Gardocka, Zasiedzenie udziału lub części fizycznej nieruchomości wspólnej przez współwłaściciela, Palestra 2008, nr 7–8; M. Gdesz, Podział nieruchomości niezależny od ustaleń planu miejscowego, Rejent 2006, nr 4; J. Grela, Dopuszczenie współwłaś- ciciela wyodrębnionego lokalu do współposiadania, Kwartalnik Sądowy Apelacji Gdańskiej 2014, nr 1; A. Gierał‑ ‑Siewielec, Podział nieruchomości budynkowych i lokalowych, Rejent 2000, nr 7–8; J. Gładyszowski, Mierniki dopuszczalnych zakłóceń sąsiedzkich na tle przepisu art. 144 k.c., NP 1975, nr 3; J. Gładyszowski, Przedmiotowe i podmiotowe przesłanki zastosowania art. 144 k.c., Palestra 1979, nr 10; E. Gniewek, Kodeks cywilny. Księga druga. Własność i inne prawa rzeczowe. Komentarz, Kraków 2001; E. Gniewek, Prawo rzeczowe, Warszawa 1997; A. Gola, Nabycie własności ruchomości od nieuprawnionego, Warszawa 1982; A. Goldiszewicz, Treść i charak- ter prawny umowy deweloperskiej, LEX/el. 2013; M.J. Golecki, Jurydyczna konstrukcja prawa odkupu, NPN 2003, nr 4; M.J. Golecki, Odwołanie darowizny wykonanej w stosunku do jednego z małżonków, NPN 2003, nr 2; J. Gołaczyński, Przeniesienie własności nieruchomości na zabezpieczenie, Rejent 1994, nr 5; J. Gołaczyński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie (przedmiot, konstrukcja, dopuszczalność, wykonanie, praktyka), Poznań– Kluczbork 1998; J. Gołaczyński, Przewłaszczenie na zabezpieczenie w nowym prawie bankowym, PS 1998, nr 5; J. Gołaczyński, Przewłaszczenie ruchomości na zabezpieczenie, Rejent 1995, nr 1; A. Górecka, Charakter praw- ny nabycia prawa własności na podstawie art. 169 kodeksu cywilnego (w:) W trosce o rodzinę. Księga pamiątko- wa ku czci profesor Wandy Stojanowskiej, red. M. Kosek, J. Słyk, Warszawa 2008; A. Górecka, Dobra wiara nabywcy w umowach zawieranych z nieuprawnionym – rozważania na tle art. 169 k.c. (w:) Europeizacja prawa prywatnego, red. M. Pazdan, W. Popiołek, E. Rott -Pietrzyk, M. Szpunar, t. 1, Warszawa 2008; J. Górecki, Pra- wo pierwokupu. Komentarz do art. 596–602 k.c. i innych przepisów regulujących prawo pierwokupu, Kra- ków 2002; J. Górecki, Prawo właściwe dla formy umów obligacyjnych w świetle konwencji rzymskiej z 1980 r. o prawie właściwym dla zobowiązań umownych, Rejent 2007, nr 1; J. Górecki, Przeniesienie własności rzeczy ruchomej, Wrocław 1950; J. Górecki, Przewłaszczenie na zabezpieczenie towarów (w:) Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997; W. Górecki, Skutki przekroczenia granicy sąsiedniego gruntu przy wzno- szeniu budynku lub innego urządzenia (relacje między art. 151 a art. 231 k.c.), KPP 2011, z. 2; W. Górecki, Sy- tuacja prawna budynku wzniesionego częściowo na sąsiednim gruncie, M. Praw. 2010, nr 5; K. Górnicz, Naby- cie własności nieruchomości i  użytkowania wieczystego gruntów w  przypadku podziału przedsiębiorstwa państwowego, Rejent 1999, nr 2; W. Grabarek, Określenie nieruchomości podlegającej dziedziczeniu na zasadach dziedziczenia gospodarstw rolnych, NPN 2005, nr 2; M. Grochowski, Czy droga konieczna powinna umożliwiać przejazd samochodem?, M. Praw. 2014, nr 19; T. Grzybkowski, Problematyka prawna sporów i roszczeń rozpo- znawanych w postępowaniu o zniesienie współwłasności nieruchomości (problematyka prawna art. 618 k.p.c.), PS 2002, nr 5; S. Grzybowski, Podstawowe zagadnienia stosunków własności w systemie prawa wodnego. Za- gadnienia cywilistyczne prawa wodnego, Warszawa 1957; J. Gudowski, Droga sądowa w sprawach o rozgrani- czenie nieruchomości (na tle prawa geodezyjnego i kartograficznego), PS 1995, nr 2; P. Gumiński, Od legalizacji konsularnej ku klauzuli apostille – jurydyczna ewolucja, NPN 2008, nr 2; W. Hans, Rozgraniczenie nierucho- mości, NP 1959, nr 7–8; W. Hans, Rozważania na tle prawa zabudowy, NP 1972, nr 11; F. Hartwich, Nabycie nieruchomości przez cudzoziemca przez zasiedzenie, Nieruchomości 2010, nr 3; F. Hartwich, Nabywanie nieru- chomości przez przedstawicielstwa dyplomatyczne i urzędy konsularne państw obcych, Rejent 2007, nr 3; B. Hof‑ mański, Kwalifikacja prawnorzeczowa roju pszczół i jego składników według kodeksu cywilnego, NP 1989, nr 5–6; E. Holewińska ‑Łapińska, Ocena aktualności koncepcji wyłączającego zasiedzenie władztwa Skarbu Państwa, jako podmiotu publicznego, wyrażonej w uchwale Sądu Najwyższego z dnia 21.09.1993 r., III CZP 72/93, Studia i Analizy Sądu Najwyższego 2007, t. 1; M. Hulist, T. Kot, Jeszcze o formie pełnomocnictwa udzielonego za granicą, Rejent 2001, nr  6; J. Ignatowicz, Komentarz do ustawy o  własności lokali, Warszawa  1995; J. Ignatowicz, Prawo rzeczowe, Warszawa 1994; J. Ignatowicz, Problemy prawne rozliczeń między nieformalnym nabywcą nieruchomości a właścicielem w razie jej zwrotu (w:) Studia z prawa zobowiązań. Księga pamiątkowa ofiarowana Profesorowi Alfredowi Ohanowiczowi, red. Z. Radwański, Warszawa–Poznań 1979; J. Ignatowicz, J. Hans, Dwugłos w sprawie zasiedzenia udziału we współwłasności, NP 1956, nr 9; J. Ignatowicz, K. Stefaniuk, Prawo rzeczowe, Warszawa 2006; J. Jacyszyn, Przekazywanie zakładowych budynków mieszkalnych przez przed- siębiorstwa państwowe gminom i innym osobom prawnym na tle ustawy i praktyki notarialnej (w:) Obrót nieru- chomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997; E. Janeczko, Dopuszczalność sytuowania budynku bezpo- średnio przy granicy działki budowlanej, Rejent 2001, nr 10; E. Janeczko, Przepisy intertemporalne dotyczące zasiedzenia, NP 1970, nr 11; E. Janeczko, Zasiedzenie, Zielona Góra 1996; B. Janiszewska, Doliczanie posiada- 23 www.wolterskluwer.pl Tytuł I. Własność nia nieruchomości państwowej do terminu zasiedzenia gruntu komunalnego, R.Pr. 2009, nr 4; B. Janiszewska, Powstanie obowiązku wynagrodzenia za wyłączne korzystanie z rzeczy wspólnej (w:) Zaciąganie i wykonywanie zobowiązań. Materiały III Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów (Wrocław, 25–27.9.2008 r.), red. E. Gniewek, K. Górska, P. Machnikowski, Warszawa 2010; B. Janiszewska, Powstanie „roszczeń uzupełniających” w sytuacji przekroczenia w trakcie budowy granic nieruchomości sąsiedniej (art. 151 k.c.), Rejent 1997, nr 5; B. Janiszewska, Refleksje o pojmowaniu dobrej wiary w sprawach o stwierdzenie zasiedzenia, M. Praw. 2013, nr 15; B. Janiszew- ska, Skracanie terminu zasiedzenia jako czynnik zakresu ochrony własności nieruchomości nabytej od państwa, St. Iur. 2010, t. 52; B. Janiszewska, Stosunki własnościowe w wypadku przekroczenia granicy nieruchomości przy wznoszeniu budynku (art. 151 k.c.), PS 2007, nr 6; B. Janiszewska, Wynagrodzenie za ustanowienie służebności, M. Praw. 2015, nr 3; B. Janiszewska, Wynagrodzenie za wyłączne korzystanie z rzeczy wspólnej – uwagi na tle praktyki, M. Praw. 2015, nr 7; S. Jarosz ‑Żukowska, Konstytucyjna zasada ochrony własności, Kraków 2003; A. Jedliński, Umowa o wybudowanie lokalu w celu ustanowienia jego odrębnej własności – umowa developerska, PS 2005, nr 9; G. Jędrejek, Dopuszczalność roszczeń uzupełniających skierowanych przeciwko posiadaczom słu- żebności, Zeszyty Prawnicze UKSW 2006, nr 6.2; G. Jędrejek, Roszczenia związane z budową urządzeń przesy- łowych na cudzym gruncie, M. Praw. 2009, nr 1; G. Jędrejek, Wzniesienie na cudzym gruncie budynków lub innych urządzeń przez różne podmioty – art. 231 § 2 k.c., Rejent 2004, nr 11; A. Józefiak, Wykonanie niefor- malnej umowy darowizny, PS 2007, nr 5; A. Jurcewicz, Własność w ujęciu prawa wspólnotowego – zarys, St. Iur. Agraria 2005, t. 5; A. Jurcewicz, P. Popardowski, Własność w ujęciu prawa polskiego i prawa UE, St. Iur. Agraria 2011, t. 9; T. Justyński, Nadużycie prawa w związku z żądaniem zniesienia współwłasności, PS 2003, nr 5; M. Juśko, Roszczenie o wynagrodzenie za bezumowne korzystanie z rzeczy cudzej we współczesnym orzecz- nictwie Sądu Najwyższego. Przegląd orzecznictwa, Glosa 2012, nr 2; M. Kaliński, „Własność” jako przedmiot ochrony na podstawie art. 21 ust. 1 Konstytucji RP, PS 2015, nr 1; I. Karasek, Dopuszczalność ustanowienia służebności drogi koniecznej na użytkowaniu wieczystym oraz na rzecz użytkownika wieczystego, TPP 2000, nr 1–2; G. Karaszewski, O wynagrodzeniu za korzystanie z rzeczy wspólnej przez jednego ze współwłaścicieli z wyłączeniem pozostałych (w:) Księga jubileuszowa Profesora Sławomira Dalki, red. Z. Szczurek, GSP 2011, t. XXVI; A. Karnicka ‑Kawczyńska, J. Kawczyński, Podział majątku dorobkowego małżonków, M. Praw. 2000, nr 7; A. Karnicka -Kawczyńska, J. Kawczyński, Współwłasność jako szczególna forma własności. Problematyka i wzory pism, Warszawa 2000, 2004; W.J. Katner, Charakterystyka przepisów prawa sąsiedzkiego, AUL 1976, nr 6; W.J. Katner, Konstrukcja nadużycia prawa w stosunkach sąsiedzkich (art. 144 k.c.), St. Pr.-Ek. 1980, nr 23; W.J. Katner, Ochrona własności nieruchomości przed naruszeniami pośrednimi, Warszawa 1982; W.J. Katner, Przeniesienie własności rzeczy ruchomych, Łódź 1988; W.J. Katner, Ukształtowanie legitymacji w procesie nega- toryjnym o pośrednie naruszenie własności, Palestra 1981, nr 5; W.J. Katner, Umowne nabycie własności rucho- mości, Warszawa 1995; W.J. Katner, Ustanowienie służebności drogi koniecznej, ZNUŁ 1973, nr 99; W.J. Katner, Wynagrodzenie za ustanowienie drogi koniecznej, NP 1974, nr 9; W.J. Katner, Zagadnienia immisji pośrednich w prawie lokalowym i górniczym, AUL 1986, nr 27; W.J. Katner, Zakres i przesłanki roszczenia negatoryjnego (szkic prawnoporównawczy), St. Pr.-Ek. 1983, nr 30; W.J. Katner, Zastosowanie art. 144 k.c. do różnego rodzaju immisji, AUL 1978, nr 42; E. Kawala, Wzajemne roszczenie właściciela nieruchomości i jej samoistnego posia- dacza, Palestra 1994, nr 9–10; K. Kazimierczak, Nabywanie własności nieruchomości przez konkubentów w dro- dze zasiedzenia, Rodzina i Prawo 2014, nr 28; J. Kępiński, M. Kępiński, Zasiedzenie udziału we współwłasno- ści nieruchomości przez jednego ze współwłaścicieli (w:) Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013; A. Kidyba, W. Matysiak, W. Katner, Skarb Państwa a działalność gospodarcza, LEX/el. 2014; E. Klat ‑Górska, Ograniczenia w nabywaniu własności nieruchomości rolnych według ustawy o kształtowaniu ustroju rolnego, cz. 1, Rejent 2004, nr 5; cz. 2, Rejent 2004, nr 6; A. Klein, Elementy stosunku prawnego prawa rzeczowego, Wrocław 1976; M. Kłos, Rozporządzenie udziałem w przedmiocie należącym do spadku, dokonane bez zgody pozostałych spadkobierców, PS 1999, nr 11–12; M. Knotz, Powstanie prawa użytkowania wieczystego w wyniku zasiedzenia, M.  Praw.  2014, nr  15; M. Krzyszczak, Dopuszczalność korzystania z  cudzych nieruchomości, M. Praw. 2001, nr 5; W. Kocon, Droga konieczna, Warszawa 1977; W. Kocon, Ochrona cywilnoprawna przeciw- ko niedozwolonym oddziaływaniom na nieruchomości sąsiednie (art. 144 k.c.), Palestra 1977, nr 12; W. Kocon, Pojęcie działania w rozumieniu art. 144 k.c., PiP 1978, z. 2; W. Kocon, Przekroczenie granicy sąsiedniego grun- tu przy wznoszeniu budynku lub innego urządzenia, NP 1970, nr 7–8; W. Kocon, Urządzenia na granicy grun- tów, Palestra 1976, nr 11; W. Kocon, Z problematyki prawa sąsiedzkiego (zagadnienia prawne powstałe w na- stępstwie opadu owoców, przechodzenia korzeni i zawieszania się gałęzi nad sąsiednią nieruchomością), NP 1976, 24 www.wolterskluwer.pl Tytuł I. Własność nr 4; W. Kocon, Zakaz dokonywania robót ziemnych grożących nieruchomościom sąsiednim utratą oparcia, NP 1975, nr 12; Kodeks cywilny, t. 1, Komentarz do art. 1–534, red. E. Gniewek, Warszawa 2004; Kodeks cy- wilny. Komentarz, red. J. Ciszewski, Warszawa 2014; Kodeks cywilny. Komentarz, red. J. Ignatowicz, K. Pietrzy- kowski, t. 1, Warszawa 1972; Kodeks cywilny. Komentarz, red. K. Pietrzykowski, t. 1, Warszawa 1997; Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, Księga trzecia – Zobowiązania, red. J. Ignatowicz, Warszawa 1972; Kodeks cywilny z  komentarzem, red.  J. Winiarz, t.  1, Warszawa  1989; Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej. Komentarz, red. L. Garlicki, t. 3, Warszawa 2002; T.T. Koncewicz, „Sytuacje trwałe” i kompetencje ratione temporis Euro- pejskiego Trybunału Praw Człowieka w kontekście art. 1 Protokołu nr 1 Konwencji (ochrona własności), PS 2004, nr 5; P. Konik, Skutki zastrzeżenia umownego prawa do odstąpienia w umowie przenoszącej własność nierucho- mości (w:) Z zagadnień prawa rolnego, cywilnego i samorządu terytorialnego. Księga jubileuszowa Profesora Stanisława Prutisa, red. J. Bieluk, A. Doliwa, A. Malarewicz -Jakubów, T. Mróz, Białystok 2012; J.W. Kopyra, Połączenie i ponowny podział nieruchomości gruntowych ukształtowanych w sposób uniemożliwiający ich racjo- nalne zagospodarowanie, Rejent 2006, nr 12; M. Korniłowicz, W sprawie formy pełnomocnictwa udzielonego za granicą do dokonania czynności prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce, Rejent 1999, nr 10; K. Korzan, Ustanowienie drogi koniecznej oraz rozgraniczenie nieruchomości, Rejent 2005, nr 5; R. Kosior, Zakres pojęcia nieruchomości budynkowej w świetle art. 231 k.c., Rejent 2003, nr 9; E. Kosowski, Ustanowienie służebności drogi koniecznej, NP 1957, nr 2; E.M. Kosowski, Forma świadczenia wynagrodzenia za ustanowie- nie służebności drogi koniecznej, NP 1978, nr 1; P. Kostański, Zniesienie współwłasności nieruchomości w drodze umowy, Kraków 2004; W. Kowalski, Nabycie własności dzieła sztuki od nieuprawnionego, Kraków 2004; M. Ko‑ zik, Zgoda osoby trzeciej na dokonanie czynności prawnej w świetle art. 63 k.c. – zagadnienia wybrane, cz. 1, Rejent 2007, nr 3; M. Krajewski, Zasiedzenie w stosunkach związanych z użytkowaniem wieczystym (w:) Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia setnej rocznicy urodzin Profe- sora Jerzego Ignatowicza, red. M. Nazar, Lublin 2015; P. Księżak, Naruszenie własności nieruchomości jako źródło bezpodstawnego wzbogacenia, Rejent 2006, nr 4; P. Księżak, Rzeczy niczyje, Rejent 2005, nr 4; P. Księżak, Zniesienie współwłasności gospodarstwa rolnego (art. 213–218 KC), M. Praw. 2013, nr 12; A. Kubas, Budowa na cudzym gruncie, Warszawa 1972; A. Kubas, Ustanowienie służebności drogi koniecznej, NP 1966, nr 3; P. Kumor, Wpływ stosunków osobistych pomiędzy współwłaścicielami na możliwość sądowego zniesienia współwłasności poprzez podział nieruchomości budynkowej lub lokalowej w naturze w świetle orzecznictwa Sądu Najwyższego, Rejent 2013, nr 11; A. Kunicki, Stosunek art. 151 do art. 347 k.c., NP 1974, nr 1; A. Kunicki, Zasiedzenie w pra- wie polskim, Warszawa 1964; P. Kunicki, Umowa sprzedaży nieruchomości jako rzeczy przyszłej na tle prawno- porównawczym, St. Praw. 2010, nr 3–4; T. Kurowska, Upowszechnienie prawa własności nieruchomości, Kato- wice  1994; J. Kuźmicka ‑Sulikowska, Przedawnienie roszczeń uzupełniających właściciela oraz roszczeń posiadacza o zwrot nakładów na rzecz – uwagi na tle praktyki orzeczniczej dotyczącej art. 118 i 229 § 1 kodeksu cywilnego, Wrocławskie Studia Sądowe 2014, nr 1; A. Kuźniar, Społeczno-gospodarcze aspekty ustanowienia służebności drogi koniecznej w środowisku wiejskim, ZNIBPS 1979, nr 11; A. Kuźniar, Ustanowienie służebności drogi koniecznej, NP 1977, nr 10–11; R. Kwaśnicki, J. Sroka, Przejście wkładu na spółkę z ograniczoną odpo- wiedzialnością, M. Praw. 2005, nr 3; Z. Kwaśniewski, Nabycie własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego, Pr. Spółek 1998, nr 10; B. Lackoroński, Ochrona własności nieruchomości przed immisjami pośrednimi a ochro- na dóbr osobistych – wybrane zagadnienia, St. Iur. 2010, t. 52; M. Lagut, O przesłance dobrej wiary przy naby- ciu własności rzeczy ruchomej zgubionej, skradzionej lub w inny sposób utraconej przez właściciela (art. 169 § 2 k.c.), PS 2001, nr 5; J. Lehmann, Przedawnienie roszczenia o wynagrodzenie za korzystanie z rzeczy w prawie polskim, Rejent 2914, nr 1; E. Łętowska, Własność i jej ochrona jako wzorzec kontroli konstytucyjności. Wybra- ne problemy, KPP 2009, z. 4; M. Łoboz, Postępowanie o rozgraniczenie nieruchomości. Aspekty praktyczne, PS 2012, nr 1; K. Łukawski, Wybrane zagadnienia na tle stosowania art. 145 k.c. do użytkowania wieczystego, NP 1978, nr 10; A. Majewski, Sprzeczność z zasadami prawidłowej gospodarki rolnej jako przesłanka niedopusz- czalności zniesienia współwłasności nieruchomości rolnej przez jej podział, GSP 2009, t. XXI; J. Majorowicz, Zmiany w kodeksie cywilnym w zakresie obrotu i dziedziczenia gospodarstw rolnych, NP 1972, nr 2; A. Mączyń‑ ski, Koncepcja własności w  obowiązującym prawie polskim (w:) Własność. Materiały konferencyjne, red. T. Wawak, Kraków 1990; C. Mik, Ochrona prawa własności w prawie europejskim (w:) O prawach człowie- ka w podwójną rocznicę paktów. Księga pamiątkowa w hołdzie profesor Annie Michalskiej, red. T. Jasudowicz, C. Mik, Toruń 1996; R. Mikosz, Odpowiednie stosowanie przepisów o własności nieruchomości gruntowej do własności złóż kopalin i innych fragmentów wnętrza ziemi (w:) Obrót nieruchomościami w praktyce notarialnej, Kraków 1997; R. Mikosz, Prewencyjna ochrona praw rzeczowych, Katowice 1991; J. Moskała, Immisja jako do- 25 www.wolterskluwer.pl Tytuł I. Własność puszczalna forma ingerencji w cudze prawo własności w prawie polskim w świetle orzecznictwa (w:) Własność – idea, instytucje, ochrona, red. M. Sadowski, P. Szymaniec, Studia Erasmiana Wratislaviensis 2009, nr 3; R. Mo‑ szyński, Zasiedzenie i rozgraniczenie, Warszawa 1959; K. Mularski, Jeszcze w sprawie zasiedzenia nieruchomości państwowych, Palestra 2015, nr 3–4; K. Mularski, Nabycie własności rzeczy ruchomej od nieuprawnionego a rę- kojmia za wady prawne, St. Praw. 2012, nr 3–4; M. Nazar, Własność lokali. Podstawowe zagadnienia cywilno- prawne. Zbiór przepisów, Lublin 1995; M. Niedośpiał, B. Wacławik, Prawo własności. Aspekty prawne – etyczne (moralne) – społeczne – filozoficzne – ekonomiczno – finansowe, Warszawa 2013; A. Oleszko, Kognicja sądu wieczystoksięgowego w postępowaniu o wpis prawa na podstawie umowy przeniesienia własności nieruchomości zawartej w trybie art. 231 kodeksu cywilnego, cz. 1, Rejent 2002, nr 2–3, cz. 2, Rejent 2002, nr 4; A. Oleszko, Odpowiedzialność notariusza za szkodę powstałą w związku z błędną wykładnią prawa (uwagi na tle wyroku Sądu Najwyższego z dnia 7 listopada 1997 r. II CKN 420/97), Rejent 1998, nr 7–8; A. Oleszko, Realizacja roszczenia Skarbu Państwa jako właściciela na podstawie umowy z art. 231 § 2 kodeksu cywilnego a wymóg przetargowego trybu rozporządzenia nieruchomością, Rejent 2001, nr 12; K. Osajda, Rzeczy znalezione – orzekanie o przejściu na własność Skarbu Państwa de lege ferenda, Rejent 2009, nr 9; R. Pabis, Wniesienie aportu (w szczególności prawa własności nieruchomości lub prawa wieczystego użytkowania) do spółki kapitałowej, Rejent 2006, nr 6; R. Pastuszko, Rozwiązanie umowy z tytułu przekazania gospodarstwa rolnego za świadczenia emerytalno-ren- towe, Rejent 2007, nr 1; B. Pawlak, Nabycie przez zasiedzenie własności nieruchomości oddanej w użytkowanie wieczyste, PS 2013, nr 9; J. Pazdan, Forma czynności prawnych dokonanych na ziemiach polskich w czasie drugiej wojny światowej, Rejent 2005, nr 9; J. Pazdan, Forma pełnomocnictwa udzielonego za granicą do dokonania czynności prawnej dotyczącej nieruchomości położonej w Polsce, Rejent 1999, nr 5; J. Pazdan, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, Rejent 1994, nr 1; M. Pecyna, Współwłasność a wielopodmiotowość strony umowy (w:) Rozprawy cywilistyczne. Księga pamiątkowa dedykowana Profesorowi Edwardowi Drozdowi, red. M. Pecyna, J. Pisuliński, M. Podrecka, Warszawa 2013; J. Pietrzykowski, Roszczenie o wykup działki objętej zabudową (art. 231 § 1 k.c.) w stosunkach majątkowych między małżonkami (w:) Prace cywilistyczne. Księga pamiątkowa dla uczczenia 40-le- cia pracy naukowej profesora J. Winiarza, red. S. Wójcik, Warszawa 1990; M. Podrecka, Rękojmia za wady praw- ne rzeczy sprzedanej, Warszawa 2011; M. Podrecka, Roszczenia współwłaścicieli o dopuszczenie do współposia- dania i  wynagrodzenie za nieuprawnione korzystanie z  rzeczy wspólnej, Rejent 2011, nr  12; A. Policiński, Z problematyki prawnej budynków wzniesionych na cudzym gruncie, Palestra 1968, nr 6; W. Popiołek, G. Gor‑ czyński, P. Pinior, W. Wyrzykowski, P. Zawiejski, Wkłady niepieniężne w spółkach handlowych, Warszawa 2014; Prawo intertemporalne w orzecznictwie Trybunału Konstytucyjnego i Sądu Najwyższego, red. E. Łętowska, K. Osajda, Warszawa 2008; Prawo obrotu nieruchomościami, red. S. Rudnicki, Warszawa 2001; A. Pyrzyńska, Rozwiązanie umowy przez strony, Warszawa 2000; M. Pyziak ‑Szafnicka, Własność komunalna w kodeksie cy- wilnym (w:) Czterdzieści lat kodeksu cywilnego. Materiały z Ogólnopolskiego Zjazdu Cywilistów w Rzeszowie (8–10 października 2004 r.), red. M. Sawczuk, Kraków 2006; P. Radomski, T. Siemiątkowski, Sprzedaż z zastrze- żeniem prawa własności. Zagadnienia wybrane, PS 2000, nr 11–12; Z. Radwański, Czy klauzula generalna spo- łeczno-gospodarczego prawa powinna określać treść prawa własności? (w:) Ars et usus. Księga pamiątkowa ku czci sędziego Stanisława Rudnickiego, Warszawa  2005; Z. Radwański, Elektroniczna forma czynności prawnej, M. Praw. 2001, nr 22; Z. Radwański, Zrzeczenie się własności nieruchomości po dniu 15 lipca br. a przed wejściem w życie nowej regulacji prawnej art. 179 KC, M. Praw. 2006, nr 15; Z. Radwański, M. Zieliński, Uwagi de lege ferenda o klauzulach generalnych w prawie prywatnym, Przegląd Legislacyjny 2001, nr 2; B. Rakoczy, Prawo własności gruntów pod wodami, Przegląd Prawa Ochrony Środowiska 2014, nr 1; B. Rakoczy, Wykorzystanie roszczenia negatoryjnego w ochronie środowiska, PS 2008, nr 9; W. Rozwadowski, Koncepcje treści prawa włas- ności w prawie polskim (w:) O prawie i jego dziejach księgi dwie. Studia ofiarowane profesorowi Adamowi Lityń- skiemu w czterdziestopięciolecie pracy naukowej i siedemdziesięciolecie urodzin, ks. 2, red. M. Mikołajczyk, Bia- łystok–Katowice 2010; J. Rudnicki, Gdzie szukać rzeczy niczyich, czyli do czego służy kodeks cywilny, Forum Prawnicze 2014, nr 5; M. Rudnicki, Dobra i zła wiara w instytucji nabycia prawa własności nieruchomości poprzez zasiedzenie, TPP 2014, nr 4; S. Rudnicki, Budowa na cudzym gruncie (w:) Prawo obrotu nieruchomościami, red. S. Rudnicki, Warszawa 2001; S. Rudnicki, Inaczej o nieruchomości jako wkładzie do spółki cywilnej, Rejent 2001, nr 1; S. Rudnicki, Jeszcze na temat stosunku artykułu 151 do artykułu 347 k.c., NP 1974, nr 5; S. Rudnicki, Nabycie przez zasiedzenie, Warszawa 2010; S. Rudnicki, Nowe problemy zasiedzenia, M. Praw. 1996, nr 7; S. Rud- nicki, Prawo do grobu. Zagadnienia cywilistyczne, Kraków 1999; S. Rudnicki, Prawo obrotu nieruchomościami, Warszawa 1996; S. Rudnicki, Sąsiedztwo nieruchomości. Problematyka prawna, Kraków 1998; S. Rudnicki, Włas- ność nieruchomości, Warszawa 2012; S. Rudnicki, G. Rudnicki, J. Rudnicka, Kodeks cywilny. Komentarz, t. 2, 26 www.wolterskluwer.pl Tytuł I. Własność Własność i inne prawa rzeczowe, red. J. Gudowski, Warszawa 2013; B. Ruszkiewicz, Ochrona nieruchomości zabytkowych jako przykład ingerencji państwa w sferę prawa własności, GSP 2009, t. XXI; R. Rykowski, Dopusz- czalność przewłaszczenia na zabezpieczenie nieruchomości, PPH 1995, nr 6; R. Rykowski, Pojęcie powiernictwa – konstrukcja prawna zarządu powierniczego, Warszawa 2005; T. Siemiątkowski, P. Radomski, Sprzedaż z za- strzeżeniem prawa własności. Zagadnienia wybrane, PS 2000, nr 11–12; A. Sinkiewicz, Umowna realizacja rosz- czeń z art. 231 k.c., NPN 1999, nr 2; J. Skąpski, Przewłaszczenie na zabezpieczenie, SC 1969, t. XIII–XIV; A. Sko‑ nieczny, Przemilczenie własności z art. 187 Kodeksu cywilnego. Zagadnienia wybrane, R.Pr., Zeszyty Naukowe 2015, nr 2; E. Skowrońska ‑Kuśnierz, Roszczenia posiadacza przeciwko właścicielowi o zwrot nakładów, NP 1974, nr 1; K.P. Sokołowski, Posiadanie samoistne a zasiedzenie nieruchomości, PiP 2010, z. 11; K.P. Sokołowski, Po- siadanie samoistne jako przesłanka zasiedzenia nieruchomości, R.Pr. 2011, nr 2; K.P. Sokołowski, Współwłaściciel zasiadujący całą nieruchomość i inne zagadnienia posiadania samoistnego, Rejent 2014, nr 2; K.P. Sokołowski, Zasiedzenie lokalu i budynku warszawskiego, PS 2011, nr 2; S. Sołtysiński, Czynności rozporządzające. Przyczy- nek do analizy podstawowych pojęć cywilistycznych (w:) Rozprawy z prawa cywilnego. Księga pamiątkowa ku czci Witolda Czachórskiego, red. J. Błeszczyński, J. Rajski, Warszawa 1985; E. Stawicka, Czy osobie, która utraciła własność w wyniku zasiedzenia, przysługuje wynagrodzenie na bezumowne korzystanie z nieruchomości za czas poprzedzający datę zasiedzenia od podmiotu, na którego rzecz zasiedzenie nastąpiło?, Palestra 2014, nr 7–8; E. Sta- wicka, Czy władztwo nad nieruchomością, które Skarb Państwa objął na podstawie decyzji administracyjnej, następnie unieważnionej, traktowane jest jako samoistne posiadanie prowadzące do zasiedzenia?, Palestra 2015, nr 9–10; K. Stefaniuk, Forma umów zobowiązujących do rozporządzeń wymagających formy szczególnej, PS 2010, nr 11–12; K. Stefaniuk, Nieważność umowy o przeniesienie własności nieruchomości zawartej przez osobę niebę- dącą właścicielem (w:) Współczesne problemy prawa handlowego. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr hab. Marii Poźniak -Niedzielskiej, red. A. Kidyba, R. Skubisz, Kraków 2007; A. Stelmachowski, Przedmiot własności w prawie cywilnym (w:) Z zagadnień współczesnego prawa cywilnego. Księga Pamiątkowa ku czci profesora To- masza Dybowskiego, St. Iur. 1994, t. 21; A. Stępień ‑Sporek, Współwłasność przymusowa drogi osiedlowej, w: Prawo cywilne – stanowienie, wykładnia i stosowanie. Księga pamiątkowa dla uczczenia se
Pobierz darmowy fragment (pdf)

Gdzie kupić całą publikację:

Kodeks cywilny. Komentarz. Tom 2. Własność i inne prawa rzeczowe
Autor:
, ,

Opinie na temat publikacji:


Inne popularne pozycje z tej kategorii:


Czytaj również:


Prowadzisz stronę lub blog? Wstaw link do fragmentu tej książki i współpracuj z Cyfroteką: